Sunteți pe pagina 1din 5

EXAMEN FINANTE AN 2

1. Care din urmatoarele operatii specifice executiei bugetului este in sarcina contabililor platitori
(gestionari de bunuri si bani publici):
- plata propriu-zisa (la cheltuieli)
2. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la instrumentele de conducere si reglare a activitatilor
financiare sunt adevarate:
- Bugetul program
- Bugetul economiei nationale
3. In functie de termenul pentru care se realizeaza , operatiunile pe pietele financiare pot fi:
- Operatiuni la vedere si operatiuni la termen
4. Fondul de rulment se determina:
-ca diferenta intre activele totale si activele fixe imobilizate
5.Fondul de rulment net reprezintă
- ca diferenţa dintre activele circulante şi datoriile pe termen scurt : FRN = Ac - Ds
- ca diferenţă dintre capitalurile permanente și activele imobilizate : FRN = Cp – A
6. Fondul de rulment brut se compune
- din stocuri diverse, creanţe – clienţi, avansuri acordate furnizorilor, disponibilităţi
băneşti în casă şi în cont
7. Ca forma a taxelor de consumatie, taxa pe valoarea adaugata se caracterizeaza prin
urmatoarele:
- are un caracter univesral in aplicare
8. In cazul impozitelor directe:
- destinatarul impozitului coincide cu subiectul
9. Fondul de rulment net:
- reprezinta partea din capitalul permanent al unei intreprinderi private din care se acopera
activele circulante
10. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la bursa de valori este adevarata?
- are calitatea de piata oficiala organizata
11. In sfera asigurarilor de bunuri, persoane si raspundere civila, transferul de valoare caracteristic
proceselor si relatiilor financiare:
- are ca scop prevenirea producerii unor evenimente viitoare incerte cauzatoare de
prejudicii
- se realizeaza in forma baneasca
- are ca scop protectia persoanelor care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza
varstei inaintate
- are caracter definitiv sau rambursabil in functie deobiectul asigurarii
12. Avand in vedere metoda cost-avantaje(cost-beneficii), ca elelment de cost in cazul
cheltuielilor publice pentru invatamant, se regasesc:
- cresterea productivitatii muncii
13. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la gestiunea financiara a intreprinderii private este
adevarata
-presupune urmarirea modului de formare si administrare a resurselor banesti
14. Impozitele care au ca element fundamental obiectul impozitului sunt:
- impozitele directe reale
15. Piata (financiara) pe care pretul se stabileste prin regruparea ordinelor de cumparare si de
vanzare se mai numeste:
-piata dirijata prin pret
- piata interdealeri(OTC)
- piata primara
- piata dirijata prin ordine
16. Constituirea fondurilor financiare private se poate realiza prin:
- imprumuturi ????
17. Controlul preventiv, ca una din formele sub care se manifesta controlul financiar, se
particularizeaza prin faptul ca:
- permite evitarea initierii unor operatiuni ineficiente si evitarea pierderii aferente lor
18. Care din etapele urmatoare, referitoare la executia partii de venituri a bugetului de stat, sunt
de competenta organelor fiscal specializate:
- asezarea, lichidarea si emiterea titlului de perceptie
19. Sumele incasate de la diferite persoane fizice sau juridice, pentru anumite servicii prestate in
favoarea lor:
- contributii
-impozite directe
- impozite indirecte
- taxe
20. Spre deosebire de finantarea economiei pe pietele de capital, finantarea prin indatorare:
-reduce riscul aparitiei inflatiei
-presupune redistribuirea disponibilitatilor banesti degajate din circuitul economic de la
agentii excedentari catre cei deficitari
-are la baza creditul bancar????
-presupune finantarea directa a agentilor economici de catre agentii excedentari
21. Obiectul impozitului, ca element ethnic al acestuia:
- reprezinta valori(forme ale veniturilor si averilor) sau activitati aducatoare de valori ce
intra sub incidenta impozitarii
22. Pentru satisfacerea cerintelor de randament in impunere este necesara:
- mobilizarea resurselor sub forma impozitelor sa se faca cu cheltuieli deadministrare cat
mai mici
23. Un factor demografic de influenta asupra evolutiei cheltuielilor publice este reprezentat de:
- cresterea duratei medii de viata
24. In conceptia clasica(liberala), cheltuielile publice:
-sunt interpretate ca investistii in capital real si uman
-sunt recunocute doar partial ca expresie a unor procese de consum
- reprezinta procese de alocare a resuselor cu efecte positive(directe)
-afecteaza in sens negative marimea produsului national si duc la o diminuare….
25. Tot surplusul de valoare pe care o interprindere il realizeaza ca urmare a activitatilor
desfasurate si care acopera doar o parte din cerintele de dezvoltare ale acesteia, exprima:
- autofinantarea bruta, partiala in sens restrains
26. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la subsistemul resurselor financiare publice
bugetare nu este adevarata:
-inglobeaza si resursele financiare administrate direct de catre intreprinderile din sectorul
economic de stat
27. Care din urmatoarele formulari corespunde acceptiunii extinse data conceptului de finante si
sferei sale de cuprindere:
-finantele inglobeazaansamblul proceselor si relatiilor economice ce se realizeaza in
forma baneasca
27. Care din urmatoareleimpozite are character deflationist
- impozitul unic (monofazic) pe fifra de afaceri neta
28. Cheltuielile (publice ) pentru dezvoltarea sectorului economic de stat:
- se concretizeaza in realizarea unor obiective economice, ca de exemplu construirea unei
intreprindert sau achizitionarea acestora de la intreprinzatorii private
29. Ca efect social benefic al finantarii cheltuielilor publice pentru ocrotirea sanatii, putem
mentiona:
- cresterea sperantei medii de viata la nastere
30. Cheltuielile publice pentru cultura si arta
-sunt finantate atat din fondurile bugetare cat si din veniturile propria ale institutiilor
culturale
31. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate
- functia de repartitie ofera teren de manifestare pentru functia de control
32. Caracterul voalat, ca trasatura a impozitelor directe, se refera la faptul ca:
- nu se instituie nominal
33. In stabilirea costurilor luate in calcul, la aplicarea ‘’analizei cost-beneficii’’ nu se iau in
considerare
- cheltuielile legate de functionarea anterioara a obiectivului dezafectat
34. Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la controlul bugetar sunt adevarate:
-controlul jurisdictional este exercitat de catre Curtea de Conturi
35. Functia banilor de mijloc de schimb
- presupune folosirea acestora, într-o formă sau alta, în realizarea transferului de valoare
între participanţii la diferitele tranzacţii, intermediinn mişcarea valorilor de întrebuinţare concretizate prin
bunuri şi servicii
36. Latura obiectiva a indeplinirii de catre finante a functiei de control asupra activitatilor
economice si sociale decurge din:
-manifestarea finantelor ca procese si relatii economice in forma baneasca
37. In evaluarea eficientei cheltuielilor publice pentru educatie(invatamant), in aprecierea
costurilor(eforturilor) sunt luate in considerare:
-cheltuieli indirecte de invatamant suportate de veniturile familiilor
(ajutoarele financiare externe pentru finantarea invatamntului)
38. Sumele transmise catre diferite persoane care nu participa direct la activitatea curenta a
entitatilor publice sunt cuprinse in categoria
-cheltuielilor de transfer
38. Identificarea si evaluarea materiei impozabile si stabilirea sumei impozitului de incasat pe
categorii de impozite, ca operatie specifica executiei bugetului la partea de venituri, este specifica:
- asezarii
39. Cheltuielile publice bugetare cu plata ajutorului de somaj se incadreaza in categoria:
- cheltuielilor de transfer
40. Speculatia ,,a la hausse’’ pe piata financiara:
- Speculatorul poate miza pe creşterea cursurilor ( speculaţie „a la hausse” sau„bull”) cumpărând
în prezent titluri la un curs mai mic şi revânzându-le în viitor la un curs mai mare,
41. Acordarea unui credit pentru achizitionarea unui utilaj de catre o interprindere cu capital de
stat, poate fi considerat un flux:
- multiplu
- autonom
- decalat
- dependent
42. Spre deosebire de bursele de valori, pe pietele interdealeri (,,over the counter”):
- preturile titlurilor pot diferi de la o fima la alta
43. Principalele atributii ale trezoreriei publice in calitate de bancher al statului sunt:
- gestionarea si redistribuirea disponibilitatilor banesti din conturile deschise institutiilor
publice
44. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privier la politica bugetara este adevarata:
- politica bugetara este de competenta bancii centrale
- politica bugetara nu interactioneaza cu celelalte componente ale politicii financiare
- politica bugetara se defineste prin ansamblul optiunilor cu privire la formare si utilizarea
resurselor financiare fiscal, inclusive influentarea vietii economic-sociale
- politica bugetara are un continut mai cuprinzator decat politica fiscala
45. Deschiderea de ,,roluri” la organelle fiscal in cadrul executiei bugetului la veniturieste
specifica:
- lichidarii
46. Unei livrari a unor marfuri pentru care plata se efectueaza la o data ulterioara,, ii corespunde:
- un flux financiar multiplu
47. Operatiunile de hedging au ca scop:
- evitarea sau limitarea pierderilor
48. Rezervele valutare sau de aur ale tarii reprezinta:
- resurse financiare publice extraordinare
49. Aplicarea impozitelor cu character universal, ca cerinta specifica impunerii:
- este o cerinta care urmareste asigurarea unui randament fiscal ridicat al impozitelor
50. Inscrierea in buget in sume integrale a tuturor veniturilor si cheltuielilor publice este o cerinta
a respectarii:
- principiul universalitatii bugetului
51. In documentatia depusa de Guvern la Parlament, in vederea dezbaterii si aprobarii bugetului,
nu se regaseste:
- proiectul contului de executie bugetara pentru anul urmator
52. Formarea si utilizarea resurselor financiare publice de trezorerie presupune, printre altele, si:
- redistribuirea resurselor financiare accumulate in conturile Trezoreriei statului
53. In balanta financiara a statului, la venituri de capital se includ:
- contributiile la asigurarile sociale
54. Din punct de vedere al continutului economic, conceptul de buget exprima:
- o lista cu venituri si cheltuieli publice
55. Ca principiu de politica fiscala, stabilitatea incasarilor din impozite presupune:
- existenta materiei impozabile indiferent de conjuctura economica
56. In cazul impunerii in cote procentuale progresive compuse:
- sunt respectate, in cel mai inalt grad, cerintele de echitate fiscala verticala
57. In sfera finantelor private(ale intreprinderii), transferal de valoare characteristic productiei:
- se realizeaza in forma baneasca
58. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la gestiunea financiara a interprinderii private este
adevarata:
- presupune urmarirea modului de formare si administrare a resurselor banesti
59. Care sinter urmatoarele afirmatii cu privire la transferal de valoare ce are loc intre
participantii la proceselensi relatiile financiare sunt adevarate:
- fiind realizat in forma baneasca, reprezinta implicit, un transfer de putere de cumparare

60. Obiectul impozitului, ca element tehnic al acestuia:


- este cunoscut si sub denumirea de materie impozabila
61. In care din urmatoarele directii nu se regaseste rolul de instrument de conducere si reglare a
activitatii financiare atribuit bugetelor:
- determinarea volumului si structurii resurselor financiare aferente diferselor activitati
62. Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe termen lung
reprezinta o coordonata specifica:
- politicii monetare
- politicii fiscal
- politicii financiare in acceptiune extensa
- politicii financiare a interprinderii
63. In practicarea impozitelor, asigurarea echitatii vertical presupune ca:
- personaele cu o capacitate contributiva mai mare trebuie sa plateasca impozite mai mari
64. Care din urmatoarele atributiuni coresponde functiei de casier a trezoreriei publice:
- elaborarea de prognoze privind evoluţia viitoare a operaţiunilor de încasări şi plăţi
65. Este considerata contrara principiilor de echitate fiscala
- impunerea in cote procentuale regresive
- impunerea in cote procentuale proportionale????????
- impunerea in cote procentuale progressive simple
- impunerea in cote procentuale progressive compuse
66. Documentatia depusa de Guvern la Parlament, in vederea dezbaterii si aprobarii bugetului
cuprinde:
- proiectul de lege bugetara, cu veniturile si cheltuielile bugetare
67. Bugetele autonome sunt:
- bugetele proprii ale unor colectivitati locale, intreprinderi sau institutii publice cu larga
autonomie
68. Controlul jurisdictional, ca forma a controlului bugetar, are urmatoarele caracteristici:
- se exercita de catre o institutie cu atributiuni spaeciale ce verifica legalitatea
operatiunilor financiare cu impact asupra bugetului de stat.
69. Tot surplusul de valoare pe care o intreprindere il realizeaza ca urmare a cerintelor de
dezvoltare ale acestia, exprima:
- autofinantarea bruta, integrala, in sens restrains.
70. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la impozite este adevarata:
- destinatarul impozitului reprezinta persoana(fizica sau juridica) in sarcina careia este
stabilit suportarea impozitului.
71. Cheltuielile publice temporare
- sunt cheltuieli care se finalozeaza cu plati scadente certe
72. Printre principalele tipuri de bugete publice operationale se pot regasi:
- bugetele locale(ale unitatilor administrative-teritoriale)
73. Interventia reglatoare a autoritatilor publice prin instrumente financiare in perioadele de
supraincalzire a edconomiei consta in:
- diminuarea cheltuielilor publice, concomitant cu majorarea impozitelor sau introducerea
de noi impozite
74. Rectificarea bugetului:
- poate surveni doar in faza de executie a bugetului