Sunteți pe pagina 1din 18
Seria C DIN LUMEA LARGA ve metion eeu. 4 eu vst rae 1 SIMONESCU eisPanoryi CUNOSTINTE FOLOSITOARE E cea mai trebuiteare bibliotecs, Prin yarietates cuprinsului, este unica; prin eftinatate, este Ia indie mana oricui Aduce fol i clare specialstula, danduct din alls dome : celui care nu se cestrange numat Ia cartea de seal Biblioteca se adresearh tuturor, cl e insteuetiva, | educativi si practics, procuri fe folositoare Proful Lel 8. »CUNOSTINTE FOLOSITOARE* *SSlel numarals collate 5 teh Seria A, y$TUNTA PENTRU TOTIM, SERIA C oe CUNOSTINTE FOLOSITOARE « IW LUMEA SGARIE-NORII NEW-YORKULUI bE PETRU COMARNESCU EDITURA .CARTEA ROMANEASCA", BUGUREST! Tot ce va trebue Carfi, hartie, caicte, creioane, gasiti la marea librarie nGARTEA ROMANEASCA“ Se pot face comenz! $i din provincie, Coreti cataloagele gi trimetefi suma prin mandat postal pe adresa »CARTEA ROMANEASCAY SB Carob to, 3 ucureat 1 Primele impresii. De cum te-spropii, pe oveanu! Attantic, cle por- tul New-York © priveligte unicd te emotioneact. © limi de paimant poarti pe ea 0 serie de cue bari si de paralelipipede, ce par ieste din api si procetate pe-un fund negru si nesfarsit de case mai joase, Insirate geometric, Totul pare un joc ireal; nospns de ciudat gi de fascinant totdeodat Clidirile acestea sunt albe si chiar pe-o zi Ince- wits ines Je creed venite mal curfind din spuma stiri decit din stiinfa unui mginerashitect. Dealt. fel, sunt mai toate ingrimidite tn partea dinspre port, centrate peacea limbi de pAmint mmiti ‘Manhattan, cea mai de seams parte a New-Yorku: lui si feaganal obérsiei tui. Cu cit vaporul te apropie de ei, spétie nor ii par mai grandiosi, dar mm mai putin ireali. Par fine comsteaite de factazia cuiva, putind dispare, aga dintFodati, cao viziune mizieitt Ini Dou Quichotte, Dar odaté ajuns printre ei, dus de un automobil care aleargi cu 0 vitezi nebuneascd,