Sunteți pe pagina 1din 2

Dosar nr.

3-1965/2021
(2-21104944-12-3-14072021)

HOTĂRÎRE
în numele Legii
(dispozitiv)

31 decembrie 2021 municipiul Chișinău


Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani,
instanța de judecată în componența,
președintele ședinței, judecător – Paniș Alexei,
grefier – Onica Victoria,

examinând în ședință de judecată publică acțiunea de contencios administrativ


inițiată de Clima Vladislav împotriva Președintelui Republicii Moldova, privind
anularea actului administrativ individual defavorabil,
în conformitate cu prevederile art. 224 din Codul administrativ și art. 241 din
Codul de procedură civilă, instanța de judecată;
hotărăște:
Se admite acțiunea de contencios administrativ inițiată de Clima Vladislav
împotriva Președintelui Republicii Moldova.
Se anulează Decretul Președintelui Republicii Moldova cu nr.104-IX, emis la 28
mai 2021 „privind revocarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr.1747-VIII
din 2 septembrie 2020”, precum și decizia de respingere a cererii prealabile, cu
nr.2/2-06-231 din 25 iunie 2021.
Ca efect al admiterii acțiunii reclamantului, ultimul se consideră repus în funcția
administrativă deținută pînă la emiterea decretului anulat, avînd în vedere
caracterul executoriu al hotărîrii în cauză.
Hotărârea poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30
(treizeci) de zile de la momentul pronunțării dispozitivului, prin depunerea cererii
de apel la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani. Motivarea apelului se prezintă la
instanţa de apel în termen de 30 de zile de la data notificării hotărîrii motivate. Dacă
se depune împreună cu apelul, motivarea apelului se depune la instanţa de judecată
care a emis hotărîrea contestată.
Președintele ședinței,
judecător Paniș Alexei