Sunteți pe pagina 1din 287

© 2003-2007 Geotop

MapSys 7
© 2003-2007 Geotop
Nota copyright

Toate drepturile rezervate. Reproducerea totala sau partiala în orice forma - grafica, electronica a acestei lucrari este
interzisa fara acordul S.C. Geotop S.R.L.

Produsele hardware si software la care se fac referiri în acest document sunt marci înregistrate ale producatorilor
acestora.

Cu toate eforturile depuse în crearea unei documentatii cât mai complete si cuprinzatoare, nu se poate elimina
existenta unor erori sau omisiuni. Producatorul nu îsi asuma nici o raspundere pentru eventualele consecinte negative
care pot rezulta din acestea, pe parcursul folosirii manualului sau al programului.

Geotop S.R.L. îsi rezerva dreptul de a efectua schimbari în sistemul de programe si în continutul manualului, fara
notificare prealabila.

Autorii asteapta cu interes eventualele observatii si comentarii referitoare la program si acest document, pentru a
realiza o documentatie utila.

Odorheiu Secuiesc, December 2006

Multumim utilizatorilor initiati sau începatori ai softului MapSys


Autor pentru sugestiile si ideile aduse îmbunatatirii programului si
Manualului de referinta. Parerile lor sunt foarte importante si
Huba Márton - S.C. Geotop S.R.L. folositoare în continuare în realizarea unui sistem de programe GIS
cadastral care sa acopere necesitatile impuse de proiectele
Editor specifice activitatii fiecaruia. Cu toate acestea, cu siguranta au
S.C. Geotop S.R.L. ramas explicatii sau detalii care au fost omise din acest manual,
care este o documentatie minima având ca scop principal
Corectura de specialitate descrieriea pe scurt a tuturor functiilor sistemului MapSys, fara a
prezenta în adâncime tehnologia de realizare a GIS-ului, care este
Zoltán Bokor o problematica care depaseste cadrul manualului. Cu toate
acestea, sunt prezentate câteva lucrari test de diferite tipuri, care
Coperta ajuta la întelegerea functionalitatii sistemului în realizarea
produselor GIS specifice.
Geotop

Coordonator
Prof. Dr. Gherasim Márton

Imprimare
Imprimare locala din format
Adobe PDF

S.C. Geotop S.R.L.


535600 Odorheiu Secuiesc, Str. Mihai Eminescu nr. 6, Jud. Harghita,
Generat cu aplicatia Help&Manual Tel./Fax 0266 218069,
(C) 1997 - 2004 EC Software e-mail geotop@geotop.ro, web: www.geotop.ro
Cuprins I

Cuprins
Foreword 0

I - Func ionalitate general 10

II - Exemple 20
1 Cadru40 ................................................................................................................................... 20
2 Cadru50 ................................................................................................................................... 21
3 Demo ................................................................................................................................... 22
4 Niv ................................................................................................................................... 26
5 Poloni a ................................................................................................................................... 27
6 Profil ................................................................................................................................... 28
7 Raster ................................................................................................................................... 30
8 Cartus ................................................................................................................................... 31
9 Ped ................................................................................................................................... 33
10 Interfa MSCI
................................................................................................................................... 33

III - Lucrare 36
1 Lucrare nou
................................................................................................................................... 36
2 Deschide...................................................................................................................................
lucrare 36
3 Import ................................................................................................................................... 37
Import ASCII
......................................................................................................................................................... 37
......................................................................................................................................................... 39
Import DXF
Import MDB
......................................................................................................................................................... 41
......................................................................................................................................................... 42
Import SHP
4 Referinte................................................................................................................................... 42
5 Construire simbol
................................................................................................................................... 44
Editare simbol
......................................................................................................................................................... 45
Simbol curent
.................................................................................................................................................. 45
Trasare linie
.................................................................................................................................................. 45
Cerc .................................................................................................................................................. 46
Poligon .................................................................................................................................................. 46
Text .................................................................................................................................................. 46
Raster .................................................................................................................................................. 46
Completare cu alt simbol
.................................................................................................................................................. 46
Selectare..................................................................................................................................................
cu fereastra 47
Selectare..................................................................................................................................................
toate 47
Sterge .................................................................................................................................................. 47
Copiere .................................................................................................................................................. 47
Deplasare.................................................................................................................................................. 47
Marire .................................................................................................................................................. 47
Reflectare..................................................................................................................................................
orizontala 47
Reflectare..................................................................................................................................................
verticala 47
Rotire .................................................................................................................................................. 47
Centrare .................................................................................................................................................. 47
Deplasare..................................................................................................................................................
vârf poligon 47
Ordine .................................................................................................................................................. 48
În fata ........................................................................................................................................... 48

© 2003-2007 Geotop
II MapSys 7

În spate ........................................................................................................................................... 48
O pozi ie în...........................................................................................................................................
fa 48
O pozi ie în...........................................................................................................................................
spate 48
Salvare simbol
.................................................................................................................................................. 48
6 Închide lucrare
................................................................................................................................... 48
7 Salveaz ................................................................................................................................... 48
8 Salveaz ...................................................................................................................................
ca 48
9 Lucr ri deschise
................................................................................................................................... 49
10 Export ................................................................................................................................... 49
Export ASCII
......................................................................................................................................................... 49
......................................................................................................................................................... 53
Export DXF
Export SQD
......................................................................................................................................................... 54
......................................................................................................................................................... 55
Export WMF
Export MDB
......................................................................................................................................................... 56
Export MIF
......................................................................................................................................................... 56
Export SHP
......................................................................................................................................................... 57
Export E00
......................................................................................................................................................... 58
......................................................................................................................................................... 59
Export Raster
11 Corectare...................................................................................................................................
lucrare 60
12 Tiparire ................................................................................................................................... 60
Configurare
.........................................................................................................................................................
imprimanta 60
Imagine tiparire
......................................................................................................................................................... 60
Tiparire ......................................................................................................................................................... 68
Salveaz .........................................................................................................................................................
imagine tip rire 68
Încarc imagine
.........................................................................................................................................................
tip rire 68
13 Configurare
...................................................................................................................................
Digitizor 69
14 Orientare...................................................................................................................................
digitizor 71
15 Securitate
................................................................................................................................... 71
Intrare în .........................................................................................................................................................
sistem 72
Ie ire din .........................................................................................................................................................
sistem 72
Utilizatori.........................................................................................................................................................
i drepturi de acces 73
Afi are jurnal
......................................................................................................................................................... 76
Op iuni de.........................................................................................................................................................
securitate 77
16 Extras ................................................................................................................................... 78
Generare .........................................................................................................................................................
extras 79
Administrare
.........................................................................................................................................................
extrase 79
Închide extras
.........................................................................................................................................................
cu salvare 80
Închide extras
.........................................................................................................................................................
f r salvare 81
17 Op iuni ................................................................................................................................... 82
18 Interfa ...................................................................................................................................
MSCI 82
Func ii MSCI
......................................................................................................................................................... 84
COM Interface
......................................................................................................................................................... 102
19 Lucrare...................................................................................................................................
recent 103
20 Lucrare...................................................................................................................................
recent 104
21 Lucrare...................................................................................................................................
recent 104
22 Lucrare...................................................................................................................................
recent 104
23 Lucrare...................................................................................................................................
recent 104
24 Lucrare...................................................................................................................................
recent 104
25 Lucrare...................................................................................................................................
recent 104
26 Lucrare...................................................................................................................................
recent 104

© 2003-2007 Geotop
Cuprins III

27 Ie ire ................................................................................................................................... 104

IV - Edit 106
1 Undo ................................................................................................................................... 106
2 Taie ................................................................................................................................... 106
3 Copiere................................................................................................................................... 106
4 Inserare................................................................................................................................... 107
5 terge ................................................................................................................................... 107
6 Mutare în
...................................................................................................................................
stratul curent 107
7 Editare element
................................................................................................................................... 108
8 Sterge element
................................................................................................................................... 108
................................................................................................................................... 108
9 Strat element
10 Selectare
...................................................................................................................................
unul câte unul 108
11 Selectare
...................................................................................................................................
cu fereastr 108
12 Selectare cu poligon
................................................................................................................................... 108
13 Selectare
...................................................................................................................................
cu poligoane selectate 109
14 Selectare toate
................................................................................................................................... 109
15 Caut selec
...................................................................................................................................
ie 109
16 Invertare
...................................................................................................................................
selectie 109
17 Selectare/Deselectare
................................................................................................................................... 110
18 Resetare selectie
................................................................................................................................... 110
19 Obiecte...................................................................................................................................
OLE 110
Creare obiect
.........................................................................................................................................................
nou 110
.........................................................................................................................................................
Obiecte on-line (links) 111
Obiecte ......................................................................................................................................................... 112
Afi eaz .........................................................................................................................................................
con inut 112
Afi eaz .........................................................................................................................................................
icon 112
Modific .........................................................................................................................................................
icon 113
Dimensiune
.........................................................................................................................................................
original 113
Propriet .........................................................................................................................................................
i 113
Modific .........................................................................................................................................................
surs 115
......................................................................................................................................................... 115
Actualizare
Dimensiune
.........................................................................................................................................................
obiect 115
Object ......................................................................................................................................................... 115

V - Afi aj 118
1 Actualizare
................................................................................................................................... 118
2 Deplasare
................................................................................................................................... 118
3 M rire/Mic
...................................................................................................................................
orare 118
4 M rire ................................................................................................................................... 118
5 Mic orare
................................................................................................................................... 118
6 Limite ................................................................................................................................... 119
7 Scar afi...................................................................................................................................
aj 119
8 Caut coordonat
................................................................................................................................... 119
9 Dimensiune
................................................................................................................................... 119
10 Setare palete
................................................................................................................................... 120

© 2003-2007 Geotop
IV MapSys 7

11 Editare ortogonal
................................................................................................................................... 122
12 Sincronizare
...................................................................................................................................
Afi aj 123
13 Fereastra
...................................................................................................................................
baza de date 123
Baz de .........................................................................................................................................................
date 124
Deschide ..................................................................................................................................................
baz de date 125
Închide ..................................................................................................................................................
baz de date 129
Creare baz
..................................................................................................................................................
de date nou 129
Tabel ......................................................................................................................................................... 129
Deschide ..................................................................................................................................................
tabel 130
Deschide ..................................................................................................................................................
tabel MapSys 131
Închide ..................................................................................................................................................
tabel 132
Actualizare
.................................................................................................................................................. 132
Adaug ..................................................................................................................................................
înregistrare 132
Modific ..................................................................................................................................................
înregistrare 132
.................................................................................................................................................. 133
terge înregistrare
Caut .................................................................................................................................................. 133
Selecteaz.................................................................................................................................................. 134
Statistici.................................................................................................................................................. 135
Creare tabel
.................................................................................................................................................. 135
Modific ..................................................................................................................................................
structur tabel 137
Copiere ..................................................................................................................................................
tabel 137
terge tabel
.................................................................................................................................................. 138
Modific ..................................................................................................................................................
indec i 138
Interogare
......................................................................................................................................................... 138
Creeaz .................................................................................................................................................. 138
Modific .................................................................................................................................................. 138
terge .................................................................................................................................................. 139
Ruleaz .................................................................................................................................................. 139
Extras ......................................................................................................................................................... 139
Generare ..................................................................................................................................................
extras (pe baza atributelor) 139

VI - Grafic 142
1 Punct ................................................................................................................................... 142
Creare/Digitizare
.........................................................................................................................................................
punct 142
C utare .........................................................................................................................................................
punct 143
......................................................................................................................................................... 143
Editare punct
terge punct
......................................................................................................................................................... 143
Deplasare.........................................................................................................................................................
punct 143
Inserare .........................................................................................................................................................
punct 143
Racordare.........................................................................................................................................................
punct 144
Selectare.........................................................................................................................................................
punct 144
Modificare
.........................................................................................................................................................
puncte selectate 144
2 Linie ................................................................................................................................... 145
Creare/Digitizare
.........................................................................................................................................................
linie 145
Trasare linie
......................................................................................................................................................... 146
C utare .........................................................................................................................................................
linie 146
Editare linie
......................................................................................................................................................... 146
......................................................................................................................................................... 147
terge linie
Selectare.........................................................................................................................................................
linie 147
Modificare.........................................................................................................................................................
liniile selectate 147
Informa .........................................................................................................................................................
ii linie 148
Invertare.........................................................................................................................................................
direc ie 149
3 Arc de cerc
................................................................................................................................... 149
Creare arc
.........................................................................................................................................................
- în l ime cunoscut 149
Creare arc
.........................................................................................................................................................
- raza cunoscuta 149

© 2003-2007 Geotop
Cuprins V

Creare arc
.........................................................................................................................................................
- cu punct ajutator 149
Cerc ......................................................................................................................................................... 149
Cerc cu punct
.........................................................................................................................................................
ajut tor 149
Generare.........................................................................................................................................................
centru cerc 149
Cautare .........................................................................................................................................................
arc 150
......................................................................................................................................................... 150
Editare arc
Informatii
.........................................................................................................................................................
arc 150
......................................................................................................................................................... 150
terge arc
Selectare.........................................................................................................................................................
arc 151
Modifica.........................................................................................................................................................
arce selectate 151
4 Curba ................................................................................................................................... 152
Creare/Digitizare
.........................................................................................................................................................
curba 152
Trasare curb
......................................................................................................................................................... 152
C utare .........................................................................................................................................................
curb 153
Editare curb
......................................................................................................................................................... 153
......................................................................................................................................................... 153
terge curb
Selectare.........................................................................................................................................................
curb 153
Modificare
.........................................................................................................................................................
curbe selectate 154
5 Simbol ................................................................................................................................... 155
Creare/digitizare
.........................................................................................................................................................
simbol 155
C utare .........................................................................................................................................................
simbol 156
Editare simbol
......................................................................................................................................................... 156
......................................................................................................................................................... 157
terge simbol
Copiere .........................................................................................................................................................
simbol 157
Deplasare.........................................................................................................................................................
simbol 157
Selectare.........................................................................................................................................................
simbol 157
.........................................................................................................................................................
Modificare simboluri selectate 159
6 Text ................................................................................................................................... 160
Creare/digitizare
.........................................................................................................................................................
text 160
.........................................................................................................................................................
Creare/digitizare num r Cadastral 161
.........................................................................................................................................................
Creare din fi ier text 162
Creare din
.........................................................................................................................................................
atribute afisate 163
C utare .........................................................................................................................................................
text 163
Editare text
......................................................................................................................................................... 163
......................................................................................................................................................... 165
Sterge text
Copiere .........................................................................................................................................................
simbol 165
Copiere .........................................................................................................................................................
text 165
Deplasare.........................................................................................................................................................
text 165
Selectare.........................................................................................................................................................
text 165
Modificare
.........................................................................................................................................................
texte selectate 166
Înlocuire.........................................................................................................................................................
text 168
Creare texte
.........................................................................................................................................................
SIPA 168
7 Calcule ................................................................................................................................... 169
Distan /Orientare
......................................................................................................................................................... 169
Distan .........................................................................................................................................................
punct-linie 169
Suprafa .........................................................................................................................................................
punct cu punct 169
Suprafa .........................................................................................................................................................
poligon închis 169
8 Constructii
................................................................................................................................... 169
Intersc ie.........................................................................................................................................................
linie - linie 169
Proiec ie......................................................................................................................................................... 169
Intersec .........................................................................................................................................................
ie distan e 170
Radiere ......................................................................................................................................................... 170
Puncte ortogonale
......................................................................................................................................................... 170
Împ r ire......................................................................................................................................................... 170
Intersectie+racordare,
.........................................................................................................................................................
inserare 170
Intersec .........................................................................................................................................................
ie arc de cerc - line 170

© 2003-2007 Geotop
VI MapSys 7

Intersec .........................................................................................................................................................
ie arce de cerc 170
Paralel .........................................................................................................................................................
la distan dat 170
Paralel .........................................................................................................................................................
prin punct dat 171
Ortogonal......................................................................................................................................................... 171
Perimetrare
.........................................................................................................................................................
ortogonal 171
Scar ......................................................................................................................................................... 171
Construc.........................................................................................................................................................
ii distan e 171
......................................................................................................................................................... 172
Dimensiuni
9 Corectii................................................................................................................................... 173
Aliniere ......................................................................................................................................................... 173
......................................................................................................................................................... 173
Ortogonalizare
Paralelizare
......................................................................................................................................................... 173
Corec ie.........................................................................................................................................................
distan 173
Echidistan
.........................................................................................................................................................
iere 173
Aliniere text
......................................................................................................................................................... 174
.........................................................................................................................................................
Echidistan iere text 174
10 Curbe de
...................................................................................................................................
nivel 174
Verificare
.........................................................................................................................................................
continuitate 174
Verificare
.........................................................................................................................................................
cote 175
Cotare curbe
.........................................................................................................................................................
de nivel 175
11 Numerotare
................................................................................................................................... 176
Primul num
.........................................................................................................................................................
r de punct 176
Renumerotare
.........................................................................................................................................................
puncte pe contur 176
Renumerotare
.........................................................................................................................................................
puncte active 176
.........................................................................................................................................................
Renumerotare linii active 176
.........................................................................................................................................................
Verificare num r cadastral 177
Incrementare
.........................................................................................................................................................
num r cadastral 177
12 Transformare
................................................................................................................................... 178
Transformare
......................................................................................................................................................... 178
Transformare
.........................................................................................................................................................
prin digitizare 180
Rotire ......................................................................................................................................................... 183
.........................................................................................................................................................
Geografic <=> Proiectie 183
Gauss .................................................................................................................................................. 184
Stereo .................................................................................................................................................. 187
UTM .................................................................................................................................................. 189
Transformari
.........................................................................................................................................................
standard 192
.........................................................................................................................................................
Istoric sistem de referinta coordonate 192
13 GPS ................................................................................................................................... 193
GPS- Configurare
......................................................................................................................................................... 193
GPS - Calcul
.........................................................................................................................................................
coordonata 194
GPS - Cautare
.........................................................................................................................................................
punct 195
GPS - Traseu
......................................................................................................................................................... 195
GPS - Download
......................................................................................................................................................... 195
14 Setari ................................................................................................................................... 196
Înc rcare.........................................................................................................................................................
parametrii 196
......................................................................................................................................................... 196
Salvare parametrii
Parametrii
......................................................................................................................................................... 197
Setare strat
......................................................................................................................................................... 199
Transformare
.........................................................................................................................................................
strat 203
15 Informatii
................................................................................................................................... 204
16 Profil ................................................................................................................................... 205
17 Plan de ...................................................................................................................................
dispunere 206
18 Harta Bloc
................................................................................................................................... 208
19 MapSys...................................................................................................................................
view 210

© 2003-2007 Geotop
Cuprins VII

VII - Topologie 214


1 Construire
...................................................................................................................................
topologie 214
2 Suprapunere
...................................................................................................................................
straturi 216
3 Numerotare
...................................................................................................................................
obiecte 218
4 Culegere
...................................................................................................................................
atribute 220
5 Editare obiect
................................................................................................................................... 220
6 Selectare
...................................................................................................................................
obiect 221
7 Deselectare
...................................................................................................................................
obiect 221
8 Ortogonalizare poligon
................................................................................................................................... 222
9 Parcelare
................................................................................................................................... 222
10 Imagine...................................................................................................................................
pentru FBI 223
11 Definire...................................................................................................................................
extensii 223
12 Configurare
...................................................................................................................................
c utare adres 225
13 C utare...................................................................................................................................
adres 226
14 Actualizare
...................................................................................................................................
selec ie 227
15 Generare zon buffer
................................................................................................................................... 227
16 Suprapunere
...................................................................................................................................
i analiz parcel ri 228
17 Generalizare
...................................................................................................................................
linii 229
18 Poligoane
...................................................................................................................................
vecine 229
19 Creare componente geometrice
................................................................................................................................... 232
20 Atribute...................................................................................................................................
externe 232
21 Aplicatii................................................................................................................................... 233

VIII - Strat tematic 238


1 Generare
...................................................................................................................................
strat tematic 238
2 Setare straturi
...................................................................................................................................
tematice 243
3 Adaug ...................................................................................................................................
legend 245
4 Deplasare
...................................................................................................................................
legend 245
5 In l ime...................................................................................................................................
legend 245
6 terge legend
................................................................................................................................... 245
7 Editare tematic
...................................................................................................................................
obiect 245

IX - Raster 248
1 Deschide
...................................................................................................................................
raster 248
2 C utare...................................................................................................................................
raster 249
3 Orientare
...................................................................................................................................
raster 249
...................................................................................................................................
4 Deplasare raster 251
5 Transformare
...................................................................................................................................
raster cu parametrii 251
6 Resetare
...................................................................................................................................
orientare raster 252
7 Informatii
...................................................................................................................................
raster 252
8 Segmentare
...................................................................................................................................
raster 253
9 Decupare
...................................................................................................................................
fereastr 253

© 2003-2007 Geotop
VIII MapSys 7

10 Unificare
...................................................................................................................................
raster 253
11 Mozaic raster
................................................................................................................................... 253
12 Paleta reaster
................................................................................................................................... 255
13 Editare culoare raster
................................................................................................................................... 257
14 Acoperire
...................................................................................................................................
cu raster 257
15 Extrage...................................................................................................................................
culori 258
16 Conversie
...................................................................................................................................
la scar gri 259
17 Vectorizare
...................................................................................................................................
automata 259
18 Vectorizare
...................................................................................................................................
locala 261
19 Op iuni ...................................................................................................................................
raster 262

X - Metadate 264
1 Deschide
...................................................................................................................................
baza metadata 264
2 Cauta in...................................................................................................................................
baza metadata 264
3 Cauta metadata in grafica
................................................................................................................................... 268
4 Afiseaza...................................................................................................................................
metadata la grafica 269

XI - IMS 272
1 Siteuri IMS
................................................................................................................................... 272
2 IMS - Cautare
...................................................................................................................................
adresa 273
3 IMS - Cautare numar cadastral
................................................................................................................................... 273
4 Interogare
................................................................................................................................... 274

XII - Fereastra 276


1 Fereastr...................................................................................................................................
nou 276
2 Aranjare...................................................................................................................................
in cascada 276
3 Aranjare...................................................................................................................................
orizontala 276
4 Aranjare...................................................................................................................................
verticala 276

XIII - Help 278


1 MapSys...................................................................................................................................
Help 278
2 Descarcare
...................................................................................................................................
versiune noua 278
3 Versiune
................................................................................................................................... 278

Index 279

© 2003-2007 Geotop
Capitolul

I
10 MapSys 7

1 Func ionalitate general

Informa ii geografice
Volumul informa iilor percepute de orice om al zilelor noastre este în continu cre tere, datorit
posibilit ilor aproape nelimitate de administrare i exploatare asigurate de p strarea acestor
informa ii în form digital , în baze de date rela ionale. Se poate aprecia c un procent de 85 la
sut al bazelor de date în circula ie con in unul sau mai multe componente legate de pozi ia
geografic a obiectelor inventariate. În cazul bazelor de date cadastrale se poate afirma c , toate
informa iile sunt legate într-un mod sau altul de pozi ia geografic a propriet ii imobiliare definite
prin limitele geografice ale unit ii de baz cadastrale. Crearea i exploatarea comun într-un
Sistem Informa ional Geografic a informa iilor cu referin spa ial i a reprezent rii grafice a
obiectelor de suprafa sau aflate în subteran aduce beneficii mari utilizatorilor sau administratorilor
informa iilor respective, în primul rând datorit existentei unei structuri de date i de exploatare
bine definite - cerin e primare pentru orice Sistem Informa ional. Atunci când toate informa iile sunt
ordonate dup reguli rela ionale, cu referin geografic - în format digital -, i sunt administrate de
un sistem de programe proiectat pentru acest scop, se deschid noi posibilit i de administrare i
utilizare, pentru grupuri tot mai largi de utilizatori.

MapSys
MapSys concentreaz func ii puternice dar u or de utilizat de generare i valorificare a planului
digital, func ii de geo-referen iere i administrare a informa iilor cu referin spa ial . Exploatarea
eficient a geo-datelor create în MapSys sau importate din alte sisteme este asigurat de func ii
GIS standard cum sunt cele de georeferen iere, culegere atribute, suprapunere straturi topologice,
crearea interog rilor utilizator sau generare zon buffer, dar i prin func ii specifice cadastrului de
parcelare prin suprapunere sau de c utare adres po tal . Definirea dreptului de acces la func iile
programului i la date, precum i posibilitatea catalog rii opera iilor efectuate, permit o mai bun
protejare i urm rire a consisten ei datelor. MapSys COM Interface ofer extinderea func ionalit ii
programului prin posibilitatea cre rii aplica iilor proprii, având la dispozi ie func iile limbajului de
programare i func iile interne MapSys.

Pe lâng func iile principale ar tate mai sus, MapSys 7 ofer interogarea i editarea direct a
datelor alfanumerice cu specific imobiliar-edilitar din fereastra grafic i con ine func ii intuitive de
editare grafic , tip rire direct sau PDF a foilor de plan sau a fi elor de date standardizate, cu
ajutorul c rora sunt acoperite toate cerin ele ridicate de crearea, actualizarea i interogarea B ncii
de Date Urbane, intr-o singur aplica ie GIS.

Aplicatiile Attrib 7 care fac parte integrat din pachetul MapSys - TopoSys, functioneaza ca
programe native Windows, care se pot apela separat, sau din MapSys 7 cu posibilitatea edit rii
tuturor datelor alfanumerice. Attrib 7 con ine aplica iile FBI (Fi a Bunului Imobil), DPG (Descrierea
Punctului Geodezic) si FCE (Fi a C minului Edilitar). Cu o singur licen , acest pachet se poate
instala pe toate calculatoarele beneficiarului, înlesnind culegerea i introducerea concomitent a
informa iilor cu specific imobiliar-edilitar de la un numar nelimitat de statii de lucru.

© 2003-2007 Geotop
Func ionalitate general 11

Utilizare
Fereastra principal MapSys se compune din urm toarele elemente: Bara de func ii i Bara de
butoane în partea superioar , Fereastra Grafic în centru, Bara de stare în partea de jos, i
fereastra Explorer în partea dreapt . Pozi ia acestor elemente se poate modifica în func ie de
necesit i.
Datele grafice sunt con inute în lucr ri care se pot înc rca, edita i salva pentru modificare
ulterioar . Datele alfanumerice sunt con inute în baze de date care fac parte din lucrare.

Editarea datelor grafice i alfanumerice a lucr rii se poate face cu func iile specializate ale
programului, apelabile prin meniurile acestuia sau butoanele de func ii. Informa iile specifice
func iilor sunt afi ate în Bara de stare. Tot aici trebuie introduse folosind tastatura, parametrii
necesari ceru i de func iile programului. În cazul în care se apeleaz func ii care necesit date sau
specific ri din partea utilizatorului, programul este activ numai în bara de stare (celelalte zone nu
reac ioneaz ). Dup introducerea parametrilor ceru i, este efectuat opera ia început i toate
zonele devin active.
Bara de stare con ine i informa ii/set ri referitoare la:

• scara de afi are


• coordonate
• distan /orientare
• mod selectare-deselectare (SEL)
• editare ortogonal sau liber (ORT)
• func ia intuitiv (MARK)
• pozi ionare pe element (SNAP)

© 2003-2007 Geotop
12 MapSys 7

Acestea din urm se pot activa sau dezactiva prin clic cu mouse-ul, pe suprafa a corespunz toare
din bara de stare.

În fereastra Explorer, se pot valida pentru afi are straturile grafice, straturile tematice, fi ierele
rastre, Obiectele OLE ata ate, fereastra Internet Map Server i lucr rile de referin .

Func ia ajut toare intuitiv , permite vizualizarea prin marcare temporar a pozi iilor specifice
pentru construirea elementelor grafice aflate în apropierea cursorului. Aceasta u ureaz munca de
construire grafic a operatorului, prin marcarea elementelor aflate în proximitate, afi area
informa iilor numerice (distan , orientare fa de baz ). Func ia intuitiv este adaptiv fiec rei
opera ii grafice. Mai jos, sunt afi ate câteva exemple:

• Marcarea elementului text aflat în apropierea cursorului (la func ia Editare text)

• Marcarea elementului grafic de tip linie aflat în apropierea cursorului (la func ia Intersec ie
Linie-Linie)

• Marcarea direc iei paralele Marcarea punctului pe linie

• Marcarea piciorului perpendicularei Marcarea medianei

Crearea elementelor grafice este posibil i prin digitizare folosind planuri raster orientate sau
folosind un digitizor configurat (vezi meniul Configurare Digitizor). În cazul în care portul setat
pentru digitizor coincide cu portul folosit de mouse sau alt periferic, nu este posibil folosirea
mouse-ului, sau la opera iile de Trasare/Digitizare elemente grafice (Punct, Linie, Curb , Text,
Simbol) din meniul Grafic se afi eaz mesajul Access is denied. În acest caz trebuie setat portul
corect în fereastra Configurare Digitizor sau trebuie ters driver-ul digitizorului din câmpul Driver
curent, dup care se apas OK.

© 2003-2007 Geotop
Func ionalitate general 13

Crearea elementelor grafice în sistem ortogonal relativ sau absolut se poate face prin ap sarea
tastelor CTRL sau SHIFT în felul urm tor:

Pentru crearea unor elemente grafice aflate pe direc ii multipli de 15 grade fa de o baz , se
precizeaz o linie de baz din dou puncte i se apas tasta CTRL, f r a ie i din func ia curent .
Ca rezultat, cursorul se va pozi iona pe direc ii multipli de 15 grade fa de aceast baz . Dac nu
se specific o baz , cursorul se va pozi iona pe direc ii multipli de 15 grade fa de axa X. Direc ia
este afi at în linia de stare a programului. Cuplarea/decuplarea acestei func ionalit i se poate
face i cu tasta F8.

Pentru crearea unor elemente grafice aflate pe direc ii multipli de 15 grade fa de axa X, se
precizeaz aceast baz sau un punct existent i se apas tasta SHIFT. Cursorul se va pozi iona
pe direc ii multipli de 15 grade fa de axa X. Direc ia este afi at în linia de stare a programului.

Date primare i planul digital


Pentru generarea datelor grafice, utilizatorul are la dispozi ie func iile de import din formate uzuale,
digitizare/vectorizare i func iile de construc ie grafic . Exist func ii specializate pentru crearea,
c utarea, selectarea i modificarea punctelor, liniilor, curbelor, textelor i simbolurilor. Multiplele
func ii geometrice sunt specializate pentru construc iile grafice a planurilor topografice i
cadastrale, generarea profilelor transversale i longitunale. Planurile scanate pot fi orientate, t iate
sau unificate i afi ate în scopul vectoriz rii. Pentru imprimarea planului digital exist func ii de
generare a foilor de plan standard, suprapunerea multipl a planurilor sau plasarea pe foaia de
lucru a ferestrelor grafice deschise. Generarea imaginilor de plotare se poate efectua în mod batch
dup definirea ablonului.
Func iile de import/export permit transferul informa iilor grafice i alfanumerice în cele mai
cunoscute formate grafice sau GIS, cum ar fi DXF, SQD, SHP, MIF, E00, etc.
Unit ile de lucru MapSys se numesc Lucr ri. Acestea con in toate informa iile introduse sau
create pân la un moment dat. Func iile grafice creaz informa ii de tip punct, line, arc, curb , text
sau simbol. Func iile topologice genereaz obiecte topologice cu referin spa ial de tip punct,
linie sau poligon. Aceste obiecte sunt compuse din elemente grafice, identificator obiect i atribute
obiect. În cadrul lucr rilor, informa iile grafice i alfanumerice sunt men inute în formate proprii, sub
form de fi iere.

© 2003-2007 Geotop
14 MapSys 7

Topologie
MapSys este un Sistem Informa ional Geografic care permite crearea, administrarea i
valorificarea informa iilor cu referin spa ial .
Men inerea acestora în baze de date rela ionale impune definirea unor categorii foarte generale de
obiecte, care satisfac condi ii minime de consisten grafic i de pozi ionare. Acestea obiecte se
numesc obiecte topologice, i se pot sintetiza în trei categorii:

Nr. tip obiecte topologice defini ie condi ii


1 punct identificator, coordonate -
punct
2 linie (arc) identificator, coordonate f r întreruperi
puncte
3 poligon identificator, coordonate s fie un contur închis
puncte de frângere s fie definit univoc*
*detalii în
meniul Construire topologie

În MapSys, fiec rui tip de obiect topologic î-i corespunde o structur de baz de date predefinit .

Nr. tip obiecte topologice atribute de baz tip atribute


1 punct NRCAD, X,Y,Z Text, Num, Num, Num
2 linie (arc) NRCAD, Lungime, Cota Text, Num, Num
medie
3 poligon NRCAD, Suprafa , Text, Num, Num, Num
Perimetru, Cota medie

Structura dat mai sus este creat automat de MapSys odat cu generarea topologiei pentru o
categorie de obiecte grafice i alfanumerice con inute într-o combina ie de straturi grafice.

© 2003-2007 Geotop
Func ionalitate general 15

Structura standard se poate extinde de utilizator, prin crearea de câmpuri noi, sau prin crearea de
tabele sau baze de date rela ionale. Aceast capabilitate ridic MapSys în rândul softurilor GIS cu
care se pot crea b nci de date cu referin geografic , pe baza unei structuri definite de utilizator.

Administrare
Informa iile topologice i atributele aferente sunt men inute în Sisteme de Gestionare Baze de Date
de tipul celor precizate mai sus. Prelucrarea pe mai multe sta ii de lucru specifice opera iilor de
actualizare al unui sistem GIS func ional este asigurat prin func iile de administrare a extraselor
de lucrare care se pot distribui la sta iile de lucru urmând ca dup finalizare, s se poate integra în
lucrarea de baz .
Func iile de interogare a bazei de date permit crearea, salvarea i rularea interog rilor SQL
complexe, afi area rezultatelor interog rilor sau crearea reprezent rilor tematice. Exist func ii
speciale de c utare grafic a adreselor po tale, generare zon buffer, suprapunere i analiz
parcel (reparcelare), generare de reprezent ri tematice.
Utilizând aplica iile Attrib (Fi a Bunului Imobil, Fi a C minului Edilitar, Descrierea Punctului
Geodezic), se pot genera u or i în mod interactiv b ncile de date urbane cu specific imobiliar-
edilitar, atât ca structur , cât i în ceeace prive te con inutul, pe baza obiectelor topologice de baz
create i validate de MapSys. Informa iile alfanumerice referitoare la obiectele topologice se pot
introduce sau modifica direct din fereastra MapSys , având în fa imaginea grafic a obiectului. La
terminarea edit rii, se pot imprima Fi ele standardizate în fi iere PDF sau direct la imprimant .

© 2003-2007 Geotop
16 MapSys 7

© 2003-2007 Geotop
Func ionalitate general 17

Acces
Accesul la func ii i date poate fi restric ionat în a a fel încât fiecare utilizator înregistrat s poat
accesa numai acele func ii i date care le-au fost acordate de o persoan autorizat denumit
administrator, care are împuternicirea s acceseze i s modifice toate func iile i toate datele.
Utilizatorii sunt identifica i de sistem prin nume i parol .

Prin fereastra de creare a profilelor utilizator, administratorul are posibilitatea definirii accesului la
func ii i date în mod nominal, în func ie de atribu iile fiec rui utilizaror. Astfel se asigur accesul
autorizat în sistem i lucrul la nivele diferite, ceeace contribuie la men inerea consisten ei datelor.
Tot în aceast sec iune se define te configura ia unei lucr ri, pentru publicarea acestuia în re eaua
Intranet sau Internet.

© 2003-2007 Geotop
18 MapSys 7

Internet
Prin utilizarea Mapsys Internet Map Server, valoarea datelor geo-informa ionale este multiplicat
prin faptul c acestea sunt puse la dispozi ia utilizatorilor poten iali acolo unde i atunci când
ace tia au nevoie de ele, imediat ce administratorul datelor i poten ialii clien i sunt conecta i la
Internet. Pentru utilizatorii de tip Intranet conecta i printr-o re ea local , func iile de configurare i
utilizare sunt acelea i ca în cazul re elei Internet.
Informa iile puse la dispozi ie în re ea sunt reprezentate de lucr ri MapSys obi nuite aflate pe
server care pot avea un grad de detaliere stabilit în func ie de utilizator. Lucr rile MapSys
configurate pot fi cele originale - aflate în permanent schimbare - sau copiile acestora. Astfel
exist un control permanent asupra actualit ii informa iilor puse la dispozi ie.

Pentru însu irea func iilor programului, utilizatorul are la dispozi ie manualul de utilizare MapSys în
format PDF care se poate copia de pe discul de instalare, i lucr rile exemplu care se pot instala
odat cu programul i care se g sesc în subdirectorul Samples din directorul de instalare MapSys
(implicit \Program files\Geotop\MapSys7).

www.geotop.ro

© 2003-2007 Geotop
Capitolul

II
20 MapSys 7

2 Exemple
Lucr rile din acest capitol sunt exemple extrase din lucr ri reale de diferite tipuri, i anume:

• Demo- lucrare de cadastru imobiliar edilitar


• Polonita - lucrare de cadastru general
• Raster - lucrare care con ine imagine raster orientat
• Niv - lucrare care con ine curbe de nivel
• Profil - lucrare exemplu pentru generarea profilelor longitudinale i transversale
• Cadru 40/Cadru 50 - cadru pentru gnerarea planurilor standard

Fiecare lucrare are alt distribu ie de straturi în func ie de scopul lucr rii. Lucr rile exemplu se
g sesc în directorul C:\Program Files\Geotop\MapSys 5.5\Samples. Lucr rile exemplu pot fi
deschise în MapSys, sau configura ia lor poate fi importat în lucr ri noi. Descrierea scurt i
rezumatul modului de creare a acestor lucr ri este descris în paginile urm toare.

2.1 Cadru40
Lucrarea Cadru 40 con ine un exemplu de cadru standard cu dimensiunile de 40X40 cm, care se
poate suprapune peste lucrarea de con inut. Folosind acest cadru, se pot genera automat foi de
plan standard la sc rile 25000, 50000 i 100000. Pentru aceasta se deschid ambele lucr ri.
Suprapunerea efectiv se va realiza la imaginea de plotare, dar înainte de acest lucru se seteaz
imprimanta i dimensiunea foii în meniul Lucrare - Tip rire - Configurare imprimanta, unde se
alege formatul A1.

Posibilit ile de setare proprii imprimantei alese se afi eaz prin selectarea butonului Properties i
depind de tipul imprimantei. Fixarea parametrilor seta i se face cu butonul Ok. Pentru desenarea
cadrului, plotterul/imprimanta trebuie s permit foi de dimensiunea A1.
Dup setarea imprimantei i a foii, se alege meniul Tip rire - Imagine tiparire sau Tiparire. În
aceast fereastr vor apare suprapus cele dou ferestre de lucrare. Fereastra care con ine cadrul
se deplaseaz în col ul din stânga-sus a foii. Pentru generarea primei foi de plan standard se
selecteaz func ia Foaie de plan standard. În fereastra care apare se introduc parametrii ceru i,
conform celor descrise la meniul Tiparire. Se alege una din sc rile 25000, 50000, 100000.
Completarea automat a foilor vecine se face prin selectarea butonului cu acela nume.

Dup selectarea butonului Ok programul va efectua dimensionarea i suprapunerea ferestrelor.


Deplasarea la foaia de plan vecin se face prin atingerea cursorului de latura dorit i selectarea
butonului din dreapta al moseului. Plotarea se face prin selectarea butonului Print din fereastra de
plotare. Nomenclatura foii curente i a foilor vecine va fi înscris pe fiecare plan.

© 2003-2007 Geotop
Exemple 21

2.2 Cadru50
Lucrarea Cadru 50 con ine un exemplu de cadru standard cu dimensiunile de 40X40 cm, care se
poate suprapune peste lucrarea de con inut. Folosind acest cadru, se pot genera automat foi de
plan standard la sc rile 25000, 50000 i 100000. Pentru aceasta se deschid ambele lucr ri.
Suprapunerea efectiv se va realiza la imaginea de plotare, dar înainte de acest lucru se seteaz
imprimanta i dimensiunea foii în meniul Lucrare - Tip rire - Configurare imprimanta, unde se
alege formatul A1.

Posibilit ile de setare proprii imprimantei alese se afi eaz prin selectarea butonului Properties i
depind de tipul imprimantei. Fixarea parametrilor seta i se face cu butonul Ok. Pentru desenarea
cadrului, plotterul/imprimanta trebuie s permit foi de dimensiunea A1.
Dup setarea imprimantei i a foii, se alege meniul Tip rire - Imagine tiparire sau Tiparire. În
aceast fereastr vor apare suprapus cele dou ferestre de lucrare. Fereastra care con ine cadrul
se deplaseaz în col ul din stânga-sus a foii. Pentru generarea primei foi de plan standard se
selecteaz func ia Foaie de plan standard. În fereastra care apare se introduc parametrii ceru i,
conform celor descrise la meniul Tiparire. Se alege una din sc rile 500, 1000, 2000, 5000, 10000.
Completarea automat a foilor vecine se face prin selectarea butonului cu acela nume.

Dup selectarea butonului Ok programul va efectua dimensionarea i suprapunerea ferestrelor.


Deplasarea la foaia de plan vecin se face prin atingerea cursorului de latura dorit i selectarea
butonului din dreapta al moseului. Plotarea se face prin selectarea butonului Print din fereastra de
plotare. Nomenclatura foii curente i a foilor vecine va fi înscris pe fiecare plan.

© 2003-2007 Geotop
22 MapSys 7

2.3 Demo
Lucrarea Demo con ine un cvartal de cadastru imobiliar-edilitar. Lucrarea con ine toate straturile
necesare acestui tip de lucrare. Straturile de baz sunt cele destinate Parcelelor, Cl dirilor i
Subparcelelor, cu identificatorii numerici sau text necesare pentru generarea b ncii de date de
cadastru imobiliar-edilitar. Denumirea i configura ia straturilor se poate afi a dup deschiderea
lucr rii, cu meniul Setare strat.
Configura ia straturilor se poate copia în orice alt lucrare deschis , cu func ia Înc rcare
parametrii.

Planul digital din aceast lucrare a fost creat cu func iile grafice, încât s respecte noremle MTCT
de defin ie a elementelor principale a lucr rilor de cadastru imobiliar-edilitar: Parcela, subparcela,
cl dire, cvartal, strad , ap , capace c mine de vizitare, re ele edilitare. Planul digital a fost realizat
în concep ia de obiecte topologice, compuse din elemente grafice preluate din diferite straturi,
definite la func ia Construire topologie. Obiectele au fost validate i create cu func iile topologice.
Validarea const în faptul c toate obiectele de tip poligon sunt închise i toate obiectele au
identificatoare unice.

Partea edilitar con ine în stratul 200 capacele c minelor de vizitare canalizare. Din elementele
grafice au fost constituite obiecte topologice de tip poligon (parcele, subparcele, cl diri) i de tip
punct (c min edilitar). La aceste obiecte au fost ata ate informa ii de tip text care se pot apela prin
editarea obiectului, în urma c ruia este afi at Fi a Bunului Imobil (Strat 1 = parcela) i Fi a
C minului Edilitar (Strat 200 = C min edilitar). Baza de date text a imobilelor respectiv a c minelor
sunt create cu aplica iile FBI (Fi a Bunului Imobil) i FCE (Fi a C minului Edilitar) i p strate
separat în directorul C:\Program Files\Geotop\MapSys 5.5\Samples\Demo\Attrib\Date. Datele text
referitoare la obiectele principale au fost introduse dup importarea în aplica iile amintite a
obiectelor topologice de baz .

© 2003-2007 Geotop
Exemple 23

În continuare este descris pe scurt structura bazei de date imobiliar-edilitare. Baza de date
primar este generat prin func iile topologice dup definitivarea planului digital i a numerot rii
cadastrale a obiectelor principale (parcela, c min edilitar). Numerotarea celelaltor obiecte
topologice (subparcel , cl dire este efectuat prin suprapunerea straturilor topologice cu func ia
Suprapunere straturi.

Câmpurile de baz a tabelelor topologice create pentru segmentul imobiliar:

a. tabel PARCELA

Câmp Con inut Se completeaz la


NRCAD Num rul cadastral al parcelei Construire topologie
(Identificator unic)
SUPRAFATA Suprafa a parcelei Construire topologie

b. tabel SUBPARCELA

Câmp Con inut Se completeaz la


NRCAD Num rul cadastral al subparcelei Construire topologie
(Identificator unic)
SUPRAFATA Suprafa a subparcelei Construire topologie
NRSUBP Num r de ordine în cadrul parcelei (1, 2, Culegere atribute
3...)
NRID Nr. cadastral al parcelei la care apar ine Suprapunere straturi Parc->SubP
subparcela

c. tabel CLADIRE

© 2003-2007 Geotop
24 MapSys 7

Câmp Con inut Se completeaz la


NRCAD Num rul cadastral a cl dirii (Identificator Construire topologie
unic)
SUPRAFATA Suprafa a subparcelei Construire topologie
CORP Num r de corp în cadrul parcelei (C1, Culegere atribute
C2, C3...)
NRID Nr. cadastral al parcelei la care apar ine Suprapunere straturi Parc->Clad
cl direa

Câmpurile de baz a tabelelor topologice create pentru segmentul edilitar:

Câmp Con inut Se completeaz la


NRCAD Num rul cadastral a c minuluii Construire topologie
(Identificator unic)
X Coordonata X centru capac Construire topologie
Y Coordonata Y centru capac Construire topologie
Z Coordonata Z centru capac Construire topologie
CODRET Codul re elei edilitare Atribuire la importare în baza de date a
re elelor

Leg turile dintre câmpuri ale tabelelor de cadastru imobiliar (generate automat):

Crearea bazei de date grafice primare rela ionale

Opera iile care trebuie executate pentru crearea bazei de date primare rela ionale:

1. Crearea lucr rii MAPSYS

• Crearea straturilor de lucru sau


• Copierea parametrilor de la o lucrare existent configurat

Straturi necesare:

© 2003-2007 Geotop
Exemple 25

Denumire strat Con inut Num r strat


Parcela Limit parcel 1
NrPostal Num r po tal 11
NrCad Num r cadastral parcel 14
SubParc Limit subparcel 7
IdSubp Identificator unic subparcel 15
CatFol Categoria de folosin 6
NrSubp Num r subparcel în cadrul parcelei 12
Cladire Limite cl diri i construc ii anexe 2
IdClad Identificator unic cl dire 16
Corp Corp cl dire 13
ContHidr Contur hidrografic 5
Drum Limita strada, drum 8

2. Crearea planului digital

- crearea parcelelor
- crearea subparcelelor
- liniile de subparcel se traseaz numai unde nu se suprapun peste liniile de parcel
- crearea cl dirilor i construc iilor anexe
- numerotarea cadastral a parcelelor
- numerotarea subparcelelor dintr-o parcel (1,2, ..., n)
- numerotarea corpurilor (C1, C2, ..., Cn)
- numerotarea construc ilor anexe (a1, a2, ..., an)

3. Construire topologie PARCELA (1)


- Straturi active: 1(Parcela), 5(ContHidr), 8(Drum), 14(NrCad)

4. Construire topologie SUBPARC(7)


- Straturi active: 1(Parcela), 5(ContHidr), 7(Subparc), 8(Drum), 15(IdSubp)

5. Numerotare obiecte SUBPARC(7)


- câmp: NR
- strat destina ie: IdSubP(15)

6. Construire topologia SUBPARC(7)


- Straturi active: 1(Parcela), 5(ContHidr), 7(Subparc), 8(Drum), 15(IdSubp)

7. Construire topologia CLADIRE(2)


- Straturi active: 2(Cladire), 16(IdClad)

8. Numerotare obiecte CLADIRE(2)


- câmp: NR
- strat destina ie: IdClad(16)

9. Construire topologia CLADIRE(2)


Straturi active: 2(Cladire), 16(IdClad)

10. Editare baze de date


- Creare coloane noi:
tabela 'Parcela'
- NRPOSTAL Text(10)
tabela 'Subparc'
- NRSUBP Text(5)
- CATFOL Text(5)
- NRID Text(20)
tabela 'Cladire'
- CORP Text(5)

© 2003-2007 Geotop
26 MapSys 7

- NRSPARC Long
- NRID Text(20)

11. Culegere obiecte PARCELA(1)


- Câmp: NRPOSTAL Strat: NrPostal(11)

12. Culegere obiecte SUBPARC(7)


- Câmp: NRSUBP Strat: NrSubP(12)
- Câmp: CATFOL Strat: Catfol(6)

13. Suprapunere straturi SUBPARC(7)


- strat surs : strat Parcela(1)
- strat destina ie: strat SubParc(7)
- Câmp: NRID Valoare: Parcela.NRCAD
- Câmp: NRPOSTAL (se devalideaz )

14. Suprapunere straturi CLADIRE(2)


- strat surs : strat Parcela(1)
- strat destina ie: strat Cladire(2)
- Câmp: NRID Valoare: Parcela.NRCAD
- Câmp: NRPOSTAL (se devalideaz )

15. Construire topologia CLADIRE(2)


- Straturi active: 2(Cladire), 16(IdClad)

16. Suprapunere straturi CLADIRE(2)


- strat surs : strat Subparc(7)
- strat destina ie: strat Cladire(2)
- Câmp: NRSPARC Valoare: Subparc.NRSUBP
- Câmp: NRSUBP (se devalideaz )
- Câmp: CATFOL (se devalideaz )

17. Construire topologia CLADIRE(2)


- Straturi active: 2(Cladire), 16(IdClad)

18. Culegere obiecte CLADIRE(2)


- Câmp: CORP Strat: Corp(13)

La sfâr itul procesului de creare a bazei de date rela ionale primare, rezult o structur rela ional
care reprezint esen a oric rui sistemi GIS. Aceast structur se va extinde i se va înc rca cu
informa ii specifice cadastrului Imobiliar-Edilitar, cu aplica ii specializate de b nci de date. Dup
aceasta, MapSys se poate configura la meniul Definire extensii s apeleze aplica iile cu care se pot
afi a atributele text legate de obiectele topologice. Astfel, la editarea obiectelor din straturile
topologice principale (parcel - 1, c min edilitar - 200) cu func ia Editare obiect, i selectarea
butoanelor create la Definire extensii, se pot afi a fi ele standard.

2.4 Niv
Lucrarea con ine curbe de nivel principale i secundare rezultate din vectorizare. Func iile MapSys
permit validarea curbelor de nivel dup digitizare/vectorizare, constând în:

• Verificare continuitate
• Verificare cote
• Cotare curbe de nivel

© 2003-2007 Geotop
Exemple 27

2.5 Poloni a
Lucrarea reprezint planul digital i baza de date cadastral primar a intravilanului i extravilanului
unei comune, având o distribu ie de straturi specific lucr rii. Baza de date con ine informa ii
specifice de cadastru general. Pentru straturile principale de mai jos a fost generat topologia de
tip poligon cu func ia Construire topologie. Configura ia de straturi necesar pentru aceast
opera ie se poate afi a pentru fiecare strat prin selectarea butonului Straturi din fereastra de
generare a topologiei.

Opera iile care se efectueaz pentru realizarea lucr rii în stadiul în care este, sunt asem n toare
cu cele de la lucrarea Demo.

Straturi topologice:

- Parcela (4)
- Subparcela (5)
- Cl diri (6)

Afi area înregistr rilor pentru un obiect topologic dintr-un strat topologic se face cu func ia Editare
obiect, dup setarea stratului curent (Alt+S) sau Setare strat. Stratul curent trebuie s fie unul
dintre straturile topologice de tip poligon precizate mai sus.

Tabelul topologic al stratului de subparcele a fost extins cu câmpul Catfol folosind func ia de
editare a bazei de date a lucr rii, Fereastra baza de date. Câmpul creat a fost completat pentru
toate subparcelele cu simbolul categoriei de folosin , cu func ia Culegere atribute, din stratul 12.

© 2003-2007 Geotop
28 MapSys 7

Tabelul topologic al stratului de parcele a fost extins cu câmpurile Amplasare, Partida, Numele,
Adresa. Completarea acestora cu valorile corespunz toare a fost efectuat manual.

Lucrarea con ine straturi tematice generate cu func ia Generare strat tematic pentru straturile
topologice de subparcele i cl diri. Afi area straturilor tematice se face cu func ia Setare straturi
tematice prin înc rcarea fi ierului .THM corespunz tor, care se afl în directorul lucr rii, având
numele identic cu numele stratului.

2.6 Profil
Lucrarea Profil con ine un traseu de ax drum, pe care au fost luate profile transversale. În
MapSys, traseul a fost creat ca arc, cu func ia Creare/Digitizare linie prin unirea punctelor în ordine,
începând cu punctul 520 pâna la punctul 714 în stratul 15 - Longitudinal. Linia nu a fost
întrerupt , rezultând o polilinie. Profilele transversale au fost luate în ordine de la stânga la dreapta,
cu aceea i func ie n stratul 16 - Transversal. Fiecare profil transversal a fost luat ca o polilinie, în
a a fel încât s intersecteze axul drumului.
Ordinea de unire a punctelor pentru i modul de definire a poliliniilor este important pentru
generarea profilelor. Dac exist întreruperi sau puncte nodale rezultate prin terminarea pololiniei
i reînceperii acesteia din acela punct, acestea se pot elimina folosint func ia Topologie pentru
stratul de linie, cu op iunile Topologie tip linie i Unificare segment linie.

Dup ce desenul în plan al traseului a fost validat s satisfac condi iile de mai sus, generarea
profilelor se face folosind func ia Profil. Ca rezultat, sunt generate fi iere AutoCad DXF cu profilul
longitudinal (MAPSYS 5_long_Longitudinal_56.dxf) i profilele transversale (MAPSYS
5_tran_Transversal_11.dxf) în directorul \Program Files\Geotop.

Aceste dou fi iere sunt generate în lucrarea exemplu, în directorul \Program


Files\Geotop\MapSys 5.5\Samples\Profil i se pot importa într-o lucrare nou în scopul edit rii i
scoaterii la plotter.

Set rile pentru generarea profilului longitudinal:

© 2003-2007 Geotop
Exemple 29

Profilul longitudinal înc rcat într-o lucrare nou :

Set rile pentru generarea profilelor transversale:

© 2003-2007 Geotop
30 MapSys 7

Profilele transversale înc rcate într-o lucrare nou :

2.7 Raster
Lucrarea Raster con ine o imagine scanat în format BMP al unui intravilan, rezultat din scanare
color. Pentru aducerea imaginii la coordonatele proiec iei, a fost efectuat orientarea imaginii pe
baza punctelor comune, conform celor descrise la Orientare raster.
Imaginea se poate înc rca în lucrarea MapSys cu meniul Deschide raster. Rasterul este orientat

© 2003-2007 Geotop
Exemple 31

pe baza punctelor corespondente care apar pe imaginea raster i a c ror coordonate sunt
cunoscute.

Coordonatele teren ale punctelor de orientare se pot afi a la Fereastra baza de date.

Dup ce a fost orientat imaginea, se pot folosi toate func iile grafice din meniul Grafic pentru
redactarea planului digital. Imaginea raster apare ca un strat plasat sub elementele grafice.

2.8 Cartus
Lucrarea Cartu sau o lucrare similar care con ine informa ii prezentate într-o form
standardizat , se poate suprapune peste o lucrare de con inut.
Crearea tabelului i a inscrip iilor a fost efectuat cu func iile grafice din meniul Grafic . Pentru a
exista o coresponden de 1:1000, dimensiunile în mm a cartu ului au fost introduse ca dimensiuni

© 2003-2007 Geotop
32 MapSys 7

teren în MapSys (1mm =1 m). Acest lucru nu este obligatoriu; se pot dimensiuni la a orice raport
desen:teren, dar în acest caz, textele definite vor avea dimensinile corecte numai dac la
parametrul Factor m rire text/simbol se introduce valoarea numitorului sc rii la împ r it la 1000.

Al turi de lucrarea care con ine cartu ul, se deschide i lucrarea de con inut. Pozi ionarea acestora
pe foaie se poate face cel mai u or la meniul Imagine tiparire, dup ce s-a selectat imprimanta sau
plotterul curent i dimensiunea foii, la meniul Configurare imprimanta.
În imaginea de tip rire în fundalul c reia se afl foaia setat , vor apare suprapus cele dou lucr ri
deschise. Folosind scurt tura Alt+D, se seteaz dimensiunile în mm a fiec rei ferestre. Trecerea
de la o fereastr la cealalt se face cu tasta Tab, dup ce s-a selectat o fereastr cu mouse-ul.
Celelalte scurt turi prin combina ii de taste care se pot utiliza în fereastra de plotare pot fi v zute la
meniul Imagine tiparire.
Pentru fereastra care con ine lucrarea Cartu , se dau dimensiunile de 180/50. Dup aceasta, se
m re te la extensii, folosind scurt tura F5, introducând parametrul e i ap sând tasta Enter. Dup
acestea scara desenului ar trebuie s fie 1:1000.
Presupunând c se dore te imprimarea pe o foaie A4, se poate dimensiona fereastra lucr rii de
con inut la dimensiunile 180/225.
Dac se pozi ioneaz una din ferestre pe foaie, a a cum se dore te imprimarea acestuia, cealalt
fereastr se poate pozi iona exact fa de acesta, folosind butonul Corelare. De exemplu, dac se
pozi ioneaz fereastra cartu în partea inferioar a foii, col ul stânga-jos a ferestrei desen se poate
corela la col ul din stânga-jos a acestuia, cu deplasarea pe vertical de 50 mm. Pentru aceast
opera ie, ultima fereastr selectat trebuie s fie fereastra desen, deoarece corelarea se face
întotdeauna fa de penultima fereastr selectat .

Corelarea se realizeaz prin selectarea butonului OK, rezultând desenul compus de mai sus.

© 2003-2007 Geotop
Exemple 33

2.9 Ped
Lucrarea Ped con ine un plan pedologic, din care au fost extrase limitele pedologice i vectorizate
cu func iile de vectorizare automat .
Pentru aceasta se încarc fi ierul raster pedologie.bmp în lucrarea MapSys (Deschide raster).
Procesul de preg tire i vectorizare decurge în urm toarele faze:

1.Crearea unui fi ier raster nou care con ine numai acele detalii care ne intereseaz , prin
extragerea culorilor care reprezint limite pedologice, cu meniul Extrage culori. Definirea culorilor
care se vor extrage se face cu butonul Din MapSys. Pentru culoarea de fond se alege culoarea
alb . În câmpul Fi ier se d calea de acces i denumirea fi ierului raster rezultat. Dup selectarea
butonului OK, va începe generarea rasterului. În exemplul prezentat, rasterul convertit are
denumirea pedologie1.bmp.

2. Conversia în nuan e de gri a rasterului rezultat. Se afi eaz rasterul care con ine culorile extrase
(Deschide raster) i se scoate rasterul original din lista raster. Conversia se face apelând func ia
Conversie la scar gri . Se atribuie un nume fi ierului care se va crea. În exemplul prezentat,
rasterul convertit are denumirea pedologie2.bmp.

3. Vectorizarea automat a fi ierului în nuan e de gri creat la punctul anterior. Se afi eaz rasterul
care con ine nuan ele de gri (Deschide raster) i se scoate rasterul anterior din lista raster. Pentru
pornirea vectoriz rii automate se alege meniul Vectorizare automata. Set rile care apar în
fereastra de configurare nu se modific . Culoarea de fond se alege alb . Elementele vectoriale se
creaz în stratul curent. Dup aceasta, se terg elementele care nu reprezint limite.

2.10 Interfa MSCI


Visual C++
#include "stdafx.h"

#include <stdio.h>

© 2003-2007 Geotop
34 MapSys 7

#include "MSCI-ComInterface.hpp"

extern IApplication* pApplication; // IApplication interface of


Application object.

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) {


CString cs;
double x1,y1,x2,y2;

if (MSCIInit()) {
// Deschide lucarea demo
cs.Format("FileOpen(\"C:\\Program Files\\Geotop\\MapSys
5.5\\Samples\\Demo\\demo.pr5\",3)");
// Apelarea functiei MSCI
MSCIExecute(cs);
// Zoom la extensii
cs.Format("ViewZoom(e)");
// Apelarea functiei MSCI
MSCIExecute(cs);
// Apelarea functiei COM Interface pentru citirea limitei lucrarii dupa zoom la
extensii
pApplication->ViewGetLimit(&x1,&y1,&x2,&y2);
}

MSCIDone();

return 0;
}

Visual Basic
Dim pApplication As Object

Dim cs As String
Dim x1 As Double
Dim y1 As Double
Dim x2 As Double
Dim y2 As Double

Set pApplication = CreateObject("MapSys.Application")

' Deschide lucarea demo


cs = "FileOpen(""C:\Program Files\Geotop\MapSys 5.5\Samples\Demo\demo.pr5"",3)"
' Apelarea functiei MSCI
pApplication.Execute(cs)
' Zoom la extensii
cs = "ViewZoom(e)"
' Apelarea functiei MSCI
pApplication.Execute(cs)
' Apelarea functiei COM Interface pentru citirea limitei lucrarii dupa zoom la
extensii
call pApplication.ViewGetLimit(x1,y1,x2,y2);

Set pApplication = Nothing

© 2003-2007 Geotop
Capitolul

III
36 MapSys 7

3 Lucrare
Unit ile de lucru MapSys se numesc Lucr ri. Acestea con in toate informa iile introduse sau
create pân la un moment dat. În cadrul lucr rilor, informa iile grafice i alfanumerice sunt
men inute în formate proprii, sub form de fi iere. Informa iile topologice i atributele aferente sunt
men inute în Sisteme de Gestionare Baze de Date, tot sub forma de fi iere. Toate fi ierele care
apar in unei lucr ri se men in în directorul lucr rii, precizat de utilizator. Fiecare lucrare are în
componen un fi ier care con ine parametrii lucr rii.

3.1 Lucrare nou


Cu aceast func ie se poate crea o lucrare MapSys nou .
La apari ia ferestrei utilizatorul trebuie s aleag tipul bazei de date în care va fi creat lucrarea, i
formatul coordonatelor (X, Y) sau geografic (Fi, La), care trebuie cunoscute de utilizator în prealabil
i precizate în sec iunea Coordonate. Dup acceptarea set rilor este afi at fereastra standard de
salvarea a fi ierelor, unde se precizeaz numele i calea de acces a noii lucr ri. Formatul lucr rii
este diferit de formatele versiunilor anterioare MapSys, la fel ca i extensiile fi ierelor apar inând
structurilor lucr rii. De aceea suprascrierea prin salvare a lucr rii peste o lucarea de format vechi
nu este posibil , chiar dac numele lucr rii în format vechi este acela cu numele lucr rii în format
MapSys 5.

Lucrarea creat nu va con ine date, iar toate set rile parametrilor vor fi cele implicite.

3.2 Deschide lucrare


Deschide o lucrare MapSys existent . În fereastra standard de c utare al fi ierelor, se tasteaz
sau se caut calea de acces i numele lucr rii, care are extensia pr5 pentru lucr ri MapSys 5 sau
prm - pentru lucr ri MapSys în format vechi.
Dac lucrarea este în formatul versiunilor MapSys anterioare începând cu versiunea 4.00, se poate
face o conversie a lucr rii în noul format, dac se r spunde afirmativ la mesajul care este afi at în
acest caz. În acest caz lucrarea se va salva sub formatul MapSys 5. Suprascrierea prin salvare a
lucr rii peste o lucarea de format vechi nu este posibil , chiar dac numele lucr rii în format vechi
este acela cu numele lucr rii în format MapSys 5.

Dup aceasta va fi afi at fereastra de setare a modului de deschidere a lucr rii.

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 37

Lucrare se poate deschide în dou moduri:

Numai citire
Lucrarea poate fi deschis chiar dac este deschis deja de un alt utilizator; modific rile efectuate
nu se pot salva.

Modificare exclusiv
Lucrarea poate fi deschis numai dac nu este deschis deja de un alt utilizator; modific rile
efectuate se pot salva.

Dac sunt deschise lucr ri care con in extrase deschise, acestea nu se pot salva, chiar dac sunt
deschise în modul Modificare Exclusiv .

3.3 Import
Func iile de import permit introducerea datelor grafice aflate în diferite formate uzuale, în lucrarea
MapSys curent .
Dac datele importate sunt structurate în straturi, atunci acestea se vor reg si în straturi cu acela
nume sau num r. Informa iile alfanumerice se pot introduce prin importare direct în baza de date
a lucr rii, cu ajutorul sistemelor de programe care gestioneaz aceste baze de date.

3.3.1 Import ASCII

Import un fi ier de coordonate ASCII.


Formatul se seteaz în sec iunea Format.
Set rile ulterioare se fac în sec iunea Linie sau Punct în func ie de formatul ales.

Ordinea pe linie (capul de tabel) al datelor importate va fi cel setat în coloana Câmp.
Aceast ordine se poate modifica prin selectarea c mpului dorit i apoi prin selectarea butoanelor
sau .
În cazul formatului linie, în fi ierul ASCII de importat, fiecare ir de segmente de linie trebuie
terminat cu un ir de caractere (End) (Vezi Exemplu).

© 2003-2007 Geotop
38 MapSys 7

Sec iunea Linie

Num r linie
Identificatorul liniei

Strat linie
Num rul startului unde va fi creat linia

Butoanele i .
Mut câmpul curent cu o pozi ie mai sus sau jos.

Valoare implicit
Valoarea din acest câmp se va aplica asupra câmpurilor care nu se afl în fi ier, adic cele care
au indicatorul de existen nesetat.

Indicatorul de existen
Setat: câmpul respectiv exist în fi ier în pozi ia precizat .
Nesetat: câmpul respectiv nu exist în fi ier.

Sec iunea Punct

Num r punct
Identificatorul punctului.

Coordonate
Coordonatele punctului.

Strat punct
Num rul stratului în care se va crea punctul.

Valoare implicit
Valoarea din acest câmp se va aplica asupra câmpurilor care nu se afl în fi ier, adic cele care
au indicatorul de existen nesetat.

Indicatorul de existen
Setat: câmpul respectiv exist în fi ier în pozi ia precizat .
Nesetat: câmpul respectiv nu exist în fi ier.

Format
Seteaz formatul de date. Pentru formatul linie se aplic amândou set ri de câmpuri (sec iunea
Linie i sec iunea Punct) iar pentru formatul punct se aplic numai set rile de la sec iunea Punct.

Sfâr it linie
Fiecare ir de puncte care definesc o linie trebuie terminat cu un ir text.

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 39

Formatul linie:

Num rLinie Strat


| |
266 1

Nrp X Y Z
| | | |
183 833654.78 348104.50 0.00
187 833655.66 348102.66 0.00
188 833656.46 348101.32 0.00
49 833659.98 348094.43 0.00
END
269 1
106 833608.38 348082.73 0.00
147 833605.76 348087.79 0.00
END
END

Formatul punct:

Nrp X Y Z Strat
| | | | |
183 833654.78 348104.50 0.00 0
187 833655.66 348102.66 0.00 0
188 833656.46 348101.32 0.00 1
49 833659.98 348094.43 0.00 1

3.3.2 Import DXF

Import un fi ier AutoCAD DXF.

Ap sând butonul apare fereastra de selectare a fi ierelor DXF.


Convertorul DXF recunoa te i face conversia urm toarele tipuri de entit i:

Element POINT LINE POLYLINE ARC TEXT INSERT


DXF
Element Punct Linie Arc Arc de cerc Text Simbol,
MapSys Grafic ,
Atribute

Elementele de tip INSERT con in blocuri DXF (BLOCK). Acestea pot fi convertite în simboluri
MapSys sau elemente grafice (puncte, linii, poligoane, texte). Atributele elementelor INSERT

© 2003-2007 Geotop
40 MapSys 7

(ATTRIB) vor fi plasate într-un tabel Microsoft Access cu numele fi ierului, în baza de date a
lucr rii curente i în acela i timp se creeaz i elemente grafice de tip text cu valorile atributelor.
Simbolurile sunt preluate din blocuri numai dac se face coresponden a dintre numele blocului i
un simbol, definit prin font i num r simbol. Blocurile con inând simboluri MapSys au numele
blocului compus din dou numere desp r ite, unul pentru font si unul pentru num rul simbolului
Ex.:SYM3-65. Pentru blocurile din fi ierul DXF care se doresc convertite în elemente simbol, se
introduce num rul fontului i pozi ia din fontul de simboluri. Pentru crearea simbolurilor inexistente
în bibliotecile de simboluri MapSys se seteaz în plus i câmpul Creare simboluri. Pentru blocurile
la care nu se face coresponden a simbolurilor, implicit se face o conversie în elemente grafice.
Tabelul de coresponden al blocurilor DXF se afi eaz dup efectuarea primului pas al import rii.
În acesta se poate seta modul de interpretare a blocurilor.

Conversia straturilor din fi ierul DXF în straturi MAPSYS se face pe baza numelor straturilor DXF.
Pentru fiecare entitate citit se caut un strat cu numele identic cu cel citit din DXF. Dac se
g se te, entitatea va fi creat în stratul respectiv, altfel se va crea în primul strat care nu are nume
iar acel strat va primi numele stratului din fi ierul DXF.

Nume
Numele blocului.

Font
Num rul fi ierului de fonturi MapSys.

Simbol
Num rul simbolului din fontul dat.

Import
Setarea import rii sau ignor rii blocului.

Simboluri MapSys
Efectuarea coresponden ei simbolurilor. Simbolurile sunt preluate din blocuri numai dac numele
blocului con ine dou numere desp r ite, unul pentru font si unul pentru num rul simbolului.

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 41

Creare simboluri
Validarea cre rii de simboluri noi.
Pentru a crea simboluri MapSys noi din blocuri DXF care reprezint simboluri, pentru fiecare bloc
de acest tip, trebuie precizat num rul de ordine al fisierului de font si pozi ia destina ie din tabela de
simboluri.
Num rul fontului de simboluri i al simbolului corespondent pentru blocul curent se pot introduce
de la tastatur în câmpurile din partea inferioar a listei. Dac aceste câpuri con in valori nule,
atunci blocul curent nu se va converti în simbol. Cu butonul se poate selecta un simbol cu
mouse-ul.

3.3.3 Import MDB


Import un fi ier Access MDB, con inând baza de date grafic a unei lucr ri MapSys. Structura
bazei de date trebuie s fie urm toare:

Structura datelor trebuie s fie cea de mai sus, chiar dac unul sau mai multe tabele nu con in
informa ii.
Descrierea tabelelor:

NODE_DEF - Tabel de defini ie a punctelor


NODE_ID - Identificator punct
NODE_USERNR - Num r punct
NODE_LAYER - Strat
NODE_X - Coordonata X
NODE_Y - Coordonata Y
NODE_Z - Coordonata Z

ARC_ NODE - Tabel de defini ie a punctelor aflate pe linii


ARC_ ID - Identificator linie
NODE_ORDER - Num r de ordine al punctelor pe linie
NODE_ID - Identificator punct

© 2003-2007 Geotop
42 MapSys 7

ARC_LAYER - Tabel de defini ie a liniilor pe straturi


ARC_ID - Identificator arc
ARC_LAYER - Strat linie
ARC_TYPE - Tip arc: 1 - Linie, 2 - Arc de cerc, 3 – Curb

ARC_TOPO - Tabel cu informa iile topologice legate de linii


ARC_ID - Identificator linie
ARC_TOPO - Strat topologic de tip linie
ARC_LEFT - Identificatorul poligonului aflat pe partea stâng a liniei
ARC_RIGHT - Identificatorul poligonului aflat pe partea dreapt a liniei

ARC_DEF - Tabel de defini ie a liniilor


ARC_ID - Identificator linie
ARC_USERNR - Num r linie
ARC_D - În l ime arc

TEXT_DEF - Tabel de defini ie a textelor


TEXT_ID - Identificator text
TEXT_LAYER - Strat text
TEXT_FONT - Font
TEXT_FLAGS - Tip text: 1 - Înclinat, 2 – Încadrat, 4 – Încercuit, 8 – Cu linie de referin ,
16 – aliniat la centru, 64 – Din fi ier text, 128 – Simbol
TEXT_HEIGHT - În l ime text
TEXT_ANGLE - Direc ia de rotire
TEXT_X - Coordonata X
TEXT_Y - Coordonata Y
TEXT_X1 - Coordonata X referin
TEXT_Y1 - Coordonata Y referin
TEXT_Z - Coordonat Z
TEXT_TEXT - Con inut text

3.3.4 Import SHP


Import date grafice aflate în format Shape ArcView/ArcInfo Esri.

3.4 Referinte
Func ia Referin e permite înc rcarea unei sau mai multor lucr ri MapSys în lucrarea curent .
Aceasta înseamn c , în acela sistem de coordonate vor fi reprezentate atât lucrarea de baz ,
cât i lucr rile precizate în fereastra Referin e. Num rul lucr rilor referin deschise simultan este
limitat doar de memoria liber disponibil . Ordinea de afi are a acestora este în aceea i ordine ca
în lista lucr rilor de referin , de sus în jos.
Lucr rile referin nu pot fi modificate, dar pot fi desenate la imprimant sau plotter. Punctele din
lucr rile de referin pot fi folosite la majoritatea func iilor de editare grafic .
Lucr rile de referin pot fi deschise în mai multe lucr ri.
Lista lucr rilor de referin deschise este salvat la ie irea din program sau la închiderea lucr rii.

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 43

Lista lucr rilor de referin


Lista tuturor lucr rilor de referin deschise în lucrarea curent . Afi area sau neafi area unei lucr ri
din list se face selectând dreptunghiul din dreptul numelui.
Se pot ad uga împreun mai multe lucr ri situate în subdirectoaele unui director folosind butonul
Adaug *

Câmpul ID
Num rul de ordine al lucr rii de referin .

Câmpul Fi ier
Calea de acces i numele fi ierului parametru a lucr rii de referin .

Câmpul apare la scara


Lucrarea de referin este afi at la sc ri ale afi ajului care sunt mai mari decât scara setat în
acest câmp.

Câmpul dispare la scara


Lucrarea de referin nu este afi at la sc ri ale afi ajului care sunt mai mari decât scara setat în
acest câmp.

Adaug
Deschide o fereastr de selectare lucrare în care se selecteaz lucrarea de referin , care se va
ad uga la lista de lucr ri.

Adaug *

© 2003-2007 Geotop
44 MapSys 7

Deschide o fereastr de selectare a directorilor. Toate lucr rile care se afl în interiorul directorului
selectat sau într-un subdirector al acestuia se vor ad uga la lista de lucr ri.

terge
Eliminarea lucr rii de referin curente.

Butoanele Sus/Jos
Mut lucrarea selectat din list cu o pozi ie mai sus sau jos.

Parametrii
Deschide fereastra Parametrii a lucr rii de referin selectate din list .

Strat
Deschide fereastra Setare straturi a lucr rii de referin selectate.

Straturi tematice
Deschide fereastra Straturi tematice a lucr rii de referin selectate.

Lucr rile de referin se afi eaz dup parametrii seta i la ultima lui deschidere ca lucrare
principal .

Pentru a modifica set rile unei lucr ri de referin , deschide i lucrarea ca lucrare normal , apoi
seta i parametrii dori i.

3.5 Construire simbol


Aceast func ie permite editarea i crearea simbolurilor i fonturilor de caractere. La selectarea
meniului programul deschide lucrarea Symedit cu o structur de meniuri specializat pentru
desenarea caracterelor i simbolurilor.

Simbolurile sunt stocate în directorul programului sub forma unor fi iere de fonturi cu extensia
FNT, care se g sesc în directorul unde a fost instalat programul. Un font reprezint un grup de
maxim 255 simboluri sau caractere, cu o anumit tematic respectiv de un anumit tip de litere.
Num rul fonturilor nu este limitat.
Pentru crearea unui font nou copia i unul existent sub un nume diferit.
Dup intrarea în meniu urmeaz s fie înc rcat lucrarea având numele SYMEDIT i care con ine
o re ea de puncte în intervalul [-125,125] cu densitatea de 5 unit i. Originea re elei se afl în
centru având cordonatele (0, 0). Exist re ele cu diferite densit i, care se pot activa din meniul
Setare strat.
Fereastra secundar afi at , cu numele Construire simbol con ine set ri referitoare la tipul i
culoarea liniei, ha urii curente i denumirea simbolului curent. Selectarea simbolului curent pe care
se lucreaz se face din meniul Simbol curent. Selectarea componentei simbolului curent al c rui
caracteristici de afi are se doresc a fi modificate se face prin clic pe linie sau în interiorul
poligonului respectiv.

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 45

Crearea simbolurilor i a caracterelor se face în mod similar, singura diferen este c originea (0 ,
0) caracterelor trebuie definit la col ul stânga jos, iar originea (0, 0) simbolurilor trebuie definit la
centru.
Dimensiunile unui simbol sunt date în valori locale absolute, fiind determinate de l imea, respectiv
în l imea simbolului. Dimensiunea real în milimetri al unui simbol va fi dat la câmpul În l ime în
fereastra func iei Creare/digitizare simbol sau în fereastra de configurare a straturilor, atunci
când se dore te atribuirea unui simbol la toate punctele unui strat
Dimensiunea real a simbolurilor este dat în milimetri, la scara de 1:1000, la creare lor în lucr ri.
Pentru desenarea simbolurilor la o scar diferit , seta i op iunea Factor m rire text din fereastra
Parametrii la valoarea numitor scar /1000.
Opera iile ce se pot efectua în scopul edit rii simbolurilor se afl în meniul Editare simbol.

3.5.1 Editare simbol


Începerea opera iilor de editare al unui simbol se pot face dup ce s-a selectat simbolul curent.
Punctele de frângere ale elementelor vectoriale al simbolului pot fi numai puncte de re ea
existent . Aceast re ea are o densitate diferit , dar având multipli de distan a minim . Densitatea
se schimb automat în func ie de scara curent . Apari ia sau dispari ia grilajelor de puncte în
func ie de scara curent se poate face în fereastra Setare strat care se apeleaz cu combina ia de
taste Alt+S.

3.5.1.1 Simbol curent


Simbol Curent
Selectare fontului i a simbolului curent care va fi afi at.

Ap sând butonul pentru fonturi se poate selecta un fi ier font, iar ap sând butonul pentru
simboluri se poate alege un simbol din fontul selectat. Selecta i un simbol existent pentru
modificare sau unul gol pentru a crea un simbol nou.

3.5.1.2 Trasare linie


Traseaz o linie între punctele de re ea selectate.

© 2003-2007 Geotop
46 MapSys 7

3.5.1.3 Cerc
Creaz un cerc cu centrul dat i raza introdus de la tastatur .

3.5.1.4 Poligon
Traseaz un poligon închis pe punctele selectate cu mouse-ul. Poligonul va avea conturul i va fi
ha urat conform set rilor din fereastra Construire simbol. Modificarea culorii conturului sau al
ha ur rii se face prin selectarea poligonului i setarea noilor parametrii.

3.5.1.5 Text
Creaz un text cu parametrii defini i de utilizator, la pozi ia cursorului. Fontul se poate selecta cu
butonul din dreptul câmpului cu acela nume. Direc ia textului se poate introduce în câmpul
respectiv, sau se poate da o direc ie prin selectarea a dou puncte cu butonul din dreptul
câmpului Direc ia.

3.5.1.6 Raster
Afi eaz un fi ier raster în format BMP, JPEG, GIF, TIFF, PNG în centrul re elei. Imaginea afi at
poate fi scalat , pozi ionat i vectorizat în scopul cre rii unui simbol. Dup salvarea simbolului,
imaginea raster nu este salvat .

3.5.1.7 Completare cu alt simbol


Completeaz simbolul curent cu un simbol existent, care se selecteaz cu ajutorul ferestrei de mai
jos, identic cu cea de deschidere simbol.

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 47

3.5.1.8 Selectare cu fereastra


Selecteaz elementele grafice ale simbolului, cu ajutorul unei ferestre definite de utilizator.
Selec iile multiple se adaug la selec ia curent . Ie irea din func ia de selectare se face cu butonul
din dreapta al mouse-ului. Resetarea selec iei se face prin ap sarea butonului din stânga al
mouse-ului, dup ie irea din func ia de selectare.
Elementele de tip raster se pot selecta prin punctarea în interiorul acesteia.

3.5.1.9 Selectare toate


Selecteaz toate elementele apar inând simbolului curent.

3.5.1.10 Sterge
terge selec ia curent .

3.5.1.11 Copiere
Copiaz elementele selectate ale simbolului curent curent într-o pozi ie nou . Selectarea unui
element se poate face cu func ia Selectare cu fereastra, iar al tuturor elementelor cu func ia
Selectare toate. Elementele de tip raster se pot selecta prin punctarea în interiorul acesteia. Având
selec ia f cut , se selecteaz un punct origine i un punct destina ie. Elementele selectate se vor
copia p strându-se aceea i distan i direc ie fa de punctul origine.

3.5.1.12 Deplasare
Deplaseaz elementele selectate ale simbolului curent curent într-o pozi ie nou . Selectarea unui
element se poate face cu func ia Selectare cu fereastra, iar al tuturor elementelor cu func ia
Selectare toate. Elementele de tip raster se pot selecta prin punctarea în interiorul acesteia. Având
selec ia f cut , se selecteaz un punct origine i un punct destina ie. Elementele selectate se vor
deplasa p strându-se aceea i distan i direc ie fa de punctul origine.

3.5.1.13 Marire
M re te sau mic orez elementele selectate cu un factor dat de utilizator, cu p strarea originii.

3.5.1.14 Reflectare orizontala


Rote te simbolul curent cu 180 grade în jurul axei verticale.

3.5.1.15 Reflectare verticala


Rote te simbolul curent 180 grade în jurul axei orizontale.

3.5.1.16 Rotire
Rote te simbolul curent în sens antiorar cu unghiul dat. Unitatea unghiurilor introduse este grade
sexagesimale.

3.5.1.17 Centrare
Centreaz simbolul curent în a a fel încât centrul de greutate al acestuia s fie mutat în originea
sistemului de coordonate al editorului.

3.5.1.18 Deplasare vârf poligon


Deplaseaz într-o nou pozi ie vârful unui poligon existent, creat cu func ia Poligon. Vârful care va
fi deplasat se selecteaz cu mouse-ul, dup care se selecteaz noua pozi ie. Pentru selectarea
vârfului se va m ri corespunz tor scara de reprezentare i se va seta apari ia re elei de puncte
corespunz toare în fereastra Atribute strat..

© 2003-2007 Geotop
48 MapSys 7

3.5.1.19 Ordine
Cu aceast func ie se poate seta ordinea de afi are a elementelor grafice sau a rasterelor
importate. Dac exist suprapuneri între aceste elemente, ele vor fi afi ate una peste alta, f r
transparen , în ordinea dat . Pentru modificarea ordinii, mai întâi se selecteaz elementul cu clic
pe acesta sau în interiorul acesteia (pentru poligon sau raster).
Ordinea implicit de afi are a elementelor unui simbol este aceea i cu ordinea de creare.

3.5.1.19.1 În fata

Modific ordinea elementului selectat în a a fel încât s apar deasupra tuturor elementelor.

3.5.1.19.2 În spate

Modific ordinea elementului selectat în a a fel încât s apar sub elementele simbolului.

3.5.1.19.3 O pozi ie în fa

Modific ordinea elementului selectat în a a fel încât s apar cu o pozi ie deasupra.

3.5.1.19.4 O pozi ie în spate

Modific ordinea elementului selectat în a a fel încât s apar cu o pozi ie dedesubt.

3.5.1.20 Salvare simbol


Salveaz simbolul curtent, în pozi ia curent din tabelul de simboluri.

3.6 Închide lucrare


Închide lucrarea curent . Dac lucrarea nu a fost salvat apare un mesaj dac lucrarea respectiv
se va salva sau nu.

3.7 Salveaz
Salveaz lucrarea curent . La urm toarea deschidere, lucr rile de referin selectate la ultima
sesiune de lucru pentru fiecare lucrare principal , vor fi i ele deschise, dar cu parametrii de
afi are i de configurare a straturilor conform ultimei modific ri a lucr rilor de referin deschise ca
lucr ri principale.
Înainte de oprea ia de salvare, programul creaz o copie de siguran a lucr rii curente, în
subdirectorul 'BACKUP', în directorul lucr rii curente. În cazul unei erori de salvare (eroare de
re ea, întrerupere de curent), având ca rezultat o înc rcare imposibil a lucr rii, exist posibilitatea
copierii fi ierelor din directorul 'BACKUP' în directorul lucr rii, i încercarea înc rc rii din nou a
acestuia.

3.8 Salveaz ca
Salveaz lucrarea curent sub un alt nume. Dac lucrarea a fost convertit dintr-un format Mapsys
mai vechi, salvarea acestuia se va face în formatul MapSys 5. Suprascrierea prin salvare a lucr rii
peste o lucarea de format vechi nu este posibil , chiar dac numele lucr rii în format vechi este
acela cu numele lucr rii în format MapSys 5.

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 49

3.9 Lucr ri deschise


Calea de acces i denumirea lucr rilor deschise.

3.10 Export
MapSys permite exportarea informa iilor grafice i alfanumerice în numeroase formate.
Se pot distinge dou tipuri de export, în func ie de tipul datelor exportate:

Exportarea informa iilor grafice


Entit ile grafice exportate vor fi cele curent vizibile. Acestea sunt exportate în acela fi ier,
p strându-se denumirea straturilor. Pentru exportarea unei selec ii de date grafice, se seteaz
vizibilitatea exclusiv a acestora în tabelul de straturi, sau se face o selec ie de elemente grafice, i
se seteaz op inea Numai cele selectate în fereastra Parametrii. Dup aceste opera ii se alege
destina ia de export.

Exportarea informa iilor alfanumerice


Informa iile alfanumerice con in atât defini ia grafic cât i identificatorul i atributele fiec rui obiect
topologic. Obiectele topologice având aceea i tematic i structur grafic sunt create în straturi
topologice distincte, care pot con ine elemente grafice din mai multe straturi grafice al turi de
atributele fiec rui obiect topologic. Pentru a men ine consisten a datelor, se recomand ca în
acela fi ier s se exporte numai informa iile dintr-un singur strat topologic. Exportul se repet
pentru toate straturile topologice, rezultând câte un fi ier pentru fiecare strat topologic. Aceste
fi iere se import apoi pe rând în sistemul destina ie.

3.10.1 Export ASCII

Export un fi ier de coordonate ASCII în format punct sau linie pentru straturi grafice sau un raport
al obiectelor topologice de tip poligon care con ine înregistr ri din baza de date, num rul punctelor
de frângere, orientarea i lungimea laturilor, i suprafe ele obiectelor topologice.

Formatul se seteaz în sec iunea Format.


Set rile ulterioare se fac în sec iunea Linie sau Linie i Punct în func ie de formatul ales.

Ordinea pe linie (capul de tabel) al datelor exportate va fi cel setat în ferastra Câmp.
Aceast ordine se poate modifica prin selectarea c mpului dorit i apoi prin selectarea butoanelor
sau .

Sec iunea Linie

Num r linie
Identificatorul liniei

© 2003-2007 Geotop
50 MapSys 7

Strat linie
Num rul stratului unde se afl linia.

Butoanele i .
Mut câmpul curent cu o pozi ie mai sus sau jos.

Sec iunea Punct

Num r punct
Identificatorul punctului.

Coordonate
Coordonatele punctului.

Strat punct
Num rul stratului în care se afl punctul.

Valoare implicit
Aceast setare are efect numai la importul de date.

Indicatorul de existen
Setat: câmpul respectiv va exista în fi ierul de exportat în pozi ia precizat .
Nesetat: câmpul respectiv nu va exista în fi ierul exportat.

Format
Seteaz formatul de date. Pentru formatul linie se aplic amândou set ri de câmpuri (Sec iunea
Linie i sec iunea Punct) iar pentru formatul punct se aplic numai set rile de la sec iunea Punct.

Dup precizarea formatului fi ierului apare fereastra cu op iunile de export.

Fi ierul va fi creat în directorul MAPSYS. Pentru a specifica o alt pozi ie folosi i butonul .

Op iuni de export

Sec iunea Suprafa a exportat seteaz modul de definire a con inutului de exportat.

Limit lucrare
Taie la limitele lucr rii

Limit afi aj
Taie la limitele afi ajului grafic

Sec iunea Entit i exportate seteaz tipul con inutului de exportat.

Elemente grafice
Export toate elementele de tip punct sau linie, în formatul dat anterior (Punct sau Linie), din

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 51

straturile active.

Obiecte topologice
Generez un tabel în format HTML sau ASCII cu datele geometrice specifice i datele
alfanumerice (atribute) pentru obiectele (poligon, linie, punct) create prin construirea topologiei
pentru stratul curent. Con inutul tabelelor se seteaz în fereastra Format Import/Export
(coordonate) i în fereastra Export atribute (informa ii din baza de date) care se afi eaz dup
selectarea butonului Atribute.
Tipul fi ierului generat se precizeaz prin acordarea extensiei numelui fi ierului. Dac în fereastra
de salvare a fi ierului, dup numele fi ierului se introduce extensia .HTM sau .HTML, atunci se va
crea un fi ier HTML. Pentru editarea acestuia, pe calculatorul respectiv trebuie s fie instalat un
software de tip Microsoft Internet Explorer 5.0 sau mai recent, sau un alt editor HTML.
Dac se introduce extensia TXT sau orice alt extensie, se va genera un fi ier text, cu acela
con inut. Acesta poate fi editat cu orice editor text i se poate afi a în suprafa a lucr rii cu ajutorul
func iei Creare din fi ier text.
Pentru generarea tabelului de suprafe e a obiectelor topologice nu este necesar selectarea
ob iunii Elemente grafice.

Atribute
Afi eaz fereastra de selectare i de sortare a atributelor de exportat (în cazul exportului de
topologie).

Exemplu de fi ier de coordonate generat pe baza elementelor grafice:

1 533635.590 522980.970 0.000


1004 535234.461 522140.808 482.898
1005 535233.018 522142.873 482.851
100 535296.094 522083.248 493.278
1016 535255.542 522084.716 484.192
1017 535251.910 522083.967 484.104
1018 535257.635 522080.071 484.485
1019 535254.343 522078.657 484.419
1020 535260.037 522075.521 484.664
1021 535257.120 522073.741 484.702
1022 535262.951 522070.885 484.865
1023 535259.807 522069.235 484.879
1024 535266.216 522066.500 485.014
1025 535263.095 522064.475 485.058

© 2003-2007 Geotop
52 MapSys 7

Exemplu de fi ier generat pe baza obiectelor topologice în format HTML:

Exemplu de fi ier generat pe baza obiectelor topologice în format ASCII:

NR: 105
NRCAD: 42-1
SUPRAFATA: 997138549.0000
PERIMETRUL: 124755557.00
Z: 474108524.000

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 53

Nr. punct 1 Nr. punct 2 Orientare Distanta X Y Z

751 752 95.2460 25.65 534420.887 522708.016 473.632

752 753 398.1792 31.02 534422.801 522733.599 473.880


753 754 311.5661 20.22 534453.806 522732.712 474.324
754 755 298.9620 10.24 534457.459 522712.827 474.239
755 1448 195.4680 25.90 534457.292 522702.586 473.364
1448 9224 185.4232 8.38 534431.461 522704.428 474.476
9224 9223 85.2298 0.56 534423.300 522706.330 474.476

9223 751 173.1616 2.79 534423.429 522706.876 474.476

3.10.2 Export DXF

Export un fi ier AutoCad DXF cu sau f r atribute. Acest fi ier poate con ine entit i de diferite
tipuri, i anume:
- elemente grafice vectoriale
- obiecte topologice cu sau f r atribute
- polilinii închise (aplica ia "Generare CP")

Sec iunea Suprafa a exportat seteaz modul de definire a con inutului de exportat.

Limit lucrare
Taie la limitele lucr rii

Limit afi aj
Taie la limitele afi ajului grafic.

Sec iunea Entit i exportate seteaz tipul con inutului de exportat.

Elemente grafice
Export toate elementele grafice, ca polilinii, a a cum au fost create (neînchise).

© 2003-2007 Geotop
54 MapSys 7

Obiecte topologice /Polilinii închise


Generez blocuri DXF din obiectele topologice ale stratului curent. Atributele blocurilor se seteaz
cu selectarea butonului Atribute. Dac se valideaz setarea Obiecte topologice, atunci nu mai
este necesar validarea set rii Elemente grafice.

Dac se dore te exportarea de polilinii închise, se va crea în prealabil topologia de tip poligon
pentru straturile dorite, i în fereastra Format Import/Export se opereaz urm toarele set ri:

- se valideaz Obiecte topologice din stratul curent sau din toate straturile (dac se va
importa în "GenerareCP")
- se devalideaz op iunea Cu atribute (deci nu se export atribute)
- se devalideaz oip iunea Elemente grafice

Atribute
Afi eaz fereastra de selectare i de sortare a atributelor de exportat (în cazul exportului de
topologie).

Blocurile se vor exporta în ordinea dat în op iunea Sort.

Fi ierul va fi creat în directorul MAPSYS. Pentru a specifica o alt pozi ie folosi i butonul din
fereastra Import/Export.

3.10.3 Export SQD

Export un fi ier SICAD/SD SQD.

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 55

Sec iunea Suprafa a exportat seteaz modul de definire a con inutului de exportat.

Limit lucrare
Taie la limitele lucr rii

Limit afi aj
Taie la limitele afi ajului grafic

Sec iunea Entit i exportate seteaz tipul con inutului de exportat.

Elemente grafice
Export toate elementele grafice.
Conversia tipurilor de elemente MAPSYS în entit i SQD se face în modul urm tor
- Punct - PG
- Linie, Curb - LY
- Arc de cerc - BO
- Simbol - SY
- Text - TX

Obiecte topologice
Creeaz elemente de tip FL cu datele geometrice (coordonate) pentru obiectele (poligon) create
prin construirea topologiei pentru stratul curent.
Prin butonul Atribute se pot selecta atributele care vor fi exportate în cazul exportului de topologie.
Dac se valideaz setarea Obiecte topologice, atunci nu mai este necesar validarea set rii
Elemente grafice.

Atribute
Afi eaz fereastra de selectare i de sortare a atributelor de exportat (în cazul exportului de
topologie).

Blocurile se vor exporta în ordinea dat în op iunea Sort.


Fi ierul va fi creat în directorul MAPSYS. Pentru a specifica o alt pozi ie folosi i butonul din
fereastra Import/Export.

3.10.4 Export WMF

Export în format Windows Metafile suprafa a din lucrarea curent . M rimea suprafe ei este
definit de valorile date în meniul Afi aj - Dimensiune.

© 2003-2007 Geotop
56 MapSys 7

3.10.5 Export MDB


Export un fi ier Access MDB, con inând baza de date grafic a lucr rii curente. Structura bazei de
date exportate este aceea i ca cea descris la meniu Import MDB. În baza de date exportat se
pot efectua opera ii specifice bazelor de date Access.

3.10.6 Export MIF


Export date topologice în format MIF MapInfo din stratul curent care trebuie s fie un strat
topologic. Pentru exportarea elementelor topologice din mai multe straturi (topologice), se repet
exportorarea în fi iere distincte în a a fel încât stratul curent s fie stratul din care se doresc a fi
exportate datele.

Sec iunea Suprafa a exportat seteaz modul de definire a con inutului de exportat.

Limit lucrare
Taie la limitele lucr rii

Limit afi aj
Taie la limitele afi ajului grafic

Entit i exportate

Elemente grafice
Export toate elementele grafice - op iune nesuportat la acest format.

Obiecte topologice din stratul curent


Generez obiecte MapInfo de tip punct, linie, poligon sau text, în func ie de tipul topologiei stratului
curent. Atributele obiectelor se seteaz cu selectarea butonului Atribute.

Obiecte topologice din stratul curent


Export obiecte din toate straturile topologice, în acela fi ier - op iune nesuportat la acest format.

Atribute
Afi eaz fereastra de selectare i de sortare a atributelor de exportat (în cazul exportului de
topologie).

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 57

Obiectele se vor exporta în ordinea dat în op iunea Sort.


Fi ierul va fi creat în directorul MAPSYS. Pentru a specifica o alt pozi ie folosi i butonul din
fereastra Import/Export.

3.10.7 Export SHP


Export date topologice în format Shape ArcView/ArcInfo Esri din stratul curent care trebuie s fie
un strat topologic. Pentru exportarea elementelor topologice din mai multe straturi (topologice), se
repet exportorarea în fi iere distincte în a a fel încât stratul curent s fie stratul din care se
doresc a fi exportate datele.

Sec iunea Suprafa a exportat seteaz modul de definire a con inutului de exportat.

Limit lucrare
Taie la limitele lucr rii

Limit afi aj
Taie la limitele afi ajului grafic

Entit i exportate

Elemente grafice
Export toate elementele grafice - op iune nesuportat la acest format.

Obiecte topologice din stratul curent


Generez obiecte ArcView/ArcInfo de tip punct, linie, poligon sau text, în func ie de tipul topologiei
stratului curent. Atributele obiectelor se seteaz cu selectarea butonului Atribute.

© 2003-2007 Geotop
58 MapSys 7

Obiecte topologice din stratul curent


Export obiecte din toate straturile topologice, în acela fi ier - op iune nesuportat la acest format.

Atribute
Afi eaz fereastra de selectare i de sortare a atributelor de exportat (în cazul exportului de
topologie).

Obiectele se vor exporta în ordinea dat în op iunea Sort.


Fi ierul va fi creat în directorul MAPSYS. Pentru a specifica o alt pozi ie folosi i butonul din
fereastra Import/Export.

3.10.8 Export E00


Export date topologice în format E00 ArcView/ArcInfo Esri din stratul curent care trebuie s fie un
strat topologic. Pentru exportarea elementelor topologice din mai multe straturi (topologice), se
repet exportorarea în fi iere distincte în a a fel încât stratul curent s fie stratul din care se
doresc a fi exportate datele.

Sec iunea Suprafa a exportat seteaz modul de definire a con inutului de exportat.

Limit lucrare
Taie la limitele lucr rii

Limit afi aj
Taie la limitele afi ajului grafic

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 59

Entit i exportate

Elemente grafice
Export toate elementele grafice - op iune nesuportat la acest format.

Obiecte topologice din stratul curent


Generez obiecte ArcView/ArcInfo de tip punct, linie, poligon sau text, în func ie de tipul topologiei
stratului curent. Atributele obiectelor se seteaz cu selectarea butonului Atribute.

Obiecte topologice din stratul curent


Export obiecte din toate straturile topologice, în acela fi ier - op iune nesuportat la acest format.

Atribute
Afi eaz fereastra de selectare i de sortare a atributelor de exportat (în cazul exportului de
topologie).

Obiectele se vor exporta în ordinea dat în op iunea Sort.


Fi ierul va fi creat în directorul MAPSYS. Pentru a specifica o alt pozi ie folosi i butonul din
fereastra Import/Export.

3.10.9 Export Raster


Exporta imaginea curent în format raster de tip bitmap BMP (implicit). Pentru exportarea într-un
format diferit, sau într-o loca ie precizat , se selecteaz butonul . Alte formate posibile sunt
JPEG, GIF, TIF i PNG.

Selectarea dimensiunilor imaginii în pixeli i a adâncimii de culori se face în fereastra Export


raster. Dimensiunea fi ierului creat este în func ie de parametrii introdu i în acest fereastr .

© 2003-2007 Geotop
60 MapSys 7

3.11 Corectare lucrare


Aceast func ie efectueaz o corec ie a bazei de date grafice a lucr rii curente. Opera ia de
corec ie se poate face în cazul când lucrarea dat este înc rcat cu erori sau dac în timpul
edit rii apar efecte nedorite (de ex. elementele create i vizibile pe afi aj nu pot fi editate).

3.12 Tiparire
Acest meniu con ine set ri referitoare la configurarea tip ririi.

3.12.1 Configurare imprimanta


Configurarea plotterului sau imprimantei curente. Aceast func ie apeleaz fereastra Windows de
setare a imprimantei. Pentru selectarea unei imprimante sau plotter, driver-ul acestuia trebuie
instalat în prealabil.

Modul de interpretare a culorilor se face din set rile detailate ale imprimantei, prin selectarea
butonului Properties. MapSys genereaz culorile a a cum sunt setate pentru fiecare strat.
Culoarea alb nu apare la plotarea unui desen vectorial.

Configurarea plotterului trebuie efectuat înaintea gener rii desenului cu func ia Tip rire.

3.12.2 Imagine tiparire


Deschide fereastra de plotare MapSys. În fondul acestei fereastre apare foaia configurat pentru
plotterul/imprimanta, în submeniul Configurare Plotter. Ferestrele de lucrare apar pe suprafa a
foii în pozi ia i dimensiunile relative la foaia de lucru selectat , sub forma de dreptunghiuri care
încadreaz zona de lucrare curent . Dac sunt deschise mai multe ferestre, fereastra curenta se
poate alege prin selectarea unui punct în interiorul ferestrei dorite sau prin selectarea chenarului de
deasupra i ap sarea butonului Tab. Dimensiunile ferestrei curente se pot modifica cu ajutorul
mouse-ului sau prin introducerea valorilor exacte în mm de la originea foii, adic fa de col ul din
Stânga-Sus cu ajutorul butonului Dimensiune. Prin selectarea i deplasarea dreptunghiurilor
negre mici de pe încadrarea ferestrei, se pot modifica manual dimensiunile acesteia. Deplasarea

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 61

ferestrelor se face prin selectarea unui punct în interior i deplasarea cu mouse-ul, în timp ce
butonul din stânga al acestuia este ap sat. Ferestrele se pot suprapune manual prin deplasare,
sau cu valori exacte selectând butonul Corelare.

Cu ajutorul butonului Foaie de plan este posibil crearea unor foi de dimensiuni standard la o
anumit scar , cu racordare perfect între foile vecine i cu înscrierea textelor extracadru conform
normelor ANCPI.
Cu func ia Layout este posibil automatizarea gener rii desenelor i arhivarea acestora în format
PDF (Portable Document Format - Adobe) sau trimiterea acestora la plotter.

Pentru desenarea caroiajului, coordonatelor, cadrului ornamental sc rii, se valideaz op iunile


corespunz toare din meniul Parametri.
Datele de pozi ionare i dimensiunile implicite ale ferestrei lucr rii sunt cele date în meniul Afi aj -
Dimensiuni. Acestea se pot modifica prin introducere de la tastatur i din fereastra de plotare
prin selectarea butonului Dimensiune sau prin deplasarea punctelor marcate de pe marginea
ferestrei lucr rii.

Func iile apelabile prin combina ii de taste se pot folosi în ferestra de plotare. Acestea sunt:

Alt+A Redesenare
Alt+C Scara
Alt+D Dimensiuni afi aj
Alt+L Limite afi aj
Alt+P Parametrii
Alt+R Referin e
Alt+S Straturi
Alt+X Ie ire
F1 Help
F2 Salvare
F3 Deschide lucrare
F4 Deplasare
F5 M rire/Mic orare

Func iile oferite de butoanele ferestrei de plotare sunt descrise mai jos.

Print
Apeleaz fereastra comenzilor de imprimare al plotterului/imprimantei selectate.

Setup
Afi eaz fereastra Configurare imprimant .

Dimensiune
Setarea pozi iei i dimensiunilor ferestrei lucr rii, în fereastra de plotare. Distan ele sunt m surate
de la col ul din stânga-sus a foii de lucru curente, i se refer la col ul din stânga-sus a ferestrei
lucr rii.

© 2003-2007 Geotop
62 MapSys 7

Apelarea acestei ferestre se poate face i prin dublu-clic în fereastra lucr rii.
Corelare
Efectueaz corelarea ferestrei curente fa de ultima fereastr deschis sau selectat . Punctele de
corelare sunt definite de puncte caracteristice ale ferestrelor în câte trei pozi ii pe orizontal i pe
vertical . Aceste puncte sunt definite unic în ambele ferestre de lucrare, în fereastra Corelare,
sec iunea Laturi corelate. Corelarea se efectueaz prin suprapunerea punctului de corelare al
ferestrei curente peste punctul de corelare al ferestrei anterioare.

Pozi iile punctelor caracteristice pot fi:

Vertical: - jos
- centru
- sus

Orizontal: - stânga
- centru
- dreapta

Combinarea acestor pozi ii caracteristice definesc pozi ia punctelor de corelare.

Setarea punctelor de caracteristice standard se face cu mouse-ul prin deplasare cursorilor în


pozi ia dorit . Fa de aceast pozi ie se poate da o deplasare vertical sau orizontal , în mm.
Se pot corela mai multe ferestre.

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 63

Foaie de plan

Aceasta func ie se utilizez pentru generarea în regim manual (una câte una, prin deplasare) a
foilor de plan cu dimensiuni i scar standard.

Detaliile de desenare se seteaz în câmpurile corespunz toare din fereastra Foaie de plan.
Acestea trebuie completate înainte de orice opera ie.

Prin validarea op iunii Foaie de plan standard se pot genera foi de plan conform nomenclaturii
standard ANCPI în proiec ia Sterografic 1970. Detaliile cu privire la foile de plan standard se pot
afi a prin selectarea butonului FP Standard.
Datele obligatorii care trebuie precizate este o iunea din grupul Pozi ionare pe. Op iunea Imagine
afi at înseamn c se va genera foaia de plan standard care con ine col ul din stânga-sus a
ferestrei curente. Celelalte inscrip ii (Jude , ter. Adm., etc.) se pot completa în fereasta care apare
dup selectarea butonului FP Standard la sec iunea Inscrip ii adi ionale. Aici se pot ad uga
inscrip ii definite de utilizator, în pozi iile specifice, cu în l imea dat în mm. Informa iile introduse

© 2003-2007 Geotop
64 MapSys 7

se men in în fi ierul mapsheet.dat. Salvarea/înc rcarea configura iei de inscrip ii se face cu butonul
cu acela nume.
Coresponden a inscrip iilor cu foaia de plan este ar tat mai jos. Inscrip iile odat create vor fi
p strate, i se pot valida sau devalida cu selectarea c su ei din dreptul textului. Cele care sunt
validate, vor fi imprimate pe plan în pozi ia lor.

Fi ier mapsheet.dat

data=NV,3,Text dreapta-sus
data=NN,3,Text mijloc-sus
data=NE,3,Text stanga-sus
data=SV,2,Text dreapta-jos
data=SS,4,Text centru-jos
data=SE,5,Text stanga-jos

Imagine de tip rire cu pozi ionarea inscrip iilor în afara cadrului planului

Compleatrea automat a sec iunilor vecine se poate face prin selectarea butonului Completare
nomenclatura vecini.
Completarea celorlalte informa ii sunt op ionale.
Acceptarea set rilor i generarea foii de plan se face cu butonul OK. Generarea unei foi vecine se
poate face prin deplasarea cursorului în direc ia dorit i ap sarea butonului din dreapta al mouse-
ului.

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 65

Layout

Pentru utilizarea func ionalit ii Layout trebuie efectuate urm toarele opera ii:
• În lucrarea de con inut se genereaz foile de plan în strat separat cu ajutorul func iei Plan de
dispunere din meniul Grafic , validând op iunea Numerotare local
• Se creaz o lucrare separat în care se copiaz sau se genereaz foile de plan cu numerotare
identic cu lucrarea de con inut
• Se creaz topologia poligon în ambele lucr ri pentru stratul care con ine limitele planurilor de
dispunere în a a fel încât câmpul NRCAD s con in numerotarea local a plan elor
• În fereastra de plotare lucrare curent trebuie s fie lucrarea de con inut
• Stratul curent în ambele lucr ri trebuie s fie stratul topologic în care sunt definite foile de plan

Feraestra care apare la apelarea butonului Layout con ine defini ia plan elor create. La prima
deschidere, lista este goal .

© 2003-2007 Geotop
66 MapSys 7

Crearea plan elor se face cu butonul Generare. Pozi ia originii i dimensiunile foii se seteaz cu
butonul Dimensiune. Fereastra care este afi at este similar cu cea descris la Foaie de plan,
cu diferen a c apare o op iune în plus: Plan dispunere. Prin validarea acestuia se genereaz o
fereastra mic în care va apare dispunerea plan elor, cu plan a curent desenat conform
set rilor de grosime i culoare precizate în fereastra Parametrii a lucr rii care con ine defini ia foilor
de plan.

Prin acceptarea set rilor cu OK se afi eaz fereastra standard Save as unde se precizeaz
directorul lucr rii de con inut i se d un nume i extensie de fi ier unde se va salva lista de de
defini ie a planurilor. Generare automat începe dup aceast opera ie. Se vor genera pe rând,
toate plan ele definite în startul în care sunt definite foile de plan. În paralel se vor genera i
ferestrele de dispunere a planurilor. Afi area plan elor generate se face cu butonul cu acela
nume.

Print Layout - Incarca

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 67

Înc rcarea unui fi ier de defini ie a plan elor existent.

Print Layout - Afi are

Afi area pe foaia de lucru a foii de plan curente din list .

Print Layout - Print

Cu acest buton plan ele selectate se pot trimite la imprimant /plotter sau se pot genera fi iere
PDF. Aceste set ri se efectueaz în fereastra de mai jos.
Pentru crearea fi ierelor PDF se seteaz op iunea Fi ier i Folosire denumire plan . În acest
caz trebuie instalate în prealabil driver-ele CutePDF Writer i GNUGS de pe CD-ROM-ul de
instalare MapSys. Dup instalare la Configurare imprimanta se seteaz CutePDFWriter i
dimensiunea foii la ISO-A1. Fi ierele se vor genera în directorul lucr rii i vor avea aceea i
denumire cu num rul plan ei.

Zoom In
M rirea imaginii ferestrei de plotare.

Zoom Out
Mic orarea imaginii ferestrei de plotare.

M rirea/mic orarea imaginii se poate face i atinci când apare cursorul Lup , prin ap sarea
butonului din stânga al mouse-ului.

Close
Închiderea ferestrei de plotare.

© 2003-2007 Geotop
68 MapSys 7

3.12.3 Tiparire
Afi eaz fereastra de tip rire. Func iile sunt identice cu cele de la Imagine tiparire.

3.12.4 Salveaz imagine tip rire


Salveaz configura ia ferestrelor de lucrare existente în pozi ia actual . Numele fi ierului imagine
va fi dat de utilizator, iar extensia fi ierului va fi .PRV. Aceast configura ie poate fi rechemat
ulterior, înc rcându-se lucr rile componente care vor apare pe foaia de lucru în pozi ia salvat , cu
toate set rile existente la momentul salv rii.

Fi ierul imagine con ine set ri referitoare la:

- dimensiunea i pozi ia foii de lucru


- pozi ia i dimensiunea fiec rei ferestre de lucrare pe foaia de lucru

Pozi ionarea i dimensionarea ferestrelor de plotare pe foaia de lucru se face la meniul Imagine
tiparire. Definirea dimensiunilor foii de lucru se face la meniul Configurare imprimanta.

3.12.5 Încarc imagine tip rire


Încarc o imagine de tip rire salvat anterior. Lucr rile componente se vor înc rca i vor apare
a a cum au fost la momentul salv rii fi ierului imagine. Fi ierele de imagine tip rie au extensia
.PRV.

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 69

3.13 Configurare Digitizor


Configurarea i setarea digitizorului curent. În cazul digitizoarelor care sunt livrate cu drivere
Wintab, acestea trebuie instalate înaintea configur rii digitizorului în MapSys. Pentru digitizoarele
care nu au drivere Wintab, setarea parametrilor de comunica ie i al func iilor se face prin
selectarea butoanelor Configurare respectiv Setare. Driverul curent va fi afi at în fereastra Driver
curent. Pentru a crea un driver de digitizor nou, selecta i un câmp gol din fereastra Drivere
Digitizor dup care selecta i butonul Setare.
Pentru utilizarea drivere-lor WINTAB, la Setare se completeaz numai câmpurile con inute în
sec iunea Func ie/Descriere i Factori de scar .

Drivere
Numele fiec rui driver digitizor existent.

Port
Selecteaz portul serial la care este legat digitizorul.
Portul setat aici trebuie s fie un port serial valid i diferit de portul folosit de mouse sau de alte
periferice.
În cazul în care portul setat coincide cu portul folosit de mouse sau alt periferic, nu este posibil
folosirea mouse-ului, sau la opera iile de Trasare/Digitizare elemente grafice (Punct, Linie, Curb ,
Text, Simbol) din meniul Grafic se afi eaz mesajul Access is denied. În acest caz trebuie setat
portul corect.

Configurare
Fereastra de setare al portului selectat. Set rile efectuate trebuie s fie identice cu cele ale
digitizorului.

Driver curent
Numele driverului curent de digitizor. Selectarea se face prin punctarea cu mouse - ul în list pe
numele digitizorului dorit.

Setare
Setarea parametrilor driver-ului de digitizor curent.
Pentru a crea un driver digitizor, trebuie cunoscut formatul de date trimis de digitizor: pozi ia,
lungimea I semnifica ia fiec rei valori din irul de date. Pentru asta consulta i manualul de utilizare
a digitizorului sau citi i fi ierul ce con ine date trimise de digitizor.

© 2003-2007 Geotop
70 MapSys 7

Dup ap sarea butonului Setare apare fereastra cu câmpurile necesare pentru crearea unui driver
digitizor nou.

Start
Pozi ia de start a sub irului de Coordonate/Buton în irul de date. Prima pozi ie are num rul unu.

Lungime
Lungimea în caractere a sub irului de Coordonate/Buton în irul de date.

Func ie/Descriere
Defini ia driverului permite utilizarea urm toarelor func ii: PUNCT, PUNCT CONTINU, SFÂR IT
LINIE, TERGE PUNCT(ultimul), TERGE LINIE. Pentru fiecare func ie de mai sus se poate
atribui un sub ir, trimis la ap sarea unuia din butoanele digitizorului. În acest mod func iile listate
pot fi executate direct de la tastatura digitizorului.

Num r coordonate
Num rul de coordonate trimis de digitizor. În cazul digitizoarelor normale sunt trimise 2 coordonate
(X,Y), dar în cazul aparatelor de restituire a fotogramelor se trimit 3 sau 4 coordonate.

Flux coordonate
Specific dac pentru un punct m surat coordonatele sunt trimise în acela i rând sau în r nduri
separate pentru fiecare coordonat (desp r ite de CR/LF)

irul de date
irul de caractere consecutive trimise de digitizor la calculator, la ap sarea unei taste sau la
trimiterea în continuu a datelor.

Factori de scar
Factorul de scar pentru înmul irea coordonatelor trimise de digitizor. Trebuie setat astfel încât
coordonatele rezultate s fie în MILIMETRI

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 71

3.14 Orientare digitizor


Efectueaz orientarea digitizorului curent setat, pe baza a cel pu in trei puncte comune, cu
coorodnate proiec ie cunoscute.
Selectarea punctelor care se vor folosi pentru orientare, se face în ferastra Orientare, unde apar
numerele punctelor comune din tabelul ORIENTAT al bazei de date a lucr rii.
Pentru transpunerea punctelor cunoscute din colana Cunoscute în coloana Folosite, se
efectueaz dublu-clic pe punctul dorit, în coloana Cunoscute.
Pentru tergerea unui punct din coloana Folosite se efectueaz un dublu-clic pe punctul dorit.
tergerea tuturor punctelor din coloana Folosite, se face cu butonul Resetare.

Dac tabelul ORIENTAT nu con ine înregistr ri sau se dore te editarea ei, se va selecta butonul
Puncte cunoscute. Acest tabel poate fi completat folosind Func iile de editare al bazei de date .

Dac se accept punctele de orientare, prin selectarea butonului OK se poate începe digitizarea
punctelor cunoscute, în ordinea din lista Folosite.
Dup terminarea prelu rii punctelor, se va efectua o Transformare plan cu punctele de orientare.
Transformarea se poate reface dac au fost g site puncte cu erori inacceptabile. Din acest calcul
vor rezulta parametrii de transformare care se aplic în continuare la toate punctele digitizate.

Selecta i butonul din fereastra Transformare pentru a accepta transformarea.

3.15 Securitate
Acest meniu con ine set rile legate de utilizarea protejat a func iilor programului i a datelor.
Set rile efectuate în meniul Securitate au efect atunci când este validat func ia de meniu
Utilizare drepturi de acces din submeniul Op iuni de securitate. Acest mod de lucru presupune
definirea urm toarelor entit i:

Utilizatori
Utilizatorii sunt persoane care au acces total sau limitat la func iile i lucr rile MapSys. Utilizatorii
sunt identifica i prin Nume i Parol , i pot fi de dou tipuri: administratori i utilizatori simpli.
Administratorii au dreptul de a defini utilizatori simpli sau al i administratori. Utilizatorii defini i
implicit la instalarea programulu sunt admin i public.

Acces
Exist set ri separate pentru accesul la func iile programului, i la date. Set rile permit acordarea
accesului la func iile precizate de un administrator, respectiv la lucr rile i entit ile de lucrare
precizate de un administrator. Accesul la date poate fi de tipul Citire sau de tipul Modificare.

© 2003-2007 Geotop
72 MapSys 7

Login (Intrare în sistem)


Precizarea numelui utilizatorului i a parolei acestuia pentru a putea efectua opera ii în program i
în date.

Logout (Ie ire din sistem)


Ie irea din sesiunea de lucru al utilizatorului curent.

Jurnal
Catalog în ordine cronologic cu toate opera iile executate de un utilizator începând de la Intrare în
sistem pân la Ie irea din sistem.

Baza de date sistem


Baza de date în care sunt men inute utilizatorii i set rile acestora.

3.15.1 Intrare în sistem


Aceast op iune permite introducerea numelui Utilizatorului i al parolei acestuia. Dac acestea
sunt introduse corect, utilizatorul poate accesa func iile i datele la care un administrator a permis
accesul. Introducerea incorect a utilizatorului i a parolei, nu permite continuarea lucrului în
program.
Fereastra Login apare automat la lansarea programului, atunci când este validat op iunea
Utilizare drepturi de acces în meniul Op iuni de securitate. Aceast op iune poate fi acceesat
numai de utilizatori de tip administrator.

Dac func ia Intrare în sistem se apeleaz atunci când deja s-a înregistrat un utilizator, programul
cere mai întâi ie irea din sistem (vezi Iesire din sistem).

3.15.2 Ie ire din sistem


Ie irea utilizatorului curent din sesiunea de lucru. Programul afi eaz mesajul:

Dac se alege Da, se vor închide lucr rile care sunt curent deschise, se termin sesiunea de lucru
a utilizatorului curent i programul se comut în starea ini ial . Deschiderea unei noi lucr ri se va
putea face numai dup parcurgerea meniului Intrare în sistem.

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 73

3.15.3 Utilizatori i drepturi de acces


Aceast func ie permite administrarea utilizatorilor i a drepturilor de acces referitoare la func ii,
lucr ri i entit i. Se poate accesa numai de c tre un utilizator de tip Administrator, modific rile
având efect pentru utilizatorul curent selectat din lista de utilizatori. Dac dup precizarea unei
lucr ri MapSys nu se fac modific ri în drepturile de acces la func ii i date, utilizatorul curent va
avea acces la toate func iile i datele lucr rii selectate.

Fereastra principal con ine urm toarele segmente:

Baza de date sistem


Acest câmp permite setarea c ii de acces i denumirii bazei de date a sistemului MapSys.
Aceast baz de date se g se te în mod implicit în directorul de instalare a programului.
Selectarea fi ierului se face cu butonul Select din partea dreapt a câmpului. Existen a bazei de
date sistem este obligatorie pentru crearea profilelor de utilizatori i a drepturilor de acces.

Configura ie IMS
Fi ierul de configura ie IMS denumit în mod implicit mapsys_engine.dat con ine informa ii
referitoare la utilizatori i drepturile de acces la segmentele de date puse la dispozi ie în re eaua
Intrenet sau Intranet folosind aplica ia MapSys Internet Map Server. Sursele de date ale
acestei aplica ii sunt lucr ri MapSys care se copiaz în structura de directori proprie a aplica ie
MapSys IMS (implicit \IMS\NumeLucrare\server\app). Configurarea utilizatorilor i drepturilor de
acces la lucr rile MapSys preg tite pentru interogarea prin Internet se face în acest meniu.

Dac a fost selectat un fi ier de configurare MapSys IMS, în grupul Acces la func ii sunt afi ate
func iile segmentului client al MapSys IMS, iar în grupul Entit i sunt afi ate entit ile care se
vor folosi ca segmente de date la interogarea datelor prin MapSys IMS.
Selectarea fi ierului de configura ie care se g se te în structura de directori a aplica iei MapSys
IMS se face cu butonul Select din partea dreapt a câmpului.

Utilizatori
Set ri referitoare la utilizatori. Utilizatorul curent se selecteaz din lista din partea stâng al
segmentului Utilizatori.
Nume login : irul de caractere folosit pentru descrierea numelui unui utilizator (se
introduce în câmpul Nume utilizator al ferestrei Login - MapSys care se atribuie unei persoane
care va utiliza programul)
Parola : irul de caractere folosit pentru identificarea unui utilizator (se introduce
în câmpul Parola al ferestrei Login - MapSys care se atribuie unei persoane care va utiliza
programul)
Confirmare parol : confirmarea parolei introduse; dac s-a introdus incorect, ad ugarea
utilizatorului este imposibil
Descriere : descrierea atribuit utilizatorului
Adaug : ad ugarea utilizatorului curent la list
Modificare : acceptarea modific rilor efectuate pentru utilizatorul curent
terge : tergerea utilizatorului curent

© 2003-2007 Geotop
74 MapSys 7

Acces la func ii
În acest segment se pot seta func iile care vor fi acessibile respectiv inaccesibile utilizatorului
curent. În fereastr sunt afi ate meniurile programului sub forma unei ramifica ii de directori i sub-
directori, marca i cu semnul . Func iile propriu-zise sunt notate cu semnul . Fiecare meniu se
poate deschide pentru a afi a numele submeniurilor sau a func iilor. Deschidere/închiderea
acestora se poate face prin selectarea cu mouse-ul al dreptunghiului cu semnul " + " respectiv " - "
din dreptul numelui meniului.
Tot în drepul meniului se g sesc i dreptunghiurile conturate cu linie mai groas , cu ajutorul
c rora se poate valida accesul sau restric ionarea meniului sau a func iei curente, prin selectarea
cu mouse-ul. Setarea efectuat asupra unui meniu are efect asupra tuturor submeniurilor aferente.
Pentru luarea în considerare a set rilor efectuate, este necesar selectarea butonului Aplic .
Verificarea set rilor curente se poate face cu butonul Raport.

Acces la date
În acest segment se pot seta lucr rile MapSys i entit ile de date care vor fi accesibile
utilizatorului curent.
Lucr ri Mapsys
Lista lucr rilor la care are acces utilizatorul curent.
Adaug
Ad ugarea unei lucr ri la lista de lucr ri existente. La selectarea butonului apare fereastra
standard de selectare a fi ierelor, cu ajutorul c reia se caut fi ierul cu extensia .prm a lucr rii
dorite.
Adaug *
Ad ugarea unei liste de lucr ri la cele existente aflate în acela director. La selectarea
butonului, este afi at fereastra de selectare a directoarelor. La selectarea unui director
programul caut toate subdirectoarele i selecteaz toate toate fi ierele .prm g site,
ad ugându-le list .

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 75

terge
tergerea lucr rii sau selec iei de lucr ri f cute în list .

Entit i
Setarea entit ilor lucr rii curente la care utilizatorul curent are acces. Efectuarea modific rilor
se face în mod similar ca la segmentul Acces la func ii. Starea entit ilor este afi at în
segmentul Entit i, cu urm toarea semnifica ie:

Scriere
Citire
Nu se afi eaz

Pentru aplicarea set rilor efectuate, este necesar selectarea butonului Aplic . Verificarea
set rilor curente se poate face cu butonul Raport.

Butoanele Raport
Generarea unui raport care con ine starea fiec rei func ii respectiv entit i. Pentru afi area corect
a set rilor, se va selecta în prealabil butonul Aplic , cu ajutorul c ruia se permanentizeaz
modific rile efectuate. La selectarea butonului Aplic este afi at fereastra de mai jos, unde
trebuie precizate:

Tipul dreptului de acces


Citire - Vizualizarea informa iilor f r drept de modificare
Modificare - Vizualizarea informa iilor cu drept de modificare
Atunci când nu este selectat nici o op iune datele nu sunt vizibile.
Selectarea op iunii Modificare duce de la sine la aplicarea op iunii Citire.

Op iuni
Pastrare drepturi existente - P strarea set rilor existente i ad ugarea drepturilor setate
Resetare drepturi existente - Resetarea set rilor existente i ad ugarea drepturilor setate

Zona de acces
Permite setarea zonelor de pe suprafa a lucr rii la care are acces utilizatorul curent. Într-o lucrare
se pot preciza patru zone dreptunghiulare definite prin coordonatele col urilor din stânga-sus i
dreapta-jos.

Aplic
Aplicarea defini iilor de zon pentru utilizatorul curent i lucrarea curent .

Adaug
Ad ugarea unui set de coordonate la lista existent .

Modific
Modificarea setului de coordonate selectat.

terge
tergerea set ului de coordonate selectat.

© 2003-2007 Geotop
76 MapSys 7

Butonul Închide
Închiderea ferestrei curente f r permanentizarea modific rilor.

3.15.4 Afi are jurnal


Afi eaz jurnalul de opera ii efectuate de utilizatorul curent. Jurnalul este generat în form de
tabele zilnice, fiecare tabel con inând opera iile i detaliile legate de acestea, în ordine cronologic .
Tabelele jurnalului sunt afi ate i ele în ordine cronologic i numele acestora apar la selectarea
func iei. Validând dreptunghiurile din fa a tabelelor jurnal se pot selecta acele jurnale care vor fi
afi ate dup selectarea butonului Ok.

Fereastra care apare la selectarea butonului OK este identic cu interfa a bazei de date, descris
la meniul Ferestra baz de date. Func iile de editare i modificare sunt devalidate în cazul când
accesul a fost f cut de c tre o persoan care nu are drepturi de administrator.

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 77

Câmpurile ferestrei jurnal

COMPUTER - identificatorul calculatorului de pe care s-a f cut accesul


USERNAME - numele utilizatorului
DATA1 - indexul de timp la lansarea func iei
DATA2 - indexul de timp la terminarea func iei
ID - identificatorul func iei
CTEXT - numele func iei
PARAM - parametrii folosi i pentru executarea func iei
OK - valoarea 1 reprezint executarea func iei cu succes, iar 0 f r succes

3.15.5 Op iuni de securitate


Op iunile de securitate sunt accesibile utilizatorilor de tip administrator i includ urm toarele set ri:

Op iuni

Utilizare drepturi de acces


În starea validat , programul nu deschide nici o lucrare f r introducerea numelui i a parolei
utilizatorului.

Generare înregistr ri jurnal


Crearea înregistr rilor jurnal pentru fiecare opera ie efectuat înrt-o sesiune de lucru MapSys.

© 2003-2007 Geotop
78 MapSys 7

Dac se valideaz op iunea Generare înregistr ri jurnal i se selecteaz OK, va apare


urm toarea fereastr .

3.16 Extras
Aceast func ie permite crearea extraselor grafice i de baz de date definite de utilizator din
lucrarea curent , eliminând necesitatea deschiderii întregii lucr ri de baz atunci când se
efectueaz opera ii pe o suprafa restrâns . Func ionalitatea Extras ofer posibilitatea extragerii
unui set de date omogen din lucrarea curent , distribuirea prelucr rii pe o sta ie de lucru (în re ea)
sau pe acela calculator, urmând ca la terminarea prelucr rii setul de date modificat s fie înglobat
la locul de unde a fost extras. Se pot crea oricâte extrase, atâta timp cât acestea nu se suprapun
grafic, sau nu con in elemente grafice i topologice comune.
Extrasele pot fi în stare închis sau deschis i sunt luate în eviden în lucrarea de baz .
Extrasele nou-create vor fi implicit în stare deschis . Atâta timp cât exist extrase în starea
aceasta, lucrarea de baz nu se poate salva. Crearea altor extras este permis . Lista extraselor
create i starea acestora se poate consulta în meniul Administrare extrase.
Pelucr rile efectuate pe extrase se pot face în mai multe sesiuni de lucru MapSys. În timpul
prelucr rii, extrasele se vor deschide i închide cu sau f r salvare ca lucr ri MapSys obi nuite,
folosind func iile Deschide lucrare i Inchide lucrare. Utilizând aceste func ii, extrasele r mân în
stare deschis , adic ele nu se înglobeaz în lucrarea de baz . Pentra a se efectua aceast
opera ie de încorporare a segmentului de date din extras în lucrarea de baz , se va utiliza func ia
Închide extras cu salvare. Pentru a debloca posibilitatea salv rii lucr rii de baz f r a se lua în
considerare modific rile efectuate în extras, se utilizeaz func ia Închide extras f r salvare. În
acest caz se vor p stra datele originale.
Extrasele închise cu op iunile din urm se pot deschide în continuare ca lucr ri MapSys, dar nu se
mai pot îngloba în lucrarea de baz .

Caracteristicile extraselor:

• sunt salvate sub form de lucr ri MapSys


• se pot opera modific ri asupra lor în sesiuni de lucru diferite i se pot salva (cu func iile obi nuite
de salvare a lucr rilor)
• mo tenesc parametrii lucr rii de baz
• con in o copie exact a segmentului grafic i din baza de date a lucr rii surs
• con in informa ii despre starea lor (deschis/închis)
• con in informa ii despre numele i calea de acces a lucr rii din care au fost create
• înglobarea modific rilor finalizate în lucrarea de baz se poate face numai odat , cu func ia
Inchide extras cu salvare din meniul Extras
• mutarea lucr rilor extras într-o alt loca ie decât cea ini ial duce la imposibilitatea înglob rii
extrasului în lucrarea de baz

Caracteristicile lucr rii de baz din care au fost create extrase:

• nu permit salvarea decît dac toate extrasele au fost închise


• con in informa ii despre starea extraselor (deschis/închis)
• con in informa ii despre numele i calea de acces a lucr rilor extras create
• mutarea lucr rii de baz într-o alt loca ie decât cea ini ial duce la imposibilitatea înglob rii
extraselor create din lucrarea de baz

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 79

3.16.1 Generare extras


Aceast func ie permite crearea unui extras din lucrarea curent . Suprafa a care va fi cuprins în
extras este definit de utilizator prin precizarea unui contur închis definit anterior. Pentru aceasta
se selecteaz o linie dintr-o polilinie, sau dou puncte consecutive al unei polilinii, care definesc o
suprafa închis . Suprafa a selectat va fi cea aflat în partea dreapt a liniei. Stratul curent
trebuie s fie stratul în care se g se te conturul închis.
În fereastra Generare extras care apare dup selectarea cu succes a suprafe ei, se va introduce
calea de acces i numele lucr rii care se va crea, tipul bazei de date i descrierea lucr rii. Cu
butonul se poate selecta într-o fereastr standard directorul i numele lucr rii noi care va
con ine extrasul.

Lucrarea extras va con ine toate set rile i segmentul de baz de date a lucr rii surs , adic :

- parametrii
- con inutul grafic (inclusiv al straturilor invizibile)
- con inutul topologic (tabelele lucr rii surse cu înregistr rile corespondente)

Extrasele sunt luate în eviden automat de c tre program, nepermi ându-se crearea extraselor
care se suprapun sau care con in elemente topologice comune.

3.16.2 Administrare extrase


Afi area parametrilor extraselor se poate face folosind func ia Administrare extrase. Apelarea
acestei func ii se poate face din orice lucrare MapSys. Dac lucrarea respectiv este un extras
dintr-o alt lucrare, câmpul Lucrarea este extras din va fi completat cu numele i calea de
acces a lucr rii surs . Dac lucrarea curent este o lucrare din care s-au creat extrase, numele i
calea acestora se va afi a în ordinea cre rii în tabelul Extrase efectuate din aceast lucrare.

© 2003-2007 Geotop
80 MapSys 7

Butonul Selectare
Lucrarea extras selectat din list va fi selectat i pe suprafa a grafic .

Închide f r salvare
Dac extratsul creat nu se p streaz , se poate alege op iunea Închide extras f r salvare. Dac
se r spunde cu Yes, extrasul va fi scos din eviden a lucr rii curente. Este afi at mesajul:

Semnifica ia câmpurilor ferestre Extrase

Identificator - num rul de ordine al extrasului


Data cre rii
Data închiderii
Descriere
Calculator - identificatorul sta iei de lucru pe care a fost creat extrasul
Utilizator - numele utilizatorului
Poligon - identificatorul poligonului de selectare
Strat - stratul în care se afl arcul/poligonul
Arc - identificatorul arcului de selectare
Parte - latura pe care se afl arcul sau poligonul de selectare
Statut - starea lucr rii (deschis/închis)

3.16.3 Închide extras cu salvare


Comanda Închide extras cu salvare are ca rezultat înglobarea extrasului curent în lucrarea
surs , resetarea st rii extrasului în pozi ia Închis i închiderea lucr rii extrasului.
Înainte de începerea opera iei este afi at mesajul de mai jos, odat cu selectarea grafic a
elementelor din interiorul limitelor extrasului.

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 81

Dac extrasul a fost deja închis, este afi at mesajul:

Dup actualizarea elementelor grafice i a tabelelor cu atributele elementelor topologice, este


afi at mesajul:

Modific rile înglobate în lucrarea de baz sunt salvate numai dup acceptarea salv rii lucr rii, cu
Yes.

3.16.4 Închide extras f r salvare


Comanda Închide extras f r salvare are ca rezultat resetarea st rii extrasului în pozi ia Închis
i închiderea lucr rii extrasului. Modific rile care au fost perate în extras nu se vor îngloba în
lucrarea de baz .

Dac extrasul a fost deja închis, este afi at mesajul:

© 2003-2007 Geotop
82 MapSys 7

3.17 Op iuni
În acest meniu se poate seta calea de acces al fi ierelor de fonturi folosite în program, limba
meniurilor i stilul interfe ei utilizatorului. La instalare fi ierele de fonturi se copiaz implicit în
directorul \Program Files\Geotop\MapSys 6\.

3.18 Interfa MSCI


Interfetele COM (Component Object Model) si MSCI (MapSys Command Interface), permit
dezvoltarea si rularea unor aplicatii externe prin executarea de functii MapSys într-o ordine data
sub forma de script sau apelabile din programe dezvoltate de utilizator (de exemplu in Visual Basic
si Visual C++). Astfel este posibila realizarea unor noi functionalitati sau automatizarea celor
existente din MapSys.

Descrierea detailata a functiilor MSCI si COM interface se gasesc in capitolele:


Func ii MSCI
COM Interface

Exemple:
Interfa MSCI

Ferastra MapSys Command Interface permite afi area i executarea individual sau în form de
script a func iilor MSCI.

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 83

Arhitectur
MSCI = MapSys Command Interface
COM = Component Object Model

Cerin e sistem
• MapSys 5.5 build 1266 sau mai recent
• Visual Basic or Visual C++ pentru dezvoltare aplica ii, recomandat Visual Studio.Net 2002 sau
mai recent
• Pentru dezvoltare Visual C++:
o mapsysw_i1.h
o mapsysw_i2.h
o MSCI-ComInterface.hpp
o MSCI-ComInterface.cpp

Pa ii de dezvoltare
• Crea i un proiect Visual Studio
• Ad uga i cele patru fi iere necesare
• Include i MSCI-ComInterface.hpp in fi ierul surs
#include "MSCI-ComInterface.hpp"
i crea i o referin extern la variabila apliac iei MapSys, declarat în MSCI-ComInterface.cpp

© 2003-2007 Geotop
84 MapSys 7

extern IApplication* pApplication;


• La începutul (ini ializarea) programului apela i func ia MSCIInit o singur dat . Aceast func ie
porne te i ini ializeaz MapSys
• Apela i func iile MSCI (prin func ia COM Interface Execute sau MSCIExecute) i alte func ii
COM Interface
• La sfâr itul programului apela i func ia MSCIDone
• Compila i i rula i aplica ia

3.18.1 Func ii MSCI

FileNew
Creeaz o lucrare nou în MapSys

Meniu MapSys:
Lucrare / Noua

FileNew(path,tipBd,pathBd,proi)

Parametrii:
Path – Text (LPCSTR)
Calea lucr rii ca va fi creat. Fi ierele precizate trebuie s existe.
TipBd – Întreg (long)
Tipul bazei de date a lucr rii
4 – Baza de date MS Access tip 97
5 – Baza de date MS Access tip 2000 i XP
9997 – Baza de date Oracle
9998 – Baza de date SqlServer
PathBd – Text (LPCSTR)
Numele lucr rii a bazei de date în cazul bazelor de date Oracle i SqlServer
Proi – Întreg (long)
Formatul coordonatelor
0 – Proiec ie (X, Z)
1 – Geografic (FI, LA)

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
FileNew ("c:\lucrari\test.pr5",5,"",0)
Va fii creat o lucrare MapSys cu baza de date tip MS Access 2000 sau XP, în proiec ie.

FileOpen
Deschide o lucrare MapSys;

Meniu MapSys:
Lucrare / Deschide …

FileOpen(path, mod)

Parametrii:
Path – Text (LPCSTR)

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 85

Cale de acces a lucr rii MapSys


Mod – Întreg (long)
Mod de deschidere a lucr rii
1 – Numai citire
3 – Modificare exclusiv

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
FileOpen("c:\lucrari\test.pr5", 3)
Deschide lucrarea „test.pr5" din fi ierul "lucrari" pentru modificare exclusiv .

FileSave
Salveaz lucrarea curent .

Meniu MapSys:
Lucrare / Salveaza

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
FileSave()

FileClose
Închide lucrarea curent .

Meniu MapSys:
Lucrare / Inchide

FileClose(val)

Parametrii:
Val – Întreg (long)
0 – Închide lucrarea f r condi ii, modific rile efectuate dup ultima salvare nu vor
fi salvate.
1 – Salveaz lucrarea i închide.

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
FileClose(1)
Salveaz i închide lucrarea actual .

© 2003-2007 Geotop
86 MapSys 7

EditUndo
Cu aceast opera ia se pot anula treptat modific rile f cute de ultimele opera ii de editare
grafic .

Meniu MapSys:
Edit / Undo

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
EditUndo()

EditCopy
Copiaz în Clipboard elementele selectate.

Meniu MapSys:
Edit / Copiere

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
EditCopy()

EditPaste
Insereaz în lucrarea curent con inutul clipboard-ului, dac acesta este un obiect
MapSys.

Meniu MapSys:
Edit / Inserare

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
EditPaste()

EditDelete
terge selec ia curent .

Meniu MapSys:
Edit / Sterge

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 87

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
EditDelete()

EditCut
Taie din lucrarea curent i copiaz în Clipboard elementele selectate.

Meniu MapSys:
Edit / Taie

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
EditDelete()

EditSelMove
Mut toate elementele selectate în stratul curent.

Meniu MapSys:
Edit / Mutare in stratul curent

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
EditSelMove()

EditSelAll
Selecteaz toate elementele grafice afi ate ale lucr rii curente.

Meniu MapSys:
Edit / Selectare toate

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
EditSelAll()

© 2003-2007 Geotop
88 MapSys 7

EditSelWin
Selecteaz elementele care sunt activate pe ecran i care cad în suprafa a ferestrei
definite de coordonatele introduse ca parametrii. Se vor selecta i liniile par ial incluse.

Meniu MapSys:
Edit / Selectare cu fereastra

EditSelWin(X1,Y1,X2,Y2)

Parametrii:
X1,Y1 – Real, Real (double, double)
Coordonata Stânga – Jos a ferestrei
X2,Y2 – Real, Real (double, double)
Coordonata Dreapta – Sus a ferestrei

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
EditSelWin(0,0,100,100)
Col ul stânga – jos a ferestrei de selectare va avea coordonatele 0,0
Col ul dreapta – sus a ferestrei de selectare va avea coordonatele 100,100

EditSelPoly
Selecteaz elementele care sunt activate pe ecran i care cad în suprafa a sau numai pe
conturul poligonului care se închide în stratul curent.

Meniu MapSys:
Edit / Selectare cu poligon …

EditSelPoly(Nr,Optiuni,Linii)

Parametrii:
Nr – Identificator poligon, câmpul NR a tabelului topologic
Optiuni – Op iuni referitoare la modul de selec ie
0 – Contur i interior
1 – Numai contur
2 – Numai interior
Linii – Op iuni referitoare la liniile par ial incluse în poligonul selectat
0 – Nu selecteaz liniile par ial incluse
1 – Selecteaz liniile par ial incluse

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
EditSelPoly(25,2,1)
Comanda selecteaz interiorul (2) poligonului cu identificatorul 25 împreun cu liniile par ial
incluse în poligon (1).

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 89

EditSelReset
Deselecteaz toate elementele selectate.

Meniu MapSys:
Edit / Resetare selectie

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
EditSelReset()

ViewRefresh
Redesenarea ferestrei curente.

Meniu MapSys:
Afisaj / Actualizare

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
ViewRefresh()

ViewZoom
Aceast opera ie efectueaz modificarea sc rii de reprezentare grafic prin m rirea sau
mic orarea ferestrei curente.

Meniu MapSys:
Afisaj / Marire/Micsorare

ViewZoom(set)

Parametrii:
Set – Text (LPCSTR)
Define te modificarea sc rii de reprezentare grafic .
– factor subunitar: mic orarea sc rii de reprezentare
– factor supraunitar: m rirea sc rii de reprezentare
– e: mic orarea la limitele lucr rii
– p: redimensionarea la scara i pozi ia anterioar

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

© 2003-2007 Geotop
90 MapSys 7

Exemplu:
ViewZoom("e")
Mic orarea sau m rirea sc rii la limitele lucr rii
ViewZoom("0.8")
Mic orarea sc rii afi ajului cu factor de 0.8
ViewZoom("1.2")
M rirea sc rii afi ajului cu factor de 1.2

ViewMove
Deplaseaz lucrarea cu valorile precizate.

Meniu MapSys:
Afisaj / Deplasare

ViewMove(dx,dy)

Parametrii:
Dx – Întreg (long)
Deplasare lucr rii pe orizontal
Dy – Întreg (long)
Deplasare lucr rii pe vertcal

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
ViewMove(10,0)
Lucrarea va fi mi cat în dreapta cu zece unit i

ViewCenter
Deplaseaz fereastra curent la valorile de coordonate introduse, cu p strarea sc rii
curente.

Meniu MapSys:
Afisaj / Cauta coordonata

ViewCenter(x,y)

Parametrii:
X – Real (double)
Y – Real (double)

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
ViewCenter(247235.325,478965.326)
Se deplaseaz fereastra lucr rii la coordonatele 247235.325 i 478965.326. Coordonata
indicat va fii în mijlocul ferestrei.

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 91

ViewSetLimit
Setarea coordonatelor Stânga - Jos i Dreapta - Sus a ferestrei curente.

Meniu MapSys:
Afisaj / Limite …

ViewSetLimit(X1,Y1,X2,Y2)

Parametrii:
X1,Y1 – Real, Real (double, double)
Coordonata Stânga – Jos a ferestrei va fi coordonata introdus
X2,Y2 – Real, Real (double, double)
Coordonata Dreapta – Sus a ferestrei va fi coordonata introdus

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
ViewSetLimit(0,0,100,100)
Col ul stânga – jos a ferestrei active va avea coordonatele 0,0
Col ul dreapta – sus a ferestrei active va avea coordonatele 100,100

ViewSetScale
Seteaz scara ferestrei curente.

Meniu MapSys:
Afisaj / Scara afisaj …

ViewSetScale(val)

Parametrii:
Val – Întreg (long)
Valoare a sc rii dorite.

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
ViewSetScale(500)
Scara lucr rii va fi setat la 1:500

LayerCurrent
Schimbare strat

Meniu MapSys:

LayerCurrent(strat)

© 2003-2007 Geotop
92 MapSys 7

Parametrii:
Strat – Întreg (long)
Stratul curent va fi stratul indicat în acest parametru. Valoarea parametrului trebuie
s- încape în intervalul 1 i 256

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
LayerCurrent(3)
Dup executarea comenzii stratul curent va fi stratul cu num rul 3.

ParamLoad
Încarc parametrii dintr-o lucrare MapSys;

Meniu MapSys:
Grafica / Setari / Incarcare parametrii…

ParamLoad(path)

Parametrii:
Path – Text (LPCSTR)
Cale de acces a lucr rii MapSys

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
ParamLoad("c:\lucrari\test.pr5")
Încarc parametrii din lucrarea „test.pr5" din fi ierul "lucrari".

NumberContour
Renumeroteaz num rul punctelor la obiectul selectat.

Meniu MapSys:
Grafica / Numerotare / Renumerotare puncte pe contur

NumberContour(Nr,Start,Increment)

Parametrii:
Nr – Identificator poligon, câmpul NR a tabelului topologic
Start – Primul num r cu care începe renumerotarea
Increment – Incrementarea numerelor.

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 93

Exemplu:
NumberContour(25,5,1)
Comanda renumeroteaz poligonul cu identificator 25. Numerotarea începe cu 5 i
numerele vor fii incrementate cu câte 1.

TextFromAttrib
Creeaz text din atribute afi ate.

Meniu MapSys:
Grafica / Text / Creare din atribute afisate

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
TextFromAttrib()

TextSelect
Selectare text.

Meniu MapSys:
Grafica / Text / Selectare text...

TextSelect("text1","text2",dir1,dir2,h1,h2,layer1,layer2,z1,z2,font1,font2,"optiuni")

Parametrii:
text1 – textul începutului interval de selec ie
text2 – textul sfâr itului interval de selec ie
dir1 – direc ia începutului interval de selec ie
dir2 – direc ia sfâr itului interval de selec ie
h1 – în l ime text începutului interval de selec ie
h2 – în l ime text sfâr itului interval de selec ie
layer1 – stratul începutului interval de selec ie
layer2 – stratul sfâr itului interval de selec ie
z1 – în l imea începutului interval de selec ie
z2 – în l imea sfâr itului interval de selec ie
font1 – fontul începutului interval de selec ie
font2 – fontul sfâr itului interval de selec ie
optiuni –Modul de selec ie a op iunilor: Inclinat; Incadrat; Incercuit; Cu linie de referinta;
Aliniat la centru; True Type Font (TTF); Din fisier text. Fiecare optiune trebuie s aib o
valoare din valorile din mai jos în ordinea op iunilor precizate.
0 – Op iune deselectat
1 – Op iune selectat
2 – Op iune nu luate în seam

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
TextSelect("0","z",0.0,360.0,0.0,9999.0,1,256,0.0,9999.0,1,20,"2222222")

© 2003-2007 Geotop
94 MapSys 7

Comanda selecteaz text cu intevalele între: text("0"-"z"), direc ia(0.0-360.0), în l ime


text(0.0-9999.0), strat(1-256), în l ime(0.0-9999.0), font(1-20) i op iunile nu sunt luate în
seam .

TextModify
Modificare texte selectate.

Meniu MapSys:
Grafica / Text / Modificare texte selectate...

TextModify("text",dir,h,layer,z,font,"optiuni")

Parametrii:
text – modific textele selectate la textul precizat
dir – modific textele selectate la direc ia precizat
h – modific textele selectate la în l ime precizat
layer – modific textele selectate la stratul precizat
z – modific textele selectate la în l ime precizat
font – modific textele selectate la fontul precizat
optiuni –modific textele selectate la op iune precizat : Inclinat; Incadrat; Incercuit; Cu linie
de referinta; Aliniat la centru; True Type Font (TTF); Din fisier text. Fiecare optiune trebuie
s aib o valoare din valorile din mai jos în ordinea op iunilor precizate.
0 – Op iune deselectat
1 – Op iune selectat
2 – Op iunea nu se modific

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
TextModify("",999999.0,-1.0,-1,-1.0,-1,"2222222")
Comanda cu op iunile date nu modific textele selectate.

TextCreate
Create text.

Meniu MapSys:
Grafica / Text / Creare/digitizare text

TextCreate("text",x,y,dir,h,layer,z,font,"optiuni")

Parametrii:
text – creare text cu textul precizat
x – coordonata x a textului
y – coordonata y a textului
dir – direc ia textului
h – în l imea textului
layer – stratul textului
z – în l imea textului
font – num rul fontului
optiuni –creare text cu op iunile precizate: Inclinat; Incadrat; Incercuit; Cu linie de referinta;
Aliniat la centru; True Type Font (TTF); Din fisier text. Fiecare optiune trebuie s aib o
valoare din valorile din mai jos în ordinea op iunilor precizate.

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 95

0 – Op iune deselectat
1 – Op iune selectat

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
TextCreate("MapSys",543014.503,412384.040,0.0,2.0,1,0.0,5,"0000000")
Comanda creaz textul ‚MapSys' la coordinata (x,y): 543014.503,412384.040, cu
direc ionare normal (0.0), cu în l ime 2.0, la stratul num ru 1, cu în l ime (z) 0.0, cu fontul
num ru 5, i nici o op iune nu este selectat .

SymbolSelect
Selectare Symbol.

Meniu MapSys:
Grafica / Symbol / Selectare Symbol...

SymbolSelect("Symbol1","Symbol2",dir1,dir2,h1,h2,layer1,layer2,z1,z2,font1,font2,"optiuni")

Parametrii:
Symbol1 – Primul simbol din intervalul de selec ie
Symbol2 – Ultimul simbol din intervalul de selec ie
dir1 – direc ia începutului interval de selec ie
dir2 – direc ia sfâr itului interval de selec ie
h1 – în l ime Symbol începutului interval de selec ie
h2 – în l ime Symbol sfâr itului interval de selec ie
layer1 – stratul începutului interval de selec ie
layer2 – stratul sfâr itului interval de selec ie
z1 – în l imea începutului interval de selec ie
z2 – în l imea sfâr itului interval de selec ie
font1 – fontul începutului interval de selec ie
font2 – fontul sfâr itului interval de selec ie
optiuni –Modul de selec ie a op iunilor: Inclinat; Incadrat; Incercuit; Cu linie de referinta;
Aliniat la centru; True Type Font (TTF); Din fisier Symbol. Fiecare optiune trebuie s aib o
valoare din valorile din mai jos în ordinea op iunilor precizate.
0 – Op iune deselectat
1 – Op iune selectat
2 – Op iune nu luate în seam

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
SymbolSelect("0","255",0.0,360.0,0.0,9999.0,1,256,0.0,9999.0,1,20,"2222222")
Comanda selecteaz Symbol cu intevalele între: Symbol("0"-"255"), direc ia(0.0-360.0),
în l ime Symbol(0.0-9999.0), strat(1-256), în l ime(0.0-9999.0), font(1-20) i op iunile nu
sunt luate în seam .

SymbolModify
Modificare Symboluri selectate.

© 2003-2007 Geotop
96 MapSys 7

Meniu MapSys:
Grafica / Symbol / Modificare Symbole selectate...

SymbolModify("Symbol",dir,h,layer,z,font,"optiuni")

Parametrii:
Symbol – modific Symbolurile selectate la Symbolul precizat
dir – modific Symbolurile selectate la direc ia precizat
h – modific Symbolurile selectate la în l ime precizat
layer – modific Symbolurile selectate la stratul precizat
z – modific Symbolurile selectate la în l imea precizat
font – modific Symbolurile selectate la fontul precizat
optiuni –modific Symbolurile selectate la op iune precizat : Inclinat; Incadrat; Incercuit; Cu
linie de referinta; Aliniat la centru; True Type Font (TTF); Din fisier Symbol. Fiecare optiune
trebuie s aib o valoare din valorile din mai jos în ordinea op iunilor precizate.
0 – Op iune deselectat
1 – Op iune selectat
2 – Op iunea nu se modific

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
SymbolModify("",999999.0,-1.0,-1,-1.0,-1,"2222222")
Comanda cu op iunile date nu modific Symbolurile selectate.

SymbolCreate
Create Symbol.

Meniu MapSys:
Grafica / Symbol / Creare/digitizare Symbol

SymbolCreate("Symbol",x,y,dir,h,layer,z,font,"optiuni")

Parametrii:
Symbol – creare Symbol cu Symbolul precizat
x – coordonata x a Symbolului
y – coordonata y a Symbolului
dir – direc ia Symbolului
h – în l imea Symbolului
layer – stratul Symbolului
z – în l imea Symbolului
font – num rul fontului
optiuni –creare Symbol cu op iunile precizate: Inclinat; Incadrat; Incercuit; Cu linie de
referinta; Aliniat la centru; True Type Font (TTF); Din fisier Symbol. Fiecare optiune trebuie
s aib o valoare din valorile din mai jos în ordinea op iunilor precizate.
0 – Op iune deselectat
1 – Op iune selectat

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 97

SymbolCreate("MapSys",543014.503,412384.040,0.0,2.0,1,0.0,5,"0000000")
Comanda creaz Symbolul ‚MapSys' la coordinata (x,y): 543014.503,412384.040, cu
direc ionare normal (0.0), cu în l ime 2.0, la stratul num ru 1, cu în l ime (z) 0.0, cu fontul
num ru 5, i nici o op iune nu este selectat .

PointSelect
Selectare Punct.

Meniu MapSys:
Grafica / Point / Selectare Punct...

PointSelect(Nr1,Nr2,layer1,layer2,z1,z2,count1, count2)

Parametrii:
Nr1 – Num r punct al începutului interval de selec ie
Nr2 – Num r punct al sfâr itului interval de selec ie
layer1 – stratul începutului interval de selec ie
layer2 – stratul sfâr itului interval de selec ie
z1 – în l imea începutului interval de selec ie
z2 – în l imea sfâr itului interval de selec ie
count1 – num r conexiuni al începutului interval de selec ie
count2 – num r conexiuni al sfâr itului interval de selec ie

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
PointSelect(0,999999999,1,256,0.0,9999.0,0,255)
Comanda selecteaz punctele aflat în intervalul: Num r punct(0-999999999),strat(1-256),
în l ime(0.0-9999.0), conexiuni(0-255)

PointModify
Modificare Punctele selectate.

Meniu MapSys:
Grafica / Point / Modificare Puncte selectate...

PointModify(Num r,layer,z,stare)

Parametrii:
Numar – modific Punctele selectate la num rul precizat
layer – modific Punctele selectate la stratul precizat
z – modific Punctele selectate la în l ime precizat
stare – modific Punctele selectate la starea precizat
0 – Punct de frângere
1 – Punct nodal

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:

© 2003-2007 Geotop
98 MapSys 7

PointModify(-1,-1,-1.0,-1)
Comanda cu op iunile date nu modific Punctele selectate.

PointCreate
Creaz punct.

Meniu MapSys:
Grafica / Point / Creare/digitizare punct

PointCreate(nr,layer,x,y,z,stare)

Parametrii:
nr – num r punct
layer – stratul Punctului
x – coordonata x a Punctului
y – coordonata y a Punctului
z – cota Punctului
stare – modific Punctele selectate la starea precizat
0 – Punct de frângere
1 – Punct nodal

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
PointCreate(123,1,543014.503,412384.040,0.0,0)
Comanda creaz un punct având num rul (nr) 123 la coordinata (x,y):
543014.503,412384.040, cu cu cota (z) 0.0, ca punct de frângere (stare)

LineSelect
Selectare Linie.

Meniu MapSys:
Grafica / Line / Selectare Linie...

LineSelect(Nr1,Nr2,layer1,layer2,d1,d2,count1, count2,type)

Parametrii:
Nr1 – Num r Linie al începutului interval de selec ie
Nr2 – Num r Linie al sfâr itului interval de selec ie
layer1 – stratul începutului interval de selec ie
layer2 – stratul sfâr itului interval de selec ie
count1 – num r conexiuni al începutului interval de selec ie
count2 – num r conexiuni al sfâr itului interval de selec ie
d1 – în l ime arc al începutului interval de selec ie
d2 – în l ime arc al sfâr itului interval de selec ie
type – tip linie
1 – Linie
2 – Arc de cerc
4 – Curb

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 99

Descriere:

Exemplu:
LineSelect(0,999999999,1,256,0.0,9999.0,0,255,1)
Comanda selecteaz Liniile aflate în intervalul: Num r Linie(0-999999999),strat(1-256),
în l ime arc(0.0-9999.0), conexiuni(0-255)

LineModify
Modificare Linii selectate.

Meniu MapSys:
Grafica / Line / Modificare Linii selectate...

LineModify(Nr,layer,d,tip)

Parametrii:
Nr – modific Liniile selectate la num rul precizat
layer – modific Liniile selectate la stratul precizat
d – modific Liniile selectate la în l ime arc precizat
tip – modific Liniile selectate la tipul precizat
1 – Linie
2 – Arc de cerc
4 – Curb

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
LineModify(-1,-1,-1.0,-1)
Comanda cu op iunile date nu modific Liniile selectate.

LineCreate
Creaz Linie.

Meniu MapSys:
Grafica / Line / Creare/digitizare Linie

LineCreate(nr,layer,d,tip,x1,y1,z1,x2,y2,z2,...,...,...)

Parametrii:
nr – num r Linie
layer – stratul Liniei
d –în l ime arc
tip – tip linie
1 – Linie
2 – Arc de cerc
4 – Curb
x1,x2, ... xn
y1,z2, ... zn
z1,y2, ... yn
Coordonatele punctelor care alc tuiesc linia

Valoare returnat – Întreg (int):

© 2003-2007 Geotop
100 MapSys 7

Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes


Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
LineCreate(123,1,0.0,1,543014.503,412384.040,0.0,543018.503,412384.040,0.0,543018.5
03,412388.040,0.0)
Comanda creaz o Linie având num rul (nr) 123

TopologyBuild
Construire topologie pe stratul curent

Meniu MapSys:
Topologie / Construire topologie …

TopologyBuild(tip,operatii,toleranta,eliminare,cote)

Parametrii:
Tip – Întreg (long)
Tipul topologiei
0 – Punct
1 – Linie
2 – Poligon
Operatii – Întreg (long)
Opera ii op ionale
1 – Racordare cu toleran
2 – Unificare segmente linie
4 – Intersectare
Pentru a bifa mai multe opera i simultan se adun identificatorul opera iilor
dorite. De exemplu: la executarea unei tologii cu op iunile "Racordare cu
toleran " i "Intersectare" la parametrul "Opera ii" se va introduce
valoarea 5 (1+4).
Toleranta – Real (double)
Se face o racordare automat a punctelor nodale aflate la o distan mai mic de
cea introdus
Eliminare – Real (double)
Liniile la care unul din capete nu e legat la nici un punct nodal i lungimea lui nu
dep e te lungimea maxim introdus , vor fi terse.
Cote – Întreg (long)
Cu aceast opera ie se pot atribui cote punctelor create prin validarea intersect rii
de linii la construirea topologiei.

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
TopologyBuild(2,1,0.2,0.5,0)
Se construie te o topologie, pe stratul curent, cu opera ia „Racordare cu toleran " cu
valoarea de 0.2 m (20 cm), cu eliminarea liniilor mai scurte de 0.5 m, f r cote atribuite. Valorile
introduse în câmpurile „Toleranta" i „Cote" au efect numai împreun cu bifarea op iunilor
„Racordare cu toleran " i „Intersectare".

TopologyOverlay

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 101

Suprapunere straturi

Meniu MapSys:
Topologie / Supranure straturi …

TopologyOverlay(layer1,layer2,intersect,attrib1,value1,attrib2,value2,...)

Parametrii:
layer1 – strat surs
layer2 – strat destina ie
intersect – opera ie de intersectare
0 – nu se efectueaz intersec ie înainte de suprapunere
1 – se efectueaz intersec ie înainte de suprapunere
attrib1, attrib2... denumirile atributelor create
value1, value2... denumirile atributelor de unde se completeaz valorile atributelor de mai
sus

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
TopologyOverlay(1,16,0,NR,CLADIRE.NR,IDLN,CLADIRE.IDLN,IDTX,CLADIRE.IDTX,NR
CAD,CLADIRE.NRCAD,SUPRAFATA,CLADIRE.SUPRAFATA,PERIMETRUL,CLADIRE.PERIMET
RUL,Z,CLADIRE.Z,CORP,CLADIRE.CORP,NRID,PARCELA.NRCAD)
Suprapunerea stratului 1 (parcela) peste stratul 16 (cladire), se p streaz toate atributele
din stratul cl dire, în plus atributul NRID se va prelua din PARCELA.NRCAD (tabelul PARCELA,
câmpul NRCAD)

TopologyAttribGet
Culegere Atribute pentru stratul curent

Meniu MapSys:
Topologie / Culegere Atribute …

TopologyAttribGet(tol, attrib1,layer1,attrib2,layer2,...)

Parametrii:
tol – distan a c utare text
attrib1, attrib2... denumirile atributelor în care se preiau atributele
layer1, layer2... num rul stratului din care se preiau valorile atributelor

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
TopologyAttribGet(0.2,CORP,21,NRID,2)
Culegere atribute cu toleran a 0.2 metri, valorile din campul CORP se preiau din valorile
textelor aflate în stratul 21 iar cele din campul NRID din stratul 2

© 2003-2007 Geotop
102 MapSys 7

TopologyAttribPut
Numerotare obiecte

Meniu MapSys:
Topologie / Numerotare obiecte …

TopologyAttribPut(field,layer,dx,dy,format)

Parametrii:
field – denumirea câmpului din tabelul topologic cu care se numeroteaz obiectele
layer – stratul în care se vor crea textele
dx – deplasarea pe x a textelor fa de punctul calculat automat
dy – deplasarea pe y a textelor fa de punctul calculat automat
format – formatul care se aplic textelor generate

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

Descriere:

Exemplu:
TopologyAttribPut(NR,11,0.0,0.0,"")
Numerotare obiecte din stratul curent, textele se creeaz din valorile con inute în câmpul
NR, în stratul 11

3.18.2 COM Interface

Propriet i
Caption
Titlul ferestrei MapSys

Citire / Scriere
Tip - text (VB - String, VC++ BSTR)

Visible
Seteaz visibilitatea feretrei MapSys

Citire / Scriere
Tip - logic (VB - boolean, VC++ int)

Func ii
Execute
Execut o func ie MSCI

Meniu MapSys:
Lucrare / Interfa MapSys …

Execute(command)

© 2003-2007 Geotop
Lucrare 103

Parametrii:
command – (VB - String, VC++ LPCSTR)

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei
Quit
Termin i închide fereastra MapSys

Meniu MapSys:
Lucrare / Interfa MapSys …

Quit()

Parametrii:
-

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei
ViewGetLimit
Citirea coordonatelor Stânga - Jos i Dreapta - Sus a ferestrei curente.

Meniu MapSys:
Afisaj / Limite …

ViewGetLimit(X1,Y1,X2,Y2)

Parametrii:
X1,Y1 – Real, Real (double, double)
Coordonata Stânga – Jos a ferestrei
X2,Y2 – Real, Real (double, double)
Coordonata Dreapta – Sus a ferestrei

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei
ViewGetScale
Citirea valorii sc rii a ferestrei curente.

Meniu MapSys:
Afisaj / Scar …

ViewGetScale(scale)

Parametrii:
scale – Real (double)
Scara afi aj

Valoare returnat – Întreg (int):


Diferit de zero – func ia s-a executat cu succes
Zero – eroare la executarea func iei

3.19 Lucrare recent


Afi eaz ultimele lucr ri deschise în ordine cronologic invers . Lista poate cuprinde cel mult
ultimele nou lucr ri.

© 2003-2007 Geotop
104 MapSys 7

3.20 Lucrare recent


Afi eaz ultimele lucr ri deschise în ordine cronologic invers . Lista poate cuprinde cel mult
ultimele nou lucr ri.

3.21 Lucrare recent


Afi eaz ultimele lucr ri deschise în ordine cronologic invers . Lista poate cuprinde cel mult
ultimele nou lucr ri.

3.22 Lucrare recent


Afi eaz ultimele lucr ri deschise în ordine cronologic invers . Lista poate cuprinde cel mult
ultimele nou lucr ri.

3.23 Lucrare recent


Afi eaz ultimele lucr ri deschise în ordine cronologic invers . Lista poate cuprinde cel mult
ultimele nou lucr ri.

3.24 Lucrare recent


Afi eaz ultimele lucr ri deschise în ordine cronologic invers . Lista poate cuprinde cel mult
ultimele nou lucr ri.

3.25 Lucrare recent


Afi eaz ultimele lucr ri deschise în ordine cronologic invers . Lista poate cuprinde cel mult
ultimele nou lucr ri.

3.26 Lucrare recent


Afi eaz ultimele lucr ri deschise în ordine cronologic invers . Lista poate cuprinde cel mult
ultimele nou lucr ri.

3.27 Ie ire
Încheie sesiunea de lucru în MapSys. Lucr rile de referin selectate la ultima sesiune de lucru
pentru fiecare lucrare principal , vor fi i ele deschise, dar cu parametrii de afi are i de
configurare a straturilor conform ultimei modific ri a lucr rilor de referin deschise ca lucr ri
principale.

© 2003-2007 Geotop
Capitolul

IV
106 MapSys 7

4 Edit
Acest meniu include func iile referitoare la selectarea grafic elementelor grafice de orice tip i
opera iile ce se pot face cu selec iile existente.

4.1 Undo
Cu aceast opera ia se pot anula treptat modific rile f cute de ultimele opera ii de editare grafic .
Lista Undo, adic punctul pân care se poate reveni se reseteaz automat la urm toarele opera ii:

- Salvare lucrare
- Corectare lucrare
- Import
- Transformare
- Construire topologie

Dup efectuarea uneia din aceste opera ii, modific rile f cute de opera iile anterioare nu se mai
pot anula.

4.2 Taie
Taie din lucrarea curent i copiaz în Clipboard elementele selectate prin transformare plan sau
direct (f r transformare) la coordonatele originale ale obiectelor selectate. Dac nu se dore te
efectuarea unei transform ri, dup selectarea meniului se apas butonul din dreapta al mouse-
ului.
Dac se dore te t ierea cu transformare, se aleg cu mouse-ul punctele comune care trebuie s
aib corespondente i în lucrarea destina ie, care poate fi i lucrarea curent .
În cazul în care se dore te mutarea elementelor de tip punct care sunt legate prin linie, pentru
evitarea tergerii elementelor de tip linie odat cu mutarea punctelor, se va folosi meniul Mutare în
stratul curent.
În Clipboard se va plasa atât un obiect MapSys, cât i un obiect OLE Windows.

4.3 Copiere
Copiaz în Clipboard elementele selectate prin transformare plan sau prin copiere f r
transformare la coordonatele originale ale obiectelor selectate. Dac nu se dore te efectuarea unei
transform ri, dup selectarea meniului se apas butonul din dreapta al mouse-ului.

Dac se dore te copierea cu transformare, se aleg cu mouse-ul punctele comune care trebuie s
aib corespondente i în lucrarea destina ie, care poate fi i lucrarea curent .
În Clipboard se va plasa atât un obiect MapSys, cât i un obiect OLE Windows.
Dac se vlideaz op iunea Copiere numai în format Mapsys, nu se creaz un obiect OLE i
copierea este mai rapid .

© 2003-2007 Geotop
Edit 107

4.4 Inserare
Insereaz în lucrarea curent , în stratul curent, con inutul clipboard-ului, dac acesta este un
obiect MapSys. Dac obiectul a fost t iat sau copiat în Clipboard cu transformare, indicându-se
puncte comune, la inserare se va cere selectarea punctelor de coresponden în lucrarea curent .
Implicit, cursorul se va pozi iona pe valorile de coordonate egale cu coordonatele punctelor
comune din lucrarea surs . Dac se dore te precizarea altor coordonate corespondente în
lucrarea destina ie, acestea se selecteaz cu mouse-ul sau se introduc de la tastatur . Dup ce s-
au introdus un num r egal de puncte comune, se va afi a fereastra care con ine perechile de
coordonate (coordonate surs i coordonate destina ie) i diferen ele în punctele comune.

Eliminarea punctelor care prezint diferen e inacceptabile se face prin selectarea p tratului mic de
la începutul liniei respective în tabel. Cu ajutorul butonului Recalculare se calculeaz din nou
parametrii transform rii pe baza punctelor comune r mase în tabel. Se poate alege metoda Afin
sau Ortogonal .
Elementele din clipboard se vor plasa în pozi ia final dup selectarea butonului OK.

4.5 terge
terge selec ia curent . Punctele selectate care apar in unor linii se vor terge împreun cu liniile
respective.

4.6 Mutare în stratul curent


Mut toate elementele selectate în stratul curent. Dup mutare, elementele selectate vor dispare
din stratul lor original i vor ap rea în stratul curent.

© 2003-2007 Geotop
108 MapSys 7

4.7 Editare element


Editeaz atributele elementului selectat.

4.8 Sterge element


terge elementul grafic selectat.

4.9 Strat element


Prin selectarea unui element grafic, sunt afi ate în linia din partea de jos a ferestrei: Num rul
stratului, numele stratului, tipul elementului. În grupul Opera ie, utilizatorul are posibilitatea s
efectueze urm toarele opera ii de setare a straturilor:

• Strat curent - stratul în care este elementul selectat va fi stratul curent


• Dezactivare - stratul în care este elementul va fi dezactivat (nu va apare)
• Selectare strat - stratul în care este elementul va fi selectat

4.10 Selectare unul câte unul


Aceast func ie permite selectarea elementelor de tip text, punct i linie unul câte unul, cu ajutorul
mouse-ului. Elementele selectabile sunt elementele afi ate. Elementele selectate vor fi marcate pe
ecran.

4.11 Selectare cu fereastr


Selecteaz elementele care sunt activate pe ecran i care cad în suprafa a ferestrei definite de
utilizator. Se vor selecta i liniile par ial incluse. Elementele selectabile sunt elementele afi ate.
Elementele selectate vor fi marcate pe ecran.

4.12 Selectare cu poligon


Selecteaz elementele care sunt activate pe ecran i care cad în suprafa a sau numai pe conturul
poligonului care se închide în stratul curent. De asemenea se poate seta modul de selectare a
liniilor par ial incluse în contur.

© 2003-2007 Geotop
Edit 109

Pentru alegerea conturului selecta i o linie care apar ine poligonului. Se va selecta poligonul aflat
la dreapta liniei, relativ la ordinea de selectare ale capetelor liniei.

4.13 Selectare cu poligoane selectate


Aceast func ie permite generarea unor selec ii de elemente grafice care se afl în interiorul unor
obiecte topologice de tip poligon deja selectate în baza de date. Pentru definirea ploigoanelor
selectate selec iile grafice nu sunt luate în considerare.
Selectarea obiectelor topologice se face cu func ia de Selectare obiect din meniul Topologie sau
prin selectare din baza de date (manual sau prin rulare de interog ri).
Op iunile de selectare sunt identice cu cele descrise la meniul Selectare cu poligon.

4.14 Selectare toate


Selecteaz toate elementele grafice afi ate ale lucr rii curente.

4.15 Caut selec ie


Afi eaz selec ia f cut pozi ionând-o în centrul ferestrei lucr rii, la scara de afi are curent . Dac
exist mai multe selec ii, centrul de greutate al acestora va fi adus în centrul ferestrei lucr rii
curente.

4.16 Invertare selectie


Prin selectarea acestei op iuni se vor selecta obiectele care nu au fost selectate.

© 2003-2007 Geotop
110 MapSys 7

4.17 Selectare/Deselectare
Alegerea meniului Selectare/Deselectare are ca rezultat inversarea modului de selectare grafic
prin metoda Selectare cu poligon din meniul Edit. Dac meniul Selectare/Deselectare este
validat, atunci elementele de tip poligon se deselecteaz din selec ia existent , iar dac meniul
este devalidat, atunci elementele de tip poligon se adaug la selec ia existent .

4.18 Resetare selectie


Deselecteaz toate elementele selectate.

4.19 Obiecte OLE


Prin func ionalitatea OLE (Object Linking and Embedding), în ferestrele de lucr ri MapSys pot fi
inserate obiecte OLE reprezentând documente sau lucr ri ale altor aplica ii care genereaz obiecte
OLE. Aceste obiecte apar în MapSys sub forma unor ferestre pozi ionabile, dimensionabile i
editabile pe loc, f r s fie nevoie de ie irea din MapSys.

4.19.1 Creare obiect nou


Dup selectarea meniului se precizeaz pozi ia obiectului, apoi detaliile referitoare la tipul i modul
de afi are al acestuia. Punctul de inserare al obiectului este col ul din stânga-sus ala cestuia.
Set rile ferestrei Insert Object sunt detaliate mai jos.

Object type
Alegerea tipului obiectului care se insereaz se face din aceast list , în care apar aplica iile care
genereaz obiecte OLE.

Create new
Dup selectarea pozi iei, este creat un obiect OLE nou de tipul selectat în lista Object type.

Create from file


La selectarea acestei op iuni se poate ata a crea un obiect OLE dintr-un fi ier existent. în locul
listei Object type apare câmpul File, unde se introduce sau se selecteaz cu butonul Browse
calea de acces a fi ierului obiectului OLE. Dup selectarea pozi iei va fi inserat fi ierul selectat.
Dac acesta nu este un obiect OLE, va fi inserat numai sub form de icon.

Link
Aceast op iune apare numai la modul Create from file, i permite legarea obiectului inserat cu

© 2003-2007 Geotop
Edit 111

aplica ia care genereaz obiectul. Astfel dac obiectul OLE inserat va fi modificat, atunci
modific rile vor fi întotdeauna actualizate.

Display as icon
Obiectul OLE inserat va fi afi at sub form de icon

4.19.2 Obiecte on-line (links)


Fereastra Links afi eaz lista obiectelor OLE cu leg tur la surs (setarea Link este validat în
fereastra Insert Object din meniul Creare Obiect nou). Obiect dorit din list se poate selecta cu
mouse-ul. Butoanele din dreapta ferestrei au efect asupra obiectului selectat.

Update now
Actualizarea obiectului curent cu modific rile efectuate în surs .

Open Source
Deschiderea fi ierului surs cu aplica ia cu care a fost generat .

Change source...
Alegerea unui alt fi ier surs .

Break link
Ruperea leg turii dintre obiectul OLE i sursa acestuia. Dac se accept mesajul care apare,
obiectul OLE va fi eliminat din list , dar va r mâne în lucrarea MapSys ca obiect OLE simplu.

Update
Modul de actualizare a fi ierului surs (Automatic sau Manual)

© 2003-2007 Geotop
112 MapSys 7

4.19.3 Obiecte
Prin acest meniu se poate afi a fereastra care con ine lista i set rile obiectelor OLE ata ate
lucr rii curente. Obiectele care au leg tur la surs sunt afi ate cu denumirea aplica iei, iar
celelalte ca imagine (Picture).

Lista obiectelor OLE


Lista fi ierelor raster care se vor afi a în lucrarea curent . Intervalul de scar în care apare un
obiect este afi at în coloanele Apare la scara respectiv Dispare la scara, considerând c se face
o m rire de la o scar mic la o scar mare. Modificarea valorilor factorilor de scar se face în
câmpurile din partea de jos al ferestrei. Prin validarea butonului Fundal obiectul inserat va fi afi at
pe fundalul aplica iei unde a fost generat.

terge
Eliminarea obiectului curent din list .

Butoanele
Modificarea pozi iei, deci i al ordinii de afi are al obiectelor OLE.

4.19.4 Afi eaz con inut


Prin validarea acestei op iuni, este afi at con inutul obiectului OLE selectat, a a cum apare în
aplica ia surs . Obiectul poate fi afi at în mod alternativ ca icon, prin selectarea func iei Afi eaz
icon.

4.19.5 Afi eaz icon


Prin validarea acestei op iuni, OLE selectat este afi at ca icon. Obiectul poate fi afi at în mod
alternativ în forma în care apare în aplica ia surs , prin selectarea func iei Afi eaz con inut.

© 2003-2007 Geotop
Edit 113

4.19.6 Modific icon


Modific icon-ul atribuit obiectului OLE. Obiectul se poate afi a în form de icon cu func ia
Afi eaz icon.Op iunile din aceast fereastr sunt descrise ma jos.

Current
Icon-ul curent utilizat.

Default
Icon-ul implicit al obiectului.

From file
Selectarea unui icon din fi ier. C utarea fi ierului se face cu butonul Browse...

4.19.7 Dimensiune original


Afi eaz obiectul OLE cu dimensiunile originale, cu punctul fix din col ul stânga-sus.

4.19.8 Propriet i
Afi eaz o fereastr cu propriet ile obiectului OLE selectat. Ferastra are trei pagini de afi are:
General, View i Link, selectabile cu mouse-ul. Pagina Link apare numai în cazul în care obiectul
selectat este un obiect cu leg tur la surs .

© 2003-2007 Geotop
114 MapSys 7

General
Informa ii generale despre obiectul OLE referitoare la tipul dre obiect, m rimea, calea de acces i
denumirea fi ierului.

View
Informa ii legate de modul de afi are a obiectului OLE, cu func ii similare descrise la func iile
Obiecte on-line. Op iunile din fereastr permit afi area ca obiectului OLE ca informa ie editabil
sau ca icon, modificarea icon-ului i scalarea obiectului OLE.

Link
Informa ii referitoare la obiectele cu leg tur la surs , cu acelea i func ii ca în meniul Obiecte On-
line.

© 2003-2007 Geotop
Edit 115

4.19.9 Modific surs


Editarea pentru modificare a c ii de acces i a numelui fi ierului surs care con ine obiectul OLE.
Meniul este valid numai în cazul obiectelor OLE cu leg tur la surs .

4.19.10 Actualizare
Prin selectarea meniului Actualizare, programul reîncarc fi ierul surs . Meniul se poate folosi
pentru obiectele care nu au leg tur la surs , actualizarea fiind efectuat manual.

4.19.11 Dimensiune obiect


Freastra Dimensiune obiect OLE apare dup selectarea unui obiect OLE i permite introducerea
dimensiunilor în mm a acestuia. Prin validarea corel rii unei laturi, cealalt dimensiune va fi
multiplicat astfel încât s se p streze raportul ini ial al dimensiunilor.

4.19.12 Object
Editarea obiectului OLE cu ajutorul aplica iei cu care a fost creat. Meniul este valid numai în cazul
obiectelor OLE cu leg tur la surs .

© 2003-2007 Geotop
Capitolul

V
118 MapSys 7

5 Afi aj
Meniul afi aj con ine func iile legate de manipularea ferestrei grafice a lucr rii.

5.1 Actualizare
Redesenarea ferestrei curente.

5.2 Deplasare
Deplasarea ferestrei curente prin selectarea punctului surs i al punctului destina ie, p strând
scara curent . Opera ia poate fi utilizat i dup ce a fost apelat o func ie de editare MapSys.
Deplasarea centrului ecranului se poate face i prin selectarea tastei Ctrl (deplasare sus-jos) sau
Shift (deplasarea stânga-dreapta) i rotirea butonului Scroll al mouse-ului, atunci când în prelabil
s-a apelat o func ie de editare Mapsys.

5.3 M rire/Mic orare


Aceast opera ie efectueaz modificarea sc rii de reprezentare grafic prin m rirea sau
mic orarea ferestrei curente. Aceast opera ie se face cu mouse-ul prin selectarea col urilor
stânga-jos i dreapta-sus al unei ferestre care va fi apoi m rit la ecranul întreg.
M rirea/mic orarea se mai poate face introducînd prin tastatur un parametru:

- factor subunitar: mic orarea sc rii de reprezentare


- factor supraunitar: m rirea sc rii de reprezentare
- e: mic orarea la limitele lucr rii
- p: redimensionarea la scara i pozi ia anterioar

Opera ia poate fi utilizat i dup ce a fost apelat o func ie de editare MapSys.


Deplasarea centrului ecranului se poate face i prin rotirea butonului Scroll al mouse-ului, atunci
când în prelabil s-a apelat o func ie de editare Mapsys.

5.4 M rire
M re te scara de reprezentare de dou ori.

5.5 Mic orare


Mic oreaz scara de reprezentare de dou ori.

© 2003-2007 Geotop
Afi aj 119

5.6 Limite
Setarea coordonatelor Stânga-Jos i Dreapta-Sus a ferestrei curente. La apelarea func iei sunt
afi ate valorile ferestrei curente.

5.7 Scar afi aj


Seteaz scara ferestrei curente. La apelarea func iei este afi at scara curent .

5.8 Caut coordonat


Deplaseaz fereastra curent la valorile de coordonate introduse, cu p strarea sc rii curente.
Coordonatele introduse vor fi în centrul ferestrei.

5.9 Dimensiune
Setarea pozi iei i dimensiunilor ferestrei lucr rii, în fereastra de plotare. Distan ele sunt m surate
de la col ul din stânga-sus a foii de lucru curente, i se refer la col ul din stânga-sus a ferestrei
lucr rii.

© 2003-2007 Geotop
120 MapSys 7

5.10 Setare palete


Setarea afi rii grupurilor de func ii MapSys. Majoritatea func iilor MapSys se pot apela i de pe
palete grafice care con in butoane a c ror selectare poate fi mai u oar decât c utarea i apelarea
func iei dorite din meniu.
Apari ia paletelor se face dup necesit i, selectând grupurile dorite din list . Paletele
coresponz toare vor apare instantaneu.

© 2003-2007 Geotop
Afi aj 121

Fereastra Explorer care con ine categoriile i subcategoriile de date se poate afi a sau ascunde
prin selectarea op iunii Explorer din palet . Categoriile de date sunt afi ate în form ramificat .
Deschiderea/închiderea subcategoriilor se face prin selectarea simbolurilor + sau - din dreptul
denumirii. Selectarea unui element din subcategorie duce la afi area ferestrei de setare a tipului de
date corespunz tor: strat grafic, tematic , raster, obiect OLE, Internet Map Server, Referin e.

© 2003-2007 Geotop
122 MapSys 7

Apelarea ferestrei de setare a paletelor se poate face cu butonul din dreapta al mouse-ului, atunci
când cursorul se afl în afara suprafe ei lucr rii i a meniurilor.
Apelarea se poate face i din meniul Afi aj - Setare Palete, caz în care este afi at fereastra
Customize.

Implicit, paletele apar în ultima pozi ie deschis . La prima apelare a paletelor, acestea se
pozi ioneaz sub bara meniu. Dac paletele se deplaseaz pe suprafa a lucr rii, ele apar ca
ferestre obi nuite.

5.11 Editare ortogonal


Prin validarea op iunii Editare ortogonala cursorul se va pozi iona pe direc ii multiplu de 15 grade
fa de baz sau fa de direc ia Nord, pentru toate func iile care necesit precizarea unei baze.
Func ia este activ numai în aceste cazuri. Dezactivarea edit rii ortogonale se face prin selectarea
din nou a op iunii sau a butonului F8. Prin selectarea butonului SHIFT i deplasarea cursorului se
poate schimba modul absolut (fa de N) i modul relativ (fa de baz ). Modul de setare este
afi at în linia de stare a ferestrei.

© 2003-2007 Geotop
Afi aj 123

Relativ:
Absolut:

5.12 Sincronizare Afi aj


Aceast func ie permite sincronizarea lucr rilor MapSys, prin setarea aceleia i sc ri i pozi ie
geografic a centrului ecranului cu lucrarea de baz . Sincronizarea se face întotdeauna cu
lucrarea din care s-a apelat func ia Sincronizare Afi aj (lucrare de baz ), i devine valabil pentru
toate ferestrele din sesiunea MapSys curent (Sincronizare în acest MapSys) sau în celelalte
sesiuni paralele MapSys (Sincronizare în toate MapSys-urile deschise).

Prin utilizarea func iei Sincronizare afi aj este posibil înc rcarea lucr rilor MapSys referitoare la
aceea i zon cu con inut diferit în feresetre sau lucr ri separate, i afi area sincronizat a acestora
pentru verificare sau compara ie.
În cazul configur rii unui ecran dual (dual screen) care necesit o cartel video dual cu driver soft
corespunz tor i dou monitoare, ferestrele lucr rilor sau a sesiunilor MapSys se pot sincroniza cu
afi are pe dou monitoare separate.

Anularea sincroniz rii se face prin devalidarea op iunii corespunz toare din fereastra de mai sus,
deschis în lucrarea de baz .

5.13 Fereastra baza de date


Aceast func ie deschide fereastra de administrate a bazelor de date. Func iile principale a acestei
interfe e sunt:

• Deschidere baze de date de tipul Access, Oracle, SQL server


• Creare baze de date Access 97, 2000, XP
• Deschidere/creare tabel
• Creare/modificare structura tabel
• Opera ii tabel (ad ugare/ tergere/modificare înregistrare, c utare, statistici, indexare)
• Creare/rulare /salvare interogare SQL
• Generare extras

© 2003-2007 Geotop
124 MapSys 7

La apelarea meniului Fereastr baz de date, se deschide automat baza de date a lucr rii
curente.

5.13.1 Baz de date


Aceast func ie deschide fereastra de administrate a bazelor de date. Func iile principale a acestei
interfe e sunt:

• Deschidere baze de date de tipul Access, Oracle, SQL server


• Creare baze de date Access 97, 2000, XP
• Deschidere/creare tabel
• Creare/modificare structura tabel
• Opera ii tabel (ad ugare/ tergere/modificare înregistrare, c utare, statistici, indexare)
• Creare/rulare /salvare interogare SQL
• Generare extras

La apelarea meniului Fereastr baz de date, se deschide automat baza de date a lucr rii
curente.

Simbolurile folosite referitoare la baza de date sunt:

- serverul baz de date


- baza de date selectat

© 2003-2007 Geotop
Afi aj 125

5.13.1.1 Deschide baz de date


Cu aceast func ie se poate deschide i configura conectarea la o baz de date existent .
Fereastra Data Link Properties con ine patru sec iuni care se pot afi a prin selectare cu mouse-
ul. Se recomand ca orice modificare sau interven ie asupra set rilor implicite care apar s se
efectueze de c tre speciali ti sau de c tre administratorul sistemului.

sec iunea Provider


Lista interfe elor de baze de date instalate este afi at în fereastra OLE DB providers. Bazele de
date MS-Access sunt puse la dispozi ie de interfa a Microsoft Jet 4.0 OLE DB. Dup selectarea
interfe ei bazei de date, se alege butonul Next, sau se selecteaz sec iunea Connection.

sec iunea Connection


Detalii referitoare la conectarea la datele con inute în baza de date. Specifica iile pot diferi în
func ie de tipul interfe ei baz de date selectat la sec iunea anterioar .

1. Specify the source of data - Sursa de date sau Select or enter a database name - selectarea
bazei de date care se va deschide
• Use data source name - Conectare prin selectarea numelui sursei de date, din lista apelabil cu
butonul . Cu butonul Refresh se poate actualiza lista surselor de date.
• Use connection string - Conectare prin instruc iuni tip linie de comand (nu este afi at la
toate tipurile de interfa ). Folosind butonul Build, instruc iunile de comand vor fi completate de
sistem, dup ce se face configurarea prin selectarea op iunilor afi ate în ferestrele de setare
urm toare
2. Enter information to log on to the server - informa ii de conectare la server sau Enter
information to log on to the database - informa ii de conectare la baza de date. Informa iile de
conectare cerute sunt Numele utilizatorului i Parola. Introduce i aceste informa ii conform

© 2003-2007 Geotop
126 MapSys 7

drepturilor de acces atribuite, sau pentru ob inerea lor, adresa i-v administratorului de sistem.
3. Enter initial catalog to use - Introducerea sau selectarea catalogului ini ial

© 2003-2007 Geotop
Afi aj 127

sec iunea Advanced


Con ine set ri detailate referitoare la protec ia datelor accesibile prin re ea i permisiunile de
accesare.

© 2003-2007 Geotop
128 MapSys 7

sec iunea All


Aceast sec iune permite setarea parametrilor de ini ializare a datelor. Fiecare parametru se poate
edita cu butonul Edit value...

© 2003-2007 Geotop
Afi aj 129

5.13.1.2 Închide baz de date


Închide baza de date selectat .

5.13.1.3 Creare baz de date nou


Creeaz o baz de date Access nou .

5.13.2 Tabel
Cu func iile meniului Tabel se pot efectua opera ii specifice tabelelor con inute în bazele de date
deschise:

• Deschide tabel

© 2003-2007 Geotop
130 MapSys 7

• Deschide tabel MapSys


• Închide tabel
• Actualizare înregistr ri
• Ad ugare/Modificare/ tergere înregistrare
• C utare/Selectare
• Statistici tabel
• Creare tabel nou
• Modificare structur
• Copiere tabel
• tergere tabel
• Modificare index

Simbolurile referitoare la tabele sunt:

- tabel topologic de tip poligon


- tabel topologic de tip linie
- tabel topologic de tip punct
- tabel baz de date
- interogare

5.13.2.1 Deschide tabel


Deschiderea unui tabel existent se face prin validarea dreptunghiului din dreptul numelui tabelului,
în fereastra care apare la selectarea meniului. Se pot valida pentru deschidere mai multe tabele.
Deschiderea propriu-zis a tebelelor se face dup selectarea butonului Ok.
În grupul Afi are se poate seta modul de referire la tabelele disponibile din baza de date.
Buton bara meniu:

© 2003-2007 Geotop
Afi aj 131

5.13.2.2 Deschide tabel MapSys


Deschiderea tabelelor create de MapSys în baza de date a lucr rii se poate face prin selectarea
unui tabel i selectarea butonului Ok.

Buton bara meniu:

© 2003-2007 Geotop
132 MapSys 7

5.13.2.3 Închide tabel


Închide tabelul selectat în sec iune din stânga al ferestrei bazei de date.
Buton bara meniu:

5.13.2.4 Actualizare
Dac în timpul scurs de la deschiderea tabelului au fost operate modific ri, afi area acestora în
fereastra tabel se poate face prin func ia Actualizare.
Buton bara meniu:

5.13.2.5 Adaug înregistrare


Cu aceast func ie se adaug o înregistrare nou în tabelul selectat. Fereastra Inregistrare nou
con ine toate câmpurile tabelului curent, oferite pentru completare. În cazul în care cheia primar
nu este completat , sau sunt completate valori existente, programul va afi a un mesaj de
avertizare i înregistrarea nu va fi salvat . Dup efectuarea modific rilor se apas tasta Enter
pentru salvarea modific rilor sau tasta Esc pentru ignorare.
Buton bar meniu:

5.13.2.6 Modific înregistrare


Cu aceast func ie se poate edita înregistrarea curent . Dup efectuarea modific rilor se apas
tasta Enter pentru salvarea modific rilor sau tasta Esc pentru ignorare.
Buton bar meniu:

© 2003-2007 Geotop
Afi aj 133

5.13.2.7 terge înregistrare


terge definitiv înregistrarea curent .
Buton bar meniu:

5.13.2.8 Caut
Op iunea Caut permite introducerea unui criteriu de c utare compus din numele câmpului,
operator i valoare. Înregistrarea care satisface criteriul de c utare va fi selectat i pozi ionat în
prima linie a tabelului curent.
Buton bara meniu:

© 2003-2007 Geotop
134 MapSys 7

5.13.2.9 Selecteaz
Cu aceast func ie se pot selecta, deselecta, inversa sau reseta înregistr rile care satisfac un set
de condi ii date de utilizator în fereastra de mai jos.

În sec iunea Selec ie se precizeaz efectul produs de înregistr rile care satisfac criteriile date mai
jos, asupra st rii curente a înregistr rilor respective.

Edificare unui criteriu de c utare se face prin selectarea câmpului pe baza c ruia se face
selectarea, operatorul de condi ionare (= egal,<> diferit,<= mai mic sau egal,< mai mic,> mai
mare,>= mai mare sau egal) i a valorii. Operatorul logic selectat în câmpul Operator se utilizeaz
pentru definirea rela iei dintre condi ii, în caz c se definesc mai multe.
Condi ia definit se adaug la cele existente cu butonul Adaug .
Rularea interog rii se face cu butonul Ok.
Buton bar meniu:

© 2003-2007 Geotop
Afi aj 135

5.13.2.10 Statistici
Prezenta func ie afi eaz statistici referitoare la câmpul curent.
Buton bar meniu:

5.13.2.11 Creare tabel


Aceast func ie permite crearea unui tabel nou în baza de date curent . În fereastra Structura
tabel se poate defini structura tabelului.
Denumirea tabelului se introduce în cîmpul din partea dreapta-sus a ferestrei. În segmentul
Campuri vor apare câmpurile (coloanele) create în ordinea definirii lor, împreun cu caracteristicile
acestora.
Definirea câmpurilor tabelului se face în linia din centrul ferestrei, prin introducerea denumirii
câmpului i a tipului câmpului. Prin validarea set rii NULL se permite acceptarea valorilor nule
pentru câmpul curent.
Ad ugarea câmpului creat la structura tabelului se face cu butonul Adaug .

© 2003-2007 Geotop
136 MapSys 7

În sec iunea Câmpuri se poate selecta un câmp curent, asupra c ruia se pot face opera ii cu
butoanele Cheie Modific i terge.
Cu ajutorul butonului Cheie se poate defini cheie unic pentru câmpul curent.
Cu butonul Modific schimb rile efectuate în linia de definire a câmpurilor se aplic câmpului
curent. Prin selectarea butonului terge se va elimina câmpul curent.
În partea de jos a ferestrei Structur tabel sunt afi ate comenzile de creare a tabelului în limbaj
SQL.
Generarea noului tabel se face cu butonul Ok.

În tabelul de mai jos sunt descrise tipurile de câmp.

Buton bar meniu:

© 2003-2007 Geotop
Afi aj 137

5.13.2.12 Modific structur tabel


Structura tabelului selectat se poate edita prin fereastra Structura tabel, descris în detaliu la
meniul Creare tabel.

Buton bar meniu:

5.13.2.13 Copiere tabel


Copiaz tabelul curent sub un alt nume, în baza de date curent . Opera ia de copiere se poate
efectua i cu mouse-ul, prin selectarea acestuia i pozi ionarea pe numele bazei de date su al unui
tabel.

În fereastra Copiere tabel se introduce numele tabelului i se seteaz op iunea de copiere


corespunz toare.

Buton bara meniu:

© 2003-2007 Geotop
138 MapSys 7

5.13.2.14 terge tabel


terge definitiv tabelul curent. Înaintea tergerii este afi at mesajul:

Buton bar meniu:

5.13.2.15 Modific indec i


Reface indexarea tabelului curent, având ca rezultat îmbun tî irea performan elor de lucru.
Aceasta func ie trebuie utilizat atunci când s-au efectuat modific ri de volum în con inutul tabelului
i tabelul con ine multe înregistr ri.

Buton bar meniu:

5.13.3 Interogare
Acest meniu con ine func ii de creare i administrare a interog rilor SQL.

5.13.3.1 Creeaz
Crearea unei interog ri const în tastarea comenzilor interog rii în fereastra Query în limbajul
SQL. Interogarea va fi salvat în baza de date curent , de unde se poate rechema i rula oricând.

Buton bar meniu:

5.13.3.2 Modific
Modificarea unei interog ri existente se poate face cu fereastra Modific . Pentru aceasta se
selecteaz o interogare din baza de date curent , i se apeleaz func ia Modific . În fereastra
Query se editeaz interogarea. Interogarea va fi salvat în baza de date curent , de unde se poate
rechema i rula oricând.

© 2003-2007 Geotop
Afi aj 139

Buton bar meniu:

5.13.3.3 terge
terge interogarea curent . Înainte de tergerea interog rii, se va afi a mesajul:

Buton bar meniu:

5.13.3.4 Ruleaz
Ruleaz interogarea curent . Rezultatele interog rii vor fi afi ate în partea din dreapta a ferestrei
Baz de date.
Buton bar meniu:

5.13.4 Extras
Topic under construction.

5.13.4.1 Generare extras (pe baza atributelor)


Selec iile de obiecte topologice efectuate prin diferite metode, se pot constitui în lucr ri MapSys,
care pot fi salvate ca lucr ri noi.
Func ia se apeleaz dup efectuarea selec iei, afi ându-se fereastra cunoscut de la meniul
Lucrare nou .

© 2003-2007 Geotop
Capitolul

VI
142 MapSys 7

6 Grafic

6.1 Punct
Elementul grafic de baz al unui plan î-l constituie punctul. MapSys permite men inerea punctelor
în straturi diferite, cu posibilitatea utiliz rii pentru creare de linii, curbe, arce de cerc, texte,
simboluri, aflate în oricare strat grafic.

Numerotarea punctelor se face în mod automat, dar cu op iunea Parametrii Confirmare înainte
de creare - Punct utilizatorul poate atribui un num r de punct la creare. Modificare numerot rii
punctelor care definesc un contur închis se poate face cu func ia Renumerotare puncte pe contur.
Setarea num rului de punct de start se poate face cu func ia Primul num r de punct. MapSys
accept numere de punct identice.

6.1.1 Creare/Digitizare punct


Creeaz un punct nou, în stratul curent.
Punctul nou se poate defini în mai multe moduri.

- punctând cu mouse-ul în afi ajul grafic, în pozi ia dorit


- tastând o pereche de coordonate, separate de spa iu (X Y sau X Y Z)
- digitizând un punct cu digitizorul (orientat)

Indiferent, de modul definirii, se poate cere confirmarea cr rii fiec rui punct, în fereastra
Parametrii, caz în care va apare o fereastr cu datele (editabile) ale punctului, înainte de crearea
acestuia.

Punctele create vor fi izolate, adic nu vor fi legate cu nici o linie i se reprezint cu un cerc mic
(cerc nul). Dac se creeaz puncte aflate la distan mai mic decât Distan a minim setat la
meniul Parametrii, nu se vor crea puncte distincte. Acela efect î-l are crearea punctelor cu
utilizarea func iei Creare/Digitizare linie, unde de asemenea este necesar setarea toleran ei.
Punctele aflate în interiorul cercului de toleran minim setat la unul din din meniurile de mai sus
vor fi ignorate, fiind p strat numai punctul original existent.

© 2003-2007 Geotop
Grafic 143

6.1.2 C utare punct


Caut un punct în lucrarea curent . Dac punctul se afl într-o lucrare de referin , nu poate fi
c utat.
Pentru c utare trebuie introdus num rul punctului. dac exist mai multe puncte cu acela num r,
vor fi c utate toate, în ordinea apari iei în baza de date grafic .
Dac punctul este g sit, ecranul va fi deplasat în mijlocul afi ajului grafic, folosind scara curent .

6.1.3 Editare punct

Editeaz punctul selectat. Dac punctul se afl într-o lucrare de referin , nu poate fi editat.
Punctul se poate selecta cu mouse-ul sau prin introducerea num rului punctului.
Cu excep ia conexiunilor i a identificatorului grafic, toate propiet tile pot fi editate.

6.1.4 terge punct


Elimin punctul selectat. Dac punctul se afl într-o lucrare de referin , nu poate fi ters.

6.1.5 Deplasare punct

Mut un punct de la locul original la un loc nou, împreun cu liniile care se racordeaz cu punctul
respectiv.
Punctul se poate selecta cu mouse-ul sau prin introducerea num rului punctului.
Noua pozi ie se poate preciza cu mouse-ul sau prin introducerea unei perechi de coordonate,
separate de spa iu.

6.1.6 Inserare punct

Insereaz un punct într-o linie prin legarea punctelor de cap t la punctul respectiv.
Punctul inserat va face parte din structura liniei în care a fost inserat.

Punctele care se afl pe o linie, dar nu fac parte din structura liniei, vor crea neînchideri la
construire topologiei de tip poligon sau linie. În acest caz, linia trebuie re-trasat sau punctele
necon inute în linie trebuie inserate în linie.

© 2003-2007 Geotop
144 MapSys 7

6.1.7 Racordare punct

Mut punctul selectat la un punct existent.


Punctul surs va fi ters iar liniile care sunt legate de acesta, vor fi legate la punctul destina ie.
Punctele care geometric se suprapun sau sunt foarte aproape unul de cel lalt, dar nu constituie un
singur punct, vor crea o eroare de neînchidere la construire topologiei de tip poligon. Corectarea se
face prin aceast func ie.

6.1.8 Selectare punct


Selecteaz punctele care îndeplinesc condi iile date de utilizator.
Condi iile pot fi definite cu ajutorul urm toarelor intervale:
- num r punct
- num r strat
- cota punctului
- num rul de conexiuni

În mod implicit, apar intervalele maxime pentru fiecare parametru.

Punctele selectate vor fi marcate cu culoarea curent de selectare.


Selec ia curent se adaug la selec ia existent (dac exist ). Punctele care nu sunt afi ate pe
ecran (stratul respectiv este devalidat) nu vor fi selectate.

6.1.9 Modificare puncte selectate

Modific atributele punctelor selectate.


Urm toarele atribute pot fi modificate:
- num r punct
- num r strat
- cota

© 2003-2007 Geotop
Grafic 145

Vor fi modificate numai acele atribute la care, în câmpul asociat din fereastra Atribute Punct, se
introduce o valoare. Modific rile se efectueaz pentru toate punctele selectate.

6.2 Linie
Liniile pot fi trasate între dou puncte existente, aflate în orice strat vizibil, sau între puncte noi,
create prin digitizare.

6.2.1 Creare/Digitizare linie

Creeaz o linie nou precum i punctele care alc tuiesc linia, în stratul curent. Dup intrarea în
comand , se afi eaz o fereastr dialog cu toleran a de digitizare în milimetrii, la scara planului, cu
valorile implicite de 0.5 mm la scara de 1:1000.

Dac la digitizarea punctelor se g se te un punct existent în toleran a dat , atunci nu se va creea


un punct nou, ci se va face un salt la punctul existent.
Pentru crearea sau digitizarea curbelor de nivel, se poate seta op iunea de cotare a liniilor. În acest
caz, înaintea fiec rei linie se cere cota pentru linia respectiv , iar la terminarea liniei, pentru fiecare
punct component al liniei se va atribui cota introdus .

În cazul tras rii poligoanelor, se valideaz op iunea Poligoane închise. Pentru închiderea
pologonului, dup terminarea tras rii pololiniei, se apas butonul din dreapta (Esc) a mouse-ului.

Crearea liniilor într-un sistem ortogonal se poate face prin ap sarea tastelor CTRL sau SHIFT în
felul urm tor:

© 2003-2007 Geotop
146 MapSys 7

Pentru crearea unei linii care închide un unghi multiplu de 15 grade fa de ultima linie în punctul
final, se creaz o linie de baz din dou puncte i se apas tasta CTRL, f r a ie i din func ia
curent . Cursorul se va pozi iona pe direc ii multipli de 15 grade fa de baz . Dac nu se
specific o baz , cursorul se va pozi iona pe direc ii multipli de 15 grade fa de axa X. Direc ia
este afi at în linia de stare a programului.

Pentru crearea unei linii care închide un unghi multiplu de 15 grade fa de direc ia X, se
selecteaz un punct al unei linii existente i se apas tasta SHIFT. Cursorul se va pozi iona pe
direc ii multipli de 15 grade fa de axa X. Direc ia este afi at în linia de stare a programului.

Dup ce a fost trasat o baz prin definirea primelor dou puncte ale liniei, definirea punctelor ce
urmeaz se poate face i prin introducerea distan elor în metri la linia de comand . Punctele se vor
crea pe direc ia definit de ultimul punct i pozi ia cursorului.

6.2.2 Trasare linie


Creeaz o linie nou pe puncte existente, în stratul curent. Punctele se pot selecta cu mouse-ul
sau prin introducerea num rului punctului.

6.2.3 C utare linie


Caut o linie dat în suprafa a lucr rii curente.
Pentru c utare trebuie introdus num rul liniei.
Dac linia este g sit , afi ajul grafic va fi deplasat în a a fel încât linia s fie pozi ionat în mijlocul
acesteia, folosind scara curent .

6.2.4 Editare linie

Editeaz atributele liniei selectate. Linia selectat se poate transforma într-un arc de cerc sau într-o
curb prin modificarea op iunii Tip linie. Dac se dore te transformarea liniei într-un arc de cerc,
se va introduce în l imea (raza) arcului de cerc.

© 2003-2007 Geotop
Grafic 147

6.2.5 terge linie


terge linia selectat prin capetele ei sau prin punctare pe linie. Punctele prin care trece linia nu
vor fi terse.

6.2.6 Selectare linie

Selecteaz liniile, arcele de cerc sau curbele care îndeplinesc condi iile date de utilizator.
Condi iile pot fi definite cu ajutorul urm toarelor intervale:
- num r linie
- num r strat
- în l ime arc
- tip

În mod implicit, apar intervalele maxime pentru fiecare parametru.

Liniile selectate vor fi marcate cu culoarea curent de selectare.


Selec ia curent se adaug la selec ia existent (dac exist ).

6.2.7 Modificare liniile selectate

Modific atributele liniilor, arcelor de cerc sau a curbelor selectate.


Urm toarele atribute pot fi modificate:
- num r linie
- num r strat
- în l ime arc (pentru arce de cerc)
- tip
Elementele de tip linie, arc de cerc sau curb existente în selec ie se transform la tipul de
elementel date la op iunea Tip linie.

© 2003-2007 Geotop
148 MapSys 7

Vor fi modificate numai acele atribute la care, în câmpul asociat din fereastra Atribute Linie, se
introduce o valoare. Modific rile se efectueaz pentru toate elementele selectate.

6.2.8 Informa ii linie


Afi eaz informa ii despre arcul (polinlinia) selectate. Informa iile afi ate sunt descrise mai jos:

Arc
Informa ii referitoare la pozi ia i num rul arcului în blocul de arce din baza de date grafic

Node1, Node2
Informa ii referitoare la pozi ia i num rul nodului în blocul de date grafie, num rul de arce legate la
nod, identificatorul utilizatorului care a modificat nodul

Layers
Num rul de straturi i denumirea acestora, la care se racordeaz arcul selectat.

Polygons
informa ii cu privire la poligoanele învecinate liniei selectate

© 2003-2007 Geotop
Grafic 149

6.2.9 Invertare direc ie


Aceast func ie inveretaz sensul de numerotare a liniei, adic schimb punctul de start a liniei cu
punctul de închidere a liniei.

6.3 Arc de cerc


Elementele de tip circular sau care includ cercuri sau sec iuni de crec se pot crea cu acest meniu,
folosind mai multe metode de definire. Arcele de cerc se vor crea în stratul curent.

6.3.1 Creare arc - în l ime cunoscut


Creeaz un arc de cerc pe dou puncte i cu o în l ime dat .
Arcul de cerc va fi creat pe partea stâng a liniei care une te cele dou puncte în ordinea select rii
punctelor. Pentru a crea un arc de cerc pe partea dreapt , introduce i o valoare negativ la
în l ime.
Punctele se pot selecta cu mouse-ul sau prin introducerea num rului punctului.

6.3.2 Creare arc - raza cunoscuta

Creeaz un arc de cerc pe dou puncte i cu o raz dat .


Arcul de cerc va fi creat pe partea stâng a liniei care une te cele dou puncte în ordinea select rii
punctelor. Pentru a crea un arc de cerc pe partea dreapt , introduce i o valoare negativ a razei.
Punctele se pot selecta cu mouse-ul sau prin introducerea num rului punctului.

6.3.3 Creare arc - cu punct ajutator

Creeaz un arc de cerc pe dou puncte care trece printr-un punct ajut tor.
Arcul de cerc va fi creat pe partea stâng a liniei care une te cele dou puncte în ordinea select rii
punctelor.
Punctele se pot selecta cu mouse-ul sau prin introducerea num rului punctului.

6.3.4 Cerc

Creeaz un cerc prin selectarea unui punct existent ca centrul cercului i introducând raza cercului.
Cercul se construie te prin crearea a trei puncte i trei arce de cerc, cu unghiul de 120 de grade,
pe baza celor trei puncte.

6.3.5 Cerc cu punct ajut tor


Creaz un cerc complet prin precizarea centrului cercului i al unui punct pe cerc.

6.3.6 Generare centru cerc


Genereaz puncte de centru în stratul curent pentru toate cercurile din lucrare.

© 2003-2007 Geotop
150 MapSys 7

6.3.7 Cautare arc

Caut un arc de cerc dat.


Pentru c utare trebuie introdus num rul arcului de cerc.
Dac arcul este g sit, va fi adus în mijlocul afi ajului grafic, folosind scara curent . dac exist
mai multe arce de cerc cu acela num r, acestea sunt afi ate pe rând, în ordinea apari iei lor în
baza de date grafic .

6.3.8 Editare arc

Editeaz atributele arcului de cerc selectat. Arcul de cerc se poate transforma într-o linie sau într-o
curb prin modificarea op iunii Tip linie.

6.3.9 Informatii arc

Afi eaz informa ii despre arcul de cerc selectat.


Afi eaz coordonatele centrului, unghiurile de start i de sfâr it precum i raza cercului.

6.3.10 terge arc

terge arcul de cerc selectat prin punctele de cap t ale acesteia sau prin selectarea liniei care
leag punctele de cap t ale arcului de cerc.

© 2003-2007 Geotop
Grafic 151

6.3.11 Selectare arc


Selecteaz arcele, liniile sau curbele care îndeplinesc condi iile date de utilizator.
Condi iile pot fi definite cu ajutorul urm toarelor intervale:
- num r arc
- num r strat
- în l ime arc
- tip

În mod implicit, apar intervalele maxime pentru fiecare parametru.

Elementele selectate vor fi marcate cu culoarea curent de selectare.


Selec ia curent se adaug la selec ia existent (dac exist ).

6.3.12 Modifica arce selectate

Modific atributele arcelor, liniilor sau curbelor selectate.


Urm toarele atribute pot fi modificate:
- num r arc
- num r strat
- în l ime arc (pentru arce de cerc)
- tip
Elementele de tip linie, arc de cerc sau curb existente în selec ie se transform la tipul de
elementel date la op iunea Tip linie.

© 2003-2007 Geotop
152 MapSys 7

Vor fi modificate numai acele atribute la care, în câmpul asociat din fereastra Atribute Linie, se
introduce o valoare. Modific rile se efectueaz pentru toate elementele selectate.

6.4 Curba
Elementele de tip curb sau care includ curbe se pot crea cu acest meniu, folosind mai multe
metode de definire. Curbele se vor crea în stratul curent.

6.4.1 Creare/Digitizare curba

Creeaz o curb Spline nou precum i punctele care alc tuiesc curba, în stratul curent. Dup
intrarea în comand , se afi eaz o fereastr dialog cu toleran a de digitizare în milimetrii, la scara
planului, cu valorile implicite de 0.5 mm la scara de 1:1000.

Dac la digitizarea punctelor se g se te un punct existent în toleran a dat , atunci nu se va crea


un punct nou, ci se va face un salt la punctul existent.
Pentru crearea sau digitizarea curbelor de nivel, se poate seta op iunea de cotare a curbelor. În
acest caz, înaintea fiec rei curbe se cere cota pentru curba respectiv , iar la terminare, pentru
fiecare punct component al curbei se va atribui cota introdus .

6.4.2 Trasare curb


Creeaz o curb nou pe puncte existente, în stratul curent. Punctele se pot selecta cu mouse-ul
sau prin introducerea num rului punctului. Dup terminarea cre rii, se va actualiza afi ajul.

© 2003-2007 Geotop
Grafic 153

6.4.3 C utare curb


Caut o curb dat .
Pentru c utare trebuie introdus num rul curbei.
Dac este g sit , afi ajul grafic va fi deplasat în a a fel încât curba s fie pozi ionat în mijlocul
acesteia, folosind scara curent .

6.4.4 Editare curb


Editeaz atributele curbei selectate prin dou puncte ale curbei, sau printr-un segment al acestuia.
Curba se poate transforma într-o linie sau într-un arc de cerc prin modificarea op iunii Tip linie.

6.4.5 terge curb


terge segmentul de curb selectat prin dou puncte ale curbei, sau printr-un segment al acestuia.
Segmentele de curb care r mân ne terse se redeseneaz conform punctelor care au r mas în
alc tuirea curbei. Punctele componente ale curbei terse vor r mâne ne terse.

6.4.6 Selectare curb


Selecteaz arcele, liniile sau curbele care îndeplinesc condi iile date de utilizator.
Condi iile pot fi definite cu ajutorul urm toarelor intervale:
- num r curb
- num r strat
- în l ime curb
- tip

În mod implicit, apar intervalele maxime pentru fiecare parametru.

© 2003-2007 Geotop
154 MapSys 7

Elementele selectate vor fi marcate cu culoarea curent de selectare.


Selec ia curent se adaug la selec ia existent (dac exist ).

6.4.7 Modificare curbe selectate

Modific atributele arcelor, liniilor sau curbelor selectate.


Urm toarele atribute pot fi modificate:
- num r arc
- num r strat
- în l ime arc (pentru arce de cerc)
- tip
Elementele de tip linie, arc de cerc sau curb existente în selec ie se transform la tipul de
elementel date la op iunea Tip linie.

Vor fi modificate numai acele atribute la care, în câmpul asociat din fereastra Atribute Linie, se
introduce o valoare. Modific rile se efectueaz pentru toate elementele selectate.

© 2003-2007 Geotop
Grafic 155

6.5 Simbol
Acest meniu permite plasarea simbolurilor de puncte pe suprafa a grafic , setarea parametrilor
acestora, c utarea, selectarea acestora i efectuarea opera iilor grafice cu acestea. Simbolurile de
puncte se pot crea cu ajutorul func iei Construire Simbol, i se salveaz în fi iere de fonturi
plasate implicit în directorul de instalare a programului.

6.5.1 Creare/digitizare simbol

Creaz un simbol nou, implicit în stratul curent. La apelarea meniului, apare fereastra Atribute text
prin care se seteaz parametrii simbolului. Dup aceste set ri, dac se dore te o alt pozi ionare a
simbolului, se selecteaz o nou pozi ie.

Text
Num rul simbolului. Tabela bibliotecii de simboluri din fontul curent se poate vizualiza cu butonul
. Din acest tabel se alege cu mouse-ul simbolul dorit. Dac simbolul c utat se afl într-o alt
bibliotec de simboluri, aceasta se selecteaz cu butonul din dreptul câmpului Font.

În l ime simbol
În l imea simbolului se poate introduce în milimetri sau se poate m sura ca distan a dintre dou
puncte cu ajutorul butonului M soar

Direc ia
Direc ia simbolului se poate introduce direct sau se poate m sura ca direc ia dintre dou puncte cu
ajutorul butonului M soar

Strat
Num rul stratului în care va fi creat simbolul. Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba
la orice alt num r de strat.

Coordonate

© 2003-2007 Geotop
156 MapSys 7

Coordonatele originii simbolului. Originea simbolului, de obicei, se afl în centrul lui.

Font
Num rul fontului de simbol. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi
cu ajutorul butonului . Fi ierele cu fonturi au extensia FNT i trebuie s fie în directorul
programului.

Op iuni
Aceste op iuni permit ca simbolul s apar înclinat, încadrat, încercuit sau pe o linie de referin
trasat de la un punct la originea simbolului.

6.5.2 C utare simbol

Prin introducerea num rului simbolului din tabelul de simboluri, op iunea aduce în centru ecranului,
pe rând, toate simbolurile de acela tip, prin ap sarea tastei Enter.

6.5.3 Editare simbol

Editeaz simbolul selectat cu mouse-ul sau prin introducerea coordonatelor acestuia. Dup g sirea
simbolului apare fereastra Atribute text prin care se pot modifica parametrii simbolului.

Text
Num rul simbolului. Tabela bibliotecii de simboluri din fontul curent se poate vizualiza cu butonul
. Din acest tabel se alege cu mouse-ul simbolul dorit. Dac simbolul c utat se afl într-o alt
bibliotec de simboluri, aceasta se selecteaz cu butonul din dreptul câmpului Font.

În l ime simbol
În l imea simbolului se poate introduce în milimetri sau se poate m sura ca distan a dintre dou
puncte cu ajutorul butonului M soar

Direc ia

© 2003-2007 Geotop
Grafic 157

Direc ia simbolului se poate introduce direct sau se poate m sura ca direc ia dintre dou puncte cu
ajutorul butonului M soar

Strat
Num rul stratului în care va fi creat simbolul. Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba
la orice alt num r de strat.

Coordonate
Coordonatele originii simbolului. Originea simbolului, de obicei, se afl în centrul lui.

Font
Num rul fontului de simbol. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi
cu ajutorul butonului . Fi ierele cu fonturi au extensia FNT i trebuie s fie în directorul
programului.

Op iuni
Aceste op iuni permit ca simbolul s apar înclinat, încadrat, încercuit sau pe o linie de referin
trasat de la un punct la originea simbolului.

6.5.4 terge simbol

terge simbolul selectat. Selectarea se poate face cu mouse-ul sau prin introducerea
coordonatelor de origine ale simbolului.

6.5.5 Copiere simbol


Copiaz simbolul selectat într-o pozi ie nou . Selectarea pozi iilor se poate face cu mouse-ul sau
prin introducerea coordonatelor de la tastatur .

6.5.6 Deplasare simbol

Deplaseaz simbolul selectat într-o pozi ie nou . Selectarea pozi iilor se poate face cu mouse-ul
sau prin introducerea coordonatelor de la tastatur .

6.5.7 Selectare simbol

Selecteaz simbolurile care îndeplinesc o condi ie dat .


Condi iile pot fi definite cu ajutorul intervalelor afi ate în fereastra Atribute text.
Implicit, se vor afi a intervalele maxime

© 2003-2007 Geotop
158 MapSys 7

Extremele intervalelor se seteaz folosind urm toarele parametrii:

Text
Num rul simbolului. Tabela bibliotecii de simboluri din fontul curent se poate vizualiza cu butonul
. Din acest tabel se alege cu mouse-ul simbolul dorit.

În l ime simbol
În l imea simbolului se poate introduce în milimetri sau se poate m sura ca distan a dintre dou
puncte cu ajutorul butonului M soar

Direc ia
Direc ia simbolului se poate introduce direct sau se poate m sura ca direc ia dintre dou puncte cu
ajutorul butonului M soar

Strat
Num rul stratului în care este simbolul.

Z
Coordonat a Z al originii simbolului.

Font
Num rul fontului de simbol. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi
cu ajutorul butonului . Fi ierele cu fonturi au extensia FNT i trebuie s fie în directorul
programului.

Op iuni
Aceste op iuni permit ca simbolul s apar înclinat, încadrat, încercuit sau pe o linie de referin
trasat de la un punct la originea simbolului.

© 2003-2007 Geotop
Grafic 159

6.5.8 Modificare simboluri selectate

Modific simbolurile selectate conform parametrilor introdu i în fereastra Atribute text. Se


modific numai acei parametri unde a fost introdus o valoare sau la care s-a modificat o op iune.

Text
Num rul simbolului. Tabela bibliotecii de simboluri din fontul curent se poate vizualiza cu butonul
. Din acest tabel se alege cu mouse-ul simbolul dorit. Dac simbolul c utat se afl într-o alt
bibliotec de simboluri, aceasta se selecteaz cu butonul din dreptul câmpului Font.

În l ime simbol
În l imea simbolului se poate introduce în milimetri sau se poate m sura ca distan a dintre dou
puncte cu ajutorul butonului M soar

Direc ia
Direc ia simbolului se poate introduce direct sau se poate m sura ca direc ia dintre dou puncte cu
ajutorul butonului M soar

Strat
Num rul stratului în care va fi creat simbolul. Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba
la orice alt num r de strat.

Coordonate
Coordonatele originii simbolului. Originea simbolului, de obicei, se afl în centrul lui.

Font
Num rul fontului de simbol. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de fonturi
cu ajutorul butonului . Fi ierele cu fonturi au extensia FNT i trebuie s fie în directorul
programului.

Op iuni
Aceste op iuni permit ca simbolul s apar înclinat, încadrat, încercuit sau pe o linie de referin

© 2003-2007 Geotop
160 MapSys 7

trasat de la un punct la originea simbolului.

6.6 Text
Definirea textelor în MapSys se poate face prin utilizarea fonturilor proprii, sau prin utilizarea
fonturilor instalate din Windows. Fonturile proprii se pot edita/modifica cu func ia Construire
Simbol.

6.6.1 Creare/digitizare text

Creaz un text nou, implicit în stratul curent. Dup apelarea meniului se selecteaz pozi ia originii
textului sau se introduce perechea de coordonate a acesteia, dup care apare fereastra Atribute
text prin care se seteaz parametrii textulului. Dup aceste set ri, dac se dore te o alt
pozi ionare a textului, se introduc noile valori de coordonate ale originii textului.

Text
Con inutul textului. Tabela caracterelor din fontul curent se poate vizualiza cu butonul. Dac se
dore te folosirea unui alt font existent, aceasta se selecteaz cu butonul din dreptul câmpului
Font.

În l ime
În l imea textului se poate introduce în milimetri sau se poate m sura ca distan a dintre dou
puncte cu ajutorul butonului M soar .

Direc ia
Direc ia textului se poate introduce direct sau se poate m sura ca direc ia dintre dou puncte cu
ajutorul butonului M soar

© 2003-2007 Geotop
Grafic 161

Strat
Num rul stratului în care va fi creat textul. Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba la
orice alt num r de strat.

Coordonate
Coordonatele originii textului. Originea textului, se afl în col ul din stânga-jos al dreptunghiului
care încadreaz textul.

Font
Num rul fontului de caractere. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de
fonturi cu ajutorul butonului . Fi ierele cu fonturi au extensia FNT i trebuie s fie în directorul
programului.

Op iuni
Aceste op iuni permit ca textul s apar înclinat, încadrat, încercuit sau pe o linie de referin trasat
de la un punct la originea textului (cotare).

6.6.2 Creare/digitizare num r Cadastral

Creaz texte sau numere sau combina iile acestora care se incrementeaz automat la fiecare
pozi ionare pe suprafa a de lucru. Dup apelarea meniului apare fereastra Atribute text prin care
se seteaz parametrii textulului. În câmpul Text se introduce o combina ie de caractere, care va fi
primul num r cadastral. Urm toarele numere cadastrale vor fi formate prin modificarea ultimului
caracter al irului în urm torul caracter din lista standard de caractere (a - z, 0 - 9).

Text
Con inutul textului. Tabela caracterelor din fontul curent se poate vizualiza cu butonul. Dac se
dore te folosirea unui alt font existent, aceasta se selecteaz cu butonul din dreptul câmpului
Font.

© 2003-2007 Geotop
162 MapSys 7

În l ime
În l imea textului se poate introduce în milimetri sau se poate m sura ca distan a dintre dou
puncte cu ajutorul butonului M soar .

Direc ia
Direc ia textului se poate introduce direct sau se poate m sura ca direc ia dintre dou puncte cu
ajutorul butonului M soar

Strat
Num rul stratului în care va fi creat textul. Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba la
orice alt num r de strat.

Coordonate
Coordonatele originii textului. Originea textului, se afl în col ul din stânga-jos al dreptunghiului
care încadreaz textul.

Font
Num rul fontului de caractere. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de
fonturi cu ajutorul butonului . Fi ierele cu fonturi au extensia FNT i trebuie s fie în directorul
programului.

Op iuni
Aceste op iuni permit ca textul s apar înclinat, încadrat, încercuit sau pe o linie de referin trasat
de la un punct la originea textului (cotare).

6.6.3 Creare din fi ier text

Creaz un element text prin citirea unui fi ier dat. Calea de acces i numele fi ierului se introduc în
câmpul Text al ferestrei Atribute text dup selectarea pozi iei originii textului, aflat în col ul din
stânga-jos al dreptunghiului care încadreaz prima linie de text.

© 2003-2007 Geotop
Grafic 163

Text
Con inutul textului. Tabela caracterelor din fontul curent se poate vizualiza cu butonul. Dac se
dore te folosirea unui alt font existent, aceasta se selecteaz cu butonul din dreptul câmpului
Font.

În l ime
În l imea textului se poate introduce în milimetri sau se poate m sura ca distan a dintre dou
puncte cu ajutorul butonului M soar .

Direc ia
Direc ia textului se poate introduce direct sau se poate m sura ca direc ia dintre dou puncte cu
ajutorul butonului M soar

Strat
Num rul stratului în care va fi creat textul. Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba la
orice alt num r de strat.

Coordonate
Coordonatele originii textului. Originea textului, se afl în col ul din stânga-jos al dreptunghiului
care încadreaz textul.

Font
Num rul fontului de caractere. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de
fonturi cu ajutorul butonului . Fi ierele cu fonturi au extensia FNT i trebuie s fie în directorul
programului.

Op iuni
Aceste op iuni permit ca textul s apar înclinat, încadrat, încercuit sau pe o linie de referin trasat
de la un punct la originea textului (cotare).

6.6.4 Creare din atribute afisate

Aceast opera ie efectueaz conversia elementelor de tip text sau simbol vizibile, afi ate global
pentru una sau mai multe straturi, în elemente text sau simbol individuale. Astfel ele se pot
modifica unul câte unul în func ie de necesit i. Toate elementele create din atribute afi ate se vor
prelua în stratul curent. Dup efectuarea opera iei, afi area global se poate opri în fereastra
Setare strat din meniul Grafic - Parametrii.

6.6.5 C utare text


Prin introducerea textului c utat, op iunea aduce în centrul ecranului, pe rând, toate elementele
text care corespund cu irul de caractere introdus, prin ap sarea tastei Enter.

6.6.6 Editare text

Editeaz textul selectat. Selectarea se poate face cu mouse-ul sau prin introducerea coordonatelor
originii textului, aflat în col ul din stânga-jos al dreptunghiului care încadreaz textul. Dup g sirea
textului apare fereastra Atribute text prin care i se pot modifica parametrii.

© 2003-2007 Geotop
164 MapSys 7

Text
Num rul textului. Tabela bibliotecii de texte din fontul curent se poate vizualiza cu butonul .

În l ime
În l imea textului se poate introduce în milimetri sau se poate m sura ca distan a dintre dou
puncte cu ajutorul butonului M soar

Direc ia
Direc ia textului se poate introduce direct sau se poate m sura ca direc ia dintre dou puncte cu
ajutorul butonului M soar

Strat
Num rul stratului în care va fi creat textul. Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba la
orice alt num r de strat.

Coordonate
Coordonatele originii textului. Originea textului, se afl în col ul din stânga-jos al dreptunghiului
care încadreaz prima linie a textului.

Font
Num rul fontului de caractere. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de
fonturi cu ajutorul butonului . Fi ierele cu fonturi au extensia FNT i trebuie s fie în directorul
programului.

Op iuni
Aceste op iuni permit ca textul s apar înclinat, încadrat, încercuit sau pe o linie de referin trasat
de la un punct la originea simbolului.

© 2003-2007 Geotop
Grafic 165

6.6.7 Sterge text

terge textul selectat. Selectarea se poate face cu mouse-ul sau prin introducerea coordonatelor
de origine ale textului, aflat în col ul din stânga-jos al dreptunghiului care încadreaz prima linie a
textului.

6.6.8 Copiere simbol


Copierea unui simbol existent într-o alt pozi ie se poate face cu acest meniu, prin selectarea
simbolului i selectarea noii pozi ii. Simbolurile afi ate global din fereastra Setare strat trebuie
transpuse ca elemnte grafice cu func ia Creare din atribute afisate.

6.6.9 Copiere text

Copiaz textul selectat într-o pozi ie nou .

6.6.10 Deplasare text

Deplaseaz textul sau textele selectate într-o pozi ie nou .

6.6.11 Selectare text

Selecteaz textele care îndeplinesc o condi ie dat .


Condi iile pot fi definite cu ajutorul intervalelor afi ate în fereastra Atribute text.
Implicit, se vor afi a intervalele maxime.

Extremele intervalelor se seteaz folosind urm toarele parametrii:

Text

© 2003-2007 Geotop
166 MapSys 7

Con inutul textului. Se face selectarea textelor care con ine combina ia de caractere aflat în
intervalul dat. Pentru selectarea unui text anume, în ambele ferestre se introduce acela text.
Tabela de caractere din fontul curent se poate vizualiza cu butonul .

În l ime
În l imea textului se poate introduce în milimetri sau se poate m sura ca distan a dintre dou
puncte cu ajutorul butonului M soar

Direc ia
Direc ia textului se poate introduce direct sau se poate m sura ca direc ia dintre dou puncte cu
ajutorul butonului M soar

Strat
Num rul stratului în care se caut textul. Pentru c utarea într-un singur strat, în ambele ferestre se
introduce num rul stratului respectiv.

Z
Cota originii textului. Intervalul de cote unde se caut textul.

Font
Num rul fontului de caractere. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de
fonturi cu ajutorul butonului . Fi ierele cu fonturi au extensia FNT i trebuie s fie în directorul
programului.

Op iuni
Aceste op iuni permit ca textul s apar înclinat, încadrat, încercuit sau pe o linie de referin trasat
de la un punct la originea textului.

6.6.12 Modificare texte selectate

Modific textele selectate conform parametrilor introdu i în fereastra Atribute text. Se modific
numai acei parametri unde a fost introdus o valoare sau la care s-a modificat o op iune.

© 2003-2007 Geotop
Grafic 167

Text
Num rul textului. Tabela bibliotecii caractere din fontul curent se poate vizualiza cu butonul .
Modificarea fontului se face cu butonul din dreptul câmpului Font.

În l ime
În l imea textului se poate introduce în milimetri sau se poate m sura ca distan a dintre dou
puncte cu ajutorul butonului M soar

Direc ia
Direc ia textului se poate introduce direct sau se poate m sura ca direc ia dintre dou puncte cu
ajutorul butonului M soar

Strat
Num rul stratului în care va fi plasat textul. Implicit este setat stratul curent dar se poate schimba
la orice alt num r de strat.

Coordonate
Coordonatele originii textului. Originea textului se afl în col ul din stânga-jos al dreptunghiului care
încadreaz textul.

Font
Num rul fontului de caractere. Se poate introduce manual sau se poate selecta din tabela de
fonturi cu ajutorul butonului . Fi ierele cu fonturi au extensia FNT i trebuie s fie în directorul
programului.

Op iuni
Aceste op iuni permit ca textul s apar înclinat, încadrat, încercuit sau pe o linie de referin trasat
de la un punct la originea simbolului.

© 2003-2007 Geotop
168 MapSys 7

6.6.13 Înlocuire text


Aceast func ie permite înlocuirea textelor selectate sau a unor p r i din acestea cu elemnte text
sau numerice noi. Selectarea textelor se poate face prin mai multe metode, descrise la meniul Edit
i func ia Selectare text.

Textul ce se va înlocui poate fi:


1. o valoare fix care se poate înscrie în câmpul de dup setarea Text fix sau
2. o por iune de text definit prin pozi ia primului caracter i lungimea irului de caractere care
urmeaz dup aceasta, definite prin câmpurile de dup setarea Pozi ie+lungime. În acest caz
por iunea de text precizat din toate textele selectate va fi înlocuit cu valoarea înscris în cîmpul
Text nou.

În câmpul Text nou se introduce valoarea cu care se va înlocui textul c utat.

6.6.14 Creare texte SIPA


Prin aceast func ie sunt create identificatorii de obiecte conform specifica iilor SIPA (Sistem de
Identificare ale Parcecelor Agricole).

© 2003-2007 Geotop
Grafic 169

6.7 Calcule
Acest meniu con ine func ii de calcule simple de distan e/orientare i suprafa ce se pot efectua
folosind elementele grafice existente în lucrare (puncte sau linii). Efectuarea acestor calcule pentru
întreaga suprafa de lucru se poate face prin func ia Construire topologie.

6.7.1 Distan /Orientare

Calculeaz distan a i orientara fa de direc ia Nord dintre dou puncte.


Rezultatul este afi at în linia de stare.

6.7.2 Distan punct-linie

Calculeaz distan a dintre un punct i o linie selectat , prin proiectarea ortogonal a punctului pe
dreapt .
Rezultatul este afi at în linia de stare.

6.7.3 Suprafa punct cu punct

Calculeaz suprafa a unui contur prin selectarea unul câte unul a punctelor de frângere a
conturului. Pentru a închide conturul, selecta i din nou primul punct sau ap sa i butonul din dreapta
a mouse-ului; în acest caz ultimul punct se va închide cu primul punct.
Rezultatul este afi at în linia de stare.

6.7.4 Suprafa poligon închis

Calculeaz suprafa a unui poligon care se închide prin linii aflate în stratul curent. Pentru alegerea
conturului se va selecta o linie care apar ine poligonului.
Rezultatul este afi at în linia de stare.

6.8 Constructii
Func iile principale de construire a planului digital se g sesc în meniul Construc ii. Elementele
construite se bazeaz pe puncte, linii, polilinii (arce) existente. Precizarea elementelor liniare se
face prin selectarea liniei sau a punctelor de cap t. Ordinea de selectare a punctelor sau sensul de
selectare a liniei are importan , determinând primul punct i al doilea punct al bazei.

6.8.1 Intersc ie linie - linie

Creeaz un punct izolat la intersec ia a dou linii. Definirea liniilor care se vor intersecta se face
prin selectarea punctelor de cap t sau a liniilor. Punctul se va crea în stratul curent. Pentru
integrarea punctului creat în linie, se va utiliza func ia Inserare punct.

6.8.2 Proiec ie

Proiecteaz ortogonal un punct pe o dreapt . Pentru proiectarea punctului, se va selecta baza,


apoi punctul. Pentru integrarea punctului creat în linie, se va utiliza func ia Inserare punct.
Punctul se va crea în stratul curent.

© 2003-2007 Geotop
170 MapSys 7

6.8.3 Intersec ie distan e

Creeaz un punct izolat prin intersectarea a dou distan e m surate de la dou puncte de baz .
Dup selectarea celor dou puncte de baz se cer pe r nd distan ele m surate, de la punctele
bazei. Intersectarea se va face pe partea stâng a bazei.
Punctul se va crea în stratul curent.

6.8.4 Radiere

Creeaz puncte izolate prin introducerea coordonatelor polare. Dup selectarea celor dou puncte
de baz i a direc iei origine, necesare pentru orientare, se pot introduce perechile de
directie/distan pentru calcularea punctelor radiate. Punctele vor fi calculate fa de primul punct
de baz .
Punctele izolate vor fi create în stratul curent.

6.8.5 Puncte ortogonale

Creeaz în stratul curent puncte prin introducerea distan elor ortogonale. Dup selectarea
punctelor de baz se cere introducerea distan elor m surate pe direc ia bazei i perpendicular pe
baz . Distan ele pozitive creeaz puncte în direc ia sau pe partea stâng a bazei, cele negative în
spatele sau pe partea dreapt a bazei.Punctele vor fi calculate fa de primul punct de baz .

6.8.6 Împ r ire

Împarte distan a dintre dou puncte în p r i egale. Dup selectarea celor dou puncte de baz se
cere introducerea num rului de p r i (n) în care se va împarte dreapta. Se vor crea în stratul curent
n -1 de puncte izolate.

6.8.7 Intersectie+racordare, inserare


Aceast func ie realizeaz un ir de opera ii, în ordine: intersec ie linie-linie, racordare segmente
intersectate la punctul de intersec ie i inserare punct. Utilizarea se face prin selectarea liniilor de
intersectat.

6.8.8 Intersec ie arc de cerc - line

Creaz dou puncte izolate la intersec ia a unei arc de cerc cu o dreapt .


Punctele izolate vor fi create în stratul curent.

6.8.9 Intersec ie arce de cerc

Creaz dou puncte izolate la intersec ia unui arc de cerc cu un alt arc de cerc.
Punctele izolate vor fi create în stratul curent.

6.8.10 Paralel la distan dat

Creaz o paralel cu o baz dat la o distan dat . Distan ele pozitive creeaz paralela pe partea
stâng a bazei, cele negative pe partea dreapt a bazei.

Pentru a trasa o paralel prin mai multe puncte, punctele dorite se vor selecta consecutiv.

© 2003-2007 Geotop
Grafic 171

Pentru a trasa o paralel cu o linie întreag , se va selecta linia f r punctare pe unul din punctele
ce le compune. La terminarea definirii liniei de baz , se va ap sa butonul din stânga al mouse-ului.
i se va introduce distan a la care va fi creat paralela.

Liniile i punctele noi vor fi create în stratul curent.

6.8.11 Paralel prin punct dat

Creeaz o paralel cu o baz dat , la o distan egal cu distan a dintre un punct dat i primul
segment de linie a bazei.

Pentru a trasa o paralel prin mai multe puncte, punctele dorite se vor selecta consecutiv.
Pentru a trasa o paralel cu o linie întreag , se va selecta linia f r punctare pe unul din punctele
ce le compune. La terminarea definirii liniei de baz , se va ap sa butonul din stânga al mouse-ului.

Liniile i punctele noi vor fi create în stratul curent.

6.8.12 Ortogonal

Creeaz o linie ortogonal pe o baz , printr-un punct dat i cu lungime dat . Lungimile pozitive
creaz ortogonala pe partea stâng a bazei, cele negative pe partea dreapt a bazei.

6.8.13 Perimetrare ortogonal

Aceast comand creaz puncte ortogonale, fiind cunoscute sensul i lungimile de la baz .
Construirea se face continuu, luându-se ca baz linia precedent , prin introducerea valorilor
Înainte/Înapoi i Stânga/Dreapta.
La început trebuie precizat o baz prin selectarea unei linii sau a dou puncte. Construirea începe
din cel de-al doilea punct al bazei prin introducerea pentru fiecare nou linie a distan elor m surate
pe direc ia bazei i ortogonal pe baz . Linia creat va deveni noua baz i se repet opera ia de
introducere a distan elor pân la renun area comenzii.
Distan ele pozitive creeaz punctele în fa a sau pe partea stâng a bazei, cele negative în spatele
sau pe partea dreapt a bazei. Dac se dore te construirea unor linii perpendiculare sau în
prelungire, una din valorile Înainte/Înapoi, Stânga/Dreapta trebuie s fie zero.

6.8.14 Scar
Creeaz paralele fa de o linie, la distan e egale. Baza se define te prin puncte sau prin linie.
Pentru definitivarea opera iei se introduce num rul de sc ri (num r întreg) i lungimea treptelor.
Paralele se vor crea la stânga liniei, iar capetele paralelelor se vor lega cu linii, toate în stratul
curent.

6.8.15 Construc ii distan e


Func ia Construc ii distan e este similar cu func ia Perimetrare Ortogonal , cu diferen a c
punctele create pot fi la orice direc ie fa de baz . Rezultatul func iei este crearea de puncte la
direc ia i distan a specificat fa de o baz , i legarea acestora cu punctul al doilea a bazei.
Pentru precizarea unor direc ii de multiplu de 15 grade fa de baz , se poate cupla
func ionalitatea 'Orto'.

Pentru precizarea bazei se selecteaz dou puncte existente. Punctul al doilea va fi punctul de
pornire al noii linii. Direc ia i lungimea liniei se specific prin deplasarea cursorului i ap sând apoi
butonul din dreapta al mouse-ului sau prin introducerea de la tastatur a distan ei în metri.
Precizarea direc iei se poate face i prin unghiuri multiplu de 15 grade fa de baz , prin ap sarea

© 2003-2007 Geotop
172 MapSys 7

butonului F8 de la tastatur . Linia nou-creat reprezint baza pentru urm toarea linie.

6.8.16 Dimensiuni
Aceast func ie permite crearea dimension rii prin text i linie a distan elor definite prin dou
puncte de c tre utilizator. La apelarea meniului este afi at fereastra de mai jos, care permite
precizarea modului de creare a dimension rii.
Dimensionarea se va crea întotdeauna în startul curent, la stânga liniei ce leag primul punct
definit de cel de-al doilea punct definit.
Dup acceptarea set rilor de mai jos, se selecteaz cu mouse-ul punctele care definesc linia de
cotat. Dup aceast opera ie se introduce de la tastatur valoarea distan ei de la linie a cot rii,
m surat perpendicular pe linia de cotat.

Tip dimensiune
Modul de pozi ionarea dimension rii

Interior
Dimensionarea se face în interiorul punctelor ce definesc linia cu textul în centru.

Exterior
Dimensionarea se face în exteriorul punctelor ce definesc linia cu textul în centru.

Linie de referin
Dimensionarea se face la centrul liniei ce leag punctele definite cu linie de

referin .

Aliniere text
Modul de aliniere a textului afi at.

În l ime
În l imea textului de dimensionare.

© 2003-2007 Geotop
Grafic 173

Font
Fontul de simboluri utilizat pentru simbolul care se pozi ioneaz la capetele dimension rii.
Selectarea unui font de simboluri se poate face cu butonul .

Simbol
Simbolul utilizat pentru capetele dimension rii.

În l ime
În l imea simbolulului în milimetri.

6.9 Corectii
Elementele liniare care trebuie s satisfac unele condi ii geometrice prin defini ie pot fi corectate
prin func iile cum ar fi Aliniere, Paralelizare, Corec ie distan . Precizarea elementelor liniare se
face prin selectarea liniei sau a punctelor de cap t. Ordinea de selectare a punctelor sau sensul de
selectare a liniei are importan , determinând primul punct i al doilea punct al bazei.
O func ie special de corec ie este cea de Ortogonalizare poligon care poate fi apelat din meniul
Topologie. Cu aceasta, obiectele topologice care con in ughiuri apropiate de 90 sau 180 grade pot
fi corectate la unghi drept sau la 180 grade.

6.9.1 Aliniere

Mut prin proiec ie punctele care cad în interiorul unei distan e date pe cele dou p r i a unei baze,
pe linia bazei.
Baza se selecteaz cu mouse-ul sau prin dou puncte.

6.9.2 Ortogonalizare
Mut punctul al doilea a unei linii astfel încât linia s devin ortogonal fa de o baz .
Prima dat se cere selectarea bazei, apoi repetat liniile care vor fi ortogonalizate.

Pentru ortogonalizarea unui obiect topologic de tip poligon, apela i la meniul Topologie -
Ortogonalizare poligon.

6.9.3 Paralelizare

Mut punctul al doilea a unei linii astfel încât linia s devin paralel fa de o baz .
Prima dat se cere selectarea bazei, apoi repetat liniile care vor fi paralelizate fa de baz .

6.9.4 Corec ie distan

Mut punctul al doilea a unei baze, înainte sau înapoi pe direc ia bazei astfel încât distan a dintre
cele dou puncte ale bazei s fie egal cu cea introdus de utilizator.

6.9.5 Echidistan iere

Mut punctele aflate la o distan dat pe cele dou p r i a unei baze, paralel cu baza, astfel încât
distan a dintre punctele mutate s devin egal .

© 2003-2007 Geotop
174 MapSys 7

6.9.6 Aliniere text

Mut inscrip iile aflate la o distan dat pe cele dou p r i a unei baze, pe direc ia bazei, în a a fel
încât originea textelor s fie aliniate.

6.9.7 Echidistan iere text

Mut inscrip iile aflate la o distan dat pe cele dou p r i a unei baze, paralel cu baza, astfel încât
distan a dintre inscrip iile mutate s devin egal .

6.10 Curbe de nivel


Curbele de nivel i elementee componente ale acestora trebuie s satisfac condi ii de
continuitate, cotare i nesuprapunere. Pentru verificarea i corectarea erorilor ce pot apare la
digitizarea curbelor de nivel exista func iile specializate cu care pot fi depistate i corectate aceste
tipuri de erori.

6.10.1 Verificare continuitate

Verific continuitatea curbelor de nivel, prin efectuarea unei topologii de linie, detecteaz i
afi eaz numerele i coordonatele punctelor de intersec ie, dac exist . Aceste puncte pot fi
ulterior c utate i corectate de erorile de continuitate. Dup terminarea opera iei, se afi eaz
urm torii parametrii:

- Racord ri
- Uniri de linii
- Intersect ri
- Erori de neînchidere
- Linii terse

Dac parametrii Intersect ri i Erori de neînchidere con ini valori nenule, atunci exist curbe de
nivel care se intersecteaz sau discontinuit i în curbele de nivel. Acestea din urm sunt marcate
pe ecran. Dup corectarea erorilor se reface verificarea i corectarea, pân când sunt eliminate
toate erorile.

© 2003-2007 Geotop
Grafic 175

6.10.2 Verificare cote

Cu aceast func ie se pot verifica cotele punctelor curbelor de nivel sau a punctelor izolate cotate,
din stratul curent. Se cer valorile de margine ale intervalului de cote în care se face verificarea
cotelor. În cazul în care o curb de nivel con ine puncte cu cote diferite, sau exist puncte care
sunt în afara valorilor minime i maxime introduse, curba respectiv va fi afi at cu linie groas pe
ecran i operatorul va trebui s introduc valoarea corect a curbei de nivel. Ca urmare, toate
punctele curbei de nivel examinate vor primi aceea i cot . La terminarea opera iei este afi at un
mesaj cu num rul curbelor de nivel corectate.

6.10.3 Cotare curbe de nivel

Cu aceast func ie se pot modifica cotele tuturor punctelor curbei de nivel selectate, la o nou
valoare dat .

© 2003-2007 Geotop
176 MapSys 7

6.11 Numerotare
Numerotarea elementelor grafice din MapSys face automat, în ordinea cre rii acestora. Dac se
face import de elemente grafice în format ASCII, sau se fac modific ri la numerotarea elementelor
existente, identificatorii acestora vor fi p strate, chiar dac în baza de date exist numere identice.
Pentru identificatorii de tip text (num r cadastral), sunt valabile acelea i reguli. Renumerotarea
elementelor grafice existente se poate face prin func iile prezentului meniu.

6.11.1 Primul num r de punct

Afi eaz implicit num rul ultimului punct din baza de date grafic a lucr rii. Aceast valoare se
poate seta liber.
Primul punct nou creat va avea num rul introdus în fereastr , iar restul se vor incrementa cu 1.
Sunt permise numere de punct duplicate.

6.11.2 Renumerotare puncte pe contur

Renumeroteaz punctele unui poligon selectat printr-o linie sau prin dou puncte care apar in
poligonului. Se va selecta întotdeuna poligonul din dreapta liniei, fa de ordinea de selectare a
punctelor acesteia.
Pentru renumerotare se cere num rul primului num r de punct i valoarea cu care se
incrementeaz numerele.
Renumerotarea se va face începând cu primul punct selectat i se va continua în ordinea
punctelor ce definesc poligonul.

6.11.3 Renumerotare puncte active

Aceast func ie atribuie numere de puncte noi pentru toate punctele active din straturile vizibile,
începând de la un num r de punct i un pas dat. Pentru a activa sau a dezactiva straturi întregi sau
elementele unui snumit strat, folosi i fereastra de configurare a straturilor din meniul Setare strat.
Pentru a renumerota o selec ie de puncte, crea i mai întâi selec ia, apoi activa i selec ia folosind
op iunea Numai cele selectate din meniul Parametrii.

6.11.4 Renumerotare linii active

Aceast func ie atribuie numere de linii noi pentru toate liniile active din straturile vizibile, începând
de la un num r dat i un pas dat. Pentru a activa sau a dezactiva straturi întregi sau elementele
unui snumit strat, folosi i fereastra de configurare a straturilor din meniul Setare strat. Pentru a
renumerota o selec ie de linii, crea i mai întâi selec ia, apoi activa i selec ia folosind op iunea
Numai cele selectate din meniul Parametrii.

© 2003-2007 Geotop
Grafic 177

6.11.5 Verificare num r cadastral

Aceast comand verific numerele cadastrale aflate în stratul curent. Rezultatul se va salva într-
un fi ier LOG care se va afi a pe ecran.

Fi ierul con ine urm toarele date

- Num rul total de numere


- Primul num r
- Ultimul num r
- Erori de numerotare:
- Continuitate întrerupt ( Ex.: dintre 1-10 i 1-12 lipse te
1-11)
- Numere cadstrale duplicate (Ex.: 1-11 este folosit de mai
multe ori)

6.11.6 Incrementare num r cadastral

Incrementeaz fiecare num r cadastral din stratul curent care cade în intervalul definit de utilizator.
Se cere introducerea primului i ultimului num r cadastral dup care se cere introducerea valorii cu
care vor fi incrementate numerele.

Dac la primul num r nu se introduce nimic, num rul cadastral cel mai mic va fi primul num r.
Dac la ultimul num r nu se introduce nimic, num rul cadastral cel mai mare va fi ultimul num r.

© 2003-2007 Geotop
178 MapSys 7

6.12 Transformare
Transformarea unei lucr ri create într-un sistem de coordonate într-un alt sistem de coordonate
este posibil folosind meniul cu acela ume. Calculul parametrilor de transformare este f cut pe
baza punctelor.

6.12.1 Transformare

Aplic o transformare cu apte parametri întregii lucr ri. Parametrii de transformare se pot
introduce manual sau pot fi calculate pe baza punctelor comune (minim 3 puncte). Parametrul dZ
permite modificarea cotelor tuturor elementelor cu o constant .
Ordinea opera iilor de transformare este:

1. Introducerea parametrii transform rii în ferastra Transformare plan i începerea transform rii
cu butonul OK sau

2. Introducerea coordonatelor punctelor comune în sistemul surs i în sistemul destina ie


selectând butonul Puncte comune
3. Închidrea ferestrei bazei de date cu butonul
4. Selectarea butonului Transformare cu puncte comune
5. Eliminarea punctelor comune care dep esc toleran a în fereastra Transformare plan cu
puncte comune (dac este cazul)
6. Schimbarea metodei de transformare - ortogonal sau afin - (dac este cazul)
7. Selectarea butonului Recalculare dac a fost efectuat una sau amândou din punctele 6 i 7.
8. Acceptarea parametrilor de transformare calcula i cu butonul OK din fereastra Transformare
plan cu puncte comune
9. Începerea transform rii cu butonul OK din fereastra Transformare plan

1.

2. Tabelul punctelor comune cu numele TRANSFRM, care se afl în baza de date a lucr rii, poate
fi editat prin ap sarea butonului Puncte comune. Dac acest tabel nu con ine înregistr ri, se va
afi a un mesaj de avertizare. Pentru introducerea i administrarea punctelor comune se selecteaz
butonul Puncte comune. Ad ugarea coordonatelor se face cu butonul , dup care se va afi a
fereastra de mai jos, unde se introduc de la tastatur valorile cerute. Pentru validarea introducerii
se apas tasta Enter.

© 2003-2007 Geotop
Grafic 179

Pentru detalii cu privire la opera iile ce se pot efectua în Fereastra baza de date consulta i meniul
cu acela nume din directorul Afi aj.
Perechile de coordonate vor fi introduse în tabelul Transfrm din baza de date a lucr rii.

3. Dup introducerea perechilor de coordonate ale punctelor comune, se închide fereastra Baza
de date cu butonul . Va apare din nou fereastra cu formula i parametrii transform rii.

4. Pentru calculul parametrilor de transformare se selecteaz butonul Transformare cu puncte


comune. Va fi afi at ferastra care con ine coordonatele care se folosesc la transformare precum
i diferen ele de coordonate în punctele comune.

5. Eliminarea punctelor cu diferen e inacceptabile de utilizator se face prin deselectarea perechii de


coordonate. Selectarea sau deselectarea unei linii se face prin punctarea cu mouse-ul al semnului
.

6. Modificarea metodei de transformare se poate face validând op iunea corespunz toare din
grupul Metoda.

7. Dac s-a efectuat eliminarea unor perechi de coordonate sau a fost modificat metoda
transform rii, este necesar recalcularea parametrilor de transformare cu butonul Recalculare.

© 2003-2007 Geotop
180 MapSys 7

Metoda
În op iunea Metoda se poate selecta tipul transform rii aplicate:
- Ortogonal (Factor de scal unic pe cele dou axe, p strarea unghiului dintre axe)
- Afin (Factor de scal diferit pe cele dou axe, posibil schimbare a unghiului dintre axe)

Recalculare
Repetarea calculului parametrilor de transformare.
Parametrii de transformare se calculeaz folosind metoda celor mai mici p trate.
Rezultatele ultimei transform ri sunt plasate în fi ierul text TRANSFRM.LOG. Con inutul fi ierului
este afi at dup fiecare calcul. 8. Acceptarea parametrilor de transformare se face cu butonul

, dup care este afi at din nou fereastra Transformare plan , cu parametrii de
transformare completa i.

9. Efectuarea propriu-zis a transform rii se face prin selectarea butonului OK din fereastra
Transformare plan . Opera ia de transformare este definitiv , adic nu se poate utiliza func ia
Undo. Totu i, transformarea poate fi ignorat dac lucrarea nu a fost salvat .

6.12.2 Transformare prin digitizare


Aplic o transformare cu apte parametri întregii lucr ri. Parametrii de transformare se pot
introduce manual sau pot fi calculate pe baza punctelor comune (minim 3 puncte). Punctele din
sistemul destina ie se introduc manual, iar cele corespondente din sistemul surs se indic cu
mouse-ul prin selectarea unor puncte existente pe suprafa a lucr rii curente. Parametrul dZ
permite modificarea cotelor tuturor elementelor cu o constant .
Ordinea opera iilor de transformare este:

1. Introducerea coordonatelor punctelor comune în sistemul destina ie selectând butonul Puncte


cunoscute din fereastra Orientare sau prin digitizarea acestora din lucrarea MapSys curent cu
ajutorul butonului cu acela nume.
2. Închidrea ferestrei bazei de date cu butonul
3. Selectarea butonului OK din ferestra Orientare

© 2003-2007 Geotop
Grafic 181

4. Digitizarea punctelor din sistemul de coordonate surs (lucrarea curent ) - în ordinea


introducerii
5. Eliminarea punctelor comune care dep esc toleran a în fereastra Transformare plan cu
puncte comune (dac este cazul)
6. Schimbarea metodei de transformare - ortogonal sau afin - (dac este cazul)
7. Selectarea butonului Recalculare dac a fost efectuat una sau amândou din punctele 6 i 7.
8. Acceptarea parametrilor de transformare calcula i cu butonul OK din fereastra Transformare
plan cu puncte comune i efectuarea transform rii

1. Introducerea coordonatelor sistemului destina ie se face cu butonul Puncte cunoscute.

Resetare
tergerea introducerilor din coloana Folosite

Ordona
Ordonarea în sens cresc tor a punctelor

2. Tabelul punctelor comune cu numele TRANSDIG, care se afl în baza de date a lucr rii, poate fi
editat prin ap sarea butonului Puncte comune. Dac acest tabel nu con ine înregistr ri, se va
afi a un mesaj de avertizare. Pentru introducerea i administrarea punctelor comune se selecteaz
butonul Puncte comune. Ad ugarea coordonatelor se face cu butonul , dup care se va afi a
fereastra de mai jos, unde se introduc de la tastatur valorile cerute. Pentru validarea introducerii
se apas tasta Enter.

Pentru detalii cu privire la opera iile ce se pot efectua în Fereastra baza de date consulta i meniul
cu acela nume din directorul Afi aj.
Perechile de coordonate vor fi introduse în tabelul Transfrm din baza de date a lucr rii.

© 2003-2007 Geotop
182 MapSys 7

3. Dup introducerea perechilor de coordonate ale punctelor comune, se închide fereastra Baza
de date cu butonul . Va apare din nou fereastra cu formula i parametrii transform rii.

4. Fereastra Orientare con ine coloanele Cunoscute i Folosite unde se pot defini punctele care
se vor folosi pentru orientare din sistemul destina ie. Eliminarea unui punct se face prin dublu-clic
pe num r din coloana Folosit . Ad ugarea unui punct se face prin dublu-clic pe num rul de punct
dorit în colaoana Cunoscute. Ordinea punctelor din coloana Folosite reprezint ordinea în care
vor trebui digitizate punctele în sistemul surs . Începerea digitiz rii punctelor din sistemul surs se
face cu butonul OK.

4. Dup digitizare tuturor punctelor din list , este afi at fereastra Transformare plan cu puncte
comune. Va fi afi at ferastra care con ine coordonatele care se folosesc la transformare precum
i diferen ele de coordonate în punctele comune.

5. Eliminarea punctelor cu diferen e inacceptabile de utilizator se face prin deselectarea perechii de


coordonate. Selectarea sau deselectarea unei linii se face prin punctarea cu mouse-ul al semnului
.

6. Modificarea metodei de transformare se poate face validând op iunea corespunz toare din
grupul Metoda.

7. Dac s-a efectuat eliminarea unor perechi de coordonate sau a fost modificat metoda
transform rii, este necesar recalcularea parametrilor de transformare cu butonul Recalculare.

© 2003-2007 Geotop
Grafic 183

Metoda
În op iunea Metoda se poate selecta tipul transform rii aplicate:
- Ortogonal (Factor de scal unic pe cele dou axe, p strarea unghiului dintre axe)
- Afin (Factor de scal diferit pe cele dou axe, posibil schimbare a unghiului dintre axe)

Recalculare
Repetarea calculului parametrilor de transformare.
Parametrii de transformare se calculeaz folosind metoda celor mai mici p trate.
Rezultatele ultimei transform ri sunt plasate în fi ierul text TRANSFRM.LOG. Con inutul fi ierului
este afi at dup fiecare calcul. 8. Acceptarea parametrilor de transformare se face cu butonul

, dup care este efectuat transformarea propriu-zis a lucr rii. Opera ia de


transformare este definitiv , adic nu se poate utiliza func ia Undo. Totu i, transformarea poate fi
ignorat dac lucrarea nu a fost salvat .

6.12.3 Rotire

Aplic o transformare de tip rota ie întregii lucr ri. Pentru efectuarea opera iei trebuie precizat o
direc ie, determinat de dou puncte existente. Primul punct selectat va fi centrul de rota ie, iar al
doilea punct va determina direc ia care se va roti împreun cu lucrarea întreag pe direc ia
Nordului, în sensul acelor de ceasornic.

6.12.4 Geografic <=> Proiectie


Acest meniu permite efectuarea transformarilor de coordonate pe acela elipsoid de tipul:

• Din coordonate rectangulare în proiec ia Gauss, UTM sau Stereografic 1970 în coordonate
geografice Fi, Lambda elipsoidale
• Din coordonate geografice Fi, Lambda elipsoidale în coordonate rectangulare în proiec ia Gauss,

© 2003-2007 Geotop
184 MapSys 7

UTM sau Stereografic 1970

Înaintea efectuarii opera iilor de transformare se recomand salvarea lucr rii sub un alt nume, ca o
copie de siguran , deoarece programul nu permite refacerea opera iei. Opera iile de transformare
se vor efectua numai dac utilizatorul cunoa te în detaliu fiecare parametru a transform rii.

Programul detecteaz sistemul de coordonate curent (geografic sau proiec ie), i permite
efectuarea transform rii mereu din sistemul curent în sistemul destina ie.
Opera ia de transformare presupune c utilizatorul cunoa te i specific pe care elipsoid se face
transformarea, i parametrii proiec iei de pe care se face transformarea sau în care se face
transformarea. În func ie de acest lucru, se alege unul din submeniurile Gauss sau Stereo.
Posibilit ile de transformare sunt afi ate schematic în diagrama de mai jos.

6.12.4.1 Gauss
Transform coordonatele geografice în coordonate proiec ia Gauss/UTM sau invers, pe un elipsoid
de referin selectat. Sistemul surs este sistemul în care se afl lucrarea MapSys. Programul
detecteaz dac acesta este în coordonate elipsoidale sau rectangulare (proiec ie), i permite
efectuarea transform rii c tre cel lalt sistem. Coordonatele elipsoidale sunt date în formatul
<grade_sexagesimale.fractiunizecimale>.
Utilizarea coeficientului de scar implicit 1, are ca rezultat transformarea din sau în sistemul Gauss
General sau Local de 6 sau 3 grade.
Dac se utilizeaz un coeficient de scar de 0.9996, transformarea se face din sau în sistemul
UTM (Universal Transverse Mercator) General sau Local cu fus de 6 sau 3 grade.
Dac se alege sistemul Local, trebuie precizat origiea acestuia. În cazul op iunii General, sunt lua i
în considerare parametrii de origine oficiali (46, 25, 500.000, 500.000, 1.00000).
Elipsoidul pe care se lucreaz trebuie cunoscut de c tre utilizator, i se precizeaz prin selectarea
butonului i alegerea elipsoidului dorit din list .

Dup efectuarea transform rii, programul cere salvarea lucr rii transformate. Dup salvare, nu
exist posibilitatea refacerii opera iei cu func ia Undo din MapSys. Totu i, refacerea se poate face
prin copierea con inutului subdirectorului Backup a lucr rii în directorul lucr rii (lucrarea trebuie
închis în prealabil).

În concluzie, exist dou posibilit i principale de transformare:

1. Din coordonate rectangulare în proiec ia Gauss sau UTM în coordonate geografice Fi, Lambda
elipsoidale

Sistem General Sistem Local

© 2003-2007 Geotop
Grafic 185

2. Din coordonate geografice Fi, Lambda elipsoidale în coordonate rectangulare în proiec ia Gauss
sau UTM

Sistem General Sistem Local

© 2003-2007 Geotop
186 MapSys 7

© 2003-2007 Geotop
Grafic 187

6.12.4.2 Stereo
Transform coordonatele geografice în coordonate proiec ia Stereografic 1970 sau invers, pe un
elipsoid de referin selectat. Sistemul surs este sistemul în care se afl lucrarea MapSys.
Programul detecteaz dac acesta este în coordonate elipsoidale sau rectangulare (proiec ie), i
permite efectuarea transform rii c tre cel lalt sistem. Coordonatele elipsoidale sunt date în
formatul <grade_sexagesimale.fractiunizecimale>.
Dac se alege sistemul Local, trebuie precizate parametrii originii acestuia. În cazul op iunii
General, sunt lua i în considerare parametrii de origine oficiali (46, 25, 500.000, 500.000, 1.00000).
Elipsoidul pe care se lucreaz trebuie cunoscut de c tre utilizator, i se precizeaz prin selectarea
butonului i alegerea elipsoidului dorit din list .

Dup efectuarea transform rii, programul cere salvarea lucr rii transformate. Dup salvare, nu
exist posibilitatea refacerii opera iei cu func ia Undo din MapSys. Totu i, refacerea se poate face
prin copierea con inutului subdirectorului Backup a lucr rii în directorul lucr rii (lucrarea trebuie
închis în prealabil).

În concluzie, exist dou posibilit i principale de transformare:

1. Din coordonate rectangulare proiec ia Stereo70 General sau Local în coordonate geografice Fi,
Lambda elipsoidale:

Sistem General Sistem Local

© 2003-2007 Geotop
188 MapSys 7

2. Din coordonate coordonate geografice Fi, Lambda elipsoidale în coordonate rectangulare


proiec ia Stereo70 General sau Local:

Sistem General Sistem Local

© 2003-2007 Geotop
Grafic 189

6.12.4.3 UTM
Transform coordonatele geografice în coordonate proiec ia UTM (Universal Transverse Mercator)
sau invers, pe un elipsoid de referin selectat. Sistemul surs este sistemul în care se afl
lucrarea MapSys. Programul detecteaz dac acesta este în coordonate elipsoidale sau
rectangulare (proiec ie), i permite efectuarea transform rii c tre cel lalt sistem. Coordonatele
elipsoidale sunt date în formatul <grade_sexagesimale.fractiunizecimale>.
Elipsoidul pe care se lucreaz trebuie cunoscut de c tre utilizator, i se precizeaz prin selectarea
butonului i alegerea elipsoidului dorit din list .
Dup efectuarea transform rii, programul cere salvarea lucr rii transformate. Dup salvare, nu
exist posibilitatea refacerii opera iei cu func ia Undo din MapSys. Totu i, refacerea se poate face
prin copierea con inutului subdirectorului Backup a lucr rii în directorul lucr rii (lucrarea trebuie
închis în prealabil).
Sistemul UTM general este o proiectie cilindrica transversala secant cu un factor de scara de
0,9996 la centrul de proiectie. În acest sistem de proiec ie, elipsoidul este împ r it în 60 de fusuri
cu 6 grade l ime. Acestea sunt proiectate pe cilindrul pozi ionat transversal, orientat perpendicular
pe direc ia N-S i centrat pe centrul de proiec ie al fusului. Valorile extreme de coordonate în
sistemul UTM 6 grade sunt definite în felul urm tor:

X0 = 0 la Ecuador, în sens cresc tor în emisfera Nordic


X0 = 10.000.000 la Ecuador, în sens descresc tor în emisfera Sudic
Y0 = 500.000
f.s. = 0.9996

Indicarea zonei în care se face calculul se efectueaz prin selectarea zonei standard dorite în
meniul cu acela nume. Parametrii fiec rei zone se vor afi a în dreptul denumirii zonei.
România este pozi ionat pe fusurile 34 N i 35 N, încadrându-se în dreptunghiul elipsoidal cu
coordonatele Fi1=43°35', La1=20°10', Fi2=48°20', La2=29°50'.

Pentru definirea unei proiec ii TM locale, se introduc valorile din grupul Coeficient respectiv
Origine manual. În acest caz zonele standard nu sunt luate în considerare. Proiec ii locale se pot

© 2003-2007 Geotop
190 MapSys 7

defini cu originea aflat în orice punct, dar în acest caz este necesar cunoa terea coordonatelor
geografice Fi, La a punctului origine, i a factorului de scar optim pentru l imea fusului ales.
Teritoriul româniei se poate acoperi cu 10 proiec ii locale de 1 grad l ime, începând cu
Longitudinea La=21 grade E pân la La=31 grade E, din grad în grad, toate având Latitidunea
Fi=46 grade N.
Pentru zonele locale de 1 grad, valoarea optim a factorului de scar este de 0.99999.
Coordonatele rectangulare ale originii proiec iilor TM locale cu fus de un grad poate fi 500.000,
500.000.

Parametrii Proiec iei TM locale cu fusuri de 1 grad pentru teritoriul României:

Fi0 = 46°N
La0 = 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°E
X0 = - 4.596.124,7851
Y0 = 500.000
f.s. = 0.99999

În concluzie, exist dou posibilit i principale de transformare:

1. Din coordonate rectangulare proiec ia UTM General sau Local în coordonate geografice Fi,
Lambda elipsoidale (de ex. pentru La0 = 22°).

Sistem General Sistem Local

© 2003-2007 Geotop
Grafic 191

2. Din coordonate coordonate geografice Fi, Lambda elipsoidale în coordonate rectangulare


proiec ia Stereo70 General sau Local
(de ex. pentru La0 = 22°):

Sistem General Sistem Local

© 2003-2007 Geotop
192 MapSys 7

6.12.5 Transformari standard


Transform rile standard permit transform ri de pe un elipsoid de referin la altul a coordonatelor
proiec ie ale lucr rii, aflate în proiec ia Stereo 70. Lucrarea de transformat trebuie s se g seasc
în coordonate proiec ie, cunoscute de utilizator. În func ie de elipsoidul de referin a proiec iei, se
alege transformarea corespunz toare.

Înaintea efectuarii opera iilor de transformare se recomand salvarea lucr rii sub un alt nume, ca o
copie de siguran , deoarece programul nu permite refacerea opera iei. Opera iile de transformare
se vor efectua numai dac utilizatorul cunoa te în detaliu fiecare parametru a transform rii.

6.12.6 Istoric sistem de referinta coordonate


Acest meniu afi eaz transform rile geografice efectuate în lucrarea curent .

În cazul transform rilor standard, prima coloan con ine sistemul de coordonate surs , iar al doilea
sistemul destina ie.

© 2003-2007 Geotop
Grafic 193

În cazul transform rilor Geografic (Fi, La) <==> Proiec ie (X, Y) este afi at sistemul de coordonate
destina ie i parametrii elipsoidului de referin pe care s-a efectuat transformarea.

6.13 GPS
Reg sirea i pozi ionarea punctelor i obiectivelor de teren este posibil cu ajutorul func iei GPS,
prin care utilizatorul poate urm ri pozi ia sau traiectoria parcurs în cadrul lucr rii curente, prin
cuplarea unui GPS de buzunar la laptop-ul luat pe teren pe care este instalat Mapsys. În lucrarea
MapSys se pot înc rca fi iere vectoriale în diferite formate sau imagini raster ortofoto sau satelitare
în sistem de proiec ie Stereografic 1970 sau în coordonate geografice, pe care se poate urm ri
pozi ia i deplasarea utilizatorului.
Precizia de determinare a pozi iei depinde de num rul i amplasarea sateli ilor de la care
receptorul prime te semnal. Modul de ini ializare a GPS-ului i operarea set rilor pentru a
func iona corect, trebuie citite de utilizator din manualul GPS-ului.

Pentru leg tura cu MapSys, set rile necesare sunt:

• elipsoid WGS84
• transmiterea datelor în format NMEA (National Marine Electronics Association).

În cazul set rii corecte, precizia datelor de pozi ionare este sub 6 m. Dac GPS-ul recep ioneaz i
sateli ii WAAS (Wide Area Augmentation System), precizia de determinare a pozi iei este sub 3 m
datorit datelor de corec ie transmise prin ace ti sateli i.

6.13.1 GPS- Configurare


În aceast fereastr se poate realiza testarea comunica iei cu receptorul GPS i setarea sistemului
de coordonate în care vor fi furnizate coordonatele transmise c tre lucrarea MapSys.
Testarea comunica iei presupune setarea GPS-ului i a parametrilor de comunica ie în meniul
Configurare Digitizor. Aici se se efectuez urm toarele set ri:

• în meniul Lucrare – Configurare digitizor se seteaz GPS NMEA (National Marine


Electronics Association) prin selectarea cu mouse-ul (în câmpul driver curent trebuie s
apar GPS NMEA )
• se alege portul de comunica ie unde este legat GPS-ul
• se seteaz parametrii de comunicare cu butonul Configurare la valorile 9600, 8, none, 1, none
• se selecteaz butonul Ok pentru salvarea set rilor pân la ie irea din fereastra Configurare
digitizor

În GPS se opereaz urm toarele set ri (modul de acces a acestora depinde de tipul receptorului
GPS9) :

• la configurarea DATUM-ului (Setup-Map Datum) se seteaz WGS84


• sistemul de coordonate poate fi orice
• se seteaz trimiterea datelor prin portul GPS-ului pentru format NMEA V2.1 GSA (Setup-

© 2003-2007 Geotop
194 MapSys 7

NMEA)
• se seteaz parametrii de comunicare la viteza 9600 Baud (Setup – Baud rate)
• se conecteaz cablul de leg tur la GPS, respectiv la portul serial al calculatorului

Dup aceste set ri, se poate testa func ionarea comunica iei, cu meniul curent. În cazul unei
comunica ii stabilite cu succes, dup ce receptorul începe transmiterea datelor de pozi ionare (se
recep ioneaz semnal de la cel pu in 4 sateli i), în fereastra de mai jos vor fi afi ate datele
transmise în format NMEA. Dup testarea comunica iei se alege butonul Stop, dup care se pot
apela func iile de pozi ionare din meniul GPS (Calcul coordonate, C utare punct, Traseu).

6.13.2 GPS - Calcul coordonata


Prin acest meniu se pot atribui coordonate rezultate din media datelor de pozi ionare transmise.
Acesta presupune c uilizatorul se afl pozi ionat pe punctul de determinat, f r s se deplaseze
pân la terminarea m sur torii.
Dup alegerea meniului se cere o toleran (în metri), care reprezint eroarea fa de media
coordonatelor calculate în cadrul sesiunii de m surare curente. Recep ionarea coordonatelor ine
pân la ap sarea butonului <Esc> al calculatorului. Dup aceasta, m sur toarea este oprit i
este afi at fereastra coordonatelor calculate. Valorile care dep esc toleran a sunt marcate cu
asterisc. Din celelalte valori este calculat media coordonatelor. Acceptarea acesteia se face cu
butonul Ok dup închiderea ferestrei. Reînceperea m sur torii se face din acest moment.

Starea datelor de pozi ionare este afi at în partea din stânga-jos a ecranului grafic în formatul:

<Seria datelor>, (Eroarea medie a datelor de pozitionare), <coordonata X>, <coordonata Y>

În cazul transmiterii datelor, valorile de mai sus se modific permanent.

© 2003-2007 Geotop
Grafic 195

6.13.3 GPS - Cautare punct


Prin introducerea coordonatelor X, Y al unui punct, programul afi eaz distan a i direc ia dintre
pozi ia curent transmis de receptorul GPS i punctul introdus de utilizator.

Starea datelor de pozi ionare este afi at în partea din stânga-jos a ecranului grafic în formatul:

<Seria datelor>, (Eroarea medie a datelor de pozitionare), <coordonata X>, <coordonata Y>

În cazul transmiterii datelor, valorile de mai sus se modific permanent.

6.13.4 GPS - Traseu


Cu ajutorul acestei func ii, este afi at traseul parcurs de utilizator prin unirea cu linie în stratul
curent a punctelor transmise de GPS. Densitatea punctelor depinde de viteza de deplasare i
perioada de transmitere a coordonatelor din GPS. Linia creat va fi de tip ARC, care va con ine
maxim 100 puncte intermediare. Dac se dep e te acest num r, automat se va începe un arc
nou pornind din ultimul punct al arcului precedent.

Starea datelor de pozi ionare este afi at în partea din stânga-jos a ecranului grafic în formatul:

<Seria datelor>, (Eroarea medie a datelor de pozitionare), <coordonata X>, <coordonata Y>

În cazul transmiterii datelor, valorile de mai sus se modific permanent.

6.13.5 GPS - Download


Prin acest mod de lucru datele de pozi ionare (Waypoint), traseele (Route) i registrul (Tracklog)
sunt transmise din memoria receptorului GPS la un calculator prin comanda dat de utilizator.

Configurarea receptoarelor GPS

Se configureaz acelea i set ri ca la meniul GPS- Configurare cu excep ia c se devalideaz


transmiterea NMEA ("NMEA - Off"), iar datumul trebuie s fie WGS84.

Configurare MapSys

• în meniul Lucrare – Configurare digitizor se seteaz GPS NMEA prin selectarea cu mouse-
ul (în câmpul driver curent trebuie s apar GPS NMEA )
• se alege portul de comunica ie unde este legat GPS-ul
• se seteaz parametrii de comunicare cu butonul Configurare la valorile 9600, 8, none, 1, none
• se selecteaz butonul Ok pentru salvarea set rilor pân la ie irea din fereastra Configurare
digitizor
• se apeleaz meniul GPS – Download, unde dup precizarea formatului coordonatelor, a
datelor care se preiau i a straturilor destina ie, se selecteaz butonul Start
• dup aceasta, se va începe transmiterea datelor de la GPS

Datele se transmit separat pentru fiecare tip de date, pân la desc rcarea total a acestora.

© 2003-2007 Geotop
196 MapSys 7

6.14 Setari
Set rile generale i particulare ale programului respectiv ai straturilor grafice se g sesc în
meniurile Parametrii i Setare strat.

6.14.1 Înc rcare parametrii

Încarc parametrii unei lucr ri existente din fi ierul de parametrii a lucr rii (*.PRS). Parametrii
înc rca i vor suprascrie parametrii lucr rii curente. Parametrii con in toate set rile lucr rii care apar
în fereastra Parametrii i fereastra Setare strat.

6.14.2 Salvare parametrii


Salveaz parametrii unei lucr ri existente din fi ierul de parametrii a lucr rii (*.PRS). Parametrii
înc rca i vor suprascrie parametrii lucr rii curente. Parametrii con in toate set rile lucr rii care apar
în fereastra Parametrii i fereastra Setare strat.

© 2003-2007 Geotop
Grafic 197

6.14.3 Parametrii

Afi eaz fereastra de setarea a parametrilor generali ai lucr rii curente.

Op iuni
Seteaz op iunile de afi are pentru lucrarea curent . Pentru fiecare op iune se poate seta separat
culoarea i grosimea liniei cu care va fi afi at op iunea respectiv . Culoarea se alege prin dublu-
clic la c su a din dreptul op iunii dorite, iar grosimea prin introducerea unui num r întreg în c mpul
corespunz tor.

Eroare neînchidere
Capetele libere ale liniilor dintr-un strat pentru care s-a creat topologia de tip Poligon sunt
marcate cu dreptunghiuri de mici dimensiuni

Caroiaj
Se deseneaz o cruce la fiecare 10 cm pe suprafa a afi ajului grafic

Cadru
Se deseneaz un dreptunghi în jurul afi ajului grafic, în fereastra de imprimare

Valori kilometrice
Din 5 în 5 cm se marcheaz cu o linii de 8 mm perpendiculare pe cadru valorile rotunde de
coordonate, se înscriu valorile coordonatelor col urilor în fereastra de imprimare

Numai cele selectate


Pe afi aj se deseneaz numai acele elemente care au fost selectate. La toate opera iile
grafice se vor lua în considerare numai elementele selectate; se vor plota numai
elementele selectate

Arbore quadral
Afi eaz structura indexului geografic de tip arbore quadral, folosit de MAPSYS pentru
optimizarea manipul rii lucr rilor care con in un num r mare de elemente grafice.

© 2003-2007 Geotop
198 MapSys 7

Scara
Afi eaz scara numeric i scara grafic a planului în fereastra de imprimare

Cadru ornamental
Deseneaz un cadru ornamental la o distan de 1 cm de la cadrul ferestrei grafice

Sistem de coordonate
Seteaz orientarea axei sistemului de coordonate a lucr rii:
- axa oX orientat spre NORD
- axa oX orientat spre EST

Direc ii
Unitatea de m sur a unghiurilor:
- Centesimal
- Sexagesimal

Set ri

Factor m rire text/simbol


Factorul global cu care sunt înmul ite dimensiunile elementelor de tip text i simbol.
Permite desenarea la plotter a inscrip iilor cu dimensiunile dorite la scara respecti .
În l imiile textelor i simbolurilor sunt definite la scara de 1:1000. Dac se dore te
desenarea lor cu în l imea definit la o alt scar , se introduce o valoare egal cu
numitorul scarii /1000.

Num r zecimale coordonate


Num rul de zecimale pentru afi area coordonatelor.

Num r zecimale distan e


Num rul de zecimale pentru afi area distan elor.

Num r zecimale direc ii


Num rul de zecimale pentru afi area direc iilor.

Num r zecimale suprafe e


Num rul de zecimale pentru afi area suprafe elor.

Num r zecimale rest


Num rul de zecimale pentru afi area restului la suprafe e.

Distan a minim
Distan a minim la care trebuie s se afle un punct nou fa de celelalte pentru a fi creat
ca punct distinct. Punctele noi situate mai aproape de valoarea introdus vor face un salt
la un punct existent aflat în interiorul distan ei date.

Confirmare la creare
La crearea elementelor de tip punct, linie, arc de cerc, curb sau punct de referin preluat din
lucr rile de referin , se va afi a o fereastr dialog pentru precizarea atributelor elementului.

Culoare de fond
Seteaz culoare de fond a ferestrei grafice. Pentru modificare se selecteaz dreptunghiul cu
specimenul de culoare i se selecteaz culoarea dorit .

Coordonate
Seteaz modul de men inere i de tratare a coordonatelor introduse.
(X, Y) - coordonate rectangulare în sistemul de proiec ie
(Fi, La) - coordonate geografice Longitudine, Latitudine

© 2003-2007 Geotop
Grafic 199

6.14.4 Setare strat

Fereastra Atribute strat permite selectarea stratului curent i precizarea op iunilor de afi are i
activare a tuturor straturilor. Fereastra Atribute strat este alc tuit din urm toarele segmente:

Fiecare strat are op iuni de setare proprii, adic fiec rui strat î-i corespunde din Set rile straturilor
un grup de set ri din grupul Elemente active i din Fereastra atributelor.

Linia stratului curent apare încadrat în tabelul de straturi. Set rile stratului curent apar în Linia de
stare a straturilor, i în Linia de stare a atributelor. Tot în aceste linii de stare se pot efectua
majoritatea modific rilor prin selectarea butoanelor de setare sau prin introducerea valorilor de la
tastatur .

Pentru orice tip de set ri, mai întâi se selecteaz linia stratului dorit din Set rile atributelor, apoi
se fac set rile respective, indiferent în care segment se afl op iunile care se doresc modificate.

Alegerea stratului curent se face prin selectarea num rului stratului din segmentul Set rile

straturilor. Num rul stratului curent este afi at în câmpul .

Set rile straturilor

© 2003-2007 Geotop
200 MapSys 7

Linia de stare a straturilor


Afi eaz set rile specifice stratului curent i permite modificarea acestor set ri.

Parametrii care se pot modifica în Linia de stare a straturilor sunt:

Activ/inactiv
Straturile active sunt cele în care se pot efectua toate opera iile i care pot fi afi ate dac nu
sunt restric ionate de scara de afi are sau de setarea Numai cele selectate din fereastra
Parametrii. În tabelul de straturi, straturile active sunt marcate cu culoarea verde în
dreptunghiul corespunz tor din prima coloan a tabelului. Modificarea statutului se face prin
selectarea dreptunghiului din prima coloan a segmentului Set rile straturilor sau al c su ei

de la începutul Liniei de stare a straturilor. Cu ajutorul butonului se poate inverta


selec ia de straturi.

Nume
Afi eaz num rul i denumirea straturilor. Modificarea denumirii se face prin selectarea
c mpului rezervat denumirii stratului dorit i introducerea de la tastatur .

Apare la scara/dispare la scara


Intervalul de scar pentru care vor fi afi ate elementele din stratul curent, definit considerând
prin conven ie c se face o m rire de la o scar infinit de mic la scara 1:1. Elementele din
vor fi afi ate la sc ri mai mari decât scara specificat la câmpul Apare la scara i la sc ri mai
mici decât cea specificat la câmpul Dispare la scara. În concluzie, valorile introduse la
câmpul Apare la scara > Dispare la scara.

Toc/Grosime
Culoarea i grosimea liniei cu care vor fi afi ate elementele dintr-un strat. Pentru selectarea
unei culori se selecteaz c su a culorii în linia stratului dorit, sau se selecteaz numele

stratului dorit, apoi butonul din Linia de stare a straturilor. Grosimea liniei este dat în
pixeli. Valoarea se introduce de la tastatur .

Tip linie

© 2003-2007 Geotop
Grafic 201

Tipul liniei cu care vor fi afi ate elementele de tip linie, arc de cerc sau curb dintr-un strat.

Pentru selectarea unui tip de linie se selecteaz linia stratului dorit, apoi butonul
din Linia de stare a straturilor.

Simbol
Setarea unui simbol care va fi plasat în toate punctele izolate sau pe liniile din stratul curent.

Alegerea simbolului dorit se face din tabela care apare la selectarea butonului din
Linia de stare a straturilor.

Font
Fi ierul de caractere cu extensia FNT care con ine biblioteca de simboluri. Modificarea setului

de carectere se face prin alegerea unui set nou dup selectarea butonului din Linia de
stare a straturilor.

În l ime
În l imea simbolului în milimetri la scara 1:1000. Pentru reprezentarea i plotarea simbolurilor
la acelea i dimensiuni se modific Factorul de m rire text din meniul Grafic - Set ri -
Parametri, în func ie de scara de reprezentare cu valoarea Numitor scar /1000.

Dist
În cazul straturilor care con in linii, afi area simbolurilor pe aceste linii depinde de valoarea
distan ei introduse. Indiferent de valoarea introdus , simbolurile se vor afi a la punctele din
capetele liniilor.
- valoare pozitiv : simbolurile se afi eaz echidistant între capetele liniei, la distan a introdus
- valoare negativ : se afi eaz un num r constant de simboluri egal cu modulul num rului
introdus
- valoare egal cu zero: simbolurile se afi eaz numai pe punctele de cap t ale liniilor

Cu simbol
Activarea reprezent rii cu simbol ale punctelor i liniilor din stratul dorit, conform set rilor.
Op iunea se activeaz /dezactiveaz cu c su a din cap tul Liniei de stare a straturilor.

Grupul Elemente active


Seteaz tipurile de elemente active (vizibile) din stratul selectat în lista straturilor: puncte, linii,
arce de cerc, curbe, simboluri. Elementele setate apar numai dac stratul este activ.

Butonul Activare vizibile


Prin selectarea butonului, setarea Act (vizibil/invizibil) al straturilor afi ate în pagina curent a
Fereastrei de setare a straturilor va fi schimbat la valoarea invers , adic starturile vizibile
se vor ascunde i invers.

Butonul Activare Toate


Vizualizarea tuturor straturilor va fi setat la valoarea invers .

Butonul Setare multipl


Aceast func ie permite aplicarea set rilor stratului curent, pentru celelalte straturi. În fereastra
de configurare a set rii multiple exist dou segmente:
Caracteristici preluate
Se precizeaz acei parametrii ai stratului curent care vor fi prelua i conform set rii din grupul

© 2003-2007 Geotop
202 MapSys 7

Aplica pe.

Aplic pe
În acest grup se va preciza grupul de straturi care vor prelua caracteristicile setate anterior.

Butonul Raport

Func ia Raport permite listarea caracteristicilor actuali ai straturilor. În raport vor fi incluse
numai acele caracteristici care se valideaz în grupul Caracteristici preluate, pentru grupul
de straturi precizat la grupul Aplica pe. Pentru configurarea raportului, este afi at fereastra
de mai sus.

Fereastra atributelor
Din baza de date grafic a lucr rii se pot afi a atribute de tip grafic, text sau numeric caracteristice
fiec rui element de tip punct sau linie, din stratul curent.
Atributele se afi eaz implicit fa de punct cu valori care se pot modifica. Atributele afi ate se pot
trensforma în elemente de tip text în stratul curent cu func ia Grafic - Text - Creare din atribute
afi ate.
Atributele posibile sunt:

Cerc nul - desenarea unui cerc cu diametrul de 0.8 mm la fiecare punct izolat al
stratului.
Num r punct - afi area numerelor de punct
X, Y, Z - afi area coordonatelor punctelor
Num r strat - afi area num rului stratului la puncte
Distan a - afi area lungimii liniilor

Linia de stare a tributelor

© 2003-2007 Geotop
Grafic 203

Apari ia individual a atributelor se face prin selectarea c su ei de la începutul liniei.

Pentru fiecare atribut se pot seta urm torii parametrii:

Scara
Atributul apare la sc rile mai mari de aceast scar .

Toc
Culoarea de reprezentare a atributului.

Grosime
Grosimea atributului reprezentat.

Font
Tipul de caractere pentru reprezentarea atributelor.

În l ime
În l imea atributului în mm la scara 1:1000. Pentru reprezentarea cu dimensiuni corecte la alte
sc ri, se seteaz Factorul de m rire text/Simbol în fereastra Parametrii, cu valoarea Numitor
scar /1000.

dX, dY
Deplasarea fa de element al atributului reprezentat.

Înclinat
Reprezentarea cu caractere înclinate al atributului text/numeric. Setarea modului de reprezentare
se face prin selectarea c su ei de la sfâr itul Liniei de stare.

6.14.5 Transformare strat


Func ia Transformare straturi permite crearea coresponden ei între straturile a dou lucr ri
MapSys, i efectuarea transferului de date din straturile lucr rii surs în straturile lucr rii destina ie,
conform coresponden ei straturilor. Straturile lucr rilor MapSys sunt p strate în fi iere cu extensia
.pr5 care au numele lucr rii.

Straturile surs sunt straturile lucr rii curente, care apar în sec iunea din stânga Start surs . În
partea dreapta a ferestrei, în sec iunea Strat destina ie este afi at lista de straturi în care se
transpune datele. La apelarea func iei, în ambele sec iuni apar straturile lucr rii surs . Pentru
selectarea straturilor destina ie, se alege butonul , dup care se selecteaz fi ierul .pr5 dorit.
În sec iune Strat destina ie va apare lista de straturi ale lucr rii destina ie.

Coresponden a straturilor care se vor transfera dintr-o lucrare în alta se face prin selectarea cu clic
simplu în sec iune din dreapta (Strat destina ie) a numelu stratului destina ie, apoi prin selectarea
cu dublu clic a numelui stratului surs în sec iunea Strat surs . Straturile la care s-a efectuat
coresponden a, vor fi marcate cu asterisc, respectiv cu numele stratului surs între paranteze.

Salvarea unei coresponden e efectuate se poate face cu butonul Salveaz .


Înc rcarea unui tabel de coresponden e salvate anterior se face cu butonul Încarc .
Folosi i butonul Reset pentru a terge coresponden ele f cute.

Pentru transferul datelor din straturile surs în straturile destina ie, se alege OK.

© 2003-2007 Geotop
204 MapSys 7

6.15 Informatii
Afi eaz fi ierul log LAYERS.LOG care con ine date despre num rul elementelor din straturile
grafice, precum i date despre num rul elementelor selectate.

© 2003-2007 Geotop
Grafic 205

6.16 Profil
Aceast func ie permite generarea profilelor longitudinale i transversale pornind din elementele de
tip punct i linie reprezentând trasee longitudinale i elemente de profil transversale. Profilele se
genereaz într-unul sau mai multe fi iere de format DXF, care se pot înc rca în aceea i lucrare
sau într-o alt lucrare, pentru editare sau plotare.

Profile longitudinale
Traseul profilelor longitudinale se traseaz într-un strat separat, cu func ia Creare/Digitizare linie
sau Trasare linie dac punctele exist . Liniile se traseaz în ordinea în care se vor reprezenta în
profil. Dac exist mai multe trasee separate în acela strat, se vor crea profile longitudinale pentru
fiecare.
Atributele punct sunt afi ate cu func ia Editare punct.

Profile transversale
Traseul profilelor transversale se traseaz într-un strat separat, cu func ia Creare/Digitizare linie
sau Trasare linie dac punctele exist . Liniile se traseaz în ordinea în care se vor reprezenta în
profil, toate de la stânga la dreapta sau toate de la dreapta la stânga. Pentru a reprezenta punctele
comune (pe ax) ale profilelor transversale i longitudinale, este necesar includerea acestora în
ambele linii de profil. Dac nu sunt incluse puncte pe ax, profilele transversale nu vor avea o linie
de centru.
Atributele punct sunt afi ate cu func ia Editare punct.

Parametrii de generare profile


În aceast fereastr se seteaz to i parametrii profilelor care se vor crea. Fi ierele DXF generate
vor avea denumirea profil_tran_xx.dxf respectiv profil_long_xx.dxf i vor fi plasate în directorul
lucr rii.

Strat date profil longitudinal/transversal


Se introduce num rul stratului care con ine liniile de profil longitudinale respectiv transversale.
Pentru a reprezenta corect axul pe profilele transversale, trebuie introdus stratul de linii al profilului
longitudinal, chiar dac nu se genereaz profile longitudinale.

© 2003-2007 Geotop
206 MapSys 7

Foaie
În aceast sec iune se pot seta urm torii parametrii:
• dimensiunile standard sau defini i de utilizator a foii de lucru
• amplasarea foii (portrait sau landscape)
• modul de amplasare a profilelor pe foaie (pe orizontal sau pe vertical )
• distan ele unde nu se deseneaz elemente grafice fa de marginea foii m surate fa de primul
i ultimul profil
• tipul profilelor generate
• modul de salvare a profilelor - în acela fi ier sau în fi iere separate
• scara orizontal i vertical de reprezentare a profilelor
• în l imea inscrip iilor
• distan a de la baza profilului a cotei minime a profilului (în metri redus la scara vertical )
• valoarea kilometric a primului profil transversal sau a primului punct al profilului longitudinal
• informa ii ce se afi eaz în tabelul de sub baza profilului. Ordinea informa iilor este de sus în jos.
Modificare ordinii se face prin selectarea unui atribut i a butonului Sus sau Jos. Afi area unui
atribut se face prin validarea dreptunghiului din stânga atributului. Introducerea unei linii goale se
face cu butonul Gol.
• salvarea i rechemarea set rilor din fereastra Profil se face cu butoanele Salveaz /Încarc .
• generarea fi ierelor profilelor conform set rilor efectuate se face cu butonul Generare

6.17 Plan de dispunere


Cu aceast func ie se pot genera i afi a limitele foilor de plan în nomenclatura Gauss, Sterografic
1970 standard ONCGC sau împ r ire local cu dimensiuni definite de utilizator. Dup generare,
limitele foilor de plan împreun cu nomenclatura corespunz toare în centru se vor afi a pe
suprafa a de lucru, cu acoperirea total sau precizat de utilizator. Limitele foilor de plan se vor
genera în stratul curent, iar numerotarea i nomenclatura în straturile date de utilizator.
Nomenclaturile generate pot fi introduse ca atribute în tabelele topologice precizate de utilizator, la
toate obiectele topogice ale stratului precizat.

© 2003-2007 Geotop
Grafic 207

Set rile care trebuie f cute înainte de generarea foilor de plan sunt:

grupul Tip dispunere


Trapez vechi - împ r ire de foi de tip proiec ie Gauss cu col uri de foi calculate în proiec ie
Sterografic 1970
Stereo 70 Standard ONCGC - împ r ire de foi de tip rectangular cu col uri de valori rotunde în
proiec ia Stereografic 1970
Local - împ r ire definit de utilizator prin precizarea l imii, lungimii foii de plan i a sc rii.

grupul Suprafa a cuprins


În acest grup se precizeaz suprafa a care se va acoperi cu foi de plan. Exist mai multe
posibilit i de definire:

- Lucrare: suprafa a întregii lucr ri


- Definit: suprafa definit de un punct origine i num rul de plan e pe orizontal i pe vertical .
Prima plan va fi plan a care cuprinde coordonatele punctului origine dat
- Nomenclatur dat : se va genera plan a cu nomenclatura specificat
- Afi aj: suprafa a afi at

Scara
Sc rile standard pentru care se poate genera planul de dispunere (de la 1:500 la 1:100.000).

L ime/În l ime
Dimensiunile în metri a foii de plan. Op iune este valid numai pentru dispunere de tip Local a
foilor de plan.

Origine X/Y
Coordonatele punctului fa de care se vor genera foile de plan, atunci când suprafa a este definit
prin num rul de plan e pe orizontal i pe vertical , i nu de suprafa a lucr rii.

Num r plan e
Num rul de plan e care se vor genera de la punctul origine spre drepta i jos.

© 2003-2007 Geotop
208 MapSys 7

grupul Numerotare
Func ia de generare a foilor de plan permite crearea nomenclaturii sau a numerot rii foilor în form
de text, plasate în centrul planurilor.

Nomenclatura/Strat
Afi area nomenclaturii pentru împ r irea de foi standard Trapez vechi (Gauss) sau Stereo 70
ONCGC i a numerot rii pentru împ r irea local . În câmpurile Strat se introduce num rul stratului
în care se vor genera nomenclaturile respectiv numerotarea local începând e la valoarea
introdus în câmpul Primul num r.

Topologie
Nomenclatura standard sau local pot fi introduse ca atribute la fiecare obiect topologic al stratului
topologic precizat în dreptul ferestrei de validare Topologie, unde apare lista tabelelor topologice.
Opera ia are ca rezultat generarea câmpurilor NOMENC i NRPLAN în tabelul topologic dat, i
completarea câmpurilor cu nomenclatura i/sau nomenclatura local în care se afl obiectele
topologice.
Validarea gener rii câmpurilor i complet rii cu nomenclaturile corespunz toare se face separat
pentru nomenclatura general i nomenclatura local (num r plan ) prin validarea op iunii
Topologie din dreptul op iunii dorite.

6.18 Harta Bloc


Func ia Hart bloc permite generarea automat a unor foi de plan de dimensiuni i scar definite,
pe baza unor criterii de optimizare, în scopul creeri de foi de plan astfel pozi ionate încât un poligon
(o parcel ) s fie reprezentat în întregime numai pe o singur foaie de plan.
Pentru utilizarea func iei se va genera în prealabil topologie de tip poligon pentru stratul care
con ine obiectele de baz .
Configura ia h r ilor bloc create poate servi la generarea automat a plan elor cu func ia Layout
din meniul Tip rire - Imagine tiparire. În acest meniu trebuie generat topologia de tip poligon
pentru limitele de foi de plan create.

Fereastra care apare la apelarea func iei permite introducerea parametrilor h r ilor bloc, i anume
a sc rii de preprezentare, formatului i dimensiunii foii, num rului optim de poligoane pe foaie,

© 2003-2007 Geotop
Grafic 209

stratului în care se genereaz cadrul i stratul de texte, precum i criteriile de generare.


Func ia poate modifica pozi ia foii, (în picioare sau culcat) i a sc rii de reprezentare la urm toarea
valoare în sus sau în jos, în func ie de forma obiectelor grafice i de criteriile alese.

Dup generarea h r ii bloc, este afi at un raport care con ine rezultatele opera iei.

Rezultatul gener rii (exemplu).

© 2003-2007 Geotop
210 MapSys 7

6.19 MapSys view


Func ia MapSys View permite salvarea componentelor care definesc modul de afi are a lucr rii
curente. Ace ti componen i de afi are sunt cele din fereastra Definire MapSys View care este
afi at la selectarea butonului Creeaza.

Se poate face o selec ie de parametrii prin clic la dreptunghiul de validare din dreptul fiecarui
component. Dup aceasta, se atribuie un nume configura iei, care se înscrie în câmpul Denumire.

© 2003-2007 Geotop
Grafic 211

Odat salvat , defini ia se poate înc rca în lucrarea în care a fost creat . Se pot salva i înc rca
mai multe defini ii.

© 2003-2007 Geotop
Capitolul

VII
214 MapSys 7

7 Topologie
Func iile meniului Topologie permit generarea b ncii de date primare a Sistemului Informatic
Geografic i efectuarea unor opera ii specifice obiectelor cu referin spa ial .

7.1 Construire topologie


Opera ia de generare a topologiei reprezint principalul pas pentru edificarea unui Sistem
Informa ional Geografic bazat prin defini ie pe obiecte topologice validate din punct de vedere
geometric i logic. Opera ia este aplicat întregii lucr ri, respectiv tuturor insulelor. Func ia de
topologie creeaz obiecte topologice din elementele grafice primare (punct, linie, polilinie,
text/num r cadastral), generându-se un tabel primar în baza de date Microsoft Access MDB a
lucr rii, care va con ine elementele numerice i de identificare ale obiectelor topologice. Topologia
este generat întotdeauna pentru stratul curent dar elementele grafice primare ale obiectelor
topologice din stratul curent se pot afla în straturi diferite, care se vor preciza de c tre utilizator. Mai
mult, acelea i elemente grafice pot fi componente ale mai multor tipuri de obiecte topologice.
Aceast func ionalitate permite reducerea redundan ei elementelor grafice, nefiind necesar
crearea elementelor grafice noi atunci când acestea se suprapun cu unul deja existent.
Baza de date poate fi editat la meniul Fereastra baza de date.

Pentru actualizarea topologiei deja existente pe una sau mai multe por iuni de lucrare, se poate
utiliza func ia Extras.

Tip
Se pot crea trei tipuri de topologie, având atribute primare specifice.

Punct
num r punct i coordonate

Linie
num r linie i lungime

Poligon
num r cadastral, suprafa a, perimetrul, cota medie a punctelor poligonului

Lungimile respectiv suprafe ele se calculeaz luând în considerare lungimea arcelor de


cerc i suprafe ele segmentelor de cerc (dac exist ).

Opera ii op ionale

Racordare cu toleran a de
Se face o racordare automat a punctelor nodale aflate la o distan mai mic de cea
introdus .

Unificare segmente
Înlocuie te segmentele de linie dintre punctele nodale cu o singur linie. (Se folose te în

© 2003-2007 Geotop
Topologie 215

cazul topologiei de tip linie).

Intersectare
Caut i creeaz eventualele puncte de intersec ie care apar la trasarea unei linii peste
alta, f r ca s fi definit un punct la intersec ia celor dou linii.

Strat cote
Cu aceast opera ie se pot atribui cote punctelor create prin validarea intersect rii de linii
la construirea topologiei.
Num rul stratului grafic care con ine liniile cotate (curbe de nivel), ale c ror cote se vor
prelua în stratul curent, se înscrie în câmpul Strat cote. Stratul de cote trebuie s fie
selectat i în tabelul de configurare a straturilor afi at cu butonul Straturi. Op iunea se
poate folosi la generarea profilelor pe baza curbelor de nivel.

Eliminare linii mai scurte de


Liniile la care unul din capete nu e legat la nici un punct nodal i lungimea lui nu dep e te
lungimea maxim introdus , vor fi terse.

Distan c utare text


În cazul obiectelor topologice de tip linie sau punct, se poate da distan a care determin un
dreptunghi respectiv raza care determin un cerc în care se face c utarea numerelor cadastrale.

Tabel generat
Implicit se seteaz pe numele stratului curent.
În cazul în care au fost ad ugate atribute suplimentare la baza de date, dup construirea topologiei
se p streaz doar atributele (suplimentare) acelor poligoane la care a fost atribuit un num r
cadastral, deci înaintea definiri atributelor suplimentare trebuie ad ugat la fiecare poligon un num r
cadastral.
Prin butonul Straturi se pot selecta straturile din care vor fi incluse elementele pentru construirea
obiectelor grafice i pentru atribuirea numerelor cadastrale. Selectarea se face prin dublu-clic la
num rul stratului. Straturile care apar gravate sunt invizibile. Numele unui strat se poate afi a dac
se plaseaz cursorul deasupra num rului acesteia.

© 2003-2007 Geotop
216 MapSys 7

Dup ap sarea butonului Ok, în cazul topologiei poligon se cere definirea conturului exterior în
cadrul c ruia se vor construi poligoanele i se vor calcula suprafe ele. Conturul selectat trebuie s
fie în stratul curent. Astfel este posibil calcularea a unui bloc de suprafe e.
Dac se dore te calcularea întregii suprafe e, se apas butonul din dreapta al mouse-ului (ESC),
f r selectarea conturului.

Dup terminarea opera iei se afi eaz un fi ier raport care con ine informa ii despre parametrii i
rezultatele construirii topologiei.
Punctele care creeaz erori de neînchidere se marcheaz cu un p trat, iar liniile care nu fac parte
din dou poligoane diferite (unul pe partea stâng i unul pe partea dreapt a liniei) vor fi selectate.

7.2 Suprapunere straturi


Combin dou straturi topologice de tip poligon prin intersectarea geometric a obiectelor
topologice, i crearea unei baze de date aferente din componentele bazelor de date ini iale ale cele
dou straturi. Pentru aceasta se alege un Strat surs care se va intersecta cu Stratul destina ie.
Obiectele topologice din ambele straturi trebuie s fie numerotate cadastral.

Obiectele topologice rezultate prin intersec ie se vor crea în Stratul destina ie i vor putea
mo teni date atât din obiectele Stratului surs cât i din obiectele originale ale Stratului
destina ie.
Formatul bazei de date rezultate se poate construi din câmpurile bazelor de date ale Stratului
surs i Stratului destina ie.
Practic, prin aceast opera ie, fiec rui obiect topologic nou-creat în Stratul destina ie î-i va
corespunde o înregistrare care poate con ine referiri la obiectul topologic cu care se suprapune (în
parte sau total) din Stratul surs , precum i referiri la fostul obiect topologic din Stratul destina ie
din care a rezultat în urma intersect rii.

© 2003-2007 Geotop
Topologie 217

Exist dou cazuri:


1. Punctele obiectelor topologice din cele dou straturi coincid. În acest caz, se creaz atâtea
obiecte topologice noi, câte au existat în Stratul destina ie.
2. Punctele obiectelor topologice din cele dou straturi nu coincid (par ial sau total). În acest caz,
este necesar intersec ia obiectelor, creându-se obiecte noi. Acestea vor fi mai multe la num r,
decât cele din Stratul destina ie.

În ambele cazuri, pentru constituirea bazei de date rezultante, ne stau la dispozi ie toate câmpurile
bazelor de date componente (al Stratului surs i al Stratului destina ie). Alegerea câmpurilor
este la discre ia utilizatorului. Completarea câmpurilor aferente obiectelor topologice rezultante în
urma intersect rii, se face de c tre MapSys, în modul urm tor:

- câmpurile originare Stratului surs vor con ine atributul corespunz tor obiectului
topologic care se suprapune (în parte sau total) cu obiectul din Stratul destina ie

- câmpurile originare Stratului destina ie vor con ine atributul corespunz tor obiectului
topologic din care a rezultat noul obiect topologic

Stratul surs va r mâne neschimbat, rezultatele grafice vor suprascrie Stratul destina ie, al c rui
baz de date va con ine implicit coloanele existente înaintea opera iei de Suprapunere straturi,
dar care vor putea lua valori din câmpurile ambelor baze de date (al Stratului surs i al
Stratului destina ie). Dac se dore te p strarea coloanelor vechi dar i preluarea altelor noi din
baza de date al Stratului surs , în prealabil se va crea cel pu in o coloan nou , în Access.

Strat surs
Stratul care intersecteaz . Obiectele topologice i baza de date a acestui strat r mân neschimbate.

Strat destina ie
Stratul care este intersectat. Obiectele topologice noi i baza de date creat în urma suprapunerii
va suprascrie acest strat.

Interesctare
Liniile din cele dou straturi care trec una peste alta, se intersecteaz , creându-se pologoane noi.

Atribute
Tabel cu coresponden a atributelor bazelor de date componente, pentru crearea bazei de date
rezultante dup efectuarea opera iei de Suprapunere straturi.
În coloana Nume apar implicit numele coloanelor existente în baza de date al Stratului
destina ie. Validarea sau eliminarea acestora se face prin selectarea c su elor cu semnul. În
colana Valoare pot apare nume ale coloanelor din baza de date al ambelor straturi, în format
Numetabel.Numecoloan , i reprezint valoarea atribuit coloanei rezultante. Modificarea acestei
valori se face prin dublu-clic pe linia dorit .

© 2003-2007 Geotop
218 MapSys 7

Prin selectarea butonului din fereastra Selectare câmp de mai jos, apare lista tuturor
câmpurilor existente în ambele baze de date (al Stratului surs i al Stratului destina ie). Se
selecteaz câmpul dorit. Valorile acestuia vor completa coloana corespondent din baza de date
rezultant .

Prin selectarea butonului OK din fereastra Suprapunere straturi opera ia genereaz un nou strat
topologic, având baza de date format din câmpurile specificate în fereastra Atribute generate.

Rezultatul grafic va con ine poligoanele compuse prin suprapunerea poligoanelor din cele dou
straturi.

7.3 Numerotare obiecte


Eticheteaz automat sau manual toate obiectele având topologie tip Punct, Linie sau Poligon.
Elementele te tip text sau numerice pot fi extrase din oricare câmp al bazei de date asociate
stratului topologic curent.
Stratul curent trebuie s aib una din tipurile de topologie de mai sus.

© 2003-2007 Geotop
Topologie 219

În MapSys etichetele se creeaz implicit ca elemente de tip text cu o în l ime de 2 mm, în centrul
obiectelor, cu deplasarea dat , în stratul dat de utilizator. Dac centrul calculat cade în afara
obiectului (în cazul poligoanelor), se cere precizarea locului unde se va crea textul. Pentru obiecte
de tip linie, textele se creaz în la mijlocul liniei.
Se numeroteaz obiectelele ale c ror înregistr ri corespondente din baza de date con in date în
câmpul selectat. Obiectele de tip poligon ale c ror centru de greutate cade în afara suprafe ei, vor
fi aduse pe rând în centrul afi ajului, operatorul selectând pozi ia unde se va plasa eticheta.

Câmp
Câmpul de etichetare ale obiectelor stratului topologic curent. Alegerea câmpului dorit cu care se
vor eticheta obiectele topologice se face prin selectarea butonului , dup care apar numele
câmpurilor bazei de date al stratului topologic curent.

Strat destina ie
Stratul în care se vor plasa elementele text de etichetare.

dX, dY
Deplasarea texturilor de etichetare fa de centrul obiectului.

Format
Se poate preciza un prefix i un sufix pentru etichtele create sub format: prefix*sufix, unde *
reprezint valoarea etichetei.

Manual
Etichetarea obiectelor în regim manual.

© 2003-2007 Geotop
220 MapSys 7

7.4 Culegere atribute


Încarc în câmpurile bazei de date al stratului topologic curent, valorile preluate din elementele de
tip text, din interiorul obiectelor topologice al stratului curent.

Fereastra care apare la apelarea meniului se compune din dou coloane. În coloana Nume sunt
afi ate numele câmpurilor bazei de date al stratului topologic curent. În coloana strat se introduce
stratul din care se preiau atributele în câmpul corespunz tor din baza de date.
Introducerea num rului stratului se face prin selectarea dubl a liniei corespunz toare din tabelul
de mai sus. Dându-se mai multe straturi surs , cu o singur opera ie se pot culege atribute din
diferite straturi.

Distan c utare text


În cazul obiectelor topologice de tip linie sau punct, se poate da distan a care determin un
dreptunghi respectiv raza care determin un cerc în care se face c utarea atributelor de tip text.

7.5 Editare obiect


Editeaz înregistrarea din baza de date a unui obiect grafic, creat prin construirea topologiei.
Obiectele grafice se selecteaz prin punctarea cu mouse-ul în interiorul sau pe obiectul respectiv.
Selectarea cu butonul din dreapta al mouse-ului unui câmp text care care con ine numele complet
cu calea de acces al unui fi ier imagine, audio sau video porne te editorul implicit al acestui tip de
fi ier.

© 2003-2007 Geotop
Topologie 221

În caz c au fost configurate Atribute externe externe sau Aplicatii, fereastra de mai sus va con ine
cîmpuri noi cu atribute externe sau butoane prin care se pot apela aplica ii de editare a atributelor
text ata ate obiectelor topologice:

7.6 Selectare obiect


Selecteaz un obiect grafic, creat prin construirea topologiei.
Obiectele grafice se selecteaz prin punctarea cu mouse-ul în interiorul sau pe obiectul respectiv.
Pentru a afi a numai elementele selectate, seta i op iunea Numai cele selectate din meniul
Grafic - Set ri - Parametrii.
Se vor selectate i înregistr rile corespunz toare din baza de date.

7.7 Deselectare obiect


Deselecteaz un obiect topologic selectat anterior.
Obiectele topologice se deselecteaz prin punctarea cu mouse-ul în interiorul sau pe obiectul
respectiv.
Se vor deselectate i înregistr rile corespunz toare din baza de date.

© 2003-2007 Geotop
222 MapSys 7

7.8 Ortogonalizare poligon


Corecteaz unghiurile poligonului selectat la dreptunghi. Dup selectarea poligonului se pot defini
puncte fixe, ale c ror coordonate nu vor fi modificate. Coordonatele celorlalte puncte care compun
poligonul vor fi modificate.

Se pot corecta numai acele poligoane la care devierea unghiurilor de la dreptunghi nu este prea
mare.
Coordonatele se corecteaz folosind metoda celor mai mici p trate, de aceea pentru corectarea
complet a unui poligon, opera ia trebuie repetat de 2 - 3 ori.

7.9 Parcelare
Împarte un obiect topologic de tip poligon în subparcele.
Rezultatul împ r irii se poate ob ine prin setarea diferitelor op iuni

Sens
Sensul de progresie al parcel rii.

Op iuni

Suprafe e diferite
Înaintea fiec rei subparcele se cere definirea suprafe ei subparcelei, altfel parcela se va
împ r i la subparcele cu suprafe e egale.

Direc ii diferite
Înaintea fiec rei subparcele se cere definirea direc iei de parcelare, altfel se cere numai o
singur dat i laturile parcelelor ob inute vor fi paralele.

Num r subparcele
Dac se introduce o valoare (n), parcela se va împ r i la n p r i egale. Subparcelele ob inute vor
avea suprafa a egal cu suprafa a total / n.

Suprafa a subparcele
Dac se introduce o valoare (s), subparcelele ob inute vor avea suprafa a egal cu s.

© 2003-2007 Geotop
Topologie 223

7.10 Imagine pentru FBI


Creaz fi iere Windows Metafile (WMF) în directorul lucr rii, con inând imagini centrate i m rite la
limitele obiectelor topologice, pentru Fi a Bunului Imobil.
Stratul curent trebuie s fie stratul care con ine obiectele topologice ale c ror imagine se va
genera.

Utilizatorul trebuie s precizeze dimensiunile imaginii în meniul Afi aj - Dimensiune i s seteze


modul de generare. Numele fi ierelor BMP se atribuie automat, acestea fiind identice cu numerele
cadastrale ale obiectelor topologice.
Generarea automat poate fi oprit cu tasta Esc.

Regim

Manual
Selectarea manual a obiectelor topologice din care se vor crea imagini WMF.

Automat
Selectarea automat a obiectelor topologice din care se vor crea imagini WMF.

Prefix
Textul care se va ad uga înaintea numelui obiectului la formarea numelui fi ierului WMF.

Zoom
Factorul de m rire al imaginii. Dac se las valoarea 1, obiectul topologic va fi încadrat la limite.

7.11 Definire extensii


Cu ajutorul acestui meniu se pot rula în MapSys aplica ii externe create de utilizator sau se pot
apela editoare de fi iere specifice care sunt în registrul Windows pentru lansarea automat al unui
editor specific la selectarea numelui fi ierului cu o extensie de fi ier dat (în continuare EFE,
Extension File Edit). Facilit ile descrise mai sus ale MapSys sunt asimilate cu denumirea generic
"Extensii".
Cu ajutorul op iunii Afi are fereastr din DLL se pot configura DLL-uri (Dynamic Link Libraries)
create de utilizator, cu posibilitatea prelu rii atributelor obiectelor topologice selectate i a preciz rii
identificatorului ferestrei de afi at la lansarea aplica iei create de utilizator.
Transferul de atribute din MapSys se poate realiza prin includerea la redactare aplica iei a func iilor
puse la dispozi ie (descrise mai jos). Imaginea WMF al ferestrei curente se poate de asemenea
transfera automat în Clipboard la fiecare lansare a DLL-ului.
Extensiile configurate genereaz câte un buton, care apar în fereastra Topologie - Editare
Obiect.
Parametrii aplica iilor externe se pot seta în sec iunea Fi ier *.dat i în partea dreapt a ferestrei
Definire Extensii.

© 2003-2007 Geotop
224 MapSys 7

Extensii definite
Numele extensiilor configurate. Pentru ad ugarea unei noi extensii, seta i parametrii acestuia, apoi
selecta i butonul Ad ugare.

Fi ier *.dat
Fi ierul în care este p strat definirea c ilor de acces i a numelor aplica iei i a bazei de date.
Dup variabila FBIAPP se înscrie calea de acces i denumirea aplica iei care se va apela.
Dup variabila FBIDIR se înscrie calea de acces i denumirea bazei de date a aplica iei.

Strat
Numele tabelului corespunz tor stratului topologic curent. Selectarea unui tabel apar inând unui
strat topologic se face cu ajutorul butonului .

Grupul Tip

Afi are fereastr din DLL


Configureaz un DLL definit de utilizator cu posibilitatea prelu rii atributelor înregistr rii
curente i afi eaz o fereastr dat la apelarea DLL-ului.
În câmpurile urm toare, utilizatorul va trebui s introduc numele complet al DLL-ului (cu
calea de acces), identificatorului ferestrei, precum i numele extensiei, care va apare pe
butonul corespunz tor în fereastra de editare a obiectelor.

Afi are din câmp


Configureaz posibilitatea rul rii unei aplica ii exerne sau al unui EFE referitor la valoarea
unui câmp din tabelul topologic curent.
Câmpul respectiv din tabelul stratului topologic poate con ine fie numele unui executabil,
fie numele unui fi ier care apeleaz automat un editor (EFE).
În câmpurile urm toare, utilizatorul va trebui s introduc numele fi ierului (cu calea de
acces) i numele extensiei, care va apare pe butonul corespunz tor în fereastra de editare
a obiectelor.

Copiere WMF în clipboard


La fiecare apelare (în fereastra de editare obiect) al unui DLL configurat, se plaseaz în clipboard
fereastra curent .

DLL / Câmp
Numele complet al DLL-ului în cazul set rii Afi are fereastr din DLL sau al numelui câmpului în
cazul set rii Afi are din câmp. Numele câmpurilor se pot alege din list .

© 2003-2007 Geotop
Topologie 225

Identificator fereastr
Identificatorul ferestrei care va apare la apelarea DLL-ului definit de utilizator în cazul set rii
Afi are fereastr din DLL. Dup pecizarea numelui DLL-ului în câmpul corespunz tor, în câmpul
Identificator fereastr vor apare identificatorii ferestrelor create în DLL. Se poate alege fereastra
dorit . Dac se dore te apelarea mai multor ferestr, pentru fiecare se va crea o extensie.

Nume Extensie
Acest nume va identifica extensia creat , i va apare pe butonul corespunz tor extensiei în
fereastra de editare al obiectului.

Butonul Adaug
Adaug configura ia curent la sfâr itul listei Extensii definite.

Butonul terge
terge o configura ie din lista extensiilor.

Func ii de transfer
Pentru a prelua atributele puse la dispozi ie de MapSys aplica iei create de utizator, se vor include
dou func ii la crearea aplica iei. Headerul acestor func ii în C++ este:

void MapSysExtDisplay(UINT resid,char *dbname,char *tname,char *info);


BOOL MapSysExtFilter(LPMSG lpMsg);

În elesul variabilelor din func ia MapSysExtDisplay este:


resid - identificatorul ferestrei, dbname - numele bazei de date curente, tname - numele
tabelulului selectat, info - con inutul înregistr rii curente, cu TAB ca separator de câmpuri

Func ia MapSysExtFilter gestioneaz mesajele care circul între MapSys i aplica ie, I
trebuie s fie prezent în fiecare aplica ie nou .

Un exemplu complet de aplica ie scris în Visual C++ 6.0 se poate g si în directorul de instalare al
programului (implicit C:/Program Files/Geotop/MapSys5/DllExt.
Numele DLL-ului compilat este MFCDLL.DLL I se poate g si în directorul MapSys5.
La crearea unui proiect propriu, se recomand copierea acestui exemplu i dezvoltarea acestuia
dup nevoile proprii.

7.12 Configurare c utare adres


Pentru utilizarea meniului C utare adres este nevoie de configurarea surselor de date i a
leg turilor dintre acestea, opera ie care se efectueaz în fereastra de configurare care apare la
selectarea meniului curent.
Pentru configurarea c ut rii de adrese, lucrarea curent trebuie s satisfac urm toarele condi ii:

- s existe topologie pentru stratul de parcele cu numere cadastrale, într-un format care s
cuprind identificatorul Cod strad pentru parcelele de tip strad (de ex. S-Cod strad -Num r
por iune strad sau Cod strad -Num r por iune strad sau pur i simplu Cod strad ).
- s existe în tabelul de parcele un câmp completat manual sau prin func ia Culegere atribute
con inând numere postale
- s existe o baz de date care s con in un tabel con inând câmpurile Cod strad (numeric) i
Nume strad (text).

Pe baza acestor date func ia C utare adres afi eaz numele de str zi, iar dup introducerea
num rului po tal efectueaz o interogare prin care localizeaz parcela str zii i din parcelele
al turate caut parcela cu num rul po tal introdus sau parcela cu num rul po tal cel mai apropiat.

© 2003-2007 Geotop
226 MapSys 7

Grupul Configurare strad


Strat
Prin selectarea butonului din dreapta câmpului apar denumirile tabelelor straturilor topologice
existente în lucrarea curent , de unde se selecteaz stratul topologic al str zilor.
Câmp
Se selecteaz câmpul tabelului de str zi care con ine numerele cadastrale ale str zilor
(NRCAD)
Baza de date (lista str zilor)
Cu butonul din dreapta câmpului se selecteaz baza de date care con ine lista str zilor.
Tabel
Denumirea tabelului care con ine lista str zilor în baza de date a str zilor.
Câmp cheie
Câmpul tabelului cu lista str zilor care con ine Codul de strad .
Câmp denumire
Câmpul tabelului cu lista str zilor care con ine Denumirea str zilor

Grupul Configurare num r po tal


Strat
Prin selectarea butonului din dreapta câmpului apar denumirile tabelelor straturilor topologice
existente în lucrarea curent , de unde se selecteaz stratul topologic al parcelelor.
Câmp
Se selecteaz câmpul tabelului de parcele care con ine numerele po tale (NRPOSTAL)

Set rile efectuate se valideaz cu butonul OK.

7.13 C utare adres


Aceast func ie permite localizarea pe lucrarea curent a adreselor po tale, presupunându-se c
au fost efectuate toate set rile de la meniul Configurare c utare adres .

C utarea unei adrese se face prin selectarea numelui str zii din fereastra de mai jos, i
introducerea num rului po tal în câmpul cu acela nume. Dac adresa a fost g sit , fereastra

© 2003-2007 Geotop
Topologie 227

lucr rii se va pozi iona astfel încât parcela cu adresa c utat s fie în centrul ferestrei.

În caz c strada a fost g sit , dar nu exist num rul po tal introdus, se va c uta num rul po tal cel
mai apropiat, i se va afi a mesajul:

În caz c strada selectat nu exist , este afi at mesajul:

7.14 Actualizare selec ie


Prin aceast func ie, obiectele topologice selectate în baza de date printr-o aplica ie extern sau
prin introducere manual , se vor selecta i în afi ajul grafic. Obiectele selectate sunt men inute în
tabelele care au prefixul SEL (SEL_PARCELA, SEL_LINIE, SEL_PUNCT).
Pentru deselectarea tuturor obiectelor sau ale unui grup, trebuie terse înregistr rile
corespunz toare din tabelul de selec ie, iar în MapSys se aplic func ia Resetare selectie i dup
aceea Actualizare selec ie.

7.15 Generare zon buffer


Creeaz o zon în jurul sau în interiorul unui obiect topologic, defint la o distan dat fa de
limetele obiectului. Limita zonei buffer va constituit din linii paralele i de lungimi egale cu laturile
obiectului, legate prin arce de cerc cu raza egal cu distan a dat . Limita zonei buffer va fi creeat
în stratul curent.
Prin defini ie, zona buffer se va crea în afara obiectului selectat, adic la stânga liniei selectate,
atunci când se introduce o distan pozitiv , iar în interior atunci când se introduce o distan

© 2003-2007 Geotop
228 MapSys 7

negativ .

7.16 Suprapunere i analiz parcel ri


Func ia topologic de suprapunere i analiz a parcelei permite generarea unui raport de suprafe e
suprapuse pentru dou straturi topologice de tip poligon, un strat fiind definit ca strat surs , iar
cel lalt ca strat destina ie. Raportul cuprinde listarea obiectelor topologice al stratului destina ie, iar
pentru fiecare din acestea indicarea obiectelor componente sau a por iunilor acestora din stratul
surs . Pentru toate obiectele se listeaz num rul cadastral i suprafa a. Înainte de generarea
opera iei, este necesar generarea topologiei de tip poligon pentru ambele straturi separat. Toate
obiectele trebuie s aib numere cadastrale.

Dac se valideaz op iunea Intersectare, se vor crea puncte la toate intersect rile de linii ale celor
dou straturi.
Suprafe ele surs care sunt preluate din zone care nu se suprapun cu suprafe ele destina ie
primesc identificatorul '-'
Exemplu de raport de intersectare:

© 2003-2007 Geotop
Topologie 229

7.17 Generalizare linii


Aceast func ie permite mic orarea num rului punctelor de frângere al liniilor din stratul curent pe
baza preciz rii unei distan e fa de linie. Prin aplicarea acestei distan e pe partea stâng i partea
dreapt a liniei, se ob ine o fâ ie care delimiteaz noul traseu al liniei, în felul urm tor: vor fi
p strate numai acele puncte de frângere care nu determin intersectarea noului traseu cu limitele
fâ iei. La terminarea opera iei se va afi a num rul de puncte eliminate.
Prin acest proces, punctele inutile generate prin vectorizare automat sau digitizare prea dens a
punctelor, se pot elimina într-un mod foarte rapid i eficient, dac distan a de includere a punctelor
se alege corect.

7.18 Poligoane vecine


Func ia topologic Poligoane vecine permite preluarea identificatorilor poligoanelor (NR) aflate în
jurul fiec rui obiect topologic de tip poligon din stratul curent. Acest strat precum i stratul în care
se afl poligoanele vecine trebuie s aib generat topologie de tip poligon. Se poate preciza acela
strat pentru ambele. Identificatoarele se vor prelua în tabelul topologic al stratului curent. Se
consider poligoane vecine, acele poligoane care au în comun cel pu in o linie.

Definirea celor dou straturi topologice se face în fereastra ar tat mai jos. Stratul surs este
stratul în care se caut poligoanele vecine, iar stratul destina ie, stratul de baz pentru se caut
vecinii.

© 2003-2007 Geotop
230 MapSys 7

Opera ia are ca rezultat:


1. generarea unui câmp care con ine identificatorii vecinilor în tabelul stratului topologic destina ie
cu denumirea <numestratsurs _NB>
2. generarea unui tabel nou care are denumirea compus în felul urm tor:
<numestratsurs _numestratdestina ie_NB>. În caz c unul sau ambele straturi nu au denumiri, se
va folosi num rul stratului. Tabelul va fi generat în baza de date a lucr rii curente, i va con ine
urm toarele coloane:

NR - identificatorul (num rul de ordine) a poligonului de baz


NRCAD - num rul cadastral al poligonului vecin
ATTRIB - identificatorul din coloana NR al poligonului vecin
X,Y,Z - coordonatele originii textelor preluate în câmpul NRCAD prin func ia Culegere atribute
DIR - direc ia textelor preluate în câmpul NRCAD prin func ia Culegere atribute

Tabelul rezultat în urma acestei opera ii nu este un tabel topologic, deci prin selectarea unei linii din
tabel, nu va fi selectat i poligonul corespunz tor.
În acest tabel se va crea o înregistrare nou pentru fiecare poligon vecin apar inând aceluia
poligon de baz .

La editarea obiectului topologic pentru care au fost detectate poligoanele vecine, va apare i
câmpul nou creat <numestratsurs _NB>, care va afi a un num r de identificare al unui poligon
vecin. Identificatoarele celorlaltor poligoane vecine se pot afi a prin selectarea butonului .

© 2003-2007 Geotop
Topologie 231

Câmpul nou <numestratsurs _NB> este legat de tabelul nou


<numestratsurs _numestratdestina ie_NB> unde sunt men inute identificatorii i numerele
cadastrale ale poligoanelor învecinate, prin identificatorul poligoanelor învecinate.

Pentru a se putea afi a numerele cadastrale con inute în câmpul NRCAD ale poligoanelor
învecinate, în tabelul poligoanelor de baz trebuie creat un câmp de tip text nou cu denumirea
NRCADVECIN, care poate fi completat cu valorile NRCAD ale poligoanelor învecinate, prin rularea
unei interog ri SQL.

Deschiderea bazei de date i a tabelului poligoanelor de baz se face în meniul Fereastra baza de
date submeniul Modific structur tabel. Aici se creaz un camp nou de tip text (VarChar).
Interogarea se înscrie în fereastra de introducere a interog rilor, prin apelarea submeniului
Interogare - Creeaz .

Pentru preluarea NRCAD al parcelelor vecine în tabelul parcelelor, interogarea are urm toarea
form (numele câmpului creat pentru num rul cadastral fiind de exemplu NRCADVECIN):

SELECT NR,NRCAD,NRCAD AS ATTRIB,X,Y,DIR into PARCELA_NRCADVECIN


FROM
PARCELA_PARCELA_NB
Interogarea genereaz un tabel nou cu denumirea PARCELA_NRCADVECIN care este legat de
campul NRCADVECIN.

© 2003-2007 Geotop
232 MapSys 7

7.19 Creare componente geometrice


Prin aceast func ie sunt generate elemente grafice care definesc geometric prin punct sau
dreptunghi de încadrare obiectul topologic selectat.

7.20 Atribute externe


Func ia Atribute externe permite afi area atributelor din baze de date externe în fereastra Editare
obiect a obiectelor topologice din stratul curent, pe baza unui câmp de leg tur precizat de
utilizator. Odat creat leg tura, atributele externe pot fi utilizate pentru realizarea diferitelor
tematici în meniul Strat tematic, sau pentru numerotarea obiectelor topologice în meniul
Topologie - Numerotare obiect.
Este posibil configurarea mai multor atribute externe.

Mod de configurare

În fereastra Atribute externe care apare la selectarea meniului, se alege butonul Adaug . În
fereastra afi at Definire atribut extern:

În câmpul Se ata eaz la câmpul topologic se alege câmpul topologic dorit prin selectarea
butonului .
În câmpul Denumire atribut extern se tasteaz denumirea atributului extern (va apare ca
denumire de câmp)

Baza de date extern care con ine atributele se precizeaz prin selectarea butonului în
fereastra Data link properties. Configurarea bazei de date externe este descris în meniul
Deschide baz de date.

Definirea câmpului de leg tur de face printr-o interogare în limbaj SQL care se introduce în
câmpul Interogare extern .

Forma unei interog ri SQL simple este SELECT <NUME CAMP> FROM <NUME TABEL>
WHERE <NUME CAMP IDENTIFICATOR>='[NRCAD]'

SELECT ADANC FROM CAMIN WHERE NRCAM='[NRCAD]'

Interogarea de mai sus selecteaz din baza de date configurat valoarea Adâncime din tabelul
C min pentru cazurile în care identificatorul c minului NRCAM este identic cu campul NRCAD din
baza de date a lucr rii MapSys curente. Valoarea NRCAD este între apostrof i paranteze drepte
ceeace înseamn c este întotdeauna înlocuit cu valoare NRCAD a obiectului topologic editat.

Se pot defini i interog ri succesive, care selecteaz valorile unui un câmp care la rîndul s u
extrage valori din câmpul unui alt tabel aflat în baza de date legat .

Exemplu:

© 2003-2007 Geotop
Topologie 233

SELECT NUME FROM PERSOANA,LEGATURA WHERE NRCAD='[NRCAD]' AND


LEGATURA.CODPERS=PERSOANA.CODPERS

Set rile se accept cu OK. În fereastra Topologie - Editare obiect va apare un câmp nou
încadrat cu ro u cu denumirea dat .

7.21 Aplicatii
Acest meniu permite apelarea aplica iilor executabile externe, ata ate straturilor topologice.
Aplica iile trebuie instalate odat cu MapSys, ele fiind con inute în grupul Attrib:

• Fi a Bunului Imobil (FBI) - detalii alfanumerice legate de Parcel , Subparcel , Cl diri (obiecte
topologice de tip Poligon)
• Fi a C minului Edilitar (FCE) - detalii alfanumerice legate de C mine Edilitare (obiecte
topologice de tip Punct)
• Descrierea Punctului Geodezic (DTPG) - detalii alfanumerice legate de Puncte Geodezice
(obiecte topologice de tip Punct)

Aceste aplica ii se pot instala i apela separat i creeaz baze de date proprii, cu detalii
alfanumerice specifice. Folosind meniul Aplica ii, MapSys se poate configura în a a fel încât la

© 2003-2007 Geotop
234 MapSys 7

selectarea grafic a unui obiect topologic, s se poat edita toate atributele de tip text ale obiectului
selectat. Pentru utilizarea tuturor facilit ilor oferite de aplica iile externe, se recomand instalarea
aplica iilor de creare i editare a documentelor în format Adobe PDF, de pe CD-ul de instalare.

Fereastra con ine denumirile straturilor/tabelelor topologice standard i aplica iile apelabile implicit
prin editarea obiectelor acestor straturi.

Aplica ii noi se pot asocia straturilor topologice existente prin selectarea butonului Adauga. Cu
butonul Modifica, se poate edita configura ia unei leg turi. În ambele cazuri este afi at fereastra
de mai jos, unde se precizeaz urm toarele:

• tabelul topologic la care asociaz aplica ia


• denumirea aplica iei (FBI, FCE sau DPG)
• calea de acces a bazei de date create cu aplica iile enumerate mai sus (prin ap sarea butonului
... apare fereastra standard de selectare a fi ierelor)
• pentru crearea imaginii grafice pentru schi , se valideaz GenerareWMF

Dup efectuarea set rilor de mai sus, în fereastra Editare Obiect a stratului topologic setat va

apare un buton nou (de ex. ), avînd denumirea dat la cîmpul


Descriere.

În cazul unei configur ri corecte i existen a bazei de date ata ate corespunz tare, prin selectarea
butoanelor de apelare a aplica iilor, va apare fereastra principal a aplica iei de introducere a
datelor alfanumerice, unde dac este cazul se pot modifica datele alfanumerice, de ex.:

© 2003-2007 Geotop
Topologie 235

În cazul aplica iei FBI, prin selectarea butonului Tip rire, este afi at Fi a Bunului Imobil, cu schi a
parcelei preluat din fereastra lucr rii MapSys:

© 2003-2007 Geotop
236 MapSys 7

© 2003-2007 Geotop
Capitolul

VIII
238 MapSys 7

8 Strat tematic
Straturile tematice sunt reprezent ri grafice ale atributelor obiectelor topologice. Din punct de
vedere grafic, reprezent rile pot fi de tipul culoare plin , ha urare, simbol sau bitmap. Clasificarea
atributelor tematice se poate face uniform, individual sau pe intervale. Reprezent rile tematice sunt
salvate imediat dup generare sub forme de fi iere tematice care pot fi înc rcate apoi în orice
combina ie. Se pot face reprezent ri tematice pentru orice tip de obiecte topologice (poligon, linie,
punct). Câmpurile de atribute pe baza c rora se face reprezentarea trebuie s se creeze dup
generarea topologiei în tabelul topologic corespunz tor stratului topologic. Completarea câmpurilor
de atribute se poate face prin func iile specifice din meniul topologie, manual sau cu ajutorul unor
aplica ii externe. Atributele pot fi de tip text sau numeric. Odat create, reprezent rile tematice pot
fi actualizate oricând, dac au fost efectuate schimb ri în topologia obiectelor.

8.1 Generare strat tematic


Aceast func ie genereaz o reprezentare a obiectelor topologice al unui strat, în func ie de
valoarea unui câmp dintr-o baz de date precizat de utilizator. Implicit, este setat stratul curent, i
baza de dat al stratului topologic curent, dar se poate selecta oricare strat topologic i orice baz
de date MDB. Singura condi ie este ca baza de date folosit pentru reprezentarea tematic s aib
un câmp de leg tur cu baza de date al stratului topologic din care deriv stratul tematic. Crearea
unui strat tematic se compune din doi pa i c rora le corespund dou ferestre de setare: Generare
strat tematic i Caracteristici strat tematic. Dup terminarea configur rii se selecteaz butonul
Continu . Configura ia ferestrelor de setare depinde de tipul topologiei stratului curent (punct,
linie, poligon) i de set rile efectuate în grupul Tip.

Dup crearea stratului tematic, aceasta se poate înc rca i afi a în fereastra lucrare cu meniul
Strat tematic - Setare straturi tematice.

© 2003-2007 Geotop
Strat tematic 239

Strat topologic
Date referitoare la baza de date al stratului topologic pentru care se creaz stratul tematic

Tabel
Tabelul corespondent al stratului topologic pentru care se dore te crearea stratului
tematic. Selectarea tabelului se face cu butonul . Apar numai numele de coloan ale
bazei de date a lucr rii curente.

Tip
Modul de reprezentare tematic .

Uniform
Toate obiectele stratului topologic cu tabelul corespondent precizat în câmpul Tabel vor
avea acela mod reprezentare.

Valori individuale
Obiectele stratului topologic cu tabelul corespondent precizat în câmpul Tabel, vor fi
reprezentate în func ie de valorile luate de câmpul tematic al tabelului tematic precizat mai
jos. Aceste valori pot fi de orice tip (text sau numeric).

Intervale
Obiectele stratului topologic cu tabelul corespondent precizat în câmpul Tabel, vor fi
reprezentate în func ie de intervale definite pe diferite criterii) al câmpului temat precizat
mai jos (vezi fereastra urm toare - Caracteristici strat tematic.

Leg tur
Câmpul de leg tur dintre baza de date curent i baza de date a reprezent rii tematice pentru
identificarea obiectelor topologice. Formatul este NumeCâmpTopologic = NumeCâmpTematic.
Folosind operatorul AND se pot combina mai multe rela ii de leg tur . Leg tur se poate introduce
de la tastatur sau prin selectare cu butonul .

© 2003-2007 Geotop
240 MapSys 7

Câmp topologic
Numele câmpului de leg tur al bazei de date topologice (curent). Selectarea câmpului
dorit se face cu butonul .

Câmp tematic
Numele câmpului de leg tur al bazei de date tematice. Selectarea se face cu butonul .

Set
Copierea rela iei NumeCâmpTopologic = NumeCâmpTematic în linia de definire a
rela iei.

Reset
tergerea rela iei setate.

Date pentru reprezentare tematic


Selectarea bazei de date, al tabelului i al câmpului fosit pentru reprezentarea tematic .

Baza de date
Selectarea bazei de date MDB Access pentru reprezentare tematic ; se face cu butonul
.

Interogare/Tabel tematic
Selectarea tabelului sau al interog rii care con ine informa ii tematice. Cu butonul apare
lista numelor de tabele sau de inerog ri existente în baza de date tematic .

Câmp tematic
Selectarea câmpului care con ine datele pe baza c rora se face reprezentarea tematic .
Pentru reprezentarea cu intervale, acest câmp trebuie s fie de tip numeric. Cu butonul
apare lista numelor de coloan existente în tabelul tematic.

A doua fereastr de configurare, Caracteristici strat tematic depinde de tipul topologiei stratului
curent i de set rile efectuate la grupul Tip. În continuare se va descrie varianta cea mai
complex a ferestrei de setare nr. 2, în cazul topologiei de tip Poligon, cu setarea Tip strat tematic
Intervale. Celelalte tipuri de topologii precum i celelalte tipuri de strat tematic reduc complexitatea
op iunilor.

© 2003-2007 Geotop
Strat tematic 241

Nume
Numele stratului tematic; implicit este introdus numele stratului topologic curent

Reprezentare
Seteaz modul de reprezentare al atributelor câmpului tematic. Configura ia acestui grup depinde
de setarea Tip (Ha ur , Simbol, WMF).

Scar culori
Dac se dore te o reprezentare cu nuan e de culori dinter dou culori extreme, se
valideaz dreptunghiul de setare . Apoi, prin selectarea dreptunghiului culorii, se alege
culoarea pentru valoarea minim i culoarea pentru valoarea maxim . Valorile
intermediarea vor primi nuan e de trecere dintre aceste culori.

Scar m rimi
În cazul reprezen rii cu simboluri sau cu imagini WMF (validare cu dreptunghiul de setare
), dimensiunea acestora se poate da în func ie de valoarea câmpului tematic. M rimea
sau intervalul de m rimi luate de simbol sau imagine WMF se atribuie în fereastra
al turat

Ha ur
Setare care apare la setarea Tip - Ha ur . Selectând butonul , apare lista tipurilor de
ha urare. Primele dou tipuri se refer la reprezentarea transparent respectiv la
reprezentarea cu o culoare plin .

Tip
Modul de reprezentare tematic ; prin ha ur , simbol sau fi ier imagine WMF. Simbolul
respectiv imaginea WMF se pozi ioneaz pe întreaga suprafa a stratului tematic, cu
deplas rile date în set rile corespunz toare.

Tip reprezentare - Ha ur

© 2003-2007 Geotop
242 MapSys 7

Tip reprezentare - Simbol


Simbolul se alege prin selectarea suprafe ei din dreapta grupului Aliniere.

Tip reprezentare - WMF


Fi ierul WMF se selecteaz cu butonul .

Aliniere
Setare care apare numai la reprezentarea cu simbol sau WMF prin care se alege alinierea
fa de punctul de inserare.

dX, dY
Distan a dintre simboluri sau dintre imagini WMF afi ate pe suprafa a stratului tematic.
.
Actualizare
Actualizeaz fereastra legendei.

Intervale
Seteaz modul de segmentare a plajei de valori din câmpul tematic.

Cu num r elemente egale


Se creaz un num r de intervale specificat în câmpul Num r intervale; fiecare interval va
con ine acela num r de elemente din câmpul tematic.

De lungimi egale
Se creaz un num r de intervale specificat în câmpul Num r intervale; diferen a dintre
valoarea cea mai mare i valoarea cea mai mare din fiecare interval, va fi constant .

Fereastra Legend
Afi eaz legenda corespunz toare set rilor pentru straturi tematice de tip Valori individuale i
Intervale. (Vezi prima fereastr - Generare strat tematic). Con inutul ferestrei legend se poate
afi a ca o legend în fereastra lucr rii cu op iunea Strat tematic - Ad ugare legend .

© 2003-2007 Geotop
Strat tematic 243

Reprezentarea tematic a cl dirilor cu cur i interioare

În cazul cl dirilor cu cur i interioare, suprafa a neacoperit a cl dirii nu trebuie reprezentat ca


partea plin . Acest lucru se poate realiza pe baza propriet ii conform c reia suprafe ele negative
nu sunt umplute în stratul tematic. Deoarece cur ile interioare nu au valori de corp, ele se pot
schimba în suprafe e negative cu ajutorul unei interog ri SQL, în tabelul de cl diri al bazei de date
a lucr rii.
Pentru reprezentarea tematic a cl dirilor cu cur i interioare, se vor efectua urm toarele opera ii:

1. Crearea topologiei tip poligon pentru cl diri


1. Crearea unui câmp nou în Acess în tabelul de cl diri (CLADIRE) pentru corpuri (de ex.
CORP)
1. Completa i valorile în coloana CORP fie manual, fie cu func ia Culegere Atribute.
Verifica i în Access formatul caracterului nul (s presupunem c este #)
1. Introducerea interog rii SQL de mai jos pentru tabelul CLADIRE folosind butonul
Interogare din fereastra Baza de date:

UPDATE CLADIRE SET SUPRAFATA=-SUPRAFATA WHERE SUPRAFATA >0 AND CORP='#'

5. Rula i interogarea cu butonul Aplic


6. Genera i un strat tematic de tip Uniform pentru cl diri.
7. Afi a i stratul tematic cu meniul Setare strat tematic

8.2 Setare straturi tematice


Fereastra Straturi tematice con ine lista straturilor tematice deschise, permite tergerea sau
ad ugarea de straturi tematice la list , re-generarea straturilor tematice existente, setarea
vizibilit ii straturilor tematice i afi area unor informa ii despre straturile tematice. Fi ierele de
straturi tematice au extensia .THM i sunt create în directorul lucr rii.

Straturi tematice deschise


Lista straturilor tematice care se vor afi a în lucrarea curent . Ordinea de afi are este ordinea din
list ; primul strat tematic afi at este primul din list . Intervalul de scar în care apare un strat
tematic, este afi at în coloanele Apare la scara respectiv Dispare la scara, considerând c se
face o m rire de la o scar mic la o scar mare. Modificarea valorilor factorilor de scar se face în

© 2003-2007 Geotop
244 MapSys 7

câmpurile din partea de jos al ferestrei. Elementele grafice de celelalte tipuri se deseneaz dup
ce a fost terminat desenarea straturilor tematice.
Prin selectarea cu dublu-clic al numelui unui strat tematic din list , se pot modifica caracteristicile
acestuia.

Adaug
Dup selectarea butonului, va apare fereastra de selectare standard a fi ierelor. Straul tematic
selectat în aceast fereastr se va plasa dup ultimul strat tematic din list . Dac se selecteaz
odat mai multe fi iere, acestea se vor ad uga unul dup altul la list .

Adaug *
Ad ugarea tuturor fi ierelor tematice g site în subdirectoarele unui director selectat.

terge
Eliminarea stratului tematic curent din list .

Butoanele
Modificarea pozi iei, deci i al ordinii de afi are al stratului tematic curent.

Butonul Generare
Genereaz din nou stratul tematic selectat din list . Aceast op iune se folose te dac au fost
efectuate modific ri în topologia obiectelor.

Butonul Informa ii
Afi eaz informa ii despre stratul tematic selectat din list . Informa iile sunt cele care au fost setate
cu ocazia gener rii stratului tematic.

© 2003-2007 Geotop
Strat tematic 245

8.3 Adaug legend


Ad ugarea unei legende existente pe suprafa a lucr rii. Fi ierele legend sunt de formatul WMF
cu numele identic cu cel al stratului tematic i se creaz odat cu acesta. Dup selectarea meniului
se cere pozi ia legendei i în l imea acestuia.
În sistemele de operare Windows 95 i Windows 98, legendele sunt create numai dac calea de
acces a fi ierelor legend nu con in spa ii.

8.4 Deplasare legend


Deplasarea unei legende existente. Se selecteaz legenda cu punctul din stâga-sus al acestuia,
apoi se selecteaz noua pozi ie. Dac punctul din stânga-sus al legendei nu se poate selecta, se
va mic ora scara în fereastra grafic .

8.5 In l ime legend


Modificarea în l imii legendei selectate. Selectarea se face în punctul din stânga-sus al acestuia.
În l imea se introduce de la tastatur .

8.6 terge legend


tergerea legendei selectate. Selectarea se face în punctul din stânga-sus al acestuia.

8.7 Editare tematic obiect


Aceast func ie permite modificarea individual pe obiecte topologice a reprezent rii tematice
existente.
Stratul curent trebuie s fie stratul care con ine obiectele topologice al c ror tematici vor fi
modificate. Dup selectarea obiectului topologic, este afi at fereastra Caracteristici strat

© 2003-2007 Geotop
246 MapSys 7

tematic, asem n toare cu cea de la Generare strat tematic, cu diferen a c tipul de reprezentare
existent (ha ur , simbol, WMF) nu se poate modifica.
Modific rile posibile se pot face în grupul Reprezentare pentru culoare, dimensiuni i modul de
reprezentare existent. Tipul sec iunii Reprezentare poate fi diferit, în func ie de tipul obiectului
topologic i al tipului de reprezentare tematic .

© 2003-2007 Geotop
Capitolul

IX
248 MapSys 7

9 Raster
Imaginile raster constituie surse de informa ii primare care pot avea un con inut mult mai amplu i
mai apropiat realit ii decât datele vectoriale care sunt o generalizare necesar pentru tratarea
eficient al unui segment de informa ii spa iale.
Func iile din meniul Raster permit utilizarea eficient a h r ilor i planurilor scanate sau a
imaginilor ortofoto în scopul vectoriz rii acestora sau pentru vizualizarea în combina ie cu
elementele grafice sau topologice existente.
Imaginile raster de diferite formate pot fi afi ate în fereastra de lucrare MapSys, peste care sunt
afi ate straturile cu con inut grafic. Dac imaginile raster sunt neorientate, pe baza punctelor de pe
imagine cu coordonate proiec ie cunoscute, se poate efectua orientarea imaginii. Imaginea raster
orientat se poate vectoriza folosind func iile grafice ale programului.

9.1 Deschide raster


Afi eaz lista fi ierelor raster deschise în lucrarea curent .
Se pot deschide un num r de fi iere raster, num rul fiind limitat doar de memoria liber a
calculatorului.

Fi ierele raster pot avea formatul BMP, JPEG, GIF, EMF, WMF, TIFF (orientat), PNG, ICO.

Fi ierele raster se afi eaz în fereastra lucrare în ordinea în care apar în list . Dac imaginile
raster se suprapun, va fi afi at întotdeauna ultimul. La afi area rasterelor se poate ob ine afi area
transparent a imaginilor raster cu setarea Afi are transparent din meniul Op iuni raster.
Elementele grafice din lucarerea curent vor fi afi ate dup ultimul raster din list .

Fi ierele raster nou deschise au coordonata col ului stânga-jos egal cu (500000, 500000) în afar
de cele orientate.
Rasterul curent se selecteaz cu mouse-ul.
Pentru orientarea rasterului curent folosi i meniul Orientare raster.
Pentru afi area rasterului curent folosi i meniul C utare raster.

Straturi rasterelor deschise

© 2003-2007 Geotop
Raster 249

Lista fi ierelor raster care se vor afi a în lucrarea curent . Ordinea de afi are este ordinea din list ;
primul raster afi at este primul din list . Intervalul de scar în care apare un fi ier raster, este afi at
în coloanele Apare la scara respectiv Dispare la scara, considerând c se face o m rire de la o
scar mic la o scar mare. Modificarea valorilor factorilor de scar se face în câmpurile din partea
de jos al ferestrei. Elementele grafice de celelalte tipuri se deseneaz dup ce a fost terminat
desenarea rasterelor.

Adaug
Dup selectarea butonului, va apare fereastra de selectare standard a fi ierelor. Fi ierul raster
selectat în aceast fereastr se va plasa dup ultimul raster din list . Dac se selecteaz odat
mai multe fi iere, acestea se vor ad uga unul dup altul la list .

Adaug *
Ad ugarea tuturor fi ierelor raster g site în subdirectoarele unui director selectat.

terge
Eliminarea fi ierului raster curent din list (nu se va terge de pe calculator).

Butoanele
Modificarea pozi iei, deci i al ordinii de afi are al rasterelor.

9.2 C utare raster


Mut afi ajul grafic astfel încât fi ierul raster curent s apar în centrul lui, p strând scara de
afi are.

9.3 Orientare raster


Efectueaz orientarea imaginii raster curente, pe baza a cel pu in trei puncte comune, cu
coorodnate proiec ie (teren) cunoscute.

Principiul func iei este introducerea de la tastatur sau selectarea din lucrarea curent a
coordonatelor teren a punctelor de orientare care se g sesc marcate pe imaginea raster
neorientat . Pe baza acestei coresponden e de puncte func ia calculeaz parametrii de orientare,
cu ajutorul c rora efectueaz transformarea pixel cu pixel a imaginii raster.

Pentru a afi a imaginea raster neorientate care la importare este plasat cu col ul stânga-jos la
coordonatele 500.000, 500.000, selecta i func ia C utare raster.
Selectarea punctelor care se vor folosi pentru orientare, se face în ferastra Orientare, unde apar
numerele punctelor comune din tabelul RASTORNT al bazei de date a lucr rii.
Pentru transpunerea punctelor cunoscute din colana Cunoscute în coloana Folosite, se
efectueaz dublu-clic pe punctul dorit, în coloana Cunoscute.
Pentru eliminarea unui punct din coloana Folosite se efectueaz un dublu-clic pe punctul dorit.
tergerea tuturor punctelor din coloana Folosite, se face cu butonul Resetare.

© 2003-2007 Geotop
250 MapSys 7

Dac tabelul RASTORNT nu con ine înregistr ri sau se dore te editarea ei, se va selecta butonul
Puncte cunoscute. Acest tabel poate fi completat folosind Func iile de editare al bazei de date,
sau prin importarea listei de cooronate ale punctelor de orientare, în sistemul de programe care
gestioneaz baza de date.

În cazul în care lucrarea MapSys curent con ine puncte de orientare, acestea se pot culege prin
selectare, folosind butonul MapSys. Dup ce au fost selectate în ordine aceste puncte, se va
ap sa butonul din dreapta al mouse-ului sau butonul Esc de la tastatur . În acest caz va fi afi at
fereastra Orientare, cu ambele coloane (Cunoscute, Folosite) completate.

Dac se accept punctele de orientare, prin selectarea butonului OK se poate începe digitizarea
pe suprafa a rasterului a punctelor cunoscute, în ordinea din lista Folosite. Pentru afi area
rasterului curent, se utilizeaz func ia C utare raster.

Dup terminarea prelu rii punctelor, se va efectua Transformarea plan cu punctele de orientare.
Transformarea se poate reface dac au fost g site puncte cu erori inacceptabile. Din acest calcul
vor rezulta parametrii de transformare cu care se va transforma întreaga imagine rster. Selecta i

butonul din fereastra Transformare pentru a începe transformarea. Durata opera iei
de orientare depinde de m rimea fi ierului raster. Parametrii de orientare ai fi ierului raster
orientat, vor fi salva i în directorul fi ierului raster în fi ierul cu denumirea <numeraster>.log.
Fi ierul care con ine datele de georefern iere al rasterului este salvat tot în aceast loca ie, având
denumirea <numeraster>.RAI în cazul fi ierelor de tip BMP. În cazul celorlalte fi iere raster, fi ierele de
orientare au acela format cu fi ierele de orientare .TFW , dar cu extensia conform tabelului de mai jos:

Dac se face copierea rasterelor într-un alt director, acestea se vor copia împreun cu fi ierele de orientare.

Exemplu fi ier de orientare .RAI

475775.61026209 Coordonata origine col stânga-jos E


525151.99725084 Coordonata origine col stânga-jos N
2695.08925567 Dimensiune E în pixeli

© 2003-2007 Geotop
Raster 251

2889.71046595 Dimensiune N în pixeli

Exemplu fi ier de orientare .TFW

0.63645297 Dimensiunea pe E al unui pixel (metri)


0.00000000
0.00000000
-0.63639159 Dimensiunea pe N al unui pixel (metri) cu semnul negativ
478184.52113240 Coordonata origine col stânga-sus E
523378.95819953 Coordonata origine col stânga-jos N

9.4 Deplasare raster


Aceast func ie permite aplicarea unei deplas ri rasterului curent. Parametrii deplas rii pot fi
introdu i manual sau calcula i din precizarea unor perechi de puncte preluate din suprafa a lucr rii.
Acest lucru se face prin selectarea butonului MapSys. Dup aceasta Deplas rile vor fi înscrise în
ordine în fereastra de mai jos în formatul dx, dy. În aceast fereastr , deplas rile individuale se pot
dezactiva separat prin selectarea c su ei respective din coloana Calc a sec iunii Deplas ri.
Diferen a fa de valoarea medie sunt înscrise în colanele DifX, DifZ. Prin selectarea butonului
Calcul, din deplas rile validate se calculeaz deplasarea medie, care va fi înscris în câmpurile
DX, DY din partea stânga-jos a ferestrei. tergerea deplas rilor individuale se face cu butonul
Reset.
Aplicarea deplas rii calculate se face selectând butonul OK, i apoi butomul Yes din fereastra
mesajului cu con inutul Orienta i rasterul?

9.5 Transformare raster cu parametrii


Func ia de transformare cu parametrii a rasterului curent este destinat cazurilor când se cunosc
parametrii de transformare plan care trebuie aplica i rasterului. Ace tia se introduc în câmpurile
corespunz toare formulei de transformare ortogonal din fereastra transform rii. Parametrii se pot
calcula i pe baz de puncte comune, ai c ror perechi de coordonate se introduc în tabelul
TRANSFRM care este afi at la selectarea butonului Puncte Comune. Dac se alege aceast

© 2003-2007 Geotop
252 MapSys 7

metod , pentru calculul parametrilor de transformare, se selecteaz mai întâi butonul


Transformare cu puncte comune. Dup introducerea/calculul parametrilor de transformare, se
alege butonul OK pentru începerea transform rii rasterului.

9.6 Resetare orientare raster


Reface orientarea rasterului prin restabilirea rotirii i deplas rii imaginii raster la valorile ini iale.

9.7 Informatii raster


Afi eaz informa ii detailate despre imaginea raster curent .

Deschise
Num rul de imagini rsater înc rcate la meniul Deschide raster.

Curent
Calea de acce complet i numele fi ierului raster curent.

L ime/În l ime
Dimensiunile imaginii raster în pixeli.

Culori
Num rul de culori al paletei de culori standard ai fi ierului raster curent. Dac fi ierul raster are o
palet proprie, valoarea este zero.

© 2003-2007 Geotop
Raster 253

9.8 Segmentare raster


Aceast func ie permite segmentarea în fi iere separate a unei imagini raster orientate sau
neorientate, pentru a se putea lucra cu fi iere de dimensiuni mai mici, sau pentru posibilitatea
lucrului simultan pe mai multe sta ii de lucru.
Fi ierul raster trebuie s aib unul din formatele BMP, JPEG, GIF, EMF, WMF, TIFF (orientat),
PNG, ICO. Dup segmentare, se p streaz orientare imaginilor raster rezultate. Pentru
segmentare se selecteaz numele fi ierului raster sau directorul care con ine rasterele de t iat,
num rul de p r i pe orizontal i pe vertical . În câmpurile din segmentul Fi iere rezultate se
afi eaz num rul de buc i i dimensiunile unui raster rezultat. Pentru segmentarea tuturor rasterelor
aflate într-un director, se selecteaz op iunea corespunz toare din partea superioar a ferestrei.

9.9 Decupare fereastr


Decupeaz o fereastr definit de utilizator din suprafa a rasterului curent, generând und fi ier
raster de format BMP împreun cu parametrii de orientare corespunz tori. Parametrii de orientare
vor fi salvate într-un fi ier cu extensia .RAI având numele identic cu cel al fi ierului raster care
con ine imaginea decupat . Func ia se poate folosi i pentru decuparea suprafe ei utile al foilor de
plan scanate. Fi ierul rezultat va con ine partea decupat a imaginii definit de interiorul
dreptunghiului.

9.10 Unificare raster


Aceast func ie unific dou fi iere raster vecine, pe baza a dou puncte comune în zona de
acoperire dubl (deregul pe cadru, la intersec ia acestuia cu liniile de coordonate constante).
Unificarea va avea ca rezultat transformarea în sistemul primului raster a con inutului celui de-al
doilea raster, i salvarea rasterului unificat cu numele primului raster. Pentru efectuarea unific rii,
se încarc în ordine cele dou fi iere raster, dup care se selecteaz punctele de orientare câte
dou , în ordine, pe primul raster apoi pe cel de-al doilea raster. Dup aceasta apar rezultatele
transform rii, care dac se accept , se trece la unificarea propriu-zis .

9.11 Mozaic raster


Aceast func ie permite sec ionarea dreptunghic a imginilor raster. Suprafa a care se va sec iona
poate fi precizat de utilizator prin urm toarele metode:

• Limit afi aj
• Fereastr definit de utilizator
• Poligon topologic

© 2003-2007 Geotop
254 MapSys 7

Coordonatele astfel definite vor fi înscrise în câmpurile care definesc dreptunghiul care se va t ia.
Rasterul care se va sec iona poate fi unul din rasterele deschise în lucrarea curent , sau rasterele
orientate dintr-un director precizat, care con in fereastra definit .

Dac se dore te sec ionarea pe baz de foi de plan standard, se genereaz conturul acestora cu
ajutorul func iei Plan de dispunere, dup care se genereaz Topologia cu meniul Topologie, pentru
stratul în care sunt definite limitele foilor de plan. Cu ajutorul butonului Poligon, se selecteaz
limita foii de plan care se va sec iona din imaginea raster , sau un poligon existent creat cu func ia
Topologie. Orientarea rasterelor t iate va fi p strat .
.

© 2003-2007 Geotop
Raster 255

9.12 Paleta reaster


Afi eaz paleta de culori existent în imaginea raster curent , cu posibilitatea select rii unei culori
i modific rii acesteia. Dac rasterul este de dimensiuni mari, citirea culorilor poate dura mai mult,
timp în care este afi at fereastra:

Dup citirea culorilor din imaginea raster, este afi at fereastra paletei de culori.

© 2003-2007 Geotop
256 MapSys 7

O culoare existent se poate modifica prin selectarea culorii în fereastra de mai sus, dup care
apare fereastra Color. În câmpul Color/Solid este afi at culoarea pixelului selectat. Culoarea
nou corespunz toare culorii curente se poate selecta din culorile de baz sau se pot constitui
culori noi prin selectare din câmpul de culori aflat în partea din dreapta a ferestrei. Culorile nou-
definite se pot salva

© 2003-2007 Geotop
Raster 257

9.13 Editare culoare raster


Prin selectarea unui pixel al rasterului, programul extrage culoarea acestuia care poate fi
modificat , i reintrodus în imaginea raster, având ca rezultat modificarea culorii tuturor pixelilor
cu aceea i nuan .

Dac rasterul este de dimensiuni mari, citirea culorilor poate dura mai mult, timp în care este
afi at fereastra:

Dup terminarea citirii, este afi at fereastra de selectare a culorilor.


În fereastra Color, câmpul Color/Solid este afi at culoarea pixelului selectat. Culoarea nou
corespunz toare culorii curente se poate selecta din culorile de baz sau se pot constitui culori noi
prin selectare din câmpul de culori aflat în partea din dreapta a ferestrei.

9.14 Acoperire cu raster


Dac exist imagini raster sec ionate i orientate care acoper lucrarea curent , aceste se pot
înc rca în a a fel încât s acopere suprafa a ferestrei curente definite de utilizator. Se indic locul
unde sunt p strate pe disk fi ierele raster orientate, iar programul va selecta acele fi iere care sunt
con inute par ial sau în totalitate în fereastra curent .

© 2003-2007 Geotop
258 MapSys 7

Dac sunt g site imagini care satisfac condi iile de mai sus, este afi at mesajul:

Dac se r spunde prin selectarea tastei Yes, atunci fi ierele raster g site vor fi plasate în lista
Imagini raster deschise
de la meniul Deschide raster

9.15 Extrage culori


Scoaterea în eviden a detaliilor din rasterul curent care se vor folosi pentru procesul de
vectorizare (automat ) se face prin extragerea culorilor care definesc de interes, i indicarea unei
culori de fond. Fi ierul original va fi p strat, i se va genera un raster nou care va con ine numai
pixelii r ma i dup filtrare.
Acest lucru se face prin definirea acelor culori care se vor p stra în fi ierul raster nou-generat.
Extragerea mostrelor de culoare se efectueaz prin selectarea butonului Din MapSys. Va fi afi at
cursorul în form de cruce, cu care se define te o fereastr care include una sau mai mul i pixeli ai
c ror culori vor fi extrase i plasate în c su ele din fereastra Extrage culori raster.

© 2003-2007 Geotop
Raster 259

Ad ugarea unoi culori noi se face prin selectarea repetat a butonului Din MapSys. Elimimarea
unei culor se face prin selectarea acestuia in bara culorilor i selectarea butonului terge. Butonul
terge toate efectueaz eliminarea tuturor culorilor din bara de culori.

Culoarea de fond se define te prin dublu-clic pe dreptunghiul din dreapta textului, i reprezint
culoarea care nu va fi extras i cu care se vor înlocui pixelii cu culorile care nu reg sesc în bara
de culori extrase.

Numele fi ierului raster care va con ine numai culorile selectate, se introduce în câmpul Fi ier.

Dup definirea culorilor se selecteaz butonul OK. Programul va începe sortarea culorilor i
generarea rasterului nou care va con ine numai culorile selectate.

9.16 Conversie la scar gri


Acest meniu face o conversie al rasterului curent în nuan e de gri. Denumirea fi ierului rezultat se
define te în fereastra standard de salvare, care apare dup apelarea func iei.

9.17 Vectorizare automata


Procesul de vectorizare automat reprezint o metod de generare a elementelor vectoriale pe
baza imaginii raster curente. Pentru atingerea eficien ei maxime a vectoriz rii automate este
necesar ca imaginea raster s con in într-o form cât mai clar detaliile care se doresc prelucrate
cu aceast func ie. În acest sens, se recomand filtrarea imaginii raster cu func ia Extrage culori.
Dac dup aceasta imaginea raster con ine zgomot sau întreruperi frecvente care ar necesita
ample lucr ri de corectare dup vectorizarea automat , se poate alege func ia Vectorizare locala.

Imaginea raster curent va fi vectorizat folosind set rile date în fereastra Vectorizare automat .
Elementele vectoriale se vor genera în stratul curent. Valorile implicite care sunt afi ate la apelarea
meniului sunt preg tite pentru o vectorizare optim . Set rile sunt împ r ite în trei categorii:

© 2003-2007 Geotop
260 MapSys 7

Tip entitate
Se alege tipul de entit i care se vor genera prin vectorizare i culoarea de fond a imaginii.

Opera ii raster
Procesul de analizare i prelucrare a rasterului se compune din trei faze:

- detectare muchii
- umplere spa ii
- îngustare muchii

Dup fiecare opera ie este posibil generarea i salvarea unui raster.

Opera ii vector
Aceste opera ii se refer la modul de interpretare i optimizare a imaginii raster în scopul
vectoriz rii.

Dup selectarea butonului OK va începe vectorizarea propriu-zis . Sunt luate pe rând to i pa ii din
fereastra de mai sus.

Opera ia final este generarea liniilor (dac este validat aceast func ie).

© 2003-2007 Geotop
Raster 261

Dup terminarea opera iei de vectorizare automat este afi at raportul cu parametrii procesului.
Rezultatul poate fi considerat satisf c tor dac opera iile de corectare a elementelor vectoriale nu
necesit opera ii corective de durat .

9.18 Vectorizare locala


Vectorizarea local este similar operai ei de Vectorizare automata, cu diferen a c fiecare linie se
genereaz separat, una câte una, prin introducerea cotei punctelor liniei i indicarea unui punct de
început. Aceast opera ie se recomand pentru vectorizarea automat a curbelor de nivel. Dac
linia se întrerupe, se poate continua prin indicarea continu rii liniei, sau dup selectarea butonului
din dreapta al mouse-ului se introduce o alt cot pentru vectorizarea unei alte linii.

© 2003-2007 Geotop
262 MapSys 7

9.19 Op iuni raster


Afi eaz fereastra care con ine set ri generale referitoare la fi ierele raster curent înc rcate.

Afi are gril de la m rime pixel


Afi eaz un grilaj încadrând un num r de pixeli precizati în câmpul din dreapta.

Grupul Deplasare automat cursor (SNAP)

Nu se deplaseaz
Deplasare automat (SNAP) oprit.

Intersec ie gril
Deplasare automat pe punctele grilei

Centru pixel
Deplasare automat pe centrul pixelelor

Afi are transparent


Afi area transparent a por iunilor imaginilor raster care sunt suprapuse.

© 2003-2007 Geotop
Capitolul

X
264 MapSys 7

10 Metadate
Metadatele reprezint informa ii referitoare la sursele de date existente la un anumit moment dat
referitor la o suprafa dat sau la un punct dat. Baza de date a metadatelor reprezint deci baza
de date a surselor de date. Func ia este cu atât mai util cu cât volumul datelor este mai mare i
datele sunt mai diversificate.

Metadatele sunt reprezentate în MapSys sub forma de dreptunghiuri care încadreaz suprafa a
acoperit de informa ii de acela format.

Generarea metadatelor se face automat de c tre MapSys, în cazul în care este vorba de date cu
referin geografic (lucr ri MapSys, fi iere raster orientate). În cazul altor surse de date
neorientate geografic, utilizatorul poate s defineasc suprafa a la care se refer informa iile.

Formatele surs suportate de MapSys pentru generarea metadatelor sunt:

- Lucr ri MapSys
- Lucr ri MapSys versiunea 4
- Raster orientat (TIF+TIFW sau BMP+RAI)
- Imagine raster
- Film
- Document
- Altele

10.1 Deschide baza metadata


Pentru definirea sau afi area metadatelor trebuie deschis baza de date care con ine metadatele.
Baza de date meta poate fi o baz de date a unei lucr ri MapSys sau o baz de date neutr . Se
pot defini mai multe baze de date meta în func ie de necesit i (con inut, tipuri de date sau pozi ia
geografic a informa iilor). În fereastra care apare la apelarea meniului se poate preciza calea de
acces i denumira bazei de date meta. Selectarea fi ierului bazei de date cu ajutorul ferestrei
standard se face cu butonul .

10.2 Cauta in baza metadata


Aceast func ie permite administrarea bazei de date metadata.
Constituirea bazei de date metadata se poate face prin ad ugarea individual a datelor sau prin
c utarea automat a surselor de date georeferen iate, prin indicarea unui director, unde se face
c utarea. Datele metadata culese pot fi afi ate sub forma de dreptunghiuri care definesc
extinderea acestora. De asemenea, este posibil înc rcarea ca lucr ri de referin în lucrarea
curent a informa iilor de con inut apar inând metadatelor. Descrierea detailat a func iilor se face
în cele ce urmeaz .

© 2003-2007 Geotop
Metadate 265

Baza de date
Baza de date metadata curent . Selectarea acestuia se face în meniul Baza de date metadata.

Lista datelor metadata


Aceast list con ine informa ii de baz referitoare la bazele de date metadata, adic :
- Identificator (num r de ordine)
- Tipul datelor surs
- Descrierea sau numele datelor surs
- Fi ierul sursei de date
- Coordonate stânga-jos i dreapta-sus a dreptunghiului care încadreaz zona
- Data ultimei modific ri

Adaug
Ad ugarea manual a unei noi surse de date. Caracteristicile acesteia pot fi introduse în fereastra
Propriet i metadata care apare la selectarea butonului. Sursele de date poate fi una din cele de
mai jos:

- Lucr ri MapSys
- Lucr ri MapSys versiunea 4
- Raster orientat (TIF+TIFW sau BMP+RAI)
- Imagine raster
- Film
- Document
- Altele

Generarea dreptunghiului de încadrare a metadatelor se face automat de c tre MapSys, în cazul


în care este vorba de date cu referin geografic (lucr ri MapSys, fi iere raster orientate),
însemnând c în câmpurile care definesc col ul stânga-jos i dreapta-sus a dreptunghiului de
încadrare se înscriu automat valorile corespunz toare. În cazul altor surse de date neorientate
geografic, utilizatorul poate s defineasc suprafa a la care se refer informa iile prin introducerea
manual a col urilor stânga-jos i dreapta-sus a a dreptunghiului de încadrare.
Selectarea fi ierului de baz a sursei de date se face cu butonul . Tipul corespunz tor sursei
de date se alege la câmpul Tip. Descrierea se introduce manual în câmpul corespunz tor.

© 2003-2007 Geotop
266 MapSys 7

Modific
Permite modificarea detaliilor referitoare la sursa de date selectat din list , cu ajutorul ferestrei
Propriet i metadata.

terge
Eliminarea înregistr rii metadata selectate din list . Înainte de eliminarea metadatei, este afi at o
fereastr de confirmare a tergerii. Pentru selectarea multipl a metadatelor care se doresc a fi
terse, la selectare se folose te butonul Shift sau Ctrl.

Afi are
Afi area fi ierului surs a metadatei selectate din list . Afi area se face cu programul asociat
tipului de fi ier. În cazul c lucrarea este de tip MapSys, afi area se face într-o fereastr MapSys
nou .

© 2003-2007 Geotop
Metadate 267

Caut
Acest func ie permite c utarea metadatelor georeferen iate într-un director specificat de utilizator.
Sursele de date care corespund criteriilor de c utare sunt introduse în lista metadatelor. Criteriile
de c utare se seteaz în fereastra de mai jos.

Informa iile c utate pot fi de urm torul tip:

- Lucrare MapSys versiunea 4.X


- Lucrare MapSys versiunea 5.X
- Raster orientat de format BMP cu fi ier de orientare RAI, sau format TIFF cu fi ier de orientare
TFW

Alte criterii de c utare selectabile la grupul Date c utate se refer c utarea unor surse de date în
func ie de suprafa a lucr rii curente MapSys.

Informa iile metadata g site în urma c ut rii se pot ad uga la cele existente în list , sau se poate
opta pentru tergerea listei curente înainte de ad ugarea rezultatelor c ut rii. Pentru aceasta se
valideaz op iunea terge con inut baza de date meta.

În câmpul Director c utare se precizeaz unde se face c utarea metadatelor. C utarea se va


efectua i în subdirectoare. Selectarea directorului se face cu butonul .

Generare lucrare MapSys


Acest buton permite generarea în lucrarea Mapsys curent a dreptunghiurilor de încadrare a
datelor surs corespunz toare metadatelor din list . Straturile unde se vor genera limitele i
descrierea metadatelor se seteaz în fereastra de mai jos.

În fereastra de mai jos se poate observa modul de afi are a metadatelor.

© 2003-2007 Geotop
268 MapSys 7

10.3 Cauta metadata in grafica


Dac exist o baz de date a metadatelor referitoare la zona de lucru, prin selectarea unui punct
de pe suprafa a lucr rii, va fi afi at lista metadatelor care includ punctul selectat. Func iile
ferestrei care se afi eaz , sunt descrise la meniul Cauta in baza metadata.

© 2003-2007 Geotop
Metadate 269

10.4 Afiseaza metadata la grafica


Aceast func ie permite ata area unor metadate la o suprafa dreptunghiular definit de
utilizator. Defini ia de metadate va fi înscris în lista metadatelor. Descrierea ferestrei în care se
înscriu detaliile referitoare la metadate se g se te la meniul Cauta in baza metadata func ia
Adaug .

© 2003-2007 Geotop
Capitolul

XI
272 MapSys 7

11 IMS
Acest meniu permite conectarea prin fereastra de lucrare curent MapSys la siteuri MapSys
Internet Map Server configurate cu ajutorul Internetului sau prin Intranet. Vizualizarea unor siteuri
aflate pe alte calculatoare server IMS este posibil numai dac sta ia de lucru de pe care se face
accesul este conectat fizic i configurat sa lucreze într-o re ea WAN/LAN prin care sta ia de lucru
are acces la serverul MapSys IMS. Pentru configurarea conect rii prin Inranet/Internet a unei sta ii
de lucru la un server Intranet/Internet, consulta i administratorul de sistem i manualul de utilizare
MapSys Inrenet Map Server.
Dup ralizarea cu succes a conexiunii, con inutul lucr rii IMS va fi suprapus lucr rii curente ca un
raster, la coordonatele originale definite în lucrarea surs MapsSys IMS.

11.1 Siteuri IMS


Cu ajutorul acestui menu, se pot configura siteurile care con in lucr ri MapSys IMS. Efectuarea cu
succes a conect rii, presupune existen a unei leg turi fizice de tipul WAN/LAN. În fereastra lucr rii
curente este întotdeauna afi at siteul IMS curent. Dac sunt configurate mai multe siteuri, site-ul
curent se precizeaz prin dublu-clic pe numele acestuia.
Ad ugarea unui site nou se face prin butonul cu acela nume, dup care se va afi a fereastra:

În aceast fereastr utilizatorul trebuie s precizeze detaliile conexiunii la siteul MapSys IMS.
Adresa IMS se înscrie în prima linie, cu punctua ia corespunz toare. Pentru a introduce adresa
WEB corect , numele utilizatorului i parola acestuia întreba i administratorul de sistem.
Dup ce au fost introduse aceste date, se selecteaz butonul Conectare, pentru conectarea la
siteul precizat, dup care se introduc informa iile men ionate mai sus. Acest buton trebuie selectat
ori de câte ori utilizatorul a fost deconectat prin selectarea unui alt site curent sau la ie irea din
lucrarea MapSys.
tergerea unei adrese WEB se face prin selectarea numelui acestei din list i apoi a butonului
terge.
Intervalul de scar pentru afi area graficii apar inând adresei WEB curente se face în ferestrele din
partea de jos a ferestrei.
Salvarea configur rii adreselor WEB i tentativa de conectarea propriu-zis la adresa curent se
face dup selectarea butonului OK. Dac dup aceast opera ie nu este afi at lucrarea IMS,
înseamn c detaliile conexiunii nu sunt corecte sau utilizatorul curent nu are acces la site.
Conecatrea poate dura de la câteva secunde la minute, în cazul unei re ele Intranet complexe.

© 2003-2007 Geotop
IMS 273

11.2 IMS - Cautare adresa


C utarea unei adrese se face prin selectarea str zii din list i introducerea num rului po tal. Dac
adresa exist , imaginea se va pozi iona pe aceast suprafa a bazei de date grafice, folosind o
scar adecvat . dca num rul po tal introdus este inexistent, se va afi a adresa cu num rul po tal
cel mai apropiat.

11.3 IMS - Cautare numar cadastral


Cu aceast opera ie se efectueaz c utarea num rului cadastral introdus de utilizator. Dac
num rul cadastral introdus este unul existent în baza de date, obiectul topologic (parcela) cu
num rul dat va fi adus în centrul ecranului, folosindu-se o scar convenabil .

© 2003-2007 Geotop
274 MapSys 7

11.4 Interogare
Pentru accesarea din MapSys a interog rilor prestabilite în MapSys IMS, se selecteaz interogarea
dorit din fereastra Interogare IMS, apoi butonul OK. Interog rile cer de obicei precizarea unei
pozi ii cu mouse-ul sau introducerea unui parametru. Unele interog ri nu necesit al i parametrii.
Dup aceasta, este genarat interogarea i se afi eaz rezultatul acesteia într-o fereastr HTML
separat .

© 2003-2007 Geotop
Capitolul

XII
276 MapSys 7

12 Fereastra
Meniul Fereastra con ine func ii specifice aplica iilor Windows de aranjare a ferestrelor lucrare
deschise.

12.1 Fereastr nou


Deschide o ferastra con inând copia lucr rii curente.

12.2 Aranjare in cascada


Aranjeaz ferestrele deschise în cascad .

12.3 Aranjare orizontala


Aranjeaz ferestrele deschise în a a fel încât s împart pe orizontal în p r i egale suprafa a util
a afi ajului.

12.4 Aranjare verticala


Aranjeaz ferestrele deschise în a a fel încât s împart pe vertical în p r i egale suprafa a util a
afi ajului.

© 2003-2007 Geotop
Capitolul

XIII
278 MapSys 7

13 Help
Meniul Help con ine sumbeniul MapSys Help prin care se poate apela acest document, i meniul
Versiune care con ine informa ii referitoare la instalarea MapSys de pe calculator.

13.1 MapSys Help


Afi eaz fi ierul Help.

13.2 Descarcare versiune noua


Aceast op iune permite actualizarea versiunii curente a instal rii MapSys cu ultima versiune prin
Internet. Pentru aceasta, calculatorul de la care se apeleaz meniul trebuie s aib configurat o
conexiune Internet, care s fie activ . Prin selectarea butonului Caut , MapSys acceseaz
serverul Geotop i afi eaz versiunea curent , num rul de build i m rimea fi ierului în câmpul
Versiune nou . În tabelul cu fond alb din mijlocul ferestrei sunt afi ate modific rile efectuate în
fiecare build începând de la versiunea existent a utilizatorului pân la versiunea nou inclusiv.
Versiunea nou se poate desc rca prin selectarea butonului cu acela nume. Instalarea noii
versiuni se face automat.
Dac exist o versiune nou dar cu toate acestea desc rcarea nu este posibil (butonul Descarc
este devalidat), contacta i Geotop SRL pentru detaliile referitoare la ob inerea actualiz rii.

13.3 Versiune
Informa ii despre licen , versiune, build i drepturi de autor referitor la MapSys.

© 2003-2007 Geotop
Index 279

Index
Creare din fi ier text 162
Creare/Digitizare curba 152
Creare/Digitizare linie 145
Creare/digitizare num r Cadastral 161

-A- Creare/digitizare simbol 155


Creare/digitizare text 160
Culegere atribute 220
Actualizare 118 Curba 152
Adaug legend 245 Curbe de nivel 174
Aliniere 173
Aliniere text 174 -D-
Aranjare in cascada 276
Aranjare orizontala 276 decupare fereastra 253
Aranjare verticala 276 Definire extensii 223
Arc de cerc 149 Deplasare 118
ASCII 37, 49 Deplasare legend 245
terge arc 150 Deplasare punct 143
terge legend 245 Deplasare simbol 157
terge simbol 157 Deplasare text 165

-B- Desc rcare versiune nou


Deschide lucrare 36
278

Deschide raster 248


baz de date 123 Deselectare 110

-C- Deselectare obiect 221


Dimensiune 119
Distan punct-linie 169
Calcule 169 Distan /Orientare 169
Cauta selectie 109 Download 193, 278
Cautare arc 150 dual screen 123
C utare linie 146 DXF 39, 53
C utare raster 249
C utare simbol 156
Cerc 149
-E-
COM 82 E00 58
Configurare Digitizor 69 Echidistan iere 173
Configurare imprimanta 60 Echidistan iere text 174
Constructii 169 Edit text 163
Construire simbol 44 Editare arc 150
Construire topologie 214 Editare linie 146
Continut 278 Editare obiect 220
Copiere 106 Editare punct 143
Copiere text 165 Editare simbol 156
Corectare lucrare 60 Export 49
Corec ie distan 173 Export ASCII 49
Corectii 173 Export DXF 53
Cotare curbe de nivel 175 Export E00 58
Creare arc - cu punct ajutator 149 Export MDB 56
Creare arc - raza cunoscuta 149 Export MIF 56
Creare din atribute afisate 163 Export Raster 59

© 2003-2007 Geotop
280 MapSys 7

-M-
Export SHP 57
Export SQD 54
Export WMF 55
Extras 78, 139 Magellan 193
MDB 41, 56
-F- metadate 264
MIF 56
fereastr 276 Modifica arce selectate 151

-G-
modific structur 129
Modificare curbe selectate 154
Modificare liniile selectate 147
Generare strat tematic 238 Modificare puncte selectate 144
GPS 193 Modificare simboluri selectate 159

-I-
Modificare texte selectate 166
moyaic raster 253
MSCI 82
Împ r ire 170 Mutare în stratul curent 107
Import 37
Import ASCII 37 -N-
Import DXF 39
Import MDB 41 Numerotare 176
Import SHP 42 Numerotare obiecte 218
In ltime legend 245
Înc rcare parametrii 196 -O-
Inchide lucrare 48
Incrementare num r cadastral 177 Obiecte OLE 110
Informatii 204 Optiuni 82
Informatii arc 150 Orientare digitizor 71
Informatii raster 252 Orientare raster 249
Inseraeza 107 Ortogonal 171
Inserare punct 143 Ortogonalizare 173
Interfata COM 82 Ortogonalizare poligon 222

-P-
Interfata MSCI 82
Internet Map Server 272
interogare 138
Intersc ie linie - linie 169 Paralel la distan dat 170
Intersec ie arc de cerc - line 170 Paralel prin punct dat 171
Intersec ie arce de cerc 170 Paralelizare 173
Intersec ie distan e 170 Parameterii 197
Intrare în sistem 72 Parcelare 222
Invertare selectie 109 Perimetrare ortogonal 171
Primul num r de punct 176
-L- Proiec ie 169
Punct 142
legenda 238 Puncte ortogonale 170

-R-
Limite 119
Linie 145

Racordare punct 144

© 2003-2007 Geotop
Index 281

-U-
Radiere 170
raster 248
Referinte 42
Renumerotare linii active 176 Undo 106
Renumerotare puncte active 176 unificare raster 253

-V-
Renumerotare puncte pe contur 176
Resetare orientare raster 252
Resetare selectie 110
Rotire 183 vectorizare automata 259
Verificare continuitate 174
-S- Verificare cote 175
Verificare num r cadastral 177
scara afisaj 119 Versiune 278

-W-
Schita (BMP) pentru FBI 223
segmentare raster 253
Selectare 110
Selectare arc 151 WMF 55
Selectare cu fereastr 108
Selectare cu poligon 108
Selectare linie 147
Selectare obiect 221
Selectare punct 144
Selectare simbol 157
Selectare text 165
Selectare unul câte unul 108
Setare palete 120
Setare strat 199
Setare straturi tematice 243
Setari 196
SHP 42, 57
Simbol 155
sincronizare afisaj 123
SQD 54
Sterge text 165
strat tematic 238
Suprafa poligon închis 169
Suprafa punct cu punct 169
Suprapunere straturi 216

-T-
tabel baz de date 129
Taie 106
tematici 238
Text 160
Topologie 214
Transformare 178
transformare raster 251

© 2003-2007 Geotop
282 MapSys 7

© 2003-2007 Geotop