Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECȚIE

DATA: 20.03.2018
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ,,Ovidiu Drimba”- Lugașu de Jos /(Școala Primară nr.1 Lugașu de Sus)
ÎNVĂȚĂTOAREA: Ardelean Andreea
OBIECTUL: Matematică și explorarea mediului (MEM)
CLASA: Pregătitoare
SUBIECTUL: Adunarea și scăderea cu 1-5 unități
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ,,Primăvara”
TIPUL DE LECȚIE: fixare și consolidare
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
DISCIPINE INTEGRATE: - Comunicare în limba română (CLR)
-Arte vizuale și abilități practice (AVAP)
COMPETENȚE SPECIFICE:
MEM:
1.1 Recunoașterea și scrierea numerelor în concentrul 0-31;
1.4 Efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0-31, prin adăugarea/ extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulțime dată;
1.5 Efectuarea de adunări și scăderi prin numărare și reprezentări obiectuale în concentrul 0-31.
CLR:
1.2 Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar.
AVAP:
2.2 Exprimarea ideilor și trăirilor personale, în aplicații simple, specifice artelor vizuale.
OBIECTIV FUNDAMENTAL: Fixarea și consolidarea adunărilor și scăderilor cu 1-5 unități în concentrul 0-10.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
OO1: -să rezolve corect exercițiile propuse;
OO2: -să participe cu interes la joc;
OO3: -să rezolve corect calcule de adunare și scădere în concentrul 0-10, cu 1-5 unități.
OO4:-să coloreze fișa de lucru conform codului de culori.
METODE ȘI PROCEDEE: metoda cubul, conversația, exercițiul, explicația
MIJLOACE DE ÎNVĂȚARE: cubul, tabla, panou cu imaginea de Primăvară, fișe de lucru, fișe de colorat.
FORMA DE ORGANIZARE: frontală, pe grupe, individuală.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Etapele lecției/ OO Strategii didactice Evaluare


Dozare timp Conținutul lecției Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare
1.Moment -Se asigură condițiile optime pentru
organizatoric 2` desfășurarea lecției.
-Se pregătesc materialele necesare
desfășurării lecției.
2. O1 -Reactualizarea cunoștințelor o vom -metoda -cubul -frontală -aprecieri
Reactualizarea realiza prin metoda cubul. cubul, verbale
cunoștințelor -Numesc elevii care vor veni în față, vom explicația,
anterior arunca cubul în sus și rezolvăm exercițiul
dobândite 6` exercițiile:
1.Numără crescător până la 10.
2.Numără descrescător de la 10 la 0.
3.Care este vecinul mai mic al numărului
10?
4. Care este vecinul mai mare al
numărului 9?
5.Ce înțelegem prin adunare?
6.Ce înțelegem prin scădere?

-După rezolvarea fiecărei părți al


cubului, vom putea deschide următorul
vagon, pentru a căuta următorul pitic.
.
3.Pregătirea O2 -Pentru realizarea acestei etape, împart -joc -farfurii, -grupe -observare
psihologică 5` elevilor cartonașe în trei culori: roșu, furculișe și sistematică
galben și albastru. boabe de fasole -aprecieri
-Copiii care au aceeași culoare fac parte verbale
din aceeași grupă, astfel vom obține trei
grupe .
-Elevii din fiecare grupă trebuie să ia pe
rând pe o furculiță boabe de fasole și să
se deplaseze cu ea până la un anumit
punct delimitat. După ce, fiecare elev din
grupă a reușit să ducă boabele la locul
delimitat, se numără boabele de fasole
ajunse la destinație. Grupa câștigătoare
este grupa care a reușit să ducă cât mai
multe boabe de fasole la destinație.
-Elevii trebuie să fie foarte atenți la
deplasare, deoarece grăbindu-se boabele
vor cade de pe furculiță.
4. Anunțarea -Azi ne vom face exerciții de adunări și -Explicația -frontală
subiectului și a scăderi.
obiectivelor 1`

5.Fixarea și -Aflându-ne în anotimpul Primăvara, am -conversația -planșe, tablă, - frontală, -observare


consolidarea pregătit copiilor, un panou cu Zâna explicația, cretă, individuală sistematică
cunoștințelor 8` Primăverii. Pe acest panou sunt flori și exercițiul -aprecieri
insecte, pe care în decursul orei le vom verbale
număra.
-Fiecare elev primește câte o fișă de
O1 lucru.
-Pe fișa de lucru (Anexa1), se regăsesc
O3 următoarele întrebări:
1. Câte flori sunt pe rochia Zânei
Primăverii?
2. Identifică câte insecte sunt pe panou.

-După aceste exerciții de numărare vom


trece la calcule:
1. Câte flori roz și galbene sunt?
3+4=7
2.Câte flori galbene și albastre sunt?
4+5=9
3. Câte insecte sunt în total?

6.Evaluare 5` O3 - Evaluarea se va realiza prin rezolvarea -exercițiul, - fișă de lucru -verificarea


unei fișe de lucru cu adunări și scăderi. explicația -individuală fișei de lucru
(anexa 2)

7.Activitate -Se împarte copiilor o fișă de colorat, iar -explicația - fișă de colorat -individuală -observarea
recreativă 15` ei trebuie să coloreze fișa conform sistematică,
codului de culori: expoziția
1-galben
2-verde
4-albastru
5-maro

8. Încheierea -Felicit copiii pentru efortul și atenția -conversația -vagon, ptici, -frontală -observarea
lecție.i 1` depusă, după care le permit să se uite și recompense sistematică
în următorul vagon al trenului.
-Aici copiii vor găsi următorul pitic.

S-ar putea să vă placă și