Sunteți pe pagina 1din 2

Mesajul operei lirice

Mesajul unei opere lirice reprezintă un cumul al ideilor, al sentimentelor şi


al stărilor pe care poetul intenţionează să le transmită cititorului, în mod direct, prin
vocea eului liric, cu scopul de a impresiona, de a sensibiliza, de a-l impresiona din
punct de vedere estetic. Accentul este pus pe subiectivitate, pe nota afectivă, ce
susţine caracterul confesiv al textului. 
În opinia mea, mesajul operei literare X de Y /fragmentului din opera literară
X de Y scoate în evidență/pune în lumină…(formulezi ideea centrală/sentimentele
sau stările transmise, generalizând, făcând referire şi la tema textului). 
În primul rând, semnificaţiile textului sunt transmise prin intermediul ideilor
poetice exprimate prin vocea eului liric: (care este ipostaza eului liric+mărcile lexico-
gramaticale, care sunt ideile poetice, le formulezi pe baza textului cu citate;
sentimentele şi stările exprimate+modurile de expunere). 
Structura textului liric reprezintă chintesenţa mesajului (se specifică structura poeziei
şi se comentează ideea poetică). 
În al doilea rând, mesajul operei lirice este redat printr-un limbaj artistic,
figurile de stil, dobândind, în context, valenţe deosebit de expresive. Astfel, imaginile
artistice: vizuale...auditive...etc. (care vor fi interpretate).Un rol important în
transmiterea mesajului poetic îl au şi figurile de stil... (3-4 figuri de stil-interpretate). 
În concluzie, opera literară X de Y are un conţinut ideatic, original, profund,
interesant, inedit despre…, iar mesajul transmis este unul profund/relevant, deschis
interpretărilor cititorului ce ia contact cu universul ficţional propus de poet.

ATENŢIE: se mai pot interpreta interogaţiile şi exclamaţiile retorice care atrag


atenţia asupra unor elemente devenite simboluri în text sau asupra unor emoţii, stări sau
punctele de suspensie. 
TITLUL OPEREI LIRICE

Titlul operei...de...se constituie ca o sinteză a întregului mesaj poetic, el funcţionează ca o


cheie de lectură intratextuală, oferind indicii cu privire la ideea operei:... (care este ideea?). Este,
astfel spus, o poartă de intrare în lumea textului, pragul care face trecerea de la realitate la ficţiune.
Pe de o parte, opera literară...de...este o creaţie lirică ce valorifică o singură dimensiune
tematică/două dimensiuni tematice...şi... (numeşti temele, dai exemple din text din care să reiasă
tema/le), într-o formă versificată (...strofe/catrene), evidenţiindu-se ca tip de lirism
(subiectiv/confesiv/adresativ/obiectiv). Apare vocea eului liric, care se află în ipostaza de…şi reiese
din utilizarea indicilor morfologici…Titlul este sintetic/analitic şi este alcătuit din... (precizezi
valoarea/valorile morfologice), poezia fiind o creaţie închinată... (cui?). In plan real, titlul…
semnifică…, iar în plan imaginar, acesta semnifică…(poate fi o figură de stil pe care o vei
comenta).
Pe de altă parte, (TITLUL) devine simbolul central al textului, întărind mesajul acestuia, iar
legătura cu creaţia propusă se face prin intermediul cămpului lexico-semantic (exemple), dar şi cu
ajutorul resurselor sugestive, având menirea de a spori expresivitatea ideilor poetice şi de a indica
percepţia subiectivă a eului liric asupra...accentuând sentimentele de....
Astfel, ( evidenţiezi figurile de stil şi le comentezi)
Așadar, sintetizez prin a sublinia că titlul operei literare ...de...reprezintă o chintesenţă a
întregului mesaj poetic, punând în lumină o creatie lirică pe tema..., de o surprinzătoare forţă
expresivă.