Sunteți pe pagina 1din 24

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la transmiterea unor bunuri


------------------------------------------------------------

În temeiul art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea
publică a unităților administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂȘTE:

1. Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul consiliilor locale, din


proprietatea statului, administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în
proprietatea unităților administrativ-teritoriale, gestiunea instituțiilor de
învățământ aflate în subordinea administrațiilor publice locale, bunurile conform
anexei.

2. Ministerul Educației și Cercetării, în comun cu autoritățile publice


locale, va institui comisiile de transmitere și, în termen de 30 de zile, va asigura
transmiterea bunurilor indicate în anexă, conform prevederilor Regulamentului
cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 901/2015.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul educației
și cercetării Anatolie Topală
3

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.

LISTA
bunurilor care se transmit din proprietatea statului, administrarea Ministerului Educației și Cercetării,
în proprietatea unităților administrativ-teritoriale

Nr. Consiliul raional/ Denumirea bunurilor distribuite Unitatea de Prețul unei Cantitatea Valoarea de
crt. municipal măsură bucăţi, lei bilanț, lei

1 2 3 4 5 6 7
1. Anenii Noi Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 2 764, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 10 800, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 10 480, 00

Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 4 1 192, 00


române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 2 396, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 2 290, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 20 700, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 20 380, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 10 750, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 25 1 250, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 25 735, 50
4

1 2 3 4 5 6 7
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
2. Basarabeasca Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 4 1 528, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 20 1 600, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 20 960, 00

Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 8 2 384, 00


române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 4 792, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 4 580, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 60 2 100, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 80 1 520, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 10 750, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 20 1 000, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 20 590, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
3. Bălți Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 16 6 112, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 80 6 400, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 80 3 840, 00

Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 32 9 536, 00


române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 16 3 168, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 16 2 320, 00
Moldova
5

1 2 3 4 5 6 7
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 250 8 750, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 300 5 700, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 75 5 625, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 100 5 000, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 100 2 950, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
4. Briceni Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 8 3 056, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 40 3 200, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 40 1 920, 00

Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 16 4 768, 00


române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 8 1 584, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 8 1 160, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 80 2 800, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 100 1 900, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 15 1 125, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 25 1 250, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 25 737, 50
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
5. Cahul Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 10 3 820, 00
6

1 2 3 4 5 6 7
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 50 4 000, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 50 2 400, 00

Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 20 5 960, 00


române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 10 1 980, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 10 1 450, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 150 5 250, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 150 2 850, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 35 2 625, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 55 2 750, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 55 1 622, 50
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
6. Cantemir Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 3 1 146, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 15 1 200, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 15 720, 00

Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 6 1 788, 00


române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 3 594, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 3 435, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 80 2 800, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 80 1 520, 00
7

1 2 3 4 5 6 7
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 10 750, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 20 1 000, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 20 590, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Laptop cu soft licențiat: NB Asus buc. 10 659, 00 1 10 659, 00
15.6” D509DA Grey, dimensiune:
min. 15,6 inch, Ryzen 3 3250U, 8
Gb, 512 Gb Win 10 Pro, garanție 2
ani
Proiector: Optoma W334e, garanție buc. 12 300, 00 1 12 300, 00
24 luni – proiector, garanție 12 luni/
1000H – lampa
Suport de tavan/perete: Optoma
OCM15B, garanție nelimitat
Ecran de proiecție: Optoma DS-
3100PMG+, garanție 12 luni Cablu:
Cablexpert, HDMI 10m
Dispozitiv multifuncțional buc. 3 588, 00 1 3 588, 00
(imprimantă,scaner, copiator): HP
LaserJet MFP M130fn
Print/Copy/Scan, A4, up to 23 ppm
7. Căușeni Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 5 1 910, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 25 2 000, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 25 1 200, 00
Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 10 2 980, 00
române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 5 990, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 5 725, 00
Moldova
8

1 2 3 4 5 6 7
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 100 3 500, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 100 1 900, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 20 1 500, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 25 1 250, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 25 737, 50
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
8. Chișinău Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 35 13 370, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 175 14 000, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 175 8 400, 00
Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 70 20 860, 00
române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 35 6 930, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 35 5 075, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 500 17 500, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 500 9 500, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 170 12 750, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 250 12 500, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 250 7 375, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
9. Cimișlia Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 2 764, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 10 800, 00
9

1 2 3 4 5 6 7
Dicționar de sinonime buc. 48,00 10 480, 00
Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 4 1 192, 00
române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 2 396, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 2 290, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 20 700, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 20 380, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 10 750, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 10 500, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 10 295, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
10. Criuleni Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 2 764, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 10 800, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 10 480, 00

Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 4 1 192, 00


române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 2 396, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 2 290, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 40 1 400, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 40 760, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 5 375, 00
10

1 2 3 4 5 6 7
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 10 500, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 10 295, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
11. Dondușeni Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 4 1 528, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 20 1 600, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 20 960, 00
Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 8 2 384, 00
române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 4 792, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 4 580, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 40 1 400, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 40 760, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 10 750, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 25 1 250, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 25 737, 50
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
12. Drochia Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 5 1 910, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 25 2 000, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 25 1 200, 00
Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 10 2 980, 00
române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 5 990, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 5 725, 00
11

1 2 3 4 5 6 7
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 40 1 400, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 40 760, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 10 750, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 20 1 000, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 20 590, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
13. Edineț Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 8 3 056, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 40 3 200, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 40 1 920, 00

Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 16 4 768, 00


române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 8 1 584, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 8 1 160, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 150 5 250, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 150 2 850, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 15 1 125, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 60 3 000, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 60 1 770, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Laptop cu soft licențiat: NB Asus buc. 10 659, 00 1 10 659, 00
12

1 2 3 4 5 6 7
15.6” D509DA Grey, dimensiune:
min. 15,6 inch, Ryzen 3 3250U, 8
Gb, 512 Gb Win 10 Pro, garanție 2
ani
Proiector: Optoma W334e, garanție buc. 12 300, 00 1 12 300, 00
24 luni – proiector, garanție 12 luni/
1000H – lampa
Suport de tavan/perete: Optoma
OCM15B, garanție nelimitat
Ecran de proiecție: Optoma DS-
3100PMG+, garanție 12 luni
Cablu: Cablexpert, HDMI 10m
Dispozitiv multifuncțional buc. 3 588, 00 1 3 588, 00
(imprimantă,scaner, copiator): HP
LaserJet MFP M130fn
Print/Copy/Scan, A4, up to 23 ppm
14. Fălești Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 7 2 674, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 35 2 800, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 35 1 680, 00
Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 14 4 172, 00
române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 7 1 386, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 7 1 015, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 150 5 250, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 150 2 850, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 25 1 875, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 50 2 500, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 50 1 475, 00
studierea limbii române. Nivelul
13

1 2 3 4 5 6 7
Pre-A1.3
Laptop cu soft licențiat: NB Asus buc. 10 659, 00 1 10 659, 00
15.6” D509DA Grey, dimensiune:
min. 15,6 inch, Ryzen 3 3250U, 8
Gb, 512 Gb Win 10 Pro, garanție 2
ani
Proiector: Optoma W334e, garanție buc. 12 300, 00 1 12 300, 00
24 luni – proiector, garanție 12 luni/
1000H – lampa
Suport de tavan/perete: Optoma
OCM15B, garanție nelimitat
Ecran de proiecție: Optoma DS-
3100PMG+, garanție 12 luni
Cablu: Cablexpert, HDMI 10m
Dispozitiv multifuncțional buc. 3 588, 00 1 3 588, 00
(imprimantă,scaner, copiator): HP
LaserJet MFP M130fn
Print/Copy/Scan, A4, up to 23 ppm
15. Florești Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 4 1 528, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 20 1 600, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 20 960, 00
Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 8 2 384, 00
române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 4 792, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 4 580, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 80 2 800, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 80 1 520, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 15 1 125, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 20 1 000, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
14

1 2 3 4 5 6 7
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 20 590, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
16. Glodeni Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 5 1 910, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 25 2 000, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 25 1 200, 00
Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 10 2 980, 00
române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 5 990, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 5 725, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 80 2 800, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 80 1 520, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 10 750, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 20 1 000, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 20 590, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
17. Hîncești Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 1 382, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 5 400, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 5 240, 00
Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 2 596, 00
române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 1 198, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 1 145, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 20 700, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
15

1 2 3 4 5 6 7
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 20 380, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 10 750, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 15 750, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 15 442,50
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
18. Ialoveni Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 1 382, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 5 400, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 5 240, 00
Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 2 596, 00
române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 1 198, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 1 145, 00
Moldova
19. Leova Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 3 1 146, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 15 1 200, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 15 720, 00

Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 6 1 788, 00


române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 3 594, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 3 435, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 50 1 750, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 50 950, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 20 750, 00
16

1 2 3 4 5 6 7
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 25 1 250, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 25 737,50
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Laptop cu soft licențiat: NB Asus buc. 10 659, 00 1 10 659, 00
15.6” D509DA Grey, dimensiune:
min. 15,6 inch, Ryzen 3 3250U, 8
Gb, 512 Gb
Win 10 Pro, garanție 2 ani
Proiector: Optoma W334e, garanție buc. 12 300, 00 1 12 300, 00
24 luni – proiector, garanție 12 luni/
1000H – lampa
Suport de tavan/perete: Optoma
OCM15B, garanție nelimitat
Ecran de proiecție: Optoma DS-
3100PMG+, garanție 12 luni
Cablu: Cablexpert, HDMI 10m,
garanție 3 luni
Dispozitiv multifuncțional buc. 3 588, 00 1 3 588, 00
(imprimantă, scaner, copiator): HP
LaserJet MFP M130fn
Print/Copy/Scan, A4, up to 23 ppm
20. Ocnița Dicționar rus - român/român – rus buc. 382, 00 10 3 820, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 50, 00 50 4 000, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 50 2 400, 00
Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 20 5 960, 00
române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 10 1 980, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 10 1 450, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 100 3 500, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
17

1 2 3 4 5 6 7
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 100 1 900, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 25 1 875, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 65 3 250, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 65 1 917, 50
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Laptop cu soft licențiat: NB Asus buc. 10 659, 00 1 10 659, 00
15.6” D509DA Grey, dimensiune:
min. 15,6 inch, Ryzen 3 3250U, 8
Gb, 512 Gb Win 10 Pro, garanție 2
ani
Dispozitiv multifuncțional buc. 3 588, 00 1 3 588, 00
(imprimantă, scaner, copiator): HP
LaserJet MFP M130fn
Print/Copy/Scan, A4, up to 23 ppm
21. Orhei Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 3 1 146, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 15 1 200, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 15 720, 00

Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 6 1 788, 00


române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 3 594, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 3 435, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 20 700, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 30 570, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 15 1 125, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 15 750, 00
18

1 2 3 4 5 6 7
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 15 442, 50
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
22. Rîșcani Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 9 3 438, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 45 3 600, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 45 2 160, 00

Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 18 5 364, 00


române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 9 1 782, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 9 1 305, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 150 5 250, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 150 2 850, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 20 1 500, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 35 1 750, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 35 1 032, 50
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Laptop cu soft licențiat: NB Asus buc. 10 659, 00 1 10 659, 00
15.6” D509DA Grey, dimensiune:
min. 15,6 inch, Ryzen 3 3250U, 8
Gb, 512 Gb Win 10 Pro, garanție 2
ani
Proiector: Optoma W334e, garanție buc. 12 300, 00 1 12 300, 00
24 luni – proiector, garanție 12 luni/
1000H – lampa
19

1 2 3 4 5 6 7
Suport de tavan/perete: Optoma
OCM15B, garanție nelimitat
Ecran de proiecție: Optoma DS-
3100PMG+, garanție 12 luni
Cablu: Cablexpert, HDMI 10m,
garanție 3 luni
Dispozitiv multifuncțional buc. 3 588, 00 1 3 588, 00
(imprimantă,scaner, copiator): HP
LaserJet MFP M130fn
Print/Copy/Scan, A4, up to 23 ppm
23. Sîngerei Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 4 1 528, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 20 1 600, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 20 960, 00

Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 8 2 384, 00


române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 4 792, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 4 580, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 20 700, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 20 380, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 5 375, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 5 250, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 5 147, 50
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
24. Soroca Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 1 382, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 5 400, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 5 240, 00
20

1 2 3 4 5 6 7

Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 2 596, 00


române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 1 198, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 1 145, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 40 1 400, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 40 760, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 15 1 125, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 15 750, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 15 442, 50
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
25. Șoldănești Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 20 700, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 20 380, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 5 375, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 5 250, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 5 147, 50
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
26. Ștefan Vodă Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 3 1 146, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 15 1 200, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 15 720, 00
Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 6 1 788, 00
române”
21

1 2 3 4 5 6 7
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 3 594, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 3 435, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 20 700, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 20 380, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 10 750, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 20 1 000, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 20 590, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
27. Taraclia Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 15 5 730, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 75 6 000, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 75 3 600, 00
Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 30 8 940, 00
române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 15 2 970, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 15 2 175, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 320 11 200, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 350 6 650, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 70 5 250, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 80 4 000, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 80 2 360, 00
studierea limbii române. Nivelul
22

1 2 3 4 5 6 7
Pre-A1.3
28. Ungheni Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 4 1 528, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 20 1 600, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 20 960, 00

Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 8 2 384, 00


române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 4 792, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 4 580, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 40 1 400, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 40 760, 00
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 20 1 500, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 35 1 750, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 35 1 032, 50
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
29. UTA Găgăuzia Dicționar rus-român/român-rus buc. 382, 00 46 17 572, 00
Dicționar explicativ școlar buc. 80, 00 230 18 400, 00
Dicționar de sinonime buc. 48,00 230 11 040, 00
Set de planșe ,,Alfabetul limbii buc. 298, 00 92 27 416, 00
române”
Set portrete ale scriitorilor clasici și buc. 198, 00 46 9 108, 00
moderni din literatura română
Set didactic despre Republica buc. 145, 00 46 6 670, 00
Moldova
Manualul ,,Nicu și Leanca învață buc. 35, 00 1 100 38 500, 00
limba română”. Nivelul Pre-A1.3
Caiet de exerciții pentru studierea buc. 19, 00 1 200 22 800, 00
23

1 2 3 4 5 6 7
limbii române. Nivelul Pre-A1.3
Suport didactic. Nivelul Pre -A1 buc. 75, 00 250 18 750, 00
Culegere de istorii și povești pentru buc. 50, 00 250 12 500, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Culegere de cântece și poezii pentru buc. 29, 50 250 7 375, 00
studierea limbii române. Nivelul
Pre-A1.3
Sistem interactiv: Tabla interactivă buc. 10 659, 00 1 36 000, 00
i3-Technologies 7705 T20
Proiector: Optoma X308STe
Suport de prindere: Optoma
OWM3000ST
Cablu: Cablexpert, HDMI 10m
Televizor LED 55” Samsung buc. 12 300, 00 1 8 496, 00
UE55TU7170, 3840x2160 UHD,
HDMI, USB Ecran de proiecție:
Optoma DS-3100PMG+, garanție 12
luni
Cablu: Cablexpert, HDMI 10m
Dispozitiv multifuncțional buc. 3 588, 00 1 3 588, 00
(imprimantă, scaner, copiator): HP
LaserJet MFP M130fn
Print/Copy/Scan, A4, up to 23 ppm

S-ar putea să vă placă și