Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data: .10.2014
Clasa: a VI-a
Disciplina: Matematica
Profesor: Cornea Lavinia Ioana
Unitatea de invatare: Divizibilitatea numerelor naturale
Titlul lectiei: Divizibilitate. Recapitulare
Tipul lectiei: Sistematizarea si aprofundarea cunostintelor
Competente generale:
CG1: Identificarea unor date si relatii matematice si corelarea lor in functie de contextul in care au fost definite;

CG2: Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice;

CG3: Utilizarea algoritmilor si a conceptelor matematice pentru caracterizarea locala sau globala a unei situatii
concrete;

CG4: Modelarea matematica a unor contexte matematice variate, prin integrarea cunostintelor din diferite domenii;

CG5: Analiza si interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situatii-problema;

CG6: Modelarea matematica a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunostintelor din diferite
domenii.
Competente operationale:

COGNITIVE:

CC1. Identificarea în exemple, în exerciţii sau în probleme a noţiunilor: c.m.m.d.c şi c.m.m.m.c.;

CC2. Aplicarea criteriilor de divizibilitate pentru descompunerea numerelor naturale in produs de puteri de numere
prime;

CC3. Utilizarea algoritmilor pentru determinarea c.m.m.d.c. şi c.m.m.m.c. a două sau a mai multor numere
naturale;

CC4. Exprimarea unor caracteristici ale relaţiei de divizibilitate în mulţimea numerelor naturale, în exerciţii şi
probleme care se rezolvă folosind divizibilitatea;

CC5. Deducerea unor reguli de calcul cu puteri si a unor proprietati ale divizibilitatii in multimea numerelor
naturale, in exercitii si probleme;

CC6. Transpunerea unei situaţii-problemă în limbajul divizibilităţii în mulţimea numerelor naturale, rezolvarea
problemei obţinute şi interpretarea rezultatului.

AFECTIVE:

1) stimularea curiozitatii si a imaginatiei elevilor;

2) dezvoltarea spiritului de obsrevatie si a atentiei concentrate;

3) dezvoltarea simtului critic si apreciativ;

4) formarea si dezvoltarea spiritului competitiv.


Metode si procedee: conversaţia euristica, explicaţia, exerciţiul, munca individuala;

Procedee de evaluare : analiza răspunsurilor primite; analiza şi compararea rezultatelor elevilor; aprecierea

corectitudinii rezolvării aplicaţiilor (verbală / notarea activităţii elevilor), verificarea prin

lucări practice, observarea elevilor.

Bibliografie:

- Turcitu, G., Basarab, C., s.a., Manual pentru clasa a VI-a, Editura Radical, D.T. Severin, 1999
- Serdean, I., Zaharia, D., Zaharia, M., Aritmetica, Algebra, Geometrie: clasa a VI-a, Colectia Mate
2000+14/15, Editura Paralela 45, Pitesti
- Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului
Scenariu didactic

Secventele Activitatea profesorului Activitatea Metode Procedee


lectiei elevilor de
evaluare
Moment Profesorul stabileste ordinea, climatul necesar Elevii se pregatesc pentru lectie. Conversatia
organizatoric începerii activităţii.
Se noteaza elevii absenti in catalog.

Reactualizarea Pentru inceput profesorul solicita elevilor Pentru fiecare notiune in parte cate Conversatia Chestionarea
cunostintelor definirea notiunilor de divizor si multiplu pentru un elev va raspunde . Exercitiul orala
un numar natural, enuntarea criteriilor de
divizibilitate cu 2,3,4,5,9.10 si 25, enuntarea
proprietatilor realtiei de divizibilitate,
prezentarea etapelor pentru aflarea celui mai
mare divizor comun, mltiplu comun a doua sau
mai multe numere natural si definirea notiunii de
numar prim si compus precum si numere prime
intre ele .

Se verifica tema prin sondaj, iar in cazul in care Elevii sunt atenti, pun intrebari
Captarea exista exercitii pe care nu le-au rezolvat mai legate de exercitiile pe care nu le-au Explicatia Observarea
multi elevi, se rezolva exercitiile respective la putut rezolva si isi corecteaza Conversatia sistematica
atentiei
tabla, profesorul explicand metoda de rezolvare. eventualele greseli din tema.

Anuntarea Profesorul anunta titlul lectiei “Recapitulare Elevii sunt atenti si isi noteaza titlul
titlului si a divizibilitate” si obiectivele lectiei: lectiei pe caiete. Conversatia
sistematizarea si aprofundaraea notiunilor de
obiectivelor
divizibilitate, a criteriilor de divizibilitate, a
lectiei c.m.m.m.c si c.m.m.d.c., rezolvarea de probleme
folosind divizibilitatea.
Dirijarea Profesorul propune pentru rezolvare cateva Elevii raspund, pe rand, la
invatarii subpuncte din exercitiile aflate pe fisa de lucru intrebarile profesorului. Conversatia
:

1. Aflati multimea D20 . Observarea


Elevii trec pe rand la tabla sa rezolve Exercitiul sistematica
2. Enumerati cel putin 7 elemente ale exercitiile.
multimii M6 .
Pentru a afla c.m.m.d.c a doua sau
3. Fie multimea A={5, 6, 12, 17, 25, 120, mai multe numere naturale se
459 }. Alegeti numerele divizibile pe procedeaza astfel:
rand cu 2, 3, 5, 9, 10.  Se descompun numerele in
produse de puteri de numere
Profesorul cere, din nou, definirea numerelor prime;
prime intre ele si algoritmul de calcul pentru  Se iau factorii primi comuni,
c.m.m.d.c.-ul si c.m.m.m.c.-ul a doua sau mai o singura data, la puterea cea
multe numere naturale si propune pentru mai mica si se inmultesc
rezolvare exercitiile: intre ei.

4.Aflati c.m.m.d.c. si c.m.m.m.c. al numerelor Pentru a afla c.m.m.m.c a doua sau


36 si 54. mai multe numere natural se
procedeaza astfel:
5. Aratati ca numerele 3n+1 - 3n si 7n+1 - 7n nu sunt  Se descompun numerele in
prime intre ele. produse de puteri de numere
prime;
6.Sa se arate ca :  Se iau factorii primi comuni
si necomuni, o singura data,
A=1+2+3+4+…………….+50 este divizibil cu la puterea cea mai mare si se
3. inmultesc intre ei. Problematizar
Doua numere sunt prime intre ele ea
B= 7n + 7n+1 + 7n+2 este divizibil cu 19, pentru daca cel mai mare divisor comun al
orice n€N. lor este 1.
C=3∙2n + 2n+1 +5∙2n+1 +2n+3 este divizibil cu 23,
pentru orice n€N.

D=12n∙24 +3n+2∙4n+1 + 2n+3∙6n este divizibil cu 17,


pentru orice n€N.

E= 1+2+22+……….+2107 este divizibil cu 7. Pe urma elevii trec la tabla pentru


rezolvarea de aplicatii.
F=3+31+32+…………………+3143 este divizibil
cu 13.
7.Sa se determine doua numere natural stiind ca
suma lor este 231 si cel mai mare divizor comun
al lor este 21.

8.Stiind ca cel mai mare divizor comun a doua


numere natural este 12 si ca suma lor este 96 ,
aflati numerele.
Pe rand , cate un elev rezolva la
9. Sa se determine doua numere naturale stiinda tabla cate un exerciţiu.
ca cel mai mare divizor comun al lor este 5 si
produsul lor este 250.

10.Sa se determine doua numere naturale stiind


ca cel mai mare divizor comun al lor este 14, iar
cel mai mic multiplu comun al lor este 490.

11. Sa se determine doua numere natural stiind


ca produsul lor este 6912 si cel mai mic multiplu
comun al lor este 144.
Profesorul le cere elevilor sa rezolve individual Elevii rezolva aplicatia. Apoi, un Munca
Obtinerea de pe fisa de lucru un exercitiu, iar pe urma in elev trece la tabla pentru a scrie individuala
performantei cazul in care elevii rezolva corect exercitiul se rezolvarea corecta si completa a Explicatia
noteaza cu note, puncte munca lor. exercitiilor.

Tema pentru Profesorul noteaza tema pentru acasa la tabla. Elevii isi noteaza tema pe caiete si
acasa Profesorul da cateva indicatii de rezolvare a pun intrebari legate de problemele Explicatia
problemelor. pe care le au ca tema.

S-ar putea să vă placă și