Sunteți pe pagina 1din 1

Textul nonliterar (SII), 2020

Textul nonliterar este rezultatul observării directe a realității și a


transformării acesteia în informație având ca scop informarea sau convingerea
cititorului de adevărul celor relatate.
Un astfel de text este și…(titlul și autorul), care a fost publicat în…(precizezi
sursa din care este citat textul), fiind un…(în ce categorie se încadrează-articol
de ziar, de revistă, afiș, text publicitar, reclamă, prospect, instrucțiune de folosire
etc.)
În primul rând, fiind un text nonliterar, are rol informativ, are caracter
nonficțional fiind bazat pe aspecte adevărate, controlabile ale realității cotidiene,
scopul acestuia fiind de a transmite cititorului informații concrete sau
transmiterea unor convingeri: (care este tema textului?; Care sunt informațiile
transmise-pe baza textului, prezinți, folosind și citate , conținutul acestuia,
elementele, evenimentele relatate din perspectivă obiectivă). Textul este scris la
persoana a III-a, autorul neimplicându-se afectiv în discurs.
În al doilea rând, specific categoriei textelor nonliterare este limbajul, în
general, lipsit de expresivitate, cuprinzând cuvinte cu forme literare, termeni
specifici, date numerice sau referirea la persoane, personalități din realitate,
cunoscute...(exemple). Cuvintele sunt folosite cu sensul denotativ (propriu), iar
ca frecvență se remarcă predominanța neologismelor...(exemple) și enumerația...
(exemple) cu rol în detalierea informațiilor.
În concluzie, transformarea realității în informație, obiectivitatea și
caracterul nonficțional sunt trăsături care încadrează textul....în categoria
textelor nonliterare.