Sunteți pe pagina 1din 11

1.

Prezentarea firmei- SC STICLEX SA

Denumire si statut juridic


Societatea comerciala STICLEX SA are sediul in Brasov . A fost infiintata in
conformitate cu prevederile legii 15/ 1990 ca unitate cu personalitate juridica sub numele de
STICLEX prin preluarea integrala a patrimoniului fostei „ Intreprinderi de Sticlarie Brasov `` .
Societatea a fost inmatriculata la Registrul Comertului in data de 12.03.1993 . Din 01.12.1996
SC STICLEX SA devine societate cu capital majoritar privat.

Misiunea firmei si domeniul de activitate


Prin misiunea unei organizaţii se înţelege conceptul de baza care precizeaza scopul
existentei organizatiei si defineste afacerile de baza ale organizatiei.
Misiunea firmei STICLEX este definita astfel:
,, Afacerea societatii STICLEX consta in producerea de articole din sticla, de catre
personal calificat si instruit, care sa asigure indeplinirea cerintelor si asteptarilor clientilor din
Romania si din tarile europene in care ajung produsele societatii.”
Domeniul de activitate al societăţii, prevăzut în statutul său, constă in fabricarea şi
comercializarea pe piaţa internă şi la export a articolelor de sticla.

Produsele firmei
Produsele firmei sunt reprezentate de recipiente, fiole farmaceutice, lentile, articole de
menaj şi alte articole tehnico-utilitare din sticlă.
Articolele produse şi comercializate se împart în:
• Recipiente pentru industria alimentară şi a băuturilor
• Articole de menaj
• Articole pentru industria farmaceutica.

De asemenea, în cadrul societăţii, se mai desfăşoară şi alte activităţi specifice industriei


sticlei, atât în folosul propriu cât şi pentru alte unităţi din cadrul sectorului (proiectare şi execuţie
matriţe sticlărie, piese de schimb şi utilaje specifice, prestaţii diverse).

1
Organizatia se afla in stadiul de dezvoltare si implementare a unui Sistem de
Management al Calitatii conform SR EN ISO 9001:2008.
Un SMC bazat pe procese înseamnă o abordare a activităţilor ca procese pentru a
manageriza şi ţine sub control modul în care este implementată politica calităţii şi cum sunt
atinse obiectivele calităţii.
Dezvoltarea şi implementarea unui sistem de management al calităţii necesită
parcurgerea mai multor etape care includ următoarele :
• determinarea necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor şi ale altor părţi interesate;
• stabilirea politicii şi obiectivelor organizaţiei referitoare la calitate ;
• determinarea proceselor, a responsabilităţilor necesare şi a competenţelor decizionale
privind implementarea SMC;
• stabilirea metodelor de măsurare a eficacităţii şi eficienţei fiecărui proces;
• utilizarea acestor metode pentru a determina eficienţa şi eficacitatea fiecărui proces;
• determinarea mijloacelor de prevenire a neconformităţilor şi de eliminare a cauzelor
acestora;
• stabilirea şi aplicarea unui proces de îmbunătăţire continuă a SMC.
Pentru implementarea unui sistem de management al calităţii organizaţia trebuie să
identifice şi să managerieze procesele care alcătuiesc sistemul de management al calităţii.
Implementarea sistemului de management al calitatii duce la realizarea unor produse de calitate
la preturi mici.
Pentru a realiza acest lucru, STICLEX a dezvoltat si implementat un anumit numar de
procese necesare SMC, printre care si procesul de Aprovizionare - activitatea prin care se asigura
elementele materiale si tehnice necesare productiei, în volumul si structura care sa permita
realizarea obiectivelor generale ale organizatiei, în conditiile unor costuri minime si ale unui
profit cât mai mare
In urma monitorizarii proceselor implementate s-a constatat ca in cadrul procesului de
aprovizionare nu s-au obtinut rezultatele planificate, respectiv asigurarea furniturilor
corespunzatoare care sa permita realizarea obiectivelor generale ale întreprinderii, în conditiile
unor costuri minime si ale unui profit cât mai mare.

2
3
Pentru intelegerea problemei si evidentierea zonelor unde apar probleme s-a folosit
reprezentarea tip flowchart a procesului de aprovizionare. In urma folosirii acestei reprezentari
s-a descoperit ca zona unde apar probleme este procesul de intocmire a fisei de calcul.

2. Identificare cauze

In urma masurarii rezultatelor procesului de aprovizionare s-a constatat ca acestea nu


sunt cele asteptate. Drept urmare, s-a hotarat sa se analizeze din nou modul de evaluare al
furnizorilor. Acesta cuprinde fisa de evaluare a furnizorilor, criteriile selectate, relatia de calcul,
punctajul acordat, calificativele, coeficientul de importanta.
Formularele privind modul de evaluare a furnizorilor (fisa de calcul ) sunt intocmite de
catre comisia de evaluare numita de Directorul General. Comisia de evaluare stabileste criteriile
de evaluare a furnizorilor impreuna cu reprezentantii serviciilor beneficiare ale produselor si cu
reprezentantul compartimentului calitate.
Criteriile stabilite pentru a fi inscrise in fisa de calcul utilizata la evaluarea furnizorilor
sunt urmatoarele:
• Capabilitate tehnica – capacitatea furnizorului, din punct de vedere tehnic, de a putea
realiza furniturile necesare
• Stabilitate financiara – situatia financiara a furnizorului
• Certificarea calitatii – existenta la furnizor a unui sistem de management al calitatii
certificat
• Flexibilitate – disponibilitatea furnizorului de a se adapta la anumite cerinte venite din
partea organizatiei
• Livrare constanta – capabilitatea furnizorului de a asigura o livrare constanta a
furniturilor
• Termen garantie – termenul de garantie oferit de furnizor la furniturile livrate
• Servicii post-vanzare – serviciile oferite de furnizor ulterior livrarii furniturilor (service,
intretinere periodica)

4
Aceste criterii se inscriu in Fisa de Calcul, conform tabelului 2.1.

Fisa Calcul Tabel 2.1

Calificativ Excelent Bun Mediu Slab F.slab Coef.imp. Scor


5=maxim
Nota 5 4 3 2 1 1=minim
FURNIZORUL
Capabilitate tehnica
Stabilitate financiara
Certificarea calitatii
Flexibilitate
Livrare constanta
Termen garantie
Servicii post-vanzare

Total

Pentru generarea cauzelor posibile ale intocmirii in mod defectuos a fisei de evaluare s-a
decis sa se foloseasca tehnica grupului nominal ( NGT ). Pentru aceasta s-a constituit un grup
format din trei persoane.
In urma generarii ideilor in mod individual s-au retinut ideile comune:
• Criteriile selectate sunt confuz formulate
• Calificativele acordate sunt neconforme cu realitatea

Pentru identificarea de alte cauze posibile s-au stabilit urmatoarele idei:

A. Prea putine criterii selectate in fisa de evaluare


B. Coeficientul de importanta este aplicat gresit
C. Lipsa de instructiuni referitoare la acordarea calificativelor
D. Alcatuire defectuoasa a echipei de evaluare
E. Criteriile selectate in fisa de evaluare nu sunt cele potrivite
F. Relatia de calcul este gresita
Dintre aceste posibile cauze, fiecare membru al grupului a selectat cinci idei pe care le-a
trecut in fisa individuala si le-a evaluat.

5
Fisa de clasificare NGT - 1 Fisa de clasificare NGT - 2
Problema: intocmirea defectoasa a fisei de Problema: intocmirea defectoasa a fisei de
evaluare furnizori evaluare furnizori
Ideea Numar de puncte Ideea Numar de puncte
A 2 A 1
B 3 B 4
C 5 C 5
E 4 E 3
F 1 F 2

Fisa de clasificare NGT - 3


Problema: intocmirea defectoasa a fisei de
evaluare furnizori
Ideea Numar de puncte
A 2
B 4
C 3
D 1
E 5

6
Dupa colectarea fiselor individuale si centralizarea acestora s-au obtinut rezultatele finale:

Fisa de clasificare NGT


Problema: intocmirea defectoasa a fisei de evaluare furnizori

Ideea Punctaj Total

A 2 2 1 5
B 3 4 4 11
C 5 3 5 13
D 1 1
E 4 5 3 12

F 1 2 3

Conform punctajului total obtinut, ideile care vor fi folosite pentru continuarea analizei
sunt:
• Coeficientul de importanta este aplicat gresit
• Lipsa de instructiuni referitoare la acordarea calificativelor
• Criteriile selectate in fisa de evaluare nu sunt cele potrivite

Aplicarea metodei TNG pentru identificarea cauzelor posibile ale problemei – intocmire
in mod defectuos a fisei de evaluare furnizori a dus la selectarea urmatoarelor cauze:
• Criteriile selectate sunt confuz formulate
• Calificativele acordate sunt neconforme cu realitatea
• Coeficientul de importanta este aplicat gresit
• Lipsa de instructiuni referitoare la acordarea calificativelor
• Criteriile selectate in fisa de evaluare nu sunt cele potrivite

7
3. Analiza cauzelor problemei

In urma aplicarii metodei TNG pentru identificarea cauzelor problemei s-a selectat un
numar de cinci cauze care contribuie la producerea problemei..
Pentru a se putea rezolva problema aparuta pe parcursul desfasurarii procesului de
aprovizionare si din cauza careia rezultatele procesului au fost nesatisfacatoare, respectiv
intocmirea eronata a fisei de evaluare furnizori, trebuie efectuata o analiza a cauzelor. In cadrul
acestei analize trebuie definite atat legaturile dintre cauze si problema, cat si clasificarea cauzelor
din punct de vedere al importantei lor in producerea problemei respective.

Diagrama de relatii de tip calitativ se utilizeaza pentru identificarea relatiilor de tip


cauza – efect. Aceasta diagrama este utila in evidentierea relatiilor dintre cauzele posibile si
problema generata de acestea. Diagrama de relatii releva clasificarea cauzelor in functie de rolul
lor in sistemul de relatii cauza – efect. Astfel se pot descoperi cauzele principale – cauze care nu
sunt influentate de alte cauze.
Cauzele selectate pentru analiza se inscriu in diagrama matrice:
A - Criteriile selectate sunt confuz formulate
B - Calificativele acordate sunt neconforme cu realitatea
C - Coeficientul de importanta este aplicat gresit
D - Lipsa de instructiuni referitoare la acordarea calificativelor
E - Criteriile selectate in fisa de evaluare nu sunt cele potrivite

Diagrama de relatii de tip calitativ este prezentata in figura 3.1

Criterii Calificative
nepotrivite incorecte

Fisa
Criterii
evaluare
confuz
incorecta Lipsa
formulate
instructiuni

Coeficient
importanta
acordat
gresit

Fig, 3.

8
Descoperirea cauzelor principale ajuta la stabilirea masurilor de imbunatatire care
vor fi orientate catre eliminarea acestor cauze.
In urma realizarii diagramei de relatii de tip calitativ s-au identificat doua cauze
principale si anume:
• Criteriile selectate in fisa de evaluare sunt confuz formulate
• Lipsa de instructiuni referitoare la acordarea calificativelor

Diagrama matrice se utilizeaza pentru a cerceta numarul cauzelor posibile si


identificarea acelora care influenteaza in cea mai mare masura aparitia problemei analizate,
precum si conexiunile intre cauze.
In procesul rezolvarii problemei scopul este evidentierea impactului general al
diferitelor cauze posibile care ceeaza o problema si determinarea cauzelor cu cel mai puternic
impact asupra problemei.

Pentru indicarea impactului unei variabile asupra altora se utilizeaza urmatoarele


simboluri:

Relatia dintre Simbol Exprimarea


variabile cantitativa
Slaba Δ 1
Medie ○ 3
Puternica ● 9

9
Cauzele selectate pentru analiza se inscriu in diagrama matrice:

A - Criteriile selectate sunt confuz formulate


B - Calificativele acordate sunt neconforme cu realitatea
C - Coeficientul de importanta este aplicat gresit
D - Lipsa de instructiuni referitoare la acordarea calificativelor
E - Criteriile selectate in fisa de evaluare nu sunt cele potrivite

Diagrama matrice este prezentata in figura 3.2
○ ● ○
● ∆ ○

A B C D E

16 20 8 14 10

Fig. 3.2

Punctajul obtinut reprezinta ponderea cauzei respective in generarea problemei, precum si


intensitatea relatiilor cu celelalte cauze. Astfel, un punctaj mare inseamna o pondere mare a
cauzei in generarea problemei si faptul ca exista relatii puternice cu celelalte cauze.
Conform diagramei matrice cauzele care care influenteaza in cea mai mare masura aparitia
problemei analizate sunt :
• Calificativele acordate sunt neconforme cu realitatea
• Criteriile selectate sunt confuz formulate
• Lipsa de instructiuni referitoare la acordarea calificativelor

10
Concluzii

In cadrul procesului de rezolvare a problemei aparute in procesul de aprovizionare,


respectiv intocmirea necorespunzatoare a fisei de evaluare a furnizorilor, s-au identificat
posibilele cauze care au generat aceasta problema si s-a efectuat analiza acestor cauze. S-a reusit
identificarea cauzelor care influenteaza in cea mai mare masura producerea problemei aparute.
Pasul urmator va fi elaborarea unui plan de imbunatatire, astfel ca masurile de imbunatatire ce
vor fi luate sa fie indreptate in prima instanta catre cauzele care influenteaza in cea mai mare
masura producerea problemei, urmand ca pe parcurs sa fie luate in considerare si celelalte cauze
identificate, in functie de rezultatele masurilor de imbunatatire luate.

Bibliografie

1. Suport curs „Ingineria Calitatii”


2. Gheorghe Basanu - Managementul Aprovizionarii, Editura Economica, 2004

11