Sunteți pe pagina 1din 2

APELE SUBTERANE ȘI APELE DE SUPRAFAȚĂ

Apele subterane se formează din strângerea unei cantități de apă în pânza


freatică care se găsește deasupra unui strat de roci impermeabile.
•Această apă provine din: → precipitații
→ de la unele râuri, lacuri

•Apa pătrunde în scoarță prin sol, trece apoi prin rocile permeabile (nisip, pietriș),
până când, întâlnind un strat de roci impermeabile (argilă, granit), se oprește
deasupra lui. Stratul de roci permeabile îmbibat de apă poartă numele de strat
acvifer. Apa din acest strat poate ieși la suprafață, formând izvoare.
•Apele subterane dizolvă substanțe din rocile în care se află, devenind astfel ape
minerale. Apele carbogazoase sunt ape minerale care au și dioxid de carbon.
Numim apă plată o apă care are mai puține minerale dizolvate.

•Apele curgătoare sunt apele continentale de suprafață → pâraiele


→ râurile
→ fluviile

•Valea unui râu este alcătuită dintr-o albie mărginită adesea de o luncă (porțiuni
de teren situate de o parte și de alta a albiei.

Elementele unei ape curgătoare: → izvorul → locul de pornire al unui râu

→ cursul → traseul parcurs de apă între


izvor și gura de vărsare.
Poate fi → superior
→ mijlociu
→ inferior
→ gura de vărsare → locul unde un râu se
varsă într-o altă apă
(râu, fluviu, lac,mare)

•Cele mai multe fluvii se varsă prin → delte → se desface în mai multe brațe
→ estuare → are formă de pâlnie
Apele pătrund la flux și ies la reflux, ducând aluviunile în larg.

• Afluentul → un râu care se varsă în alt râu.


• Confluență → locul unde se unesc două râuri.
• Bazin hidrografic → suprafața de pe care un râu își adună apele (afluenții).
• Cumpăna de ape → marginea bazinului hidrografic.

•Cel mai lung fluviu este Nil (Africa).


• Delta Gange-Brahmaputra este cea mai mare deltă din lume.
•Cel mai lung estuar aparține fluviului Obi

•Debitele râurilor variază în funcție de → zonele de climă.


→ anotimp

•În țara noastră, debite mari se înregistrează primăvara și toamna, iar debite
mici, vara (datorită evaporării) și iarna (din cauza înghețului).

* debit = cantitatea de apă transportată de un râu; se măsoară în metri cubi pe


secundă.

S-ar putea să vă placă și