Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele:……………………………

Data:............................

Cuvinte cu înţeles asemănător

Fişă de lucru

1. Înlocuiţi cuvântul cuvintele subliniate cu unele cu înţeles asemănător în


propoziţiile:

Şcolarul învaţă zi de zi. ………………………….învaţă zi de zi.

Zăpada s-a topit. …………………………….…s-a topit.

Patria noastră se numeşte România.

………………….noastră se numeşte România.

2.Uniţi cuvintele cu înţeles asemănător:

pădure guraliv * voinic străbun


vorbăreţ simplu * strămoş vânjos
ager vrăjmaş * liniştit stabil
modest codru * darnic calm
duşman isteţ * statornic generos

3. Tăiaţi cuvântul care nu se potriveşte!


*carte, desen, manual, volum
* zăpadă, deal, nea, omăt
* uimit, mirat, uluit, supărat
* drapel, bancă, steag, stindard
* învăţat, înţelept, citit, încrezut

4. Găsiţi cuvinte cu înţeles asemănător celor date:

vreme -…………………….. * cioban -


……………………………….

zăpadă -……………………….. * supărat -……………………………

fiu - …………………………… * poruncă -………………………………


învăţător -………………………. * luptă -…………………………………

5. Roata meseriilor:

Identificaţi perechile de cuvinte care exprimă aceeaşi meserie şi notaţi-le.


Scrieţi fiecare pereche cu o anumită culoare.

aviator, medic, păstor, dascăl, apicultor,pilot, stupar, doctor,învăţător, cioban

meserii

6. Identificaţi cuvinte cu sens asemănător celor date:

copil -………………, ……………………….., ………………………

îndrumă - …………………………….., …………………………………

priveşte -………………………., ………………………….,


………………...

drum -……………………………, ………………………….., …………….

oştean -…………………………….., ………………………………..

biruinţă -………………………………., ………………………………

7. Alcătuiţi două propoziţii cu cuvintele: „dascăl” şi „învăţător”.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

S-ar putea să vă placă și