Sunteți pe pagina 1din 1

INFORMAȚIA

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul


Aparatului Președintelui Republicii Moldova în trimestrul IV.
N Informații despre deplasare Actul de delegare în deplasare Costul deplasării
r. (scopul, țara/orașul, perioada) (nr. dispoziției/ordinului, cu atașarea actului/persoanele bugetul autorității/ instituției finanțare
delegate) externă
1 2 3 4 5
1. Cheltuieli aferente deplasării
Delegare în Republica Franceză, Ordin nr.AP-104 din 8 noiembrie 2021 acoperite din bugetul
Paris, în scopul participării Aparatului Președintelui R M
la Forumul Păcii. Delegat: Suma totală – 26.8 mii lei
- Maia Sandu – Președintele Republicii Moldova (inclusiv diurnă - 4.3 mii lei,
Perioada 11 – 13 noiembrie 2021 - Cristina Gherasimov – Secretar general al cazare – 9.3 mii lei,
Aparatului Președintelui Republicii Moldova bilete avia – 13.2 mii lei )
2.
Ordin nr.AP-109 din 19 noiembrie 2021 Cheltuieli aferente deplasării
Delegare în Republica România, Delegat: acoperite din bugetul
București, în scopul unei vizite - Maia Sandu – Președintele Republicii Moldova Aparatului Președintelui R M
oficiale de lucru. - Cristina Gherasimov – Secretar general al Suma totală – 4.5 mii lei
Aparatului Președintelui Republicii Moldova cheltuieli pentru diurnă.
Perioada 22 – 23 noiembrie 2021 - Sorina Ștefîrță – Consilier pentru comunicare
publică, purtător de cuvînt al Președintelui
Republicii Moldova
- Alexandru Vdovicenco – Specialist principal în
Secția comunicare cu mass-media a Direcției
comunicare și protocol a Aparatului Președintelui
Republicii Moldova
3.
Delegare în Regatul Belgiei, la Ordin nr.AP-119 din 10 decembrie 2021 Cheltuieli aferente deplasării
Bruxelles, în scopul participării la acoperite din bugetul
lucrările Summit-ului Parteneriatului Delegat: Aparatului Președintelui R M
Estic. - Maia Sandu – Președintele Republicii Moldova Suma totală – 8.2 mii lei
- Cristina Gherasimov – Secretar general al (inclusiv, diurnă – 3.0 mii lei
Perioada 14 - 16 decembrie 2021 Aparatului Președintelui Republicii Moldova bilete avia – 5.2 mii lei )
Total 39.5 mii lei