Sunteți pe pagina 1din 7

BUNURILE DOMENIALE SI DR DE PROPRIETATE PUBLICA

I. APROPRIEREA COMUNITARA SI DR DE PROPRIETATE PUBLICA

- aproprierea comunitara si cea privata a bunurilor definesc structura polara a dr de


proprietate.
- aproprierea comunitara se face prin intermediul structurilor de putere
- persoanele juridice de dr public au in mod obligatoriu in patrimoniu un drept de proprietate
publica. Nu este insa exclusa aproprierea privata
- dr de proprietate publica = expresia juridica a aproprierii comunitare a bunurilor

II. BUNURI DOMENIALE

Originile notiunii de bunuri domeniale


- dr roman – distinctie intre bunurile destinate uzului public (res que sunt in usu publico) si
cele care erau utilizate exclusiv de stat (res que sunt in patrimonio fisci)
- distinctie preluata de vechiul drept francez si adaptat la regimul feudal.
- pe langa bunurile destinate uzului public exista domeniul coroanei sau al regelui. Intinderea
acestui domeniu a facut posibila confuzia intre ideea de suveranitate si ideea de proprietate.
- Rev franceza a afirmat caracterul sacru si inviolabil al proprietatii private si necesitatea
trecerii domeniuluii coroanei in proprietatea natiunii.

Teoria domeniului public lato sensu (vezi administrativ)

Definitia bunurilor domeniale

Bunuri mobile sau imobile care apartin statului sau u.a.t, bunuri asupra carora aceste subiecte
de dr exercita un dr de proprietate privata sau publica.
-> bunuri care sunt obiectul dr de proprietate publica /privata
-> dr de proprietate indiferent de forma sa apartine statului/ u.a.t.

Calitatea de bun domenial, premisa a apartenentei la domeniul public sau la domeniul privat

- daca un bun nu are natura juridica de bun domenial, el nu poate fi calificat ca apartinand
domeniului public sau domeniului privat.
- nu este suficient ca statul sa posede si sa foloseasca un anumit bun; aceasta aparenta nu are
valoare unui titlu de proprietate.
- chiar daca statul sau o u.a.t are un titlu de proprietate acesta tb sa fie valabil conform legii.

Bunurile domeniale si patrimoniul


- bunurile domeniale ≠ patrimoniul statului/u.a.t.

1
- not de patrimoniu se refera la dr si obligatiile patrimoniale nu si la bunurile care formeaza
obiectul acestor drepturi.

Interesul delimitarii domeniului public de domeniul privat


- delimitare necesara pt ca numai bunurile din domeniul public au un regim juridic special,
sunt insesizabile, imprescriptibile si inalienabile.
- bunurile din domeniul privat sunt supuse regimului de dr comun.
- regimul juridic de dr comun al dr de proprietate privata se completeaza, in privinta
bunurilor din domeniul privat, cu unele elemente de dr public.
- c.m imp dispozitie derogatorie de la regimul juridic de dr comun al dr de proprietate privata
este trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unei u.a.t in domeniul public al
acestora.
- trecerea se face pt cauza de ut publica; ea nu este efectul exproprierii ci a unui act
administrativ; este posibila trecerea unui bun mobil/imobil
- aceasta dispozitie derogatorie nu se aplica in privinta bunurilor din patrimoniul soc comert
la care statul este actionar, indif de cota de participare la capitalul social.

• Distinctia domeniu public-domeniu privat


- sursa distinctiei: forma diferita de apropriere care determina diferentierea dr dr
proprietate publica de dr de proprietate privata.
- criteriile distinctiei: au fost controversate, intrucat C.Civil are in aceasta materie, niste
texte neclare.
- textele constitutionale si legale duc la concluzia ca principalul criteriu pt stabilirea
apartenentei la domeniul public a bunurilor aflate in proprietatea statului este destinatia
bunurilor.
- acest criteriu este dublat de doua criterii complemetare:
1. natura bunului
2. vointa legiuitorului
-criteriul destinatiei bunurilor se completeaza cu criterul naturii bunului, in absenta unei
declaratii a legii, sau cu criteriul legiuitorului

Bunurile de uz public = bunurile la a caror utilizare au acces toti membrii comunitatii


Bunurile de interes public= acele bunuri care desi nu sunt accesibile uzului public sunt
afectate functionarii serviciilor publice sau sunt destinate sa realizeze in mod direct un
interes national sau local.

- in L213/1998 se prevede obligatia intocmirii inventarului bunurilor publice de catre


organele administratiei publice, precum si obligatia de a inregistra trecerile din domeniul
public in domeniul privat si invers.
- actele administrative prin care se aproba inventarele bunurilor din domeniul public, pot
fi atacate in contencios-administrativ.
- inscrierea unui bun intr-un astfel de inventar, da nastere unei prezumtii de apartenenta
la domeniul public, iau nu unei prezumtii de proprietate in favoarea statului sau a unei
u.a.t.

2
- neinscrierea unui bun intr-un astfel de inventar nu inlatura posibiliatatea calificarii
acelui bun ca facand parte din domeniul public, fie prin aplicarea naturii bunului, fie prin
declaratia legii.
- actele admin prin care bunurile au fost intrainate, ca urmare a aprecierii eronate ca ele
fac parte din domeniul privat sunt nule absolut, pt ca incalca principiul inalienabilitatii.

• Distinctia domeniu public al statului- domeniu public al u.a.t.


- cat timp titularii dr de proprietate sunt diferiti, apartenenta se face potrivit acestora.
- in per. Comunista, u.a.t. nu aveau un dr de proprietate ci doar un dr de administrare
directa. Doar Statul era titularul dr de proprietate socialista.
- odata cu ec de piata s-a pus problema repartizarii bunurilor care au format obiectul dr
dr proprietate socialista de stat.
-aceste bunuri au fost distribuite astfel:
1. unele au ramas in patrimoniul statului
2. altele au trecut in patrimoniul u.a.t cu titlu de proprietate publica sau privata
3. altele au trecut in patrimoniul soc comerciale de stat, cu titlu de proprietate privata sau
in patrimoniul R.A cu titlu de proprietate privata sau de administrare.
- in toate aceste cazuri s-a pus mai intai problema apartentei bunurilor la domeniul public
al statului.

Situatia speciala a bunurilor care formeaza obiectul exclusiv al dr de proprietate publica

- consacrare constitutionala
- importanta textului : din punct de vedere probatoriu. In legatura cu bunurile mentionate de
Const sau de legile organice, este suficienta dovada apartenentei unui bun la o asemenea
categorie pt a se face proba apartentei lui la domeniul public. (nu mai tb sa se faca dovada
trecerii pe cale administrativa a bunului din domeniul privat in domeniul public)
- dispozitia constitutionala tb sa fie interpretata nu ca fiind dr de proprietate a statului ci
numai ca titlul de apartenanta a acelui bun la domeniul public, iar nu la domeniul privat.
- ratiunile existentei acestei dispozitii constitutionale:
1. politica de distribuire a bunurilor care au format fondul unitar al dr de proprietate de stat
2. ingradirea posibiliatatilor de a transfera bunurile care fac obiectul exclusiv al proprietatii
publice din domeniul public in domeniul privat

Subiectele dr de proprietate publica

- proprietatea publica apartine statului si u.a.t.(idee exprimata la nivel constitutional si la


nivel legal –L 213/1998) -> limitarea sferei subiectelor dr de proprietate publica.
- statul/ u.a.t. poate constitui dr reale asupra bunurilor din domeniul public in favoarea unor
pers. Juridice de dr public /privat sau chiar in favoarea unor pers fizice, dar calitatea de titular
al dr de proprietate ramane neschimbata.
- statul este si subiect de dr privat- calitate in care are patrimoniu propriu.

3
Continutul dr de proprietate publica
- initial s-a contestat ideea de proprietate in legatura cu dreptul asupra bunurilor din domeniul
public, intrucat acest dr nu ar include prerogativele posesei, folosintei si dispozitiei care se
regasesc in cazul dr de proprietate privata.
- ulterior s-a apreciat ca ar fi vorba de fapt despre o proprietate de afectatiune, care poate fi
aparata direct pe calea act in revedendicare sau indirect pe calea act posesorii, este
producatoare de venituri (ex. Concesiunile). In cazul dr de proprietate asupra bunurilor din
domeniul public s-a spus ca este vorba despre o proprietate administrativa.
- odata cu L 213/1998 s-a stabilit ca dr de proprietate publica are in continutul sau
prerogativa posesiei, folosintei, dispozitiei

a) ius utendi – nu se mai realizeaza in mod direct de catre titular. Acest lucru nu exclude
posesia asupra bunurilor.
- este posibil ca accesul publicului la utilizarea anumitor bunuri sa fie facuta cu titlu oneros
(indiferent daca exploatarea bunului se face in mod direct de catre titularul dr de proprietate
publica sau este concesionata) -> bunurile proprietate publica sunt producatoare de venit

b) ius abutendi
Dispozitia materiala – se poate realiza prin modificarea si transformarea unor bunuri
Dispozitia juridica –nu se poate realiza prin acte de dr civil (bunurile publice sunt
inalienabile). Transmiterea bunurilor este posibila prin acte de dr public.

Limitele exercitarii dr de proprietate publica

1. limite materiale

- sunt mai largi decat cele ale execitarii dr de proprietate privata.


- acopera intreaga corporalitate a obiectului dr de proprietate.

2. limite juridice(legale si judiciare)


- regulile exercitarii dr de proprietate privata sunt aplicabile mutatis mutandis si in cazul dr
de proprietate publica.

Caracterele specifice ale dr de proprietate publica

- drept absolut, exclusiv si perpetuu


- are cu caractere specifice:
- desi caracterele sale sunt asociate bunurilor din domeniul public, ele se refera in primul
rand la dreptul de proprietate publica.
- caracterele sale specifice nu justifica ideea ocrotirii preferentiale a acestui drept in raport cu
dr de proprietate privata

1. inalienabiliatatea (in acceptia ei de dr civil)


- dr de proprietate publica nu poate fi instrainat si dobandit prin mijloace de dr privat.
- bunuri inalienabile ≠ bunrui inapropriabile (nu sunt susceptibile nici de apropriere publica,
nici privata)

4
- art. 1844 C.Civ –“ bunuri scoase afara din comert” = inalienabilitatea bunurilor din
domeniu public prin mijloace de dr privat
- inalienabilitatea se referea si la interdictia dezmembrarii acestui drept. Idee care pare
contrazisa de art. 13 L 213/1998 : “Servituţile asupra bunurilor din domeniul public sunt
valabile numai în măsura în care aceste servituţi sunt compatibile cu uzul sau interesul public
căruia îi sunt destinate bunurile afectate.
(2) Servituţile valabil constituite anterior intrării bunului în domeniul public se menţin în
condiţiile prevăzute la alin. (1).”
- in realitate aceste servituti nu sunt veritabile dezmembraminte ale dr de proprietate, fiind
doar limite normale de exercitare a acestui drept in raporturile de vecinatate.
- incalcarea regulii inalienabilitatii prin acte juridice de dr privat, atrage nulitatea absoluta a
acestora.
- posibilitatea darii in administrare/ concesiune, in folosinta gratuita sau spre inchiriere (=
modalitati de exercitare a dr proprietate publica in regim de putere publica)
- transferul bunurilor din domeniul public in domeniul privat nu este o exceptie de la regula
inalienabiliatii, pt ca acest transfer nu se face prin acte juridice de dr privat ci prin acte
administrative.

2. insesizabilitatea
- consecinta a inalienabiliatatii
- nu pot forma obiect al urmaririi in vederea executarii silite
- presupune si imposibilitatea constituirii unor garantii reale asupra acestor bunuri.

3. imprescriptiblitatea
- consarat legal fara a se face distinctie intre prescriptia achizitiva si cea extinctiva
- actiunea in revendicare intemeiata pe dr de proprietate publica este imprescriptibila, poate fi
introdusa oricand.
- paratul nu poate sa opuna reclamantului in act in revendicare uzucapiunea.
- daca act in revendicare are ca obiect bunuri mobile, paratul nu poate sa opuna posesia de
buna-credinta.

Definirea dr de proprietate publica


Dr real principal, inalienabil, imprescriptibil si insesizabil care confera titularului sau, statul
sau u.a.t., atributele de folosinta, posesie si dispozitie asupra unui bun care prin natura sa sau
prin declaratia legii, este de uz sau de utilitate publica, atribute ce pot fi exercitate in mod
absolut, exclusiv si perpetuu, cu respectarea limitelor materiale si a limitelor juridice.

III. EXERCITAREA DR DE PROPRIETATE PUBLICA


- subiectele o dubla calitate: aceea de subiect de dr public si de subiect de dr privat.
- in exercitarea dr de proprietate publica statul actioneaza, se manifesta in ambele sale
ipostaze, uneori chiar concomitent.
- pe de-o parte statul si u.a.t. actioneaza pt o administrare generala (care presupune dr si oblig
de natura administrativa si se realizeaza prin acte de putere) pe de alta parte acestea
actioneaza in vederea exercitarii atributelor dr de proprietate publica (care se face in planul
dr. civil)

5
- administrarea generala nu se refera la un anumit bun, ea reprezinta expresia puterii pe care
statul si u.a.t o au asupra propriului patrimoniu.
- calitatea de administrator general al domeniului public si privat apartine Guvernului Ro.
- atributele dr de proprietate publica pot fi exercitate in felul urmator:

1.Titularul dr = statul
in mod direct de catre titular, prin intermediul autoitatilor competente (exceptia)
in mod indirect (regula)

2. Titularul dr = u.a.t
In mod direct (regula)
In mod indirect (exceptia- prin intermediul unor dr reale distincte constituite pe temeiul
proprietatii publice)

IV. DOBANDIREA DR PROPRIETATE PUBLICA


Art. 7 , L213/1998- Dreptul de proprietate publică se dobândeşte:
a) pe cale naturală;
b) prin achiziţii publice efectuate în condiţiile legii;
c) prin expropriere pentru cauză de utilitate publică;
d) prin acte de donaţie sau legate acceptate de Guvern, de consiliul judeţean sau de
consiliul local, după caz, dacă bunul în cauză intră în domeniul public;
e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-
teritoriale în domeniul public al acestora, pentru cauză de utilitate publică;
f) prin alte moduri prevăzute de lege

• Comentariu facut la lit. a, art. 7 L 213/1998


Se refera: 1. la momentul initial al transformarii dr de proprietate socialista de stat in dr
de proprietate publica si in dr de proprietate privata asupra bunurilor din domeniul public
si asupra bunurilor din domeniul privat, ca efect al instaurarii principiilor democratiei
constitutionale
2. este un mod de dobandire operant in legatura cu bogatiile de interes public
ale subsolului si alte resurse naturale mentionate in art. 136, alin. 3 din Const
• Comentariu la lit. d
Este necesara forma autentica
• Comentariu lit. e
Art. 8 – “(1) Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-
teritoriale în domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, după caz, prin hotărâre
a Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti ori a consiliului local.
(2) Hotărârea de trecere a bunurilor poate fi atacată, în condiţiile legii, la instanţa de
contencios administrativ competentă în a cărei rază teritorială se află bunul.
(3) Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societăţilor comerciale,
la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar, se poate face numai cu
plată şi cu acordul adunării generale a acţionarilor societăţii comerciale respective. În
lipsa acordului menţionat, bunurile societăţii comerciale respective pot fi trecute în

6
domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauză de utilitate publică şi
după o justă şi prealabilă despăgubire”

- se pune capat unor practici ilegale prin care anumite bunuri aflate in patrimoniul unor
soc comert unde statul/ u.a.t. era actionar, erau preluate in domeniul public fara acordul
soc-comerciale

V. INCETAREA DR DE PROPRIETATE PUBLICA


Art. 10 - (1) Dreptul de proprietate publică încetează, dacă bunul a pierit ori a fost trecut în
domeniul privat.
(2) Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a
Guvernului, a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti
sau a consiliului local, dacă prin Constituţie sau prin lege nu se dispune altfel.
(3) Hotărârea de trecere a bunului în domeniul privat poate fi atacată în condiţiile art. 8
alin. (2).

+ RETROCEDAREA .