Sunteți pe pagina 1din 11

1

PROIECT DE LECŢIE

DATA:
CLASA: a VI- A
UNITATEA ŞCOLARĂ:
ARIA CURRICULARA: Om si societate
DISCIPLINA: Educatie Sociala
PROFESOR:
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE1 - Caracteristici ale societatii contemporane
LECTIA 6- Societatea multiculturala sau societatea interculturala
TIPUL LECŢIEI: De transmitere şi însuşire a noilor cunoştinţe

COMPETENŢE GENERALE:
1. Raportarea critica la fapte, evenimente, idei, procese din viata personala si a diferitelor grupuri si
comunitati, prin utilizarea unor achizitii specfice domeniului social;
2. Cooperarea prin realizarea unor activitati si pentru investigarea unor probleme specifice
diferitelor grupuri si comunitati, prin asumarea unor valori si norme sociale si civice;
3. Participarea responsabila la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de initiativa si
intreprinzator, respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic si economic activ.

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.2. Formularea unor opinii, explicații, argumente simple pentru promovarea propriilor drepturi și responsabilități ;
1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și argumentele formulate de alte persoane în contextul unor
dezbateri privind asigurarea și promovarea drepturilor copilului;
2.1. Formularea unor probleme care vizează drepturile copilului, ca punct de plecare în rezolvarea lor
Resurse procedurale: conversaţia (euristică şi de fixare), explicaţia, dialogul, exerciţiul;
Resurse materiale: manualul, fise de lucru, , caietul de muncă individuală, calculator;
.
Resurse organizatorice: 1. frontală, independent-individuală, perechi
2. locul desfăşurării:atat elevii cat si profesorul participa la ora online, de acasa
utilizand calculatorul/leptopul/tableta propriu.
3. durata orei: 50 min.
Evaluare: continuă (formativă), observarea sistematică a activităţii., frontală, individuală

1
2

BIBLIOGRAFIE:
- Manualul de Educatie Sociala clasa a VI , Editura Didactica si Pedagogica S.A.
Autor Daria-Daniela Lupsa

2
3

Succesiunea secvenţelor de învăţare:

Nr. Momentele C.S Conţinutul informaţional-formativ Strategii didactice Evaluarea


crt. lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor durata procedurale materiale
Momentul Profesorul si elevii intră pe Se pregătesc pentru 2 min. conversaţia calculator frontală, prin
1.
organizatoric grupul clasei noastre, pe lecţie. observare
classroom. curentă
Stabileşte ordinea în clasă,
verifică toate condiţiile de
lucru;
Notează prezenţa elevilor în
catalogul electronic;
Solicită elevilor să-şi
pregătească cele necesare
pentru lecţie.
2. Captarea - Verifică tema Elevii prezintă caietele 8 min. conversaţia
atenţiei elevilor. cu tema de acasă şi citesc examinatorie caietele frontală,
- Verifică prin intrebari tema. şi elevilor individuală,
cunoştinţele elevilor Elevii răspund la constatatorie, raspunsuri aprecieri
dobândite în lecţia anterioară întrebari reordonându-şi explicaţia le elevilor verbale
si anume ‚’Patriotismul si şi reamintindu-şi în plan citite de
manifestarile sale” . mental noţiunile acestia

3
4

anterioare
-

3. Activitate - Solicită elevilor să Realizează sarcina de 10 dialogul manual individuală


pregătitoare lucreze individual sa lucru,raspund min.
raspunda la intrebarile: profesorului. caietele
Cine sunt eu?Cine este elevilor
celalalt? Il putem intelege
cu adevarat pe celalalt?

4
5

Anunţarea Explică elevilor rolul Receptează mesajul. 1 min. dialogul caietele


4. subiectului intrebarii anterioare şi îi elevilor oservarea
lecţiei noi şi a informează pe elevi că vor sistematică a
obiectivelor primi informaţii referitoare la Îşi notează titlul în caiete. activităţii
operaţionale Societatea multiculturala sau
societatea interculturala, in Prezentare formativă
lectia de azi. ppt
Anunţa titlul lecţiei noi
„Societatea multiculturala
sau societatea interculturala”
si stabileste obiectivele
lectiei:
- Ce este societatea
multiculturala?
- Acceptarea
diferentelor .
- Ce este societatea
interculturala?
- Egalitatea de sanse
5. Prezentarea Se explica elevilor ce Preiau informaţiile; expunerea caietele oservarea
noului defineste societatea participă activ la 15 explicaţia elevilor sistematică a

5
6

conţinut/ multiculturala, spațiul în care secvenţa de predare prin min. conversaţia activităţii
dirijarea se manifestă persoane răspunsuri la întrebările euristică prezentare
învăţării diferite din punct de vedere adresate de profesor. ppt
lingvistic, cultural, etnic, Urmăresc expunerea
rasial și religios.Actualitatea profesorului; intervin din
ne aduce in fata societati proprie iniţiativă sau la
multiculturale in care diferite solicitarea profesorului.
culturi, grupuri nationale sau Notează în caiete schema
etnice traiesc impreuna, fara lecţiei.
un contact cosndtuctiv si real
al unora cu ceilalti.In cadrul
unor astfel de societati,
diversitatea este vazuta ca o
amenintate si ca o
generatoare de prejudecati,
rasism si alte forme de
discriminare. Totodata
minoritatile sunt tolerate in
mod pasiv si chiar daca nu
exista conflicte, nu exista
nici relatii reale de Elevi urmeaza indemnul

6
7

comunicare si de interactiune profesorului citesc si


intre membrii comunitatii. analizeaza cazul din
Profesorul explica elevilor ce manual si raspund
inseamna discriminarea, cerintelor.
migranr si refugiat. In urma
acestor informatii elevii sunt Exemplifica cazuri de
rugati sa efectueze exercitiul discriminare si de
numarul 1 de la pagina 29 refugiat din situatia din
din manual. exercitiul dat .
In continuare se explica
elevilor ceeste societatea
interculturala. Ea este aceea
societate in interiorul careia
exista mai multe grupuri
etnoculturale, intre care
exista dialog, colaborare si
activitati comune . In cadrul
acestei societati in care au
loc multiple si complexe
interactiuni sociale ,
schimburi si respect reciproc

7
8

pentru valori , traditii si


norme , se dezvolta educatia
pentru toti , invatam cum sa-i
intelegem pe cei din jurul
nostru, creeand armonia intre
noi si cei diferiti de noi.
Aceasta convietuire in
conditii pasnice ne ajuta la
construirea unei societatii
care promoveaza egalitatea,
solidaritatea, respectul si
sansele egale pentru toti.
Profesorul explica notiunile
de educatie interculturala,
egalitatea de sanse si
etncultura.

In urma acestor noi


informatii se cere elevilor sa
aplice informatiile dobandite
in cadrul exercitiului nr.3 de

8
9

la pagina 30 din manual.


6. Asigurarea 12 manualul
feed-back-ului Se adresează întrebări Răspund la intrebări prin min. conversaţia de caietele frontală,
elevilor pentru a vedea verificarea noilor fixare a elevilor individuală;
gradul de însuşire a noilor cunoştinţe. cunostintelor aprecieri
noţiuni. verbale
Se noteaza elevii participanti
la lectie .

manualul
7. Asigurarea Se recomandă şi se discută 2 min. explicaţia manualul
retenţiei şi a tema pentru acasă:Exercitiul Îşi notează tema pentru
transferului de nr.3 de la pagina 31 manual, acasă. acordarea
cunoştinţe Metoda cadranelor notelor,
calificativelor,
aprecieri

9
10

10
11

11

S-ar putea să vă placă și