Sunteți pe pagina 1din 6

Tonalități

Gama este scara muzicală alcătuită din 8 sunete:


- 7 diferite, consecutive, cu distanță de ton (T) sau semiton (st) între ele

- primul (treapta I) tonica – se repetă pe treapta a VIII-a (la sfârșit) - dă numele gamei, este ultima notă în
cântec.
Tonica - primul și ultimul sunet din gamă
- dă numele gamei
- centru sonor în tonalitate (atrage sunetele gamei)
- ultimul sunet din cântec
Tonalitatea este fenomenul muzical conform căruia sunetele unei game respectând anumite reguli (sunt
atrase de un centru sonor si anume – tonica) construiesc melodia.
Tonalitatile (ca și gamele ce stau la baza lor) pot fi:
Tonalități majore
- sună hotărât, luminos, vesel
- semitonurile (mi-fa; si-do în Do major/cât mai depărtate) le găsim pe treptele III-IV (mijloc) și VII - VIII
(final)
 terța, sexta și septima sunt mari (3M, 6M, 7M)

Do major
https://www.youtube.com/watch?v=jhdqgJvfAzw
Aplicație practică:
Observați tonica (ultima notă din cântec) în partitură și stabiliți gama care stă la baza cântecului.
Intonați gama, tonica și semitonurile ajutându-vă de pianul virtual.
Solfegiați cântecul, apoi intonați-l pe cuvinte.
Tonalități minore
- sună trist
- semitonurile (apropiate) le găsim pe treptele II-III și V - VI (după tonică cu 1 sunet între ele)
- terța, sexta și septima sunt mici (3m, 6m, 7m)

La minor
https://www.youtube.com/watch?v=O75M1jmvd0c
Aplicație practică:
Observați tonica (ultima notă din cântec) în partitură și stabiliți gama care stă la baza cântecului.
Intonați gama, tonica și semitonurile ajutându-vă de pianul virtual.
Solfegiați cântecul, apoi intonați-l pe cuvinte.

https://www.youtube.com/watch?v=n2U9kbC6cQo
Intonați ajutându-vă de pianul virtual, observând sonoritatea diferită:

Tonalitatile relative sunt perechile de tonalitati (una majora, una minoră) care au aceleași sunete
și se afla la distanță de terță mica (3m).
Tonalitățile Do major și La minor sunt tonalități relative (au aceleași sunete: Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do;
tonica tonalității Do major (Do) se află deasupra tonicii tonalității La minor (La) la o diatanță de terță mică.

Arpegiul unei tonalități este alcătuit din sunetele cele mai importante din tonalitate:
tonica (dă numele tonalității): treptele I, VIII în gamă;
terța (treapta III) ne spune tipul de tonalitate:
- tonalitate majoră (3M – terță mare)
- tonalitate minoră (3m – terță mică);
dominanta treapta V (face trecerea de la o pereche de tonalități relative la altă pereche)

În gama Do major arpegiul se formeaza pe sunetele: Do - tonica, Mi - terța, Sol - dominanta, Do2 –
tonica.
Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do
I III V VIII

In gama La minor arpegiul se formează pe sunetele: la - tonica , Do - terța, Mi - dominanta, La –


tonica.
La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La
I III V VIII
Aplicații practice:
Observați tonica în partitură și stabiliți gama care stă la baza cântecului.
Intonați gama, arpegiul și semitonurile ajutându-vă de pianul virtual.
Solfegiați cântecele, apoi intonați-le pe cuvinte.

https://www.youtube.com/watch?v=Hxi11SCSPyI
https://www.youtube.com/watch?v=DJDGT0fG73k

Tema Do major, La minor


De ascultat 2 lucrări:

- Concert în Do major pentru mandolină și orchestră de Antonio Vivaldi


https://www.youtube.com/watch?v=aXBWrNN64z8
- Concertul pentru vioară și orchestră în la minor de același compozitor
https://www.youtube.com/watch?v=eTPiZup0QmM

În timp ce ascultați, notați pe caietul de muzică sau pe o foaie de hârtie ce vă sugerează muzica
piesei pe care o ascultați
- stări sufletești/sentimente (bucurie, tristețe, agitație, singurătate...)
- acțiuni (copii care aleargă, frunze care zboară, oameni în piață...)
- momente în timp (dimineață, toamnă...)
apoi împărțiți o foaie de desen în două desenând o linie pe mijlocul ei, scrieți ca titlu pentru fiecare
jumătate cele 2 piese și realizați câte un desen pentru fiecare piesă (pe aceeași planșă, deci) care să ilustreze
ce v-a sugerat muzica (pentru fiecare piesă în parte).

S-ar putea să vă placă și