Sunteți pe pagina 1din 2

REACȚIA DE COMBINARE

A+B→C
I Reacție de combinare intre 2 substanțe simple
a) Oxigen + Metal = oxid de metal
aO2 + 4M → 2M2Oa a-valența metalului
- in condiții obișnuite Pt și Au nu reacționează cu O2
b) Oxigen + Nemetal = oxid de nemetal
- Halogenii și gazele rare nu reacționează
aO2 + 4E→ 2E2Oa a-valența nemetalului
de combinare cu oxigenul se numesc arderi ( vii și lente)
c) metal + halogen → halogenură de metal
d) hidrogen + nemetale → Hidruri moleculare
- cu X2 → HX
- cu O2 → H2O
- cu S, Se, Te → hidracizii corespunzători
- cu N2 → NH3
- cu C → CH4 Nu reacționează cu : As,Sb,Si, Ge, B
e) hidrogen + metale puternic electropozitive → hidruri ionice
2M + xH2 →2 MHx
f) metale + sulf → sulfură de metal
2M + xS → M2Sx
- nu reacționează Au, Pt și Ir
g) metal puternic electropozitive + azot → nitruri
6M+xN2 → 2M3Nx
h) metal + fosfor → fosfuri
P4 + 12Na → 4Na3P
i) nemetal + nemetal
2S + C → CS2
II Reacție de combinare intre o substantă simplă și una compusă
a) oxid inferior + oxigen → oxid superior
2CO + O2 →2CO2
b) halogenură inferioară + halogen → halogenură superioară
PCl3 + Cl2 → PCl5
III. Reacții de combinare intre două substanțe compuse
a) oxid metalic/ oxid bazic + apă = hidroxid de metal
MO + H2O → M(OH)2
b) oxid nemetalic/anhidride acide + apă → acid
N2O5 + H2O → 2HNO3
SO2 + H2O ↔ H2SO3
c) amoniac + acid → sare de amoniu
NH3 + HCl → NH4Cl
d) oxid de metal + oxid de nemetal → sare
CaO + SO3 → CaSO4
e) reacții de combinare cu trei reactanți

REACȚIA DE DESCOMPUNERE
A →B+C
I. Compușii binari → elementele componente
a) Reacții endoterme
2HgO → 2Hg + O2↑
b) Electroliză
2H2O → 2H2 ↑+ O2↑
2NaCl →2 Na + Cl2
c) Alte cazuri
4CuO → 2Cu2O + O2↑ temperatură
2H2O2 → 2H2 O + O2↑ catalizator
II. Descompunerea unor baze insolubile
2M(OH)a → M2Oa + aH2O
III. Descompunerea unor oxoacizi slabi
a) H2SO3, H2CO3
b) HClO
IV. Descompunerea sărurilor
a) Carbonații metalelor alcalino-pământoase și grele se descompun cu
formare de oxid metalic și CO2
- Carbonații acizi se descompun in carbonați neutri , apă și dioxid e
carbon
b) Azotații metalelor alcaline se descompun in azotiți de metal și oxigen
- Azotații metalelor grele se descompun in oxid de metal, dioxid de azot și
oxigen
- Azotații metalelor nobile se descompun in metal, dioxid de azot și
oxigen
c) Clorații de metal alcalin se descompun in clorură de metal și oxigen
d) Sulfiții acizi se descompun in disulfiți ( la 30 0C,care la incălzire se
descompun in sulfiți și dioxid de carbon)
e) Sulfații acizi se descompun in pirosulfați, apoi in sulfați neutri și
trioxid de sulf
f) fosfații primari se descompun in metafosfați ți apă; fosfații
secundari se descompun in pirofosfați și apă

S-ar putea să vă placă și