Sunteți pe pagina 1din 2

CNVA – clasa a XI-a D 9 decembrie 2021

Numele și prenumele .............................................................................. Nr............

Teză la limba și literatura română


pe semestrul I
Timp de lucru – 50 de minute

Subiectul I .............................................................................................................................................................. 30 de puncte


Comentează textul de mai jos, în minimum 100 de cuvinte, evidențiind valoarea literară a textului.

„A lumii cântu cu jale cumplită viiața,


Cu griji și primejdii cum iaste și ața:
Prea supțire și-n scurtă vreme trăitoare.
O, lume hicleană, lume înșelătoare!
Trec zilele ca umbra, ca umbra de vară,
Cele ce trec nu mai vin, nici să-ntorcu iară.
Trece veacul desfrânatu, trec ani cu roată.
Fug vremile ca umbra și nici o poartă
A le opri nu poate. Trec toate prăvălite
Lucrurile lumii, și mai mult cumplite.
Și ca apa în cursul său cum nu să oprește.
Așa cursul al lumii nu să contenește.
Fum și umbră sântu toate, visuri și părere.
Ce nu petrece lumea și în ce nu-i cădere?
Spuma mării și nor suptu cer trecătoriu,
Ce e în lume să nu aibă nume muritoriu?” (Miron Costin, Viiața lumii)

Notă: Pentru conținut, vei primi 16 puncte, iar pentru redactare, vei primi 14 puncte (utilizarea limbii literare – 4 puncte; logica înlănțuirii
ideilor – 4 puncte; ortografia – 3 puncte; punctuația – 3 puncte).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, răspunsul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

Subiectul al II-lea.................................................................................................................................................... 60 de puncte

Redactează un eseu, de 300-500 de cuvinte, în care să prezinți, la alegere, una dintre temele:
 teorii privind geneza poporului și a limbii române.
 dimesiunea religioasă a existenței poporului român.
 importanța cronicilor moldovenești.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere două repere distincte.


Notă: Pentru conţinutul eseului, vei primi 40 puncte (20 de puncte pentru fiecare reper).
Pentru redactarea eseului, vei primi 20 de puncte (existența părților componente: introducere, cuprins, încheiere – 4 puncte; logica
înlănțuirii ideilor – 3 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 4 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 2 puncte).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 300 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Oficiu – 10 puncte Succes!


1. evidențiind două elemente semnificative pentru perspectiva narativă.
2. evidențiind două particularități ale basmului.
3. evidențiind două particularități de limbă și stil.