Sunteți pe pagina 1din 3

HARTA LECŢIEI

AUTORUL
……………………………..

TITLUL
………………… PERSONAJELE
……………….… ……………….........................
…………….…… ...………………......................
…………............ ......………………...................
.........

TIMPUL
...........................................................
LOCUL Numărul alineatelor
……………..........................…......... ….................
........................................................... Numărul fragmentelor
…................

VOCABULAR
:………………
……................... Învăţătura lecţiei
...................…… .................................................................
........................... .................................................................
........................... ................................................................
...........................
...........................
...........................
........................... EXPRESII FRUMOASE DIN TEXT
........................... _______________________________________
........................... _______________________________________
........................... _______________________________________
_______________________________________
____________
CARACTERIZAREA PERSONAJELOR

Notează în tabel caracteristicile fiecărui personaj:


chibzuită, lacomă, agilă, vicleană, leneşă, harnică,
gospodină, profitoare, prevăzătoare.

CIOCĂNITOAREA
VEVERIŢA
…………………
……...……………
….........................
…...........................
.............……........
...........……............
.............................
...............................
.............................
...............................
.............................
...............................
.............................
..............................
.............................
...............................
.............................
....

Ordonează evenimentele lecţiei:

S-ar putea să vă placă și