Sunteți pe pagina 1din 3

Alcooli

1. Definitie
Alcoolii sunt substante organice care contin in molecula lor grupa hidroxil (-OH) legata de un atom de carbon
saturat (realizeaza 4 covalente σ)
Poliolii contin in molecula lor mai multe grupe hidroxil legate de atomii de carbon saturati, cate una la un atom
de carbon.

2. Denumire
IUPAC: Denumire hidrocarbura + -ol (Metanol, Etanol, ...)
Pozitia grupei hidroxil + Den hidrocarbura + nr grupe hidroxil + -OL ( 1,2,3 propantriol = glicerina)
Uzual: Alcool <Hidrocarbura>ic

3. Clasificare
Dupa natura radicalului hidrocarbura
-alifatici saturati (CnH2n+1 OH) si nesaturati (CnH2n-1 OH)
-aromatici (CnH2n-7 OH)
Dupa nr gruparilor OH
-mono OH
-di, poli –OH
Nu exista alcooli cu mai multe grupari OH la acelasi carbon.
Dupa natura atomului de carbon la care e atasat OH
-primari
-secundari
-tertiari
-nulari (CH3-OH)

4. Metode de obtinere
Aditia H2O la alchene: R-CH=CH2 + H-OH -> alcool
Oxidarea blanda a alchenelor: KmnO4 + H2O + Na2CO3
Reducerea compusilor carbonici(Cedarea de H2 la legat eterogene diferite de C=O): R-CH=O + H2 -> cu nichel

5. Proprietati fizice
Alcooli se gasesc in stare lichida si solida. Au pf si pt mai mari decat ale hidrocarburilor coresp. Pt ca moleculilor
alcoolilor sunt asociate prin legaturi de hirdogen.
Pf. Creste cu masa molara si cu nr gruparilor OH. Alcolii inferiori sunt solubili in apa pt ca pot stabili legaturi de
hdirogen. Au caracter slab acid.

6. Proprietati chimice
Oxidarea totala : CH3-CH2-OH + 3O2 -> 2CO2+ 3H2O+ Q
Oxidarea blanda: Alcool primar ->Aldehida
Alcool secundar -> Cetona

Oxidarea energica: R-CH2-OH -> R-COOH + H2O


Sec& tert – amestec de acizi cu nr<atomi de carbon decat alcoolul din care provin

Esterificare – R-OH +HOSO3H -> R-O-SO3H + H2O


R-OH + HOOC-R’ -> R-O-CO-R’ +H2O

... Izomeri de fct cu eteri (R-O-R’)

Compusi carboxilici
1. Definitie
Acizii carboxilici sunt compusi organici care contin in molecula grupa functionala carboxil (-COOH) legata de un
radical hidrocarbonat. Formula generala a acizilor carboxilici este R-COOH (leg dubla intre C si un O)

2. Denumire
IUPAC: Acid <hidrocarbura>oic (numerotarea incepe de la carbonul gruparii COOH)
Pt acizii cu catena ciclica acid<hidrocarbura> mentionand cant de carbon din COOH + carboxilic.

3. Clasificare
Dupa nr gruparilor
- Mono, bi, di, poli (acid etandioic)
HOOC – COOH – oxalic
HOOC-CH2-COOH – malonic
HOOC-CH2-CH2-COOH – succinic
HOOC-(CH2)3-COOH – glutaric
HOOC-(CH2)4-COOH – adipic

Dupa natura radicalului


-alifatic (nesaturat si saturat)
-aromatic
FORMULA alifatic: CnH2nO2 sau CxH2x+1COOH
AROMATIC: CnH2n-7 COOH

Izomer de fct cu eterii

4. Metode de obtinere
Oxidarea alchenelor –cabon tertiar la elgatura dubla
Oxidarea blanda a alchinelor
Oxidarea arenelor la nucleu si catena laterala
Oxidarea energica a alcoolilor
Oxidarea aldehidelor : R-CH=O + [O] din K2Cr2O7 => R-COOH
Hidroliza derivatilor trihaloginati geminali

R-CX3 + 2H2O => R-COOH + 3HX


5. Proprietati fizice
Acidul acetic pur e un lichid incolor, cu miros intepator, cu gust acru, mixcibil cu apa.

6. Proprietati chimice
A. Reactii comune cu acizii minerali
-Reactia cu metale active : xCH3-COOH + Me -> (CH3-COO)xMe + x/2 H2
-Reactia cu oxizii de metal: 2xCH3-COOH + Me2Ox -> 2(CH3-COO)xMe + xH2O
-Reactia cu hidroxizii alcalini: CH3-COOH + MeOH -> CH3-COOMe + H2O
-Reactia cu carbonati: 2xCH3-COOH + Me2(CO3)x -> 2(CH3-COO)xMe + xCO2 + xH2O
-Reactia cu carbonat acid: xCH3-COOH + Me(HCO3)x -> (CH3-COO)xMe + xCO2 + xH2O

B. Reactia de esterificare //O


-R-COOH + R’OH <=> R-C + H2O
\ O- R’

S-ar putea să vă placă și