Sunteți pe pagina 1din 1

Tipurile de compuneri literare şi semnificaţiile lor

1. Rezumatul este expunerea pe scurt a subiectului operei literare.


2. Comentariul literar este relatarea impresiei prompte despre valoarea unei opere din
perspectivă personală. În cadrul comentariului literar autorul este liber să abordeze problema
cum consideră el dar trebuie să ţină cont de trei elemente: introducere, cuprins şi încheiere.
Introducerea are menirea să intrige, să captiveze atenţia cititorului. Cuprinsul presupune
dezvăluirea problemei. Încheierea cuprinde sinteza gândurilor generalizatoare care scot în relief
valoarea inedită a operei.
3. Analiza literară se face după următorul algoritm:
1) Unde, când şi de către cine a fost scrisă opera.
2) Ce temă (teme) abordează opera dată.
3) Ce lecţie de viaţă ne dă această operă.
4) Cum se organizează opera dată.
5) Caracterul eului liric prezentat în opera dată.
6) Analiza propriu-zisă a operei. Dacă opera este voluminoasă se analizează pe părţi dar
dacă opera este de dimensiuni mici - pe strofe, versuri...
7) Cu ce opere din literatura română sau universală are afinităţi sau vine în contrast.
8) Care elemente ale operei m-au impresionat cel mai mult (exprimarea opiniei proprii.)
9) Ce noutate aduce opera dată în creaţia poetului respectiv, ce elemente originale aduce ea
în literatura română şi universală.
În cadrul operei epice şi dramatice, după ce definim când a fost scrisă opera, ce l-a
determinat pe autor să o scrie, tema şi motivele ei, mesajul, compoziţia operei, modul de
organizare, facem un rezumat succint al operei date. Deasemenea un compartiment obligatoriu
este caracterizarea personajelor prin prisma tipologiei ce o exprimă. La sfârşitul analizei facem o
paralelă cu alte opere.
4. Eseul este o compoziţie literară reflexivă unde autorul pune pe post toate competenţele pe
care le psedă. În cadrul eseului autorul este liber să conceapă, să organizeze analiza, discursul aşa
cum doreşte, ţinând cont de cele trei elemente: introducere, cuprins, încheiere. Sunt cunoscute
mai multe feluri de eseuri: 1. eseu-analiză - foarte apropiat cu analiza literară; 2. eseu-paralelă -
se comentează în paralel două opere, două teme, două personaje doi autori etc.; eseu-temă liberă.
5. Caracterizarea personajelor este o compoziţie ce dezvăluie caracterul omului cu
manifestările acestuia. Caracterizarea personajelor se face după următorul algoritm:
1) Din ce operă face parte personajul.
2) Ce tipologie umană exprimă el (ţăran, intelectual, copil, preot, medic etc.)
3) Cu ce probleme vine personajul dat în operă.
4) În ce relaţii se află personajul dat cu celelalte personaje.
5) Ce idealuri de viaţă reprezintă el (pentru ce pledează).
6) Atitudinea autorului faţă de acest personaj.
6. Referatul este un tip de compunere aparte care comunică despre vastitatea culturii noastre.
Până la scrierea referatului urmează să ne documentăm, să vedem ce au scris criticii despre opera
dată, după care urmează etapa organizării referatului. Referatul are pretenţia să fie o lucrere care
poate fi mereu dezvoltată.