Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECȚIE

DATA: 16.05.2017
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr.1 Derna
ÎNVĂȚĂTOAREA: Cheregi Andreea
OBIECTUL: Dezvoltare personală (DP)/ Științe ale naturii
CLASA a II-a a IV- a
SUBIECTUL Importanța normelor de igienă pentru învățare/ Lumima. Fenomne legate de lumină
Învățarea poate fi un joc frumos dacă știi să
joci!
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE ,,Abilități si atitudini de învățare” ,,Energie-surse și efecte”
TIPUL DE LECȚIE Mixtă Mixtă
FORMA DE REALIZARE Activitate integrată Activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE -Comunicare în limba română (CLR) -Limba și literatura română
-Arte vizuale și abilități practice (AVAP) -Arte vizuale și abilități practice (AVAP)
COMPETENȚE SPECIFICE DP Științe ale naturii.
3.1 Realizarea unui program zilnic de activități, 1.1 Identificarea unor relații între corpuri în
cu sprijinul adulților; cadrul unor fenomene și procese
AVAP
3.2 Prezentarea condițiilor (instrumente,
1.2 Evidențierea caracteristicilor diferitelor
persoane, contexte) care fac învățarea ușoară categorii de elemente de limbaj plastic, în
sau dificilă. compoziții în mediul încpnjurător și în imagini.
CLR
3.1 Citirea unor mesaje scrise , întâlnite în
mediul cunoscut.
AVAP
2.2 Realizarea de creații funcționale sau
estetice folosind materiale și tehnici elementare
diferite.
OBIECTIV FUNDAMENTAL Dezvolatrea capacității de a organiza timpul, Familiarizarea cu sursele de energie.
pentru a avea succes școlar.
OBIECTIVE OO1:-să participe activ la joc; OO1:-să citescă un textla prima vedere , care
OPERAȚIONALE OO2:-să realizeze un program zilnic; oferă informații importante;
OO3:-să citească sfaturile corespunzătoare OO2:-să identifice sursele de lumină;
întrebărilo; OO3:-să transcrie un text scurt;
OO4:- să realizeze desene despre activitățile de OO4:-să realizeze un desen despre sursele de
învățare. energie.

METODE ȘI PROCEDEE Conversația, jocul, explicația, citirea, munca în Conversașia, jocul, explicația, citirea.
perechi.
MIJLOACE DE ÎNVĂȚARE Manual, materiale pentru desfășurarea jocului, Fișă de lucru.
caiete.
FORMA DE ORGANIZARE Frontală, individuală, în perechi și în grupe. Frontală.

DESFĂȘURAREA LECȚIEI
ETAPELE OO CONȚINUTUL LECȚIEI ETAPELE OO CONȚINUTUL LECȚIEI EVALUARE
LECȚIEI / CLASA A II-A LECȚIEI / CLASA A IV-A
DOZARE DOZARE
TIMP TIMP
1.Moment Activitate directă 1.Moment Activitate directă
organizatoric/ -Se asigură condițiile optime organizatori -Se asigură condițiile optime
5` pentru desfășurarea activității; c pentru desfășurarea activității;
-Aerisirea sălii de clasă; / 5` -Aerisirea sălii de clasă; -Se fac
-Pregătirea materialelor necesare -Pregătirea materialelor necesare aprecieri
desfășurării activității. desfășurării activității. verbale asupra
copiilor

2.Verificarea O2 Activitate directă 2.Verificarea Activitate indirectă -Se apreciază


cunoștințelor -Orele trecute la DP, am vorbit cunoștințelo -Alcătuiește 2 propoziții cu verbal copiii
teoretice / 5` despre cum învățăm și despre r teoretice și cuvântul ,,electric”.
programele noastre zilnice. a temei
pentru acasă
-Pentru a ne aminti puțin despre / 5`
cele vorbite, vă rog, ca împreună
cu colegul de bancă să întocmiți
un program zilnic al vostru.

După finalizarea programului


zilnic, numesc două perechi să -Mijloace de învățământ:
prezinte în fața clasei programul -caiet
lor zilnic. -Forme de organizare:
-individual

3. Pregătirea O1 -Pregătirea psihologică se 3.Pregătirea Activitate directă


psihologică/ realizează printr-un joc. psihologică/ -Această etapă se va realiza
7` -Împart elevii în două grupe. 7` printr-o ghicitoare:
Grupa 1 –copiii care extrag ,,Ziua e, noaptea dispare”
culoarea roz. (lumina)
Grupa 2 – copiii care extrag -(Elevul este integrat în jocul
culoarea verde. clasei a II-a pentru a nu se simți
-Așez elevii în două coloane. singur și discriminat)
-Fiecare membru din cele două
coloane trebuie să ia dintr-un bol
cât mai multe semințe cu o
furculița, iar apoi trebuie să-l
ducă într-un anumit loc și să-l
toarne în acel bol, după aceea se
reîntoarce îi dă furculița
următorului membru și jocul
continuă.
-La final va câștiga grupa care a
transportat mai multe semințe.
-Membrii grupelor trebuie să se
deplaseze încet, cu atenție,
încercând să transporte cât mai
multe semințe.
-Aplaudăm grupa câștigătoare.
Metode și procedee:
-jocul.
-Mijloace de învățământ:
-semințe, furculițe și boluri
-Forme de organizare:
-în 2 coloane
4.Anunțatrea Activitate directă 4. Activitate directă
temei și a -Ne-am jucat acest joc pentru a Anunțarea -Azi vom învăța despre
obiectivelor/1 observa că, și jucându-ne putem temei și a ,,Lumină”.
` învăța foarte multe lucruri (am obiectivelor /
învățat să lucrăm în echipă, să 1`
acceptăm sfaturile colegilor și să
fim atenți la ceea ce facem).
-Tema de azi va fi una foarte
frumoasă și anume: ,, Învățarea
poate fi un joc dacă știi să joci!”
5.Însușirea Activitate directă 5.Însușirea Activitate directă -Se apreciază
noilor -Am mai pregătit un joc pentru noilor -Soarele este sursa de lumină elevii verbal
cunoștințe/ voi, dar înainte trebuie să cunoștințe / naturală pentru Sistemul nostru
15` răspundem la trei întrebări! 15` Solar.
1. Când învăț? -Lumina poate fi produsă și de
2.Cât învăț? unele surse artificiale.
O3 3. Cum învăț? O1 Activitate indirectă
O1 -Răspunsurile la aceste trei -Citirea individuală a txtului
întrebări esențiale le găsim în despre lumină (Anexa 1)
manual, pagina 26. Numesc
elevii să citească răspunsurile la -Completarea unei fișe de lucru
aceste întrebări. prin care trebuie să recunoască
sursele de lumină(Anexa 2).
-Citim, după care analizăm trei O2
texte despre atitudinea copiilor -Metode și procedee:
față de învățare. Stabilim - citire, conversații, exercițiul.
învățătura fiecărui text. -Mijloace de învățământ:
-fișe de lucru, imagini.
-Urmează jocul promis. Pentru -Forma de organizare
10 minute suntem reporteri. -frontal, individual
Elevii din băncile de la perete O3
vor fi reporterii, iar elevii din
băncile de le fereastră vor fi
intervievații.
-Întrebările reporterului :
1. Ai un program zilnic de
activitate?
2.Îți place să înveți?De ce?
3.Ce discipline te atrag foarte
mult?
4. Ce calificative ai?
-După interviu, numesc
reporterii să prezinte datele
obținute.

6.Fixarea O4 Activitate indirectă/directă 6. Fixarea O4 Activitate directă/indirectă -Aprecieri


cunoștințelor/ -Se prezintă elevilor 9 proverbe, cunoștințelo -Fixarea cunoștințelor se va verbale
10` pagina 27. r/ realiza printr-un desen. Elevul
-Fiecare elev trebuie să realizeze 10` trebuie să realizeze un desen prin
un desen cu privire la activitățile care să ilustreze principalele
de învățare și al activităților surse de lumină.
libere. Ce îți place să faci?, Cum
îți place să înveți? -Metode și procedee:
-Scrie pe desenul tău și citatul -desen/pictură
care ți-a plăcut cel mai mult! -Mijloace de învățământ:
-foaie de desen , creioane
-Cu desenele copiilor, realizăm colorate/acuarele
un colaj. -Forma de organizare
-individual, frontal.
7. Evaluare/ Activitate directă 7. Evaluare/ Activitate directă
Aprecieri -Aeastă etapă o vom realiza Aprecieri -Evaluarea se realizază printr-o
5` numind 2 elevi, care vor 5` fișă de lucru (Anexa3).
concentra într-o propoziție cele -Verificarea fișei de lucru se
învățate la ora de DP realizează frontal.

-Metode și procedee:
-
-Mijloace de învățământ:
-fișe de lucru
-Forma de organizare
-individual, frontal
9. Încheierea -Ne-am descurcat foarte bine și 9.Încheierea Activitate directă
lecției/2` mă bucur că ați fost activi toată lecției/ 2` -Se fac aprecieri asupra modului
ora. de desfășurare al activității.
-Se oferă recompense elevilor -Te-ai descurcat foarte bine!
-Mulțumesc elevilor că au fost
activi toată ziua.

S-ar putea să vă placă și