Sunteți pe pagina 1din 16

2020 > TOAMNA < Comenzi CaliVita: https://comenzicalivita.calivita4.

me/

Social Media Entrepreneurship

Fă click și
distribuie
>

CALIVITA
cGMP
cu
ușurință!
>

NOUL
AQUARION
NEWS MESAJUL PREȘEDINTELUI CALIVITA INTERNATIONAL

Vita
FIŢI FERICIŢI,
FIŢI SĂNĂTOȘI
Din ce în ce mai des auzim expresii de genul „în toții că distribuirea informațiilor în spațiul virtual și pe
vremurile grele și apăsătoare pe care le trăim”. Nici eu platformele sociale nu este doar un mod de relaxare,
nu pot afirma că ultimele luni au fost ușoare. Familiile, ci poate ajuta și la construirea afacerii.
viața și speranța într-un viitor mai bun ale multora Noua aplicație CaliVita SME este un instrument
dintre noi au avut mult de suferit. extraordinar cu ajutorul căruia îți poți crea brandul
Dar suntem încă aici. Trăim momente fără prece- personal online și îți poți dezvolta afacerea din con-
dent și învățăm să ne adaptăm din mers. Inovația se fortul și siguranța propriei locuințe sau de oriunde
naște din necesitate. Acum, că am văzut cât de ușor își te-ai afla, direct pe smartphone.
poate pierde echilibrul societatea în care trăim, am Dacă încă nu ai făcut-o, descarcă acum aplicația
căpătat un nou respect pentru lucrurile cele mai noastră gratuită și începe să îți construiești propria
importante și mai necesare în viață: sănătatea și rela- afacere online.
țiile dintre oameni. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru forța de
Mulți vor fi de părere că pandemia globală ne-a care ați dat dovadă în această perioadă și pentru spri-
privat de toate acestea, eu însă nu sunt de acord. jinul permanent. Vă mulțumesc că ați făcut loc în ini-
Simplul fapt de a-i vizita pe cei dragi fără teama de a mile și viețile voastre familiei CaliVita.
le pune lor sau nouă viața în pericol a devenit mai Fiți fericiți, fiți sănătoși și distribuiți cu drag!
valoros decât oricând.
Am învățat să ne sacrificăm libertățile
personale pentru a-i proteja pe ceilalți.
Data de 1 ianuarie 2020 nu trebuia să
marcheze doar începutul unui nou an,
ci al unei noi decade, al unei noi ere – al
unei noi perioade de normalitate. Anul
acesta însă ne-a învățat ce înseamnă
schimbarea. Tot ce trebuie să facem e să
luăm hățurile în mâini și să ne asigurăm
că schimbarea va fi pozitivă.
Dintre nenumăratele căi pe care am
ales să le urmăm, personal sau în cadrul
companiei, doresc să vorbesc despre
una aparte.
Afacerea CaliVita se bazează pe relații
personale, pe comunitate și pe distribu-
irea și împărtășirea valorilor noastre cu
ceilalți. Iar în ultimele luni am învățat cu
CALINEWS

GERRY HARGITAI
PREȘEDINTE ȘI FONDATOR
URMĂRIŢI-MĂ PE FACEBOOK @CALIVITA.PRES ȘI PE INSTAGRAM #CALIPRES
2
REȚEA NEWS

Milioane de persoane din întreaga lume au ales să se bucure de beneficiile pe


care CaliVita le oferă membrilor săi: independenţă, siguranţă financiară și o
viaţă de calitate, garantată de produsele excelente pe care compania ni le
pune la dispoziţie. Prelungește-ţi calitatea de membru și bucură-te în
continuare de aceste beneficii! Ai două posibilităţi.

RĂMÂI CU NOI
ȘI ÎN 2021!
1. PRELUNGIRE AUTOMATĂ,
PE TOATĂ DURATA ANULUI
Nu trebuie să ai grija menținerii calității de membru fiindcă, în cazul în
care cumperi și folosești constant produsele companiei, calitatea ta de
membru se va prelungi automat pe anul următor, cu condiția ca valoarea
cumulată a PC ce revin produselor cumpărate să fie de 170 PC în anul
respectiv.

2. PERIOADA OBIȘNUITĂ DE PRELUNGIRE


În cazul în care consideri că valoarea cumulată a PC ce revin produselor
pe care le-ai cumpărat și pe care planifici să le cumperi până la sfârșitul
anului nu va atinge limita necesară, acum ai posibilitatea să îți prelungești
calitatea de membru cumpărând o singură dată. Între 1 septembrie și 31
decembrie 2020, cumpărând produse în valoare de 66 PC pe o singură
factură, îți poți prelungi calitatea de membru pe anul viitor, păstrându-ți
astfel cheile viitorului tău în propriile mâini.

Sugestie:
CALINEWS

Cumpără noul D-drops Family Pack și îţi poţi reface depozitele de vitamina D, prelungindu-ţi în
același timp calitatea de membru până pe data de 31 decembrie 2021, fără stres.

3
NEWS PRODUSE CALIVITA

DACĂ PENTRU TINE CALITATEA E IMPORTANTĂ, ATUNCI

CALIVITA
ESTE SOLUȚIA
În zilele noastre, consumul de vitamine și suplimente alimentare este un
fenomen răspândit și acceptat la scară largă. În plus, prevenția și menținerea
sănătății au devenit și mai importante după evenimentele din 2020. Însă,
din păcate, lucrul căruia nu i se acordă o importanță suficientă este calitatea.
CALINEWS

4
PRODUSE CALIVITA NEWS

În multe cazuri, clientul alege un produs doar pe baza preţului sau a ingredientelor. Chiar dacă îmbunătăţirea semnificativă a
calităţii vieţii poate fi obţinută doar cu suplimente de calitate, calitatea unui produs este luată în considerare doar foarte rar.

CALITATE ȘI SIGURANȚĂ
Compania CaliVita a acordat întotdeauna o importanţă deosebită calităţii. Aceasta înseamnă că, din
momentul achiziţionării materiilor de bază, trecând prin procesul de producţie, transportul produsu-
lui la client și până la finalul perioadei de valabilitate, produsul trebuie să demonstreze o calitate
foarte ridicată. Din momentul stabilirii acestor standarde, compania noastră a furnizat doar produse
de cea mai înaltă calitate.
Suplimentele alimentare CaliVita sunt deja produse în condiţii farmaceutice, respectând criteriile GMP
(Good Manufacturing Practices – Bunele practici de fabricaţie). Este important de verificat care sunt con-
diţiile în care se poate plasa un supliment alimentar pe piaţă și ce nivel de calitate au suplimentele deja
disponibile. De exemplu, în Ungaria doar 5% dintre suplimentele alimentare disponibile pe piaţă sunt
produse în facilităţi ce aplică GMP.

PRODUSE DE CEA MAI ÎNALTĂ CALITATE


În momentul de faţă, compania noastră respectă cGMP, Bunele
practici de fabricaţie curente, ceea ce înseamnă că, practic, produ-
sele noastre au o calitate superioară suplimentelor alimentare
obișnuite, acesta fiind cel mai înalt standard existent la ora actuală.
Acest standard asigură fabricaţia unor produse eficiente și superioa-
re, sigure pentru consumul uman. Spre deosebire de GMP, cGMP
sunt actualizate și îmbunătăţite în permanenţă, pe baza celor mai
recente rezultate ale cercetărilor știinţifice. cGMP presupun testarea
fiecărei serii și lot de materii prime, precum și a fiecărei serii și lot de
produs finit, în toate etapele procesului de fabricaţie.
Aplicarea cGMP înseamnă că fiecare produs CaliVita în parte
îndeplinește cele mai înalte standarde de calitate, siguranţă și
eficacitate. Atrage atenția consumatorilor
asupra acestui fapt, deoarece
calitatea este un criteriu foarte
important la achiziționarea unui
supliment alimentar!
CALINEWS

W W W.CALIVITA.COM
5
NEWS POVESTE DE SUCCES

INTERVIU
cu
Barbara și Kamil Fudali,
noii Silver Palm Managers
CaliVita
CALINEWS

26
POVESTE DE SUCCES NEWS

ACTIVITATEA NOASTRĂ
ESTE FOARTE
APRECIATĂ
Voi aţi ales Share Marketing sau acesta v-a ales pe voi? De ce avem nevoie pentru succes?
La tot pasul în viață trebuie să facem alegeri. Acestea se referă E greu să oferi un răspuns definitiv. Pentru unele persona-
atât la lucrurile simple, de zi cu zi, cât și la cele cu adevărat lități cu anumite trăsături de caracter este mai ușor să
importante, de genul ce persoană ne dorim să fim în viitor sau atingă succesul, și nu doar în Share Marketing. Printre
cu ce vrem să ne ocupăm. La fiecare pas facem alegeri care ne acestea se numără gândirea pozitivă, autodisciplina, res-
definesc pe noi înșine și ceea ce se întâmplă în jurul nostru. ponsabilitatea și implicarea și, mai presus de toate, răbda-
Consider că activitatea noastră și dorința de a fi independenți rea. Însă nu există un tipar general valabil. Am fost plăcut
au fost motivele pentru care am ales Share Marketing și surpsinși de dezvoltarea și entuziasmul multor membri ai
CaliVita®. Am început această activitate în momentul în care rețelei noastre, indiferent că lucrează full time, au trei copii
am terminat facultatea și, când ne-am făcut primele idei și sau sunt timizi. Aceștia continuă să primească premii, să
planuri de viață, am înregistrat un succes modest. Prima noas- fie apreciați și să avanseze. Mulți sunt de părere că liderul
tră călătorie de afaceri la Seminarul Succesului ne-a demon- este o persoană care vorbește întotdeauna pe un ton
strat însă că activitatea noastră este foarte apreciată și că per- ridicat și se află în centrul atenției, dar nu e adevărat. După
soanele implicate în acest business sunt autentice și pozitive. părerea noastră, un lider e o persoană întotdeauna gata să
treacă la acțiune, care te poate sprijini, găsește oricând o
Aţi făcut greșeli pe parcurs? soluție sau îți poate sugera ce să faci. Evident, unele trăsă-
turi de caracter conferă un anumit avantaj, dar, pe termen
Sigur că da, multe! Întotdeauna poți face ceva mai bine sau lung, nu determină cine va avea succes și cine nu.
diferit. Însă am tras concluziile de rigoare și ne-am continuat Succesul este determinat de consecvență, acțiune și de
lucrul. Considerăm că greșelile, de multe ori cele subconștien- încăpățânarea cu care urmărești scopul pe care ți l-ai sta-
te, ne permit să învățăm mai rapid și să câștigăm o experiență bilit.
valoroasă. Tot ele ne oferă șansa de a ne îmbunătăți și de a
evolua. Un lucru e sigur: „Dacă nu greșești, nu reușești.” În
zilele noastre mulți nu vor să își asume niciun risc, deoarece le
Care este cel mai potrivit moment să începi acti-
e teamă de consecințe sau de ce va spune lumea. „Toți vor vitatea CaliVita®?
rețeta succesului, dar nimeni nu vrea să audă că eșecul e unul Chiar acum! Întotdeauna. Cel mai important e să încerci.
dintre ingrediente.” Găsește motivația necesară si apucă-te de treabă. Dacă
ezităm și amânăm, nu vom reuși niciodată nimic. Trebuie
Pentru cine credeţi că este ideală CaliVita? să ne facem un plan și să îl punem în aplicare, pas cu pas.
Dacă nu suntem mulțumiți de rezultate, trebuie să iden-
CaliVita® e pentru toată lumea, indiferent de vârstă! Lucrul
tificăm obstacolele, să le depășim și să continuăm. „Nu
extraordinar în legătură cu acest model de afaceri este că
lăsa pe nimeni să îți spună că nu poți face ceva. Dacă nu
nu trebuie să investești bani. Toți consumatorii produselor
încerci singur, nu vei afla niciodată.”
CaliVita® se bucură de toate oportunitățile și beneficiile pe
care le oferă activitatea în această companie. Este un
model fantastic de afaceri, în special pentru tineri. Generația Care sunt planurile voastre pe următorii 5 ani?
din zilele noastre, ca niciuna de până acum, se concentrea- Dorim să ne dezvoltăm în continuare și să stabilim noi
ză complet pe independență și flexibilitate. Dezvoltarea contacte cu toți cei care vor să se alăture miilor de clienți
modelului Share Marketing ne permite deprinderea unor
CALINEWS

satisfăcuți CaliVita®. Ne extindem în permanență structurile


aptitudini foarte valoroase de comunicare, de stabilire și și încercăm să îi ajutăm pe liderii noștri să facă același lucru.
atingere a obiectivelor și de negociere, toate fiind extrem Toți sunt bine veniți.
de utile în viața de zi cu zi.

7
NEWS ONLINE MARKETING

Share marketingul reinventat


Datorită schimbărilor care au avut loc în ultimele luni, soluțiile
online și vânzările rezultate de aici au devenit mult mai impor-
tante decât până acum. În acest scop, am conceput o aplicație
ușor de folosit, care îți permite să ai o prezență de calitate pe
rețelele sociale și te ajută să îți dezvolți afacerea online fără
cunoștințe tehnice speciale.
CALINEWS

8
ONLINE MARKETING NEWS

Valorifică puterea acestui instrument.

rețelelor sociale! Share marketingul


Conectarea la interfețele de rețele sociale reinventat
este ieftină și ușoară și, în același timp, îți Aplicația gratuită nu necesită investiții
oferă acces la un număr nelimitat de per- semnificative, poate fi folosită de oriunde
soane. Dacă îți dorești un succes rapid și și oricând; tot ce îți trebuie este un smart-
spectaculos, trebuie neapărat să iei în calcul phone cu acces la Internet.
și aceste canale de comunicare. Chiar dacă Postările pot fi distribuite pe diferite
Facebook și Instagram sunt foarte populare, interfețe (Instagram, Facebook, Skype,
doar puține persoane profită de potențialul Messenger, Twitter etc.), aplicația
lor, cu toate că aceste instrumente sunt permițându-ți transmiterea mesajului
extraordinare nu doar pentru uzul privat, ci dorit oriunde în lume, nu doar membrilor
și pentru sprijinul afacerii. Însă contează tăi. Astfel îți poți dezvolta propria afacere,
foarte mult cum o faci. Cu imagini de calita- ușor și rapid, bazându-te pe puterea
te proastă sau texte plictisitoare, ai mai mult rețelelor sociale.
de pierdut decât de câștigat. Descarcă aplicația CaliVita SME pe tele-
fonul tău celular și transformă-te într-un
Fă click și antreprenor de succes pe rețelele sociale!
Intră pe site-ul și paginile noastre pentru
distribuie! a învăța cum să folosești aplicația!
Cu ajutorul aplicației mobile unice CaliVita
SME, poți crea și distribui cu ușurință postări
personalizate, cu doar câteva clickuri.
Aplicația îți oferă o întreagă gamă de imagini,
texte și materiale video de calitate, pentru ca
tu să creezi postări despre produse, vânzări,
afacere sau motivaționale. La momentul
actual, există sute de postări din care poți
alege, iar lista este în permanență actualizată.

Personalizează-ți
prezența!
Postările sunt personalizabile: poți modi-
fica textele și poți alege dintre hashtag-uri-
le oferite sau poți crea hashtag-uri individ-
uale. Introducând linkul cu url-ul unic al
MyShop-ului, îți poți redirecționa automat
followerșii către propriul magazin virtual,
generând astfel un venit rapid cu ajutorul

DESCARCĂ
Social Media Entrepreneurship (SME) = un tip de antreprenoriat
APLICAȚIA
ce se bazează pe puterea rețelelor sociale
Rețelele sociale influențează nu doar modul în care oamenii
comunică, ci oferă și o serie de posibilități suplimentare. Cu aju-
ACUM
torul acestui mediu, se creează un nou tip de oportunitate de
dezvolare a afacerii, care nu presupune o infrastructură, investi-
ții sau riscuri speciale, dar prin intermediul căreia poți contacta
CALINEWS

un număr foarte mare de potențiali clienți și îți poți dezvolta


ușor o afacere profitabilă.

9
NEWS PRODUS NOU

Celulele noastre se divizează,


se multiplică și mor pe parcur-

CellXC
sul întregii noastre vieți. Însă
din când în când apar erori în
funcționarea lor, ceea ce are
drept rezultat celule defecte.
Organismul unei persoane Culevit
sănătoase „corectează” singur
aceste celule, însă în cazul
reînnoit!
TIP

unui organism slăbit, pot apă-


rea erori chiar și în cadrul
acestui proces.

În aceste cazuri este extrem de impor- substanţei de origine animală folosită


tant ca organismul să primească toţi înainte, pentru a veni în întâmpinarea
nutrienţii de care are nevoie. Până acum, consumatorilor vegetarieni.
aceasta a fost misiunea îndrăgitului nos- Împreună pentru
tru produs Culevit, care de acum înainte
va fi disponibil în reţea sub denumirea regenerarea celulară
de CellXC. Nu mai sta pe gânduri și alege Cell XC!
Produsul conţine în continuare o combi-
naţie specială de aminoacizi și vitamine
ce sprijină regenerarea organismului în
caz de oboseală accentuată, stare gene- CellXC ingrediente active/capsulă:
Vitamina C ..........................................................30,00 mg
rală proastă sau în urma operaţiilor și
Vitamina B6 ..........................................................1,00 mg
accidentărilor. Ingredientele active pre- Vitamina B2 ..........................................................0,80 mg
vin diviziunea celulară neregulată, spri- Biotină ..................................................................0,03 mg
Arginină ..............................................................78,39 mg
jinind creșterea rezistenţei organismu- Fenilalanină ........................................................33,04 mg
O cantitate mai mare de lui, astfel încât produsul poate fi un Histidină .............................................................31,03 mg
Metionină ...........................................................29,84 mg
supliment de nădejde în diferite terapii,
excipienţi naturali îmbunătăţind calitatea vieţii.
Triptofan .............................................................15,32 mg
Tirozină .................................................................1,27 mg
Nu am modificat ingredientele active Caută noul Cell XC la același preţ în Acid malic ...........................................................23,47 mg
Adenină ................................................................2,26 mg
foarte eficiente din compoziţie, ci am reţeaua CaliVita!
folosit pe cât posibil excipienţi naturali. Mod de administrare: 3-5 x 2 capsule pe zi

Îmbunătăţirile nu s-au oprit însă aici: Avertisment! Dacă sunteți alergic la oricare dintre ingredientele
active sau excipienții din compoziția produsului, nu îl consumați.
am înlocuit tabletele cu capsule, pentru Contraindicat în cazul persoanelor care suferă de fenilcetonurie din
cauza conținutului de fenil-alanină. Ne se recomandă persoanelor
a fi mai ușor de înghiţit. În plus, produ- aflate la dializă și celor cu afecțiuni hepatice. Dacă suferiți de tumori
carcinoide ce produc steroizi, nu consumați produsul. În cazul unei
sul conţine gelatină vegetală în locul afecțiuni existente grave a ficatului sau rinichilor, cereți sfatul medi-
CALINEWS

cului. În caz de ulcer gastric, peptic sau hiperaciditate extremă,


Surse bibliografice: Safety, tolerability, and effect on quality of life of a mixture of
consumul de CellXC trebuie evaluat individual. În caz de hipotiroi-
amino acids and other small molecules in cancer patients - Cancer Biother dism sau hipertiroidism, cereți sfatul medicului înainte de a începe
Radiopharm . 2014 Apr;29(3):124-34. doi: 10.1089/cbr.2013.1573. Epub 2014 Feb 6.
A mixture of amino acids and other small molecules present in the serum sup-
consumul produsului.
presses the growth of murine and human tumors in vivo. Int J Cancer 2013;132:1213.

10 Comenzi CaliVita: https://comenzicalivita.calivita4.me/


PRODUS NOU NEWS

Efect triplu cu

Aquarion
Apa înseamnă viață, iar apa curată înseamnă sănătate.
Aceste cuvinte îi aparțin lui Audrey Hepburn și sunt cum
nu se poate mai adevărate, deoarece consumul apei de
calitate este absolut esențial pentru noi toți.
Acest lucru este și mai important vara, când avem și mai multă nevoie
de lichide. Consumul unei cantități reduse de apă poate cauza o serie
de probleme în organism: constipație, oboseală, deficit de atenție. Pe
lângă o cantitate insuficientă de apă, alimentația nesănătoasă poate
înrăutăți starea de sănătate: consumul de alimente acide forțează orga-
nismul să se concentreze constant pe menținerea pH-ului sângelui,
direcționându-i toată energia pe acest proces, scăzându-i rezistența,
slăbindu-l și crescând riscul de apariție a diverselor afecțiuni. Însă noul
filtru și ionizator de apă Aquarion9 nu produce doar apă potabilă curată,
fără substanțe nocive, ci, datorită efectului triplu, consumul regulat al
acestei ape poate avea un efect benefic asupra organismului.

1 Efect antioxidant
Apa antioxidantă alcalină ionizată eliberează moleculele nestabile din orga-
nism, numite radicali liberi, care atacă celulele din exterior și sunt responsa-
bile de procesul de îmbătrânire a țesuturilor. ORP (potențialul de oxido-redu-
cere) reprezintă un număr ce indică potențialul de oxidare și reducere al unei
soluții. Cu cât valoarea ORP este mai mică, cu atât mai mare este efectul de
Aquarion
reducere, adică antioxidant, al soluției. Valoarea ORP a 2 dl de suc de portoca- purificator de apă și ionizator
le este de -200, -250 mV; în schimb, ionizatorul Aquarion poate produce apă
cu o valoare ORP între -400mV și -850mV.

2 Hidratare
Capacitatea de hidratare a apei ionizate este mult mai mare decât cea a
apei de la robinet. Cum este posibil acest lucru, din moment ce ambele conțin
molecule de apă? Ei bine, moleculele de apă se lipesc una de cealaltă, formând
așa-numitele clustere (16-18 molecule în apa de la robinet). În apa ionizată, mole-
culele au legături ionice și, drept rezultat, formează clustere mult mai mici (de circa
6 molecule), care pot pătrunde direct în celule, datorită dimensiunii reduse.

3 Alcalinizare
Mediul acid este un un mediu propice pentru majoritatea bacteriilor ce
cauzează afecțiuni. Într-un corp acidifiat, bacteriile încep să se multiplice și pot
cauza probleme serioase. Un alt pericol major este acela că majoritatea acizi-
lor ce se acumulează sunt legați de grăsimi, acizii fiind responsabili de apariția
obezității. Echilibrul acido-bazic al organismului poate fi restabilit cu ajutorul
consumului regulat de apă alcalină, care în majoritatea cazurilor poate inacti-
va bolile ce au apărut deja și, în plus, poate îmbunătăți starea de sănătate în
câteva zile. De asemenea, după câteva săptămâni de consum regulat, schim-
bările devin vizibile, deoarece digestia se normalizează, pe măsură ce pH-ul se
reface, nepermițând acumularea în exces a acizilor grași, care sunt distruși și
neutralizați.
CALINEWS

Consumă zilnic apă de la Aquarion9 și corpul tău îți va mulțumi!


Comenzi CaliVita: https://comenzicalivita.calivita4.me/ 11
NEWS SĂNĂTATE, STIL DE VIAȚĂ

PREGĂTEȘTE-ȚI
SISTEMUL
IMUNITAR!!

O DATĂ C U S O S I R E A LU N I LO R R E C I D E TOA M N Ă Ș I
I A R N Ă , N E P R E G ĂT I M D E U N ATAC S U S Ț I N U T A L
AG E N Ț I LO R PATO G E N I A S U P R A O R G A N I S M U LU I.
D I N F E R I C I R E Î N S Ă , FA R MAC I A N AT U R I I N E V I N E
Ș I D E AC E A S TĂ DATĂ Î N A J U TO R.
V I R AG O : P U T E R E A P L A N T E LO R Î M P OT R I VA
AG E N Ț I LO R PATO G E N I
Virago este un preparat complex pe narea globulelor albe, care ajută la pre-
bază de plante, ale cărui ingrediente venirea răcelilor, le reduc semnificativ
sprijină funcționarea sănătoasă a siste- durata și ameliorează severitatea
mului imunitar și ajută organismul în simptomelor.
lupta împotriva agenților patogeni. •••
••• Pau d’Arco este folosit de sute de
Frunzele de măslin au un efect ani în medicina tradițională în caz de
antimicrobian, antiinflamator și anti- infecții și astm. Efectul său imunosti-
oxidant. Sunt, de asemenea, eficiente mulant a fost demonstrat de o serie
în cazul infecțiilor bacteriene și fun- de studii, însă prezintă și efect anal-
gice, iar ceaiul preparat din frunze de gezic și antiinflamator.
măslin este folosit pe post de antipi- •••
retic. Gheara mâței este folosită de secole
••• pe post de antiinflamator și în caz de
Echinaceea inhibă dezvoltarea pato- infecții. Datorită efectului de întărire a
genilor ce provoacă gripa și, în același sistemului imunitar, este utilizată în tra-
CALINEWS

timp, întărește sistemul imunitar. tamentul bolilor cauzate de diferiți pato-


Ex­tractul de Echinaceea sprijină funcțio- geni.

12 Comenzi CaliVita: https://comenzicalivita.calivita4.me/


SĂNĂTATE, STIL DE VIAȚĂ NEWS

recomandă în special
persoanelor predis-
puse la herpes sau
răceală.
•••
Vitamina D: Pentru
o funcționare norma-
lă a sistemului imuni-
tar
Dacă nu vrei să fii
doborât de gripă iarna
aceasta, începe chiar
acum să consumi vita-
mina D. Vitamina D contribuie la funcțio-
narea normală a sistemului imunitar și un
nivel adecvat din această substanță
poate reduce numărul de cazuri de gripă
cu până la 90%, ajutându-ne să rezistăm
atacului patogenilor.
Produsul lichid cu vitami-
na D de la CaliVita, D-drops,
este gustos și ușor de dozat,
Zincul stimulează dezvoltarea celule- fiind ideal pentru întreaga
lor sistemului imunitar și s-a demonstrat familie. În plus, acum îl poți
că poate inhiba proliferarea agenților cumpăra în Pachetul 3+1 la
patogeni ce cauzează răceala, reducând un preț excelent.
durata și severitatea afecțiunilor trac- CUMPĂRĂ VIRAGO ȘI
tului respirator superior.
••• DDROPS FAMILY PACK ÎN
Aminoacidul lizină nu poate fi produs NOUL AMBALAJ ȘI PREGĂ
de organismul uman, cu toate că oferă o
protecție eficientă împotriva anumitor TEȘTETE DE TOAMNĂ ȘI DE
patogeni. Suplimentarea cu lizină se IARNĂ!

PACHETUL D-DROPS
3+1
te așteaptă
într-un nou ambalaj!

Fa-ti rezerve de soare pentru la


CALINEWS

toamna, sistemul tau imunitar va


avea nevoie de ele!
Comenzi CaliVita: https://comenzicalivita.calivita4.me/
13
NEWS PRODUS NOU

Ne bucurăm să vă anunțăm că
#glamUp a fost lansat în
CaliVita și nimic nu-i poate sta
în cale. Mulți dintre voi ați
încercat deja produsul, ați avut
o experiență pozitivă și nu vă
mai puteți imagina cum ar fi
fără el. Am selectat câteva
dintre aceste mărturii.

glamUp.
Să ne pregătim de

#
Comenzi CaliVita: https://comenzicalivita.calivita4.me/ Tu l-ai încercat?
„Folosesc #glamUp de trei luni și am „Are un gust surprinzător de plăcut
observat îmbunătățiri vizibile la nive- și se prepară foarte ușor.” Bojan K
lul tenului. Pielea este mai puțin rida-
tă, mai strălucitoare, iar petele s-au Conform experienței noastre, pentru ca
atenuat. Am observat și ameliorarea un produs să devină preferatul consumato-
problemelor capilare.” Mojca P. rilor, aroma este foarte importantă. Ne
bucurăm să vă aducem la cunoștință faptul
Secretul sunt ingredientele. Conținutul că #glamUp are un gust delicios de citrice.
ridicat de colagen și compoziția comple- Chiar dacă conține colagen de origine Tu ce mai aștepți?
xă, naturală, conferă produsului #glamUp
unicitate pe piață. Cele 10 grame de cola-
bovină, unii consumatori preferă #glamUp
în locul băuturilor răcoritoare în zilele de
Niciodată nu ai fost
gen pe doză sunt responsabile de fermita- toamnă. mai aproape de o
tea pielii, iar acidul hialuronic oferă o
hidratare adecvată. În plus, antioxidanții
Nu în ultimul rând, suntem foarte atenți
la puritatea produsului. #glamUp nu conți-
piele sănătoasă și
naturali din compoziție protejează pielea ne conservanți, coloranți, adaos de zahăr fermă!
împotriva factorilor nocivi (de ex. radiațiile sau GMO.
UV) și îi întăresc capacitatea antioxidantă.
„Sunt foarte satisfăcută de rezultate,
„Folosesc #glamUp de o lună juma- pot afirma că produsul este excelent și
te și petele de pe piele au devenit mai voi continua să îl folosesc regulat (și
deschise la culoare. Prețul pare ridicat deoarece coenzima Q10 îmi dă energie
la început, dar cred că e acceptabil, pentru întreaga zi). Bineînțeles, îl voi
ținând cont de calitate și ingrediente. recomanda tuturor celor care doresc să
Mă bucur că are și CoQ10 în compozi- își mențină tinerețea și prospețimea și
ție, pe care oricum o consum.” Valerija să aibă articulații flexibile.” Maja K.
M.
CALINEWS

Surse bibliografice: Effects of a Combination of Water-Soluble Coenzyme Q10 and Collagen on Skin Parameters and Condition: Results of a Randomised, Placebo-Controlled, Double-Blind Study - Žmitek K et al., Nutrients. 2020 Feb 27;12(3).; Ingestion of an
Oral Hyaluronan Solution Improves Skin Hydration, Wrinkle Reduction, Elasticity, and Skin Roughness: Results of a Clinical Study - Imke Göllner, et al., J Evid Based Complementary Altern Med. 2017 Oct; 22(4): 816–823.; Beneficial Effects of Collagen
Hydrolysate: A Review on Recent Developments - Hongdong Song Bo Li. Biomed J Sci & Tech Res; Oral supplementation with specific bioactive collagen peptides improves nail growth and reduces symptoms of brittle nails - Doris Hexsel et al., J Cosmet
Dermatol. 2017;1–7.; Dietary compound ellagic acid alleviates skin wrinkleand inflammation induced by UV-B irradiation - Ji-Young Bae et al., Experimental Dermatology 2010; 19: e182–e190. ; A randomized controlled trial on the efficacy and safety of a
food ingredient, collagen hydrolysate, for improving joint comfort - P. Benito-Ruiz et al., International Journal of Food Sciences and Nutrition, August 2009; 60(S2): 99113; Beneficial Effects of Collagen Hydrolysate: A Review on Recent Developments -
Hongdong Song Bo Li. Biomed J Sci & Tech Res; Collagen hydrolysate for the treatment of osteoarthritis and other joint disorders:a review of the literature - Alfonso E. Bello et al., Current Medical Research and Opinion® Vol. 22, No. 11, 2006, 2221–2232

14
SHARE MARKETING NEWS

PROFILURI DE SUCCES
Sofia David, București
(Schachinger László)

Gizella Bente, Târgu Mureş


(Dr. Etelka Anebtawi)

Dr. Minodora Antonovici, Iaşi Adina Vaida, Constanţa


(Dr. Maria Chihaia) (Rodica Simion)

Dr. Sempronia Georgina Ţîrnea, Timişoara Dragos-Cornel-Alexandru Dominte, București


(Codruţa-Daniela Ţîrnea) (Ec. Eufrosina Irina Macovschi)
Viorel-Ion Udrescu, Dănciuleşti Alin GeorgeMilitaru, București
(Marin Voiculescu) (Carmen Paula Dominte)

Carmen Paula Dominte, București (Dragos-Cornel-Alexandru Dominte), Rudi Tanase, București (Alin Militaru), Sanda Florentina
Popa, București (Rudi Tanase), Carmen Buneci, București (Sanda Florentina Popa), Valentin Dublea, București (Carmen Buneci),
Prof. Ştefan Penciu, Otopeni (Sofia David), Ec. Eufrosina Irina Macovschi, Buzău (Prof. Ştefan Penciu), D-na Domnica Barbu,
Pojogi-Cerna (Valentin Dublea), D-na Viorica Cantoriu, Râmnicu Vâlcea (D-na Domnica Barbu), dna Gabriela Iolana Krizsala,
Câmpulung (D-na Viorica Cantoriu), Dr Romulus Danciu, Costeşti (dna Gabriela Iolana Krizsala), Marin Voiculescu, Costeşti (Dr
Romulus Danciu)
Viorel-Ion Udrescu, Dănciuleşti (Marin Voiculescu), D-na Viorica Cantoriu, Râmnicu Vâlcea (D-na Domnica Barbu), dna Gabriela
Iolana Krizsala, Câmpulung (D-na Viorica Cantoriu), Dr Romulus Danciu, Costeşti (dna Gabriela Iolana Krizsala), Marin
Voiculescu, Costeşti (Dr Romulus Danciu), Dl Ion-Leonid Vlad, București (Viorel-Ion Udrescu), Dl. Ion Militaru, Campulung (Dl
Ion-Leonid Vlad), Dna Petruta Codrianu-Dumitru, Buzău (Dl. Ion Militaru), Ms. Lucretia Astefanoaie, Braşov (Dna Petruta
Codrianu-Dumitru), Laurentiu Vaida, Constanţa (Adina Vaida)

Dorin-Ovidiu Rus, Cluj-Napoca (Voichiţa Lucia Rus), Valer Morar, Gârbou (Dorin-Ovidiu Rus), Emanuel-Andrei Mureşan, Cluj-
Napoca (Valer Morar), Ana-Maria Graur, Cluj-Napoca (Miluca Pop), Ana-Teodora Oprea, Constanţa (Maricica Chenaru), Ana
Manza, Constanţa (Adina Vaida), Eva Toth, Satu Mare (Pirót Balázs), Gabriela Donckele, Pucioasa (Mariana Plop),

Ing. Elena Diana Ţîrnea, Timişoara (Dr. Sempronia Georgina Ţîrnea), Ionuţ Adrian Sîrbu, Ohaba-Forgaci (Doru Bot), Maria Vişan, Timişoara (Claudia
Adella Bot), Tiberiu Ţîrnea, Timişoara (Ing. Elena Diana Ţîrnea), Melania Chiru, Blejoi (Gabriel Guţu), Neguta Moise, Buzău (Melania Chiru), Aura
Durbaca, Buzău (Neguta Moise), Maria Vasilescu, Boldeşti-Scăeni (Aura Durbaca), Alina Diaconescu, Câmpina (Maria Vasilescu), Andreas Bogdan
Andreias, Câmpina (Alina Diaconescu), Elena Dragnea, Câmpina (Andreas Bogdan Andreias), Daniela Liliana Radu, Câmpina (Elena Dragnea), Dr.
Raluca-Elena Pal, Grămeşti (Cristian Pal), Radu-Dinu Antonovici, Iaşi (Dr. Minodora Antonovici), Monica Mihalcea, Constanţa (Rodica Simion),
Florenţa-Iulia Dumitrel, Cumpăna (Monica Mihalcea), Elena Mocanu, Constanţa (Maricica Chenaru), Florentina Munteanu, Constanţa (Elena
Mocanu), Ana Voicu, Valu lui Traian (Nicoleta-Gabriela Geageac), Alexandra-Iuliana Melentiev, Palazu Mare (Laurentiu Vaida), Denisa Ilie,
București (Elena Dumitrescu), Florin Bacria, Vânători-Neamţ (Denisa Ilie), Virgil Mihail Stancu, București (Iulian Dragne), Ioana Mihaela Florea,
Oradea (Veronica Jurca), Elena Cosoreanu, Brăila (Oana Claudia Kocsis), Mihaela Simionov, Tulcea (Dr. Mihaela Sofia Dănescu), Manuela
Sumanaru, Bârnova (Gabriela Donckele), Nicoleta Gabriela Moldoveanu, Hărman (Dr. Maria Chihaia), nr.15 Ionel Marius Dumitru, Crângurile (Ana
Dumitru), Liliana Matei, Giroc (Mihaita Elena Postelnicu), Mihai Husanu, Lugoj (Liliana Matei), Lidia Oprean, Cluj-Napoca (Mihai Husanu), Serban
Negroiu, Reghin (Lidia Oprean), Gratiela Teodora Blindu, București (Serban Negroiu), Iuliana Schek, Marghita (Ms. Lucretia Astefanoaie), Patricia
Moisa, Marghita (Iuliana Schek), Anghelina Ciotlos, Alba Iulia (Patricia Moisa), Loredan Enuta, Constanţa (Anghelina Ciotlos) Vlad Zancescu,
Focşani (Luminiţa Obreja), Gabriela Zancescu, Focsani (Vlad Zancescu), Alin-Stefan Enuta, Constanţa (Loredan Enuta), Renata Sommer, Buduslău
(Alin-Stefan Enuta), Viorel Fanaca, Armeni (Med. Lucian Musteaţă), Lavinia Calugaru, Albina (Dr. Livius Ţîrnea), Loredana Ioana Mandru, Iaşi
(Luminiţa Obreja), Neli-Angela Craciun, Focşani (Med. Lucian Musteaţă), Carmen Ciobotaru, Pantelimon (Eva-Ella Papp), Iancu Gheorghe
Vadrariu, Lugoj (Darius Georgiu), D-nul. Andrian Simionov, Tulcea (Mihaela Simionov), Ms Anca Stanca, București (Andreea-Miruna-Irina Ciucă)
DN Daniel Gabriel Gheorghiu, Iaşi (Dnu Cristea Sergio Valentino), Madalina Roxana Rosca, Braşov (Dr. Dorian Roşca), Claudia Crizantina Roatis,
București (Victoria Voicu), Elena Doina Gavrila, Buşteni (Ileana Andruc), Gheorghe Adrian Sfura, Oşorhei (Eugenia Margareta Bolga), Carmen
Georgeta Tonca, Popeşti-Leordeni (Claudia Crizantina Roatis), Daniel Florin Gicoveanu, Piatra-Neamţ (László Dezsy), Florentina Corina Dumitru,
Dumbrăviţa (Maria Hulhuţă)

Corina Chesaru, Galaţi (As Margareta Ciuntu), Theodor Pitea, Câmpina (Ing. Doina Nilă), Adrian Sebastian Babuciu, Braşov (Alexandru-Bogdan Andruc), Iulian Maftei,
Bacău (Dr. Maria Chihaia), Radu-Dinu Antonovici, Iaşi (Dr. Minodora Antonovici), Ionela-Maria Chirila-Macovei, Iaşi (Dr. Minodora Antonovici), Paraschiva Mois, Cluj-
Napoca (Voichiţa Lucia Rus), Calin Gabor, Vladimirescu (Denisa Claudia Necse), Adriana Drăgoi, Constanţa (Maricica Chenaru), Cristian Nicolae Coşlenco, Constanţa (Dl
Ionut Baliban), Aura Tudosa, Galaţi (Estera Bulugu), Dr. Domnica Ioana Chiotan, București (Dr. Mihai Aurelian Grosu), Maria-Magdalena Iacob, Constanţa (Teodor Raus),
Cristina Andreea Pascu, București (Verginia Zvancu), Daniela Nutu, București (Cristina Petrov), Ioana Simion, Valu lui Traian (Dna Petruta Codrianu-Dumitru), Alexandra
Paunescu, București (Niculina Săraru), Bogdan Chetrianu, Sărata-Monteoru (Mihaela Filote), Manuela Sumanaru, Bârnova (Gabriela Donckele), Ioana Olaru, Conţeşti
(Ioan Eusebiu Velcu), nr.15 Ionel Marius Dumitru, Crângurile (Ana Dumitru), Dl. Ioan Mudura, Oradea (Dr. Domnica Ioana Chiotan), Dl Ionut Baliban, Oradea (Dl. Ioan
Mudura), Florin Abracel, Puieşti (Laura Chihaia), Iuliana Schek, Marghita (Ms. Lucretia Astefanoaie), Teodor Raus, Havârna (Cristian Nicolae Coşlenco), Patricia Moisa,
Marghita (Iuliana Schek), Anghelina Ciotlos, Alba Iulia (Patricia Moisa), Loredan Enuta, Constanţa (Anghelina Ciotlos), Verginia Zvancu, București (Maria-Magdalena
Iacob), Maria Mihaila, Curtea De Arges (Luminiţa Obreja), Alin-Stefan Enuta, Constanţa (Loredan Enuta), Renata Sommer, Buduslău (Alin-Stefan Enuta), dna Maria Zamfir,
Siretu (Săuceşti) (Dr. Carmen Schwalb), Niculina Săraru, Cumpana (Cristina Andreea Pascu), Anuta Creanga, Săpânţa (Maria Creanga), Monica Demenescu, Racovita
(Lavinia Calugaru), Viorel Paraschiv, Băile Govora (Viorica Paraschiv), Anisoara Bursucanu, Breazu (Florica Pop), Monica Adina Madescu, București (Anisoara Bursucanu),
Mirela Rosca, Târgu Mureş (Monica Adina Madescu), Alina Elena Antoce, Rusenii Vechi (Mirela Rosca), Tibisor Marian Miron, Miercurea-Ciuc (Alina Elena Antoce), Ana
Nicolau, Suceava (Ioana Simion), Loredana Ioana Mandru, Iaşi (Luminiţa Obreja), Andreea Camelia Iozu, Popeşti-Leordeni (Ana Nicolau), Alexandru Agreci, București
(Tibisor Marian Miron), Laurentia Sbircea, Vatra Dornei (Gabriela Fagarasanu), Csilla Szabados, Filpişu Mare (Laurentia Sbircea), Ligia Ditoiu, Râmnicu Vâlcea (Emilia
Durdun), Dl Cristian Ioan Marincu, Timişoara (Andreea Camelia Iozu), Carmen Ciobotaru, Pantelimon (Eva-Ella Papp), Vlad Ionut Bejan, Docani (Ligia Ditoiu), DN Daniel
Gabriel Gheorghiu, Iaşi (Dnu Cristea Sergio Valentino), Filoftea Serban, Palazu Mare (Minodora Surugiu), Dn. Florentina Haiu, Oneşti (DN Daniel Gabriel Gheorghiu),
Doamna Rozica Constantin, Valea Lupului (mv Leontina Tanasescu), Valeria Sandu, Voineşti (Doamna Rozica Constantin), Elionora Pastravanu, Dancu (Valeria Sandu),
Alina Tonca, Cluj-Napoca (Dl Cristian Ioan Marincu)
CALINEWS

PE ACEASTĂ CALE FACEM CUNOSCUTE MERITELE ACELOR MEMBRI AI REŢELEI CALIVITA® INTERNATIONAL CARE, PENTRU PRIMA
OARĂ, AU ATINS NIVELUL CEL MAI ÎNALT ÎN ACTIVITATEA LOR ÎN CADRUL REŢELEI, ÎN LUNILE MAI - AUGUST 2020. AM PUBLICAT MAI
SUS NUMELE LOR, ORAȘUL DE DOMICILIU, IAR ÎN PARANTEZĂ NUMELE SPONSORULUI DIRECT.

15
NEWS SHARE MARKETING

Eșuează
Iată că a sosit și toamna. Mai sunt câteva
luni și iar va veni seara aceea specială,
seara în care ne facem planuri pentru anul
ce urmează. Cine-și mai amintește ce a
profitabil
promis la începutul acestui an, cât a reali-
zat și cât a eșuat din ce și-a propus?
Circumstanțele nu sunt niciodată ideale

sau
pentru a realiza ceva, orice. De multe ori
plecăm cu mult avânt să înfăptuim un anu-
mit lucru și eșuăm lamentabil, dând vina
pe cei din jur, pe condițiile sociale, pe
vreme, pe orice sau oricine ne oferă o scuză
care să ne mângâie orgoliul rănit. Totuși,
dacă ne uităm la orice om de succes și îi

lamentabil
studiem atent biografia, vom observa că a
avut parte de multe eșecuri și a făcut des-
tule greșeli până la obținerea „trofeului
final”.
Peter Drucker, expert în leadership, spu-
nea: Cu cât un om este mai bun, cu atât va face mai multe greșeli, deoarece va experimenta multe lucruri noi, pe care nu le-a mai făcut nimeni
înainte. Nu aș promova niciodată într-un post de nivel înalt un om care nu a făcut greșeli [...], fiindcă este cu siguranță un mediocru.
Așadar, greșelile și eșecurile ne pavează drumul spre succes, chiar fac parte din proces! Înțelegând acestă perspectivă, vom înțelege
că procesul încercare-eroare-încercare-realizare este unul natural și util pentru dobândirea de experiență. Din dorința de a face totul
perfect și din prima, mulți renunță la visurile lor după primul eșec, mult prea devreme, și eșuează lamentabil.
Calea spre „trofeele manageriale” de la CaliVita (TPM, EM, SM, SPM, GPM), și implicit consacrarea în ierarhia CaliVita, nu este lină, dreap-
tă și nici ușoară. Pentru un lider CaliVita care vrea să joace în „prima Ligă”, a fi rezilient este esențial! Reziliența înseamnă să fii capabil să
depășești și să te adaptezi unei situații în ciuda oricăror obstacole care pot apărea și în ciuda impactului pe care o anumită situație l-ar
putea avea asupra ta.
Vă propun două liste; urmăriți care este abordarea voastră în fața eșecului.

CEL CARE EȘUEAZĂ LAMENTABIL CEL CARE EȘUEAZĂ PROFITABIL

Dă vina pe circumstanțe sau pe alții. Își asumă faptele.

Repetă greșelile din trecut așteptând rezultate noi. Învață din greșelile trecutului și încearcă să facă lucrurile altfel.

Se așteaptă să reușească din prima. Știe că eșecul poate face parte din proces.

Se așteaptă ca lucrurile să meargă din rău în mai rău. Își păstrează o atitudine pozitivă, încrezătoare.

Participă la instruiri și seminarii, urmărește ce e nou la


Își repetă că a învățat tot ce era de învățat în materie de MLM.
Academia CaliVita.

Se bazează doar pe ce e sigur din trecut. Își asumă riscuri noi.

Renunță ușor. Perseverează: o dată și încă o dată etc.

Cere sfaturi de la lideri care au reușit acolo unde și el vrea să


Cere sfaturi de la apropiați fără realizări sau experiență în MLM.
ajungă.

Gândește-te acum, după ce ai terminat etapa de vară la CaliVita, cu ce probleme te-ai confruntat și cum ai reacționat. Dacă ai terminat
conform planificării, felicitări! Dacă nu, secretul pentru a depăși etapa asta dureroasă este să analizezi coloana din dreapta și să te schim-
bi TU. Citește în special ultimul sfat. Succesul vine la pachet și cu dorința de a învăța! Luna aceasta ia-ți angajamentul să faci orice este
nevoie pentru a reuși sau a eșua profitabil! Dacă ești rezilient, eșecurile te pot conduce spre succes! Spre succesul pe care îl meriți!

Marius Galiceanu, DGPM

CALINEWS
2020 > TOAMNA <

• PUBLICAŢIE DE AFACERI ŞI PREZENTARE A REŢELEI ŞI PRODUSELOR CALIVITA ® INTERNATIONAL


• APARE O DATĂ LA TREI LUNI
Social Media Entrepreneurship CENTRUL CALIFORNIA FITNESS: CALEA AVIATORILOR 18 • 307200 GHIRODA • TEL: 0256 217 463 • FAX: 0256 218 603 • E-MAIL: INFO@CALIVITA.RO
Fă click și
distribuie COLECTIVUL DE REDACŢIE MONIKA MORAR (COORDONATOR) • PROF. UNIV. DR. ZENO GÂRBAN (REDACTOR ŞTIINŢIFIC)
>

CALIVITA
cGMP
cu
ușurință!
MARA MARIN (REDACTOR RESP.) • ROBERT BUSI (REDACTOR RESPONSABIL PENTRU EUROPA)
>

NOUL
AQUARION

ADRESA REDACŢIEI: CALEA AVIATORILOR 18 • 307200 GHIRODA • LAYOUT: MIRCEA BUNEA

IMAGINILE DIN REVISTĂ AU DOAR SCOP ILUSTRATIV. EDITORUL NU ÎŞI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU EVENTUALELE GREȘELI DE TIPAR.

S-ar putea să vă placă și