Sunteți pe pagina 1din 4

Armarea secţiunii T la moment încovoietor – Med Pag.

1 din 4

ARMARE SIMPLĂ-GRINZI CU SECTIUNE T

Grindă T=grindă cu placă în zona comprimată.

zona armatura constructiva


comprimata beff *f cd
Fc axa

hf
neutra

x
d
Med
h

z
Fs
d1

As,eff
bw
armatura de rezistenta
O grinda T este compusa din inima cu latimea bw si placa comprimata cu latimea beff. Inaltimea
grinzii este considerata impreuna cu placa (= h).
O grinda se calculeaza ca o grinda T atunci cand:
- este proiectata ca atare ( de obicei prefabricat) si atunci beff se predimensioneaza.
- este turnata monolit, odata cu placa, si atunci in calule se considera ca fiind o grinda T iar beff se
calculeaza in functie de deschiderea placii (distanta intre doua grinzi consecutive).
In ambele cazuri grinda este calculata ca si T (cu luarea in calcul a latimii beff) doar la moment pozitiv
adica atunci cand placa este comprimata. Pe reazeme (moment negativ), la grinzi continue sau la
console, armatura se dimensioneaza ca la o grinda dreptunghiulara considerand doar latimea inimii
bw.

Med = momentul de proiectare = Mmax


1. Se aleg coeficienţii (beton obisnut; incarcari permanente): η=1; λ=0.8; γc=1.5; γs=1.15.
2. Se aleg materialele şi se calculează rezistenţele de calcul:
f f yk
BETON: f cd = α cc ∗ ck fctm=… OŢEL: f yd =
γc γs
l eff l eff h
3. Se estimează b şi h h= ÷ (grinda cu 1 deschidere); = 2÷3 ;
10 30 bw
leff= deschiderea de calcul grindă; bwmin = 200 mm pt secţiuni dreptunghiulare;
h şi bw: multiplii de 50 mm.

4. Se estimează c nom = c min + ∆c dev


Φl
5. Se estimează pt un rând de armătură d1 = cnom + ; (Φl se estimeaza ca fiind = Φmax posibil=28mm)
2
6. Se estimează d = h − d1
7. Se calculeaza momentul capabil (rezistent) al placii (beff x hf) fata de centrul de greutate al armaturii
hf
intinse M placa = M Rf = η ⋅ fcd ⋅ beff ⋅ hf ⋅ (d − )
2

8. Este Mplaca ≥ Med ?


- daca DA atunci axa neutra in placa si grinda se calculeaza ca o sectiune dreptunghiulara cu
Armarea secţiunii T la moment încovoietor – Med Pag. 2 din 4

dimensiunea beff x h (se merge la punctul. 7 de la armare simpla sect. dreptunghiulara considerand
b=beff) iar mom :

zona armatura constructiva


comprimata beff *f cd
Fc axa

hf
neutra

x
d
h Med

z
Fs
d1
As,eff
bw
armatura de rezistenta

- daca NU atunci axa neuntra in inima si se merge la punctul 9 (sectiune T):

beff − bw
9. Se calculeaza momentul capabil (rezistent) al aripilor (beff-bw): M f = M Rf
beff
M ed − M f
10. Se calculează K f = ;
f ck ⋅ bw ⋅ d 2

11. Dacă K f ≤ K ' = 0.21 ?


daca DA, atunci se face armare simplă şi se merge la pct 12,
daca NU se pot aplica variantele
-se poate mări secţiunea (daca nu e impusă!!): se calculează “d” din egalitatatea K=K’;
se recalculează h=d+d1 şi se merge de la pct. 3.
-se poate mări clasa betonului şi se reia de la pct. 2
-se poate face armare dublă (dacă nu sunt posibile celelalte 2 variante); (nu se
recomanda)
d
12. DACĂ SE FACE ARMARE SIMPLĂ, atunci se calculează z = 1 + 1 − 3.539* K f  ≤ 0.95* d ;
2
dacă nu e verificată inegalitatea, se ia z = 0.95*d şi se verifică la final MRd
Mf M −Mf
13. Se calculează As , nec = + ed
f yd ⋅ (d − 0.5 ⋅ h f ) z ⋅ f yd
Armarea secţiunii T la moment încovoietor – Med Pag. 3 din 4

14. Se alege As,eff >= As,nec


15. Se determină distanţa minimă între armăturile longitudinale:
 k1 * Φ l 
 
s nh ; s nv ≥ d g + k 2 mm k1 = 1 k2 = 5 mm
 20 
 
snh = distanţa între barele longitudinale de pe acelaşi rând
snv = distanţa între barele longitudinale de pe două rânduri consecutive
dg = diametrul maxim al granulei de agregat (dacă nu se precizeaza altfel, considerăm dg =15mm)
Φl se ia egal cu = Φmax longitudinal ales (real)

16. Se determină aria minimă de armare longitudinală:


f ctm
As ,min = 0.26 * * b * d ≥ 0.0013 * b * d As ,eff ≥ As , min
f yk
17. Se determină aria maximă de armare longitudinală:
As , max = 0.04 * Ac As ,eff ≤ As , max ; Ac=aria sectiunii de beton

CALCULUL MOMENTULUI CAPABIL SECTIUNE T – ARMARE SIMPLA


A. AXA NEUTRA IN PLACA

zona armatura constructiva


comprimata beff *f cd
Fc axa
hf

neutra
x
d

Med
h

Fs
d1

As,eff
bw
armatura de rezistenta

• se recalculează “d1” şi “d” considerând diametrele efective (alese) şi poziţionarea armăturilor (1,
2...rânduri)
• Fc = Fs λ * x *η * f cd * beff = As ,eff * f yd rezulta x
λ*x
• z =d −
2
• M Rd = As ,eff * f yd * z ≥ M ed

CALCULUL MOMENTULUI CAPABIL SECTIUNE T – ARMARE SIMPLA


Armarea secţiunii T la moment încovoietor – Med Pag. 4 din 4

B. AXA NEUTRA IN INIMA


inima aripi
h hf
bw (beff-bw)
zona armatura constructiva
comprimata beff *f cd *f cd

Fcw Fcf

hf

hf
x
axa

d-hf/2
neutra
d
Med
= M1
+ M2

d
h

z
Fs1 Fs2
d1

d1
As,eff
bw
armatura de rezistenta

• se recalculează “d1” şi “d” considerând diametrele efective (alese) şi poziţionarea armăturilor (1,
2...rânduri)
• Fcf = Fs2 η * f cd * (beff − bw ) * h f = As 2 * f yd rezulta As2
ari
 hf 
pi
• M 2 = As 2 * f yd *  d − 
 2 
• As1 = As ,eff − As 2 λ * x *η * f cd * bw = As1 * f yd rezulta x
λ*x ini
• z =d − M 1 = As1 * f yd * z
2 ma

M Rd = M 1 + M 2 ≥ M ed