Sunteți pe pagina 1din 2

INTRODUCERE ÎN ASISTENTA SOCIALĂ

Tematică REFERAT:

1. Ideea de asistență socială . Delimită ri conceptuale.


2. Forme de asistență sociale: antichitatea creştină , epoca modernă , perioada interbelică .
3. Asistenţa socială tradiţională .
4. Asistența socială , o profesie în dezvoltare.
5. Activitatea de asistență socială ca ră spuns la grijă şi trebuință .
6. Tehnici şi instrumente utilizate în asistența socială .
7. Asistența socială , o activitate creativă de întă rire a cunoştințelor, valorilor şi
deprinderilor necesare profesiei de asistent social teolog.
8. Asistența socială ca proces de rezolvare a problemelor.
9. Asistența socială ca intervenție în tranzacțiile umane. Intervenția, tranzacția, influența,
schimbarea ca rezultat al asistenței sociale.
10. Deontologie profesională în asistența socială .
11. Conținutul şi managementul serviciilor de asistență socială .
12. Organizarea sistemului de asistență socială în Româ nia.
13. Servicii integrate pentru persoane cu risc de marginalizare şi excluziune socială .
14. Statul ca furnizor de servicii sociale.
15. Evoluția sectorului non-guvernamental în asistența socială din Româ nia.

BIBLIOGRAFIE:

1. Badiu Aurel, (coord.), 2009, Dicționar de asistență socială , Editura Universită ții Lucian Blaga,
Sibiu
2. Badiu Aurel, (coord.), 2008, Sistemul național de asistență socială azi, Editura Agnos, Sibiu
3. Bocancea Cristian, Neamţu George, 1999, Elemente de asistență socială , Editura Polirom,Iaşi
4. Buzducea Doru, 2017, Asistenţa socială , compendiu de istorie, teorie și practică , Editura Polirom,
Iași
5. Buzducea Doru, 2005, Aspecte contemporane în asistența socială , Editura Polirom, Iași
6. Cojocaru Ştefan, 2005, Metode apreciative în asistența socială , Editura Polirom, Iaşi
7. Constantelos Demetrios, J, 2014, Filantropia bizantină şi asistența socială , Editura Doxologia, Iaşi
8. Howe David, 2001, Introducere în teoria asistenței sociale, Editura MarLink, București
9. Irimia Valer 2009, Asistența socială a Bisericii, Editura Cosal, Bucureşti
10. Krogsrud Miley K., O‘ Melia, M., , DuBois B., 2006, Practica asistenţei sociale: abordarea
participativă , Editura Polirom, Iaşi
11. Miftode Vasile, (coord.), 2002, Populații vulnerabile şi fenomene de automarginalizare, Editura
Lumen, Iaşi
12. Muntean Ana, Sagebiel Juliane, (ed.), 2007, Practici în asistența socială - Româ nia şi Germania,
Editura Polirom, Iaşi
13. Neamțu George (coord.), 20016, Enciclopedia asistenței sociale, Editura Polirom, Iaşi
14. Neamțu George (coord.), 2011, Tratat de asistență socială , Editura Polirom, Iaşi
15. Neamțu George, Stan Dumitru, 2005, Asistența sociala. Studii şi aplicații, Editura Polirom, Iași
16. Neamţu Nicoleta, Ciornei Carmen, 2001, Practica asistenţei sociale. Competenţe specifice, Editura
ProVita, Cluj-Napoca
17. Pă tuleanu Pr. Constantin, (coord.), 2002, Asistența social- filantropică şi medicală organizată de
Biserica Ortodoxă Româ nă în trecut şi astă zi, Editura Basilica, Bucureşti
18. Preda Marian, Statul bună stă rii, în: Pop Luana M., (editor), Dicţionar de politici sociale,2002,
Editura Expert, Bucureşti
19. Prelici Vasile, 2001, Asistenţa socială : idee, demers, profesie, Editura Mirton, Timişoara
20. Pop, Luana, (coord.), 2002, Dicţionar de politici sociale, Editura Expert, București
21. Stahl, H.Henri., Matei, I.Ioan,1962, Manual de prevederi şi asistență socială , vol. 1, Editura
Medicală
22. Tutty Leslie M., Rothery Michael A., Grinnell, Richard M.jr., (coord), 2005, Cercetarea calitativă în
asistenţa socială , Editura Polirom, Iaşi
23. Zamfir Elena, Bă descu, Ilie, Zamfir, Că tă lin, 2000, Starea societă ții româ neşti după 10 ani de
tranziție, Editura Expert, Bucureşti
24. Zamfir Elena, 2009, Asistența socială în Româ nia, teorie şi acțiune socială , Editura Mitropoliei
Olteniei, Craiova
25. Legea 292/2011 a Asistenței Sociale

S-ar putea să vă placă și