Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa 1 la OME nr. 5.992/29.12.

2021

LISTA COMPETIȚIILOR INTERNAŢIONALE PE DISCIPLINE ȘCOLARE,


SPORTIVE ȘI PROIECTE EDUCATIVE, DESFĂȘURATE ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN
STRĂINĂTATE, LA CARE PARTICIPĂ ELEVI ROMÂNI,
ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Nr.
crt. DENUMIREA COMPETIȚIEI INTERNAȚIONALE Cu finanțare
ME/Fără finanțare
ME
I. LIMBĂ ȘI COMUNICARE
1. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LECTURĂ - II Cu finanțare ME

2. OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE LINGVISTICĂ Cu finanțare ME

3. OLIMPIADA ELENISMULUI (LIMBA NEOGREACĂ) Cu finanțare ME

4. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE GREACĂ VECHE - Cu finanțare ME


CERTAMEN VITERBIENSE-VITERBO
5. OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE LIMBĂ, LITERATURĂ Cu finanțare ME
ȘI CULTURĂ MAGHIARĂ „APÀCZAI CSERE JÀNOS”
6. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBA FRANCEZĂ - II Cu finanțare ME

7. OLIMPIADA INTERNAȚIONALA DE LIMBA GERMANĂ Cu finanțare ME

8. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBA RUSĂ Cu finanțare ME


(Institutul de Stat pentru Limba Rusă „A.S. Pușkin” Moscova)
9. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBA RUSĂ Cu finanțare ME
(Universitatea de Stat din Sankt Petersburg)
10. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LIMBA POLONĂ Cu finanțare ME

11. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LATINĂ - ARPINO Cu finanțare ME

12. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LATINĂ - SULMONA Cu finanțare ME

13. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE LATINĂ - Cu finanțare ME


HORATIANUM
14. CAMPIONATUL MONDIAL DE DEZBATERI PENTRU ELEVI Cu finanțare ME
– WORLD SCHOOLS DEBATING CHAMPIONSHIPS
II. MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE
15. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ Cu finanțare ME

16. BALCANIADA DE MATEMATICĂ PENTRU SENIORI Cu finanțare ME

17. BALCANIADA DE MATEMATICĂ PENTRU JUNIORI Cu finanțare ME

18. OLIMPIADA EUROPEANĂ DE MATEMATICĂ PENTRU Cu finanțare ME


FETE
19. OLIMPIADA DE MATEMATICĂ PENTRU LICEELE Cu finanțare ME
MAGHIARE DIN EUROPA
20. OLIMPIADA DE MATEMATICĂ PENTRU GIMNAZIILE Cu finanțare ME
MAGHIARE DIN EUROPA

1
21. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE FIZICĂ Cu finanțare ME

22. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE FIZICĂ A ȚĂRILOR Cu finanțare ME


DIN ASIA
23. EUROPEAN IYPT – JUNIORS TRAINING Cu finanțare ME

24. CONCURSUL INTERNAȚIONAL „YOUNG PHYSICIST Cu finanțare ME


TOURNAMENT”
25. OLIMPIADA DE FIZICĂ A UNIUNII EUROPENE Cu finanțare ME

26. BALCANIADA DE FIZICĂ – BALKAN PHYSICAL OLIMPIAD Cu finanțare ME


BPO
27. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE CHIMIE Cu finanțare ME

28. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE CHIMIE "D. Cu finanțare ME


MENDELEEV"
29. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE BIOLOGIE Cu finanțare ME

30. OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE ASTRONOMIE ȘI Cu finanțare ME


ASTROFIZICĂ
31. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE Cu finanțare ME

32. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE ASTRONOMIE ȘI Cu finanțare ME


ȘTIINȚELE SPAȚIULUI PENTRU JUNIORI
33. OLIMPIADA PLURIDISCIPLINARĂ „TUYMAADA” Cu finanțare ME

34. OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE ŞTIINŢE PENTRU Cu finanțare ME


JUNIORI
35. „EUSO" - OLIMPIADA DE ŞTIINŢE U.E. Cu finanțare ME

36. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ STIINTELE PĂMÂNTULUI Cu finanțare ME

III. OM ȘI SOCIETATE
37. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE FILOSOFIE Cu finanțare ME

38. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE GEOGRAFIE Cu finanțare ME

39. OLIMPIADA BALCANICĂ DE GEOGRAFIE Cu finanțare ME

IV. TEHNOLOGII
40. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ (IOI) Cu finanțare ME

41. OLIMPIADA DE INFORMATICĂ A ȚĂRILOR DIN EUROPA Cu finanțare ME


CENTRALĂ
42. TURNEUL INTERNAŢIONAL DE INFORMATICĂ “JOHN Cu finanțare ME
ATANASOFF”
43. BALCANIADA DE INFORMATICĂ Cu finanțare ME

44. BALCANIADA DE INFORMATICĂ PENTRU JUNIORI Cu finanțare ME

45. OLIMPIADA EUROPEANA DE INFORMATICĂ PENTRU Cu finanțare ME


JUNIORI
46. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ ÎN Cu finanțare ME
ECHIPE – IOIT
47. CONCURSUL DE ROBOTICĂ ȘCOLARĂ “NEXTLAB. TECH” Cu finanțare ME

2
48. CONCURSUL DE ROBOTICĂ ȘCOLARĂ „FIRST Tech Fără finanțare ME*
Challenge Romania”
49. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE CREATIVITATE Cu finanțare ME
(INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY FAIR)
50. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE INOVARE ȘI CREAȚIE Cu finanțare ME
DIGITALĂ INFOEDUCAȚIE
51. OLIMPIADA INTERNAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ Cu finanțare ME
APLICATĂ- ACADNET
V. EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT**
52. GIMNAZIADA Cu finanțare ME

VI. PROIECTE EDUCATIVE


53. OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE PROIECTE DE MEDIU Cu finanțare ME

54. OLIMPIADA TINERILOR POMPIERI Cu finanțare ME

55. CONCURSUL EUROPEAN „TINERI ÎN PĂDURILE Cu finanțare ME


EUROPEI/YOUNG PEOPLE IN EUROPEAN FORESTS -
YPEF”
56. FESTIVAL-CONCURS INTERNAŢIONAL DE ARTE VIZUALE Cu finanțare ME
„VIDEOART PENTRU LICEENI”
57. CONCURS INTERNAȚIONAL DE DANS ȘI MUZICĂ Cu finanțare ME
„GHIOCELUL DE ARGINT”
58. FESTIVAL INTERNAŢIONAL DE MUZICĂ POPULARĂ Cu finanțare ME
„MUGURELUL”
59. FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR „AM FOST Ș- Cu finanțare ME
OM FI”
60. FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR „LA FÂNTÂNA Cu finanțare ME
DORULUI”
61. FESTIVAL INTERNAŢIONAL AL ANSAMBLURILOR Cu finanțare ME
FOLCLORICE ALE COPIILOR „DORNA, PLAI DE JOC ȘI
CÂNTEC”
62. FESTIVAL - CONCURS INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR Cu finanțare ME
PENTRU COPII ȘI TINERET „MARIA TĂNASE”
63. CONCURS INTERNAȚIONAL DE CREAȚII LITERARE, Cu finanțare ME
PLASTICE, INTERPRETARE DE ROL ȘI EDUCAȚIE
ECOLOGICĂ „VALORILE COPILĂRIEI”
64. FESTIVAL - CONCURS INTERNAȚIONAL DE Cu finanțare ME
INTERPRETARE „MICUL VIRTUOZ”
65. FESTIVAL - CONCURS INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR Cu finanțare ME
PENTRU COPII ȘI TINERET „PEȘTIȘORUL DE AUR”
66. OLIMPIADA NAȚIONALĂ CU PARTICIPARE Cu finanțare ME
INTERNAȚIONALĂ „MEȘTEȘUGURI ARTISTICE
TRADIȚIONALE”
67. CONCURS INTERNAȚIONAL DE NAVOMODELE „TOATE Cu finanțare ME
PÂNZELE SUS!”
68. FESTIVAL INTERNAȚIONAL „SOMEȘ, CÂNTECELE TALE” Cu finanțare ME

69. FESTIVAL INTERNAŢIONAL DE FOLCLOR PENTRU COPII Cu finanțare ME


ŞI TINERET „CĂTĂLINA”
70. CONCURS INTERNAŢIONAL DE EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ŞI Cu finanțare ME

3
PROTECŢIA MEDIULUI „IA ŞI GREEN BAG, CREEAZĂ ŞI
RESPONSABILIZEAZĂ PENTRU ECO-UL NATURII!”
71. TROFEUL INTERNAȚIONAL DE ROBOTICĂ „ROBOTOR Cu finanțare ME
2020”
72. CONCURS INTERNAȚIONAL DE ARTE VIZUALE „POVESTE Cu finanțare ME
ÎN ACUARELĂ”
73. CONCURS INTERNAŢIONAL DE MUZICĂ „PER ASPERA, Cu finanțare ME
AD ASTRA”
74. FESTIVAL CONCURS INTERNAȚIONAL DE ȘTAFETE, Cu finanțare ME
PARCURSURI APLICATIVE ȘI DANS „FAIR PLAY”
75. PROIECT EDUCAȚIONAL NAȚIONAL CU PARTICIPARE Cu finanțare ME
INTERNAȚIONALĂ DE ȘTIINȚE „HAPPY-EDU”
76. CONCURS INTERNAȚIONAL DE ANTREPRENORIAT ȘI Cu finanțare ME
INFORMATICĂ „CON-TIC”
*) La solicitarea organizatorilor

Nota: : Lista poate fi completată cu alte competiții internaționale pe discipline școlare și proiecte
educative, cu avizul Ministerului Educației.

**În Programul de activități sportive școlare al Federației Sportului Școlar și Universitar pentru
anul 2022, pot fi incluse și alte acțiuni sportive internaționale, cu avizul Ministerului Educației.
- La competițiile sportive școlare internaționale din calendarele federațiilor internaționale ale
sportului școlar ce se vor organiza și desfășura în anul 2022, participarea elevilor români se va face
în funcție de bugetul alocat Federației Sportului Școlar și Universitar, cu această destinație.

S-ar putea să vă placă și