Sunteți pe pagina 1din 13

c 
            
            
              
              
    

           
 

jY Arcele incastrate la reazeme       


          
           
          
        
          
 

jY Arcul dublu articulate      
            
 !        
    
jY Arcul cu trei articulatii"  #    
       
           

jY Arcul incastrat la reazeme si articulat la cheie     
   

$    


     

½ Y ¦tructura Langer

2 Y ¦istemul Neilsen

3 Y ¦tructuri combinate arce-grinda tirant

¦tructura Langer


%           
$     
&         
   
$          
 
'       
jY        " 
  #
jY            (
jY           


)  *


    Y Y
Y
Y Y

Y
YYYY Y
Y Y
Y YYY
YY Y
 YY
YYY Y
 YY
 Y 
YY Y
Y YY Y
 Y Y
Y Y
YY Y
Y YY
  Y
 Y Y
Y
Y
 !!Y"Y
Y# Y$Y% &Y Y Y
c   +,-.+,++  
     

Y
YYY'YY 
Y Y
Y Y Y YY
 YY 
Y
Y Y
Y
Y&Y

(!YY Y 
Y&
Y
Y
)Y Y Y YY Y*Y YY
 
Y  Y Y YY Y
YY &YY
YYYY Y Y
YYY% Y& YYY &YYY+Y Y+Y
Y Y 
Y Y Y Y
YY
YYY Y
YYY
YYYYYY ,
 YYY+-Y
YYY Y Y
Y.Y'&Y Y
Y ! &

Y Y&
Y Y.--Y Y Y/
YY Y 
Y
 Y
YY
Y  Y
Y &Y Y 
Y Y
Y  0  Y
YY
Y Y
 Y-Y Y

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

$ / 

$       
  %        
           
        
  
            
  "  #       
  "   #      
  

c      +,0-     
 1/ c 2 !   $   

c ) 3 
 45 
c 
676 +0+
   /   8 c   % +,99
  :c +,39c  +39 
" 1/ #

c  +++ "/

; #


$   $        "  #

% 
$       
* 7  +--6 c! 
    
 +445    
 
8    
    
  &  
     3- 
 3+   
<  5-- 
c         % 
 .,      


     

jY coduri cu calea sus
jY coduri cu calea jos
jY coduri cu calea la mijloc

c  

 $ 7 ! *
$  $ = $ *  
$ = c    +,<9
 5 
    
! 95-    +0+3 


c   

> *
!  +,<-+,<3  +4
 +,<3
  8 6
): 7&  ): 7
! 00-  ,5- 
 9<.- 


c   
8 *
c  ?   
c  & !  +5 +,.9
!   <5<5  
 9405  +45
 599 
    

 : 

c       @