Sunteți pe pagina 1din 2

Citește , analizează și exprimă-ți opinia!

ATELIER DE LECTURĂ ȘI SCRIERE

Noapte de toamnă Noapte de toamnă

Murmur lung de streşini, risipite şoapte Murmur lung de streşini, risipite şoapte
Cresc de pretutindeni şi se pierd în noapte. Cresc de pretutindeni şi se pierd în noapte.
Rareori prin storuri o lumină scapă Rareori prin storuri o lumină scapă
De-mi aprinde-n cale reci oglinzi de apă De-mi aprinde-n cale reci oglinzi de apă
Şi-mi trimite-n faţă raza ei răsfrântă... Şi-mi trimite-n faţă raza ei răsfrântă...

Ploaia bate-n geamuri, streşinile cântă. Ploaia bate-n geamuri, streşinile cântă.
Dar treptat, cu larmă potolită scade Dar treptat, cu larmă potolită scade
Cântecul acestui tremur de cascade. Cântecul acestui tremur de cascade.
Tot mai des în preajmă umbre vii răsar, Tot mai des în preajmă umbre vii răsar,
Ploaia peste case pică tot mai rar Ploaia peste case pică tot mai rar

Şi-n grămezi de neguri apele se strâng... Şi-n grămezi de neguri apele se strâng...

Lumea-ntreagă doarme, streşinile plâng. Lumea-ntreagă doarme, streşinile plâng.


Până când o rază de argint în zare, Până când o rază de argint în zare,
Lămurind pe boltă straturi de ninsoare, Lămurind pe boltă straturi de ninsoare,
Lin desface umbra şi de crengi anină Lin desface umbra şi de crengi anină
Scânteieri albastre, boabe de lumină. Scânteieri albastre, boabe de lumină.
Iar acum din taina cerului deschis, Iar acum din taina cerului deschis,
Peste firea mută cad lumini de vis Peste firea mută cad lumini de vis
Şi-n troiene albe norii se desfac... Şi-n troiene albe norii se desfac...

Dar când iese luna, streşinile tac. Dar când iese luna, streşinile tac.

George Topârceanu George Topârceanu

1. Scrie două derivate ale cuvântului lumină. 1. Scrie două derivate ale cuvântului lumină.
2. Identifică sensul contextual al cuvântului a 2. Identifică sensul contextual al cuvântului a
crește. Alcătuiește 3 propoziții prin care să crește. Alcătuiește 3 propoziții prin care să
ilustrezi alte sensuri ale cuvântului. ilustrezi alte sensuri ale cuvântului.
3. Scrie câte un sinonim contextual al 3. Scrie câte un sinonim contextual al
cuvintelor bate, larmă, mută. cuvintelor bate, larmă, mută.
4. Precizează 2 consecințe ale folosirii 4. Precizează 2 consecințe ale folosirii
cratimei în ultimul vers al primei strofe. cratimei în ultimul vers al primei strofe.
5. Exprimă, într-un enunț dezvoltat, starea 5. Exprimă, într-un enunț dezvoltat, starea
sufletească pe care și-o sugerează lectura sufletească pe care și-o sugerează lectura
textului. (Motivează!). textului. (Motivează!).
6. Transcrie un vers care conține o 6. Transcrie un vers care conține o
personificare și explică rolul ei în text. personificare și explică rolul ei în text.
7. Selectează un vers/ o structură în care să 7. Selectează un vers/ o structură în care să
existe o imagine auditivă. existe o imagine auditivă.
8. Identifică indicii gramaticali ai prezenței 8. Identifică indicii gramaticali ai prezenței
eului liric în text. eului liric în text.
9. *Demonstrează cu argumente că poezia 9. *Demonstrează cu argumente că poezia
este un text liric. este un text liric.
10. *Scrie o compunere , de 10-15 rânduri, în 10. *Scrie o compunere , de 10-15 rânduri, în
care să descrii același tablou, dar din altă care să descrii același tablou, dar din altă
perspectivă/poziție a eului. Utilizează 3 perspectivă/poziție a eului. Utilizează 3
imagini artistice/ structuri din poezie. imagini artistice/ structuri din poezie.
Subliniază-le! Subliniază-le!
Citește , analizează și exprimă-ți opinia! ATELIER DE LECTURĂ ȘI SCRIERE

S-ar putea să vă placă și