Sunteți pe pagina 1din 40

CULEGERE

DE COLINDE

”HRISTOS SE NAȘTE , SLĂVIȚI-L!


HRISTOS DIN CERURI
ÎNTÂMPINAȚI-L! HRISTOS PE
PĂMÂNT ÎNĂLȚAȚI-VĂ! CÂNTAȚI
DOMNULUI TOT PĂMÂNTUL , ȘI
CU VESELIE LĂUDAȚI-L NOROADE,
CĂ S-A PREASLĂVIT.”

1.Pe plai înflorit


Pe plai înflorit,la loc răcorit, cu rouă
stropit,mesele-s întinse

1|Page
Mesele-s întinse,făcliile-aprinse,la mijloc Că v-am dat din fire chiar de la zidire la
de masă, jiță de mătasă 3 în unire numai o menire,

La locul din frunte cu făclii mai multe, Ca-n tot anu-o dată cu mâna-ncărcată să
șade Dumnezeu și cu Fiul Său ieșiți din Rai pe al lumii plai

Iar în jurul lor, ceata sfinților, stând și S-aduceți în dar bunului plugar , una,saț
veselind, cu drag ascultând în casă și colaci pe masă

De-odată s-opriră atunci când văzură că Alta bucurie, dalbă veselie, ș-alta
3 flori s-arată stând la judecată: creștinare, sfânta botezare.

Floarea grâului, floarea vinului, floarea


mirului, florile Domnului.
2.Coborât-a, coborât
Ceste 3 flori sfinte, din Rai răsărite, care
dintre ele,sfinte floricele Coborât-a, coborât x2

Ar avea din fire mai mare-omenire, Nu de mult a coborât


Floarea grâului grăia Domnului :
Îngerul lui Dumnezeu x2
Eu am de la fire mai mare-omenire, că de
Pe sfântul locaș al Său
n-aș fi eu, cât ar fi de rău
Prin turnul bisericii x2
Că saț n-ar fi-n casă ,nici colaci pe masă;
Floarea vinului grăia Domnului: În ușa altarului

Eu am de la fire mai mare-omenire, că de Și-o icoana l-a-ntrebat: x2


n-aș fi eu, cât ar fi de rău
Ce veste ne-ai mai aflat?
Fără vin din vie n-ar fi veselie,
Veste bună vă vestesc x2
Floarea mirului grăia Domnului :
Veste de la Domn ceresc
B-a mea omenire e mai ‘naltă-n fire, că
Că vrea Maica Precista x2
de n-aș fi eu, cât ar fi de rău
Să nască pe Mesia
Făr’ a mea chemare n-ar fi creștinare;
Domnul le-asculta, ș-apoi cuvanta : A umblat și-a căutat x2
Ascultați flori sfinte din Rai răsărite,nu Până târziu pe-nserat
vă amărâți, nu vă mai pârâți !
Nimeni sălaș nu i-a dat x2

2|Page
Și-a născut pe fân uscat În mijlocu’ raiului

Tot grajdul s-a luminat x2 Pe din-untru-i zugrăvită x2


Pin' afa ră-i văruit
Păstorii s-au spăimântat
Și ces' Domnu-n veselește x2
Și cei trei crai că s-au dus x2
Și-o-nchinăm cu sănătat'
Scumpe daruri de-au adus

Aur, smirnă și tămâie x2 4.Ciucur verde


De mare folos să fie ! Ciucur verde de matasă
R: Domnului Doamne
3. Luatu-S-o, dusu-S-o Slobozâ-ne gazadă-n casă
R: Domnului Doamne
Luatu-S-o, dusu-S-o x2 Că de-aseară stăm pe-afară x 2
R: Corinde-mi, corinde-mi R: Domnului Doamne
Luatu-S-o, dusu-S-o Ș-afară plouă de varsă
Dumnezău cu Sân' Pătru x2 –R R: Domnului Doamne
La casa bogatulu’ Și-n tindă ninge de frige
-Bună zâua bogat mare! x2 –R R: Domnului Doamne
Gata-I cina să cinam? Și ne pică picurele
-Gata-i da' nu-i păntru voi x2 –R R: Domnului Doamne
Păntru domni mai mari ca voi De sub toate strășinele
R: Domnului Doamne x2
Luatu-S-o, dusu-S-o x2 –R
La casa săracului
-Bună sara om sărac ! x2 –R
- Mulțam vouă călători!
-Gata-i prânzu' să-l prânzâm? x2 –R
5. Sosit-a ziua cea sfântã
-Prânzu-i gata puțânel x2 –R
Sosit-a ziua cea sfântă îngerii minunea
Nu ne-om ajunje cu el
cântă,
Cât cu el nu ne-om ajunje x2 –R
Domnului şi-al nost' Domn,Domnului
Merge-om-n sat ș-om mai adușe
Hristos vestit(R)
Luatu-S-o, dusu-S-o x2 –R
C-azi în lume ne-a venit Mesia cel mult
Pe marjinea satulu’
Când fu' la mijloc dă câmpu' x2 –R dorit (R)
Gră i dragu' Dumnezău:
Din Fecioară S-a născut şi cu lapte S-a
- Ia vezi Petru-n dreapta Mea x2
Spune-mi Petre,ce-i vedea ? crescut (R)
- Văd casa săracului x2

3|Page
În scutece S-a-nfăşat şi în braţe S-a R: Colindăm, Doamne, colind
purtat (R) Este-o dalbă mănăstire – bis R
Şi’năuntru cin’ era? – bisR
Cu chip de om a venit şi pe noi ne-a Era Maica Precista – bis R
mânuit (R) C-un Pruncuţ ce tot plângea – bis R
Taci, Fiule, nu mai plânge – bis R
6. Asta-i seara de Crăciun Că Maica ţie Ţi-o da – bis R
Două mere, două pere – bis R
Asta-i seara de Crăciun Să Te joci, Fiuţ, cu ele – bis R
Să te veseleşti om bun Şi cheiţa Raiului – bis R
Naşterea de bucurie Raiul sfânt să-L moşteneşti – bis R
La mulţi ani cu veselie. Şi cerul să-L stăpâneşti – bis R.

Seara sfântă de Crăciun


Când S-a născut Domnul Bun 8. Colindam colind
Să alunge-a a lumii jale
Pentru-a lui Adam greşale. R:Colindăm colind,
colindăm frumos
Că Adam când a ieşit Colindăm colind,
Domnul de Rai l-a lipsit. Domnului Hristos.
Du-te-Adame de la mine
Cum te-ai lipsit de-al tău bine. Se văd în zări trei magi venind
Şi-o stea ‚naintea lor
Dar Adam a prins a plânge De-un Împărat ce s-a născut
Şi din gură-a prins a zice Noi nu am auzit
Raiule, gradină dulce Şi-au mers până la Betleem
Nu mă-ndur a mai mai duce. Şi-acolo au stătut
Sărac în şură lângă boi
De vredeaţa pomilor, Cu mir culcat în paie
De mireasma florilor, Şi-n dată magii s-au plecat
De cursul izvoarelor, Cu bucurie mare
De dulceaţa sfinţilor.
R:
Asta-i seara de Crăciun
Să te veseleşti om bun Pe drumul spre Ierusalim
Naşterea de bucurie Călătorind de zor
La mulţi ani cu veselie! Dar mergeţi voi şi-L căutaţi
Că poate-L veţi găsi
7.Colo sus şi mai în sus Că steau acolo i-a oprit
Din drumul lor cel lung
Aşa L-au găsit cei trei magi
Colo sus şi mai în sus - bis Pe Dumnezeul slavei
4|Page
Şi daruri scumpe din desagi S-a-'ntrupat din Maica Preacurată
Au scos spre închinare
Cum proorocii au grăitu
R: Ca ploaia pe lână Domnul blând S-a
pogorâtu
Şi-acolo în Ierusalim
De-un prunc au întrebat Trup luând din pântecele Maicii
Şi-n dată ce-au plecat la drum
Cel ce este Ne-ncăputu
Cu toţi se bucurară
La uşa unui grajd ajunşi Sta Fecioara spăimântată de astă
‘Năuntru ei intrară
minune
Dar ei pe El L-au cunoscut
Că este Împăratul Cum sub ani pe Cel din veac voi naște
Tămâie, smirnă, aur mult
Mă infricoșez a spune
Cu drag I-au dăruit
Cum Îl voi purta în brațe pe Cel ce e se
R:
poartă
Că steaua lui ei au văzut Pe umeri de heruvimi în ceruri
Şi-au spus că-I Împărat.
Și-L slăvește lumea toată
Că steaua iar naintea lor
Frumos li s-a arătară. Cum voi îmbrăca cu scutec pe Cel ce se-
Iar pruncul ce îl căutau
mbracă
În iesle îlaflară.
Cel Bun cel Mare şi cel Sfânt Cu lumina ca și cu o haină
Ce lu mea a creat-o.
Șifăptura i se pleacă
Ca unui Domn şi Dumnezeu
Şi Împărat slăvit. PeCel care în pustie mană a ploatu
Cum cu lapte voi hrăni acuma
R:Colindăm colind,
colindăm frumos Și pe brațe legănatu
Colindăm colind, x2
Taina cea din veac ascunsă astăzi se-
mplinește

9.La plinirea vremii

10.În noaptea sfânta de Craciun


La plinirea vreimii Fiul Cel din veac
născutu În noaptea sfântă de Crăciun
Pe drumul nins de lună
5|Page
Trei magi călări cu suflet bun Ce sară-i da' iastă sară
Aleargă împreună
Da' îi sara de Ajunu, R:,

Da' îi sara deAjunu


Leru-i, leru-i, leru-i, Leru-i, leru-I ler
Leru-i, leru-i, leru-i, leru-i Domndin Dânspre ziua lui Crăciunu, R:
cer (Refren)
Dânspre ziua luiCrăciunu

Când Hristos Domnu' Cel Sfântu, R:


De unde vin cum se numesc
Ce doruri îi frământă Când Hristos Domnu'Cel Sfântu
Spre iesle ei călătoresc
A venit pe-acest pământu, R:
Şi cerurile cântă (R)
A venit pe-acestpământu

Şi cântă inimile lor Şide-a acum până-n vecie, R:


Aprinsă-i bucuria
Şi de-a acum până-n vecie
Că S-a născut Mântuitor
Hristos lăudat să fie,
Azi S-a născut Mesia (R)

Veniţi şi noi să-L lăudăm 12.Trei crai de la Răsărit


Pe Domnul cu iubire
Trei crai de la răsărit Spre stea au
Şi noi cu toţi ne bucurăm călătorit Şi-au mers după cum citim
De marea-I mântuire (R) Până la Ierusalim.
Acolo dacă-au ajuns Steaua lor li s-a
ascuns Şi le-au fost a se plimba Prin
oraş a întreba.
Unde s-a născut zicând Un crai mare
de curând Iară Irod împărat Auzind s-a
11.Ce sarã-i d-aiastã sarã tulburat.
Pe crai grabnic i-a chemat Şi în
taină i-a-ntrebat Ispitindu-i vru setos Ca
Ce sară-i d'aiastă sară,
să afle pe Hristos.
R:Domnului Doamne,

6|Page
Craii dacă au plecat Steaua iar s-a Refren: Eru rem, Eru rem, Eru
arătat Şi-au mers până a stătut Und’era
reru reru rem, Leru-i Domn din
Pruncul născut.
Şi cu toţi s-au bucurat Pe Hristos cer
dacă-au aflat Cu daruri s-au închinat Ca De la răsărit Magii au venit Daruri să
unui mare împărat
aducă Stăpânului R
Unde-i Împăratul Au întrebat Şi Irod
13.La poartă la Ştefan-Vodă
atuncea mult s-a mâniat R
La poartă la Ştefan Vodă Magii au plecat Pe Irod lăsând Steaua
Lerului, Domnului, Boierii s-au strâns la
luminând şi calea arătând R
vorbă
Dar vorba de cine este Venind la Iisus Ei s-au bucurat
Lerului, Domnului, De Iisus născut în
Lăudând pe Domnul şi s-au închinatR
iesle
Însă Ştefan, domn cel Sfânt Aur au adus Smirn-au închinat Şi
Lerului, Domnului, De la rugă auzind
tămâie scumpă Celui Preaînalt R
Pe boierii ce vorbeau
Lerului, Domnului Şi pe Domnul Îngerii cântau Păstori fluierau Cerul şi
proslăveau
pământu-ntreg se veseleau R
El pe dată s-a plecat
Lerului, Domnului Cu boierii s-a- Astăzi toată lumea Se bucură Pe
nchinat
Stăpânu-L cântă şi Îl lăudăR
Şi cu glasu-i de supus
Lerului, Domnului, A slăvit pe Domn
Iisus. - bis

14.Colind Bizantin
Cel făr' de-nceput Azi s-a pogorât Şi
întru Fecioară s-a sălăşluit 15.Noi în sara de Crăciun
Noi în sara de Crăciun

7|Page
Lăudăm pe Cel Preabun Şi duşmanii nu cutează. - bis R:

R: Bun eşti Doamne, bun Să trăiţi că ne-aţi primitu’ - bis

Colindăm colind duios - bis Şi bine ne-aţi omenitu’. - bis R:

Domnului Iisus HristosR: C’amu merem mai departe - bis

.Noi umblăm să împlinim - bis Vă lăsăm cu sănătate. - bis R:

Obiceiul din bătrâni R: Şi la anu' om veni, - bis

Obicei de colindat - bis Numa’ sănătoşi de-om fi. – bis R:

Pe la case de urat. R: Şi la anu' om veni, - bis

Noi în sara de Crăciun - bis Numai dacă ni-ţi pofti. – bis

Lăudăm pe Cel Preabun

R: Bun eşti Doamne, bun – bis


17.Dumnezeu, Preasfântul
Dumnezeu, Preasfântul, colindând
16. Oila, Oila pământul,

Slobozâne gazdă-n casă - bis A vrut să nu mai fie Potop şi urgie.

Nu ne ţâne la ferestră. – bis El făcu lumină dulce şi senină,

R: Oila, oila, oila-la, la la la la Oila, Şi Îşi trimise Fiul s-alunge pustiul.


oila, oila-la la la la. Fiul se-ntrupează lumea luminează.
Noi umblăm a colinda – bis Fecioara Maria, naşte pe Mesia.
De l’ocasă la alta. - bis R: Dumnezeu Prea Bunul ne-a adus
Dă-ne drumu' gazdă-n tindă - bis Crăciunul

N-auzi larmă de colindă. – bis R: Cu har şi bucurie, și aici să fie !

La casa de oameni buni, - bis

Face Dumnezeu minuni. – bis R: 18.Sus, boieri, nu mai dormiţi


Pune îngerii de pază, - bis Sus boieri nu mai dormiţi

8|Page
R: Oleru-I Doamne Cu vinu’ se-mpărtăşeşte – R

Vremea e să vă gătiţi R Cu miru’ se miruieşte – R

*Casa să v-o măturaţi R Şi-n veşmânt se primeneşte – R

*Masa să v-o încărcaţi R Busuioc verde pe masă – R

Nu dormiţi în astă seară R Rămâi gazdă sănătoasă – R

Ci şedeţi la privegheală R

*S-aşteptăm pe Domnul Sfânt R


20.D-auzi gazdă, ori n-auzi?
*Ca să vie pe Pământ R
D-auzi gazdă ori n-auzi? – bis.
Tuturor ce sunt în casă R
Toaca-n cer şi slujba-n Rai.
Şi se veselesc la masă R
Toaca-n cer cum o bătea, - bis
*Să le dea Hristos de toate R
Slujba-n Rai cum o făcea.
*Bucurie sănătate Flori de măr R
Dumnezeu cum cuvânta, - bis

Maica Sfântă se ruga.


19.În vârful a nouă meri Şi să stai să tot priveşti, - bis
În vârful a nouă meri,R:Dă-i Domnului Cum făcea slujbe cereşti.
Doamne!
Îngerii, ţinând stâlpări, - bis
Arde nouă lumânări – R
Cântau sfintele cântări.
Pică nouă picături – R
Pentru-n Fiu ce S-a născut, - bis
Trei de vin şi trei de mir – R
Domnul nost’ făr’ de-nceput.
Trei de apă limpejoară – R
Că s-a născut pe pământ - bis
Să facă de-o băişoară – R
Fiul Tatălui Cel Sfânt.
Dar în ea cine se scaldă? – R
21.Asta-i casa cea frumoasă
Scaldă Fiul mititel – R
Asta-i casa cea frumoasă. R: Florile
Se scaldă, se iordăneşte – R
dalbe

9|Page
Cu icoane luminoase. – R La-l treilea cornu, la un corn de masă

La fereşti cu flori domneşti. - R Da-I şedeţi mai şedeţi, floarea doruluiu

Pe la uşi cu flori de rugi - R .L-al patrulea cornu, la un corn de masă

La obloace busuioace – R Da-I şedeţi mai şedeţi floarea floriloru’

La obloace busuioace. - R Floarea grâuluiu’ rupse şi răspunse:

Peste masă cruce trasă.– R Că-s mai bună ieu că de n-aş fi ieu

Peste pat cruce de brad. – R Nici El nu ar şie, nici El nu ar şie,

Iar la masă cine şede. - R Nici colaci în casă, nici pită pă masă.

Şede gazda cea frumoasă. - R Floarea vinului rupse şi răspunse:

C-un pahar de vin în mână. - R Ba-s mai bună ieu, că de n-aş fi ieu

La cin’ vin la tăţi închină. – R Nici El nu ar şie, nici El nu ar şie,

Busuiocu-n ceastă mână. - R Nici o veselie, nici o bucurie

Sănătate gazdă bună. – R Floarea doruluiu rupse şi răspunse:

Că-s mai bună eu, că de n-aş fi eu

Fără văselie ar mai putea şie


22.Ce soare răsare
Dar far’de iubere nu s-ar mai putere
Ce soare răsare, dis de dimineaţă
Floarea floriloru’ rupse şi răspunse:
Bucneşte-n fereastră, bucneşte-n
fereastră Dragi florile mele nu vă mai pârârăţi
Fereastră bucnere, fereastră bucnere Că voi mie-mi sunteţi, că voi mie-mi
sunteţi
Masa-ngălbenere, masa-ngălbenere
Una ca şi alta, alta ca şi una
La un corn de masă, la un corn de masă
Haideţi să cântămu şi să colindămu x2
Da-I şedeţi mai şedeţi, floarea grâului

La-l doilea cornu, la un corn de masă

Da-I şedeţi mai şedeţi, floarea vinului 23. Colindăm, colindători

10 | P a g e
Colindăm colindători Sus pă sus pă lângă lună – R2

Noaptea pe la cântători – bis Cu-o mână ţiind de lună – R1

Prin troiene greu răzbim Cu una-mpletind cunună – R2

La colindă noi pornim – bis Da’ cununa nu-i aşi – R1

Colindăm Crăciunului Aşa cum sunt gazdili – R2

Pe uliţa satului – bis Da’ Dumnezeu să-i ocrotească – R1

În noaptea Ajunului C-or primit colinda noastră O, o, o, că


dragă mi-i – bis

24. Drăguleană
Acasă-i gazda, nu-i acasă? Drăguleană
25.Îmbucură-te, om bun
– R1 Îmbucură-te, om, bun Hoi, leru-i, leru-i,
Acasă-i gazda, nu-i acasă? O, o, o, că Doamne – R1
dragă mi-i – R2 C-am ajuns Sfântu’ Crăciun! Hoi, leru-i
Da’ de-i acasă, zâ-i să iasă – R1 Domn. – R2

De-i acasă zâ-i să iasă – R2 Eu vă spun la casa voastră – R1

Da’ de-i la jie, zâ-i să vie – R1 Din Precista Maica noastră – R2

De-i la jie, zâ-i să vie – R2 S-o născut un Fiu frumos – R1

Da’ de-i în codru şi-o vâna – R1 Pe nume-L cheamă Hristos. – R2

După ei cine-o mâna – R2 În paiele grâului – R1

Ne-om alege doi din doi – R1 Şi-n florile fânului – R2

Şi-om aduce-o înapoi – R2 Nu ca fiul domnilor – R1

Şi-om aduce-o sus pă sus – R1 Ci-n poiata boilor – R2

Din locu’ unde s-o dus – R2 Încet boii-L dudurară – R1

Sus pă sus pă lângă lună – R1 Pântru coarne-L legănară – R2

Toţi la El se închinară – R1

11 | P a g e
Toţi la El se închinară – R2

Toţi oamenii ce-au venit – R1 Îngerul Gavriil intrase

Din Apus şi Răsărit – R2 La Maria sfânta-n casa

Aceste zile senine – R1 Și din zboru-i se opri

Să le petreceţi cu bine – R2 Bucuria i-o vesti

La mulţi ani, s-aveţi folos – R1

De naşterea lui Hristos. – R2 Bucura-te Preacurată

Și Preabinecuvântată

26.Colo sus pe vremea aceea Că-ntre femei pe-acest pământ

E cu tine Domnul Sfânt

Colo sus pe vremea aceea

În frumoasa Galileea 27.Călătoare sfântă stea


O Fecioară viețuia Calatoare sfanta stea Locului ramai
Ce Maria se chema Sa cobori pe-un fulg de nea Sa te
prind in maini
R:Linu-i seara sfanta lin Glas de
Nazaret era orașul ingeri canta lin Linu-i cer de stele plin
Raze prin zabrele vin
Unde își avea locașul
robilor alini
Într-o zi Maria sta
Sa te port cu glas plapand
Singură la vatra sa
Binevestitor
Peste partie de gand Prin ograzi de
dor
Și deodată ce văzu
R:
Casat toată-i se umplu Tu sa arzi eu sa colind Peste ani si
zari
De-o lumină lucitoare
Amintiri de mult s-a prind Albe
Ca lumina de la soare

12 | P a g e
lumanari
R:x2 Maica Domnului oftează
Florile de măru
Somnul pruncului veghează
28.Iisus, bine ai venit! Flori de măru

În staul de dobitoace Şi îi cantă-n cântec lin


Florile de măru Florile de măru
Maica nu-şi găseşte pace Slavă pruncului divin
Flori de măru Flori de măru

Sorocul i s-o împlinit S-a născut pe pământ


Florile de măru Şi ne-a izbăvit
Şi pe paie o născut Te cântăm, te slăvim
Flori de măru Iisus, bine ai venit!x2

S-a născut pe pământ


Şi ne-a izbăvit
29.Colind basarabean
Te cântăm, te slăvim
Iisus, bine ai venit! Tu esti lumina cea sfanta
Precista blagoslovita
În noaptea rece de iarnă Ca ai nascut pre Fiul Sfant
Florile de măru Oamenilor pre pamantu'.
Maica Domnului sărmană
Flori de măru Tu esti cinstea ingereasca
Si slava apostoleasca
N-are scutec de înfăşat Biruinta sihastreasca
Florile de măru Nadejdea calugaresca.
Nici leagăn de legănat
Flor de măru Tu esti izvor de viata
Ada bine cu dulceata
S-a născut pe pământ Si esti maica adevarata
Şi ne-a izbăvit
Te cântăm, te slăvim C-ai nascut Fiu far'de tata.
Iisus, bine ai venit!

13 | P a g e
Mai intai si mai Cinstita Iisuse, toate le-ai iertat
Decat soarele mai Sfanta Ca să scapi lumea de păcat.
Esti ieslea salajluita
Si cartea pecetluita. Răsună cerul iar răsună,
Şi îngerii-mpletesc cunună.
Cartea ne scrie cu dreptii În noaptea sfântă de Craciun
Unde doresc inteleptii S-aducem slavă celui bun.
Si de-acum pana-n vecie
Mila Domnului sa fie. Tu iartă-ne, Iisuse sfânt
Şi sterge răul pe pământ.
Apleacă-te cu bunătate
30.Răsună cerul, iar răsună Şi iartă suflete-ntinate.
Apleacă pacea ta divină
Răsună cerul iar răsună, Şi fă din suflete grădină.
Şi îngerii-mpletesc cunună
De lacrimi sfinte de Fecioară,
Că naşte Maica-n ceas de seară.
31.Bună sara, gazdă aleasă.

Se naşte Fiu dumnezeiesc Buna sara, Buna seara, gazda aleasa


Şi cele scrise se-mplinesc. Ne Primeste, Ne primeste-n a ta casa
Că pe pământul păcătos Ca nu vrem, Ca nu vrem ca sa sedem,
Se naşte azi Iisus Hristos. Numai sa va, Numai sa va colindam

Lumea nu crede şi nu vrea E craciun, E craciun si noi venim


Să-i facă loc în casa sa La tot omul, La tot omul cel crestin
Dar, rânduit-o Dumnezeu Vestea Nasterii s-o dam, doar noi s-o
Un loc şi pentru Fiul Său dam
Pe Domnul sa-L Laudam, Sa-l
La marginea îndepărtată, Laudam
Pe paie reci, într-o poiată,
Venit-o-n lume Pruncul sfânt S-a Nascut Fiul cel Sfant, Fiul cel
S-aducă pacea pe pământ. Sfant
Dumnezeu prea cest Pamant, Prea
Pentru tot frigul ce-ai răbdat cest Pamant
Şi pentru răul ce ţi-am dat, Sara asta-i sara sfanta, Sara sfanta

14 | P a g e
Langa noi ingerii canta, Incerii canta El il cauta, voind mortii-a-L da,
Iar Pruncul Iisus din tara s-a dus.
Ramai gazda, Ramai gazda sanatoasa Fie laudat, binecuvantat,
Pan La anu, Pan la anu tot voioasa In veacuri amin, in veacuri amin.
Cand pornim a colinda, a colinda
Tu sa nu-ti inchizi poarta, inchizi
poarta 33.La Betleem colo-n jos.

La Betleem colo-n jos


Ca noi nu te-om ocoli, Te-om ocoli
Cerul arde luminos
Si cu drag tot om veni, Tot om veni
Preacurata naște
Astăzi pe Hristos.
Buna sara, Buna sara gazda aleasa
Ne primeste, Ne primeste a ta casa
Naște-n ieslea boilor
Ca nu vrem, Ca nu vrem ca sa sedem
Pe-mpăratul tuturor
Numai sava, Numai sava colindam
Preacurata stă
Și plange-ncetișor.
32.Praznic luminos.
N-are scutec de-nfășat
Praznic luminos, stralucit frumos Nici hăinuțe de-mbrăcat
Astazi ne-a sosit si ne-a-nveselit, Preacurata
Ca Mantuitorul si Izbavitorul Pentru pruncul de-mpărat.
Cu trup s-a nascut, cu trup s-a nascut.
Nu mai plange Maica mea
Raiul cel inchis, azi iar s-a deschis, Scutecele noi ți-om da
Sarpelui cumplit capul s-a zdrobit Preacurata,
Si stramosii iara, din Sfanta Fecioara Pruncul Sfant de-L înfăsa.
Iar s-au innoit, iar s-au innoit.

Ingerii cantau, pastori fluierau,


Magii se-nchinau, toti se bucurau. 34.O, ce veste minunată!
Dar Irod era ca se tulbura
I.
De nasterea Sa, de nasterea Sa.
O, ce veste minunată!
În Betleem ni s-arată

15 | P a g e
Astăzi s-a născut Si cerul sfant si-acest pamant
Cel făr' de-nceput S-a luminat prin Prunc... {bis}
Cum au zis prorocii. Si s-au sfintit si s-au slavit
Acei ce L-au primit... {bis}
II.
Că la Betleem Maria Iar noi vazand ne inchinam
Săvârşind călătoria, Si chipu-I sarutam... {bis}
Într-un mic sălaş, Cu dor voim de-ai Lui sa fim
Lângă-acel oraş, Si-n veci sa Il slavim... {bis}
A născut pe Mesia. Din cer senin, un cor divin
Se-aude lin cantand... {bis}

III.
Pe fiul în al Său nume,
36.Deschide ușa creștine.
Tatăl L-a trimis în lume,
Să se nască Deschide usa crestine,
Şi să crească, Deschide usa crestine
Să ne mântuiască Ca venim din nou la tine
La multi ani multi ani cu bine
35.Din cer senin.
Drumu-i lung si-am obosit
Din cer senin, un cor divin Drumu-i lung si-am obosit
Se-aude lin cantand... {bis} De departe am venit
La multi ani, multi ani cu bine
Pastori cu har, pe culmi apar,
Albi miei in dar ducand... {bis} Noi la Viflaim am fost
Noi la Viflaim am fost
O stea din zari, veghind carari, Unde s-a nascut Hristos
La multi ani, multi ani cu bine
Spre departari arzand... {bis}
Conduce magi, cu daruri dragi, Si-am vazut si pe-a Sa mama
In albi desagi ducand... {bis} Si-am vazut si pe-a Sa mama
Pe care Maria o chema
Si-un prunc plapand, cu chipul bland, La multi ani, multi ani cu bine
Sta surazand, tacand... {bis} Cum umbla din casa in casa
Iar Maica Sa Il legana Cum umbla din casa in casa
Si toti se bucura... {bis} Ca pe fiul ei sa nasca
La multi ani, multi ani cu bine

16 | P a g e
Umbla-n jos si umbla-n sus Nasterea de bucurie
Umbla-n jos si umbla-n sus La multi ani cu veselie.
Ca sa nasca pe Iisus
La multi ani, multi ani cu bine
Care cu puterea sa 38.Colind ceresc.
Care cu puterea sa
Cerul si-a deschis soborul
Mintui-va e lumea
Si de-acum pana-n vecie mila - Lerui, Doamne, Ler -
Domnului sa fie au pornit cu plugusorul
ingerii prin cer.
Merg cu pluguri de oglinda
37.Colind bătrânesc. si de giuvaier,
Asta-i seara de Craciun toti luceferii colinda
Sa te veselesti om bun - Lerui, Doamne, Ler -
Nasterea de bucurie Vantul sufla cu lumina
La multi ani cu veselie. - Lerui, Doamne, Ler -
in buhai de luna plina
Seara sfanta de Craciun
leganat in ger.
Cand s-a nascut Domnul bun
Sa alunge-a lumii jale Patru heruvimi cu gluga
Pentru-a lui Adam gresale. alba de oier
sub feresti colinde'ndruga,
Ca Adam cand a gresit - Lerui, Doamne, Ler -
Domnul de Rai l-a lipsit: N-au venit cu grau la poarta,
“Du-te Adame de la Mine, ci au rupt din ger
Cum te-ai lipsit de-al tau bine”.
stele mari ca sa le'mparta,
Dar Adam a prins a plange - Lerui, Doamne, Ler -
Si din gura a prins a zice: Si-n Florar de roade grele,
“Raiule, gradina dulce, - Lerui, Doamne, Ler -
Nu ma-ndur a ma mai duce. va fi campul cer de stele
tolanit sub cer…
De verdeata pomilor
Numai tu astepti in tinda,
De mireasma florilor
De cursul izvoarelor - Lerui, Doamne, Ler -
De dulceata sfintilor”. suflete ce n'ai colinda
si nu stii Prier.
Asta-i seara de Craciun Nici un cantec alb nu vine
Sa te veselesti om bun
17 | P a g e
falfaind mister, Florile sunt dalbe flori de mar
cu o stea si pentru tine, Ca venim acuma a va colinda
- Lerui, Doamne, Ler – Florile sunt dalbe flori de mar

39.Creștinilor noi astăzi.


Refren:
Crestinilor noi astazi, Omul bun ne va primi
Un praznic mare-avem, Si cu drag ne va cinsti
Ca sa-l putem cunoaste, Dupa datini colindam
Veniti la Viflaem! La multi ani noi va uram!

Ca a nascut in lume 2)
Pe-acel ce-L asteptam, Doar in toamna asta merii'au fost
Maria, Maica Sfanta, saditi
Veniti ca sa-L vedem! https://Versuri.ro/w/i5a2
Florile sunt dalbe flori de mar
Pe paie, intre vite, Si in noaptea asta iata'i infloriti
Iisus este strain, Florile sunt dalbe flori de mar
Sa-i ducem si noi daruri
Veniti la Viflaem! [Refren]

Sa mergem cu pastorii 3)
Si sa il preamarim, Din caldura dragostei vor inflori
Ca pentru noi Florile sunt dalbe flori de mar
El s-a nascut, Si in pacea casei voastre vor rodi
Veniti la Viflaem! Florile sunt dalbe flori de mar

Crestinilor, noi astazi [Refren]


Degraba s-alergam,
Spre-a noastra mantuire
Veniti la Viflaem!

40.După datini colindăm.

1)
Scoala gazda buna scoala nu mai sta

18 | P a g e
41.Oaspeți cu azur în gene. 42.Colindul lui Crăciun.

Oaspeti cu azur in gene Azi se naşte-n ieslea mea


Si zapada pe opinci Cel ce poate cîte vrea.
Maica Preacurată-i pune
Se ivira la ferastra
scutec dalb de rugăciune
Cu colinde si tilinci. şi-l înfaşă, mic cum este,
Cantec leganat si fraged, într-un petec de poveste.
Infloriri de ghiocei
Umbre mari tineau isonul Lerui, Doamne, Lerui Ler,  
Albastrind pe dupa ei. face-s-ar pămîntul cer!
Se parea ca-n zvon de aripi
Noaptea-i toată numai Stea,
Si miros de tamaier umblă Magii după ea.
In colinda mi se-ngana să se-nchine cîteştrei
Pui de om cu pui de cer. ochilor de-albastru grei
Si cantara, si urara şi să-i pună la călcîie
Si plecara ca un dor, aur, smirnă şi tămîie.
Stralucea un puf de inger
Lerui, Doamne, Lerui Ler,  
Risipind pe urma lor. face-s-ar pămîntul cer!
Si era o pace alba, -
Ca ninsoarea, si era N-are seamăn bucuria
O sfiala ce din stele c-a venit la noi Mesia
Pana-n inimi tremura. să ne-aducă vestea bună
că ne-aşteaptă-n cer cunună
Bacii lepadara grija:
şi că-n veci Stăpînu-a toate
Astazi lupii tin ajun, nu le vrea cîte le poate…
Porumbeii nu viseaza
Vant de uliu capcaun. Lerui, Doamne, Lerui Ler,  
Si zavozii si dulaii face-s-ar pămîntul cer!
Sa mai larmuie se tem,
Boii rumega cu botu-n 43. E-o seară dalbă de iarnă.
Ieslea de la Betleem.
Fa-mi-te numai ureche E-o seară dalbă de iarnă,

Ca s-auzi, batran pamant: Cu crini în fereşti/ Şi stele de argint,


Sus, in leagan prins de stele, E-o seară mare şi sfântă:  Hristos a
Gangureste Pruncul Sfant. venit pe pământ…

19 | P a g e
Hristos se naşte, să-L slăvim cu Laudând pe Domnul,
laude! Sa strige tot omul
E-o seară de taină cerească, Ca Domnul e mare
Cu zbor de heruvimi/ Şi îngeri Si Imparat tare!
cântând,
E-o noapte împărătească:  Hristos a Pe vârfuri de munte
venit pe pământ…
S-aud glasuri multe,
Hristos se naşte, să-L slăvim cu Cântati pe Imparatul,
laude! Ca nu-i ca El altul.

Dati rugi ne-ncetate,


E-o seară prealuminoasă,
Mila sa-Si arate
Cu magi călători/ Şi păstori
priveghind, Spre noi ticalosii
E-o noapte preafrumoasă:  Hristos Si mult pacatosii !
a venit pe pământ…
Cântati, sa-nteleagă
Hristos se naşte, să-L slăvim cu
Peste lume-largă
laude!
Ca Dumnezeu poate
E-o seară curată şi sfântă
A-mpărăţi toate.
Ca Maica Domnului/ Şi chipul ei
blând, 45.Veniti cu totii
E-o noapte preaminunată:  Hristos
Veniti cu totii dimpreuna
a venit pe pământ…
Sa ne facem voie buna
Hristos se naşte, să-L slăvim cu
laude! Sa ne bucuram de Domnul
Si sa strigam cu tot omul.
44. Limbile sa salte
Ca ne e Domn si mantuinta
 Limbile sa salte Si sa strigam cu credinta
Cu cantari inalte ! Lui din hotarele toate
I se inchina tari si gloate.
Refren: Sfânt ești Doamne, Sfânt!la
fiecare 2 versuri Ca marea cu valuri inalte
Dea Lui mana sunt lucrate
Sa strige-n tarie De El sunt facuti si muntii
Glas de bucurie Si brazii mari si maruntii.

20 | P a g e
El a facut tot pamantul 47. Cel far’ de-nceput
Singur numai cu Cuvantul
Cel far’ de-nceput
Si noua ne este Domnul.
Azi s-a pogorat
Imparat peste tot omul.
Si intru Fecioara s-a salasluit
Iar cati in El nu crezura
R: Leru-i ler, leru-i ler, leru-i ler,leru-i
Ispitira si vazura
ler, leru-i Domn din cer- la fiecare
Parasiti de Domnul fura
vers
Cazand in dreapta Lui mana.
De la Rasarit
46. Slavă să aibă nesfârșită
Magii au venit
Slavă să aibă nesfârșită Daruri sa aduca Stapanului
Dumnezeirea-ntreita
Unde-i Imparatul?
Unimea nedespartita.
Au intrebat
Tatal Atottiitorul Si Irod atuncea mult s-a maniat.
Si Fiul Izbavitorul
Magii au plecat
Si Duhul Mangaietorul.
Pe Irod lasand,
Unul fiind in trei fete Steaua luminand si calea aratand.
S-a pogorat sa ne-nvete
Venind la Iisus
Sa ne-arate cu blandete.
Ei s-au bucurat
Sa pricepem sa-ntelegem Laudand pe Domnul si s-au inchinat
Sa cunoastem sa alegem
Aur au adus
La iad in munci sa nu mergem.
Smirna au inchinat
Ca in cer sunt multe case Si tamaie scumpa Celui Preainalt
Impodobite frumoase
Ingerii cantau
Tot cu raze luminoase,
Pastori fluierau
Unde dreptii se aduna Cerul si pamantu-ntreg se veseleau
Cu toti sfintii impreuna
Astazi toata lumea
Si isi fac tot voie buna.
Se bucura
Si cantand c-o glasuire Pe Stapanu-L canta si-L lauda
Dantuiesc intr-o unire
Dand lui Dumnezeu marire.

21 | P a g e
48.Colind pentru deținuți. Dalbe lacramioare.
 
Sus la Alba intre creste,
Dat-ati pilda cum se moare
A Aiudului poveste,
Pentru-o tara ca un soare,
Ingerii in cor
Cum sa fii oricand
Se adun` usor
Gata pe pamant
Sa o dea de veste.
Pentru-o jertfa mare.
 
 
E-o poveste-adevarata
Au ucis in temniti crunte
Despre cum au fost odata
Trupuri slabe si flamande,
Ingropati de vii
Insa nici un chin
Cei mai buni copii
Suflete de crin
In mormant de piatra.
N-a putut ucide.
 
Munti intregi de suferinte, Suferinta voastra multa
Doruri, foame, neputinte Azi la Alba-n munti o canta
Si chin ne-ncetat Lacrimatii brazi
Greu v-au incercat Pentru cei ce azi
Sfanta tinerete. Prea usor va uita.
   
N-ati avut lacasuri sfinte, Din adancuri de morminte
Nici odajdii aurite, Invia-vor oseminte,
Piept de muribund Robii din Aiud,
V-a fost altar sfant, Pentru neam plangand,
Zeghele vesminte. S-or ruga fierbinte.
Robii din Aiud
Cand bataia nemiloasa
La Hristos Cel Bland
Umplea lada pantecoasa,
Ducand lacrimi sfinte.
Veneau ingeri sfinti
Mortii schiloditi 49.La căsuța care
Sa ii prohodeasca.
La căsuța care pe Hristos primește,
 
Iar din lacrimile-amare Pruncul Sfînt coboară și cu drag
Pentru-a celor morti plecare grăiește:
Se iveau in zori,
Pe mormantul lor, Viața să vă fie

22 | P a g e
numai bucurie, Miercurea si vinerea
sfîntă sărbătoare Niciodata nu manca
numai înălțare,
anul care vine Pe bolnavi i-ai vindecat
numai roduri pline Pe saraci i-ai ajutat
de la Cel din Cer Crestinii din acest sat
- lerui Doamne, ler. Tie s-au incredintat
Crestinii din acest sat
De la Tatăl unde-i numai desfătare,
peste voi să fie numai binecuvîntare. Tie s-au incredintat.

 51.Sus la poarta Raiului.


De la Maica Sfîntă care priveghează,
binecuvîntarea ca o dulce rază. Sus la poarta Raiului, poarta Raiului
Paste turma Tatalui, turma Tatalui
De la Raiul dulce unde-i strălucire,
binecuvîntarea cea mai cu iubire.
R:
De la cei de care inima-i legată, Linu-i lin si iara lin, bate vantul
binecuvîntarea cea mai minunată. frunza lin
Lin si iara lin
De la clipa asta, pînă-n veșnicie,
binecuvîntarea peste voi să fie. Dar la turma cine sta, oare cine sta
Sta chiar Maica Precista, Maica
50.Colindul Sf.Nicolae.
Precista

Bucura-te, bucura-te, R:
Nicolae Mare Sfinte.
De la Mira Arhiereu Langa ea un leganel, leagan leganel
Temator de Dumnezeu https://Versuri.ro/w/j5a2
Indreptator in credinta Cu un copilas in el, copilas in el
Ajutor in suferinta
Cand pe lume ai venit R:
Semnul crucii ai facut
Copilasul cand plangea, puiul cand
Nicolae Arhiereu plangea
Temator de Dumnezeu Maica Sfanta-l legana, Maica-l legana

23 | P a g e
R: Se-aud colindători
Cântarea lor frumoasă
Copilasul cand dormea, puiul cand Răsună până-n zori.
dormea
53. Astăzi s-a nascut Hristos,
Maica Sfanta lin canta, Maica lin
canta
Astăzi s-a nascut Hristos,
R: Mesia chip luminos
Laudați și cântați,
52.Răsună bland spre seară.
Și vă bucurați!
Răsuna blând spre seară
Al clopotelor cânt Mititel, înfășetel ,
Că vine, vine iară În scutec de bumbăcel,
Hristos pe acest pământ. Laudăți și cântați,
Și vă bucurați!
Refren:
Tânărul crai cu mult alai Vântul bate, nu-l răzbate,
Vine din cer, hai ler lerui Neaua ninge, nu-l atinge,
Lăudați și cântați,
La Betleem se naște Și vă bucurați!
Tânărul crai ceresc
Iosif cu Maica Sfântă Și de acum până-n vecie,
Duios la El privesc Mila Domnului să fie,
  Laudați și cântați,
Și îngerii în coruri Și vă bucurați!
Pe Domnul Sfânt slăvesc
54.Povestea lui Moș Crăciun.
În cer e bucurie
Și ritmul de pe pământ. A venit la noi la poarta,
Un batran frumos la chip,
În sat mare e zarvă Si-a-ntrebat daca se poate
Vezi grupuri de copii Ca sa fie gazduit.
Cum cântă la ferestre
Cu glasuri argintii. Casa noastra e deschisa,
O, batran strain si bun!
La fiecare casă
24 | P a g e
Vino, stai cu noi la masa, Sa stea pana-n zorii zilei
Ca esti obosit de drum! Cu toiag i-ameninta.

Dupa ce statu la masa, In iesle, pe fanul rece


Se-nchina evlavios Isus Pruncul pribea
Si-ncepu sa povesteasca Cum boii veneau la Dansul
De nasterea lui Hristos. Si sufland il incalzeau.

Noi, de altfel, ne uitaram Iar Maria, Maica Sfanta


Privind catre el uimiti Sta mirandu-se privind
Si cuvintele-ascultaram Cum boii recunostinta
Langa-i nostri dragi parinti. Aratau spre-al lor Stapan.

Ne spunea c-a fost odata Dar de-odata se vezura


Demult, tare de demult, Ingeri ce din cer veneau
Un batran, Craciun anume, Catre-acea umila sura,
Rau la inima si crud. La Prunc si-L preamareau.

Si-ntr-o noapte la'lui poarta, Si o stea frumos deasupra,


Cineva batand usor, Stralucit s-a aratat,
Ceru ca sa-i gazduiasca Iar trei magi intrand'nauntru,
Pana Dimineata-n zori. Prunculu-i s-au inchinat.

Cu cuvinte de ocara Aur, smirna si tamaie


Catre poarta alergand, Magii cu ei, au adus
Vazu-o tanara Fecioara Si cu drag le asezara
Si-un batran cu chipul bland. Langa ieslea lui Isus.

Si voind el sa-i vobeasca Si pastori de oi sosira,


Batranu-l ruga zicand De prin vai si de prin munti
Ca i s-a-mplinit sa nasca Lui Isus sa i se-nchine
Fecioara pe Pruncul Sfant. De ingeri fiind vestiti.

Intr-un grajd de oi si vite Acea stea vazand batranul


Pe-amandoi ii alunga Craciun cel rau si zgarcit,
25 | P a g e
A-nteles cine-s strainii 55.Vin colindătorii.
Ce la gajd i-a gazduit.
Vin colindatorii, cum veneau odata,
lerui ler
Si cu lacrimi de durere,
Sa colinde-n seara asta minunata lerui
Catre iesle alergand
ler
Iertare-ncepu a cere
Dar li-i gura-i arsa si li-s ochii-n
De la Blandul sau Stapan.
lacrimi lerui ler
Prea degeaba sange, prea degeaba
Si inca spunand acestea
patimi, lerui ler,
Batranul ce povestea
Lacrimile-i udau fata
Gazdelor crestine sa- i primiti in casa
Si graiul ii tremura.
lerui ler
Si cum se cuvine sa-i poftiti la masa
Voind el sa ne mai spuna
lerui ler
De-acolo ce s-a intamplat
Ni-i trimite sfantul sa ne-'ncerce mila
El ne-a zis c-o sa mai vina
lerui ler,
Si in urmatorii ani.
Domnii mari de astazi sa-si deschida
vila lerui ler,
Si mergand el catre poarta
Ii urmaram toti tacand,
Sovaielnic pasu', mainile plapande
Iar el arata cu mana
lerui ler,
Catre sat asa graind.
Tremurat lii glasu, nu stiu sa colinde
lerui ler,
Eu la toti in asta seara
Daca stau la poarta si nu zic nimica
Cu colindatori am fost
lerui ler
Si le-am spus mnune mare,
Domnilor de astazi sa va apuce frica
A nasterii lui Hrisos. 2x
lerui ler,

Muta-i intrebarea ce rasuna afara lerui


ler,
Am murit degeaba, ce-ati facut din
tara lerui ler
Tot in frig si-n foame, tot cu maini
intinse lerui ler

26 | P a g e
Pe la porti straine, ce ne stau inchise Ca aicea n'ai ce face,
lerui ler, Nu Te las'sa nasti in pace".

Vin colindatorii cum veneau odata Maria atunci pleca,


lerui ler Ici, colea, ea alerga.
Sa colinde in seara asta minunata lerui
ler Merse in grajdul cailor
Dar li-i gura-i arsa si li-s ochii-n Sa nasca pe Fiul Sfant.
lacrimi lerui ler
Prea degeaba sange, prea degeaba Dara caii tropaiau
patimi lerui ler. Si iepele nechezau.

56.Maria se preumbla.
"Stati, cai, si nu tropaiti,
Maria se preumbla Voi, iepe, nu necheziti.
Umbla Maica pe pamant,
Sa nasca pe Fiul Sfant. Cam sa nasc un Fiu al Meu
Poruncit de Dumnezeu".
Merge'n sus si iara'n jos,
Ca bate vant friguros. Caii insa n'ascultara;
Si Maria cuvantara.
Se luara, se dusera
Tocma'n curtea lui Craciun. "Fir' ati voi, cai, blestemati,
Sa n'aveti loc und'sa stati.
"Buna seara, Mos Craciun!"
Zis 'Maria celui bun. Si ori cu cata mancare,
Sa n'aveti indestulare.
"Lasa ma'n palatul tau,
C' am sa nasc pe Dumnezeu". Numa'n ziua de Ispas;
Nici atunci decat un ceas".
Zise atunci Mos Craciun:
"Du Te'n grajdul cailor. Maria atunci pleca,
Ici, colea, ea alerga.
Ori in tarla oilor,
Ori in ieslea boilor. Merse 'n tarla oilor
Si in grajdul boilor.
27 | P a g e
La peștera din Betleem,
Dara boii rumega; Hristos ni s-a nascut
Si Maria cuvanta: Păstori și magi și îngeri sfinți
Venind, L-au cunoscut.
"Stati, boi, si nu rumegati,
Linistea nu mi-o stricati! Bing, bang

C-am sa nasc un Fiu al Meu, Și maica sa-i cânta încet


Poruncit de Dumnezeu". Încet s-adoarmă lin.
Că-i Dumnezeu și Fiu Preasfânt
Boii star'a rumega; Al Tatălui din cer.
Maica sfant'atunci nastea.
Bing, bang
Nastea pe Fiul cel Sfant,
Fiul Sfant pe-acest pamant. Acasa-i sărbătoare-acum
Și oameni-s frumoși
Boii sufla de 'ncalzia, C-așa-i Crăciunul la români
Maica sfanta-i fericia. Și-l prăznuim voioși.

Boii dar mi-o ascultara Bing, bang


Si Maria cuvantara
La case-i sărbătoare-acum
"Fire-ati voi, boi, fericiti Și oameni-s frumoși
Si in veci blagostoviti" C-așa-i Crăciunul la români
Și-l prăznuim voioși.
57.Răsunet blând de clopoței

Răsunet blând de clopoței Bing, bang


Se aud venind pe drum
La mulți ani!
E sărbătoare și e cânt,
E seara lui Crăciun. 58.Închinarea păstorilor

Bing, bang Noi umblam si colindam,


Florile dalbe,
Pe Dumnezeu cautam,
Florile dalbe,
28 | P a g e
Alergaram si-l aflaram, Păcurarii de la oi
Florile dalbe, 2. Aude-se lauda multa,
In iesle la boi nascut, Langa pestera cea sfanta;
Strigau pastorii toti, tare:
Florile dalbe.
Lauda Domnului, prea mare!
Vantul dulce tragana,
Florile dalbe, 3. Randuita este-acuma
Spre Rasarit la Maghi numa,
Pruncul de mi-l leagana,
O stea mandra, prea frumoasa
Florile dalbe, Si cu raze luminoasa.
4. Iar Irod cel ce domnea,
Ploaia calda Fiul scalda,
La inima il strângea,
Florile dalbe, Cu dureri il sageta
Neaua ninge, nu-L atinge, Si crailor le zicea:
Florile dalbe.
5. "Mergeti de va inchinati!
Pruncul mainile-si intide, De aflati, veste sa-mi dati,
Florile dalbe, Ca sa pot si eu sa vin
Maica Sfanta le saruta, Si Lui ca sa ma inchin".
Florile dalbe,
La pamant plecandu-ne, 60.Viflaime, Viflaime.
Florile dalbe,
Si noi sarutandu-le, Viflaime, Viflaime
Florile dalbe. Cum de n-ai primit in tine
Bucurosi sa-L praznuim, Pe Fecioara Maria
Florile dalbe, Sa nasca pe Mesia
Cu daruri sa-L daruim,
Florile dalbe, N-ai primit tu Viflaime
Cu stele albe de flori, In casele tale bune,
Florile dalbe, Sa-i dai un pic de salas
Si-o oaie cu miel prior, Celui mai sfant copilas.
Florile dalbe.
N-ai stiut tu Viflaime
59.Mare minune Cu cata dragoste vine
Cea mai sfanta-ntre fecioare 
Mare minune s-arata
La Vifleiem de astă data A Domnului Nascatoare
De îngeri și de păstori,
29 | P a g e
Pat moale si scutece Si bine l-a razimat-u.
l-au daruit vitele,
Lumina i-a oferit 3. Pe patru stalpi de argint-u
O stea de la rasarit Si frumos l-a 'mpodobit-u

Pestera cea-ntunecoasa 4. Tot cu slele maruntele.


A fost a Domnului casa Cu luceferi printre ele.
La venirea sa in lume,
Din vina ta Viflaime. 5. Si cu luna cu lumina,
Soarele cu razele.
61. Asta-i casa cea frumoasa. Dupa fiecare strofa se canta Refrenul.

63.Steaua sus răsare.


Asta-i casa cea frumoasa,
Florile dalbe, (*)
Cu icoane luminoase. Steaua sus rasare
Florile, florile dalbe. (**) Ca o taina mare
La feresti cu flori domnesti, (*) Steaua Straluceste
Pa la usi cu flori de rugi. (**) Si lumii vesteste
La obloace busuioace, (*) Si lumii vesteste.
La obloace busuioace, (**) Ca astazi curata
Pasta masa cruce trasa, (*) Prea nevinovata
Pasta pat cruce de brad, (**) Fecioara Maria
Iar la masa cine sede? (*) Naste pe Mesia
Sede gazda cea frumoasa. (**) Naste pe Mesia.
Cu-n pahar de vin in mana, (*) Magii cum zarira
La ci-n-vin la toti le-nchina.(**) Steaua si pornira
In cea mana busuiocu, (*) Mergand dupa raza
Sa aiba gazda norocu. (**) Pe Hristos sa-L vaza
62. Dumnezeu dintru-nceput. Si daca pornira
1.Dumnezeu dintru-nceputu Indata-L gasira
La dansul intrara
Toata lumea a facutu Si i se inchinara
Si i se inchinara.
2. Cerul sus l-a ridicat-u

30 | P a g e
Cu daruri gatite, Cu Arhangheli printre ele.
Lui Hristos menite,
In mijloc, Tron luminos
Luand fiecare
Bucurie mare Si, pe el, Domnul Hristos,
Bucurie mare.
Care mult se bucura
Care bucurie
Duhul Sfant s-alatura
Si aici sa fie,
De la tinerete Si acolo ramanea
Pan' la batranete
Pan' la batranete. Si acum si pururea".

64. In coliba-ntunecata "Si noi, Doamne, ne-am sculat

In coliba-ntunecata Colibele-am curatat

Din carne si os lucrata, Usi, ferestre, toate-s noi,

A intrat Hristos deodata. Doamne, intra si la noi.

R:Lerului Doamne.(din 3 în 3 65.Legănelul lui Iisus.


versuri) Colo sus pe-un deal frumos,
Nu faclie ce se stinge, Unde-i cerul luminos,
Intr-un leagan sta culcat;
Nu icoana ce se frange. Fiul Maicii infasat.
Ci, El insusi trup si sange, Refren:
Leagan verde,leganel
Preschimbat pentru faptura
Tot din lemn de paltinel
Intr-o scumpa picatura, Leagan verde,leganel
Tot din lemn de paltinel.
Dulcea Cuminecatura.
Raza blanda a soarelui,
Coliba cum L-a primit
Scalda fata Domnului,
S-a facut cer stralucit
Vantul dulce il tragana,
Pe bolta de margarit Pruncul de ni-l leagana.

Iar in ea soare si stele

31 | P a g e
Refren: Prin tine si prin tatal, Dumnezeu cel
Leagan verde,leganel sfant
Tot din lemn de paltinel
La fiecare casa se-asud colindatori
Leagan verde,leganel
Colinda lor frumoasa rasuna pana-n
Tot din lemn de paltinel.
zori
Canta ingerii in cor, Colinda lor frumoasa rasuna pana-n
Sa vesteasca tuturor, zori
Astazi cerul s-a deschis,
67.Nunta din Cana Galileii
Pe Hristos ni l-a trimis.
La nunta ce s-a-ntamplat
Refren:
In Cana Galileii 
Leagan verde,leganel
Fost-a si Iisus chemat
Tot din lemn de paltinel
In Cana Galileii (bis)
Leagan verde,leganel
Tot din lemn de paltinel. (bis)
Iara mama lui Iisus
66. Aseara pe-nserate Vazand ca nu e vin de-ajuns
Zise: Fiul meu iubit
Aseara pe-nserate Fecioara Maria
Vinul li s-a ispravit (bis)
In Viflaim cetate calatorind venea
Si fiind obosita in oras intra
Atunci Hristos s-a sculat
In Viflaimul mare nimenea n-o
Si slugile El le-a chemat
primea
Apa-n sase vase-au pus
Atunci fecioara sfanta din oras iesi Si le-au umplut pana sus (bis)
Pe camp, intr-o poiata locasul si-l gasi
Hristos le-a blagoslovit
Pe paie intr vite, pe fanul ces strohoz
In Cana Galileii
Aici fecioara sfanta nascuse pe
Apa-n vin s-a prefacut
Hristos
In Cana Galileii (bis)
Fiul incepe-a plange, maicasa-l ingana
O, nu plange Iisuse ca tu cunosti Atunci toti s-au bucurat
lumea In Cana Galileii
Ca lumea asta mare prin tine s-a Pe Hristos dac-au aflat
nascut In Cana Galileii (bis)

32 | P a g e
68. Noi umblam pa cum umblara Intr-un grajd, nu in palat
Pruncul S-a nascut sarac
Noi umblam pa cum umblara Si e frig si e flamand
Maica Sfanta intr-o seara Inca-i noapte pe pamant.
Cu Iisus la inimioara Refren: Domnului, Doamne
Sufla vantul si-o patrunde Iata insa ca din cer
S-ar scuti si n-are unde; Prin ninsoare si prin ger
Sufla vantul friguros Lin coboara la feresti
Maica Sfanta cade jos. Albe cete ingeresti.
Ostenita de durere Refren: Domnului, Doamne
Mila de la Tatal cere
Sa se-ndure sa-i gaseasca Si-ntr-un glas cantand ne spun
Locuinta ca sa nasca. Asta-i seara de Craciun
Sus cer negru jos ninsori
Tatal Sfant s-a indurat Clopote in sarbatori.
Si-o pestere i-au aflat.
'N pestera pe pamant jos Refren: Domnului, Doamne
S-a nascut Domnu Hristos 70. Toata obstea crestineasca
In iesluta boilor
Si-n staulul oilor. Toata obstea crestineasca
Iisus Cel Micut planjea, Lerului Doamne, Lerului Doamne
Maica Sfanta-L mangaia. Astazi sa se veseleasca
69. Domnului, Doamne Lerului Doamne, Lerului Doamne

Refren: Domnului, Doamne, Ca stea mare s-a ivitu


Domnului Doamne Lerului Doamne, Lerului Doamne
Sus la Sfantu Rasaritu
Sus cer negru jos ninsori Lerului Doamne, Lerului Doamne
Clopote in sarbatori
Sta Maria cu Iisus Straluceste cu tarie
Nu e pat si multe nu-s Lerului Doamne, Lerului Doamne
Veste mare bucurie
Refren: Domnului, Doamne Lerului Doamne, Lerului Doamne

33 | P a g e
Hai Craciune, hai stapane Astazi Mesia Cel Sfant
Lerului Doamne, Lerului Doamne Lerului Doamne, Lerului Doamne
S-a-duci bucurie-n lume
Pruncul Cel prealuminat
Lerului Doamne, Lerului Doamne
Lerului Doamne, Lerului Doamne
Ca vesnicul Dumnezeu Toti cu drag L-am asteptat
Lerului Doamne, Lerului Doamne Lerului Doamne, Lerului Doamne
A trimis pe Fiul Sau
Si la toti cu bucurie
Lerului Doamne, Lerului Doamne
Lerului Doamne, Lerului Doamne
Sa se nasca-n Vitleem Nasterea Lui sa ne fie
Lerului Doamne, Lerului Doamne Lerului Doamne, Lerului Doamne
Precum prorocit avem
Lerului Doamne, Lerului Doamne
71.Cerul și pământul.
Si s-o nascut pe pamant
Lerului Doamne, Lerului Doamne Cerul si pamantul
Astazi Mesia Cel Sfant Cerul si pamantul
Lerului Doamne, Lerului Doamne In cantec rasuna
Ingeri si oameni
Pruncul Cel prealuminat
Ingeri si oameni
Lerului Doamne, Lerului Doamne
Canta impreuna
Toti cu drag L-am asteptat
Lerului Doamne, Lerului Doamne
Hristos se naste,
Si la toti cu bucurie Domnul coboara
Lerului Doamne, Lerului Doamne Ingerii-i canta,
Nasterea Lui sa ne fie Magii-l adoara
Lerului Doamne, Lerului Doamne Pastori alearga,
Ieslea-nconjoara,
Sa se nasca-n Vitleem
mari minuni se intamplara
Lerului Doamne, Lerului Doamne
Precum prorocit avem In Viflaim azi
Lerului Doamne, Lerului Doamne In Viflaim azi
E mare minune
Si s-o nascut pe pamant
Lerului Doamne, Lerului Doamne vergura curata
vergura curata Fiu nascut in lume

34 | P a g e
Din cer cuvantul C-am ajuns seara cea sfanta
Din cer cuvantul Cand colindele se canta
In trup se arata Sarbatoarea lui Hristos
Noaptea din lume Sa va fïe de folos!
Zi se face indata
73. Pe-un patut de fan si floare tare
greu
Din rasarit vin
Din rasarit vin 1. Pe-un patut de fan si floare tare
Magi cu bucurie greu,
Cu dar de smirna
S-a nascut copilul soare tare greu,
Cu dar de smirna
Aur si tamaie Dar in casa ta vecine n-ai o mana de
sulfine
Hristos se naste
Hristos se naste Sa se nasca si la tine Dumnezeu
Venitï la-nchïnare
Cu vesel cantec
Cu vesel cantec 2. Ia auzi ce vant subtire, subtirel,
Vesela cantare
Bate azi printre camine subtirel,
72.Colindița
Iar tu om cu mintea inalta stai cu
Colindita nu-i mai multa inima de piatra
Sa traiasca cine'asculta
Sus la cer o inaltam N’ai tu oare un colt de vatra pentru El.
Si la gazde o-nchinam

O-nchinam cu veselie 3. Plange pruncul ca o mierla plans


Si cu mare bucurie nespus,
C-am ajuns seara de'Ajun
A batranului Craciun! Ca in iesle nimeni perna nu i-a pus,

Sus mai sus v-am inaltat Dar tu in casa ta frumoasa te-ai culcat
Ce-am stiut noi v-am cantat si nici nu-ti pasa
Sa ramaneti sanatosi
Nu vrei tu sa-l iei in casa pe Isus.
Sanatosi si bucurosi

35 | P a g e
4. Sus in cer cu dor de frate sus in cer, Sa trimiti un inger bland

El ti-a pregatit palate sus in cer, Sa ne-aduca pace-n gand

Iar tu inima amara cum de-l poti lasa Sa trimiti pe cer o stea
afara
Sa ne-nvete calea Ta
Ca de dor si frig sa moara pui
Sa trimiti miros de smirna
stingher.
Si facile de lumina

Ca sa praznuim frumos
5. Peste valea cea de plangeri auzi tu,
Slava Domnului Hristos.
Auzi corul cel de ingeri auzi tu,
75.Cantec de Craciun
Omule cu usa stransa oare nu te
inspaimanta In noaptea asta iarasi vi Preasfinte
Prunc curat
Ca tot cerul sta si canta si tu nu.
Si acum in orele tarzii iti cauti loc de
stat
6. Iata vin pastorii in graba pe pamant,
Dar tot pamantul cufundat in noapte si
Si de prunc pe toti intreaba pe in somn
pamant,
Nu simte ca la cercetat al ingerilor
N’ai vecine la ferestre, haide sa ne Domn
dai de veste
Tu treci senin din loc in loc si–n
Ca-i aici la tine in iesle pruncul sfant. lumea ce-ai zidit

74.Doamne-n noaptea de Craciun Nu ai nici vatra si nici foc, nici loc de


odihnit
Doamne-n noaptea de Craciun
Doar cate un crestin arar in sufletu-i
Sa trimiti un inger bun
smerit
Sa trimiti sa ne vesteasca
Ca unui scump margaritar locas ti-a
Pogorarea Ta cereasca pregatit

36 | P a g e
In transul vi cu Cerul Tau, cu ostile Sa se-nchine lui Iisus
ceresti
Undeva spre alt norod
Lui Dumnezeu Biserica ,Tu inima-I
Unde n-a ajuns Irod
sfintesti
Sta Craciunul sur in tinde
Si cei ce-n taina te-au primit si nu te
pot uita Si se teme sa colinde
Cu suflet cald si umilit slavesc Nani, suflet de zapada
nasterea Ta.
Lasa genele sa cada
In noaptea asta iarasi vi Preasfinte
Lasa funtea ca o unda
Prunc curat
Intre perne sa se-ascunda.
76. Nani, suflet de zapada
77.Cantec de iarna
Nani, suflet de zapada
Fulgi de noapte si zapada cad in seara
Lasa genele sa cada
de Ajun
Lasa fruntea ca o unda
Imbracand in albe straie casele de prin
Intre perne sa se-ascunda catun
Caci in lumea asta rea Ies copiii sa colinde pe la porti
deschise larg
Nu mai arde nici o stea
Vestea Nasterii din iesle o aduc
Stelele de aici din slava
grabiti in prag
Au baut pe rand otrava
Steaua magilor o poarta pe la case cu
Stelele de aici de jos alai

Dau cu bulgari in Hristos Trei feciori pe cai ca focul ce-i


inchipuie pe crai
Steaua magilor albastra
Din icoane bland priveste Pruncul
A fugit de la fereastra
Sfant zambind sfios
Si s-a dus pe drum in sus

37 | P a g e
Pacea peste sat se-asterne, slava Laudand pe Domnul Dumnezeu din
Domnului Hristos. cer

78.Nastera Intru cei din slava, Doamne slava Tie

Intr-un miez de noapte lina si-nstelata Si-ntre oameni pace pe pamant sa fie

Ingeri de lumina la ciobani se arata Astfel stau sa cante miile de ingeri

Si pe cand ciobanii foarte se- Celui ce venise intre atatea plangeri


nspaimanta
Iar in zarea ieslei cand a fost sa stea
Ingerul cu graba dulce le cuvanta:
Calauza sfanta, o frumoasa stea
Nu va fie teama caci v-aduc de sus
Au intrat in staul cu smerit alai
Vestea ca pe lume s-a nascut Iisus
Si-n genuchi cazutau cei trei falnici
Imparat cu slava , dar fara palate crai

Care mantui-va lumea de pacate Lui Iisus atuncea tainic se-nchinara

Mergei dar in satul sa-L vedeti si voi Magi ce venira din adanc de tara

Buni ciobani si vrednici pazitori de oi Daruindu-I aur, smirna si tamaie

Sa-L vedeti in iesle, surazand in pace Celui ce venise lumea s-o mangaie

Infasat in albe scutece sarace Si-au pornit sa spuna magi-n lung si


lat
Si s-au dus ciobanii unde li s-au spus
Insa inteleptii nu au stiut sa spuna
Si-au gasit in iesle astfel pe Iisus
Ca Iisus purta-va si de spini cununa
Prunc sarac in scutec de saraci la fel
Intr-un miez de noapte lina si-nstelata
Si-au crezut ciobanii cei dintai in El
Ingeri de lumina la ciobani se arata
Iar apoi deasupra staulului sfant

Ingerii din ceruri coborara in cant

O lumina mare peste cei ce pier

38 | P a g e
79.Leru-i Doamne ler, din inaltu cer. E chemat să o rostească.

Lerui, Doamne, Ler,/ Din înaltul Cer, Steaua, Sorcova şi Capra,


Cerne Maica, cerne,/ Fulgii moi i-
aşterne, Pluguşorul şi Ajunul,
Nimeni să nu-i vadă/ Urma prin
Le vor învăţa copiii,
zăpadă,
Să nu se cunoască/ Ce Fiu va să Nu le va uita niciunul.
nască.
În colindă, cel puternic
Lerui, Doamne, Ler,/ Din înaltul Cer,
Coboară, coboară/ Presfânta Fecioară; Şi cel sfânt este Cuvântul,
Dar pe unde merge/ Urma i se şterge,
Taina din vecie/ Nimeni să n-o ştie. Cum unește într-o noapte

Lerui, Doamne, Ler,/ Din înaltul Cer, Omul, cerul şi pământul.


Intră-n staul, iată/ Maica Preacurată Noi prea multe ale noastre
În staul de vite,/ Pe paie strujite,
Să nu se cunoască/ Ce Fiu va să Le-am pierdut la cotitură,
nască.
Prin colindele acestea
Lerui, Doamne, Ler,/ Din înaltul Cer,
Cerne luna, cerne,/ Raze albe-aşterne, Revenim la starea pură.
Lumina cerească/ Din iesle să crească,
Razele-n zăpadă/ Îngeri să le vadă, Ca-ntr-o stampă din strătimpuri
Din înaltul Cer,/ Lerui, Doamne, Ler! Pe la geamuri sunt copiii,
80.Colindul colindelor Şi ies oamenii la ceruri,
Mai e vreme de colinde, Cu toţi morţii şi toţi viii.
Se mai poate, se mai poate, N-am murit ca neam al lumii
Dacă sufletul rămâne În vreo clipă viforoasă,
Cel mai mare dintre toate. Cât colindele colindă
Dar colinda din colinde, Şi copiii sunt acasă.
N-are roluri, n-are mască, Cum şi astăzi ne întoarcem
Și pe ea tot omul lumii Şi pe prunci îi vom deprinde
39 | P a g e
Să nu uite niciodată

Oameni, ţară şi colinde.

Vin copiii să dezlege

Din obraji fantasme roşii,

Hei, primiţi-i cu colindul,

Că tresar în ei strămoşii.

Şi-i colindul semn heraldic

Şi-i cultură în mişcare,

Că prin el deschidem firea

Şi că spiritul nu moare.

Şi în sufletul prielnic

Pentru fapte osebite

Clopoţeii pun ninsoare,

Cerul, florile-şi trimite.

N-a murit colindul nostru,

Se mai poate, se mai poate,

Leru-i ler, florile dalbe,

La mulţi ani cu sănătate!

40 | P a g e

S-ar putea să vă placă și