Sunteți pe pagina 1din 4

Școala:

Disciplina: Lectura și abilitățile de viață, clasa a XII-a


Profesor:

Vizat,
Director,

Clasa a XII – a - 1 oră/ săptămână


Anul şcolar: 2021-2022
Semestrul I: 14 săptămâni X 1oră = 14 ore
Semestrul al II-lea: 18 săptămâni X 1 oră= 18 ore-1 oră = 17 ore Școala altfel! (8-14 aprilie)
Săptămâna 14 semestrul al II-a (8-14 aprilie) „Școala altfel!”

Programa şcolară pentru cursul opţional LECTURA ȘI ABILITĂȚILE DE VIAȚĂ (Curriculum la decizia școlii pentru clasele a V-a – a XII-
a), Aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 3961/3.05.2012

PLANIFICARE ANUALĂ ȘI CALENDARISTICĂ – Lectura și abilitățile de viață


CLASA A XII-A
AN ȘCOLAR 2017-2018

Sem. Unitatea de învăţare (denumire) Nr. Ore Săptămâna Observaţii


INTRODUCERE 1 S1
I. Unitatea 1: FILMUL, CARTEA ȘI VIAȚA 8 S2-S9
Unitatea 2: DĂRUIND VEI DOBÂNDI 5 S10-S14
II. Unitatea 3: CINE SUNT EU? 8 S1-S8
Unitatea 4: TEATRUL, CARTEA ȘI VIAȚA 7 S9-S16 S14 – Școala
altfel!
RECAPITULARE ȘI EVALUARE 2 S17- S18
Școala:
Disciplina: Lectura și abilitățile de viață, clasa a XII-a
Profesor:

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Semestrul I
Unitatea de Nr. de Săptă Observaţii
învăţare Competențe specifice Conţinuturi asociate ore mâna
alocate
Introducere -prezentarea programei de opțional 1 S1
-discuții legate de abilitățile de viață

1. Filmul, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 Texte suport: 8 S2-S9


cartea și viața Literar:
Moara cu noroc de Ioan Slavici
Ion de Liviu Rebreanu
Enigma Otiliei de George Călinescu
Nonliterar: Arca lui Noe de Nicolae Manolescu
(fragmente referitoare la romanul Ion și Enigma
Otiliei)
-vizionarea celor trei ecranizări (fragmente) ale
romanelor și a nuvelei
-mesajul textelor/vs/mesajul filmelor
-interpretarea atitudinilor, comportamentelor
-descrierea comportamentală a abilităților de viață
-viziunea asupra sinelui și asupra lumii
-abilități de comunicare, abilități sociale, abilități de
autocunoaștere, abilități cognitive, abilități practice
2. Dăruind vei 1.1, 1.2, Texte suport: 5 S10-
dobândi 2.2 Literar:Magazia cu iubiri - Povești impertinente și S14
apocrife de Paul Cornea
Mesajul textului
Nonliterar: Dăruind vei dobândi (din cartea cu
Școala:
Disciplina: Lectura și abilitățile de viață, clasa a XII-a
Profesor:

același nume) de Nicolae Steinhardt


-mesajul textelor
-lectura critică
- valorificarea lecturii în vederea dezvoltării
personale
-abilități de comunicare, abilități de autocunoaștere,
abilități sociale, abilități de autocunoaștere, abilități
cognitive

Semestrul al II-lea

Unitatea de Nr. de Săptă Observaţii


învăţare Competențe specifice Conţinuturi asociate ore mâna
alocate
3. Cine sunt 1.1, 1.2, 2.1, 2.1 Texte suport: 8 S1-S8
eu? Literar: Patul lui Procust de Camil Petrescu
Persepolis de Marjane Satrapi
Nonliterar: Grija de cuvinte (fragment) – Viața nu-i
croită după calapod de Aurora Liiceanu
Cine are prieteni trăiește mai mult (fragment) –
Formula fericirii de Stefan Klein
-mesajul textelor
-comportamente, atitudini; descrierea
comportamentală a abilităților de viață
-valorificarea lecturii în vederea dezvoltării personale
-abilități de comunicare, abilități sociale, abilități de
autocunoaștere, abilități practice, abilități de
autoîngrijire, abilități de management al învățării și
informațiilor
Școala:
Disciplina: Lectura și abilitățile de viață, clasa a XII-a
Profesor:

4. Teatrul, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 Texte suport: 7 S9- S14- Școala
cartea și viața O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale S16 altfel!
Iona de Marin Sorescu – Acvariul - Povești
impertinente și apocrife de Paul Cornea
-mesajul textului scris/vs/mesajul spectacolului
-punerea în scenă a unor fragmente de text
-lectura critică
- valorificarea lecturii în vederea dezvoltării
personale
- descrierea comportamentală a abilităților de viață
-abilități de comunicare, abilități sociale, abilități de
autocunoaștere, abilități cognitive, abilități practice
Recapitulare 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 - prezentare de proiecte 2 S17-S
și evaluare 18