Sunteți pe pagina 1din 3

Indicatorii Unitate N N+1

măsură
Cheltuielile bugetului central mld.u.m. 1.345 1.695
Cheltuielile bugetului asigurărilor mld.u.m. 567 890
sociale de stat
Cheltuielile bugetelor locale mld.u.m. 870 988
Transferuri între bugete mld.u.m. 120 215
PIB mld.u.m. 5.678 7.856
Aplicația 1. Se dau următoarele date:

Să se determine:
a) Modificarea absolută a cheltuielilor publice totale consolidate;
b) Ponderea cheltuielilor publice totale consolidate în PIB pentru anii N și N+1;
c) Modificarea ponderii cheltuielilor publice totale consolidate în PIB în perioada analizată.

a)
∆ CPTC=CPTC N +1−CPTC N =( 1.695+890+ 988−215 ) −( 1.345+567+870−120 )=3.358−2.662=696 ml
CPTC N +1 3.358
b) % în PIB a CPTC N +1= ×100= ×100=42,7 %
PIB 7.856

CPTC N 2.662
% în PIB a CPTC N = × 100= ×100=46,9 %
PIB 5.678

c) ∆ % în PIB a CPTC=42,7 %−46,9 %=−4,1 p . p .

Aplicația 2. Se dau următoarele date:

Indicatorii Unitate N N+1


măsură
Cheltuielile bugetului de stat mld.u.m. 769,2 1.380,5
Cheltuielile fondului securității mld.u.m. 880,8 1.565,2
sociale
Cheltuielile bugetelor locale mld.u.m. 341,5 662,5
Transferuri între bugete mld.u.m. 148,4 271,8
Deflatorul PIB (anul N-1 = 100%) % 88 123
PIB mld.u.m. 4.006,5 6.888,9

Să se determine:
a) Modificarea nominală absolută a cheltuielilor publice totale consolidate;
b) Modificarea reală absolută a cheltuielilor publice totale consolidate;
c) Ponderea cheltuielilor bugetului de stat în PIB în anul N+1.

a)
∆ CPTC n=CPTCnN +1−CPTC nN =( 1.380,5+1565,2+662,5−271,8 )−( 769,2+880,8+341,5−148,4 )=3.336,4
b)
CPTC nN +1 CPTC nN 3.336,4 1.843,1
∆ CPTC r =CPTC rN +1−CPTC rN = − = − =2.712,5−2.094,4=618,1 m
Deflator N +1 Deflator N 1,23 0,88

1
CBS N +1 1.380,5
c) % CBS în PIB N +1= ×100= ×100=20,04 %
PIB N+ 1 6.888,9

Aplicația 3. Se dau următoarele date:

Indicatorii Unitate N N+4


măsură
Veniturile bugetului de stat mld.u.m. 1.258 3.569
Veniturile bugetelor locale mld.u.m. 896 2.574
Veniturile bugetului asigurărilor mld.u.m. 987 1.596
sociale de stat
Deflatorul PIB (anul N-1 = 100%) % 85 120

Să se determine:
a) Modificarea nominală absolută a veniturilor bugetului de stat;
b) Modificarea reală absolută a veniturilor bugetelor locale;
c) Modificarea nominală relativă a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat.

Rezolvare:
n n n
a) ∆ VBS =VBS N −VBS N+ 4=3.569−1.258=2.311 mld .u . m .
r r r VBLnN VBLnN +4 2.574 896
b) ∆ VBL =VBL N −VBS N+ 4= − = − =1090,9 mld . u .m .
Deflator N Deflator N+ 4 1,2 0,85
n VBASS nN +4−VBASS nN 1.596−987
c) ∆ % VBASS = n
× 100= ×100=61,7 %
VBASS N 987

Aplicația 4. Se dau următoarele date:


- mld. u.m. -
Indicatorii
Impozit pe profit 11.113
Taxa pe valoarea adăugată 20.596
Accize 8.663
Impozit pe salarii 10.015,7
Taxe vamale 5.485
Vărsăminte de la instituțiile publice 421,9

Să se determine:
a) Veniturile din impozite directe;
b) Veniturile fiscale;
c) Ponderea impozitelor directe în veniturile fiscale.

Rezolvare:

a) VID = 11.113+10.015,7 = 21.128,7 mld. u.m.


b) VF = 11.113+10.015,7+20.596+8.663+5.485 = 55.872,7 mld. u.m.

2
c) %VID in VF = VID/VF*100 = 21.128,7/55.872,7*100 = 37,8%

Aplicația 5. Se dau următoarele date:

Indicatorii Unitate Valoare


măsură
Veniturile bugetului de stat mld.u.m. 257
Veniturile bugetelor locale mld.u.m. 189
Veniturile bugetului asigurărilor mld.u.m. 215
sociale de stat
Veniturile populației mld.u.m. 111
Cursul de schimb u.m/USD 25
Populația mil. loc. 15

Să se determine:
a) Totalul veniturilor statului;
b) Veniturile bugetului de stat în USD;
c) Veniturile statului pe locuitor.

Rezolvare:

a) VS=257+189+215=661 mld . u .m .
VBS 257
b) VBS în USD= = =10,28 mld . USD
curs de schimb 25
VS 661 ×10 9
c) VS /loc= = =44.066,7 mld . u . m./loc
Populație 15 ×106