Sunteți pe pagina 1din 4

CHELTUIELI, VENITURI, REZULTATE

Avand in vedere faptul ca informatia contabila este publica si se adreseaza unei palete
foarte diverse de utilizatori, masurarea si raportarea performantelor unei intreprinderi este una
din cele mai importante functii ale contabilitatii.Atat investitorii, cat si managerii, bancile si
diversi terti sunt interesati sa cunoasca eficienta unei afaceri in care ei sunt implicati, prin
rezultatele obtinute de aceasta, concretizate in profit sau pierdere. Rezultatul activitatii care
poate fi profit sau pierdere, este determinat pe baza relatiei dintre cheltuielile efectuate si
veniturile obtinute conform relatiei :

VENITURI – CHELTUIELI = +/_ REZULTAT


Cheltuielile reprezinta diminuari de beneficii economice, aparute in cursul unui exercitiu,
ca urmare a diminuarii activelor sau cresterii datoriilor si care au determinat o scadere de
capitaluri proprii fara sa existe o distribuire catre proprietarii de capital.
Cheltuielile reprezinta modul de consumare a resurselor de catre un agent economic in
scopul desfasurarii activitatii sale. Exista mai multe criterii de clasificare a cheltuielilor printre
care cele mai important ar fi :
1) In functie de activitatea generatoare :
- Cheltuielile activitatii de exploatare
- Cheltuielile activitatii financiare
2) Dupa natura economica :
- Cheltuieli cu materii prime
- Cheltuieli cu materiale consumabile
- Cheltuieli cu energia si apa
- Cheltuieli cu marfurile
- Cheltuieli cu ambalaje
- Cheltuieli cu serviciile de la terti
- Cheltuieli cu salariile
- Cheltuieli cu asigurari sociale
- Cheltuieli cu amortizarea etc.
3) Dupa destinatie putem avea urmatoarele articole de calculatie :
- Materii prime si materiale directe
- Salarii directe
- Cheltuieli commune ale sectiilor
- Cheltuieli generale ale intreprinderii
Veniturile reprezinta cresteri de beneficii economice, aparute in cursul unui exercitiu, sub
forma cresterii activelor sau diminuarii datoriilor si care au generat o crestere de capitaluri proprii
alta decat aporturile de la proprietarii de capital.
Veniturile sunt formate din resursele ce revin unui agent economic de la alte personae
fizice sau juridice in schimbul livrarii unor marfuri, produse, servicii, sau executarea de lucrari.Ele
se obtin in general ca rezultat al efectuarii unor cheltuieli. Si veniturile se clasifica dupa mai multe
criterii, cele mai importante fiind :
1) In functie de activitatea generatoare :
- Venituri din activitatea de exploatare
- Venituri din activitatea financiara
2) Dupa natura lor :
- Venituri din vanzarea produselor
- Venituri din lucrari executate si servicii prestate
- Venituri din vanzarea marfurilor
- Venituri din productia stocata
- Venituri din productia de imobilizari etc.

Contabilitatea de trezorerie, aparuta prima din punct de vedere chronologic, recunoaste


veniturile si cheltuielile numai in momentul in care sunt decontate- respectiv veniturile sunt
incasate iar cheltuielile platite. Astfel, rezultatul unei perioade este stabilit doar pe baza
incasarilor si platilor efective din acea perioada.
Contabilitatea de angajamente, recunoaste cheltuielile si veniturile in momentul in care ele se
genereaza, au loc, indiferent de momentul incasarii respective platii lor. Contabilitatea de
angajamente ofera astfel informatii nu doar despre tranzactiile trecute care au implicat incasari
si plati, dar si despre obligatiile de plata din viitor si totodata despre drepturile privind incasarile
viitoare.
Potrivit contabilitatii de angajamente, in procesul efectuarii cheltuielilor dar si al obtinerii
veniturilor, se disting mai multe momente, care se po desfasura succesiv sau simultan.
In procesul efectuarii cheltuielilor se disting urmatoarele momente :
- Angajarea = este momentul cumpararii cand se creaza obligatia baneasca fata de
furnizori de a plati bunurile sau serviciile primate de la acestia
- Consumul = este momentul utilizarii efective a resurselor in cadrul activitatilor
desfasurate de agentul economic
- Platile = reprezinta achitarea unei sume de bani ca echivalent in cadrul
tranzactiilor efectuate cu tertii
- Incorporarea = este o etap strict contabila , cand cheltuielile sunt decontate
asupra rezultatelor exercitiului
In procesul obtinerii veniturilor se disting urmatoarele momente :
- Productia este momentul in care se creaza rezultatul ca produs al activitatii
consumatoare de resurse.
- Facturarea este momentul transferului de proprietate de la vanzator la
cumparator
- Incasarea reprezinta momentul cand rezultatul vandut se transforma in bani.
- Incorporarea este o etapa strict contabila prin care veniturile se incorporeaza in
rezultate in vederea acoperirii cheltuielilor.
Veniturile şi cheltuielile care rezultă direct şi concomitent din aceeaşi tranzacţie sunt recunoscute
simultan în contabilitate, prin asocierea directă între cheltuielile şi veniturile aferente, cu
evidenţierea distinctă a acestor venituri şi cheltuieli.
Revenind la ecuatia rezultatului :
Venituri – Cheltuieli = +/- Rezultat
putem sa prezentam aceasta ecuatie si sub forma :
Cheltuieli +/_ Rezultat = Venituri
Ecuatiile sunt echivalente, dar forma a doua ne ajuta sa intelegem de ce Cheltuielile sunt
asimilate elementelor de Activ iar Veniturile sunt asimilate elementelor de pasiv. Pornind de la
ecuatia patrimoniului ACTIV = PASIV echivalenta cu ecuatia UTILIZARI = RESURSE , intelegem
faptul ca orice Cheltuiala inseamna o utilizare a elementelor din Activ, si orice Venit reprezinta o
sursa de finantare deci alimenteaza Pasivul .
Conform prevederilor Legii contabilităţii, rezultatul exerciţiului se calculează lunar, când
se determină profitul sau pierderea obtinuta, avand un caracter temporar. Calculul se face
cumulat de la începutul anului, astfel încât, la sfârşitul anului -respectiv al exercitiului financiar,
să se poată prezenta calculul global şi final al rezultatului obţinut, care este de fapt rezultatul
definitiv.
Rezultatul definitiv al exerciţiului se determină la sfârşitul exerciţiului financiar, prin compararea
veniturilor cu cheltuielile aferente şi poate îmbrăca forma profitului sau pierderii conform
ecuatiei :
REZULTAT = VENITURI - CHELTUIELI

Rezultatul unui exerciţiu este generat de activităţile care determină şi clasificarea cheltuielilor
şi veniturilor:
- Rezultatul activităţii de exploatare = veniturile din exploatare - cheltuieli de exploatare
- Rezultatul activităţii financiare = venituri financiare - cheltuieli financiare
Aceste două activităţi formează activitatea curentă care se desfăşoară în întreprindere,
iar rezultatul exploatării şi rezultatului financiar formează rezultatul curent.
Rezultatul exerciţiului este reprezentat de suma celor doua rezultate parţiale:

Rezultatul Exercitiului = Rezultatul activitatii de exploatare+ Rezultatul activitatii financiare

Rezultatul exerciţiului reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere supus repartizării
pe destinaţiile prevazute de legislatia in vigoare.
Formarea şi calculul profitului impozabil au la bază formula:

Profitul = Veniturile – Cheltuielile corespunzătoare + Cheltuielile – Deducerile


Impozabil realizate veniturilor realizate nedeductibile fiscal

Rezultatul fiscal se determină prin respectarea şi aplicarea principiului conectării cheltuielilor la


venituri, aşa-numitul „matching”, care prevede deducerea din veniturile recunoscute a
cheltuielilor efectuate si care au contribuit la realizarea acestor venituri.
Cheltuielile nedeductibile sunt diferenţele care au ca efect majorarea rezultatului impozabil în
raport cu rezultatul contabil.
Aceste corecţii au ca scop neutralizarea cheltuielilor contabilizate şi deduse din
rezultatul contabil dar a căror deducere nu este admisă din punct de vedere fiscal.
Deducerile fiscale extracontabile diminuează rezultatul fiscal în raport cu cel contabil. Au ca
scop retratarea rezultatului contabil de elemente deja contabilizate dar neimpozabile.
Dacă din profitul contabil se deduce impozitul pe profit, se obţine profitul net, după formula:

Profitul net = Profitul contabil – Impozitul pe profit

Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate în condiţiile prevăzute de dispoziţiile


legale în vigoare.

S-ar putea să vă placă și