Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

CATEDRA BAZELE TEORETICE ALE CULTURII FIZICE


SESIUNEA DE IARNĂ 2021 - 2022 Numele, prenumele
Disciplina: Epistemologie Betivu Andrei
Facultatea Pedagogie
Specialitatea PEFS
"_24___12__"____________________2021 Grupa ANUL 1
MASTER_____________________
_____
Varianta 1
Subiectul 1.
Obiectul, scopul și sarcinile Epistemologiei ... 5 p.
Obiectul: Epistemiologia poate avea ca obiect cunoaşterea ştiinţifică în general fiind numită
epistemiologie generală. Cunoaşterea cunoaşterii ştiinţifice specializate constituie
epistemiologii particulare îndepărtîndu-se de reflecţia filozofică.

Scopul: numai cunoaşterea ştiinţifică.

Sarcinile: Cea mai importantă contribuţie a epistemologiei este filozofia ştiinţei


1. Se îndepărtează de cunoaşterea comună şi de bunul simţ.
2. Descompune automatismele mentale generate de experienţa cotidiană.
3. Matematizare.
4. Utilizarea metodelor speciale: modelarea, axiomatizarea, formalizarea etc.
5. Obţine ca produse, cunoştinţe cel puţin verificabile dacă nu verificate.

Nominalizeză şi descrie modelele spirituale ale ştiinţei... 10 p.


1. Modelul spiritului ştiinţific Occidental - are un caracter deschis,expansiv, reprezentînd
expresia unui model de gîndire, care cultivează progresul ca schimbare involuntivă . El
reprezint ă o gîndire de tip matematic care cultivă anumite forme prin adevărurile relative
bazate pe cunoaşterea fenomenelor reale, care pot fi dovedite experimental sau exprimate logic

2. Spiritul ştiinţific oriental este conform modelului eliatic, gîndirea fiind orientată spre o
mişcare circulară cu un caracter mai închis. Este un tip de gîndire discriptivă , ci analiti că
cultivînd enunţurile, fiind închis este un model degîndi reconservată care se bazează pe tradiţii
căutînd pe primul plan adevărul absolut.

3.

4.

Argumentează şi explică necesitatea realizării cercetărilor ştiinţifice în 15 p.


domeniul Educației fizice, sportului, kinetoterapiei și recreației ...
Din punctul meu de vedere consider ca realizarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul Educației
fizice, sportului, kinetoterapiei și recreației este foarte necesara deoarece, Cercetarea inculcă o
gândire științifică și inductivă, promovând dezvoltarea obiceiurilor logice ale gândirii, precum
și organizarea acesteia. Rolul cercetării a crescut mult în vremurile moderne, astfel încât
putem afirma că astăzi ocupă un rol preponderent în majoritatea domeniilor vieții sociale.
Cercetarea este izvorul cunoașterii de dragul cunoașterii și o sursă importantă de a oferi
orientări pentru rezolvarea diferitelor probleme de afaceri, guvernamentale și sociale. Este un
fel de formare continuă, care permite înțelegerea noilor evoluții dintr-un domeniu într-un mod
mai bun.
Cercetarea științifică este mai întâi de toate un proces rațional care ne permite să examinăm
fenomenele sau problemele pe care le avem de rezolvat și să obținem răspunsuri precise
plecând de la investigații. Acest proces se caracterizează prin faptul că e sistematic, riguros și
conduce la achiziția de noi cunoștințe. Putem defini cercetarea științifică drept un proces
sistematic prin care sunt culese date observabile și verificabile, plecând de la modele empirice.
Cercetarea se distinge astfel de simpla tatonare circumstanțială a practicianului . Cercetarea
este un demers riguros care are ca scop identificarea unor răspunsuri care necesită investigații
în mediul real. Ea tinde să descopere legea, principiul explicației.

În concluzie, prin cercetare înțelegem încercarea de a dobândi noi cunoștințe, apelând la niște
metode obiective și sistematice, cu finalitatea de a identifica soluțiile unei probleme.
Cercetarea de tip științific este o abordare sistematică cu privire la generalizarea și formularea
unei teorii, utilizând niște metode specifice, precum enunțarea problemei, formularea
ipotezelor, colectarea datelor, analiza faptelor și enunțarea unor concluzii, fie sub formă de
soluții ale unor probleme, fie sub formă de generalizări, în vederea formulării unor constructe
teoretice.

Subiectul 2.
Defineşte și explică conceptul de „cunoaştere ştiinţifică”... 5 p.
Cunoasterea stiintifica- este rezultatul cercetării practice efectuate asupra realităţii, „ ceea ce
rezultă din cercetare şi devine inteligibil intelectului uman, ca o achiziţie acestuia. La răndul
său, cunoaşterea ştiinţifică , în calitate de domeniu epistemologic constituit trebuie să
reprezinte o structură coierentă de cunoştinţe despre un obiect sau, prin generalizare, despre o
clasă de obiecte, fenomene etc. Care să cuntinie şi să exprime adevărul despre acesta.
Cunoaşterea ştiinţifică se dobândeşte printr-un proces de instrucţie. Ea este un tip particular de
paideia, în care au rol principal următorii factori: educatorul, elevul şi comunicarea
cunoştinţelor sau „explicarea-învăţarea" acestora de către „educatorul-pro-fesor".
Descrie etapele organizării cercetării ştiinţifice în cadrul activităţilor de educaţie 10 p.
fizică, sport şi kinetoterapie.
1 Alegerea temei de cercetare-Orice activitate de cercetare ştiinţifică planificată trebuie să aibă o
justificare
sau o fundamentare logică, raţională atunci când se trece la desfăşurarea ei. Ea
trebuie să fie rezultatul unei reflecţii prealabile şi să corespundă unor necesităţi
teoretice şi practice reale.

2Formularea ipotezelor:a doua etapa a oricarei cercetari stiintifice o constituie formularea ipotezelor cu
referinta teoretica sifactuala.De fapt in orice actiune umana,rationala formulam ipoteze pentru a ne
dirija comportamentul in cunostinta de cauza.O alta definite ar fi:ipoteza este un enunt referitor la
relatia dintre doua sau mai multe fenomene.

3Stabilirea etapelor cercetării, care au ca scop confirmarea sau


demonstrarea validităţii ipotezelor formulate:
a) studiul experimental al obiectului cercetat:
- material (obiectul propriu-zis);
- metodă (tehnici de lucru).
b) reflecţia sau gândirea intuitiv-sintetică a semnificaţiei obiectului cercetat
privitor la:
- datele rezultate din cercetare;
- interpretarea rezultatelor obţinute din cercetare.

4Concluziile care rezultă din cercetarea ştiinţifică privind obiectul


cercetării noastre („tema" de cercetare); aceasta se referă la valabilitatea datelor
rezultate din cercetarea respectivă.

Caracterizează „cercetarea ştiinţifică fundamentală”- ca metodă de cercetare. 15 p.


Cercetarea stiintifica fundamentala, teoretica si experimentala, este cautarea, producerea si promovarea
cunoasterii stiintifice si a cunostintelor stiintifice fundamentale. In domeniul activităţilor motrice
cercetarea fundamentala vizează legităţile mişcărilor, eficienţa acestora, caracteristicile mişcării şi
calităţile lor, cu întreaga problematica implicata de evidenţierea sistemului aptitudinal şi amplificarea
acestuia, rolul conştiinţei în motricitate etc.
Acest tip de cercetare duce la înţelegerea mai profunda a realităţii şi la formularea de noi teorii privind
unele procese şi fenomene.
In ansamblul cercetarii stiintifice si dezvoltarii tehnologice cercetarea stiintifica fundamentala ocupa
pozitia centrala. Ea ofera noi metode si concepte cercetarii aplicate si dezvoltarii tehnologice si
stabileste noi directii de cercetare. Cercetarea stiintifica aplicata si dezvoltarea tehnologica au ca
element necesar cercetarea stiintifica fundamentala.
Cercetara ştiinţifică fundamentală, cu caracter teoretic, contribuind la
adâncirea sau lărgirea unor domenii de cunoaştere deja existente, fundamentând
teorii ştiinţifice care pot servi fie la cunoaşterea ştiinţifică, fie la o eventuală
abordare cu aplicabilitate practică de viitor;
Punctajul 21 - 26 27-33 34-41 42-49 50-55 56-60
Nota 5 6 7 8 9 10
Numele, prenumele examinatorului Total puncte Nota (cu cifre şi litere) Semnătura

S-ar putea să vă placă și