Sunteți pe pagina 1din 1

CNVA

RECAPITULARE PENTRU TEZA


Clasa a XI-a F – sem. I – 2021

Timp de lucru – 50 de minute+

Subiectul I (30 de puncte).... Analiză de text „la prima vedere” (100-200 de cuvinte)
- Componente textuale (temă, idei, motive, eu liric/narator, cronotop etc.)
- Caracterizare de personaj
- Analiză stilistică (figuri de stil + imagini artistice)
- Analiză gramaticală (rolul verbelor la timp…, rolul construcției nominale etc.)
- Particularități de limbă veche (arhaisme, regionalisme, construcții idiomatice
etc.)

Subiectul al II-lea (50 de puncte) ....................................... Eseu (300-500 de cuvinte)

Fundamente ale culturii române


- Etnogeneza şi formarea limbii române. Momente reprezentative în istoria
poporului și a limbii române
Latinitate și dacism (studiu de caz)
- Teorii privind geneza poporului și a limbii române
- Etape de formare
- Spațiu de formare (teorii)
Perioada veche
- Scrisoarea lui Neacșu din Câmpulung – importanță, problematică, particularități
de limbă și stil
- Dimensiunea religioasă a existenţei (studiu de caz) Importanța scrierilor
religioase (traduceri, scrieri originale)
- Umanismul românesc. Particularități.Reprezentanți. Cronicile moldovenești
* importanță, particularități, semnificații.
* figuri istorice emblematice în cronicile moldoveneşti
- Grigore Ureche, Letopiseţul Tării Moldovei - portretul voievodal
- Miron Costin, De neamul moldovenilor - conștiința românească, conștiința
scrisului; Viiața lumii - problematică
- Ioan Neculce, O samă de cuvinte – Legenda ctitoririi mânăstirii Putna