Sunteți pe pagina 1din 5

Curbele de creștere – informații esențiale

MODIFICĂRI ÎN PERIOADA DE PREȘCOLAR


Deși creșterea nu mai este atât de accelerată ca în primul an de viață, această perioadă este
una de profunde transformări fizice și psiho-emoţionale ale copilului.
Este perioada în care creșterea independenței de mișcare se completează cu dezvoltarea
limbajului și a capacității de socializare.
Urmărirea principalelor modificări în dezvoltarea copilului se poate face prin:
 determinări antropometrice;
 elemente de dezvoltare motorie;
 elemente de dezvoltare psiho-socială

CURBELE DE CREȘTERE

FIECARE COPIL CREȘTE ÎN RITMUL LUI, iar acest ritm este dependent de mulți factori, printre
care un rol important îl are nutriția.
Curbele de creștere sunt reprezentări statistice.
Măsurătorile ar trebui să se aplice tuturor copiilor la intervale regulate, pentru a trasa curbele
individuale de creștere ale acestora.
Determinările succesive (la vârste diferite ale copilului) înregistrate pe același grafic, trasează
curba de creștere a copilului respectiv, care poate da indicații foarte valoroase privind apariția
unei probleme care să modifice tendința naturală de dezvoltare a copilului respectiv. Frecvență
înregistrărilor va fi ajustată, după caz. O frecvență minimă este cea anuală, dar este preferabilă
înregistrarea acestor date la fiecare vizită medicală.
Interpretarea generală a curbelor de creștere ține cont de diferențele normale existente în
populație – curbele antropometrice.
Curbele antropometrice sunt o reprezentare grafică a valorilor măsurate la un moment dat în
populație sau într-un eșantion reprezentativ al populației. O astfel de curbă sintetizează date
despre mai mulți indicatori statistici din populația respectivă, cei mai importanți fiind media,
mediana și deviația standard.
MEDIA reprezintă suma valorilor individuale măsurate împărțită la numărul măsurătorilor.
MEDIANA reprezintă cea mai frecventă valoare în populație. Într-o distribuție normală, media și
mediana coincid.
DEVIAȚIA STANDARD arată cât de mari sunt diferențele în populație: o distribuție normală cu o
deviație standard mare va avea un aspect mai plat (valorile normale vor avea limite mai largi),
în timp ce o distribuție normală cu o deviație standard mică va determina o curbă mai ascuțită,
cu o baza mai restrânsă.
CURBA GAUSS
Determinările antropometrice au o distribuție
normală în populație, sub formă de clopot.
Pe linia orizontală sunt menționate intervalele de
abatere standard față de medie și se observă că
zona dintre 2 abateri standard în plus, și, respectiv,
în minus față de medie acoperă 99,74% din
populație, altfel spus, orice valori ale caracteristicii
măsurate situate între valoarea minimă a 2 abateri
standard și valoarea maximă a 2 abateri standard
este suficient de frecventă în populație pentru a fi
considerată normală.
Extremele, 0.13% înspre limita inferioară și,
respectiv 0.13% înspre limita superioară, sunt
abateri prea mari de la medie care necesită, de
obicei, intervenție de corecție.

CURBELE DE CREȘTERE
 curbe de creștere în înălțime;
 curbe de creștere ponderală;
 curbe greutate – înălțime.
Curbele de creștere sunt diferențiate pe sexe.

CURBELE DE CREȘTERE ÎN ÎNĂLȚIME:


CURBELE DE CREȘTERE PONDERALĂ:
CURBELE DE CREȘTERE GREUTATE – ÎNĂLȚIME: