Sunteți pe pagina 1din 2

CNVA – clasa a XII-a D 15 decembrie 2021

Numele și prenumele .............................................................................. Nr............

Teză la limba și literatura română


pe semestrul I
Timp de lucru – 50 de minute

Subiectul I .............................................................................................................................................................. 30 de puncte


Comentează textul de mai jos, în minimum 50 de cuvinte, ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
În noaptea tristă care ne desparte,
Tu poate simţi în jurul tău suspine
Şi fâlfâiri de aripi şi de şoapte...
E dorul meu ce vine de departe
Şi ostenit adoarme langă tine,
Cuminte ca un fluture de noapte
Ce s-a lăsat la capul tău, pe-o carte
Închisă de la sine
Când ai simţit că somnul ne desparte...
(George Topârceanu, Șoapte)

Notă: Pentru conținut, vei primi 16 puncte, iar pentru redactare, vei primi 14 puncte (utilizarea limbii literare – 4 puncte; logica înlănțuirii
ideilor – 4 puncte; ortografia – 3 puncte; punctuația – 3 puncte).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

Subiectul al II-lea.................................................................................................................................................... 60 de puncte

Redactează un eseu, de 300-500 de cuvinte, în care să prezinți particularități ale unui text poetic studiat,
aparținând lui .................................................................
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următorul reper:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Notă: Pentru conţinutul eseului, vei primi 40 puncte (pentru cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului, vei primi 20 de puncte (existența părților componente: introducere, cuprins, încheiere – 4 puncte; logica
înlănțuirii ideilor – 3 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 4 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 2 puncte).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 300 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Oficiu – 10 puncte Succes!


1. evidențiind rolul verbului.
2. evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice.
3. evidențiind rolul metaforei.

1. evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic


studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare
tematică.
2. prezentarea temei centrale a textului poetic, prin referire la două
imagini / idei poetice / secvențe poetice comentate.
3. naliza a două elemente de structură, de compoziție și / sau de limbaj,
semnificative pentru textul poetic studiat, din seria: titlu, incipit, relații
de opoziție/ de simetrie / de recurență, imaginar poetic, figuri
semantice (tropi), elemente de prozodie.

Bacovia

Arghezi

Blaga

Barbu