Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA: 20 mai 2011


CLASA: I
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala cu clasele I-VIII Finteuşu Mic
ÎNVĂŢĂTOARE: MUREŞAN ANAMARIA
ARIA CURRICULARĂ: Arte
DISCIPLINA: Educaţie muzicală
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Interpretarea
CONŢINUTURI: Nuanţe
ELEMENT DE CONŢINUT: ,, A sosit vacanţa!”

TIPUL LECŢIEI: formare de priceperi şi deprinderi


SCOP: dezvoltarea auzului muzical, formarea deprinderii de a cânta corect

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să cânte individual şi în grup cântece însuşite anterior;
O2- să reţină linia melodică şi conţinutul de idei al cântecului nou;
O3- să redea linia melodică şi textul cântecului nou, individual şi în grup;
O4-să utilizeze nuanţări adecvate în cântarea colectivă sau individuală, potrivit conţinutului de idei şi
caracterului melodiei;
O5- să păstreze poziţia şi respiraţia corectă în timpul cântatului;
O6- să interpreteze refrenul cântecului cu bătăi din palme;
O7- să dovededească interes şi plăcere de a cânta.
RESURSE: umane- 13 elevi
temporale- 45 minute

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: demonstraţia, explicaţia, exerciţiul, conversaţia, observaţia, problematizarea,
demonstraţia, jocul didactic.
Mijloace didactice: planşă cu anotimpul primăvara,coşuleţ, fişe cu versurile cîntecelelor.
Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

BIBLIOGRAFIE:
● Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti 1998;
● Stanciu Alexandru-Chirilă; Stanciu Emilia, Abecedar muzical pentru cl.I, Craiova, Ed. Gh.Cârţu Alexandru,
1995
● Motora-Ionescu Ana, Îndrumător pentru predarea muzicii la cl. I-IV; Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică
SCENARIUL DIDACTIC

Momentele Strategia
Conţinutul activităţii
lecţiei didactică
Evaluare
Forme
Mijloace
Metode şi de
de
procedee organiza
învăţare
re
1 2 3 4 5 6

1. Moment Se asigură un climat de ordine şi disciplină necesar


organizatoric desfăşurării în bune condiţii a lecţiei. conversaţia frontal
Se pregătesc materialele necesare desfăşurării activităţii.
Se stabileşte ţinuta corporală la ora de educaţie
muzicală.

2. Activităţi Exerciţii prevocale:


muzicale Propun elevilor să-şi imagineze că se află într-o pădure,
apoi vor executa câteva exerciţii de respiraţie.
Recit versurile:

„Spatele de scaun rezemăm


Pieptul înainte îl îndreptăm
Trandafirul roşu cu drag mirosim, exerciţiul
Şi rostim: capacita
Ce frumos miroase floarea !” explicaţia frontal tea de a
rezolva
“ - Balonul mare acum îl umplem observaţia sarcinile
Deci cu toţii aer în el să suflăm!” date

Urmăresc realizarea unei respiraţii ample, lungi şi bine


dozate.

Exerciţii de dicţie:
Exerciţii de dicţie şi de respiraţie prin jocul: “Repetă
după mine!”
“Trenul pleacă de la gară capacita
Şi străbate-ntreaga ţară. tea de a
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, rezolva
Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu.” sarcinile
date

Exerciţii de încălzire vocală : exerciţiul


- vocalize cu ajutorul vocalelor a, e, i, o, u;
- vocalize pe sunetele arpegiului gamei Do explicaţia frontal
- explic, demonstrez, execut concomitent cu elevii şi
urmăresc corectitudinea exerciţiilor. observaţia

demonstraţia

3. Joc: ,,Ghiceşte cântecul” conversaţia coşuleţ


Reactualizarea Într-un coşuleţ se află bileţele cu versuri din cântecele exerciţiul frontal bileţele
cunoştinţelor învăţate . După citirea biletului elevii ghicesc despre ce jocul cu
cântec este vorba, apoi îl cântă. La refren toţi bat din didactic versuri
palme.
● Bate vântul frunzele”
● ,,Floricele pe câmpii,
Hai să le-adunăm copii...”-,,Vine, vine primăvara”
● ,,Sunt în lume atâtea lucruri”

4. Captarea Observând planşa ,,Vara” , discutăm despre anotimpul în conversaţia frontal planşă
atenţiei care ne aflăm. observaţia

4. Anunţarea Anunţ tema lecţiei şi obiectivele operaţionale propuse,


temei şi a pe înţelesul elevilor. Scriu titlul lecţiei pe tablă. conversaţia frontal
obiectivelor Voi anunţa titlul noului cântec pe care îl vom învăţa în
ora de azi: ”A sosit vacanţa”.

5. Executarea Cântarea model


unor activităţi Recit versurile cântecului apoi cânt model. conversaţia
de formare de explicaţia
priceperi şi 1.Suntem mici, ne bucurăm, problemati
deprinderi C-a sosit vacanţa mare, zarea
Fete şi băieţi cu toţii,
Ne luăm la revedere!
Refren:
Da,da,da,
A sosit vacanţa!
Da,da,da,
A sosit vacanţa!

2.Vom uita abecedarul frontal


Şi caietele de-acum demonstra
Şi cerneala din stilouri ţia
Se va face toată scrum.
Refren:……………

3.Cu cireşe colorate


La ureche ca cercei,
Vom zburda pe câmpul verde
Şi vom fi ca nişte zmei.
Refren:……….

4.Vom culege floricele


Peste tot vom alerga,
Pân-la toamnă timpul zboară
Ca şi iarna sania.
Refren:

5.Draga noastră-nvăţătoare
Noi acum vă mulţumim, capacita
Sănătate şi mult bine,
tea de a
Din inimă vă dorim!
Refren............... cânta
după
cerinţe

Învăţarea cântecului
Se învaţă cântecul cu întreaga clasă. Se cântă cu elevii
primele două versuri ale primei strofe, apoi următoarele
două versuri. Se cântă întreaga strofă. Se va proceda la
fel şi cu a doua strofă, apoi se cântă împreună tot
cântecul.

Cântarea cu nuanţa potrivită


Împreună cu elevii, voi cânta menţinând ritmul.

Cântarea cu mişcare corporală


Elevii cântă cu text şi utilizează aplaudă la refren.

capacita
6. Obţinerea explicaţia tea de a
performanţei Interpretarea se realizează: exerciţiul frontal reproduce
- pe grupe alternative de fete-băieţi; pe grupe cântecul
- pe rânduri; individu învăţat
- întreg colectivul. al

7. Activităţi de Se fac aprecieri generale asupra participării elevilor la conversaţia frontal


încheiere activitate.

S-ar putea să vă placă și