Sunteți pe pagina 1din 1

o atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul

sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul
unui plan de restructurare.
• contract de finanţare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM POC, pe
de o parte, şi IMM-ul în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile, pe de altă parte,
prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării
operaţiunilor în cadrul POC 2014-2020;
• data acordării ajutorului – data semnării contractului de finanțare;
• inovație - un produs sau proces nou sau îmbunătățit (sau o combinație a acestora) care diferă
semnificativ de produsele sau procesele anterioare ale întreprinderii și care a fost pus la
dispoziția potențialilor utilizatori (produs) sau pus în funcțiune de către întreprindere
(proces)3;
• investiție productivă – investiție în dezvoltarea avansată de produse și servicii constând într-
o nouă capacitate de producție sau de servicii sau dezvoltarea unei capacități de producție sau
de servicii existente;
• modernizare - lucrări de construcții care nu se supun autorizării, în conformitate cu prevederile
Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții şi care nu contribuie la
obţinerea punctajului pentru obiectivele de mediu;
• schemă de ajutor de stat - Schema de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea
depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 – investiții productive
aprobată prin Ordinul MIPE nr.1290/16.11.2021.

1.6. Grup țintă


Grupul țintă este format din IMM-urile afectate de pandemia COVID-19

1.7 Indicatori

Indicatorii se împart în două categorii:

✓ Indicatori prestabiliți (de realizare și de rezultat), reprezentați de indicatorii de program (care sunt
asociați Actiunii 4.1.1 Investiții în activități productive din cadrul Axei prioritare 4 și aprobați odată
cu POC, cu modificările și completările ulterioare).
✓ Indicatori suplimentari, care sunt indicatori specifici ai proiectului

Atât indicatorii prestabiliți, cât și indicatorii suplimentari sunt de două tipuri:

✓ indicatori de realizare, referitori la activitățile care sunt finanțate și a căror valoare țintă se măsoară
la sfârșitul perioadei de implementare,

Valoarea indicatorilor de realizare se calculează la sfârșitul perioadei de implementare a


proiectului.

✓ indicatori de rezultat, care reprezintă rezultatele directe/avantajele pe care le obțin beneficiarii, și a


căror valoare se măsoară la sfârșitul perioadei de durabilitate, conform contractului de finanțare

3
Sursa: https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm

S-ar putea să vă placă și