Sunteți pe pagina 1din 69

Material finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

prin Ordin de Ministru nr. 2730/03.12.2007.

Se distribuie gratuit.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Coordonator prof.: Maria Ivănescu

Educaţie ecologică
şi de protecţie a mediului

CAIETUL
MICII ECOLOGIŞTI

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR - NIVELUL II ( 5 – 6/7 ANI )


Disciplina opţională „Educaţie ecologică şi de protecţie a mediului”
este aprobată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului cu
Ordinul nr.1862/30.08.2007

Autori :
• instit. Samica Boghiu, C.Ş.E.I.S. Oradea
• educ. Marinela Bodea, G.P.P. Nr. 25, Oradea
• instit. Lucia Caciora, G.P.P. Nr. 44 Oradea
• instit. Mărioara Ile, G.P.P. Nr. 25, Oradea;
• prof. Maria Ivănescu, C.Ş.E.I.S. Oradea
• educ. Anica Mşrcuţ, G.P.P. Nr. 44 Oradea
• instit. Ioana Moldovan, G.P.P. Nr. 25, Oradea
• educ. Mariana Vereş, G.P.P. Nr. 44, Oradea
• educ. Florica Vesa, G.P.P. Aleşd;
• educ. Viorica Toia, G.P.P. Nr.44 Oradea

Referent ştiinţific:
• prof. dr. Daniela Călugăru, inspector general M.E.C.T.
CUPRINS
1. „Natura - casa mea” ........................................................................5
2. „Detectivii curăţeniei” - Ziua Mondială a Curăţeniei......................7
3. „Pe jos circulăm, mediul îl protejăm”- Săptămâna Mobilităţii.......9
4. „De vorbă cu animalul preferat” - Ziua Mondială a Animalelor.. 11
5. „Mâncând sănătos, creştem sănătoşi - Ziua Int. a Alimentaţiei .... 13
6. „Delfinul ne povesteşte” - Ziua Int. a Mării Negre........................ 15
7. „Oraşul/satul copilăriei mele” - Ziua Int. a Zonelor Urbane ........ 17
8. „Azi mic, mâine copac voinic” ....................................................... 19
9. „Prietenii mei, ecologiştii” (Evaluare – concurs ) ......................... 21
10. „De ce Ozonel este îngrijorat?” (Deşeurile) ............................... 23
11. „Din nimic fac un joc mic” (Activitate practică de valorificare a
deşeurilor) .................................................................................... 25
12. „Bradul, frumuseţe şi risipă” ....................................................... 27
13. „Ocroteşte-mă” (În ajutorul necuvântătoarelor – păsări ) ........... 29
14. „Din tainele apei” (Stările de agregare ale apei) ......................... 31
15. „Ne jucăm cu aerul” (Experimente) ........................................... 33
16. „Micii colecţionari” .................................................................... 35
17. „Carnavalul măştilor ecologice”- activitate integrată................. 37
18. „ Parada costumelor ecologice”- (confecţionarea şi valorificarea
costumelor ecologice) ................................................................ 39
19. „Strada ecologistului”.................................................................. 41
20. „Dar pentru mama” – activităţi practice din materiale
refolosibile .................................................................................... 43
21. „Pădurea – fereastră spre lume” - Luna Pădurii......................... 45
22. „Învaţă să cunoşti vremea” - Ziua Intern. a Meteorologiei ......... 47
23. „ Apa, prieten şi duşman” - Ziua Mondială a Apei ..................... 49
24. „Minte sănătoasă în corp sănătos” - Ziua Mondială a
Sănătăţii......................................................................................... 51
25. „Să ascultăm pădurea” (Excursie – finalizare: Luna Pădurii) ... 53
26. „Pământul, planeta albastră” - Ziua Pământului ........................ 55
27. „Plante şi animale ocrotite de lege” - Ziua Păsărilor
şi a Arborilor ................................................................................. 57
28. „Farmacia verde” (Plante medicinale) ........................................ 59
29. „Flori vesele şi flori triste” .......................................................... 61
30. „Cei mai buni ecologişti” - Ziua Internaţională a Mediului –
evaluare finală).............................................................................. 63
31. „Copiii soarelui” - Ziua Soarelui ........................................................... 65
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67