Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicatii Contabilitatea institutiilor publice.

doc
1. O institutie publica finantata integral de la bugetul local achizitioneaza
pentru desfasurarea activitatii specifice urmatoarele materiale:
- rechizite (3021) 3.000 lei,
- materiale diverse (3028) 5.000 lei,
- piese de schimb (3024) 3.000 lei,
- medicamente si materiale sanitare (3029) 20.000 lei.
Plata se face dintr-un imprumut pe termen scurt.
Documentele justificative pentru inregistrarea in evidenta contabila a
achizitiei sunt urmatoarele : NRCD, Bonul de transfer pentru medicamente si
materiale sanitare la institutia primitoare a medicamentelor (dispensarul
medical scolar).
Se inregistreaza intrarea in gestiune a materialelor :
3021 = 401 3.000 lei;
3028 = 401 5.000 lei;
3024 = 401 3.000 lei;
3029 = 401 20.000 lei.
Se inregistreaza plata din imprumutul bancar pe termen scurt:
401 = 519 31.000 lei
Se dau in consum materialele: documentele justificative sunt: B.C. si B.T.
6021. 20.01.01 = 3021 3.000 lei
6028. 20.01.02 = 3028 5.000
6028. 20.01.06 = 3024 3.000
6029. 20.04.01 = 3029 20.000
Se storneaza operatiunea : 6029. 20.04.01 = 3029 20.000 si se
repune corect : 481 = 3029 20.000 lei pentru ca reprezinta un transfer intre
de la o institutie superioara la o institutie subordonata.
2. Aplicatie :
O institutie publica finantata din bugetul local are in organigrama
activitati economice de interes public local, Sistemul de alimentare cu apa
rece.
Bugetul de venituri si cheltuieli are urmatoarea structura :
- venituri din taxe locale : 1.500.000 lei,
- venituri din activitati economice 900.000 lei.
Structura cheltuielilor pentru activitatea Sistemul de alimentare cu apa
rece este urmatoarea :
Total cheltuieli 900.000 lei
Cheltuieli curente :
Cheltuieli de personal : 530.000
Salarii 400.000
Contributiile angajatorului 130.000
Bunuri si servicii : 150.000
Bunuri si servicii 20.01 : 70.000
Reparatii curente : 20.02 30.000
Obiecte de inventar :20.05 20.000
Cheltuieli de capital : 220.000
3. Teatrul National Buc. achizitioneaza de la Biblioteca Universitara
urmatoarele :
- conferinta G. Calinescu 75.000 lei ;
- prezentare fragment « Fratii Jderi » M. Sadoveanu 52.000 lei
4. O institutie publica finantata din buget local are in patrimoniu urmatoarele
active :
- teren 10.000 m.p. care face parte din domeniul privat local : 100.000 lei ;
- cladire functionala domeniul public local : 47.000 lei;
- anexa tehnica construita din FEN : 12.000 lei.
In cursul lunii iun. face amenajare la terenul pe care-l detine pentru
racordare la sistemul de canalizare. Valoarea lucrarilor este de 47.000 lei iar
durata de executie 2 luni. La inceperea lucrarilor institutia acorda avans 30 %
din valoarea lucrarilor. Termenul de receptie finala este 1 aug.
Plata lucrarilor se face dintr-un imprumut pe termen scurt care se
ramburseaza in 4 rate lunare. Dobanda este 4 % pe an si se achita trimestrial.
La sfarsitul lunii contabilul sef face verificarea casieriei si constata plus
de casa in suma de 450 lei.
Sa se inregistreze in evidenta contabila operatiile de mai sus, sa se
specifice documentele justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate,
sa se calculeze amortizarea lunara, sa se determine capitalurile institutiei si
structura acestora.

S-ar putea să vă placă și