Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE

DATA: 20.03.2018
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ,,Ovidiu Drimba”- Lugașu de Jos /(Școala Primară nr.1 Lugașu de Sus)
ÎNVĂȚĂTOAREA: Ardelean Andreea
OBIECTUL: Comunicare în limba română (CLR)
CLASA: Pregătitoare
SUBIECTUL: Sunetul ,,” și literele ,,” și ,,â” de tipar
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ,,Primăvara”
TIPUL DE LECȚIE: Dobândire de noi cunoștințe
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
DISCIPINE INTEGRATE: - Muzică și mișcare (MM)
-Arte vizuale și abilități practice (AVAP)
COMPETENȚE SPECIFICE:
CLR:
1.1 Identificarea semnificației unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar și rar;
1.2 Identificarea unor infoormații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar;
1.3 Identificarea sunetului inițial și final dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din propoziții rostite clar și rar;
2.1 Pronunțarea clară a sunetelor și a cuvintelor în enunțuri simple;
3.1 Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari și mici de tipar;
4.1 Trasarea elementelor grafice și a contururilor literelor, folosind resurse variate;
MEM:
1.1 Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0-31;
MM:
3.2 Executarea unui dans cu mișcare repetată, pe un cântec simplu, din folclorul copiilor;
AVAP:
1.1 Sesizarea semnificației unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen, care reflectă un context familiar.
OBIECTIV FUNDAMENTAL: Familiarizarea elevilor cu sunetul și litera ,,”
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
OO1: -să identifice litera inițială a cuvintelor date;
OO2: -să intoneze cântecul ,,Drag mi-e jocul românesc...” asociind mișcările de dans corespunzătoare;
OO3: -să vizualizeze povestea literei ,,”;
OO4: -să despartă corect cuvintele în silabe;
OO5: -să identifice sunetul ,,” ;
OO6: -să traseze după contur litera ,,”;
OO7: -să coloreze corespunzător indicațiilor.
METODE ȘI PROCEDEE: metoda cadranelor, conversația, explicația, metoda floare de lotus, cântat, pași de dans, observația.
MIJLOACE DE ÎNVĂȚARE: laptop, tablă, fișe de lucru, plașă cu metoda floare de lotus, șablon litera ,,”, sârmă plușată.
FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuală, în cerc, în perechi.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Etapele lecției/ OO Strategii didactice Evaluare


Dozare timp Conținutul lecției Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare
1.Moment -Se asigură condițiile optime pentru
organizatoric 2` desfășurarea lecției.

-Se pregătesc materialele necesare


desfășurării lecției.
2. O1 -Reactualizarea cunoștințelor o vom -metoda -planșă cu -frontală -aprecieri
Reactualizarea realiza prin metoda floare de lotus floare de floarea de verbale
cunoștințelor lotus, lotus, cartonașe
anterior -Pe petalele florii sunt scrise literele: T, conversația cu cuvinte
dobândite 5` A, M, D, V, E, iar copiii numiți vor
extrage un cartonaș cu o imagine, pe care
o lipesc pe petala corespunzatoare. Copiii
trebuie să despartă în silabe cuvintele și
să identifice litera inițială

-După găsirea inițialelor fiecărei cuvânt,


se deschide și cel de-al doilea vagon,
copiii vor găsi următorul pitic.
3.Pregătirea O2 -Pentru realizarea acestei etape, -pași de dans -port popular -în cerc -observare
psihologică 4` pregătesc o elevă din clasele mari, -cântat sistematică
îmbrăcată în port popular, eleva v-a intra -aprecieri
în clasă, împreună cu copiii vom verbale
identifica hainele de româncuță și vom
identifica țara, România căreia îi
aparține.
-Intonăm împreună cu copiii ,
cântecelul ,,Drag mi-e jocul românesc”
cu mișcare.

-După cântec adresez copiilor


următoarele întrebări:
-Despre ce am cântat?
-Când am învățat acest cântec?
4. Anunțarea -Azi vom învăța sunetul ,,” și -Explicația -frontală
subiectului și a literele ,,â” și ,,” de tipar
obiectivelor 1` -De azi vom putea scrie și citi cuvintele
ROMÂNIA , român și româncuță.
5.Dobândirea -Se vizualizează,, Povestea literei ,,” – -conversația -planșe, tablă, - frontală -observare
noilor O3 Alfabetul din Povești Editura EDU. explicația cretă, laptop, sistematică
cunoștințe 8` -După vizualizarea filmulețului așez trei povestea literei -aprecieri
imagimi pe tablă. verbale
-Fiecare imagine v-a fi denumită de
copii, după care reprezentăm grafic
O4 cuvântul și scriem literele din care este
format cuvântul.

___ ___ ___ ___


oo oo oo o

O5 RO-MÂ-NI-A
___ ___
ooo oo

PÂI-NE

___ ___
oo oo
MÂ- NĂ

-Litera ,,â” se folosește tot timpul în


interiorul cuvintelor.

5.Fixarea noilor O4 -Pentru realizarea acestei etape voi folosi -observația, -fișă de lucru -frontală, -aprecieri
cunoștințe 5` O5 metoda cadranelor. conversația, individală verbale ,
O6 -Fiecare elev primește o fișă de lucru exercițiul obsevare
(Anea 1) cu următoarele patru exerciții: -metoda sistematică
1. Colorează cu verde litera ,,” și cu cadranelor
roșu litera ,,â”.
2.Desparte în silabe cuvintele și
identifică poziția literei ,,â”
3.Scrie litera inițială a fiecărei cuvânt și
citește cuvântul obținut.
4.Trasează după contur litera ,,”

6. Evaluare 4` O6 -Elevii trrebuie să formeze din sârmă -expliacția -sârmă plușată, -în perechi -evaluarea
plușată litera ,,”, după care primesc un șablon lucrărilor
șablon cu harta României, pe care trebuie România
să scrie ,,ROMÂNIA”
7.Activitate O7 -Fiecare elev primește un șablon al literei -explicația, -fișă de colorat -individuală -observarea
recreativă 15` ,,” pe care trebuie să o coloreze și să o colorarea, litera ,,” și sistematică,
orneze cu accesorii; ochi, pălărie, guriță, lipit accesorii expoziția
musteață, etc. pentru ornarea
literei
8. Încheierea -Felicit copiii pentru efortul și atenția -conversația -vagon, ptici, -frontală -observarea
lecție.i 1` depusă, după care le permit să se uite și recompense sistematică
în al treilea vagon al trenului.
-Aici copiii vor găsi următorul pitic.
Albă ca Zăpada le oferă niște
recompense pentru găsirea celor trei
pitici.

S-ar putea să vă placă și