Sunteți pe pagina 1din 6

Școala Gimnazială ,,Victor Slăvescu”

Disciplina: Lectura și abilitățile de viață, clasa a V-a


Profesor: Graur Ionelia

Vizat,
Director,

LECTURA ȘI ABILITĂȚILE DE VIAȚĂ – CDȘ

Clasa a V-a - 1 oră/ săptămână


Anul şcolar: 2021-2022
Semestrul I: 14 săptămâni X 1oră = 14ore
Semestrul al II-lea: 20 săptămâni X 1 oră = 20 de ore – 1 oră Școala Altfel! = 19 ore
Săptămâna 8-14 aprilie Școala Altfel!

Programa şcolară pentru cursul opţional LECTURA ȘI ABILITĂȚILE DE VIAȚĂ (Curriculum la decizia școlii pentru clasele a V-a – a XII-
a) Aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 3961/3.05.2012
Școala Gimnazială ,,Victor Slăvescu”
Disciplina: Lectura și abilitățile de viață, clasa a V-a
Profesor: Graur Ionelia

PLANIFICARE ANUALĂ ȘI CALENDARISRICĂ


CLASA a V-a
AN ȘCOLAR 2021-2022

Sem. Unitatea de învăţare (denumire) Nr. Ore Săptămâna Observaţii


INTRODUCERE 1 S1
Unitatea 1: CARTEA ȘI LECTURA 4 S2-S5
I. Unitatea 2: PUTEREA EXEMPLULUI 5 S6-10
Unitatea 3: FARMECUL SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 4 S11-S14
Unitatea 4: CINE SUNT EU? 5 S1-S5
Unitatea 5: FILMUL, CARTEA ȘI VIAȚA 6 S6-S11
II. Unitatea 6: TEATRUL, CARTEA ȘI VIAȚA 6 S12-S18 S14 – Școala
altfel!
RECAPITULARE ȘI EVALUARE 2 S19-S20
Școala Gimnazială ,,Victor Slăvescu”
Disciplina: Lectura și abilitățile de viață, clasa a V-a
Profesor: Graur Ionelia

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul I
Unitatea de Nr. de Săptă Observaţii
învăţare Competențe specifice Conţinuturi asociate ore mâna
alocate
Introducere -prezentarea programei de opțional 1 S1
-discuții legate de abilitățile de viață

1.Cartea și 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 Texte suport: 4 S2-S5


lectura Literar: Cartea care mirosea urât de Caius
Dobrescu
Nonliterar: Dans cu o carte de G. Liiceanu
-mesajul textelor
-comportament, atitudini în raport cu cartea
-abilități de comunicare și autocunoaștere
-lectura reflexivă
-schimbarea atitudinilor
2. Puterea 1.1, 1.2, 2.1,2.1 Texte suport: 5 S6-
exemplului Literar: Popa Tanda de Ioan Slavici S10
Nonliterar: Grija de cuvinte (fragment) – Viața nu-i
croită după calapod de Aurora Liiceanu
Cine are prieteni trăiește mai mult (fragment) –
Formula fericirii de Stefan Klein
-mesajul textelor
-comportamente, atitudini
-abilități de comunicare, abilități sociale, abilități de
autocunoaștere, abilități practice
3. Farmecul 1.1, 1.2, Texte suport: 4 S11-
sărbătorilor 2.1 Literar:Poveste de Crăciun de Charles Dickens S114
Școala Gimnazială ,,Victor Slăvescu”
Disciplina: Lectura și abilitățile de viață, clasa a V-a
Profesor: Graur Ionelia

de iarnă Mesajul textului


Nonliterar: Crăciunul la români și pe mapamond-
http://www.romaniaturistica.ro
-mesajul textelor
-abilități de comunicare, abilități de autocunoaștere,
abilități de autoîngrijire
Școala Gimnazială ,,Victor Slăvescu”
Disciplina: Lectura și abilitățile de viață, clasa a V-a
Profesor: Graur Ionelia

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Semestrul al II-lea
Unitatea de Nr. de Săptă Observaţii
învăţare Competențe specifice Conţinuturi asociate ore mâna
alocate
4. Cine sunt 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 Texte suport: 5 S1-S5
eu? Literar:
Romanul adolescentului miop (fragmente) de Mircea
Eliade
Nonliterar:
11 pași cum să te pregătești eficient de lecții de
Curbet Alexandru (Cum învăț ? Cum mă
documentez?)
-mesajul textelor
- comportamente, atitudini,
-abilități de comunicare, abilități sociale, abilități de
management al învățării și informațiilor
5. Filmul, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 Texte suport: 6 S6-S11
cartea și viața Eu sunt Malala de Malala Yousafzai
Matilda de Ronald Dahl
Vizionarea unor fragmente din cele două ecranizări
ale romanelor
-mesajul textelor/vs/mesajul filmelor
-atitudini, comportamente (stil de viață sănătos,
siguranța personală)
-abilități de comunicare, abilități sociale, abilități de
autocunoaștere, abilități cognitive, abilități de
autoîngrijire
6. Teatrul, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 Texte suport: 6 S12- S14 – Școala
cartea și viața Meșterul Manole de Lucian Blaga S18 altfel!
Școala Gimnazială ,,Victor Slăvescu”
Disciplina: Lectura și abilitățile de viață, clasa a V-a
Profesor: Graur Ionelia

-mesajul textului scris/vs/mesajul spectacolului


-punerea în scenă a unor fragmente de text
-abilități de comunicare, abilități sociale, abilități de
autocunoaștere, abilități cognitive
Recapitulare 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 - prezentare de proiecte 2 S19-
și evaluare S20