Sunteți pe pagina 1din 25

1.Resursele energetice mondiale şi geopolitica.

A scruta viitorul înseamnă a căuta rǎspuns la nişte întrebǎri actuale încǎ de pe


acum.Extinderea la scarǎ globalǎ a revoluţiei industriale în a doua jumǎtate a secolului
XIX a impus şi acutizarea cursei înarmarilor,declaşată din necesitatea asigurǎrii
resurselor energetice care sǎ susţinǎ noul tip de industrie.Astfel atât primul cât şi cu atăt
mai mult cel de al doilea război mondial s-au distins prin cursa pentru asigurarea
resurselor energetice,de aici rezultând şi importante răsturnări geopolitice .
Pe mǎsurǎ ce rǎzboiul rece devenea o evidenţǎ , s-a impus în contextul controlǎrii
sub pretext ideologice ,necesitatea ca Marile Puteri ale momentului să-îşi asigure nu doar
controlul asupra unor zone în care se aflǎ state deţinǎtore de resurse petroliere importante
darr mai ales rutele de transport necesare trasportului acestuia.Tot acum se înregistrează
mai multe şocuri petroliere generate în principal de crizele politice ale Orientului
Mijlociu.
Impunerea SUA ca singura hiperputere la finalul Rǎzboiului Rece nu i-a adus şi
automat ,siguranţa în domeniul controlǎrii resurselor energetice, cel de al doilea Rǎzboi
din Golf al cǎrui motiv primordial l-a constituit deţinerea de cǎtre SUA a resurselor
petroliere irakiene , evidentiind din plin acest lucru. Rusia deţinătoare a unui important
potenţial energetic şi-a permis să-şi relanseze politica externǎ, impunǎndu-şi punctul de
vedere cu prilejul unor reuniuni internationale de amploare cum a fost de pildǎ recentul
încheiat Summit NATO de la Bucureşti.
Referindu-ne la epoca contemporanǎ,vom analiza atât situaţia actulǎ a resurselor
energetice în lume la nivelul marilor exportatori, al marilor consumatori cǎt şi
principalele evoluţii preconizate a se derula în viitorul nu prea indepǎrtat.Nu va fi trecut
cu vederea nici rolul României în tot acest proces.
Importanţa petrolului ca principala resursǎ energeticǎ nu este datǎ doar de
utilizarea sa pe scarǎ largǎ ci şi de faptul cǎ este cel mai comercializat produs la nivel
mondial cǎpǎtând şi o importanţǎ strategicǎ1.Fǎrǎ doar şi poate cǎ un asemenea statut
influenţezǎ într-o masurǎ semnificatiǎ şi deciziile liderilor lumii,politicul trebuind sǎ

1
Enciclopedie de istorie Universalǎ,.De Agostini,Editura All Educaţional,Bucureşti,2003,p.1015.

1
aibǎ o grijǎ deosebitǎ vis-a vis de influenţa beneficǎ sau maleficǎ a efectelor economice.2
Crize economico-energetice au mai existat şi vor mai exista, contracararea
acestorǎ impunând într-un fel agenda economicǎ şi politicǎ a lumii 3 Situaţia acesta se
repercuteazǎ nu doar asupra preţului petrolului dar şi asupra preţului celorlalte produse
economice ,lovind în plin cele mai sărace ţări ale lumii,motiv pentru care liderii a 7 state
africane au propus G8 la reuniunea din iulie 2008 din Japonia sǎ dubleze ajutorul acordat
anual Africii în raport cu nivelul din 2004, de 25 de miliarde $.4
Creşterea dramaticǎ a preţului petrolului din ultimii ani, în special dupǎ 2003 a
avut importante influenţe în plan geopolitic. Rusia a ieşit din marasmul economic şi şi-a
relansat propria politicǎ externǎ utilizǎnd veniturile suplimentare obţinute din petrol şi
gaze. China creşte economic şi pǎtrunde în Africa în forţǎ. Proiectele de punere în
exploatare a zǎcǎmintelor de hidrocarburi din Marea Chinei de S vor adânci, poate ,
disputele cu Taiwanul sau Japonia5, legǎtura dintre geopolitica regiunii şi activitǎţile
economice fiind indisolubilǎ, mai ales pentru nişte state care nu depind de resurse
energetice proprii.
Relaţia dintre iportatori şi exporatatori se circumscrie raporturilor dintre diferitele
arii geopolitice şi economice,în acastǎ ecuaţie intrând nu doar statele lumii ci şi marile
companii internaţionale sau organizatii ce reunesc aceste state. Totuşi vorbind despre
state , unele dintre acesta îşi articuleazǎ politica externǎ pe relatia cu utilizatorii.
Dominaţia de necontestat din anii ’20-’60 a marilor companii
internationale( cele ,,şapte surori ‘’) :Texaco, Gulf, Standard Oil of New Jersey, Soconi
Mobil Oil, Standard Oil Co. of California-companii americane; British Petroleum-Marea
Britanie şi Royal Dutch Shell- companie anglo-olandezǎ-este întreruptǎ de constituirea
O.P.E.C. în 1960. Ca o consecinţǎ , statele arabe au început să impunǎ ţǎrilor occidentale
care concesionaserǎ extracţia ţiteiului creşteri considerabile de preţuri şi limitǎri precise6.

2
Acad.Mircea Maliţa, Kissinger în Cadran Politic,An VI,Nr.54,martie 2008, p.67.
3
Vlatko Mileta,Les exportateurs de petrole în Revue de politique,Belgrade,No.748,1,VI,1981 apud Eugen
Preda,Miza petrolului în vâltoarea rǎzboiului,Ed.Militarǎ,Bucureşti ,1983.
4
Elena Stǎnescu,Liderii lumii vorbesc despre petrol şi hranǎ, în Adevǎrul,Marţi ,8 iulie 2008,p.48.
5
Dragoş Tǎbǎran, Petrolul :semnele crizei? ,p.29 în Cadran Politic,Anul VI, nr.57-58, iunie-iulie 2008.
6
Enciclopedie de istorie Universalǎ…p.1015.

2
Energiile marine nu prezintă prea mare interes, uzinele mareomotrice din anii ’60
din Franţa şi Rusia fiind încǎ în fazǎ experimentalǎ.Energiile ,,fosile’’- acele resurse ce
nu se mai reînoiesc : huila şi hidrocarburile sunt intens căutate deci epuizabile, cu toate
cǎ aceastǎ creştere a valorii lor face previzibilǎ prospectarea acestora nu doar la nivelul
platformei continentale ci şi în profunzime dar tot spre platforma continentalǎ7, toate
aceste necesitând cheltuieli substantiale, exploatarea lor fiind uneori nerentabilǎ. Pentru
Europa occidentală ,a perioadei Războiului Rece, organizată economic în C.E.C.O.
(Comunitatea Europeanǎ a Cǎrbunelui şi Oţelului) ,cărbunele devenea mai puţin
important în competiţiă mondială pentru energie decât petrolul,gazele naturale şi energia
atomică.8
Ca urmare a crizelor energetice din anii ‘70 şi mai ales de la încputul anilor ’80
(1973,1978-1981),incluzând războiul de Yom Kippur şi revoluţia iraniană,preţul barilului
de petrol va creşte de la 13$ până la 35$,determinănd o reorientare spre sursle alternative
de energie :cărbune,centrale energetice nucleare şi gaze naturale. Totusi un lucru era
clar,petrolul devenea un instrument de presiune politică, eventualele lui creşteri de preţ
producănd dezechilibre important în balanţa de plăţi a ţărilor importatoare,majoritata
state susţinătoare ale Israelului. 9
Măsurile guvernamentale adoptate atunci au vizat fie creşterea cheltuielilor de
achiziţie a petrolului ,fie reducerea importurilor petroliere şi a activităţilor industriale
dependente. Pe fondul regresului economic înregistrat de CEE , regres manifestat prin
conflicte vamale, instabilitate monetară şi creşterea ratei şomajului, Franţa refuză să
accepte o întelegere închiată între partenrii europeni şi Statele Unite pentru împărţirea
petrolului în cazul unei crize cum a fost cea din 1973 când sporind preţul petrolului îl
facuse greu de obtinut.10
Statele Unite au învătat o lecţie demnă de ţinut minte în viitor ; este mai bine
cănd deţinând monopolul exploatărri resurselor petroliere in cât mai multe locuri , vei
fixa tu pretul , iar în eventuallitatea împuţinării resurselor controlate de tine ei mai
dispune totuşi de un capital financiar ce va fi inestit în surse alternative de energie.
Agenţia Internatională de Energie apreciază că numai cu unele investitii substanţiale în
7
Resursele oceanului mondial ameninţate în Atlas-Le Monde Diplomatique,pp.18-19.
8
Peter Calvocoressi, Europa de la Bismark la Gorbaciov,Ed.Polirom,Iasi ,2003, p.178.
9
Enciclopedie de istorie Universalǎ, p.1015.
10
Peter Calvocoressi,op.cit.

3
noile capacitaţi resursele totale de energie vor suficiente pentru a acoperii cererea
globală.11
Totuşi în cursul anilor ’80 Europa avea să răsufle uşurată datorită scăderii preţului
la produsele petroliere provenite din Marea Nordului,unde s-au hotărât să investească mai
mulţi oameni de afaceri britanici, deşi acestă reducere a impozitelor asupra produselor
petroliere nu aducea beneficii pe termen lung.12 Astfel,neaderarea Norvegiei la C.E.E. ,
s-a petrecut datorită convingerii că resursle petroliere sunt nerelevante în ansamblu, o
reprofilare pe scară largă a economiei naţionale înspre acest sector ar distruge, în opinia
norvegienilor economia micului pescar13 .
Orientul Mijlociu zona de importanţă geostrategica deosebită pentru orice mare
putere, dublata valoric şi de importantele sale resurse petrolifere, a fost privit,imediat
după primul război mondial de către europeni în primul rând drept centru de profit.
Acestia erau prezenţi în regiune înca dinaintea primei conflagraţii ,insă francezii şi
englezii au venit în calitate de puteri coloniale în fostle teritorii otomane :Siria, Irak,
Palestina şi Transiordania,în calitate de teritorii sub mandat. Sigur britanicii si-au luat cea
mai mare parte din aceste teritorii, bogate în resuse energetice. Pentru Churchil,pe atunci
lord amiral această regiune cuprindea o arie mai vastă ,el fiind membru in guvernul ce
iniţiase prima campanie britanică ce s-a ocupat de exploatarea petrolului iranian-un pas la
fel de important ca şi cea prin care în perioda în care s-au inlocuit vapoarele cu aburi cu
cele cu combustibil petrolier , el înscriindu-se în lista primilor iniţiaţi în politica
petrolului.14
O dată cu sfârşitul celui de al doilea război mondial, britanicii la rândul lor vor
pierde preponderenţa economică în regiune după ce veniseră pe urmele germanilor
prezenţi încă de la sfărşitul secolului XIX într-o regiune aflată în centrul preocupărilor
pangermanismului şî încadrând un spaţiu geopolitic vast, petru expansiunea economică
germană-Axa Berlin-Bagdad.15 Deşi Statele Unite invadaseră spaţiile economice
rezerate de britanici, precum şi câmpurile petroliere iraniene, CEE a căutat în anii ‘60 să-
11
Lumea în 2020.O schiţă a viitorului global prezentată de consiliul Naţional de Informatii a SUA,
Ed.Cartier,bucuresti,p.79.
12
Peter Calvocoressi op. cit., pp,169-171.
13
ibidem, p.180.
14
Peter Calvocoressi, Rupeţi rândurile! Al doilea război mondial şi configurarea Europei postbelice,
Ed.Polirom,Iasi ,2001 ,p.83.
15
Paul Dobrescu, Geopolitica, Editura comunicare.ro,Bucureşti 2003, p.81.

4
şi sincronizeze politicile externe în relaţia cu Orientul Mijlociu, al cărui petrol era extrem
de important pentru toţi . Această regiune care a combinat vreme de secole ispitele
datorate misterului cu tentaţiile bogătiei, exigenţele contemporane erau accentuate de
importanţa crucială a petrolului într-o perioadă situată în epoca cărbunelui şi cea a
energiei nucleare16, cea din urmă utilizată însă pe scară mai redusă, mai puţin rentabilă şi
oricum mai costisitoare.
Prezenţa tot mai profundă a Statelor Unite în regiune, precum şi cele două
războaie cu Irakul , au impus una din priorităţile geostrategice ale americanilor în
Orientul Mijlociu- asigurarea securităţii transportului petrolului.17În acest sens,
necesitatea declanşării ostilităţilor în timpul Primului Războiului din Golf , era dictată
de protejarea statelor aliate SUA şi detinătoare de mari resurse petroliere,Emiratele
Arabe Unite, şi Arabia Saudită18, nemaipomenind de Kuweit direct afectat de intervenţia
irakiană din anii ’90.
Departe de a fi pacificată pe deplin, ba din contră, în această zonă încadrată între
state-pivot19, mai există state,precum Iranul dornice de a deţine hegemonia politico-
militară şi economică a Orientului de Mijloc.Deşi se arată sfidător la adresa Occidentului
in spcial la adresa Statelor Unite, provocând îngrijorare prin repetatele sale manevre
militare si iritând puternic Israelul prin declaraţiile sale amenintătoare20,rămăne un actor
imortant în regiune atât din punct de vedere al stabilităţii cât şi în ceea ce priveşte rolul
său de principal furnizor petrolier pentru statele Uniunii Europene.
Deşi exploatarea resurselor petroliere iraniene impune un cost intern crescut, şi
este făcută cu o tehnologie învechită, Iranul deţine totuşi locul trei din punct de vedere al
rezervelor petroliere21.Acest stat dovedeşte deasemenea o extre m de abilă folosire a
petrolului ca armă în politica sa internaţională,în contextul în care Statele Unite vor să
împiedice cu orice preţ eforturile Iranului de a produce arme nucleare ,sprijinind în acest
sens negocierile Marii Britanii,Frantei şi Germaniei cu guvernul iranian pentru ca acesta
să renunţe la programul de îmbogăţire a uraniului în scopuri militare,în schimbul
16
Peter Calvocoressi, Europa...,p. 182.
17
SUA şi dilemele de securitate ale Orientului Mijlociu în Cadran Politic,Anul VI, nr.57-58, iunie-iulie
2008,p.26.
18
Zbigniew Brzezinski, Why to Fight-And why not to. in Newesweek, August,27,1990, p.27.
19
Paul Dobrescu, op.cit. p.342
20
Viorica Marin, Iranul sfidează Occidentul, în Adevărul,Vineri 11 iulie 2008, p.9.
21
Dragoş Tǎbǎran , op. cit. p. 29.

5
stimulentelor comerciale europene . În septembrie 2004,Ahmedinajad ,preşedintele
Iranului susţinea în mod categoric de la tribuna O.N.U. , dreptul acestui stat de folosire
paşnică a energiei nucleare. Dacă Consiliul de Securitate s-ar pronunţa pentru sancţiuni
atunci potrivit presei occidentale Iranul ar refuza livrările de petrol către acestea ,
provocând grave derapaje economice şi o creştere alarmantă a petrolului pe piaţa
europeană.22
În peinsajul energetic al planetei energia nucleară joacă un rol modest,iar
problemele ridicate de problema deşeurilor nu întrevăd o creştere a importanţei acestui
tip de energie. În viitor unele state chiar vor abandona această sursă de energie datorită
riscurilor şi cheltuielilor ridicate la care se expun.23
Deşi din puncct de vedere al politicii externe statul iranian se află în relaţii
dificile cu Occidentul,totuşi acesta caută susţinerea cât mai multor state ale lumii .Astfel
îşi largeşte cercul relaţiilor internationale cu state din Africa si din America de sud, în
slujba întreţinerii acestora punând desigur resursele sale petroliere. Intresul Iranului în
Africa este dictat de găsirea a cât mai multor adepţi pentru susţinerea programului său
nuclear .În Senegal preşedintele acestei tări a anunţat în urma intrevederii cu liderul
iranian că acest stst asiatic urmază să construiască o rafinărie , un combinat chimic şi o
unitate de asamblare de maşini în valore de 80 de milione de $. Statul Zimbabwe al
preşedintelui Mugabe izolat de comunitatea internatională datorită regimului d dictatură,
este ajutat in schimb de Teheran prin contribuţia la resuscitarea rafinăriei din Zimbabwe
şi a politicii sale agricole, în trecut înfloritoare. Deasemenea întreţine relatii cu Africa de
sud şi Uganda folosind tot această politică a petrolului.24
În Venezuela în timp ce Chavez trecea la nationalizara companiilor petroliere
occidentale firma petrolieră PDVSA anunţa lansarea unui proiect comun iraniano-
venezuelean în domeniul producţiei de petrol în valoare de 4 miliarde de $.

22
Silviu Brucan, Secolul XXI.Viitorul Uniunii Europene.Războaiele secolului XXI, Editura Polirom,Iaşi,
2005,p.139.
23
Energia nucleară între scop civil şi militar, în Atlas-Le Monde Diplomatique,pp.20-21.
24
Virginia Mircea,Ambiţia de putere globală a Iranului, în Cadran Politic,Anul V,Nr.55,aprilie 2008,
p.22.

6
Astfel Iranul urmăreşte o strategie de tip Soft power25.Statele Unite , şi-au pierdut
influenţa în acest stat o dată cu nationalizarea industriei petroliere, care constituiau până
în acel moment sursa principală de pe continntul sud american.26
Venezuela , alături de Nigeria şi Mexic, ţări exportatoare de petrol au fost grav
afectate în anii ’80 când băncile occidentale au reuşit să absoarbă surplusul de petrol de
la majoritatea tărilor OPEC şi cu ajutorul schimbului neechivalent faorabil exportului de
echipamnt industrial şi al ratei bancare înalte fixate de SUA , să transforme aceste ţări în
debitori cu datorii înfiorătoare.27 Situaţia geopolitică a acestui stat sud-american era
destul de dificilă, înainte de naţionalizare şi pe plan politic intern , scăderea veniturilor
rezultate din petrol ducând la lansarea în planuri de exploatare a resurselor petroliere din
Marea Caraibilor, abandonate ulterior datorită situaţiei geopolitice dificile şi pe plan
extern , cu Columbia28 . Ce-i drept tensiunile la graniţa cu Columbia continuă şi astăzi,
grupurile de insurgenţi columbienii provocănd dispute la graniţa dintre cele două state.29
Acest nou val al naţionalismului petrolier a ajuns si în Ecuador,unde Occidental
Petroleum a fost expropriat, precum şi în Peru şî în Bolivia, unde naţionalizarea
resurselor de gaz a fost adoptată fără dificultăţi, de către companiile străine , dintre care
cea mai importantă era cea Braziliană Pertobras.30
Alte state asiatice,precum China şi India datorită lipsei de resurse energetice vor
trebui să asigure accesul continuu furnizorilor externi.Această necesitate constituie un
factor major în modelarea politicilor externe, a acestor state a politiciilor de apărare şi în
sensul creşterii puterii navale. Deasemenea , pentru a menţine a rată stabilă a creşterii
puterii lor economice se preconizează că acestea trebuie să-şi sporească consumul
energetic cu 150% pentru China şi cu dublul consumului actual pentru India, staT care
31
înregistreză un ritm mai accelerat al cresterii economice decât China. Acest lucru a

25
ibidem.
26
Dragoş Tǎbǎran , op. cit. p. 29.
27
Silviu Brucan, op. cit. ,p. 135.
28
Aymeric Chauprade,François Thual, Dicţionar de geopoliticǎ, Grupul editorial Corint,Bucureşti,2003,
p.260-261.
29
Arina Avram,Insurgenţii FARC vor să-şi ia revanşa în Adevărul,Luni 7 iulie 2008,p.16.
30
Jean-Pierre Sereni, Revenirea în forţă a statelor pe piaţa petrolieră, în Le Monde Diplomatique, ediţia
romănă, ,Martie , 2007, An II-Nr. 12, p.19.
31
Yasheng Huang, Următorul miracol asiatic , în Foreign Policy, Iulie/August, 2008, p. 49.

7
afectat fără doar şi poate cererea mondială de energie şi a avut un impact substantial
asupra relaţiilor geopolitice,cu alte state ale lumii32.
Influenţa geoeconomică şi politică a Chinei se face simţită şi mai mult în cadrul
Organizaţiei Mondiale de la Shanghai-SCO (din care mai face parte Rusia, China,
Kazahstan, Kârghistan,Tadjikistan şi Uzbekistan ;India, Pakistan , Iran şi Mongolia având
statut atât de observatori cât şi de viitori membrii) care se constituie într-o alternativă la
extinderea U.E. şi N.A.T.O., contracarănd intresele americane din Asia33, prin aplicarea
unei politici de îngradire. Pătrundera Chinei în Asia centrală este justificată de cererea sa
mare de energie, intergrarea regională fiind o soluţie şi pentru statele din regiune cu rol
de tampon între Rusia şi China 34, descentrarea acestora putându-se face doar astfel. În
luna august a anului 2005 o importantă companie chineză a achiziţionat Petro-Kazahstan
contra sumei de 4,2 miliarde de $. Acastă prezenţa tot mai accentuată a Chinei pe plan
economic mondial a contribuit la mărirea potenţialului global de creştere economică, la
ţinerea sub control a inflatiei şi la declansarea de schimbări pozitie în domeniul muncii ,
al bunurilor şi actiunilor.35
Pentru a-şi face recunoscut şi simţit acest statut de mare putere economică China
şi-a extins aria de interes mai departe de continentul asiatic, pătrunzănd pe piata
petrolieră şi de pe alte continente ca Africa sau America de sud. Datorită acestei prezenţe
chineze pe continentul negru ţările exportatoare au de profitat. Astfel datorită Chinei
Sudanul poate să exporte petrol iar economia sudaneză deşi afectată de războiul civil
progresează îmbucurător. Deasemenea din acesta motiv China este interesată să susţină
conflictul civil sudanez menţinând un risc politic ridicat astfel încât companii precum
Chevron, Total sau Shell plecate în anii ’80 să nu se mai întoarcă deşi doreşte a convinge
regimul că ar fi mai bine să înceteze ostilităţile pentru a nu îsi păta reputaţia de putere
paşnică36.
Mai bogat în resurse pe coasta vestică, continentul african, întâmpină totuşi
dificultăţi în exportarea propriilor resurse , datorită problemelor politice şi sociale

32
Lumea în 2020, p.79-80.
33
Vasile Simileanu, Geopolitica resurselor energetice, în GeoPolitica,Anul V-Nr.23,Editura TOP
FORM .Asociatia de geopolitică ,,ION CONEA”,Bucureşti, p.7.
34
Aymeric Chauprade,François Thual,op. cit. , p.195
35
Silviu Brucan, op. cit. p.136.
36
Serge Michel,Când China întâlneste Africa, în Foreign Policy, Iunie/Iulie 2008 ,p.70.

8
specifice acestui continent. Această situaţie împiedică accesul marilor companii petroliere
la resursele energetice care se presupune că oferă în această zonă un volum din ce în ce
mai mare 37Acutizarea unor astfel de dificultăti aduce un stat cum este Nigeria în pragul
unei crize petroliere,datorită atacurilor insurgentilor islamişti asupra instalatiilor
petroliere din delta Nigerului38,deşi în anii ‘90 resursele petroliere ale acestui stat îl
faceau o importantă putere în V Africii posedând o industrie foarte agresivă şi foarte
dinamică.39 Deasemenea potrivit OPEC Nigeria şi-a pierdut acest statut de cel mai mare
producător petrolier al Africii în momentul in care a fost devansată de Angola 40.
Dependenţa energetică a Europei de Federaţia Rusă , aduce totuşi în discuţie şi
unele proiecte alternative care dacă nu pot elimina definitiv această dependentă încearcă
măcar să o reducă. Un astfel de proiect intitulat Priectul NABUCO este în faza de proiect
şi are în edere constituirea unei rute alternatie car sa ocolească Rusia pe direcţia
Azerbaidjan-Georgia –Turcia Marea Neagră-bulgaria-România –Ungaria-Austria. In
acest fel se doedeste cum politica externă a unui stat depinde de importanţa geopolică a
acestuia , incluzând şi elaborarea unei strategii economice aferente (geoeconomie).41
Influenţa energetică rusă se simte puternic şi în centrul Europei,cooperarea
Gazprom-OMVstârnind numerose temeri în Uniunea atât datorită dorinţei celor două
companii de a împiedica proiectul sus mentionat42, cât şi dorintei companiei austriece de
a prelua compania maghiară MOL.43 Acest fapt era cosiderat de oficialii Uniunii drept un
potenţial precedent periculos datorită eventualului monopol pe care l-ar exercita
compania austriacă în colaborare cu Gazprom în Centrul Europei,acest ajungându-se în
cele din urmă la abandonarea ofertei OMV pt.MOL44
Cu toate acestea, astăzi cea mai importntă armă a Rusiei este potentialul său
economic ( o crestere economică de 8% la nivelul anului 2007 şi rezerve valutare în
valoare de 506 miliarde$).Deşi resursele energetice nu sunt totul rusia reprezintă totusi

37
Lumea în 2020, p.79.
38
Dragoş Tǎbǎran , op. cit, p.29.
39
Michael Maren, Energizing the Nation, in Newesweek, August,27,1990,p.26.
40
AFP, Nigerian presidential panel calls for reform of state oil firm.
41
Laurenţiu Constantiniu,Proiectul Nabuco şi necunoscutle sale , în Cadran Politic, V,Nr.55,
apr.2008,p.12.
42
Vladimir Socor, OMV se asociaza cu Gazprom pentru a submina proiectiul NABUCO, în Pulsul
Geostrategic, Nr.22/5 Februarie 2008, p.4.
43
Elena Stănescu,UE critică preluarea Mol de către OMV, în Adevărul,Vineri 11 iulie , 2008, p48.
44
OMV renunţă la oferta pentru MOL, pe www.pulsulzilei.ro ştirea1174403,o7.o8.2008.

9
cel mai mare exportator de gaze naturale şi se preconizează că va devenii a V–a putere
economică mondială în jurul anului 2020.45Rusia prezintă deasemenea o serie de proiecte
alternative la NABUCO intitulate South Stream şi Blue Stream(proiect Gazprom în
colaborare cu compania italiană ENI la care doreşte să se afilieze Serbia şi Ungaria), la
acste adaugându-se şi priectul White Stream –de concepţie ucrainiană, care complică
oarecum lucrurile avănd în edere climatul politic instabil din regiune.46Depinde numai de
liderii statelor din regiune , printre care si românia optiunea pentru una ariantle de
transport oferite.
Deasemenea ,Compania rusă Gazprtom î-şi lărgeşte câmpul de afaceri şi în alte
direcţii precum Orientul Mijlociu sau Marea Neagră-Insula Şerpilor,într-o zonă
considerată strategică şi din alte puncte de vedere, fiind esenţială pentru o delimitare
platoului continental dintre România şi Ucraina. De altfel în Marea Neagră, Turcia este
cel mai important pivot american la graniţa masei continentale si culturale rusesti.Cât
priveste Ucraina aceasta este o piesă importantă în puzzel-ul occidental al traselor
energetice, reglând fluxul petrolier dintre Caspica şi Orintul Mijlociu spre Europa.47
În condiţiile preconizatei impuţinări a actualelor resurse energetice(resursele
petroliere din Marea Nordului au trecut deja de pragul maxim,urmânad actualmnte o
curbă descendentă), statele lumii riverane la Oceanul Arctic se arată tot mai interesate de
exploatarea resurslor existente în zonă , în condiţiile topirii tot mai acentuate a calotei
glaciare . Un avans semnificativ în această cursă de revendicare a unui teritoriu cât mai
mare l-a luat tot Rusia, care în luna august a anului 2007 a plasat pe fundul Ocenului
Arctic, la Polul Nord un steag al Federatiei Ruse din titan inoxidabil.
Conform USGeological Survey 25% din rezerele mondiale de hidrocarburi ar exista la
48
Polul Nord .Această topire accelerată a calotei polare duce şi la conturarea unei noi
geopolitici întrucât state despărtite de distante de mii de kilometrii aici sunt vecine49, iar

45
Alexandra Diaconescu, Noile tancuri ale Rusiei în Foreign Policy,iunie/iulie, 2008, p.33.
46
Laurenţiu Constantini,op.cit.
47
Costin Ionescu,Marea Neagră – un pivot geopolitic în dispută? În Geopolitica,Nr.1(5),anIV, p.44.
48
Dominique Kapp,Început de război rece pe banchiză, în Le Monde diplomatique, editia română,
septembrie 2007, An,II. Nr.18.
49
Stan Petrescu,Goana după resursele energtice.Ţinta fierbinte –Polul Nord, în GeoPolitica,An V,
Nr.23,p.46.

10
altele precum China ,Japonia sau Coreea de Sud deşi nu sunt înconjurate de banchize se
arată interesate de pătrunderea în regiune50.
Pe de alta parte chestiuni precum cresterea demografica si incălzirea globală vor
da startul unei lupte acerbe pentru asigurarea resurselor vitale :apa, suprafeţele de uscat
si sursele de energie.51In acest sens, la Washington s-a desfaşurat la începutul lunii august
2008 Joint Economic Committee( ?)sub egida Energia=combinatia dintre eficinţă şi
conservare,în cadrul căruia fostul presedinte american Jimmy Carter vorbind despre criza
energetică din 1977 a afirmat :,,Cu excepţia prevenirii războiului , acasta este cea mai
mare provocare căreia ţările noastre vor trebui să-i facă faţă ’’, iar preşedintele Joint
Economic Committee-Sen Chuck Schumer a precizat :,,Unul dintre lucrurile bune care au
rezultat după şocul petrolului din anii ’70 a fost îndemnul dramatic spre conservare
energiei’’52.
În viitorul nu prea îndepărtat atât marii exportatori de petrol cât şi marii
importatori vor trebui să se gândească la un consum mai raţional , întrucât o utilizare
nechibzuită ar duce la efcte dezastruase atăt asupra mediului înconjurător cât şi asupra
climatului politic mondial cu repercursiuni grave asupra relaţiilor dintre statele lumii, fie
ele mari sau mici.

50
Dominique Kapp,op.cit
51
Paul Hirst,Război şi putere în secolul 21,Editura Antet,,Filipesti de Târg, Prahova ,p.87.
52
Bob Herhert,The Winning Hand in the Energy game, în Der Spiegel,August.05.1008-
www.spiegel.de/international

11
1. The energetic resources and the geopolitics

To scan into the future means to search for answers to some contemporary
questions starting from now. The global expansion of the industrial revolution in the
second half of the 19th century imposed also the ingravescence of the arming race
launched from de necessity to assure the energetic resources sustaining the new type of
industry. In this way the First World War as well as the Second World War were
distinguished by the race to assure the energetic resources, process that led to important
geopolitics overturns.
While the Cold War became obvious, in the context of control and under
ideological cover, the necessity that the moment’s Great Powers assure not only the
control over some areas in which there are countries that have important oil resources but
also the transport routes necessary for the transportation of the oil was imposed. And
also, more and more oil shocks generated mainly by the political crisis of the Middle
Orient are registered too.
Imposing USA as the only superpower at the end of the Cold War didn’t bring her
automatically the certitude in the domain of control over the energetic resources, the
Second World War which had as primary cause the possession of the Iraqi oil resources
by USA, emphasize this fact. Russia, possessor of a great energetic potential allowed
itself to raise the bid of its external politics by imposing its point of view during the
international reunions of great extent such as the recent ended NATO Summit from
Bucharest.
Making reference to the contemporary era, we will analyze the present situation
of the energetic resources in the world at the level of the great exporters, of the great
consumers, as well as the main evolutions predicted to happen in the near future. It won’t
be omitted the part Romania has in all this process.
The importance of the oil as main energetic resource is not given only by its large
scale use at but also by the fact that it is the most commercialized product at

12
global level receiving in this way a strategic importance too53. Undoubtedly this kind of
statute influence’s in an important manner the decisions of the world leaders too, the
politic being obliged to take special care of the benefic or malefic influence of the
economical effects54.
The economic - energetic crisis existed forever and will still exist, counteracting
these crisis impose in a way the economic and political agenda of the world 55. This
situation has en effect not only over the price of the oil but also over the price of the other
economical products having also a strong impact over the poorest countries of the world
reason for which the leaders of 7 African states proposed G8 at the meeting had in July
2008 in Japan, that is to double the annually help offered to Africa reported to the help
given in 2004 of 25 billion $56.
The dramatically rise of the price of the oil in the past few years especially after
2003 had important influences on the area of geopolitics. Russia outran from the
economical depression and raised the bid of its own foreign politics using the subsidiary
incomes obtained from oil and gas. China has an economical expansion and enters in
Africa by force. The projects that have as main purpose the use of the exploitation of the
hydrocarbon resources from the Sea of South China will increase the extent of the
problems had with Taiwan or Japan57, the connection between the geopolitics of the
region and the economical activities being indestructible especially for some states that
do not depend on their own energetic resources.
The relation between importers and exporters is bounded to the relations between
different geopolitics and economical areas, here being also included not only the states of
the world but also the great international enterprises or organizations that reunite all these

53
The Universal History Encyclopedia, De Agostini, All Educaţional Printing
House,Bucharest,2003,p.1015. (Enciclopedie de istorie Universalǎ,.De Agostini,Editura All
Educaţional,Bucureşti,2003,p.1015.)
54
Acad.Mircea Maliţa, Kissinger in Political Quadrant, Year VI,No.54,march 2008, p.67. (Acad.Mircea
Maliţa, Kissinger în Cadran Politic,An VI,Nr.54,martie 2008, p.67.)
55
Vlatko Mileta,Les exportateurs de petrole in Revue de politique,Belgrade,No.748,1,VI,1981 apud
Eugen Preda,TheOil Stake in the Vortex of the War, Militarǎ Printing House,Bucureşti ,1983. (Vlatko
Mileta,Les exportateurs de petrole în Revue de politique,Belgrade,No.748,1,VI,1981 apud Eugen
Preda,Miza petrolului în vâltoarea rǎzboiului,Ed.Militarǎ,Bucureşti ,1983.)
56
Elena Stǎnescu, The leaders of the world speak about oil and food, in Adevǎrul,Tuesday ,8 July
2008,p.48. (Elena Stǎnescu,Liderii lumii vorbesc despre petrol şi hranǎ, în Adevǎrul,Marţi ,8 iulie
2008,p.48.)
57
Dragoş Tǎbǎran, Oil: the signs of the crisis? p.29 in Cadran Politic,Year VI, nr.57-58, June-July 2008.
(Dragoş Tǎbǎran, Petrolul :semnele crizei? ,p.29 în Cadran Politic,Anul VI, nr.57-58, iunie-iulie 2008.)

13
states. However, speaking about states, some of them base their foreign politics on the
relation with the users.
The unquestionable supremacy of the 20s-60s of the great international
enterprises (the “seven sisters“) : Texaco, Gulf, Standard Oil of New Jersey, Soconi
Mobil Oil, Standard Oil Co. of California-American enterprises; British Oil-Great
Britain and Royal Dutch Shell, English-Dutch enterprise, is interrupted by the
constitution of O.P.E.C (Organization of the Petroleum Exporting Countries) in 1960. As
a consequence, the Arabic states began to impose to the occidental countries that patented
the extraction of the oil, important increases of the prices and precise restrictions 58.
The marine resources do not represent an important interest, the tide driven plants
of the 60s, from France and Russia, still being in an experimental phase. The “fossil”
resources - those resources that are not renewable that is: pit coal and hydrocarbon are
highly searched so exhaustible, although this growth of their value determines their
predictable prospecting not only at the level of the continental platform but also in depth
but also towards the continental platform59, all these facts requiring substantial expenses,
their exploitation being sometimes without any profit. For occidental Europe, the Europe
of the Cold War, organized economically in C.E.C.O (The European Coal and Steel
Community - ECSC), the coal began to be less important than the oil, the natural gases
and the atomic energy in the world competition for energy60.
As a result of the energy crisis of the 70s and especially the ones from the
beginning of the 80s (1973, 1978-1981), including the Yom Kippur War and the Iranian
revolution, the price of the petroleum barrel will increase from 13$ to 35$, determining a
reorientation towards the alternative energy resources that is: coal, atomic energy stations
and natural gases. However a thing was obvious, the oil became a political pressure
instrument, its eventual price increases leading to important imbalances in the payment
balance of the importer countries, most of them sustaining Israel61.

58
The Universal History Encyclopedia p.1015. (Enciclopedie de istorie Universalǎ p.1015.)
59
The Resources of the World Ocean threatened in Atlas-Le Monde Diplomatique,pp.18-19. (Resursele
oceanului mondial ameninţate în Atlas-Le Monde Diplomatique,pp.18-19.)
60
Peter Calvocoressi, Europe from Bismark to Gorbaciov,Polirom Printing House Iasi ,2003, p.178. (Peter
Calvocoressi, Europa de la Bismark la Gorbaciov,Ed.Polirom,Iasi ,2003, p.178)
61
The Universal History Encyclopedia p.1015. (Enciclopedie de istorie Universalǎ, p.1015.)

14
The governmental measures adopted then had as purpose the increase of the
acquisition expenses of the oil, or the reduction of the oil imports and of the dependent
industrial activities. On the basis of the economic regress registered by CEE, regress
demonstrated by customs conflicts, monetary imbalance and the growth of the
unemployment rate, France refuses to accept an agreement between Europeans and the
United States to share the oil in the case of a crisis like the one from 1973 when the
growth in the price of the oil made it difficult to obtain62.
USA learned a lesson hardly to forget; it is better detaining the monopole over the
exploitation of the oil resources in more places, one can set the price, and if the resources
controlled diminish, one would still dispose of a financial capital that would be invested
in alternative energy resources. The International Energy Agency estimates that just with
a few substantial investments in the new energetic capabilities, all the energetic resources
will be enough to cover the global demand63.
However, during the 80s, Europe was to breathe disburdened because of the
reduction of the price of the oil products coming from the North Sea where more British
business people decided to invest even though this reduction of the taxes over the oil
products wouldn’t bring long term benefits64. In this way the no adhering to C.E.E of
Norway happened because of the belief that the oil resources are irrelevant as a whole, a
readjustment on a large scale of the national economy towards this branch would destroy,
in the Norwegians opinion, the economy of the “small fisherman”65.
The Middle Orient, the special geostrategic importance area for every great
power, with a doubled value because of the important oil resources was seen by the
Europeans, immediately after the First World War, as an interest center. They were
represented in the region even before the first conflagration but the French and the
English in quality of great colonial powers came in the former Ottoman territories that
are: Syria, Iraq, Palestine and Transjordan and considered them territories under mandate.
Surely, the majority of these regions, regions rich in energetic resources were taken by

62
Peter Calvocoressi, Quoted work. ( Peter Calvocoressi,op.cit).
63
The World in 2020. A profile of the global future presented by the National Council of Information of the
USA. Cartier Printing House, Bucharest, p.79. (Lumea în 2020.O schiţă a viitorului global prezentată de
consiliul Naţional de Informatii a SUA, Ed.Cartier, Bucuresti, p.79.)
64
Peter Calvocoressi, Quoted work, pp,169-171. (Peter Calvocoressi, cited work, pp,169-171.)
65
ibidem, p.180. (ibidem, p.180.)

15
the British. For Churchill, then admiral lord, this region was a more vast area, he was
member in the govern initiating the first British campaign dealing with the exploitation of
the Iranian oil, important step as the period of time when the steamships were replaced
with the ones using oil as fuel, he was also one of the first people initiated in the politics
of oil66.
At the end of the Second World War the British at their turn, will loose the
economic preponderance in the region after they came, following the Germans present
even from the end of the 19th century in a region found in the center of the concerns of
pangermanism and a region enframing a vast geopolitics space for the German expansion
of the Berlin-Baghdad Axis67. Even though the United States invaded the economic
spaces reserved by the British, as well as the Iranian oil fields, CEE tried, in the 60s, to
synchronize its foreign politics in the relation with the Middle Orient because the oil it
had was extremely important for all. In this region which combined for centuries the
temptations determined by the mystery and the temptation of richness, the contemporary
exigencies were accentuated by the crucial importance of the oil in the coal and atomic
energy68 era, the last one being used at a reduced scale less profitable and more
expensive.
The more and more serious presence of the United States in this region imposed
one of the geostrategic priorities of the Americans in Middle Orient that is to assure the
security of the transportation of the oil69. In this sense the necessity to begin the hostilities
during the First War of the Golf was dictated by the protection of the allied states of USA
also states having great oil resources that is United Arab Emirates and Saudi Arabia70, not
mentioning Kuwait who was directly affected by the Iraqi intervention from the 90s.
Far from being fully pacified, on the contrary, in this area enframed between pivot

66
Peter Calvocoressi, Break the lines! The Second World War and the configuration of pos-war Europe,
Polirom Printing House, Iasi, 2001, p.83. (Peter Calvocoressi, Rupeţi rândurile! Al doilea război mondial
şi configurarea Europei postbelice, , Ed.Polirom,Iasi, 2001, p.83.)
67
Paul Dobrescu, Geopolitics, Comunicare.ro Printing House,Bucharest, 2003, p.81. (Paul Dobrescu,
Geopolitica, Editura Comunicare.ro,Bucureşti 2003, p.81.)
68
Peter Calvocoressi, Europe...p.182. (Peter Calvocoressi, Europa...p.182.)
69
USA and the security dilemmas of the Middle Orient in Cadran Politic, Year VI, no.57-58, June-July 2
008,p.26. (SUA şi dilemele de securitate ale Orientului Mijlociu în Cadran Politic,Anul VI, nr.57-58, iuni
e-iulie 2008,p.26.)
70
Zbigniew Brzezinski, Why to Fight-And why not to. in Newesweek, August,27,1990, p.27. (Zbigniew
Brzezinski, Why to Fight-And why not to. în Newesweek, August,27,1990, p.27.)

16
states71 there still are states like Iran willing to detain the politic-military and economical
hegemony of the Middle Orient. Even though this thing seems to be defiant towards the
Occident especially towards The United States provoking anxieties by the repeated
military maneuvers and irritating strongly Israel by its threatening messages72, it still
remains an important actor in the region from both the point of view of the stability and
from the role it has as leading oil supplier for the states of the European Union.
Even though the exploitation of the Iranian oil resources imposes a high intern
cost and it is made using an old technology, Iran is on the 3rd place from the point of
view of the oil supplies73. This state also proves that an extremely skilful use of the oil as
weapon in its international politics in the context in which the United States want to
prevent with any cost the efforts of Iran to produce atomic weapons, for this purpose
sustaining the negotiations of Great Britain, France and Germany with the Iranian
government that this one renounce at the enrichment program of uranium in military
purposes in exchange of the commercial European stimulants. In September 2004
Ahmedinajad, president of Iran was sustaining absolutely, from the UN tribune, the right
of this state to use peacefully the atomic energy. If the Security Council would pronounce
for sanctions then according the occidental press Iran would refuse to deliver the oil to
these countries provoking serious economical sideslips and an alarming growth of the
petroleum on the European market74.
In the planet’s energetic scenery the atomic energy plays a modest role but the
problems of the waste do not predict any growth of the importance of this type of energy.
In the future some states would abandon this source of energy because of the risks and of
the prodigalities to which they are exposed75.
Even though from the point of view of the foreign politics the Iranian state has a
difficult relationship with the Occident however it searches the sustaining of more of the
worlds states. Hereby it enlarges the circle of international relations with states from
71
Paul Dobrescu, Quoted work, p.342 (Paul Dobrescu, op.cit. p.342)
72
Viorica Marin, Iran Challenges the Occident, in Adevărul, Friday 11 July 2008, p.9. (Viorica Marin,
Iranul sfidează Occidentul, în Adevărul,Vineri 11 iulie 2008, p.9.)
73
Dragoş Tǎbǎran , Quoted work. p. 29. (Dragoş Tǎbǎran , op. cit. p. 29.)
74
Silviu Brucan, XXI Century. The future of the European Union. The wars of the XXI century. ,Polirom
Printing House,Iaşi, 2005,p.139. (Silviu Brucan, Secolul XXI.Viitorul Uniunii Europene.Războaiele
secolului XXI, Editura Polirom,Iaşi, 2005,p.139.)
75
Atomic Energy between civil and military purpose, in Atlas-Le Monde Diplomatique,pp.20-21.
(Energia nucleară între scop civil şi militar, în Atlas-Le Monde Diplomatique,pp.20-21.)

17
Africa and South America offering them of course, its oil resources. The interest of Iran
in Africa is to find as many supporters as possible to sustain its atomic program. In
Senegal the president of this country announced, after a meeting had with the Iranian
leader, that this Asian state is to build a refinery, an atomic combine and a car assembling
unit of 80 million $. The Zimbabwe state, the state of the president Mugabe, isolated by
the international community because of its dictatorial form of government is helped by
Teheran contributing at the resuscitation of the refinery from Zimbabwe and at the
resuscitation of its agricultural politics, a flourishing one in the past. He also has relations
with South Africa and Uganda using the same politics, the politics of the oil76.
In Venezuela while Chavez was passing at the nationalization of the occidental oil
enterprises the oil enterprise PDVSA announced the launching of a new common project
Iranian-Venezuelan in the domain of oil production worth 4 billion $.
In this way Iran follows a Soft Power77 type strategy. The United States lost its
influence in this state along with the nationalization of the oil industry which represented
until that moment the major source of the South American continent78.
Venezuela, together with Nigeria and Mexico, countries exporting oil, were
severely affected in the 80s when the occidental banks managed to occlude the oil surplus
from the majority of the OPEC countries and with the help of the non-equivalent
exchange favorable to the industrial equipment export and with the help of the high
banking rate established by USA, to transform these countries in debtors with terrible
debts79. The geopolitics situation of this South American state was difficult enough,
before the nationalization and on intranational political plan, the decrease of the incomes
issued from the oil, leading to the launching of the exploitation plans of the oil resources
from the Caribbean Sea, abandoned subsequently because of the difficult geopolitics
situation, and on foreign plan, with Colombia80. The truth is that the tensions at the
76
Virginia Mircea, The ambition to global power of Iran, in Cadran Politic,YearV,No55,april2008, p.22.
(Virginia Mircea,Ambiţia de putere globală a Iranului, în Cadran Politic,Anul V,Nr.55,aprilie 2008,
p.22.)
77
ibidem. (ibidem.)
78
Dragoş Tǎbǎran , Quoted work. p. 29. (Dragoş Tǎbǎran , op. cit. p. 29.)
79
Silviu Brucan, Quoted work. ,p. 135. ( Silviu Brucan, op. cit. ,p. 135.)
80
Aymeric Chauprade,François Thual, Geopolitics dictionary, Corint Printing Group,Bucharest,2003,
p.260-261.(Aymeric Chauprade,François Thual, Dicţionar de geopoliticǎ, Grupul editorial
Corint,Bucureşti,2003, p.260-261.)
29
Arina Avram, The FARC rebels want to take their revenge in Adevărul,Monday7 July 2008,p.16.
(Arina Avram,Insurgenţii FARC vor să-şi ia revanşa în Adevărul,Luni 7 iulie 2008,p.16.)

18
Colombian border still exist, the groups of rebels provoking controversies at the border of
the two states81.
This new wave of the oil nationalism reached Ecuador too, where the
nationalization of the gas resources was adopted by the foreign enterprises without any
difficulties, the most important of all being Brazilian Pertobras82.
Other Asian states like China and India because of the lack of energetic resources
will have to assure their continuous access of the foreign suppliers. This necessity is a
major agent in the adaptation of the foreign politics of these states, the defense politics
and in the sense of the growth of the naval power too. As well, to maintain a stable rate of
the growth of their economical power, it’s foreseen that China has to increase with 150%
its energetic consumption and India has to double its present consumption, state that
registers an accelerated rhythm of the economical growth more accelerated than Chinas
rhythm83. This thing affected surely the world demand for energy and it had a substantial
impact on the geopolitics relations with other states of the world84.
The geoeconomical and political influence of China makes itself felt more, within
the World Organization from Shanghai (which has as members Russia, China,
Kazakhstan, Kirzikistan, Tajikistan and Uzbekistan; India, Pakistan, Iran and Mongolia
being observers and future members) which is constituted in an alternative at the
expansion of EU and NATO counteracting the American interests from Asia85, by
practicing an enclosing politic. The entrance of China in Central Asia is justified by its
30
Jean-Pierre Sereni, The return in force of the states on the oil market, in Le Monde Diplomatique,
romanian edition, March , 2007, Year II-Nr. 12, p.19. (Jean-Pierre Sereni, Revenirea în forţă a statelor pe
piaţa petrolieră, în Le Monde Diplomatique, ediţia romănă, ,Martie , 2007, An II-Nr. 12, p.19.)
31
Yasheng Huang, The next Asian miracle, in Foreign Policy, July/August, 2008, p. 49. (Yasheng Huang,
Următorul miracol asiatic , în Foreign Policy, Iulie/August, 2008, p. 49.)
32
The world in 2020, p.79-80. (Lumea în 2020, p.79-80.)

81

82

83

84

85
Vasile Simileanu, The energetic resources geopolitics, in GeoPolitica,Year V-No.23,TOP FORM
Printing House.,,ION CONEA” Geopolitics association, Bucharest, p.7. (Vasile Simileanu, Geopolitica
resurselor energetice, în GeoPolitica,Anul V-Nr.23,Editura TOP FORM .Asociatia de geopolitică ,,ION
CONEA”,Bucureşti, p.7.)
34
Aymeric Chaupraby,François Thual, Quoted work, p.195 (Aymeric Chauprade,François Thual,op. cit. ,
p.195)

19
great energy demand, the regional integration being a solution for the states from the
region that are tampon states between Russia and China86, their decentration being made
just in this way. In august 2005 an important Chinese enterprise bought Petro-Kazahstan
for 4, 2 billion $. This more and more accentuated presence of China on the worlds
economical plan, contributed to the growth of the potential global economic growth, to
the control of inflation and to the realizing of some positive changes in the domain of
work, of the goods and of the shares87.
To acknowledge this statute of great economical power China expanded its
interest area further the Asian continent entering the oil market of the other continents
like Africa or South America. Thanks to this Chinese presence on the black continent the
exporting countries can profit. In this way, thanks to China, Sudan can export oil and the
Sudanian economy even though affected by the Sudanian civil war has a joyful progress.
From this reason too, China is interested to sustain the Sudanian civil conflict
maintaining a high political risk so that enterprises like Chevron, Total or Shell gone in
the 80s never come back even though it wishes to convince the form of government that
it would be better to put an end to the hostilities to keep its reputation of peaceful
power88.
Richer in resources on the vest coast the African continent encounters difficulties
in exporting its own resources because of the particular social and political problems of
this continent. This situation prevents the access of the great oil enterprises to the
energetic resources that are supposed to offer in this area a bigger volume89. The
ingravescence of this type of difficulties bring a state like Nigeria on the verge of an oil
crisis because of the attacks of the Islamic rebels over the oil units found in the Nigerian
delta90, even though the oil resources of the 90s of this state made it an important power

8635
Silviu Brucan, Quoted work. p.136. (Silviu Brucan, op. cit. p.136.)
8736
Serge Michel, When China meets Africa, in Foreign Policy, June/July 2008 ,p.70. (Serge
Michel,Când China întâlneste Africa, în Foreign Policy, Iunie/Iulie 2008 ,p.70.)
88

89
The world in 2020, p.79.( Lumea în 2020, p.79.)
90
Dragoş Tǎbǎran , Quoted work, p.29. (Dragoş Tǎbǎran , op. cit, p.29.)

20
of the Vest Africa with an aggressive and very dynamic industry91. As well, according to
OPEC Nigeria lost this statute of the greatest oil producer of Africa in the moment in
which it was out passed by Angola92.
The Europe’s energetic dependency to the Russian Federation brings though in
discussion some alternative programs too, programs that if cannot eliminate definitively
this dependence at least try to reduce it. A program like this named NABUCO Project it’s
still in work and it has as purpose the establishment of an alternative route that by-passes
Russia on the Azerbaijan-Georgia –Turkey Black Sea-Bulgaria-Romania–Hungary-
Austria. In this way it is marked out the fact that the foreign politics of a state depends on
its geopolitics importance including the elaboration of an afferent economical strategy
(geo-economics)93.
The Russian energetic influence is felt powerfully in the center of Europe too, the
cooperation Gazprom-OMV provoking numerous fears in the Union because of the desire
of the two enterprises to discourage the above mentioned project94 but as well because of
the Austrian enterprise to take over the Hungarian enterprise MOL95. This fact was
considered by the Union’s officials a potential dangerous foregoing because of the
eventual monopole that the Austrian enterprise would exert, in collaboration with
Gazprom, in the Center of the Europe this fact leading finally to the abandoning of the
OMV offer for MOL96.
Nevertheless, nowadays, the most important weapon of Russia is its economical
potential (an economical growth of 8% in 2007 and rates stock 506 billion $ worth). Even
though the energetic resources are not everything Russia represents however the greatest
natural gases exporter and it is foreseen that it’ll become the 5 th world economy power
91
Michael Maren, Energizing the Nation, in Newesweek, August,27,1990,p.26. (Michael Maren,
Energizing the Nation, in Newesweek, August,27,1990,p.26.)
92
AFP, Nigerian presidential panel calls for reform of state oil firm. (AFP, Nigerian presidential panel
calls for reform of state oil firm.)
93
Laurenţiu Constantiniu, NABUCO Project and its obscurities, in Cadran Politic, V,No.55,
apr.2008,p.12. (Laurenţiu Constantiniu,Proiectul Nabuco şi necunoscutle sale , în Cadran Politic,
V,Nr.55, apr.2008,p.12.)
94
Vladimir Socor, OMV associates with Gazprom to undermine the NABUCO project, in Pulsul
Geostrategic, No.22/5 February 2008, p.4. (Vladimir Socor, OMV se asociaza cu Gazprom pentru a
submina proiectiul NABUCO, în Pulsul Geostrategic, Nr.22/5 Februarie 2008, p.4.)
95
Elena Stănescu, EU criticizes the taking over of MOL by OMV, in Adevărul,Friday 11 July , 2008, p48.
(Elena Stănescu, UE critică preluarea Mol de către OMV, în Adevărul,Vineri 11 iulie , 2008, p48.)
96
OMV renounces at the offer for MOL, on www.pulsulzilei.ro news 1174403, o7.o8.2008. (OMV
renunţă la oferta pentru MOL, pe www.pulsulzilei.ro ştirea 1174403,o7.o8.2008.)

21
around year 202097. Russia also presents a series of alternative projects to NABUCO
named South Stream and Blue Stream (Gazprom project in collaboration with the Italian
enterprise ENI to which Serbia and Hungary want to affiliate) to these projects is added
the White Stream project of Ukrainian concept which in a way complicates the things,
having in mind the fact that the political climate in the area is instable 98. The option for
one of the means of transport offered depends only on the leaders of the region including
Romania.
However, the Russian enterprise Gazprom enlarges its business field in other
directions too like the Middle Orient or the Black Sea-The Island of Snakes, in an area
considered strategic from other points of view too, being essential for a delimitation of
the continental plateau between Romania and Ukraine. Besides, in the Black Sea, Turkey
is the most important American pivot at the border of the Russian continental and cultural
mass. Regarding Ukraine, it represents an important piece in the occidental puzzle of the
energetic routes adjusting the oil flux between Caspian Sea and Middle Orient towards
Europe99.
In the conditions of the planed decrease of the present energetic resources (the oil
resources from the North Sea have already passed the maximum threshold following for
the moment a descendent curve) the riverside resident states at the Arctic Ocean are more
and more interested in the exploitation of the resources found in the area in the conditions
of more and more accentuated melting of the glacial calotte. An important advance in this
pretension race for a bigger territory was also taken by Russia which in August 2007
placed at the bottom of the Arctic Ocean at North Pole, a flag of the Russian Federation
made from stainless titanium. According to USGeological Survey 25% of the world
hydrocarbon reserves are at the North Pole100. This accelerated melting of the glacial
calotte leads also to the delineation of a new geopolitics since states separated by miles

97
Alexandra Diaconescu, The new Tanks of Russia, in Foreign Policy, June/July, 2008, p.33. (Alexandra
Diaconescu, Noile tancuri ale Rusiei în Foreign Policy,iunie/iulie, 2008, p.33.)
98
Laurenţiu Constantini, Quoted work .(Laurenţiu Constantini,op.cit.)
99
Costin Ionescu, The Black Sea – a geopolitics pivot in dispute? in Geopolitics,No.1(5),Year IV, p.44.
(Costin Ionescu,Marea Neagră – un pivot geopolitic în dispută? În Geopolitica,Nr.1(5),anIV, p.44.)
100
Dominique Kapp, Beginning of a cold war on the ice bank, in Le Monde diplomatique, romanian
edition, September 2007, Year,II. No.18. (Dominique Kapp,Început de război rece pe banchiză, în Le
Monde diplomatique, editia română, septembrie 2007, An,II. Nr.18.)

22
and miles of kilometers are now neighbors101, and other states like China, Japan and
South Korea even though are surrounded by ice banks appear to be interested in the
entrance in the area102.
On the other hand problems like the demographic growth and the global warming
will start a severe fight for the assurance of the vital resources: water, dry land and energy
sources103. For this purpose at Washington, at the beginning of August 2008, has
displayed a Joint Economic Committee under the aegis Energy=the combination between
efficiency and conservation, during which the American president Jimmy Carter speaking
about the energetic crisis form 1977 said: “Excepting the war prevention, this is the
greatest challenge our countries have to deal with” and the president of the Joint
Economic Committee-Sen Chuck Schumer said : “One of the good things resulting after
the oil shock of the 70s was the dramatic impulse towards the conservation of the
energy”104.
In the near future the great oil exporters as well as the great importers will have to
think over a more rational input because a thoughtless use would bring disastrous effects
over the environment as well as over the world political climate with serious
consequences on the relations between states, either big or small.

101
Stan Petrescu, The rush over the energetic resources. The hot goal – North Pole, in GeoPolitics, Year
V, No.23,p.46. (Stan Petrescu,Goana după resursele energtice.Ţinta fierbinte –Polul Nord, în
GeoPolitica,An V, Nr.23,p.46.)
102
Dominique Kapp, Quoted work (Dominique Kapp, op.cit.)
103
Paul Hirst, War and power in the 21 century, Antet Printing House, Filipesti de Târg, Prahova ,p.87.
(Paul Hirst,Război şi putere în secolul 21,Editura Antet,,Filipesti de Târg, Prahova ,p.87.)
104
Bob Herhert, The Winning Hand in the Energy game, in Der Spiegel,August.05.1008-
www.spiegel.de/international (Bob Herhert,The Winning Hand in the Energy game, în Der
Spiegel,August.05.1008-www.spiegel.de/international)

23
24
25