Sunteți pe pagina 1din 2

Subiect normalizare

1. In ce consta natura pierderilor , ce le diferentiaza de cheltuieli?


Profitul sau pierderea se stabilesc cumulat de la începutul exerciţiului financiar

Cheltuielilor sunt descreşteri ale beneficiilor economice pe parcursul perioadei contabile, sub
forma ieşirilor sau deprecierii activelor sau creşterii datoriilor, care au ca rezultat reduceri ale
capitalurilor proprii, altele decât distribuirile către proprietari.Definiţia cheltuielilor include şi
pierderile. Acestea pot apărea sau nu ca rezultat al activităţii curente.

2. Precizati criteriile de recunoastere a unei datorii in bilant si detaliati situatia provizioanelor


O datorie este recunoscută şi prezentată în bilanţ atunci când este probabilă ieşirea de beneficii economice
viitoare din entitate, iar valoarea la care se realizează decontarea poate fi evaluată în mod credibil
Provizioanele sunt tratate in bilanţ ca şi obligaţii pe termen mediu sau lung, fiind plasate între datorii
ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an şi veniturile amânate.

3. Dualism contabil
Dualismul reprezintă concepţia care consideră drept principii ale existenţei două elemente diferite şi
ireductibile. Potrivit acestei abordări, sistemul de contabilitate cuprinde două componente:
• contabilitatea financiară sau generală;
• contabilitatea de gestiune, managerială sau internă.
Delimitarea dintre cele două circuite se exprimă şi prin cele două categorii de informaţii produse de contabilitate,
destinate unor utilizatori diferiţi.

4. Definiti principiul intangibilitatii de deschidere si relatia cu corectarea erorilor

Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al
exercițiului financiar precedent.Se interzice modificarea poziției financiare de la sfârşitul anului ce trebuie
reportată la începutul anului viitor. Orice modificări ale politicilor sau procedurilor pot intra în vigoare abia la
începutului unui exerciţiu financiar.Practic, la închiderea exerciţiului financiar, toate conturile se soldează prin
debitul şi creditul contului extrabilanţier 892 “Bilanţ de închidere”. La începutul exerciţiului financiar, toate valorile
din contul 892 “Bilanţ de închidere” se transferă în creditul şi debitul contului 891 “Bilanţ de deschidere”. Prin
urmare, bilanţul de deschidere este identic cu bilanţul de închidere al exerciţiului precedent.
Exemplu. Corectarea erorilor în contabilitate prin afectarea contului 117 Rezultat reportat.
 Corectarea pe seama rezultatului reportat a erorilor semnificative aferente exerciţiilor financiare precedente
nu se consideră încălcare a principiului intangibilităţii.

5. 2 modalitati si precizati prin care activele contribuie la cresteri a beneficiilor economice ale entitatii
Beneficiile economice reprezintă potențialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau
echivalente de numerar către entitate. Activele care contribuie la cresteri a beneficiilor pot fi:
      -stocul de capital tehnic (masini, echipamente, cladiri.)
-clienţii, astfel încât să poată controla beneficiile economice viitoare preconizate.
6. Functia contului 609 si influenta lui asupra cheltuielilor de exploatare in Contul de profit si pierdere
La sfarsitul perioadei, soldul acestui conturi se transfera asupra contului de profit si pierdere (121). Cu
ajutorul acestui cont se tine evidenta reducerilor comerciale primite ulterior facturarii, indiferent de perioada
la care se refera.
In creditul contului 609 „Reduceri comerciale primite” se inregistreaza: - valoarea reducerilor
comerciale primite ulterior facturarii (401).

7. Explicati relatia contabilitate de angajamente – prudenta trateaza o stare de conflict permanent , foarte sugestiv
fiind cazul cheltuielilor contabilizate.
Relaţia contabilitate de angajamente – prudenţă trădează o stare de conflict permanent foarte
sugestiv fiind cazul cheltuielilor capitalizate. De exemplu, problema cheltuielilor de dezvoltare trădează un
conflict între prudenţă, care solicită ca astfel de costuri să fie tratate ca o cheltuială şi independenţa
exercițiului, care sugerează ca ele să fie eşalonate, pentru o corectă conectare a cheltuielilor la venituri.
Operatia de capitalizare a anumitor cheltuieli presupune trecerea acestora pe investitii, adica
respectivele sume nu se deduc imediat din venitul realizat, ci se deduc pe o perioada mai indelungata(durata
de amortizare).

Problema
O firma primeste o subventie pentru acoperirea cheltuielilor cu materiale consumabile in 3 transe: 35.000 lei
(2013), 15.000 (in 2014), 12.000 (in 2015). Firma efectueaza cheltuieli cu materiale consumabile astfel: 25.000
(2013) , 18.000 (2014), 21.000 (2015) .Societatii îi sunt subventionate si costuri cu personal pentru anul
2013,in proportii de 30% din valoarea bruta + CAS , CASS, CFS , CCI
Fondul garanteaza 0,25% , fond de risc 0,15% in suma de 54.000 lei cu conditia creierii a 3 locuri de munca
pana la finalul proiectului
Se cere registru jurnal al operatiunilor .Ce raporteaza in cont de profit si pierdere pierderea incheiata pentru
exercitiul financiar 2013, 2015. Ce principiu se aplica.