Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE EXERCIȚII

1. Completați următoarele ecuații ale reacțiilor chimice:


Mg + O2 → NO + O2 →
Fe + O2 → SO2 + O2 →
Na + O2 → CaO + H2O →
K + O2 → N2O5 + H2O →
P4 + O 2 → N2O3 + H2O →
N2 + O2 → Li2O + H2O →
C + O2 → Cl2O + H2O →
C + O2 → NH3 + H2SO4 →
Fe + Cl2 → P4O10 +H2O →
Ca + Cl2 → CaO + SiO2 →
Au + Cl2 → Cu(OH)2 →
Pt + Cl2 → H2CO3 ↔
Na + Br2 → HClO →
Li + H2 → Ca(HCO3)2 ↔
Se + H2 → AgNO3 →
Ca + H2 → KClO3 →
Cl2 + H2 → NaNO3 →
Hg + S → CuCO3 →
K+S→ Cu(NO3)2 →
Li + N2 → AgOH →
Mg + N2 → NaHSO3 →
P4 + Na → Na2S2O5 →
S+C→ NaHSO4 →
NO2 + O2 + H2O → Na2S2O7 →
CaOCl2 →

2.Se dau schemele de reacție:


Mg + a → b CaCO3 → a + b↑
H2 + a → c Ca + c → a
S+a→d a +d → h
d+a→e C+c→e
e+c→f f+c→d
b + c → Mg(OH)2 e + d + CaCO3 → g h = var stins

- Identifică substanțele corespunzătoare literelor și scrie ecuațiile reacțiilor chimice.

2. Un metal alcalino-pământos X reacționează cu sulful și formează un compus ionic ce


conține 42,857% , procente de masă, ioni metalici. Determină metalul și scrie ecuația
reacției chimice corespunzătoare transformării.

3. Scrieți ecuațiile chimice pentru reacțiile de combinare dintre (poți utiliza sistemul periodic
al elementelor):
a) elementul X, a cărui anion monovalent este izoelectronic cu gazul rar din perioada a 3-a ,
și elementul A, a cărui cation monovalent este izoelectronic cu anionul monovalent al
elementului X;
b) Elementul X și elementul A, dacă știi că un atom de X are masa de 3,8193x10-23 grame iar
atomii elementului A au pe stratul M 6 e- ;
c) Elementul X și elementul A, dacă 44,8 litri de X in condiții normale cântăresc 4 grame iar
22,4 litri de A in condiții normale cântăresc 28 grame.A și X sunt gaze cu molecule
diatomice
d) Dintre două substanțe compuse A și X , dacă produsul rezultat are raportul atomic
H:C:O= 2:1:3;
e) Dintre două substanțe compuse A și X , dacă produsul rezultat are raportul de masă
Ca:O:H= 20:16:1;

4. Scrieți ecuațiile chimice pentru reacțiile de descompunere a următoarelor substanțe


chimice:
a) sare de potasiu a unui oxiacid al clorului, care conține: 31,836% K și 28,979% Cl
b) compus chimic in care raportul atomic este K:Cr:O = 2:2:7
c) mineral in care raportul de masă Cu:C:O:H = 64:12:40:1

S-ar putea să vă placă și