Sunteți pe pagina 1din 18
Soria C. .Din lumen ee No. Romana ae. =u “SEATORI enna GOSPODARI, ton PopucCompian f ‘0 META EDAEENAA 4 ue one, o 1 SIMIONESEU ‘iecare nude cuprinde 92 paglat cu frit Se pot five abonamente pentru ao. numerey tliiead 60 Jet prin Imandat postal Th Socieaten ,CARTEA. ROMANEASCA® ~ Burcu Festi, Bulevaedul Academie), ¢ Apere a eardud ISTORIA ROMANILOR Vol 1 Preful 200 tes = Prejul Lei 4. ABONATLVA tA ,CUNOSTINTE FOLOSITOARE” Singur pulcafie de popilatizare 2° ein est bibsfbisca Cx oniinge Kolostoarot, ce. spare. saptimtinaly sub condveerea Dl 7 simionccen,prlesor iniversitar gi rembrn al Academal Remne. earl Rowaneaseds dnd Ia inion aceasta biblioteca sist pe Angeles toturor, a omplat un mare gol tm publicatica nonstra nae Be isp, pana ia apargin Uiblletees) Conoytnte Fotesitosres oc tice Lusi de popularizace a gine Fecare in cele atime scl care uprinde IueeAth on © amit natu poste veres din Tita mumerelor apg abaniotinge Ptositoares Hie emmoyune, dupa eum = Soria A, ,Stiinfa pentrn toll”. No, 1 Chm ert oma priate lef Siavonesen. 2 Viale ir dof. Sutoneen "ae. Simlousea, Sh Albluele de 7: 4 Bitdayeue { Dinbeln, IngrAtaren, gabnaron de DP. Cine, 1 © Kava Wubile gt tavbabile de ©. Gieorgais 8p Vina lerabllen de Deol Cheong 5B Patnlltende: 7. 4. aurea. 1b: Vials plantelor eZ. Siionea ‘rains, Paste eC. Met faa, Somrele gf tuna de {3 Telefonta fara fie de Tr Zales th Poruibes) Meanseel dei Sedov 15, Planeta Marte de Jon Papa, if 16 Dela Omer Ia Elysetn de General So. Panaleel a7 Gam rede de Dr. 1, Glow, : a8, Miaele X. de al Gian Zig Oia dota Cooateal de f Siionesen Sy an, Peotoranrele de 2 Laps 1, Pulgert st tebenctel de CO. Braelgena! 2 Nebulossele suvoise de 3%. Horavonnte gg Bacterlle folesitoare de 1. 7opu Campeanu | SERIA 8. No. dt CUNOSTINTE FOLOSITOARE SFATURI CATRE GoSPODARI BANUL DE. ALEXANDRU GIUGLEA eo pUCUREST! ation CARTEA ROMANEASCA ff I. Introducere: Rostul acestel carfi an inchipues, 9 cipa, c& aceasta minunata bibio= teed, Cunoglinfe folostosre", este atat de. eHuleik de cel edrara este indreptsls, pe eat de ea drag ext ergh i trimist de © ved in bibliotee Wetton! epi fenelon, In ma, eilon pe_geuunchit gospodariton, in gio sed de tara shu heaale credit plteul bo care ay darko si adevavats, rup din elipele mele de odihnd peatea Se lamar eneteSnirchas despre Ban, — acest lee Sra penta care se id onmet! send sulle Pentea care ne ssadaion fost vlafa ‘Banal cls ochil draculu™ ice 0 orb romé- seetd, Dar band mai este gt alicera, Ese 0, cnt fare no inlemeyte munca 9\"ne aj ane Tolosin Ficeae de mines eelorfalytoamen, sce a none i ower omnia spas Baal 0 ‘aul rofund, abevole so cli lene a chelie Tate Tosi cd dala raabois dheonce, bal roland 3 0 mai vedo $i dace ef lot yoehil draculul" ta Shea: pe langle n inal Wolund, il ease tal ‘fstgh Ie fel de efit tof, Ba Inet =. davenit st no Hatori gi do az! pe maine) Ischia puterea 5 ince sf ofungd cintve far vin, din om oh stare fin biet"sarae, din wtA rec! bogtlag pone Imuneltes boi de riot, Schimbitlle aceteaadue cu ele altten tachi, by cl gasgnr mali os fe pol dsiogt tna yu Bread co of lack $1 com nol prelecem tn fam tot mancn noastea