Sunteți pe pagina 1din 54

1.

Introducere

Generali este unul dintre cele mai importante grupuri de asigurare a Europei şi acest
fapt se datorează nu numai creşterii susţinute (un profit net de 1,94 miliarde de euro în
perioada primelor nouă luni ale anului, cu 23% mai mult peste previziunile analiştilor), ci şi
inovaţiei pe care a susţinut-o de-a lungul existenţei sale. Aceste trăsături coroborate cu
orientarea către extinderea externă a serviciilor oferite iau dat grupului Generali flexibilitatea
pentru a putea concura cu succes pe puternica piaţă a Europei.
Printre premiile care atestă excelenţa în activitate se numără Premiul Dezvoltare
Durabilă (2004, Premiile Pieţei Asigurărilor acordate de Revista PRIMM), Premiul Special
pentru „Tradiţie şi Stabilitate” (2002, aceeaşi gală), Premiul pentru „Profesionalism în
Asigurări” acordat domnului Guglielmo Frinzi, director general (2001, aceeaşi gală) şi
Premiul Internaţional de Excelenţă şi Calitate „Arcul Europei” în 2000.
Acestea au fost câteva dintre motivele ce ne-au determinat să studiem mai îndeaproape
atât compania, cât şi pieţele pe care ea acţionează.

2. Grupul Generali la nivel internaţional

De aproape două secole, Generali este unul dintre cei mai importanţi furnizori de
servicii financiare şi de asigurări din lume, un brand care se traduce prin siguranţa şi
încrederea acordată milioanelor de clienţi de pe 5 continente.
Rolul prestigios pe care Grupul îl joacă la nivel mondial nu este întâmplător, ci se
bazează pe criterii solide: viziunea clară a fondatorilor companiei, un plan de afaceri ambiţios
şi pe termen lung, dezvoltarea unei culturi organizaţionale sănătoase şi abilitatea de a gestiona
schimbările şi inovaţia pe care acestea o presupun.

2.1. Scurtă istorie a Generali

Pentru Trieste începutul sec. XIX a reprezentat o perioadă de prosperitate. Statutul de


port liber şi imboldul pe care Imperiul Austro-Ungar l-a dat dezvoltării economice au condus
la stimularea comerţului, la expansiunea urbană, atragerea comercianţilor şi, implicit, a
investiţiilor. În acest context s-a dezvoltat sectorul asigurărilor.
Pe 26 decembrie 1831 partenerii fondatori au semnat un act prin care se constituia
“Assicurazzioni Generali Austro-Italiche”. Omul din spatele acestei iniţiative a fost
Giusseppe Lazzaro Morpurgo, un om de afaceri fascinat de teoria şi practica asigurărilor.
Bazându-se pe experienţa acumulată în acest sector, Morpurgo a strâns în jurul lui un grup de
oameni din comunitatea locală de afaceri şi din regiunea Veneto împreună cu care a lansat un
proiect ambiţios, născut în mintea sa cu mult timp înainte. Noua companie s-a fondat cu un
capital de 2 milioane de Florini austrieci, o sumă care era de zece ori mai mare decât capitalul
social mediu al celorlalte companii cu sediul în Trieste. Numele ales – GENERALI –
accentuează dorinţa companiei de a opera în toate ramurile asigurărilor. Chiar de la început,
compania a implementat o structură managerială dublă. Trieste găzduia în Palatul Carciotti, o
clădire binecunoscută pe malul mării, sediul central, al cărui rol era să dezvolte afacerile în
Imperiul Austriac. În Veneţia, sediu central al regiunii Veneto era în Palatul Procuratie
Vechie din Piaţa San Marco. Rolul acestuia era de supervizare a operaţiunilor desfăşurate în
Peninsula Italică.
Expansiunea în primii ani a fost rapidă. S-au deschis agenţii în cele mai mari oraşe din
Imperiu, de la Viena până la Praga şi Budapesta, şi în cele mai mari porturi din Europa,
începând cu Bordeaux şi Marseilles. În decadele următoare compania – care începând cu 1948
a decis să renunţe la titulatura Austro-Italiche şi a ales Leul Sfântului Marcu ca emblemă – s-a

2
concentrat pe lărgirea şi întărirea prezenţei sale nu numai în Europa, ci şi în ţări de pe celelalte
continente ale lumii.
După 50 de ani de activitate, strategia Generali a cunoscut o schimbare prin înfiinţarea
unor sucursale. Aceste companii specializate pe sectoare sau pieţe specifice erau autonome la
nivel operativ şi managerial. Companiile înfiinţate în aceşti ani au inclus Erste Allegemeine în
Vienna, compania anonimă Grandine, specializată pe asigurările de grindină şi accidente, în
Milano, Generală România şi Concorde în Paris.
Ultimele decade ale secolului al XIX-lea, până la izbucnirea primului război mondial,
au reprezentat o perioadă de prosperitate, creştere şi dezvoltare pentru Assicurazioni Generali.
Aceasta a fost, de asemenea, şi perioada în care compania s-a lansat în investiţii imobiliare
majore, care au condus la construirea sau achiziţionarea a numeroase clădiri prestigioase,
începând cu clădirea care este şi în zilele noastre sediul central al Assicurazioni Generali.
Consecinţele celui de-al II-lea Război Mondial au fost foarte serioase şi au determinat
o reducere semnificativă a prezenţei internaţionale a companiei, cu distrugerea structurii sale
teritoriale în Europa de Est. Dar compania a fost capabilă să-şi reconstruiască reţeaua de
relaţii şi afaceri şi să-şi recâştige drumul pe care şi-l pierduse în timpul acestor tulburări.
În ceea ce priveşte componenţa acţionariatului companiei, se poate observa din tabelele
următoare că capitalul firmei este împărţit unui număr foarte mare de investitori, foarte puţini
dintre ei obţinând măcar o cotă care să le asigure prezenţa unui reprezentant în Consiliul de
Administraţie. Acest fapt indică o concentrare mare a puterii de decizie în mâinile
managerilor, ceea ce asigură administrarea competentă a firmei şi numirea celor mai
competente persoane în posturile de conducere. Dacă luăm criteriul naţionalităţii, se va
observa că majoritatea capitalului provine de pe piaţa italiană de capital.

2.2. Misiunea şi planul strategic al grupului

Misiunea Grupului Generali este:


• să devină lider pe piaţa asigurărilor în termeni de profitabilitate pe pieţele principalelor
ţări europene în care Grupul operează şi să joace un rol important pe pieţele cu
potenţial mare;
• să crească în sectoarele de retail şi IMM-uri prin implementarea unei strategii de
distribuţie bazată în primul rând pe reţele de agenţii şi concentrată pe o abordare
multi-brand.
Pentru îndeplinirea misiunii grupului, managementul companiei alcătuieşte un plan
strategic pentru o perioadă de trei ani în care se stabilesc principalele direcţii de dezvoltare,
obiectivele de atins pentru diferite pieţe şi obiective financiare de atins la nivelul firmei,
modul de abordare a unor pieţe ce prezintă un interes strategic pentru firmă şi alte subiecte.

Figura 1. Fundamentarea Planului Strategic

3
Sursa: www.generali.com

La data de 6 martie 2006, la Milano, directorii generali ai grupului Generali Sergio


Balbinot şi Giovanni Perissinotto au prezentat comunităţii financiare Planul Strategic al
grupului pe perioada 2006-2008, aprobat cu o zi înainte de Consiliul de Administraţie, condus
de preşedintele Antoine Bernheim.
Obiectivele Planului Strategic sunt:
• creştere şi inovaţie;
• îmbunătăţire operaţională;
• optimizarea capitalului.
Planul stabileşte o serie de iniţiative strategice la nivelul Grupului menite să
consolideze şi să încheie procesul de schimbare început cu planul anterior (2003-2005), a
cărui ţinte ambiţioase de creştere şi creare de valoare au fost nu numai atinse, ci chiar
depăşite:
• profit consolidat de 1918 milioane euro, în creştere cu 15% faţă de profitul de 1665,8
milioane euro înregistrat în 2004;
• o creştere de 13,1% a totalul primelor încasate, de la 55,8 miliarde euro (2004) la 62,8
miliarde euro (2005);
• rata combinată s-a îmbunătăţit cu câte un punct procentual de la an la an, ajungând la
97,9% (98,9% în 2004);
• RoEV a crescut de la 11,2% (2004) la 11,9%;
• pe baza datelor preliminare ale anului 2005, s-a propus o creştere a dividendelor de
plătit de 26%, echivalent a 0,54 euro pe acţiune (0,43 euro pe acţiune în 2004).
Cele mai importante obiective economice de atins în anul 2008 sunt următoarele:
o rata de creştere a valorii de piaţă a companiei (RoEV) să ajungă la 14,5%,
înregistrând o majorare de 2,6%;
o o creştere de 50% a profitului consolidat, până la aproximativ 2,9 miliarde euro;

4
o rata combinată (calculată prin raportarea la totalul primelor nete încasate a sumei
dintre cererile de despăgubire nete şi totalul cheltuielilor) să fie îmbunătăţită,
ajungând la valoarea de 95,5%;
o rata de creştere a premiilor subscrise să se afle deasupra ratei pieţei;
o dublarea dividendului plătit în 2005.
Preşedintele Bernheim observa: „Planul strategic este atât ambiţios, cât şi realistic.
Prin realizarea obiectivelor planului, grupul îşi va asigura poziţia sa printre liderii
internaţionali ai acestui sector.”

2.3. Viziunea şi valorile grupului

Pentru orice companie, dar în special pentru cele prestatoare de servicii, unde
diferenţierea se face nu prin compararea unor parametri măsurabili, ci printr-o comparare
calitativă şi subiectivă a serviciilor prestate, stabilirea direcţiei de dezvoltare viitoare şi a
valorilor pe care se bazează conduita companiei în relaţiile cu toţi cei care intră în contact cu
firma este foarte importantă. Implicarea oricărei companii în dezvoltarea durabilă a societăţii
a devenit o necesitate pentru ca aceasta să aibă un viitor prosper pe oricare piaţă a lumii.
Viziunea grupului:
o este angajat în a fi o echipă internaţională conducătoare care obţine rezultate
consistente şi excelente pentru acţionarii companiei pe termen scurt şi lung;
o crede în valoarea personalului său şi îţi construieşte avantajul competitiv prin
dedicaţia fiecărui individ. Astfel, grupul va căuta să creeze şi să influenţeze în mod
constant un spirit revoluţionar, inovaţie şi excelenţă;
o îşi ia angajamentul de a deveni cel mai atractiv angajator pentru persoanele cele mai
performante;
o va lucra în mod constant pentru a-şi dezvolta identitatea, mândri de trecutul grupului şi
de bogăţia diversităţii sale;
o se obligă în promovarea respectului reciproc şi a responsabilităţii sociale.
Valorile grupului:
• spirit revoluţionar – înclinaţie către inovaţie şi o căutare continuă pentru a găsi soluţii
noi şi îmbunătăţite, având o atitudine deschisă către schimbări şi ambiţie de a
îmbunătăţi şi inova continuu;
• pasiunea pentru clienţi – accentul pus pe clienţi şi nevoile lor, căutând soluţia optimă
de a-i satisface prin furnizarea de produse şi servicii de înaltă calitate, precum şi prin
oferirea de informaţii transparente şi complete;
• responsabilitate – alegerea etică de a accepta consecinţele propriei conduite şi de a fi
loial organizaţiei, luând iniţiativă şi decizii în funcţie de competenţa şi
responsabilitatea proprie;
• respect – convingere puternică în faptul că a face afaceri implică respectarea regulilor;
reguli legate de îndatoririle companiei faţă de acţionarii săi, precum şi regulile care
influenţează relaţiile companiei cu cei interesaţi de soarta acesteia, în mod special
angajaţii săi şi comunitatea în care operează;
• flexibilitatea – abilitatea de a fi deschis şi de a încuraja alţii de a rămâne deschişi către
schimbare, de a menţine şi a îmbunătăţi eficienţa muncii în cazul unor situaţii noi, de
a-şi adapta atitudinea şi comportamentul pentru a lucra eficient cu persoane diferite,
de a se adapta cu promptitudine la priorităţi schimbătoare, la noi proceduri şi metode,
idei şi strategii mai bune;

5
• integrare – abilitatea de a creşte şi de a lucra prin ascultarea fiecărei păreri şi
compararea deschisă şi constructivă a diferitelor idei, o cerinţă fundamentală pentru a
îmbunătăţi atât persoana cât şi rezultatele în afaceri;
• profesionalism – angajamentul continuu al individului şi al organizaţiei de a dezvolta
cunoştinţele şi de a mări valoarea experienţei pentru a dobândi un know-how specific
şi distinct;
• transparenţă – un necesar în schimbul de opinii şi informaţii, bazat pe scopuri clare şi
pe o coerenţă comportamentală pentru a crea şi a întări încrederea în cadrul
persoanelor şi integritatea în performanţa în afaceri.

2.4. Sistemul de management

Generali este o societate mixtă încorporată sub legea italiană şi care respectă Codul
Preda (cod ce conţine principii de guvernare corporatistă emis de bursa italiană). Structura
companiei este compusă din următoarele unităţi ale corporaţiei, fiecare cu atribuţiile şi
responsabilităţile sale.
Consiliul de Administraţie este investit cu cele mai mari puteri de conducere pentru a
susţine obiectivelor companiei. Este ales pe o perioadă de trei ani de către Adunarea Generală
a Acţionarilor şi numeşte un preşedinte şi unul sau mai mulţi vice-preşedinţi, ce deţin puteri
statuare. Consiliul mai poate numi unul sau mai mulţi directori executivi şi un comitet
executiv. Tot el este cel care determină puterile şi remunerarea acestor oficiali.
Preşedintele consiliului de administraţie acţionează ca reprezentantul legal al
companiei prin co-semnare împreună cu alţi reprezentanţi legali. Preşedintele are un mandat
de trei ani.
Preşedintele prezidă adunările acţionariatului, în conformitate cu regulamentele
specifice. Mai mult, preşedintele reuneşte şi prezidă Consiliul General, Consiliul de
Administraţie şi Comitetul Executiv; direcţionează, coordonează şi moderează discuţiile şi
anunţă rezultatele rezoluţiilor lor. Preşedintele coordonează circulaţia informaţiei între
membrii consiliului, pentru a fi sigur că aceştia sunt bine informaţi despre performanţele
companiei pentru a putea aduce o contribuţie eficientă şi în cunoştinţă de cauză la deciziile
consiliilor.
Articolele de Asociere ale companiei („Articles of Association”) atribuie acestor oficii
de top management o serie de funcţii instituţionale legate de administrare, coordonare,
supervizare şi control al activităţilor companiei.
Pentru toate tranzacţiile relevante, preşedintele prezintă un raport Consiliului de
Administraţie în cadrul şedinţei ţinute imediat după exercitarea puterilor sale delegate, cu
toate că măsurile luate sunt efective.
Vice-preşedintele ţine locul preşedintelui în cazul în care acesta este absent sau nu
poate să-şi îndeplinească momentan atribuţiile. Postul este luat de acel vice-preşedinte care
este şi director executiv. În cazul în care mai mulţi vice-preşedinţi sunt şi directori executivi,
sau în cazul în care nici unul nu ocupă o astfel de poziţie, cel mai vârstnic dintre aceştia va
ţine locul preşedintelui.
După cum a mai fost menţionat, Consiliul de Administraţie numeşte din rândurile sale
unul sau mai mulţi directori executivi, definindu-le puterea de acţiune. Directorii executivi îşi
păstrează postul tot pentru trei ani.
Pentru toate acţiunile lor importante, directorii executivi trebuie să prezinte un raport
Consiliului de Administraţie în cadrul şedinţei ţinute cel mai recent după exercitarea puterilor
delegate, nefiind negată efectivitatea măsurilor întreprinse.
Comitetul Executiv, Comitetul de Control Intern şi Comitetul de Remunerare sunt
organe stabilite şi compuse din membri ai Consiliului de Administraţie.

6
În tip ce Comitetul Executiv este încredinţat cu funcţii importante de management al
companiei şi al grupului, celelalte comitete sunt însărcinate doar cu activităţi precum
consiliere şi propuneri. Astfel, este obligaţia Comitetului de Remunerare de a-şi exprima
opinia şi a face propuneri neobligatorii către Consiliul de Administraţie în legătură cu
remunerarea preşedintelui, a vice-preşedintelui, a directorilor executivi şi a managerilor
generali. Pe de altă parte, Comitetul de Control Intern are sarcina de a asista Consiliul de
Administraţie în îndeplinirea obligaţiilor legate de sistemul de control intern, respectând
Codul Preda. Comitetul este convocat să evalueze gradul de adecvare a sistemului de control
intern, să-şi exprime părerea despre „Planul Auditului Intern” şi „Raportul de Audit Intern” şi
să considere propunerile de numire a firmei de auditare.
Adunarea Generală a Acţionarilor, când e convocată în mod corespunzător, este
organul care reprezintă voinţa acţionariatului prin rezoluţiile sale. Deciziile adoptate în
concordanţă cu legile în vigoare şi cu Articolele de Asociere sunt obligatorii pentru toţi
acţionarii companiei, inclusiv cei absenţi sau cei ce nu sunt de acord.
Printre sarcinile Consiliului Auditorilor se includ garantarea respectării Articolelor de
Asociere şi supravegherea activităţilor de management. Contrar denumirii, acest consiliu nu
are funcţii de audit; acestea sunt externalizate unei firme de audit specializată, independentă
de companie. Firma de audit este responsabilă să verifice dacă declaraţiile financiare sunt
înregistrate în mod corespunzător de către companie pe perioada anului şi dacă operaţiunile
sale sunt raportate corect în documentele de contabilitate. Firma de audit este responsabilă şi
de verificarea compatibilităţii între declaraţiile financiare consolidate sau ale companiei şi
rezultatele înregistrate în registrele contabile şi rezultatele auditului realizat de ea, precum şi
de controlarea respectării reglementărilor relevante în alcătuirea documentelor de
contabilitate.
Compania mai are un Consiliu General, un organ îndrumător important, care se
preocupă de îndeplinirea în cel mai bun mod posibil a obiectivelor companiei, acordând o
atenţie specială expansiunii teritoriale şi problemelor de asigurare internaţională şi financiare.
Alte corpuri administrative ale companiei sunt Oficiul Central General şi, după
specificaţiile Articolelor de Asociere, oficiali ai companiei care acţionează ca reprezentanţi
legali.
Sistemul de management, în componenţa sa actuală, este prezentat în figura următoare.

Figura 2. Managementul grupului Generali

7
Sursa: www.generali.com

2.5. Prezenţa Generali pe piaţa mondială a asigurărilor

Generali îşi desfăşoară 90% din activitatea sa în Europa şi se numără printre liderii
sectorului de asigurări de viaţă. Prezent în toate ţările europene, grupul Generali este lider de
piaţă în Italia şi deţine poziţii cheie în Germania, Franţa, Austria, Spania, Elveţia şi Israel.
După o absenţă de aproape jumătate de secol, Grupul s-a întors în Europa Centrală şi de Est
cu o strategie care i-a permis să construiască în doar o decadă noi baze în 10 ţări şi să câştige
poziţii de piaţă şi rezultate financiare foarte bune.
În ultimii ani, grupul Generali a privit cu interes către Orientul Îndepărtat, convins de
perspectivele bune de dezvoltare ale acestei zone. Astfel, acesta şi-a început activitatea în
Filipine, Thailanda şi, mai ales, în imensa piaţă chineză. De asemenea, grupul şi-a consolidat
poziţia în America Latină, unde are o prezenţă durabilă şi prosperă.
Generali este prezent în 40 de ţări cu 107 companii de asigurare şi 119 societăţi care
operează majoritatea în sectoarele financiar şi imobiliar. Numărul de angajaţi ai Grupului era,
la finele anului 2005, de 61.561.

Tabelul 1. Declaraţiile financiare consolidate (milioane euro)


Prime 62.835
- de viaţă 45.735
- non-viaţă 17.100

8
Provizii tehnice 275.142
Investiţii 307.417
Capital social 13.947
Profit 1918,6
Sursa: www.generali.com

Grupul Generali în lume:


o un jucător important în Europa Continentală;
o al treilea asigurător ca mărime în Europa;
o caracterizat printr-o puternică direcţie internaţională încă din 1831;
o implementează o abordare multi-brand şi pluri-locală descentralizată;
o concentrat pe piaţa de retail;
o utilizează o strategie de distribuţie cu multe canale.

Tabelul 2. Cote de piaţă deţinute în 2005 (%)


Total Viaţă Non-viaţă
Italia 22,7 26,1 15,6
Germania 8,1 9,6 5,4
Franţa 7,4 7,6 6,7
Spania 4,5 4,1 4,8
Austria 13,2 9,5 17,9
Belgia 1,8 1,5 2,5
Ungaria 15,9 10,4 20,2
UE (2004) 6,5 5,2 6,0
Zona Euro 8,6 9,7 6,5
Elveţia 4,1 4,7 3,4
Israel 18,6 29,8 9,6
Argentina 6,0 5,6 6,2
Mexic 3,7 4,7 2,9
Sursa: www.generali.com

Pentru clienţii companiilor de asigurări, capacitatea de a face faţă obligaţiilor de plată


asumate faţă de creditorii săi a asigurătorilor reprezintă punctul central al aprecierilor făcute
de aceştia. O evaluare specializată este realizată de agenţiile de rating, care folosesc o serie de
criterii, majoritatea general acceptate, atât obiective, cât şi subiective. Prin rating, companiile
de asigurare-reasigurare sunt clasificate, iar cu cât se încadrează într-o clasă mai bună, cu atât
este mai solidă din punct de vedere financiar, fiind percepute pozitiv de către clienţi. Grupul
Generali este încadrat în clasa companiilor sigure din punct de vedere financiar, cele mai bune
agenţii de rating acordându-i note superioare.

Tabelul 3. Ratingul Generali Group


Rating Perspectivă Data publicării
A.M. Best A+ (superior) stabilă 06.03.06
Standard & Poor's AA (foarte puternic) stabilă 19.10.06
Fitch AA (sigur, foarte ridicat) stabilă 06.03.06
Moody's Aa3 (excelent) negativă 06.03.06
Sursa: www.generali.com

9
2.6. Oferta Generali – securitate şi protecţie

Mulţumită solidităţii activelor sale, a structurilor specializate, capabile să gestioneze


riscuri complexe, experienţei sale de aproape două secole şi a parteneriatelor consolidate cu
reasigurătorii internaţionali, grupul Generali poate acorda protecţie pentru toate tipurile de
riscuri, de la riscuri standard (cum ar fi RCA pentru asigurările auto sau asigurările de
accidente) la riscurile complexe ce pot afecta un întreg complex industrial, de la simple poliţe
pentru protecţia familiei la contracte cuprinzătoare ce satisfac cerinţele complexe ale
companiilor multinaţionale.
Capabil să se adapteze schimbărilor din piaţă, Generali Group este deseori forţa
motrice din spatele inovaţiei din această industrie, cum a fost şi cazul înfiinţării în anii ’60 a
companiei Europ Assistance, cu sediul la Paris, care acordă servicii specializate şi care a
devenit în scurt timp lider mondial în sectorul de asistenţă. Sau, mai recent, înfiinţarea
companiei Genertel care vinde asigurări prin telefon şi Internet în Italia. Mai mult decât atât,
prin FATTA, Generali este lider pe sectorul asigurărilor agricole în Italia.
În ultimii ani, cu toate că a adoptat o strategie de diversificare a afacerilor, Generali s-
a concentrat pe acordarea de acoperiri indivizilor, protejându-le veniturile şi optimizând
valoarea economiilor lor. Această strategie a avut, în primul rând, un impact pozitiv în
schemele de pensii individuale şi de grup, în special în sectorul de viaţă a cărui contribuţie la
veniturile din prime a crescut în ultimii ani la 60% din total.
În ceea ce priveşte produsele de pensie, Generali oferă atât beneficii rezultate dintr-o
experienţă îndelungată pe cele mai avansate pieţe mondiale, cât şi soluţii sofisticate menite să
răspundă necesităţilor companiilor multinaţionale printr-o structură specializată: GEB –
Generali Employee Benefits, cu sediul în Bruxelles.
Recent, Generali şi-a lărgit abordarea concentrată pe afacerile în asigurări către
servicii financiare şi de management al activelor. De-a lungul acestei evoluţii strategice a fost
hotărât de a completa linia de produse disponibile prin punerea în funcţiune a unei structuri
bancare interne, Banca Generali. În acelaşi timp, grupul a început să optimizeze performanţa
produselor sale în beneficiul economisitorilor şi a început să-şi concentreze activităţile de
management al activelor în cadrul a câtorva companii specializate, legate într-o singură reţea
europeană.

3.1. Piaţa europeană a asigurărilor

3.1.1. Situaţia actuală a pieţei

Anii ce au urmat criza financiară din 2001 au fost caracterizaţi de o rată de creştere a
primelor de asigurări relativ scăzută pentru industria europeană a asigurărilor, cuprinsă între
1% şi 3%. Potrivit cifrelor Federaţiei Europeane pentru Asigurări şi Reasigurări (FEAR) în
2005 s-a semnalat o majorare a ratei de creştere a primelor de până la 4.5% rezultând astfel
un venit de 978 miliarde Euro.

Figura 3. Evoluţia veniturilor din primele de asigurări

10
Sursa: Statistica FEAR din Iunie 2006 „European Insurance in Figures”; http://www.cea.assur.org

Există un contrast între creşterea veniturilor din prime pe piaţa asigurărilor de viaţă şi
cea de pe piaţa asigurărilor generale. Creşterea de pe piaţa asigurărilor generale a fost doar de
1.8%,în timp ce pe piaţa de asigurări de viaţă majorarea a fost puternică de 6,2% şi a dus la
dezvoltarea industriei europene a asigurărilor în 2005.
Se observă o rată de creştere ridicată în multe ţări din estul Europei precum şi în
Liechtenstein (80,5%), Portugalia (25,7%), Luxemburg (23,1%), Suedia (17,2%) şi Belgia
(16.1%). Doar pe trei pieţe au avut loc scăderi: Elveţia (-4,6%) şi Marea Britanie (-0,8%),
care sunt printre cele mai dezvoltate pieţe de asigurări, şi Malta (-2,6%).
Cu 22,6% din totalul veniturilor din prime Marea Britanie este în continuare lider pe
piaţa europeană urmată de Franţa (17,9%) şi Germania (16,1%) în timp ce toate celelalte pieţe
au o participare la piaţă egală cu sau mai mică de 5%.

3.1.2. Piaţa asigurărilor de viaţă

Primele de asigurare pentru acest sector au crescut cu 6,2% în 2005 faţă de 4,1% în
2004 şi –0,1% în 2003. Acest lucru reflectă încrederea asiguraţilor în acest tip de produse ca
şi investiţie pentru perioada de pensionare, dar şi ca o investiţie alternativă într-o perioadă în
care rata dobânzii este scăzută.
Creşterea este mai mare pe anumite pieţe din vestul Europei cum ar fi: Portugalia
(43,1%), Suedia (23,4%) şi Belgia (22,4%), dar în principal pe pieţele est-europene unde
creşteri substanţiale au avut loc pe mai mult de jumătate: Letonia (52,1%), România (40,5%),
Slovenia (23,7%), Croaţia (20,6%), Lituania (19,9%), Ungaria(19,8%) etc. Evoluţia ţărilor
estice demonstrează mediul economic sănătos al acestor ţări dar şi o puternică dorinţă de
aliniere la economia europeană.

Tabel 4. Prime de asigurare în sectorul asigurărilor de viaţă (milioane Euro)

11
Sursa: http://www.cea.assur.org

Figura 4. Rata de creştere a primelor de asigurare în sectorul asigurărilor de viaţă

Sursa: http://www.cea.assur.org

3.1.3. Piaţa asigurărilor generale

Rata de creştere de 1,8% din 2005 este aproape identică cu cea din 2004 (1,7%) şi lasă
în urmă nivelul de 6% atins atât în 2003 cât şi în 2002. Şi la acest capitol apare un contrast
între ţările europene: dacă în ţările din estul continentului creşterea medie de 10% este
impresionantă, în partea de vest a continentului rata de creştere medie este de sub 2%.

12
Evoluţia ţărilor est europene reflectă nivelul de dezvoltare al acestor economii, în
cadrul cărora industria asigurărilor poate fi considerată unul dintre motoare, prin acoperirea
riscurilor şi reducerea nevoii de capital.

Tabel 5. Prime de asigurare în sectorul asigurărilor generale (milioane Euro)

Sursa http://www.cea.assur.org

Figura 5. Rata de creştere a primelor de asigurare în sectorul asigurărilor generale

Sursa: http://www.cea.assur.org

Tipuri de produse din categoria asigurărilor generale

ASIGURĂRILE AUTO
Cea mai mare categorie a asigurărilor generale a avut un venit total din prime de 127,4
miliarde Euro în 2005 cu 0,2% mai mic decât în 2004. O creştere aşa mică a putut fi observată
şi în 2004 (0,7%) şi reflectă competiţia dintre asigurători, chiar dacă numărul de vehicule este
în creştere în majoritatea ţărilor. Creşterea negativă este în primul rând legată de produsele de

13
răspundere auto (-0,5%) care sunt obligatorii aproape peste tot şi care reprezintă aproximativ
68% din totalul primelor auto. Pe de altă parte evoluţia este totuşi pozitivă în cazul daunelor
auto (1,04%).

ASIGURĂRILE DE SĂNĂTATE ŞI DE ACCIDENTE


Această categorie a fost caracterizată de o creştere de 2,7% şi a ajuns la valoarea totală
de 95,2 miliarde € în 2005. Această evoluţie care este mai decât în 2004 (5,7%) şi reflectă
preocuparea cetăţenilor pentru sănătatea şi bunăstarea lor, precum şi dorinţa acestora de a fi
protejaţi din punct de vedere financiar în caz de boli sau accidente.

ASIGURĂRILE DE BUNURI
Venitul din primele de asigurări pentru bunuri a ajuns la 79,8 miliarde € în 2005 faţă
de 76,2 miliarde € în 2004. O creştere de 2,5% aproape dublu faţă de perioada 2003-2004.
Printre factori care explică această creştere se află şi creşterea preţului caselor şi construcţiilor
pe diverse pieţe, stimulate de rata scăzută a dobânzii.

ASIGURĂRILE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ


Acest sector a avut o creştere de 1,1% în 2005 faţă de 3,3% în 2004. Valoarea totală a
veniturilor din prime a ajuns la 31,6 miliarde €, reprezentând 8,3% din veniturile totale.

ASIGURĂRILE PENTRU AVIAŢIE, MARINĂ ŞI TRANSPORT (AMT)


După o scădere majoră în 2004 de 21,3% primele din acest sector au avut în 2005 o
scădere de 5,7%. Această situaţie a fost observată pe mai multe pieţe însă ea are o strânsă
legătura cu scăderea de 9,1% de pe piaţa Marii Britanii care deţine aproximativ 45% din piaţa
AMT.

CHELTUIELI LEGALE
Această categorie reprezintă 1,4% din primele de asigurare generale şi a avut parte de
o creştere de 3,7%

ALTE PRODUSE
Toate celelalte produse incluzând asistenţa, asigurarea de credite, pierderile au avut o
creştere de 9,7%.

Tabel 6. Venituri din prime din asigurări pe categorii de produse generale

Sursa: http://www.cea.assur.org

Figura 6. Rata de creştere în perioada 2004-2005 pe categorii de produse

14
Sursa: http://www.cea.assur.org

3.1.4. Locul pieţei europene în industria mondială a asigurărilor

Conform cifrelor publicate de Swiss Re în urma unui sondaj, Europa (atât de Est cât şi
de Vest) ocupă primul loc pe plan mondial în ceea ce priveşte industria asigurărilor cu un
procentaj de 36,9%,fiind urmată de America de Nord cu 36%. Dezvoltarea asigurărilor de
viaţă şi creşterea ratei de penetrare a asigurărilor pe piaţa din estul continentului au oferit
ocazia Europei să ocupe această poziţie pentru prima dată.
În spatele liderilor Asia are o cotă de piaţă de 22,7%, înregistrând o scădere de 0,5%
în comparaţie cu perioada precedentă. Acest lucru are loc pe fondul unei scăderi cu 1% de pe
piaţa asigurărilor de viaţă. Celelalte continente (Africa, America de Sud, şi Oceania)
reprezintă doar 4,4% din piaţă

Figura 7. Distribuţia pe plan mondial

3.1.5. Investiţiile de pe piaţa europeană a asigurărilor

Valoarea totală a investiţiilor de pe piaţa de asigurări este de 6,371 miliarde €, cifră ce


arată tendinţa actuală de creştere (8,3%) şi reflectă dinamismul activităţilor de asigurare şi
performanţa pieţei de capital.

Figura 8. Investiţiile de pe piaţa europeană a asigurărilor

15
Sursa: http://www.cea.assur.org

Investiţiile în asigurările de viaţă ajung la 5,161 miliarde € sau 81% din valoarea
totală. Cea mai mare parte a acestei sume provine din Marea Britanie, Franţa şi Germania,
care reprezintă împreună 63% din totalul investiţiilor în asigurările de viaţă.
Conform cifrelor din 2004, 43,2% din investitorii din asigurări investesc în produse
cu dobândă fixă, 28,2% în acţiuni sau alte produse care aduc venituri variabile şi 11,9% în
credite. Restul de 16,8% este investit în terenuri şi construcţii, preluări şi participaţiuni,
depozite la instituţii de credit şi altele.

3.1.6. Operatorii de pe piaţă

Numărul companiilor de pe piaţa europeană scăzut cu 0,7% în 2005 până la 5300. În


ultimii ani există o tendinţă din partea asigurătorilor de concentrare a operaţiunilor pe pieţele
mari cum sunt cele ale EU25 şi a Americii de Nord.
O clasificare a companiilor ce acţionează pe piaţa europeană arată că:
 75% sunt naţionale;
 22% sunt filiale ale unor companii europene;
 3% sunt filiale ale unor companii ce nu sunt europene.
Pe majoritatea pieţelor companiile domestice aduc aproximativ 90% din veniturile
totale din prime de asigurări. După citirea acestor cifre s-ar putea spune că integrarea pe piaţa
europeană a asigurărilor nu este un proces dezvoltat, însă trebuie menţionat că participarea la
capital este destul de extinsă pe plan european. Trebuie subliniat şi faptul că legislaţiile
naţionale favorizează crearea companiilor naţionale în detrimentul filialelor.

Figura 9. Creşterea numărului de companii pe plan european

16
Sursa: http://www.cea.assur.org

RATA DE CONCENTRARE

Cota de piaţă a primelor 5, 10 şi respectiv 15 cele mai mari grupuri de asigurări din
fiecare ţară şi pe plan european este un indicator al concentrării activităţii de pe piaţa
asigurărilor.
În categoria asigurărilor de viaţă, pe toate pieţele în afară de Marea Britanie, Spania şi
Germania (cele mai mari trei pieţe), cotele de piaţă ale primelor 5 companii, calculată pe baza
cifrei de afaceri, sunt de peste 50%. Cotele de piaţă ale primelor 15 companii depăşesc 90%
pe toate pieţele în afara celor 3 menţionate.
Piaţa asigurărilor generale are o structură similară celei a asigurărilor de viaţă. Cotele
de piaţă ale primelor 5 companii sunt de peste 50% pe toate pieţele mai puţin Spania şi Cipru.
În medie cota de piaţă a primelor 5 a fost de 58% în 2004 faţă de 35.6% în 1993. Cotele de
piaţă ale primelor 15 companii sunt în medie de 84% faţă de 22.8% în 1993.
Atât pentru asigurările de viaţă cât şi pentru cele generale, rata de concentrare a celor
mai mari 5 grupuri este corelată negativ cu mărimea pieţei, astfel: pe pieţele mari (de exemplu
ca Marea Britanie, Spania şi Franţa) unde există loc pentru un număr mai mare de companii,
cotele de piaţă sunt mai mici şi invers pe pieţele mici (de exemplu Islanda, Slovenia ş.a.).

CELE MAI MARI GRUPURI EUROPENE

Conform datelor adunate de „L’argus de l’assurance” cele mai mari 20 de grupuri


europene de asigurări au adunat mai mult de 634 miliarde € din toată lumea, din care 461
miliarde € din Europa, valoare ce reprezintă aproximativ 50% din veniturile totale din prime
pe plan european. Aceste 20 de grupuri operează în special în Europa, de unde îşi colectează
73% din venituri, în timp ce restul de 27% este colectat din America de Nord (17%), Asia
(9%) şi din alte zone (2%). În ceea ce priveşte întreaga industrie a asigurărilor, primele 20 de
grupuri europene sunt caracterizate de eterogenitate în ceea ce priveşte mărimea lor, de
exemplu cel mai mare grup european (Allianz) a colectat 88 miliarde €, de 8 ori cât ultimul
grup din această categorie (Eureko).
Asigurările de viaţă reprezintă cea mai mare parte a afacerilor acestora (73%), dar şi
cea mai mare parte a provizioanelor acestora (90,5%). În ceea ce priveşte veniturile din
primele din asigurările de viaţă, Prudential este compania europeană care conduce cu venituri
de 58 miliarde €, fiind urmată de Axa şi Allianz ale căror venituri sunt de 46 miliarde € şi
respectiv 44 miliarde €.
În categoria asigurărilor generale, top 3 include de asemenea Allianz şi Axa şi este
completat de Zurich.

17
Tabel 7. Cele mai mari grupuri europene din industria asigurărilor

NUMĂRUL DE ANGAJAŢI

Conform cifrelor din 2005, numărul total al persoanelor angajate in industria


asigurărilor era cu puţin peste 1 milion. Această valoare este în scădere faţă de 2004.
Micşorarea forţei de muncă din sectorul asigurărilor este cauzată de competiţia de pe piaţă, de
concentrarea pieţelor, dar şi de externalizarea serviciilor. Mai trebuie menţionat că asigurătorii
oferă locuri de muncă pentru peste 1 milion de agenţi, brokeri şi intermediari financiari şi
colaborează cu mii de experţi, firme din domeniul IT etc.

Tabel 8. Informaţii cu privire la numărul de angajaţii şi companiile din Europa

18
Sursa: http://www.cea.assur.org

Angajaţii full-time reprezentau aproximativ 85% din total în 2004, valoare mai mică
decât cea din 1998 (89,8%) şi cea din 1993 (90,4%), iar tendinţa de scădere se accentuează.
Această situaţie este în principal datorată flexibilităţii de pe piaţa muncii.

CANALE DE DISTRIBUŢIE

Canalele de distribuţie pentru produsele de asigurare au diferite structuri pe teritoriile


ţărilor europene. În timp ce în mai multe ţări ca Polonia şi Slovenia agenţii de asigurări
reprezintă 50% din afacere, în alte ţări (ca de exemplu: Portugalia, Franţa şi Italia) banca pare
a fi locul preferat de consumatori pentru achiziţionarea produselor din sectorul asigurărilor.
Dacă în Elveţia 84% din prime sunt direct colectate de angajaţii companiilor, în Spania,
Austria şi Belgia această proporţie este alocată în mod diferit canalelor de distribuţie.

Canalele de distribuţie pentru asigurările de viaţă

În Marea Britanie, Slovacia şi Irlanda brokerii sunt cel mai important canal de
distribuţie al acestui tip de produse.

19
În Europa de Vest, zona continentală (Irlanda, Austria, Belgia, Spania, Franţa, Italia,
Portugalia, Suedia), reţeaua de asigurări bancare este principalul canal de distribuţie a
asigurărilor de viaţă. Mărimea acestui canal variază de la 45% în Belgia şi Suedia la 83% în
Portugalia, instituţiile financiare şi-au mărit cota de piaţă în timpul dezvoltării produselor
individuale de asigurare din anii ’90. Importanţa asigurărilor bancare în Germania nu este atât
de mare, dar este în creştere în ultimii ani. Brokerii şi agenţii conduc încă piaţa de asigurări
din Germania. Agenţii predomină de asemenea şi Olanda, Polonia şi Slovenia cu o cotă de
peste 50%.

Figura 10. Canalele de distribuţie pentru asigurările de viaţă

Sursa: http://www.cea.assur.org

Canalele de distribuţie pentru asigurările generale

Dacă băncile conduc în distribuţia asigurărilor de viaţă în majoritatea ţărilor europene,


agenţii conduc pe piaţa produselor de asigurare generală. Cota lor de piaţă este de peste 50%
în Italia (83%), Slovenia (71,5%), Turcia (70,6%), Portugalia (60,6%), Polonia (56,2%) şi
Olanda (54%). Cele mai mici cote de piaţă se găsesc în Austria (10,5%) şi Belgia (8,4%).
În Belgia, Slovacia şi Marea Britanie brokerii sunt principalul canal de distribuţie
pentru produsele de asigurare generale, cu cote de piaţă de 67,1%, 57% şi respectiv 36%.
Angajaţii companiilor de asigurări a căror cotă de piaţă scade pe toate pieţele (mai puţin
Marea Britanie şi Olanda) nu sunt deloc de neglijat pe pieţe ca Austria (43,7%), Franţa (35%)
şi Olanda (35%).
Cu excepţia Marii Britanii, a Olandei şi a Portugaliei, unde au peste 10% din piaţă,
asigurătorii bancari nu au acelaşi succes pe piaţa asigurărilor generale ca pe cea a asigurărilor
de viaţă.

Figura 11. Canalele de distribuţie pentru asigurările generale

20
Sursa: http://www.cea.assur.org

3.2. Piaţa de asigurări din Italia

3.3. Piaţa germană de asigurări

Piaţa germană de asigurări se confruntă cu câteva provocări care îi vor încetini


creşterea şi vor menţine ridicat nivelul de cheltuieli tehnologice.
Creşterea pieţei germane de asigurări va fi oprită de noi reguli şi de factori de
competiţie, conform unui nou raport Celent. Raportul examinează înclinaţiile cheie ale
afacerilor pe piaţa germană de asigurări şi impactul tehnologiei asupra cheltuielilor.
Piaţa germană de asigurări a avut creşteri mici în anii recenţi, având o rata de creştere
anuală de 4% din 2001 până în 2004. Există un optimism precaut că lucrurile se îmbunătăţesc
în economia germană; totuşi creşterea de pe piaţa asigurărilor se poate să fie mai mică, din
cauza unor schimbări importante precum Solvency II, noi legi de taxe pentru asigurările de
viaţă, reorganizarea asigurărilor de sănătate şi creşterea competiţiei străine. Celent estimează
că piaţa germană totală de asigurări va depăşi cifra de 200 miliarde € până în 2010.
Companiile germane de asigurări se află de asemenea în faţa unui nou competitor:
băncile. Abolirea privilegiilor de taxe pentru produsele de asigurări de viaţă la începutul lui
2006 va avea un impact mare asupra politicilor de dotare. Noile legi de taxe înseamnă că
aceste produse concurează, deseori fără succes, cu produsele de economisire ale băncilor.
Companiile de asigurare vor trebui să dezvolte noi produse pentru a evita pierderea unor
procente din cota de piaţă.
Provocările ce se află în calea pieţei de asigurări vor menţine constante cheltuielile de
IT. Celent estimează că cheltuielile de IT pentru 2005 au fost de 4,5 miliarde € şi vor creşte
până la 6,2 milioane € în 2010. Asigurătorii au în faţă provocarea de a se descurca cu
schimbarea cererii afacerii din cauza costurilor fixe de IT şi din cauza infrastructurii IT mare
şi inflexibilă. Ei trebuie sa găsească modalităţi de a folosi tehnologia pentru a deveni mai
flexibili pentru a putea rezista în faţa competiţiei mai mari.

Figura 12. Cheltuielile IT estimate în funcţie de sector

21
Sursa: http://www.celent.com/PressReleases/20060425/InsuranceGermany.htm

În ceea ce priveşte performanţa pieţei de asigurări pe diferite sectoare, aceasta se poate


observa din următorul tabel.

Tabel 9. Veniturile din prime realizate pe piaţa germană de asigurări (miliarde euro)
2004 2005 Modificare
Asigurări de viaţă 68,4 72,5 6%
Asigurări de sănătate 26,4 27,4 3,7%
Asigurări de proprietate şi daune 55,4 55,1 -0,5%
- asigurări auto 22,5 21,9 -2,8%
- asigurări de proprietate 9,9 10,1 1,8%
- asigurări de răspundere generală 6,5 6,8 3,5%
Sursa: http://www.nijgh.nl/assudoc/pia_online/documents/germany/2005/mr_germany_2005.pdf

Istoric al prezenţei Generali pe piaţa germană

Originile istorice ale AMB Generali Holding AG şi ale grupului AMB Generali se
regăsesc în anul 1824. Pe 13 august 1824, la iniţiativa lui David Hansemann, un om de afaceri
din Aachen şi mai târziu ministru de Finanţe al Prusiei, 10 negustori respectabili, împreună cu
guvernatorul şi vice-guvernatorul regional, au înfiinţat o companie publică sub numele de
“Aachener Feuer-Versicherungs-Gesellschaft”(Compania de Asigurări Împotriva Focului din
Aachen). În 1834, compania primeşte licenţa pentru a putea opera în Bavaria şi până în 1840,
compania primeşte licenţa pentru a opera în toate statele germane existente în acel moment. În
1870, Aachener şi Munchener contribuie la un fond garantat de 1,3 milioane de mărci (circa
9,1 milioane € la puterea de cumpărare din 2003) şi un alt milion de mărci pentru costurile de
construcţie ale Universităţii Tehnologice din Aachen. Acum numită Universitatea Tehnică din
Aachen, este cea mai mare instituţie de învăţământ şi cercetare din acest domeniu din Europa
de Vest.
Compania a trecut printr-o primă situaţie dificilă în 1842, odată cu Marele Foc al
Hamburgului, trebuind plătiţi 320.000 taleri (9,3 milioane € la puterea de cumpărare din ziua
de astăzi). A doua situaţie dificilă a apărut în 1906, din cauza cutremurului din San Francisco,
când a plătit compensaţii în valoare de 15 milioane de mărci (70 milioane € la puterea de
cumpărare din 2003). În ambele situaţii, compania a rezolvat rapid plângerile, plătind imediat
compensaţiile, şi a reuşit astfel să îşi creeze o reputaţie bună în ţară şi în SUA, astfel încât
costul plângerilor a fost rapid acoperit de creşterea afacerii şi de apariţia noilor clienţi.

22
Compania nu a mai avut profituri aşa mari în timpul Războaielor Mondiale, din cauza
inflaţiei mari şi din cauza faptului că în timpul celui de-al Doilea Război Mondial statul
german încasa poliţele de asigurare ale evreilor morţi în lagăre. Între cele 2 războaie,
compania dădea semne de creştere şi succes comercial, dar căderea bursei din 1929 şi criza
economică au distrus această posibilitate.
După 1945, procesul de recuperare a economiei este foarte încet, dar în 1948 este
introdusă marca germană şi astfel începe miracolul economic german. 1951 devine cel mai
profitabil an al companiei şi următorii ani aduc profituri din ce în ce mai mari. În 1964,
compania preia portofoliul de asigurări al firmei Oldenburger Versicherungs-Gesellschaft. În
1970, grupul începe să opereze în toată Germania sub numele de “Aachener und Münchener
Versicherung AG” şi, tot în 1970, este preluată puternica firmă de asigurări de viaţă
Volkshilfe Lebensversicherung. Un an mai târziu, este preluat asigurătorul de sănătate Central
Krankenversicherung. În 1972, este preluat portofoliul german al companiei Cosmos
Allgemeine Versicherungs-AG din Saarbrücken. Din acest an, compania începe să se împartă
în mai multe unităţi, fiecare specializată pe un anumit domeniu, fiecare cu strategia sa, cu
propriul consiliu de conducere, dar toate având acelaşi ţel comun: profitul.

Despre AMB Generali

AMB Generali Holding AG este puternica companie de management a unuia dintre


cele mai mari şi mai de succes grupuri de asigurări din Germania. Este compania-mamă a
unităţilor germane ale grupului internaţional Generali şi motorul dezvoltării continue a
grupului.

Tabel 10. Rezultatele financiare ale AMB Generali Holding AG (milioane euro)
2004 2005 Modificare (%)
Venituri din prime 1075,9 1162,3 8
- viaţă 624,2 645,3 3,4
- proprietate/daune 451,7 517,0 14,5
Cereri de despăgubire 698,8 701,4 0,4
Profituri din investiţii 258,2 296,2 14,7
Investiţii 7991,5 8372,5 4,8
Capital social 2040,4 2137,8 4,8
Număr de angajaţi 313 308 -1,6
Dividend/acţiune 1,75 2,05 17,1
Sursa: www.amb.de

Companii de renume operează sub supravegherea companiei-mamă AMB Generali,


cum ar fi Aachener şi Munchener, Volksfursorge, Generali, CosmosDirekt, Central
Krankenversicherung, AdvoCard Rechtsschutzversicherung, Deutsche Bausparkasse Badenia,
Dialog şi AMB Generali Asset Managers. Aceste companii oferă o gamă variată de servicii
financiare: produse performante ce satisfac cerinţele clienţilor, sfaturi calificate cuplate cu o
putere şi siguranţă financiară: de la asigurări de viaţă, de sănătate, de proprietate, de pagubă şi
cheltuieli legale până la fonduri atractive şi produse bancare şi alte servicii, precum ar fi
gestionarea bunurilor pentru părţi terţe şi vânzări de imobiliare.
AachenMünchener cu un venit de 4,61 miliarde € este cel mai mare asigurător al
grupului AMB Generali. Sub această denumire, îşi desfăşoară activitatea asigurătorul de viaţă
AachenMünchener Lebensversicherung AG şi asigurătorul de proprietate/pagubă
AachenMünchener Versicherung AG. În asigurările de viaţă, AachenMunchener deţine locul
2 pe piaţa germană de asigurări, din punct de vedere al tuturor datelor importante. În

23
asigurările de proprietate/pagubă, deţine una din principalele poziţii de pe piaţă.
AachenMunchener operează în mod deliberat cu o gamă largă de tipuri diferite de reţele de
vânzări. Această diversitate s-a dovedit a fi un punct forte. În acest context, este de o foarte
mare importanţă parteneriatul strategic de succes şi de durată cu Deutsche
Vermögensberatung din Frankfurt/Main. AachenMünchener este liderul de piaţă pentru
produsele de asigurare de viaţă unit-linked şi deţine o poziţie de top în afacerile pensiilor
private cu un stimulent al statului, aşa-zisa afacere Riester. AachenMünchener are peste 4500
de angajaţi şi peste 3,5 milioane de clienţi.
Cu un venit de peste 1,9 miliarde €, Generali Versicherungen din Munchen este al
treilea cel mai mare asigurător de viaţă şi non-viaţă din grup. Se concentrează pe soluţii
inteligente privind siguranţa, pensiile şi investiţiile pentru clienţi privaţi, precum şi pentru
clienţi comerciali mici şi mijlocii. Cu o reţea de vânzări de aproape 1700 de agenţi exclusive
(art. 84 din Codul German Comercial), care este cea mai mare reţea de intermediari
independenţi din interiorul grupului, ei oferă periodic produse şi servicii inteligente orientate
către client. În plus, Generali Versicherungen lucrează cu o reţea largă de brokeri, precum şi
grupuri şi bănci de distribuţie. Asigurătorul de viaţă Generali Lebensversicherung are o
reputaţie excelentă în promiţătorul sector al fondurilor de pensii pentru companii – de
asemenea cu clienţi corporativi mari – şi este privit ca un inovator în domeniul pensiilor
private. Generali Versicherungen are peste 2500 de angajaţi, dintre care peste 2100 în
domeniul administrativ, şi peste 2,5 milioane de clienţi.
Firma Advocard Rechtsschutzversicherung din Hamburg este una din principalele
firme de asigurări de cheltuieli legale din Germania. Cu aproape 1,4 milioane de clienţi şi o
cotă de piaţă de peste 6%, Advocard este bine poziţionată pe piaţă. Advocard, care este şi
marca companiei, garantează clienţilor rezolvări rapide şi nebirocratice ale plângerilor.
Acoperirile cheltuielilor legale ale Advocard sunt vândute prin canale de vânzare ale AMB
Group. Succesul Advocard este datorat acoperirii asigurărilor orientate pe consumator,
eficiente şi moderne şi sloganul Advocard „Avocaţii iubesc Advocard” nu este doar un mesaj
publicitar de succes, dar de asemenea ilustrează o filozofie inteligentă a corporaţiei. Firma
Advocard Rechtsschutzversicherung are 164 de angajaţi şi aproximativ 1,374 milioane clienţi.
Cu aproximativ 1,6 milioane clienţi, Central Krankenversicherung este unul dintre
asigurătorii de sănătate de top, din sectorul privat, şi printre asigurătorii cu cea mai puternică
creştere. “Sănătatea ne mişcă” – răspunsuri rapide, soluţii clare bazate pe nevoile clienţilor şi
ale partenerilor de vânzări: aceasta este promisiunea pe care o face Central. Având un venit de
aproximativ 1,6 miliarde €, este printre primii 5 asigurători. Compania are o gamă largă de
produse: de la asigurări totale şi complementare până la asigurări de sănătate pentru călătorii
în străinătate. Prin semnarea unui contract de grup cu Central, companiile pot obţine asigurări
de sănătate pentru angajaţii lor în condiţii speciale – de asemenea şi pentru angajaţii din
străinătate. Produsele de asigurare Central sunt vândute de reţelele tradiţionale de vânzări ale
companiilor grupului AMB Generali. Central are peste 1700 de angajaţi, peste 1,6 milioane de
clienţi şi o cotă de piaţă de circa 5,8 %.

Tabel 11. Rezultatele financiare ale AMB Generali Holding AG (miliarde euro)
2004 2005 Modificare (%)
Prime subscrise 10,9 11,5 4,8
- viaţă 6,4 6,9 7,3
- sănătate 1,5 1,6 5,0
- proprietate/daune 3,0 3,0 -0,8
Cereri de despăgubire 10,7 10,8 1,5
Profituri din investiţii 3,3 3,4 5,3
Investiţii 82,3 89,9 9,2

24
Capital social 3,2 3,8 18,6
Număr de angajaţi 18.564 17.540 -5,5
Dividend/acţiune 1,75 2,05 17,1
Sursa: www.amb.de

3.4. Piaţa asigurărilor în Franţa

Piaţa asigurărilor din Franţa este destul de sănătoasă, în anul 2004 cifra de afaceri
ajungând la 158 de miliarde de euro. Ea ocupa locul 5 în lume (după SUA, Japonia, Regatul
Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord şi Germania). De asemenea, ea face parte din
liderii europeni. Este o piaţă puternică din punct de vedere concurenţial şi are o bază
financiară solidă.
Aproape 600 de societăţi sunt prezente pe piaţa franceză (sursa: Federaţia franceză a
societăţilor de asigurări). Ele se deosebesc prin mărime, forma juridică şi, bineînţeles, natura
activităţilor sale. Anumite societăţi sunt generaliste în timp ce altele operează cu un singur tip
de risc.
o Societăţile anonime de asigurări: ele sunt reglementate de codul de asigurări care le
impune în primul rând un capital minim foarte important. Fac parte din filialele
grupurilor străine instalate pe teritoriul Hexagonului şi văzute ca societăţi de drept
francez. La finele lui 2004 existau 137 de societăţi anonime;
o Regiile mutuale având un cod de mutualitate: aflate sub tutela Ministerului Muncii şi
al Solidarităţii Sociale, ele apar în special în domeniul asigurărilor de sănătate,
complementând regimurile de securitate socială. Printre ele se numără LMDE – La
Mutuelle Des Etudiants, SMEREP – Société Mutualiste des Étudiants de la Région
parisienne, MGEN – Mutuelle générale de l'éducation nationale;
o Societăţile de asigurări mutuale: 102 la număr, ele au în comun faptul că sunt
societăţi civile dotate nu cu capital dar cu un fond de stabilire („fond d’etablissment”).
Asiguraţii lor sunt coproprietarii lor şi participă la rândul lor la gestiunea societăţii de
asigurări mutuale. Se obişnuieşte să se facă distincţia între ele în funcţie de modul lor
de distribuţie. După exemplul societăţilor anonime, unele dintre ele apelează de
asemenea la distribuitori intermediari, agenţi generali sau curtieri. Pe de altă parte, ele
se ghidează după filozofia economiei sociale şi nu utilizează decât distribuitori
salariaţi. Denumite MSI – Mutuelles sans intermediaires, ele sunt în general
specializate pe o categorie socio-profesională: funcţionari (GMF), artizani (Maaf),
comercianţi (Macif), personalul de la L’education nationale (Maif);
o Mutualitatea agricolă: casele de asigurări mutuale agricole sunt patronate la nivel
naţional în sânul Groupama, al treilea asigurător francez ca cifră de afaceri (de 12,8
miliarde de euro) şi primul loc ca efectiv (33.000 salariaţi);
o Societăţile străine: pe lângă filialele lor, care sunt considerate de drept francez,
companiile străine sunt reprezentate de sucursale stabilite în Franţa, dintre care 89 au
sucursala-mamă în spaţiul economic european (SEE) şi 11 în alte ţări. Din momentul
apariţiei „Reglementării europene vizând libera circulaţie a serviciilor” (LPS),
asigurătorii străini pot de asemenea propune asiguraţilor francezi contracte directe
pornind din ţara lor de origine. Cele mai numeroase societăţi străine prezente în
Hexagon sunt cele elveţiene (Winterthur, Zurich), englezeşti (Aviva), italiene
(Generali) şi germane (Allianz). Ele reprezintă mai puţin de 15% din piaţa totală şi
sunt foarte active în domeniul riscurilor industriale.
Produsele principale pe care le oferă piaţa asigurărilor în Franţa fac parte, în principiu,
din următoarele categorii: de asigurare de viaţă, a persoanei şi a familiei, asigurare de bunuri
şi asigurare de bani.

25
Din prima categorie fac parte asigurările de sănătate, asigurări împotriva accidentelor
de viaţă, incapacitate, invaliditate, dependenţă, deces, funerarii. În cea de-a doua categorie de
asigurări, pentru protejarea bunurilor, sunt incluse asigurările auto, moto, locuinţă, odihnă,
divertisment. Categoria asigurării surselor financiare include plasamente şi asigurări de viaţă,
credite (auto, moto, imobiliare), defiscalizare, cont curent remunerat, gestiunea patrimoniului,
pensia. Mai există şi alte asigurări precum asigurările de sănătate ale animalelor, asigurări de
protecţie juridică, economii salariale, prevederi colective, pensii suplimentare, etc.
Pe piaţa asigurărilor în Franţa, anul 2004 se încheie cu o cifră de afaceri de 156,7
miliarde de euro, înregistrând o creştere de 10 %. Sectorul asigurărilor de bunuri şi de
răspundere a progresat cu 3,5 % ajungând la 40,2 miliarde de euro, iar asigurările de
persoane ating 117 miliarde de euro, în creştere cu 13 %, o creştere care din 2000 până acum
n-a mai fost întâlnită. Perspectivele pentru următorii ani sunt bune, dacă nu survine vreun
mare sinistru susceptibil să strice performanţele pieţei din ultima vreme. La asigurările de
bunuri, creşterea cifrei de afaceri cu 3,5 % este una din cele mai slabe constatări din ultimii
ani, cele care reflecta sfârşitul unei redresări tarifare.
Pe plan concurenţial, trendul „bancassureurs” se confirmă şi se accelerează. Fuziunile
bancare au permis apariţia de noi mari companii filiale de bănci. Ele au de acum înainte, pe
piaţă, după fuziune, ambiţii comerciale foarte puternice. Celelalte reţele bancare au făcut din
asigurări o prioritate de dezvoltare, deoarece principalul motor al creşterii activităţii bancare
vizând persoanele fizice, în special creditele imobiliare acordate, arată semne de încetinire.
Companiile de asigurări au ripostat lansându-se in asigurări bancare şi în modernizarea
reţelelor proprii de distribuţie. În spiritul de „recucerire” comercială, aceste semne sunt
observabile la anumite companii. În acelaşi timp, partea pieţei asigurărilor dedicată
domeniului bancar va rămâne modestă având în vedere nivelul de bancarizare a pieţei. Toţi
asigurătorii n-au urmat, de altfel, această cale, unii s-au abţinut, alţii au ales calea
parteneriatului.
În ciuda specificităţilor culturale, statutare şi istorice, tendinţele de viitor ale
dezvoltării companiilor de asigurări prezente piaţa din Franţa converg către:
• generarea unor venituri suplimentare având la îndemână clientela existentă,
diversificând oferta şi cucerind segmente noi de clienţi;
• atingerea dimensiunii critice pentru reducerea costurilor şi generarea unor câştiguri
mari, creşterea productivităţii care va veni să susţină per ansamblu creşterea
rezultatelor;
• internaţionalizarea activităţilor pentru crearea de legături de creştere pe pieţele mai
puţin mature (ţările mediteraneene şi ţările Europei Centrale, Turcia, ţările asiatice,
America Latină).
Piaţa asigurărilor în Franţa este împărţită între societăţi de asigurare tradiţionale, având
o poziţie dominantă, dar având un grad de risc şi ameninţare mai ridicat, şi între companiile
de ”bancassurance” (filiale de bănci însărcinate cu activităţi de asigurare) în plină expansiune,
sunt premergătoare unor evoluţii viitoare mari, benefice.

Prezenţa Generali pe piaţa franceză

Încă de la origini, Generali a afişat un spirit de vocaţie internaţională, într-o epocă care
era dominată de naţionalism. Generali Asigurări face parte din Grupul Generali, un gigant
mondial în lumea asigurărilor, ce include 106 companii de asigurări care operează pe teritoriul
a 45 de ţări de pe toate continentele. Fiind al treilea asigurător european, Generali Grup, pe
lângă Uniunea Europeana, îşi desfăşoară activitatea în America Latină, bazinul Mării
Mediteraneene şi Asia.

26
Figura 13. Prezenţa Generali pe piaţa franceză

Sursa: www.generali.fr

Generali Asigurări îşi exercită activitatea sa dedicând-o distribuţiei prin intermediul


agenţilor asigurători şi a curtierilor.
Generali Asigurări îşi dezvoltă sinergiile operaţionale între activităţile de asigurare a
vieţii şi a daunelor, mai ales în domeniul relaţii clienţi. El îşi sprijină dezvoltarea în special pe
relaţiile sale regulate şi confidenţiale cu reţeaua sa, cu ajutorul unei game complete de
produse atât de asigurări de viaţă şi de asigurări non-viaţă (împotriva daunelor) cât şi datorită
unei constante în politicile tehnice.
În materie de ofertă, Generali Asigurări îşi afişează o poziţionare forte datorită
spiritului inovator. Numeroase noutăţi vin în mod regulat să reîntregească gama de produse.
În 2004, societatea a reconfirmat locul unu la „Retraite Madelin” (asigurări pensii), precum şi
în domeniul agrementului. Pe de altă parte, Departamentul de Inginerie Patrimonială, creat în
2003, a permis achiziţionarea în 2004 a unui ”savoir-faire” (a şti să faci) şi dezvoltarea
ofertelor de plasare şi economisire la o valoare adăugată mare.
Anul 2004, an al fuziunii, în care Generali achiziţionează Continent şi Zurich France,
este un an de succes în domeniul reorganizărilor interne. Pe parcursul anului 2004, noua
echipă Generali Asigurări, Continent şi Zurich France au conlucrat pentru reapropierea
societăţilor, oamenilor, organizaţiilor, produselor şi sistemelor de informatizare. Fuziunea a
avut loc respectându-se toate etapele calendaristice prevăzute. Este de acum încolo o societate
unică cu o organizare comună bine pusă la punct.
Puterea comercială a Generali Asigurări este întărită în special de o reţea care numără
1300 de agenţi de asigurare comparativ cu 700 în 2003.
O creştere clar superioară pieţei: în contextul reorganizării societăţii, performanţa
comercială a Generali este în plus şi mult mai remarcabilă. Activitatea, care atinge în plan
global 5,1 miliarde de euro, a progresat, asigurările de viaţă ajungând la 23,7%, iar asigurările
IARD la 7,5 %. Este o creştere mult mai sensibilă decât pe piaţa asigurărilor care se situează
la 13% şi la respectiv 3,5%. Această dezvoltare este mai ales rezultatul dinamismului şi
calităţii reţelei comerciale de agenţi şi curtieri şi a cadrului lor comercial. Această evoluţie
prin performanţele mari înregistrate de către Generali, a avut loc pe toate pieţele şi în cadrul
mai multor ramuri. De asemenea, în 2004, reţeaua Generali Asigurări a ştiut să folosească
expertiza la serviciile clienţilor, atât în asigurările daunelor, cât şi în cele de viaţă.

27
Produsele noi, un exemplu fiind pensia PERP comercializată în al doilea semestru al
2004, destinată în special clienţilor particulari (Anthologie, Grafic), a fost distinsă cu
numeroase premii.
O ameliorare a competitivităţii: a avut loc o redresare tehnică, mai ales în asigurările
IARD, pe piaţa particularilor şi a profesioniştilor, pentru creşterea numărului provizioanelor.
La asigurările de viaţă, dezvoltarea de produse a contribuit în egală măsura la întărirea
competitivităţii companiei.

Tabel 12. Rezultatele financiare ale grupului Generali pe piaţa franceză (milioane euro)
2003 2004 Modificare (%)
Prime 8347,6 11.065,6 32,5
- non-viaţă 3252,8 3595,2 10,5
- viaţă 5094,8 7470,4 46,6
Profituri din investiţii 2445,3 2472,2 1,1
Profit din activităţi curente 343,7 364,2 5,9
Profitul net consolidat 221,5 240,6 8,6
Investiţii 31.314,5 41.144,7 31,4
Număr angajaţi 10.559 12.003 13,6
Sursa: Raportul Anual 2004 Generali France

Tabel 13. Investiţiile Generali France (milioane euro)


2003 2004 Modificare (%)
Terenuri şi clădiri 2276,0 3139,6 37,9
Participaţiuni la filiale şi
981,3 1027,1 4,6
societăţi asociate
Alte investiţii 28.057,1 36.977,9 31,1
Total 31.314,4 41.144,6 31,4
Sursa: Raportul Anual 2004 Generali France

3.5. Piaţa elveţiană de asigurări

Structura sectorului privat de asigurări

În prezent există 198 companii de asigurări ce operează pe piaţa elveţiană. 26 dintre


ele oferă asigurări pentru viaţă, 117 asigurări non-viaţă şi 55 oferă servicii de reasigurare.
Marea majoritate a companiilor de asigurare sunt societăţi pe acţiuni. Numărul cooperativelor
este în scădere, acest lucru putând fi explicat prin faptul că firmele ce au o astfel de asigurare
se confrunta cu dificultăţi în strângerea de capital.

Tabel 14. Instituţii de asigurări înregistrate în Elveţia între 2001-2005


Sedii înregistrate în Sedii înregistrate în
Total
Elveţia afară
Asigurare de viaţă
2001 28 2 30
2002 24 2 26
2003 24 2 26
2004 24 2 26
2005 24 3 27
Asigurare pentru
proprietate

28
2001 79 35 114
2002 78 38 116
2003 79 38 117
2004 78 37 115
2005 80 39 119
Reasigurare
2001 44 - 44
2002 51 - 51
2003 55 - 55
2004 62 - 62
2005 70 - 70
Total
2001 151 37 188
2002 153 40 193
2003 158 40 198
2004 164 39 203
2005 174 42 216
Sursa: Federal Office of Private Insurance

Companiile străine de asigurări au un rol destul de important pe piaţa elveţiană. Din


cele 198 de companii menţionate mai sus, 37 dintre ele sunt filiale ale unor corporaţii străine.
Numărul companiilor ce se ocupă de asigurări non-viaţă este în mod special mare, dar şi mai
mare este numărul subsidiarelor corporaţiilor străine. Allianz Elveţia şi Generali Schweiz se
numără printre cele mai mari 8 grupuri de pe piaţă. În această situaţie, presupunerile că
industria de asigurări din Elveţia ar fi una închisă este total nefondată. Asemeni situaţiei în
care corporaţii străine vin pe piaţa elveţiană şi firme din Elveţia se fac remarcate pe piaţa
europeană, firme precum Zurich, Winterthur, Basler, Swiss Life, Helvetia Patria, National şi
Swiss Re. Zurich este de asemenea prezentă şi pe piaţa din Statele Unite. Swiss Re ocupă
locul doi în lume în cadrul companiilor de reasigurare şi operează la nivel global.
Aproape 200 de companii de asigurare pentru o ţară mică precum Elveţia este o
realizare impresionantă. Trebuie ţinut cont de faptul că multe firme ce oferă asigurări au o
dimensiune redusă. Cea mai mare parte a primelor realizate din asigurări aparţin numai
câtorva firme, cele mai mari 5 companii deţinând 82% din veniturile realizate din prime. Iar
cele mai mari 10 companii deţin 97% din veniturile realizate din prime. În domeniul non-
viaţă, cele mai mari 5 companii deţin 56%, iar primele 10 companii, ca mărime, deţin 78%
din totalul primelor. Situaţia este şi mai extremă în domeniul reasigurărilor, unde Swiss Re
deţine o poziţie foarte puternică. Per total există un grad mare de concentraţie pe piaţa
asigurărilor din Elveţia.

Dezvoltarea asigurărilor în Elveţia

Elveţienii sunt printre cei mai bine asiguraţi oameni din lume. Conform statisticilor
publicate de către Swiss Re, mărimea primelor pe cap de locuitor este de 4900 de dolari în
anul 2002. Elveţienii sunt asiguraţi împotriva tuturor riscurilor imaginabile. Aproape fiecare
familie are poliţe de la mai mulţi asigurători. Astfel nu ar trebui sa fie surprinzător faptul că
veniturile obţinute din prime cresc de la an la an. Trebuie ţinut cont şi de competiţia acerbă ce
împiedică creşterea primelor. Cu toate acestea, pe termen lung, veniturile obţinute din prime
înregistrează o creştere. Asigurările de viaţă sunt văzute în continuare ca un sector cu
posibilităţi de creştere.

29
Cea mai mare parte a veniturilor din prime sunt înregistrate în domeniul asigurărilor
de viaţă, în special cele legate de pensii private. O importanţă semnificativă este atribuită
asigurărilor de viaţă individuale, care reprezintă de fapt o schemă de economisire. În ceea ce
priveşte sectorul non-viaţă, asigurările sunt împărţite în două grupe, situaţie întâlnită şi în alte
ţări, şi anume asigurări medicale ce înregistrează o creştere datorită preţului mare al
serviciilor medicale şi asigurările auto care de asemenea înregistrează creşteri datorită valorii
asigurate.

Tabel 15. Volumul primelor de asigurare pentru companiile private, în anul 2004
Total în miliarde CHF Firme elveţiene Străine Total
Viaţă 30.2 29.7* 59.9
Non-viaţă 20.4 62.8* 83.2
Total asigurări directe 50.6 92.5* 143.1
Reasigurări 2.9* 41.0* 43.9
Total 53.5 133.5 187.0
Descompunere în procente 28.6% 71.4% 100%
Sursa: Federal Office of Private Insurance (* Swiss Insurance Association estimate)

Tabel 16. Volumul primelor de asigurare pentru cei mai mari 12 asigurători din Elveţia,
la nivel mondial (miliarde CHF, * miliarde USD)
Zurich 49.3*
Swiss Re 31.7
Winterthur 21.4
Swiss Life 20.3
Basler 7.0
Helvetia Patria 5.1
Converium 3.8*
Allianz Suisse 3.6
Mobiliar 2.5
Generali 1.9
Swiss National 1.8
Vaudoise 1.7
Sursa: Rapoartele Anuale 2004

Prezenţa Generali în Elveţia

În prezent toate activităţile Generali Group Elveţia sunt desfăşurate sub numele
Generali (Elveţia) Holding. Compania a fost fondată în 1988, sub numele Fortuna Holding. În
1994 grupul Assicurazioni Generali S.p.A. Trieste achiziţionează pachetul majoritar de
acţiuni al firmei, iar în 1996 numele firmei este schimbat în Generali Group Elveţia. Datorita
fuziunii cu Albula Verwaltungs und Beteiligungs AG compania îşi schimbă numele în
Generali (Elveţia) Holding devenind astfel o subsidiară a Assicurazioni Generali S.p.A.
Trieste, deţinută integral.
Generali (Elveţia) Holding este structurat pe trei domenii de activitate, pentru fiecare
domeniu existând mai multe firme:
• non-viaţă: Generali General Insurance, Fortuna Legal Protection Company şi Generali
Group Partner Ltd;
• viaţă: Generali asigurare pentru persoane şi Fortuna Life Insurance Company Ltd.
Vaduz;

30
• investiţii: Generali Investment Consulting Ltd., Fortuna Investment Ltd. şi Fortuna
Investment Ltd. Vaduz.

Figura 14. Companiile afiliate Generali de pe piaţa elveţiană

Sursa: www.generali.ch

În ceea ce priveşte rezultatele financiare ale grupului pe piaţa de asigurări a Elveţiei,


ele pot fi observate, într-o prezentare evolutivă, din tabelul următor.

Tabel 17. Declaraţie de venit (în milioane CHF)


2000 2001 2002 2003 2004
Prime brute 2006 1940 1910 1933 1992
Venit net din investiţii 504 287 163 295 289
Profituri din operare 58,8 24,4 -4,4 30,1 46,4
Profituri înainte de
100 34,7 -28,3 41,1 56,3
impozite
Profituri nete 87,2 22,0 -24,3 35,4 48,4
Dividende (CHF) 13,5 13,5 5,0 10,0 10,0
Sursa: www.generali.ch

Strategii de investiţii

Aceste strategii fac parte din gama de produse ale partenerilor investiţionali şi pun la
dispoziţie planuri de investiţii active şi de bază în următoarele categorii: venit, echilibru şi
creştere.

Planuri de investiţii de bază


În cadrul acestor planuri, o parte fixă din prima de economisire este alocată câte unui fond
individual. Totuşi, compoziţia portofoliului, şi deci strategia de investiţii se schimbă pe
parcursul timpului în funcţie de performanţa pieţei pentru fiecare fond de investiţii.

Planuri de investiţii active


Pentru aceste planuri alocarea primei către fonduri de investiţii individuale este stabilită din
timp. Generali garantează compoziţia portofoliului, care este determinat de strategia de
investiţii, vânzând şi cumpărând în mod activ unităţi în cadrul fondurilor individuale.

31
VENIT
O strategie investiţională conservativă care se concentrează pe securitate, pe o perioadă de
plată a primei de cel puţin 10 ani. Aceasta strategie înregistrează o creştere medie, dar
continuă. În cadrul acestui plan 20% le reprezintă dividendele.

ECHILIBRU
ECHILIBRU este strategia investiţională pentru contractele de asigurare ce se desfăşoară pe o
perioadă de cel puţin 15 ani. Această strategie de investiţii oferă şanse bune pentru creştere,
dar venitul realizat anual poate fi fluctuant. Dividendele în cadrul acestui plan reprezintă în
medie 30%.

CREŞTERE
Această strategie investiţională este disponibilă pentru contracte de asigurare ce se desfăşoară
pe o perioadă de cel puţin 20 de ani şi este caracterizată de oportunităţi bune de creştere.
Fondul este supus unor fluctuaţii, dar aceste fluctuaţii sunt eliminate datorită perioadei lungi
de desfăşurare. Pentru acest plan mărimea dividendelor este în medie de 40%.

De asemenea, Generali poate pune la punct şi un plan investiţional stabilit de client


selectând fondurile pe care acesta le doreşte dintr-o gamă largă, disponibilă, pusă la dispoziţie
de către firmă.
Daca se doreşte, Generali poate să lase asiguratul să aleagă singur fondurile de
investiţii, dar condiţia esenţială este ca cel puţin 40% din fonduri trebuie să fie îndreptate
către partenerul Generali Holding, FORTUNA. În această situaţie potenţialul pentru câştig
este mai mare, dar se renunţă la garantarea beneficiilor atunci când se ajunge la maturitate.
Această opţiune nu este disponibilă pentru contractele de asigurare ce se desfăşoară pe o
perioadă de un an.

Tabel 18. Investiţii (în miliarde CHF)


2000 2001 2002 2003 2004
Investiţii totale 7214 7181 6894 6745 6601
Capitaluri 17,7% 17,7% 12,0% 11,0% 11,0%
Venit fix 43,1% 40,7% 40,3% 42,8% 45,5%
Proprietăţi 14,1% 14,7% 15,7% 16,9% 18,1%
Împrumuturi/ipoteci 21,4% 19,9% 20,3% 21,5% 22,9%
Investiţii net
7,0% 4,0% 2,4% 4,4% 4,4%
obţinute
Câştiguri reale/total 2,6% -0,3% -1,8% 0,2% 0,3%
Sursa: www.generali.ch

3.6. Piaţa de asigurări a Austriei

Sectorul asigurărilor din Austria se împarte în trei ramuri, în locul celor 2 cunoscute.
Acestea sunt: asigurările personale, de patrimoniu şi de răspundere civilă. Asigurările
personale acoperă asigurările de viaţă, sănătate şi de accidente, cele de patrimoniu asigură
riscul proprietăţilor deţinute, lucru care înseamnă acoperirea pierderilor cauzate de incendii,
furt, incompetenţă, cutremure, accidente de automobil şi alte riscuri. Asigurările de
răspundere civilă se ocupă de asigurarea costurilor viitoare neprevăzute, scăderi în nivelul
veniturilor sau costuri reieşite din procese.

32
Altă clasificare împarte contractele de asigurare în asigurări de viaţă şi asigurări de
proprietate şi în caz de dezastru. Această clasificare este cea mai comună în literatura de
specialitate.
Instituţiile de asigurare pot fi organizate ca societăţi pe acţiuni sau asociaţii mutuale de
asigurare. Alocarea activelor din sectorul austriac de asigurare este prezentată în figura
următoare. După cum se poate observa, companiile de asigurare au ales o strategie de
dezvoltare şi investiţii foarte conservativă, prin intermediul obligaţiunilor, certificatelor de
investiţii şi împrumuturi de până la 80% din activele totale. Pentru a reduce gradul de
expunere la risc al acestor companii, mai multe firme de asigurare pot să se unească şi să
emită un contract de reasigurare, care-i permite unei companii să evite o anumită parte din
risc în schimbul pierderii unei părţi din prima de asigurare. Acest lucru este relevant pentru
firmele mai mici.

Figura 15. Alocarea activelor de către companiile de asigurare austriece

8% 5% Obligaţiuni
Acţiuni
15% 42%
Certificate de investiţii
Împrumuturi şi prime preplătite
Imobiliare
25% 5%
Alte
Sursa: Lorenz, Adusei, „The Austrian Insurance Industry”, Mai 2006, Institute for Advanced Studies, Vienna

Importanţa crescândă a instituţiilor de asigurare din Austria

Caracteristicile industriei de asigurare din Austria pot fi relevate prin intermediul mai
multor indicatori. Un asemenea indicator este densitatea asigurărilor, care e o măsură a
nivelului de sofisticare a sectorului asigurărilor dintr-o ţară. Este definit ca suma primelor de
asigurări plătite pe cap de locuitor. Din 1908, densitatea asigurărilor în Austria a crescut în
mod constant, cu excepţia unei scăderi în anul 1996.

Figura 16. Evoluţia densităţii asigurărilor în Austria

33
Sursa: www.vvo.at (Wirtschaftsverband Österreich)

În figura următoare se prezintă indicatorul pătrunderii asigurărilor care reprezintă


raportul primelor în produsul intern brut (PIB) al unei ţări. Se observă aici un tipar mai puţin
constant decât densitatea de asigurare. Pătrunderea asigurărilor a fluctuat în ultimii 23 de ani,
ajungând la un nivel maxim de 5,87 în 1996 pentru a oscila mai apoi între 5,36 şi 5,87 în
ultima decadă a sec. XX şi în primii ani ai mileniului 3.

Figura 17. Evoluţia indicatorului de pătrundere a asigurărilor în Austria

Sursa: www.vvo.at (Wirtschaftsverband Österreich)

Mai sunt şi alţi indicatori care sunt folositori în interpretarea direcţiei crescătoare a
pieţei de asigurare austriece. Unul dintre aceştia este suma investiţiilor în contractele de

34
asigurare. Aceasta a crescut cu 36% în ultimii 5 ani. Primele plătite în anul 2003 a crescut cu
4,1% faţă de anul precedent. Aceste măriri sunt indicaţii clare că industria se dezvoltă rapid.

Industria asigurărilor de viaţă

Piaţa asigurărilor de viaţă din Austria se caracterizează printr-o concentrare slabă


(primele patru dintre cele mai mari companii de asigurări însumând mai puţin de 50% din
cota de piaţă) şi un număr semnificativ de firme. Ratele de profit obţinute în cadrul acestei
industrii sunt foarte scăzute, mărimea medie a acestora fiind de 0,44%, nici o firmă obţinând
profituri anormale.

Tabel 19. Primele 10 companii de asigurări de viaţă pe piaţa austriacă


Rentabilitatea
Cota de piaţă
Compania de asigurare Cota de piaţă capitalului
cumulată
investit
Sparkassen Versicherung
13,32% 13,32% 0,458%
Aktiengesellschaft
Wiener Städtische Allgemeine
12,07% 25,39% 0,433%
Versicherung AG
Raiffeisen Versicherung AG 10,24% 35,63% 0,570%
UNIQA Personenversicherung AG 7,02% 42,65% 0,536%
Generali Versicherung AG 6,97% 49,62% 0,163%
Allianz Elementar
Lebensversicherungs- 6,13% 55,75% n/a
Aktiengesellschaft
Wüstenrot Versicherungs-
5,76% 61,51% 0,234%
Aktiengesellschaft
Union Versicherungs-
5,23% 66,74% 1,025%
Aktiengesellschaft
Donau Allgemeine Versicherungs-
3,18% 69,92% 0,774%
Aktiengesellschaft
Skandia Leben AG
2,60% 72,52% 0,577%
Lebensversicherungs-AG
Sursa: Lorenz, Adusei, „The Austrian Insurance Industry”, Mai 2006, Institute for Advanced Studies, Vienna

Industria de asigurări non-viaţă

Contrar industriei asigurărilor de viaţă, piaţa asigurărilor generale este caracterizată de


o concentrare ridicată. Pe piaţă există doi lideri, UNIQA Versicherung AG şi Generali
Holding Vienna AG, însumând împreună 73% din activele industriei. Toate
celelalte firme aflate pe această piaţă deţin o cotă de piaţă mai mică de
5%. Ratele profitului obţinute pe această piaţă variază mult mai mult
decât în cazul companiilor de asigurări de viaţă, companii mici reuşind să
depăşească, în termeni de rate ale profitului, liderii pieţei.

Tabel 20. Primele 10 companii de asigurări non-viaţă pe piaţa austriacă


Rentabilitatea
Cota de piaţă
Compania de asigurare Cota de piaţă capitalului
cumulată
investit
UNIQA Versicherungen AG 40,92% 40,92% 0,397%

35
Generali Holding Vienna AG 32,44% 73,36% 0,338%
Allianz Elementar Versicherungs-
4,24% 77,60% 0,017%
Aktiengesellschaft
Wiener Städtische Allgemeine
3,55% 81,15% 1,465%
Versicherung Aktiengesellschaft
Generali Versicherung AG 2,54% 83,69% 0,704%
UNIQA Sachversicherung AG 2,22% 85,91% -0,378%
Interunfall Versicherung AG 2,13% 88,05% -0,245%
Grazer Wechselseitige Versicherung
1,81% 89,86% 1,956%
Aktiengesellschaft
Donau Allgemeine Versicherungs-
1,80% 91,66% 0,203%
Aktiengesellschaft
Zürich Versicherungs-
1,23% 92,89% 2,295%
Aktiengesellschaft
Sursa: Lorenz, Adusei, „The Austrian Insurance Industry”, Mai 2006, Institute for Advanced Studies, Vienna

Instituţiile de asigurare austriece şi influenţa în Europa Centrală şi Estică

Ţările din CEE reprezintă un o piaţă cu un crescut potenţial de profitabilitate pentru


companiile de asigurare din Austria. Făcând referire la Figura 4, densitatea de asigurare din
Austria depăşeşte pe cea a celor 10 ţări noi membre UE plus unele ţări estice ca Rusia şi
România, cu implicaţia că există un potenţial enorm care să fie exploatat pe aceste pieţe de
către firmele austriece de asigurări. Nivelul de dezvoltare scăzut al industriei de asigurări în
aceste ţări fost comuniste, combinat cu rapida creştere economică a acestora pot ajuta
companiile austriece de asigurare cu avantajul primului venit. Cu siguranţă că vecinătatea
geografică a Austriei este de asemenea un avantaj în cazul expansiunii pe acele pieţe.

Figura 18. Densitatea asigurărilor a diferitelor ţări ale CEE

Sursa: Lorenz, Adusei, „The Austrian Insurance Industry”, Mai 2006, Institute for Advanced Studies, Vienna

Alte dezvoltări economice ajută de asemenea potenţialului ridicat al regiunii. De


exemplu, primele plătite în contractele de asigurare au crescut la 13,9% ca medie în noile ţări
membre UE spre deosebire de 8,2% în ţările vechi. Polonia prezintă cel mai mare potenţial în
sectorul asigurărilor de viaţă, dovadă fiind faptul că reprezintă aproape jumătate din piaţa

36
noilor ţări intrate în UE. În mod tradiţional, companiile austriece se implică foarte mult în
ţările vecine, precum Ungaria, Republica Cehă şi Slovacia.
În principiu, nivelul economic al ţărilor din Europa Centrală şi de Est a crescut cu o
rată mult mai mare decât economia Austriei şi această orientare este aşteptată să continue şi în
viitor. Într-adevăr, regiunea Centrală şi de Est, precum şi Europa Sud-Estică sunt aşteptate să
crească cu rate mult peste 3% pe an, reprezentând de două-trei ori mai mult decât creşterea
previzionată pentru Austria. Acest lucru oferă perspective îmbucurătoare pentru companiile
austriece.

Generali Holding Vienna

Înfiinţată în anul 1832 sub denumirea de Erste Allgemeine, din anul 1992 compania şi-
a schimbat denumirea în Generali Holding Vienna. Deţinând un procent de 16,4% din piaţă,
Generali Holding Vienna este astăzi unul dintre primii trei furnizori de servicii de asigurare
din Austria.
Generali Holding Vienna are în componenţa sa peste 40 de companii în Austria şi în
Europa Centrală şi de Est. Grupul este format din societăţi de asigurare, holdinguri financiare,
societăţi imobiliare, companii de servicii, societăţi de leasing, fonduri de pensii şi o bancă. Pe
lângă Austria, care este piaţa tradiţională a grupului, Generali Holding Vienna este activă în
Ungaria, Cehia, Slovenia, Slovacia, Polonia, România şi Croaţia. Pieţele grupului au o
populaţie de peste 100 milioane de oameni. În 2006, grupul Generali Vienna a pătruns pe
pieţele de asigurare ale Serbiei, Ucrainei şi Bulgariei.
Generali Holding Vienna AG este părinte şi reasigurător pentru companiile incluse în
cadrul grupului, administrând activităţile filialelor sale şi stabilind direcţiile de dezvoltare.
Acţionarul principal al Generali Holding Vienna AG este Assicurazioni Generali S.p.A.
Trieste. Generali Holding Vienna este singurul furnizor de servicii financiare complet
integrate din Austria.

Tabel 21. Cotele de piaţă deţinute de Generali Holding Vienna în 2005 (%)
Statul Anul intrării pe piaţă Cota de piaţă deţinută
Austria 1832 13,2
Ungaria 1989 16,2
România 1993 2,8
Cehia 1993 4,8
Slovenia 1996 2,3
Slovacia 1997 3,6
Polonia 1999 2,2
Croaţia 2002 1,1
Sursa: holding.generali.at

Industria asigurărilor din Austria a înregistrat în cursul anului 2005 o creştere de 9,6%
a veniturilor din prime, ajungând la valoarea de 15,3 miliarde euro. Grupul Generali Vienna
şi-a continuat drumul de creştere a corporaţiei prin orientarea către profit, ocupând locul trei
pe piaţă cu o cotă de 13,2%, înregistrând o mică scădere faţă de poziţia ocupată în 2004
(13,9%).
În termeni de venituri din prime, Austria a rămas cea mai importantă piaţă a grupului
Generali Vienna în anul 2005. Companiile de asigurări operaţionale pe piaţă sunt Generali
Versicherung AG şi Europäische Reiseversicherung AG. Volumul total al veniturilor din
prime al acestor două companii a fost de 2073 milioane euro, în creştere cu 2,5% faţă de

37
2004. Segmentul asigurărilor de viaţă a înregistrat o creştere mai semnificativă, veniturile din
prime crescând cu 6% până la 820 milioane euro.

Tabel 22. Rezultatele financiare a Generali Holding Vienna (milioane euro)


Modificare
2002 2003 2004 2005
(2005/2002)
Prime 2547,2 2625,5 2733,9 2903,4 13,98%
- asigurări de
1669,8 1739,0 1785,0 1840,8 10,24%
proprietate, răspundere
- asigurări de viaţă 877,3 886,6 948,9 1062,6 21,12%
Cereri de despăgubire 1893,1 1852,5 1887,6 2122,2 12,10%
Profit din activităţi
5,5 42,1 130,2 210,6 61,75%*
curente
Profitul net consolidat 37,9 25,3 102,7 187,7 395,25%
Investiţii 7998,2 8036,7 8567,9 9181,3 14,79%
Dividend pe acţiune
0,67 0,40 1,60 2,93 337,31%
(€/acţ)
Rentabilitatea
5,9% 3,3% 12,7% 19,3% -
capitalului
Număr angajaţi 11.098 10.492 10.068 9914 -10,66%
Sursa: Rapoartele Anuale Generali Holding Vienna (*raportarea s-a făcut între valorile anilor 2004-2005)

În ceea ce priveşte rezultatele financiare ale companiei pe piaţa austriacă, ele sunt
cuprinse în următorul tabel.

Tabel 23. Rezultatele financiare ale Generali Holding Vienna AG (milioane euro)
2003 2004 2005
Venituri din prime 929,2 982,7 1021,2
- asigurări de proprietate, de răspundere 736,3 745,0 781,4
- asigurări medicale 2,7 9,2 10,4
- asigurări de viaţă 190,2 228,4 229,4
Investiţii 2795,4 2943,9 2838,1
Profit din activităţi curente 35,8 39,2 134,8
Dividend pe acţiune (€/acţ) 0,25 0,42 0,50
Număr de angajaţi 155 158 165
Sursa: Rapoartele Anuale Generali Holding Vienna

Activităţile de investire s-au concentrat pe maximizarea securităţii, menţinerea calităţii


de debitor de primă clasă, menţinerea unor rezerve suficiente de lichidităţi, profitabilitate,
diversificarea şi dispersarea investiţiilor, protejarea intereselor strategice.

Tabel 24. Investiţiile Generali Holding Vienna (milioane euro)


2004 2005 Modificare în %
Terenuri şi clădiri 690,5 782,7 13,4
Participaţiuni la filiale şi
117,2 119,7 2,1
societăţi asociate
Împrumuturi 2449,5 2464,4 0,6
Alte titluri 4566,2 5384,8 17,9
Alte investiţii 744,4 429,8 -42,3

38
Total 8567,9 9181,3 7,2
Sursa: holding.generali.at

3.7. Piaţa asigurărilor din România

Pe fondul evoluţiilor macroeconomice favorabile, piaţa românească a asigurărilor a


continuat să se dezvolte în 2005, astfel că volumul raportat de prime brute subscrise a atins, în
premieră, echivalentul a circa 1,2 miliarde euro, depăşind în acelaşi timp chiar şi nivelul
prognozat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Pentru industria asigurărilor, anul 2005
a reprezentat totodată o importantă perioadă de consolidare, prin capitalizarea semnificativă
îndeosebi a societăţilor de asigurare (urmare a adecvării capitalului social la noile niveluri
minime legale), achiziţii, fuziuni şi transferuri de portofolii de asigurare.
În termeni reali, volumul subscrierilor din activitatea de asigurare, cumulat pentru
asigurările generale şi asigurările de viaţă, a crescut în 2005 cu 17%. De remarcat faptul că în
2005, piaţa asigurărilor din România a fost caracterizată de o relansare a asigurărilor de viaţă,
creşterea reală consemnată la această categorie fiind de două ori mai mare decât cea a
asigurărilor generale (respectiv de 28,12% faţă de 13,96%). În consecinţă, contribuţia
asigurărilor de viaţă în total subscrieri pe piaţă s-a majorat cu două puncte procentuale, până
la nivelul de 23,5% în anul 2005. Gradul de penetrare a asigurărilor a urcat, în 2005, la nivelul
de 1,54% (faţă de 1,46% în anul anterior), iar ponderea activelor bilanţiere în Produsul Intern
Brut a crescut la 2%.
În cadrul asigurărilor generale, ponderea majoritară este deţinută în continuare de
asigurările auto şi de cele de incendiu şi calamităţi naturale, astfel încât decalajul între acestea
şi celelalte 15 clase de asigurări generale s-a menţinut. În sectorul asigurărilor de viaţă,
tendinţe de creştere au fost înregistrate, la fel ca şi în 2004, de subscrierile pentru asigurările
de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare, precum şi pentru cele legate de fonduri de
investiţii.
Prognozele pe termen mediu indică o menţinere a trendului de creştere a indicatorilor
macroeconomici, sociali şi, implicit, a pieţei asigurărilor. Pe termen mediu nu sunt aşteptate
însă modificări semnificative pe clase de asigurări, îndeosebi în cadrul categoriei de asigurări
generale, asigurările auto continuând să fi e dominante.
Pe fondul transformărilor climatice şi experienţei negativă prin care a trecut România
în 2005 pe fondul numeroaselor evenimente catastrofice produse, îşi vor pune amprenta
asupra activităţii de subscriere facultativă a riscurilor de catastrofe naturale, având în vedere
faptul că atât societăţile de asigurare, cât şi cele de reasigurare au devenit mult mai prudente
în evaluarea şi preluarea riscurilor.
Pentru sectorul asigurărilor de viaţă, se prognozează o creştere a asigurărilor de viaţă
tradiţionale, precum şi a celor legate de fondurile de investiţii, pe fondul dezvoltării în
continuare a activităţii de creditare, dar şi pe măsură ce populaţia conştientizează rolul acestor
produse de asigurare de a oferi securitate financiară. Potenţialul foarte ridicat al pieţei de
asigurări de viaţă atrage interesul unui număr din ce în ce mai mare de investitori, concurenţa
în acest domeniu fiind de aşteptat să se intensifice mai ales după aderarea României la
Uniunea Europeană (statutul de Stat Membru presupunând respectarea principiului libertăţii
de a presta servicii, precum şi a dreptului de stabilire). Cu toate acestea, se apreciază că pe
termen mediu gradul de concentrare va rămâne ridicat, în sensul că ponderea majoritară în
total subscrieri aferente categoriei de asigurări de viaţă va fi deţinută în continuare de un
număr mic de societăţi.

Figura 19. Evoluţia şi prognoza primelor brute subscrise

39
Sursa: http://csa-isc.ro/files/RA%20CSA%202005%20final.pdf

Figura 20. Evoluţia şi prognoza gradului de penetrare a asigurărilor determinat ca


pondere a primelor brute subscrise în Produsul Intern Brut

Sursa: http://csa-isc.ro/files/RA%20CSA%202005%20final.pdf

Se apreciază că în 2006 - an pregătitor pentru impactul cu piaţa de asigurări europeană


– procesul de consolidare a industriei asigurărilor a continuat, prin creşterea capitalizării
societăţilor de asigurare, fuziuni, schimbări în structura acţionariatului şi transferuri de
portofolii. Totodată, prin implementarea noilor prevederi legale, a avut loc o creştere a
gradului de pregătire şi perfecţionare profesională a persoanelor angajate în domeniul
asigurărilor, cu efecte pozitive asupra calităţii serviciilor prestate şi a informaţiilor furnizate
consumătorilor de produse de asigurare.

40
Implementarea cu succes a cerinţelor legale suplimentare introduse urmare a
armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar presupune eforturi suplimentare,
inclusiv de natura financiară, din partea autorităţii de supraveghere, a societăţilor şi brokerilor
de asigurare, îndeosebi în ceea ce priveşte evaluarea şi monitorizarea riscurilor (de subscriere,
operaţional, de piaţă, de lichiditate, de investiţii, juridic, reputaţional, etc.). În vederea
eficientizării activităţii de analiză a situaţiilor financiare ale societăţilor de asigurare
autorizate, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are în vedere implementarea, cu începere
din 2006, a unui sistem de indicatori de avertizare timpurie.

STRUCTURA CAPITALULUI SOCIETĂŢILOR DE ASIGURĂRI DIN ROMÂNIA

Valoarea capitalului social subscris de societăţile de asigurare era la sfârşitul anului


2005 de 888.438.922 lei (241.614.023 euro), în creştere nominală cu 29,54% faţă de 2004.
Aportul investitorilor străini în capitalul social al societăţilor de asigurare era, la această dată,
de 435.509.088 lei, reprezentând 49% din total.
De remarcat faptul că majorările de capital efectuate în 2005 au avut ca efect şi îmbunătăţirea
structurii capitalului social la nivelul întregii pieţe, în sensul că ponderea deţinută în total de
capitalurile subscrise în numerar a crescut până la 82,6% (comparativ cu 77% în 2004). În
consecinţă, ponderea aporturilor în natură a scăzut până la 17,4%. Valoarea capitalului social
vărsat, la aceeaşi dată, era cu 1.858.181 lei mai mică, diferenţa provenind de la societatea
CECCAR – ROMAS S.A. Dintre acţionarii nou intraţi în societăţile de asigurare din
România, în cursul anului 2005, menţionăm: QVT FUND LP, UNIQA, OTP GARANCIA
INSURANCE.

PRIMELE BRUTE SUBSCRISE

Piaţa asigurărilor din România a fost caracterizată în anul 2005 de o relansare a


asigurărilor de viaţă, categorie de asigurare care a consemnat un ritm de creştere real mai
mare decât cel înregistrat de asigurările generale (respectiv de 28,12% faţă de13,96%). În
consecinţă, contribuţia asigurărilor de viaţă în total subscrieri pe piaţă s-a majorat cu două
puncte procentuale.
Volumul primelor brute subscrise în anul 2005 pe total piaţă, pentru contractele directe
şi primirile în reasigurare aferente ambelor categorii de asigurare – respectiv asigurări
generale şi asigurări de viaţă - a fost de 4.417.165.819 lei, în creştere reală cu 17% faţă de
2004, prin raportare la inflaţie. Exprimate în moneda unică europeană, la cursul de schimb
stabilit de B.N.R. la sfârşitul perioadei, primele brute subscrise au fost în valoare de
1.201.263.446 euro.
Structura primelor de asigurare subscrise în total, pe categorii de asigurare, se prezintă
astfel:
 Primele subscrise pentru contractele de asigurări generale au fost în valoare de
3.379.170.106 lei (918.976.940 euro) faţă de 27.305.187.658 lei în 2004
(78.5%), deţinând o pondere de 76,5% în total;
 Primele subscrise din contractele de asigurări de viaţă au fost în valoare de
1.037.995.713 lei (282.286.506 euro) faţă de 7.460.251.598 leiîn
2004(20.34%) şi au reprezentat 23,5% din total subscrieri.
Volumul total al primelor brute subscrise (4.417.165.819 lei, faţă de 34.765.439.256lei
în 2004) este rezultatul contractelor de asigurare directe încheiate de societăţi, care au generat
prime subscrise în valoare de 4.384.987.227 lei, precum şi al primirilor în reasigurare, în
valoare de 32.178.591 lei.

41
Figura 21. Evoluţia primelor brute subscrise, pe total şi pe categorii de asigurare, în
perioada 2003 – 2005 (lei)

Sursa: http://csa-isc.ro/files/RA%20CSA%202005%20final.pdf

GRADUL DE PENETRARE

Gradul de penetrare a asigurărilor, exprimat ca raport între primele brute subscrise şi


Produsul Intern Brut a atins nivelul de 1,54%. Faţă de anul precedent, acest indicator
consemnează o creştere cu 0,08 puncte procentuale. Gradul de penetrare a asigurărilor
generale a urcat în anul 2005 până la nivelul de 1,18% (faţă de 1,14% în anul anterior), în
timp ce pentru asigurările de viaţă a fost consemnat un grad de 0,36% în 2005 (faţă de 0,31%,
în 2004).

Tabel 25. Gradul de penetrare a asigurărilor, ca raport între primele brute subscrise
(atât din asigurările directe, cât şi din primirile în reasigurare) şi Produsul Intern Brut.

Sursa: http://csa-isc.ro/files/RA%20CSA%202005%20final.pdf

DENSITATEA ASIGURĂRILOR

Un alt indicator reprezentativ pe piaţa internaţională de asigurări este densitatea


asigurărilor, calculat ca raport între primele brute subscrise şi numărul populaţiei. Având în
vedere că populaţia estimată de Institutul Naţional de Statistică pentru 31.12.2005 a fost de
21.610.208 persoane, rezultă că, în 2005, densitatea asigurărilor a fost de 204 lei/locuitor
(echivalentul a 56 euro/locuitor), în creştere reală cu 17,33% faţă de anul 2004. Densitatea
asigurărilor generale a fost de 156 lei/locuitor (în creştere reală cu 14,29% faţă de 2004), iar
cea a asigurărilor de viaţă a fost de 48 lei/locuitor (în creştere reală anuală cu 28,49%).

42
Conform raportărilor transmise de societăţile de asigurare, la data de 31.12.2005 erau
în vigoare 11.629.827 contracte de asigurare, număr cu circa 2,6 milioane mai mare decât la
finele anului anterior (rezultând astfel o creştere cu 28,74% comparativ cu situaţia de la
sfârşitul anului 2004). Din numărul total de contracte în vigoare, 6.046.762 contracte erau
aferente categoriei de asigurări generale (cu circa 1,6 milioane mai multe decât la sfârşitul
anului 2004) şi 5.583.065 contracte aferente categoriei de asigurări de viaţă (cu aproximativ 1
milion mai multe decât în urmă cu un an).
Numărul personalului cu contract de muncă în sectorul asigurărilor era, la 31.12.2005,
de 15.550 persoane, din care 14.410 angajaţi ai societăţilor de asigurare (cu 1.110 mai mulţi
decât la finele anului anterior) şi 1.140 angajaţi ai brokerilor de asigurare (cu 150 mai mulţi
decât în 2004). Cu privire la agenţii cu care colaborează, asigurătorii au raportat un număr
total de peste 28.850, iar brokerii un număr de 1.072 persoane.

43
Sursa: http://csa-isc.ro/files/RA%20CSA%202005%20final.pdf

INDEMNIZAŢIILE BRUTE PLĂTITE

44
Indemnizaţiile de asigurare reprezintă sumele pe care asigurătorul le plăteşte cu titlu
de despăgubiri, conform contractului de asigurare încheiat, ca urmare a producerii riscului
asigurat. În cazul asigurărilor de viaţă, societăţile de asigurare mai plătesc, pe lângă
indemnizaţii, şi sume de răscumpărare parţiale sau totale, dacă acestea sunt prevăzute în
contractul de asigurare.
În cursul anului 2005, societăţile de asigurare au plătit pentru dosarele de daună
avizate (aferente atât contractelor directe, cât şi primirilor în reasigurare) indemnizaţii brute în
valoare totală de 1.758.745.510 lei (478.296.894 euro), în creştere reală cu 23,45% faţă de
2004 (1.311.879.000 lei), din care:
 Pentru asigurările generale au fost plătite indemnizaţii în sumă de
1.661.359.989 lei (451.812.567 euro);
 Pentru asigurările de viaţă au fost plătite indemnizaţii în sumă de 97.385.521
lei (26.484.328 euro).

Tabel 26. Indemnizaţiile brute plătite în perioada 2003-2005

Sursa: http://csa-isc.ro/files/RA%20CSA%202005%20final.pdf

SITATUŢIA OPERATORILOR DE PE PIAŢĂ ÎN 2006

Piaţa românească de asigurări a subscris 1,2 mld. EUR (4,25 mld. RON) în primele 9
luni ale anului în curs, în creştere nominală în monedă europeană cu peste 28,5% raportat la
rezultatele consemnate în perioada similară a anului precedent. Creşterea reală în monedă
naţională a fost de 19,3% in perioada analizată.
Ponderea subscrierilor realizate de primele 10 companii în totalul pieţei a fost de
79,68%, în scădere faţa de valoarea de 81,76%, cât reprezenta acelaşi indicator in primele 9
luni ale anului trecut.
ALLIANZ-TIRIAC îşi menţine poziţia de lider al pieţei cu o creştere, în euro, mult
peste media pieţei (41,25%), ceea ce a condus la o majorare a cotei de piaţa deţinuta de
companie, cu 1,78 puncte procentuale, de la 17,96% cotă de piaţa, în primele trei trimestre ale
anului trecut, la 19,74%, în prezent.
ASIROM este compania din TOP 10 care a pierdut cel mai mult din cota de piaţa,
2,88 puncte procentuale, realizând o creştere nominala, în euro, de peste 2%, ceea ce
reprezintă însa, o scădere reală, în monedă naţionala, de circa 5%. Compania se poziţionează,
la fel ca şi anul trecut, pe locul secund în piaţa la o distanţa de peste 30 mil. EUR faţa de
următoarea clasată în top: OMNIASIG.
OMNIASIG a reuşit o creştere foarte apropiată de media pieţei. Compania îşi
menţine poziţia a 3-a în topul subscrierilor cu o cota de piaţa sensibil apropiată de cea deţinuta
anul precedent, cu toate ca, faţa de anul trecut OMNIASIG a preluat, prin fuziune, portofoliul
companiilor OMNIASIG ASIRAG si OMNIASIG AGI. Cota de piaţa cumulata a celor doua
companii era, la sfârşitul lunii septembrie a anului trecut, de 2,4%.
ASIBAN a realizat o creştere nominala, în monedă europeană, de 35% şi a câştigat
0,37 puncte procentuale in cota de piaţa. Odată rezolvate problemele de solvabilitate,
reprezentanţii ASIBAN se pot gândi ca până la podium mai sunt de recuperat 10 mil. EUR.

45
ING Asigurări de Viaţă a înregistrat o creştere, în moneda europeană, de aproape
15%, cu aproape 14 puncte procentuale mai puţin decât media pieţei. Compania a pierdut o
poziţie in clasament si 0,9 puncte procentuale din cota de piaţa.
BCR Asigurări a realizat o creştere cu 9 puncte procentuale peste media pieţei,
menţinându-şi poziţia în clasament, şi a câştigat 0,3 puncte procentuale cota de piaţă.
ASTRA-UNIQA a crescut cu peste 80% in monedă europeană, caştigand, faţa de
perioada similara a anului precedent aproape 1,73 puncte procentuale cota de piaţa. De altfel,
compania a urcat şi 2 poziţii în clasamentul subscrierilor.
UNITA a pierdut o poziţie in clasament, pe fondul unei scăderi a valorii subscrierilor
in monedă europeană, cu aproape 7,6% faţă de rezultatele consemnate in primele trei trimestre
ale anului precedent. Compania a pierdut si 1,7 puncte procentuale din cota de piaţa pe care o
deţinea la sfârşitul lunii septembrie a anului trecut.
GENERALI a realizat cea mai mare creştere dintre companiile situate in primele 10
poziţii din piaţa. Compania a crescut nominal, în monedă europeană, cu peste 92%, a urcat o
poziţie în clasament şi a câştigat 1,3 puncte procentuale în cota de piaţa.
ARDAF a subscris aproape 17% mai puţin faţa de rezultatele consemnate, în moneda
europeană, in perioada similara a anului trecut. Compania a pierdut, de altfel 2,09 puncte
procentuale din cota de piaţă şi a cedat 2 locuri în clasament.

Tabel 27. TOP 10 operatori de pe piaţă în 2006


NR SOCIETATE MIL. EURO PROCENT %
1 ALLIANZ-TIRIAC 237,00 19.74
2 ASIROM 133.89 11.15
3 OMNIASIG 103.64 8.63
4 ASIBAN 93.20 7.76
5 ING ASIGURARI DE VIATA 89.95 7.49
6 BCR ASIGURARI 81.82 6.81
7 ASTRA-UNIQA 72.17 6.01
8 UNITA 52.03 4.33
9 GENERALI 47.17 3.39
10 ARDAF 45.68 3.81
TOTAL 956.54 79.68
Sursa: http://csa-isc.ro/files/RA%20CSA%202005%20final.pdf

Tabel 28. TOP 20 - Prime brute subscrise asigurări de viaţă si non-viaţă în primul
semestru al anului 2006
NR SOCIETATE MIL EURO PONDERE

1 ALLIANZ-TIRIAC 153.00 19.21


2 ASIROM 98.47 12.36
3 OMNIASIG 64.12 8.05
4 ING 60.17 7.56
5 ASIBAN 57.47 7.22
6 ASTRA 51.84 6.51
7 BCR ASIGURARI 50.51 50,51

46
8 GENERALI 37.77 4.74
9 UNITA 35.16 4.41
10 ARDAF 34.64 4.35
11 BT ASIGURARI 26.03 3.27
12 AIG LIFE 18.53 2.33
13 AIG ROMANIA 17.75 2.23
14 CARPATICA ASIG 13.32 1.66
15 GARANTA 10.40 1.31
16 ASITRANS 9.84 1.23
17 AVIVA 8.43 1.06
18 INTERAMERICAN 8.06 1.01
19 ASITO KAPITAL 6.67 0.85
20 GRAWE 6.35 0.80
TOTAL 796.45 100.00
Sursa: http://www.portaldeasigurari.ro/analiza/analiza_pietei_2006.php

Primele brute subscrise la nivelul pieţei asigurărilor, în primele 6 luni ale anului în
curs, au depăşit 2,8 mld. RON (aproape 800 mil. EUR) în creştere reală în monedă naţională
cu aproape 16 procente comparativ cu rezultatele consemnate la nivelul pieţei în primele 6
luni ale anului precedent. Creşterea nominală în monedă europeană a depăşit 28%.
ALLIANZ-TIRIAC îşi păstrează poziţia de lider al pieţei asigurărilor deţinând, în
perioada analizată o cota de piaţa de 19,21%. Pe locul secund se poziţionează ASIROM, cu
12,4% din piaţă, iar poziţia a treia este ocupată de OMNIASIG care a realizat puţin peste 8
procente din totalul subscrierilor din primele 6 luni ale anului în curs.
Primele 10 companii în ordinea primelor brute subscrise au totalizat 80,75% din piaţă,
un procent similar cu cel consemnat în perioada corespondenţă a anului precedent. Singurele
companii din TOP 10 care au înregistrat scăderi în monedă europeană comparativ cu
rezultatele înregistrate în anul precedent sunt UNITA şi ARDAF.
Cea mai spectaculoasa evoluţie la nivelul pieţei a avut-o BT Asigurări care a realizat o
creştere nominală în monedă europeană ce a depăşit 183 de procente, creşterea reală în
moneda naţională depăşind 155% raportat la cifrele aferente semestrului întâi al anului
precedent, rezultatele consemnate plasând compania la un pas de TOP 10.

Istoria Generali în România

Istoria Grupului Generali în România începe în anul 1835, odată cu înfiinţarea primei
sucursale, în cel mai mare oraş comercial românesc al epocii – Brăila – şi având, în principal,
ca obiect de activitate, asigurarea mărfurilor transportate.
La data de 19 martie 1897, tot la Brăila, beneficiind şi de capital românesc, prin
participarea Băncii Marmorosch Blank&Co., se înfiinţează Societatea Română de Asigurări
Generale. Aceasta a reuşit, chiar de la început, în principal datorită puternicelor sale legături
internaţionale, ca poliţele de transport emise să fie agreate pentru prima dată de băncile şi

47
instituţiile din străinătate, având acelaşi regim cu marile societăţi de asigurare din Occident.
După doi ani de funcţionare la Brăila, societatea îşi mută sediul la Bucureşti, iar mai apoi îşi
schimbă numele în GENERALA – Societate Română de Asigurări Generale. Societatea
cunoaşte o dezvoltare rapidă, astfel încât, în anul 1935, Generala devine numărul unu pe piaţa
asigurărilor din România, fiind acţionară la mai multe societăţi de asigurare din ţară, cum ar
fi: Dacia-România, Steaua României, Prima Ardeleană.
În anul 1948, datorită contextului politic, grupul Generali este forţat să se retragă de pe
piaţa est-europeană. Date fiind schimbările politice din România, în anul 1993, Generali
revine pe piaţa românească. Astfel, se înfiinţează societatea Generală Asigurări S.A., cu
capital mixt italiano-român, acţionarii fiind Assicurazioni Generali (51%) şi alte 4 companii
româneşti. Activitatea viza în principal asigurările generale. În anul 1999, Generali Holding
Vienna preia pachetul majoritar de acţiuni, iar numele companiei devine GENERALI
Asigurări.
Compania Generali Holding Vienna este, începând cu anul 1999, acţionarul majoritar
al societăţii Generali Asigurări S.A. din România. În România, compania Generali Asigurări
se situează în topul celor mai bune societăţi din piaţă, oferind clienţilor săi (persoane fizice şi
persoane juridice) o gamă largă de asigurări de viaţă şi generale. În ceea ce priveşte
infrastructura, reţeaua teritorială de distribuţie a societăţii Generali Asigurări este alcătuită din
agenţii şi puncte de lucru situate în oraşele importante din România.

Figura 22. Acţionariatul Generali Asigurări în prezent (%)

0%
16%

Generali Holding Vienna

Astra SA

Unităţi asociate în sistemul CREDITCOOP

Unităţi ale Cooperaţiei de Consum

84%
Sursa: www.generali.ro

În ceea ce priveşte infrastructura, reţeaua teritorială de distribuţie a societăţii Generali


Asigurări este alcătuită din 69 de agenţii şi puncte de lucru situate în oraşele importante din
România.
Rezultatele financiare raportate de Generali Asigurări în perioada ianuarie-septembrie
2006 arată o evoluţie favorabilă a companiei. În primele 9 luni ale anului în curs, compania
Generali Asigurări a subscris un volum total de prime brute de 210.882 mii RON (59,8 mii
EUR), cu 137,75 % mai mare faţă de valoarea înregistrată în aceeaşi perioadă a anului
precedent (88.701 mii RON).
Pe segmentul asigurărilor generale, primele subscrise au fost de 183.947 mii RON
(52,2 mii EUR), în creştere cu 147,2% în RON faţă de perioada similară din 2005, iar la
asigurările de viaţă, primele subscrise, în valoare de 26.935 mii RON (7,6 mii Euro), au
crescut cu 88,2% în RON.

48
În ceea ce priveşte volumul total de prime brute încasate, acesta s-a ridicat la 172.684
mii RON, dublu faţă de perioada similară a anului 2005, din care asigurări generale 150.509
mii RON, iar asigurări de viaţă 22.175 mii RON. În privinţa daunalităţii, Generali Asigurări a
plătit, în perioada menţionată, 63.371 mii RON, cu 30% mai mult decât in ianuarie-
septembrie 2005.

Figura 23. Evoluţia volumului primelor brute subscrise

160000

140000

120000

100000

Asigurari generale
80000
Asigurari de viata
60000

40000

20000

0
Sursa: www.generali.ro
2002 2003 2004 2005 2006

Tabel 29. Evoluţia volumului primelor brute subscrise


2002 2003 2004 2005 2006
Asigurări de viaţă 5929,8 8314,2 12.335 20.704,62 18.101
Asigurări generale 81.707,7 75.605,2 85.571 109.394,16 115.617
Total 87.637,5 83.919,4 97.906 130.098,78 133.718
Daune brute plătite 23.656,5 30.814,2 36.716 67.398,92 -
Sursa: www.generali.ro

În cel de-al treilea trimestru din 2006, Generali Asigurări a intrat pe piaţa asigurărilor
de viaţă de tip unit-linked, lansând produsul Genius - GENerali Investment Unit Solution, un
nou tip de asigurare de viaţă, bazat pe investiţii. Cu acest produs, Generali Asigurări şi-a
întregit oferta de asigurări de viaţă.
În luna octombrie, Generali Asigurări împreună cu ING Bank a lansat două produse de
asigurare - ING Asigurarea Locuinţă şi ING Casco - care se adresează clienţilor ING Bank.
Astfel, clienţii care deţin un cont curent Cont`ROL şi cardul ING ataşat îşi pot asigura
bunurile printr-o singură vizită la ING Office.
Continuând politica de expansiune teritorială, anul acesta au fost deschise 17 unităţi
teritoriale - 10 agenţii şi 7 puncte de lucru - în Bucureşti şi în ţară. La sfârşitul lunii
octombrie, Generali a inaugurat un nou punct de lucru, în Odorheiu Secuiesc, care este cea
mai industrializată zonă din judeţul Harghita, iar potenţialul, din punct de vedere al
asigurărilor, este foarte mare. Odată cu deschiderea acestuia, reţeaua teritorială Generali
Asigurări a ajuns la 70 de locaţii în toată ţara.

Figura 24. Structura portofoliului (% din total prime subscrise)

49
100%
Asigurari de accidente si boala (inclusiv de
90% munca si boli prof esionale)
Asigurari de mijloace de transport terestru,
80% altele decat cele f eroviare
70% Asigurari de credite si garantii

60% Asigurari de bunuri in tranzit

50%
Asigurari de raspundere civila generala
40%
Asigurari de incendiu si calamitati naturale
30%

20% Asigurari de daune la proprietati

10% Asigurari indirecte

0%
Sursa: www.generali.ro Asigurari de viata
2003 2006
Tabel 30. Structura portofoliului (% din total prime subscrise)
2003 2006
Asigurări de accidente şi boală (inclusiv de muncă şi boli
3,56 1
profesionale)
Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele
41,14 49,4
feroviare
Asigurări de credite şi garanţii 1,84 6,8
Asigurări de bunuri în tranzit, inclusiv mărfuri transportate, bagaje
1,34 1,8
şi orice alte bunuri
Asigurări de răspundere civilă generală 4,18 8,4
Asigurări de incendiu şi calamităţi naturale 27,92 13,8
Asigurări de daune la proprietăţi 8,58 5,3
Asigurări indirecte 1,54 -
Asigurări de viaţă 9,9 13,5
TOTAL GENERAL 100 100
Sursa: www.generali.ro

4. Direcţii de dezvoltare

4.1. Direcţii de dezvoltare pe termen mediu

Pentru dezvoltarea activităţilor şi îndeplinirea obiectivelor pe termen mediu, grupul


Generali alcătuieşte odată la trei ani un plan strategic care stabileşte liniile directoare care vor
ghida operaţiunile grupului pe diferite pieţe, atât sub aspect de ţinte financiare, cât şi sub
aspect de acaparare de noi pieţe sau de segmente noi ale pieţelor deja pătrunse.
Noul plan strategic prezentat în decursul acestui an a fost conceput pentru perioada
2006-2008 şi se fundamentează pe trei piloni.

50
A. Îmbunătăţire operaţională şi proiecte la nivel de grup

După noul model organizaţional, managerii generali ai companiilor afiliate Generali


de pe diferite pieţe vor stabili standarde de performanţă susţinute de un nou Consiliu de
Administraţie Internaţional, al cărui membri vor fi directori seniori din executivul grupului.
Rolul acestui consiliu va fi de a realiza schimbările organizaţionale necesare, de a încuraja
inovaţia şi de a asigura implementarea proiectelor la nivelul grupului.
Obiectivele de profitabilitate, împreună cu cele de creştere a volumului activităţii, vor
fi urmărite prin îmbunătăţire operaţională şi prin identificarea acelor domenii unde se pot
obţine sinergii importante. Mai exact, planul stabileşte implementarea de proiecte la nivel de
grup concepute pentru a obţine economii de scală prin aplicarea de soluţii coordonate unor
activităţi intensive în capital (precum cele IT), celor ce au nevoie de o masă critică
(managementul activelor şi trezorerie) şi celor care necesită competenţe speciale (precum
managementul riscului).
Grupul va disemina la nivel internaţional cea mai bună practică pentru a putea
beneficia de competenţele dezvoltate în cadrul unor zone strategice specifice, competenţe
precum prime utilizate în asigurările auto, operarea cererilor dedespăgubire şi excelenţa
operaţională. Se aşteaptă ca implementarea acestor programe să aibă un efect pozitiv de
ansamblu de 700 milioane euro până în 2008.

B. Optimizarea capitalului

Generali a hotărât aplicarea de măsuri decisive de augmentare a eficienţei capitalului,


totodată păstrând puterea financiară exprimată de bilanţul companiei. Consiliul de
Administraţie al grupului a aprobat emiterea de obligaţiuni hibride şi subordonate în valoare
maximă de 4 miliarde euro. Prin această sumă vor fi finanţate o serie de tranzacţii menite să
creeze valoare pentru acţionari şi să consolideze prezenţa Generali în cadrul câtorva pieţe
cheie:
o achiziţia pachetului minoritar al AMB Generali printr-o ofertă de achiziţie acţiuni
contra bani, pe bază voluntară. Generali doreşte să dobândească procentul de 29,1% ce
nu-l deţine în cadrul firmei, pentru care este dispusă să ofere maxim 1,5 miliarde euro.
Preţul oferit pe acţiune este de 98 euro, cu o primă inclusă de 19,3% dacă se
raportează la valoarea de piaţă medie a acţiunii în ultimele 6 luni. Oferta va intra în
vigoare în cursul lunii aprilie 2007.
o achiziţia pachetului minoritar de blocaj (33,3%) al companiei Generali Schweiz printr-
o ofertă de achiziţie acţiuni contra bani, pe bază voluntară, suma maximă considerată
fiind de 0,2 miliarde euro. Preţul oferit pentru o acţiune este de 440 CHF, incluzând o
primă de 27% faţă de media valorii de piaţă a unei acţiuni a companiei în ultimele 6
luni. Oferta va fi valabilă începând cu luna aprilie;
o cumpărarea acţiunilor ordinare ce însumează 6,2% din capitalul social al Generali
Holding Vienna. Suma ce se aşteaptă a fi plătită pentru acest pachet minoritar este de
0,1 miliarde euro. Tranzacţia se aşteaptă a fi încheiată până la începutul verii;
o achiziţia a 10% din capitalul Migdal Insurance & Financial Holding de la Bank Leumi
pentru suma de 118 milioane euro. În urma acestei tranzacţii, grupul Generali va
deţine 70% din Migdal;
o achiziţia de către AMB Generali a unui pachet de 45,9% al Central Kranken, unul
dintre actorii principali ai pieţei germane de asigurări de sănătate, pachet la ora actuală
deţinut de Volksfursorge, pentru suma de 300 milioane euro.
Se aşteaptă ca tranzacţiile prezentate mai sus să ducă la o creştere a profitului net pe
acţiune cu 4% în 2008.

51
În plus, Assicurazioni Generali va propune în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor
din 2006 următoarele:
• un program de răscumpărare de acţiuni ordinare în valoare totală de 1,8 miliarde
euro, pentru a înlocui capitalul social costisitor cu finanţarea prin obligaţiuni hibride,
mult mai ieftină. Acest fapt va duce la optimizarea rapidă a mixului de capital şi la
scăderea costului ponderat al acestuia;
• dividende plătibile pentru anul financiar 2005 în valoare de 0,54 eurocenţi pe
acţiune, cu 26% mai mult decât valoarea plătită pentru anul 2004. mai mult, se
preconizează că valoarea dividendului plătit în 2008 va fi dublă faţă de nivelul anului
2005.
Se speră că iniţiativele prezentate mai sus vor avea un impact pozitiv asupra costului
mediu ponderat al capitalului şi asupra RoEV, în acelaşi timp menţinându-se puterea
financiară şi ratingul la credit al grupului.

C. Concentrare asupra creşterii şi inovaţiei

Pe perioada planului (2006-2008), grupul Generali ţinteşte la obţinerea de rate de


creştere mai mari decât ale pieţei pe teritoriile cheie, având în vedere că a reuşit îndeplinirea
acestui obiectiv în cadrul planului anterior.
Grupul va folosi următoarele pârghii pentru a încuraja inovaţia pe durata planului:
• acoperire mai mare şi capacitate mărită a reţelelor de distribuţie – implementarea de
programe de recrutare de personal nou corelate cu programe de păstrare a personalului
cheie, pentru a reuşi dimensionarea corectă a agenţiilor, aplicarea într-o proporţie mai
mare a unei salarizări în funcţie de performanţă, dezvoltarea reţelelor de distribuţie;
• poziţii fruntaşe în vânzările prin Internet – pe lângă generalizarea utilizării
platformelor de Internet şi IT în ţările în care Generali este deja lider în domeniul
vânzărilor prin Internet (Italia, Germania, Franţa), noul plan îşi propune dezvoltarea
canalelor de vânzări directe (prin Internet şi telefon) în cadrul unor teritorii noi şi
integrarea platformelor web ca suport al canalelor tradiţionale;
• expansiunea pe noi arii geografice – grupul Generali vizează consolidarea poziţiei sale
pe piaţa Chinei, ca unul dintre primii trei ofertanţi străini de asigurare ai ţării, prin
deschiderea a şase noi filiale în tot atâtea oraşe, prin întărirea forţei de vânzări la peste
10.000 de agenţi şi prin augmentarea în continuare a capacităţii sale de asigurare
bancară. Grupul va pătrunde pe piaţa indiană a asigurărilor, creând societăţi mixte
pentru sectorul de viaţă şi pentru sectorul non-viaţă în colaborare cu un partener local
deja identificat. În ţările Europei Centrale şi de Est, creşterea va fi organică, cu
maxime de 20% în ţări cu grad scăzut de penetrare a pieţei precum Slovacia, Slovenia,
România şi Croaţia. Grupul va considera potenţialul tuturor statelor din regiune,
inclusiv ţările din fosta Uniune Sovietică.

4.2. Direcţii de dezvoltare pe termen lung

Pentru a determina o evoluţie posibilă a industriei de asigurări pe termen mediu şi


lung, şi bazându-ne pe tendinţele descoperite să propunem o serie de direcţii de dezvoltare,
trebuie să luăm în considerare o serie de factori macroeconomici care afectează în primul rând
industria serviciilor financiare, în care asigurările sunt incluse. Printre aceşti factori se numără
creşterea venitului global, crearea de valoare, progresul tehnologic (care acţionează în sensul
augmentării veniturilor, profiturilor şi valorii totale a industriei serviciilor financiare) şi
compresia marginală, auto-asigurarea, escaladarea costurilor (care vor avea o influenţă
inversă).

52
Se aşteaptă ca industria de asigurări mondială să cunoască o creştere importantă, în
principal datorită relaţiei de proporţionalitate directă ce se stabileşte între veniturile realizate
din asigurări şi creşterea venitului. Mai mult, liberalizarea unor pieţe cu potenţial uriaş
(China, spre exemplu) va determina o extindere a pieţelor accesibile, deci posibilitatea
obţinerii unor câştiguri suplimentare.
Dacă luăm în considerare poziţionarea geografică a grupului Generali, se poate spune
că acesta şi-a ales pieţele în mod strategic. Piaţa cea mai importantă a Generali este Europa,
care va rămâne cea mai importantă piaţă de asigurări mondială în pofida ratelor scăzute de
creştere (excepţie făcând ţările noi membre ale UE şi statele fost sovietice, unde piaţa de
asigurări este încă în dezvoltare organică, deci prezintă un potenţial de creştere important).
Pieţele Europei de Vest sunt în principiu bine acoperite de Generali printr-un număr de
companii deţinute integral sau afiliate, specializate pe anumite categorii de asigurări. O
situaţie particulară o prezintă piaţa Marii Britanii, unde principalul canal de distribuţie îl
reprezintă cel intermediar, adică brokerii şi agenţii. Luând în considerare acest aspect, pentru
a-şi putea mării activităţile pe această piaţă, grupul ar putea diversifica canalele de distribuţie
utilizate, optând pentru desfăşurarea de activităţi de intermediere (realizate printr-un broker la
care compania ar fi acţionar, sau printr-o societate nou înfiinţată). Acest lucru nu este uşor de
obţinut, mai ales că intermedierea nu implică o relaţie directă între asigurător (în cazul nostru,
Generali) şi asigurat, şi deci oferirea doar de produse ale companiei, ci a celor mai bune oferte
aflate pe piaţă. Dar prin adoptarea unei astfel de strategii se poate obţine extinderea ariei de
activitate a companiei prin implicarea în operaţii adiacente activităţii principale de asigurare.
O altă direcţie de dezvoltare pe termen lung specifică pieţei europene de asigurări este
vânzarea de asigurări utilizând canalele directe de distribuţie (telefon şi Internet). În Occident,
telefonul este utilizat în special pentru vânzarea de poliţe pentru asigurările auto şi doar în
cazul Germaniei pentru asigurările de viaţă. Generali are dezvoltat momentan acest canal de
distribuţie doar pe pieţele Italiei (unde este lider) şi Germaniei. Pentru viitor, o perspectivă de
dezvoltare ar putea-o constitui dezvoltarea distribuţiei directe şi pe celelalte pieţe care
folosesc considerabil canalul direct de vânzare (ţări precum Marea Britanie, Spania, Franţa),
dar şi extinderea ofertei asupra celorlalte produse de asigurări. În cazul Franţei, după cum
arată tendinţa actuală, se pare că Internetul înregistrează un mai mare succes decât distribuţia
prin telefon.

Tabel 31. Mărimea canalului direct în distribuţia de asigurări

În cazul ţărilor Europei Centrale şi de Est, Generali trebuie să adopte o strategie de


dezvoltare a canalului de distribuţie, pentru a obţine o cât mai bună acoperire teritorială a

53
acestor pieţe cu potenţial ridicat. Pe lângă creşterea extensivă a operaţiunilor, o creştere
intensivă, tradusă prin diversificarea ofertei de asigurare, este necesară. Dacă e să luăm cazul
României, grupul Generali este prezent pe piaţă printr-o singură companie, ce oferă
nediferenţiat toate tipurile de asigurări. Însă cum România devine membru UE în 2007, o
delimitare a ofertei de asigurări între cele de viaţă şi cele generale este obligatorie. Astfel,
crearea sau achiziţionarea de companii de asigurări specializate pe anumite categorii nu poate
prezenta decât un câştig, întrucât aceste pieţe vor înregistra în continuare creşteri ale PIB
peste media europeană, iar odată cu educarea populaţiei şi liberalizarea completă a serviciilor,
asigurarea va fi privită cu alţi ochi, mai multe segmente vor apela la asigurători pentru
satisfacerea nevoilor lor de protecţie.
Generali a luat în considerare şi pieţele asiatice cu potenţial uriaş de dezvoltare
(precum China sau India), unde deschiderea graniţelor pentru asigurătorii străini a însemnat o
oportunitate care nu trebuia ratată. Prezenţa în China este deja asigurată în marile centre
industriale, dezvoltarea reţelei teritoriale a companiei şi a ofertei de asigurări (odată cu
liberalizarea treptată a diferitelor servicii) fiind prioritate a companiei. Pătrunderea pe piaţa
indiană a asigurărilor a fost concepută sub forma unor societăţi mixte. Pe viitor trebuie
evaluat dacă această opţiune a fost potrivită, măsuri corective de abordare a pieţei sau de
strategie de dezvoltare fiind necesare la fiecare etapă a pătrunderii pe piaţă.
Pe lângă dezvoltarea teritorială, care implică oferirea de servicii de asigurare la o bază
de clienţi mai mare, evident cu adaptările necesare culturii şi nevoilor asiguraţilor, o altă
direcţie de dezvoltare plauzibilă este dezvoltarea activităţilor prin implicarea în domenii
adiacente. Spre exemplu, Generali a creat o bancă proprie pentru a-şi susţine activităţile de
asigurare (oferirea de asigurări bancare, plasarea de fonduri sub forma creditelor), dar acest
fapt este doar primul pas. Ca strategie de viitor, s-ar putea impune dezvoltarea activităţilor pe
acest sector, prin creşterea ariilor de competenţă şi a gradului de autonomie a acestei unităţi
strategice, până la crearea unei reţele bancare ce oferă servicii specializate. Şi pentru a urmări
trendul ce se afirmă deja pe piaţa serviciilor bancare, o orientare către serviciile bancare de
retail ar fi un atu în plus deoarece astfel se poate oferi o gamă cât mai variată şi mai completă
de servicii financiare clientului persoană fizică.
Un alt exemplu de îmbinare a mai multor servicii într-un produs de asigurare este cel
al asigurărilor de viaţă, care combină protecţia acordată de poliţă cu diferite scheme de
economisire şi investiţie. Dezvoltarea produselor în această direcţie este dorită deoarece piaţa
asigurărilor de viaţă este una dintre cele mai puternice şi mai stabile. Astfel, dezvoltarea de
servicii de consultanţă în investiţii, de management al portofoliului este foarte posibilă, atât
pentru clienţii individuali, cât şi pentru segmentul corporatist.

54
5. Bibliografie

http://www.generali.ch/eng/investments/plans/index.html

www.generali.ch/res/88/bankenstudie_pictet_0103_d.pdf.pdf

adm-svv-shr-lnx.sc.previon.net/mediaserver/api/getMediadata.cfm?
media_id=2555&mandator=fw40_mandator_0200

adm-svv-shr-lnx.sc.previon.net/mediaserver/api/getMediadata.cfm?
media_id=665&mandator=fw40_mandator_0200

http://www.cea.assur.org
THE CEA ANNUAL RAPORT, European Insurance in Figures, JUNE 2006

www.generali.com

http://www.generali.com/generalicom/sezione.do?idItem=127891&idSezione=127890

holding.generali.at

Lorenz Jedlicka, Adusei Jumah, „The Austrian Insurance Industry: A Structure, Conduct and
Performance Analysis”, Mai 2006, Institute for Advanced Studies, Vienna

www.generali.ro

http://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.en.htm

http://www.celent.com/PressReleases/20060425/InsuranceGermany.htm

http://www.nijgh.nl/assudoc/pia_online/documents/germany/2005/mr_germany_2005.pdf

www.amb.de

http://csa-isc.ro/ - Raport CSA privind activitatea desfăşurată şi evoluţia pieţei în 2004


- Raport CSA privind activitatea desfăşurată şi evoluţia pieţei în 2005

http://www.portaldeasigurari.ro/analiza/analiza_pietei_2005.php

55