Sunteți pe pagina 1din 31

REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Cumpara produsele Philips si Philips Sonicare participante la campanie si primesti 20% din valoarea
fiecarui produs comandat, card cadou pentru achizitionarea ulterioara de electrocasnice, produse de
ingrijire personala si climatizare vandute de eMAG”

Art. 1 ORGANIZATORUL CAMPANIEI


Organizatorul campaniei “Cumpara produsele Philips si Philips Sonicare participante la campanie si
primesti 20% din valoarea fiecarui produs comandat, card cadou pentru achizitionarea ulterioara de
electrocasnice, produse de ingrijire personala si climatizare vandute de eMAG” (denumita in
continuare “Campania”) este: DANTE INTERNATIONAL S.A. (denumit in continuare “Organizator” sau
„eMAG”) cu sediul in Bucuresti, Sos. Virtutii nr. 148, Spatiul E47, sector 6 si adresa de corespondenta in
Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, et. 5, Swan Office Park, Windsor Building, 077190, Ilfov,
inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J40/372/2002, CUI RO14399840, reprezentata prin dl
Radu Ilinof in calitate de Director Brand Marketing.

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE


Campania se va desfasura in perioada 23 august 2021 – 29 august 2021. Campania se desfasoara online,
pe site-ul www.emag.ro, m.emag.ro, aplicatia eMAG.

Art. 3 PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE


La aceasta Campanie pot participa atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice, cu exceptia clientilor
eMAG Corporate.
Participa la Campanie produsele din categoriile AC&Heating, SDA, Personal Care, de la brandurile Philips
si Philips Sonicare, vandute de eMAG, denumite in continuare „produse participante”.
Participa la Campanie doar produsele vândute de eMAG. Campania se aplica si pe produsele resigilate.
Nu participa la Campanie produsele vandute prin intermediul platformei eMAG Marketplace.
Nu participa la Campanie alte produse in afara celor mentionate mai jos, in Anexa Nr.1 a prezentului
Regulament.

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE

La Campanie participa orice persoana fizica in varsta de peste 18 ani sau persoana juridica/persoana fizica
autorizata/asociatii familiale (denumita în continuare „Participant”) care cumpara, in perioada specificata
la Art.2 produse participante.

Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii accepta integral si liber consimtit prevederile acestui
regulament.

Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI

Page 1 of 31
Pentru fiecare comanda facuta in perioada Campaniei, care contine produsele mentionate in Anexa Nr.1
a acestui Regulament, vandute de eMAG, participantii vor primi un card cadou sub forma unui cod
electronic avand valoarea de 20% din valoarea fiecarui produs eligibil achizitionat.
Cardul cadou se va emite in maximum 3 (trei) zile lucratoare de la plasarea comenzii si se va trimite
automat prin email la adresa asociata contului eMAG.
Se va emite un singur card cadou pentru toate produsele eligibile dintr-o comanda. De exemplu, pentru
o comanda care contine doua produse participante se va emite un singur card cadou.
Cardurile cadou se pot utiliza pe www.emag.ro, m.emag.ro, aplicatia eMAG si sunt valabile in perioada
01 septembrie 2021 – 12 septembrie 2021, pentru comenzi din categoriile electrocasnice, aparate de
aer conditionat &heating si produse de ingrijire personala vandute de eMAG, in limita stocului
disponibil. Cardul cadou nu poate fi utilizat in cazul in care valoarea comenzii este egala sau mai mica
decat valoarea Cardului cadou.
Cardurile cadou emise in cadrul acestei Campanii nu pot fi cumulate intre ele pentru plata unei comenzi
si nici cu alte carduri cadou/vouchere/cupoane emise in cadrul altor campanii.

Art. 6 UTILIZAREA CARDULUI CADOU


Pentru a putea utiliza cardul cadou pentru achitarea unei viitoare comenzi pe site-ul www.emag.ro,
m.eMAG.ro sau in aplicatia eMAG, trebuie introdus codul electronic primit in sectiunea aferenta din noua
comanda generata.
Cardul cadou utilizat nu mai poate fi folosit pentru noi achizitii, fiind anulat la momentul utilizarii. In cazul
in care valoarea comenzii este mai mica decat valoarea cardului cadou, diferenta nu se reporteaza.
In cazul stornarii facturii pe baza careia s-a obtinut cardul cadou, acesta va fi anulat daca nu a fost folosit,
sau se va scadea din suma returnata clientului in urma stornarii, daca a fost utilizat deja de client sau de
o terta persoana careia acesta i-a transmis cardul cadou.

Art. 7 REGULAMENTUL CAMPANIEI


Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe website-ul www.emag.ro.

Art. 8 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT


In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si
continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale
pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 9 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI


Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul
in care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si
durata Campaniei si va face public acest lucru.
Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului prin publicare cu 24
(douazecisipatru) de ore inainte pe website-ul www.emag.ro si m.eMAG.ro.

Art. 10 PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Page 2 of 31
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie
prelucrate în scopul si pe durata organizarii si desfasurarii campaniei “Cumpara produsele Philips si
Philips Sonicare participante la campanie si primesti 20% din valoarea fiecarui produs comandat,
card cadou pentru achizitionarea ulterioara de electrocasnice, produse de ingrijire personala si
climatizare vandute de eMAG”.
Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679
privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare,
dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si
dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter
Personal.
Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor
abilitate prin lege sa le primeasca.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea
datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin:

• Transmiterea unui e-mail la adresa: data.protection@emag.ro sau


• Transmiterea solicitarii prin curier/posta, la adresa Soseaua Bucuresti-Nord, nr. 15-25,
parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, in atentia
Responsabilului cu protectia datelor

Art. 11 LITIGII
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unui card cadou, decizia comisiei desemnate de catre
Organizator este definitiva.
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila
sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane
competente din Bucuresti.

Art. 12 CONTESTATII
Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la
nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum
48 (patruzecisiopt) de ore de la primirea cardului cadou. Orice sesizare in acest sens, depusa dupa
trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile
calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor
mentionate anterior.

Art. 13 ALTE REGLEMENTARI

Page 3 of 31
In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa
Organizatorului sau partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare
pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a
se limita la descalificarea participantilor la Campanie.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza
unor erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizatorul, cum ar fi defectiuni
tehnice ale furnizorului de servicii de internet s.a.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea primirii
unui card cadou, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a clientului sau neprimirea, necitirea
corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea
campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru
eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in
vigoare.
Prezentul regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care
poate fi solicitat la adresa de corespondenta a Organizatorului din Swan Office Park, Windsor Building,
Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, et. 5, 077190 Voluntari, Ilfov, si se regaseste si pe website-ul www.emag.ro
si si m.eMAG.ro si la sediul social al Organizatorului.

DANTE INTERNATIONAL S.A.


Prin Director Brand Marketing
Radu Ilinof

Page 4 of 31
ANEXA NR. 1 la Regulamentul Campaniei “Cumpara produsele Philips si Philips Sonicare participante
la campanie si primesti 20% din valoarea fiecarui produs comandat, card cadou pentru achizitionarea
ulterioara de electrocasnice, produse de ingrijire personala si climatizare vandute de eMAG”
– produsele participante la promotie:

Categorie Brand Model


SDA Philips HR1801/00
SDA Philips HR1802/00
SDA Philips FC6077/01
SDA Philips FC6075/01
SDA Philips XV1700/01
SDA Philips STH3010/70
SDA Philips HD9911/90
SDA Philips GC363/30
SDA Philips GC351/20
SDA Philips GC361/20
SDA Philips GC026/80
SDA Philips HD9125/90
SDA Philips FC8578/09
SDA Philips FC8577/09
SDA Philips FC8575/09
SDA Philips FC8743/09
SDA Philips FC8245/09
SDA Philips FC8243/09
SDA Philips FC8241/09
SDA Philips FC8240/09
SDA Philips FC8785/09
SDA Philips FC8783/09
SDA Philips FC8246/09
SDA Philips XD3112/09
SDA Philips FC6142/01
SDA Philips FC6150/01
SDA Philips FC9552/09
SDA Philips FC9330/09
SDA Philips FC9331/09
SDA Philips FC9334/09
SDA Philips FC9744/09
SDA Philips FC9729/09
SDA Philips XB9185/09
SDA Philips FC6718/01
SDA Philips FC6168/01
SDA Philips FC6725/01
SDA Philips FC6404/01
SDA Philips FC6729/01
SDA Philips FC6903/01

Page 5 of 31
SDA Philips HR3752/00
SDA Philips HR3657/90
SDA Philips HR3664/90
SDA Philips HR2100/00
SDA Philips HR2173/90
SDA Philips HR2602/00
SDA Philips HR2162/90
SDA Philips HR3556/00
SDA Philips HR2224/00
SDA Philips HR3554/00
SDA Philips HR2105/00
SDA Philips HR2052/00
SDA Philips HR2052/90
SDA Philips HR3868/00
SDA Philips HR3655/00
SDA Philips HR3652/00
SDA Philips HD7459/20
SDA Philips HD7435/20
SDA Philips HD7470/20
SDA Philips HD7462/20
SDA Philips HD7769/00
SDA Philips HD7461/20
SDA Philips HD7544/20
SDA Philips HR3660/55
SDA Philips FC8075/01
SDA Philips FC8076/01
SDA Philips FC8077/01
SDA Philips CA6700/91
SDA Philips EP1222/00
SDA Philips EP1223/00
SDA Philips EP5365/10
SDA Philips EP5333/10
SDA Philips EP3510/00
SDA Philips EP5310/10
SDA Philips EP5331/10
SDA Philips EP5330/10
SDA Philips EP5311/10
SDA Philips EP3221/40
SDA Philips EP2231/40
SDA Philips EP2220/10
SDA Philips EP3243/50
SDA Philips EP4349/70
SDA Philips EP5444/90
SDA Philips EP5443/90
SDA Philips EP4343/70
SDA Philips EP4324/90

Page 6 of 31
SDA Philips EP3550/00
SDA Philips EP5361/10
SDA Philips GC5034/20
SDA Philips GC4934/30
SDA Philips GC4543/30
SDA Philips GC4532/20
SDA Philips GC4554/40
SDA Philips GC4533/30
SDA Philips GC4905/40
SDA Philips GC4902/20
SDA Philips GC4932/20
SDA Philips GC4564/20
SDA Philips GC4556/20
SDA Philips GC4558/20
SDA Philips GC4537/80
SDA Philips GC2678/30
SDA Philips GC2676/20
SDA Philips GC1742/40
SDA Philips GC2672/40
SDA Philips GC2670/20
SDA Philips GC2671/50
SDA Philips DST6008/20
SDA Philips DST6002/30
SDA Philips GC2145/20
SDA Philips GC2142/40
SDA Philips GC3584/30
SDA Philips HD4646/00
SDA Philips HD9351/91
SDA Philips HD9350/91
SDA Philips HD9359/90
SDA Philips HD9305/21
SDA Philips HD9318/00
SDA Philips FC8038/01
SDA Philips CA6903/10
SDA Philips CA6702/10
SDA Philips FC8009/01
SDA Philips FC5007/01
SDA Philips HD9621/90
SDA Philips HD9650/90
SDA Philips HD9216/80
SDA Philips HD9260/90
SDA Philips HD9721/10
SDA Philips HD4419/20
SDA Philips FC8060/01
SDA Philips FC8001/01
SDA Philips FC8003/01

Page 7 of 31
SDA Philips FC8058/01
SDA Philips FC8008/01
SDA Philips FC8010/02
SDA Philips CA6706/10
SDA Philips CA6707/10
SDA Philips HD9016/30
SDA Philips HR2709/20
SDA Philips HR2721/00
SDA Philips HR2872/00
SDA Philips HR2875/00
SDA Philips HR2603/00
SDA Philips HR2605/80
SDA Philips FC6141/01
SDA Philips HR3745/00
SDA Philips HR3750/00
SDA Philips HR1552/12
SDA Philips HR3705/10
SDA Philips HR3740/00
SDA Philips HR3705/00
SDA Philips HR1674/90
SDA Philips HR1602/00
SDA Philips HR1625/00
SDA Philips HR1627/00
SDA Philips HR1623/00
SDA Philips HR1621/00
SDA Philips HR1672/90
SDA Philips HR1673/90
SDA Philips HR2656/90
SDA Philips HR2536/00
SDA Philips HR2531/00
SDA Philips HR2545/00
SDA Philips HR2534/00
SDA Philips HR2657/90
SDA Philips HR2621/90
SDA Philips HR2651/90
SDA Philips HR2655/90
SDA Philips HD3037/70
SDA Philips HD4731/70
SDA Philips HD4749/70
SDA Philips FC9999-FC
SDA Philips FC8054/02
SDA Philips HD2515/00
SDA Philips HD2581/00
SDA Philips HD2516/00
SDA Philips HD2515/90
SDA Philips HD2516/90

Page 8 of 31
SDA Philips HD4825/90
SDA Philips HD2637/90
SDA Philips HD2650/90
SDA Philips HD2650/80
SDA Philips HR1388/80
SDA Philips HR7520/00
SDA Philips HR7310/00
SDA Philips HR7776/90
SDA Philips HR7778/00
SDA Philips HR7510/00
SDA Philips HR7320/00
SDA Philips FC8023/04
SDA Philips FC8022/04
SDA Philips FC8021/03
SDA Philips FC8027/01
SDA Philips HD2392/00
SDA Philips HD2392/90
SDA Philips HD2395/00
SDA Philips CA6705/10
SDA Philips GC6709/20
SDA Philips GC6730/30
SDA Philips GC6722/20
SDA Philips GC6740/30
SDA Philips GC9315/30
SDA Philips HI5919/30
SDA Philips PSG8130/80
SDA Philips GC7808/40
SDA Philips GC7920/20
SDA Philips GC7842/40
SDA Philips GC8731/20
SDA Philips GC8942/20
SDA Philips PSG7024/20
SDA Philips PSG9050/20
SDA Philips GC9642/60
SDA Philips GC9682/80
SDA Philips GC9635/20
SDA Philips GC9670/50
SDA Philips HR3550/55
SDA Philips HR2744/40
SDA Philips HR2738/00
SDA Philips HR1855/80
SDA Philips HR1880/01
SDA Philips HR1896/70
SDA Philips HR1945/80
SDA Philips HR1947/30
SDA Philips HR1918/80

Page 9 of 31
SDA Philips HR1919/70
SDA Philips HR1922/20
SDA Philips HR1832/02
SDA Philips HR1855/70
SDA Philips HR1832/52
SDA Philips HR1864/20
SDA Philips HR1855/90
SDA Philips HR1887/80
SDA Philips HR1889/70
SDA Philips HR1888/70
SDA Philips CA6704/10
SDA Philips HR1393/00
AC&Heating Philips HU4112/01
AC&Heating Philips AC2729/50
AC&Heating Philips FY2420/30
AC&Heating Philips FY1413/30
AC&Heating Philips FY3433/10
AC&Heating Philips FY2422/30
AC&Heating Philips FY1410/30
AC&Heating Philips FY3432/10
AC&Heating Philips AC4155/00
AC&Heating Philips FY3446/30
AC&Heating Philips HU4102/01
AC&Heating Philips AC4158/00
AC&Heating Philips AC4123/10
AC&Heating Philips FY2425/30
AC&Heating Philips FY2401/30
AC&Heating Philips FY2180/30
AC&Heating Philips AC4124/10
AC&Heating Philips FY3430/30
AC&Heating Philips AMF220/15
AC&Heating Philips AC4012/10
AC&Heating Philips AC4550/50
AC&Heating Philips AC2887/10
AC&Heating Philips AC3055/50
AC&Heating Philips AC1214/10
AC&Heating Philips AC2889/10
AC&Heating Philips AC3854/50
AC&Heating Philips AC4080/10
AC&Heating Philips AC2729/51
AC&Heating Philips AC2959/53
AC&Heating Philips HU4801/01
AC&Heating Philips HU4803/01
AC&Heating Philips HU4813/10
AC&Heating Philips HU4706/11
AC&Heating Philips HU2716/10

Page 10 of 31
AC&Heating Philips HU2718/10
AC&Heating Philips HU2718/10/promo
Personal
care Philips QP2520/30
Personal
care Philips QP220/50
Personal
care Philips QP230/50
Personal
care Philips QP2530/30
Personal
care Philips BRI922/00
Personal
care Philips HC3521/15
Personal
care Philips SC1998/00
Personal
care Philips HC3535/15
Personal
care Philips QP2630/30
Personal
care Philips HC3588/15
Personal
care Philips HP8283/00
Personal
care Philips HC3520/15
Personal
care Philips BHD274/00
Personal
care Philips BT5502/15
Personal
care Philips QP620/50
Personal
care Philips HC3530/15
Personal
care Philips BT5515/15
Personal
care Philips BHD302/30
Personal
care Philips BHD351/10
Personal
care Philips BRI947/00
Personal
care Philips BT7510/15
Personal
care Philips QP6510/64
Personal
care Philips MG7770/15
Personal
care Philips BRE235/00

Page 11 of 31
Personal Philips
care Sonicare HX6876/29
Personal
care Philips BT3206/14
Personal Philips
care Sonicare HX6871/47
Personal Philips
care Sonicare HX9024/10
Personal
care Philips QP100/51
Personal
care Philips QP240/50
Personal Philips
care Sonicare HX9052/33
Personal
care Philips MG3740/15
Personal
care Philips BRE245/00
Personal
care Philips BHD300/00
Personal Philips
care Sonicare HX6877/68
Personal Philips
care Sonicare HX6321/04
Personal Philips
care Sonicare HX8491/01
Personal Philips
care Sonicare HX6511/50
Personal
care Philips MG7736/15
Personal
care Philips HC5630/15
Personal
care Philips BRE275/00
Personal Philips
care Sonicare HX9022/10
Personal Philips
care Sonicare HX9052/17
Personal Philips
care Sonicare HX6042/33
Personal
care Philips MG5730/15
Personal
care Philips BRI958/00
Personal Philips
care Sonicare HX9042/17
Personal Philips
care Sonicare HX9054/33
Personal
care Philips HC3510/15

Page 12 of 31
Personal
care Philips HP8238/00
Personal
care Philips BRE255/00
Personal
care Philips BRE730/10
Personal
care Philips BT3222/14
Personal Philips
care Sonicare HX6062/10
Personal
care Philips RQ11/50
Personal
care Philips BT9810/15
Personal Philips
care Sonicare HX8032/07
Personal Philips
care Sonicare HX8494/01
Personal
care Philips BT3216/14
Personal
care Philips HP8654/00
Personal
care Philips BHS677/00
Personal
care Philips MG3730/15
Personal Philips
care Sonicare HX6212/87
Personal
care Philips MG7735/15
Personal
care Philips MG7785/20
Personal Philips
care Sonicare HX9054/17
Personal
care Philips QP610/50
Personal Philips
care Sonicare HX3212/61
Personal
care Philips NT5650/16
Personal
care Philips BT3226/14
Personal
care Philips QP6650/61
Personal Philips
care Sonicare HX6212/90
Personal
care Philips HC5632/15
Personal
care Philips HC3505/15

Page 13 of 31
Personal Philips
care Sonicare HX6859/34
Personal
care Philips BCR369/00
Personal Philips
care Sonicare HX6032/33
Personal Philips
care Sonicare HX6877/35
Personal
care Philips NT3650/16
Personal
care Philips HP8233/00
Personal
care Philips MG3720/15
Personal
care Philips BSC111/06
Personal
care Philips BHB878/00
Personal
care Philips QP6550/30
Personal
care Philips BHD827/00
Personal
care Philips S5584/50
Personal Philips
care Sonicare HX6870/57
Personal Philips
care Sonicare HX9042/33
Personal Philips
care Sonicare HX6511/35
Personal
care Philips BHD341/10
Personal
care Philips BRI955/00
Personal
care Philips QP6510/60
Personal
care Philips SH70/70
Personal
care Philips BHS675/00
Personal Philips
care Sonicare HX6809/35
Personal Philips
care Sonicare HX6800/28
Personal
care Philips S9031/12
Personal
care Philips MG3710/15
Personal Philips
care Sonicare HX6877/34

Page 14 of 31
Personal
care Philips S7940/16
Personal
care Philips BHD186/00
Personal Philips
care Sonicare HX6859/68
Personal Philips
care Sonicare HX6322/04
Personal
care Philips HQ200/50
Personal Philips
care Sonicare HX8261/01
Personal
care Philips HP8374/00
Personal
care Philips CC12/50
Personal Philips
care Sonicare HX9901/03
Personal
care Philips HP8323/00
Personal
care Philips BHH880/00
Personal Philips
care Sonicare HX9954/57
Personal Philips
care Sonicare HX6212/88
Personal Philips
care Sonicare HX6850/34
Personal Philips
care Sonicare HX6870/47
Personal
care Philips TT2000/43
Personal Philips
care Sonicare HX6012/07
Personal
care Philips BHS376/00
Personal
care Philips S6680/26
Personal
care Philips S7930/16
Personal
care Philips BHB876/00
Personal
care Philips HPS930/00
Personal Philips
care Sonicare HX9914/57
Personal
care Philips SH50/50
Personal
care Philips SH30/50

Page 15 of 31
Personal
care Philips BRE285/00
Personal Philips
care Sonicare HX9901/13
Personal
care Philips BHD360/20
Personal
care Philips S7783/59
Personal
care Philips BHB868/00
Personal
care Philips HC7650/15
Personal
care Philips HQ56/50
Personal Philips
care Sonicare HX6511/02
Personal
care Philips SH71/50
Personal Philips
care Sonicare HX6014/07
Personal Philips
care Sonicare HX6052/07
Personal
care Philips BRP529/00
Personal Philips
care Sonicare HX8438/01
Personal Philips
care Sonicare HX8012/07
Personal Philips
care Sonicare HX9092/10
Personal Philips
care Sonicare HX9002/10
Personal Philips
care Sonicare HX9911/27
Personal
care Philips HC3525/15
Personal
care Philips BHS375/00
Personal Philips
care Sonicare HX6068/12
Personal
care Philips QP6530/15
Personal
care Philips BCR430/00
Personal
care Philips SP9860/13
Personal
care Philips BHS378/00
Personal
care Philips QP210/50

Page 16 of 31
Personal Philips Toc transport Philips-
care Sonicare FC
Personal
care Philips S3233/52
Personal
care Philips QP6510/20
Personal
care Philips BG3015/15
Personal
care Philips MG7745/15
Personal Philips
care Sonicare HX6212/89
Personal
care Philips SH98/70
Personal
care Philips S1232/41
Personal
care Philips S3333/54
Personal
care Philips S5585/30
Personal
care Philips BRI950/00
Personal
care Philips BRI956/00
Personal
care Philips BHB862/00
Personal Philips
care Sonicare HX6859/29
Personal Philips
care Sonicare HX6850/57
Personal Philips
care Sonicare HX9911/09
Personal
care Philips BHD006/00
Personal
care Philips HP8281/00
Personal
care Philips RQ111/50
Personal
care Philips SC6060/00
Personal
care Philips SC6040/00
Personal
care Philips SC6080/00
Personal
care Philips S5620/12
Personal
care Philips SC6890/01
Personal
care Philips SC6891/01

Page 17 of 31
Personal Philips
care Sonicare HX8211/02
Personal Philips
care Sonicare HX8331/02
Personal Philips
care Sonicare HX8331/01
Personal Philips
care Sonicare HX8391/02
Personal Philips
care Sonicare HX8462/01
Personal
care Philips S5210/06
Personal
care Philips S1332/41
Personal
care Philips S1133/41
Personal
care Philips AT750/16
Personal
care Philips HQ6946/16
Personal
care Philips PT877/16
Personal
care Philips PT731/16
Personal
care Philips PT727/16
Personal
care Philips PT711/16
Personal
care Philips PT723/16_PL
Personal
care Philips RQ1260/21
Personal
care Philips PT920/18
Personal
care Philips RQ1185/21
Personal
care Philips RQ1175/16
Personal
care Philips RQ1167/54
Personal
care Philips RQ1151/16
Personal
care Philips S5110/06
Personal
care Philips S3120/06
Personal
care Philips S1520/04
Personal
care Philips S1110/04

Page 18 of 31
Personal
care Philips S5400/26
Personal
care Philips S5600/41
Personal
care Philips S5320/06
Personal
care Philips S5130/06
Personal
care Philips S5420/06
Personal
care Philips S5520/45
Personal
care Philips S5630/12
Personal
care Philips S5550/44
Personal
care Philips S5530/06
Personal
care Philips S5250/06
Personal
care Philips S9111/31
Personal
care Philips S7310/12
Personal
care Philips S7510/41
Personal
care Philips S7720/26
Personal
care Philips S728/17
Personal
care Philips S5672/41
Personal
care Philips S6630/11
Personal
care Philips S6640/44
Personal
care Philips S9511/31
Personal
care Philips S9711/31
Personal
care Philips S1100/04
Personal
care Philips S1310/04
Personal
care Philips S3110/06
Personal
care Philips S3510/06
Personal
care Philips S5050/64

Page 19 of 31
Personal
care Philips BRL130/00
Personal
care Philips S6620/11
Personal
care Philips YS521/17
Personal
care Philips QS6141/32
Personal
care Philips S7520/41
Personal
care Philips S7960/17
Personal
care Philips S5583/10
Personal
care Philips BRL170/00
Personal
care Philips BRL140/00_PL
Personal
care Philips BRL140/00
Personal
care Philips BT7500/15
Personal
care Philips TT2040/32
Personal
care Philips BG2024/15
Personal
care Philips BG2036/32
Personal
care Philips BG2026/32
Personal
care Philips BG5020/15
Personal
care Philips BG3010/15
Personal
care Philips BG7025/15
Personal
care Philips QT4015/16
Personal
care Philips MG7720/15
Personal
care Philips MG5740/15
Personal
care Philips MG7735/25
Personal
care Philips BG105/10
Personal
care Philips HC3400/15
Personal
care Philips HC3410/15

Page 20 of 31
Personal
care Philips HC3420/15
Personal
care Philips HC3424/80
Personal
care Philips HC5410/15
Personal
care Philips HC5440/15
Personal
care Philips HC5440/80
Personal
care Philips HC5450/15
Personal
care Philips HC5450/80
Personal
care Philips HC7460/15
Personal
care Philips QC5115/15
Personal
care Philips QC5570/15
Personal
care Philips HC9450/15
Personal
care Philips QC5375/80
Personal
care Philips QP6520/20
Personal
care Philips QP6510/20 + Minge
Personal
care Philips QP6520/20 + Minge
Personal
care Philips QP2520/64
Personal
care Philips SC5275/16
Personal
care Philips QP2530/20
Personal
care Philips QP6620/20
Personal
care Philips QP2620/20
Personal
care Philips SH70/50
Personal
care Philips SH90/60
Personal
care Philips SH70/60
Personal
care Philips SH560/50
Personal
care Philips HQ8/50

Page 21 of 31
Personal
care Philips HQ9/50
Personal
care Philips RQ12/70
Personal
care Philips JC302/50
Personal
care Philips BSC431/05
Personal
care Philips BCR372/00
Personal
care Philips SC6240/01
Personal
care Philips SC1995/00
Personal
care Philips BRI953/00
Personal
care Philips SC1997/00
Personal
care Philips BRI959/00
Personal
care Philips BRI858/04
Personal
care Philips BRI950/00-BN
Personal
care Philips BRI954/00
Personal
care Philips SC1995/00-CJ
Personal
care Philips HP6519/01
Personal
care Philips HP6520/01
Personal
care Philips HP6581/00
Personal
care Philips HP6579/00
Personal
care Philips HP6577/00
Personal
care Philips HP6575/00
Personal
care Philips HP6574/20
Personal
care Philips HP6553/00
Personal
care Philips HP6583/02
Personal
care Philips BRE652/00
Personal
care Philips HP6523/02

Page 22 of 31
Personal
care Philips SC2009/00
Personal
care Philips SC2005/00
Personal
care Philips SC1994/00
Personal
care Philips HP6423/00
Personal
care Philips HP6422/01
Personal
care Philips HP6420/00
Personal
care Philips HP6421/00
Personal
care Philips BRE610/00
Personal
care Philips BRE620/00
Personal
care Philips HP6419/01
Personal
care Philips HP6425/01
Personal
care Philips BRE611/00
Personal
care Philips BRE631/00
Personal
care Philips HP6521/01
Personal
care Philips BRE630/00
Personal
care Philips BRE640/00
Personal
care Philips BRE650/00
Personal
care Philips BRP545/00
Personal
care Philips BRE635/00
Personal
care Philips BRE605/00
Personal
care Philips BRE642/00
Personal
care Philips BRE740/10
Personal
care Philips BRE710/00
Personal
care Philips BRE700/00
Personal
care Philips QG3320/15

Page 23 of 31
Personal
care Philips QG3340/16
Personal
care Philips QG3371/16
Personal
care Philips QG3335/15
Personal
care Philips MG5720/15
Personal
care Philips MG3715/14
Personal
care Philips HP8643/00
Personal
care Philips BT9290/32
Personal
care Philips BT5205/16
Personal
care Philips BT1005/10
Personal
care Philips QT4002/15
Personal
care Philips BT9297/15
Personal
care Philips HP8619/00
Personal
care Philips HPS940/00
Personal
care Philips HPS950/00
Personal
care Philips HP8602/00
Personal
care Philips HP8618/00
Personal
care Philips BHH777/00
Personal
care Philips BHB871/00
Personal
care Philips BHB864/00
Personal
care Philips BHB872/00
Personal
care Philips HP8605/00
Personal
care Philips HP8696/00
Personal
care Philips BRP586/00
Personal
care Philips HP6540/00
Personal
care Philips 5949096007454

Page 24 of 31
Personal
care Philips 5949096007508
Personal Philips
care Sonicare HX6972/34
Personal Philips
care Sonicare HX6732/37
Personal Philips
care Sonicare HX8491/03
Personal
care Philips SC5999/00
Personal
care Philips HP8656/00
Personal
care Philips HP8660/00_PL
Personal
care Philips HP8661/00
Personal
care Philips HP8663/00
Personal
care Philips SC5993/10
Personal
care Philips SC5275/10
Personal
care Philips SC5275/11
Personal
care Philips SC5275/14
Personal
care Philips HP8668/00
Personal
care Philips SC5996/10
Personal
care Philips HP8634/00
Personal
care Philips HP8631/00_PL
Personal
care Philips HP8664/00_PL
Personal
care Philips HP8664/00
Personal Philips
care Sonicare HX6731/02
Personal Philips
care Sonicare HX6972/10
Personal Philips
care Sonicare HX6311/07
Personal Philips
care Sonicare HX6721/35
Personal Philips
care Sonicare HX6511/33
Personal Philips
care Sonicare HX6912/52

Page 25 of 31
Personal Philips
care Sonicare HX9142/32
Personal Philips
care Sonicare HX6971/33
Personal Philips
care Sonicare HX9924/47
Personal Philips
care Sonicare HX9332/04
Personal Philips
care Sonicare HX9352/04
Personal Philips
care Sonicare HX9362/67
Personal Philips
care Sonicare HX9372/04
Personal Philips
care Sonicare HX9382/04
Personal Philips
care Sonicare HX9312/04
Personal Philips
care Sonicare HX9394/40
Personal Philips
care Sonicare HX9903/03
Personal Philips
care Sonicare HX9903/13
Personal Philips
care Sonicare HX6762/43
Personal Philips
care Sonicare HX8911/01
Personal Philips
care Sonicare HX8923/34
Personal Philips
care Sonicare HX6877/29
Personal Philips
care Sonicare HX6921/06
Personal Philips
care Sonicare HX6971/59
Personal Philips
care Sonicare HX6807/04
Personal Philips
care Sonicare HX6803/04
Personal Philips
care Sonicare HX6801/04
Personal Philips
care Sonicare HX6352/42
Personal Philips
care Sonicare HX6888/89
Personal Philips
care Sonicare HX6804/04
Personal
care Philips HX6856/17

Page 26 of 31
Personal Philips
care Sonicare HX9112/12
Personal Philips
care Sonicare HX6850/47
Personal Philips
care Sonicare HX6762/35
Personal Philips
care Sonicare HX6836/24
Personal Philips
care Sonicare HX6830/44
Personal Philips
care Sonicare HX6851/29
Personal Philips
care Sonicare HX6932/36
Personal
care Philips QP2520/20
Personal Philips
care Sonicare HX6712/43
Personal Philips
care Sonicare HX9911/29
Personal
care Philips HX9992/12
Personal
care Philips HX9992/11
Personal
care Philips BHS380/00
Personal
care Philips HP8361/00
Personal
care Philips HP8343/00
Personal
care Philips HP8344/00
Personal
care Philips HP8319/60
Personal
care Philips HP8302/00
Personal
care Philips HP8321/00
Personal
care Philips HP8324/00
Personal
care Philips HP8303/00
Personal
care Philips BHS380/50
Personal
care Philips HP8698/00
Personal
care Philips HP8349/00
Personal
care Philips HP8372/00

Page 27 of 31
Personal
care Philips HP8348/00
Personal
care Philips BHS674/00
Personal
care Philips HP8372/20
Personal
care Philips BHS830/00
Personal Philips
care Sonicare HX8012/33
Personal
care Philips SC5990/10
Personal
care Philips SC5991/10
Personal
care Philips SC5992/10
Personal
care Philips SC5994/00
Personal
care Philips SH90/50
Personal
care Philips RQ12/60
Personal Philips
care Sonicare HX6064/07
Personal Philips
care Sonicare HX6072/07
Personal Philips
care Sonicare HX6074/07
Personal Philips
care Sonicare HX9012/07
Personal Philips
care Sonicare HX6022/07
Personal Philips
care Sonicare HX6024/07
Personal Philips
care Sonicare HX6082/07
Personal
care Philips QP220/55
Personal
care Philips QP210/50-FC
Personal Philips
care Sonicare HX8072/01
Personal Philips
care Sonicare HX6064/33
Personal Philips
care Sonicare HX6004/17
Personal Philips
care Sonicare HX9062/33
Personal Philips
care Sonicare HX9064/17

Page 28 of 31
Personal Philips
care Sonicare HX6064/10
Personal Philips
care Sonicare HX6064/11
Personal Philips
care Sonicare HX6062/07
Personal Philips
care Sonicare HX9002/07
Personal Philips
care Sonicare HX9092/11
Personal Philips
care Sonicare HX9062/17
Personal Philips
care Sonicare HX9044/17
Personal Philips
care Sonicare HX8424/30
Personal
care Philips HC3510/85
Personal
care Philips HP8640/50
Personal
care Philips HP8644/40
Personal
care Philips SH90/70
Personal Philips
care Sonicare HX6800/35
Personal Philips
care Sonicare HX6232/41
Personal
care Philips HP6550/00_PL
Personal
care Philips BT7210/15
Personal
care Philips QG3327/15
Personal
care Philips BHH811/00
Personal
care Philips BHH822/00
Personal Philips
care Sonicare HX9334/41
Personal Philips
care Sonicare HX6857/35
Personal Philips
care Sonicare HX9392/39
Personal
care Philips BRP533/00
Personal
care Philips MG9710/90
Personal
care Philips HP6543/00

Page 29 of 31
Personal
care Philips HP6549/00
Personal
care Philips HP6542/00
Personal
care Philips HP6550/01
Personal
care Philips HP6549/01
Personal
care Philips HP8641/00
Personal
care Philips HP6393/00
Personal
care Philips BT7085/15
Personal
care Philips NT5175/16
Personal
care Philips NT5180/15
Personal
care Philips NT1150/10
Personal
care Philips NT3160/10
Personal
care Philips NT1650/16
Personal
care Philips HP6342/00
Personal
care Philips HP6392/00
Personal
care Philips BHD001/00
Personal
care Philips BHD176/00
Personal
care Philips HP8280/00
Personal
care Philips BHD177/00
Personal
care Philips BHD282/00
Personal
care Philips HP8234/10
Personal
care Philips BHD002/00
Personal
care Philips BHD029/00
Personal
care Philips BHD290/00
Personal
care Philips BHD272/00
Personal
care Philips HP8195/00

Page 30 of 31
Personal
care Philips HP8230/00
Personal
care Philips HP8232/00
Personal
care Philips BHD004/00
Personal
care Philips BHD007/00
Personal
care Philips HP8204/10
Personal
care Philips BHC010/10
Personal
care Philips HP4935
Personal
care Philips HP4940
Personal
care Philips HP8103
Personal
care Philips HP8260/00
Personal
care Philips HP8103/00_PL
Personal
care Philips HPS920/00

Page 31 of 31