Sunteți pe pagina 1din 26

INTRODUCERE

Calitatea laptelui materie primă este determinantă pentru calitatea produselor lactate
finite. Prelucrarea şi procesarea laptelui ca materie primă trebuie să respecte normele europene
de igienă, procesul tehnologic şi instalaţiile moderne. Am aflat că laptele este alimentul cel mai
frecvent consumat de om şi animale încă din cele mai vechi timpuri. Este hrana de bază a
copiilor nou-născuţi şi a puilor de animale care îi ajută să se dezvolte şi să crească.

Laptele cel mai bun este acela proaspăt muls de la animale, deoarece conţine multe
vitamine, în special calciu care împiedică infecţiile sau intoxicaţiile ce pot apărea în organismul
uman.Motivul pentru care am ales acest proiect este acela că laptele are o importanţă vitală
pentru toţi cei care îl consumă iar verificarea calitaţii laptelui materie primă este un act de mare
responsabilitate pentru sănătatea consumatorilor.Verificarea analizei laptelui este o etapă
principală a HACCP. Materia primă pentru industria laptelui şi a produselor lactate o constituie
laptele de vacă, oaie, capră şi bivoliţă. Este alimentul cel mai complet şi mai uşor asimilat de
organism, constituind unul din alimentele de bază în nutriţia omului.

4
Capitolul 1

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Laptele mai este denumit şi „Sângele Alb” prin valoarea sa hrănitoare. Are peste 100 de
substanţe nutritive necesare vieţii omului(20 aminoacizi, peste 10 acizi graşi, 4 feluri de lactoze,
25 vitamine, peste 45 elemente minerale, proteine). Proteinele conţin aminoacizi necesari
creşterii şi menţinerii sănătăţii.
Grăsimea în afară de rolul ei energetic contribuie şi la formarea rezervelor de grăsime din
organism.
Vitaminele conţinute în proporţii apreciabile ridică valoarea nutritivă a laptelui.
Important este faptul că substanţele nutritive din lapte se găsesc în proporţii optime, astfel că
laptele este asimilat de organism mai bine decât orice alt aliment, putând fi consumat atât în stare
proaspătă cât şi sub formă de diferite produse lactate.
Atât laptele cât şi produsele lactice măresc rezistenţa organismelor faţă de infecţii şi
intoxicaţii, ridicând nivelul de sănătate a populaţiei.[2]

1.1 Caracteristici de calitate ale laptelui integral

Examenul senzorial al laptelui se efectuează prin urmatoarele proprietăţi senzoriale şi în


următoarea ordine:
 aspectul şi consistenţa- se observă dacă laptele este omogen ,fără sediment şi curge
normal ,uşor.
 culoarea- se observă la lumina directă a zilei .Laptele are o culoare albă mată, cu o
nuanţă gălbuie uniformă.
 gustul- se apreciază la temperatură normală de 12-50º C şi trebuie să fie plăcut, dulceag,
caracteristic laptelui proaspăt;
 mirosul- se apreciază după ce laptele este încălzit la 50-60ºC ,când mirosurile străine pot
fi sesizate mai uşor, fiind mai puternice. Laptele proaspăt are un miros slab, caracteristic,
iar dacă este acidifiant, mirosul este acrişor specific. (tabelul 1.2)[1]
Tabel 1.2. Caracteristici fizico-chimice ale laptelui, materie primă

Caracteristici de calitate Lapte crud, integral


Grad de impurificare Ι
Temperatura,º C < 14
Densitatea la 15º C ,g/cm³ 1,029-1,033
pH 4-4,6
Aciditate, º T 15-19
Conţinut de grăsime,% 2,8-4
Vâscozitatea la 20ºC ,cP 0,72-2
Temperatura de fierbere,ºC 100,55
Temperatura de îngheţ, ºC -0,532
Caldura specifică ,cal/g , ºC 0,92-0,93
Conductibilitatea electrică, W 175-232

Sursa:L.Pirvulescu 2007

5
Caracteristici de calitate fizico chimice

a) Densitatea - reprezintă raportul dintre greutatea laptelui la t°C de 20°C şi greutatea


aceluiaşi volum de apă la temperatura de 4°C. Limitele normale de variaţie sunt cuprinse între
1,027 şi 1,083 cu o valoare medie de 1,029.
- densitatea laptelui este conditionată de raportul ce există între concentraţia laptelui ce
există între substanţele solide negrase şi grăsimi, ea variază în raport direct cu conţinutul de
proteine, lactoză, săruri şi în raport invers cu conţinutul de grăsime.
- densitatea laptelui creşte cu creşterea S.U.N. şi scade cu creşterea grăsimii. Densitatea
laptelui se determină prin metoda AREOMETRICĂ, folosind termolactodensimetrul (principiul
lui Arhimede)
b)Vâscozitatea – caracterizează modul de curgere al laptelui, laptele este mult mai
vâscos ca apa, (1,75 – 2,60) CP forţa faţă de 1 CP, şi ea variază în funcţie de compoziţia laptelui,
stadiul de diviziune a globulelor de grăsime, starea de hidratare a proteinelor, variaţiile de
temperatură.
c) Caldura specifică a laptelui este 0,92 – 0,93 cal/g ·grad
Cunoaşterea căldurii specifice a laptelui şi a produselor lactate este importantă pentru a stabili
necesarul de caldură şi frig în întreprindere.
d) Punctul de fierbere a laptelui la presiunea atmosferică este mai ridicat (100,55°C)
decât al apei datorită substanţelor dizolvate în lapte (lactoză, săruri minerale).
e) Indicele de refracţie se determină cu refractometrul în zerul laptelui, după
îndepărtarea grăsimii şi a proteinelor, sau în laptele ca atare (refractometrul Bertuzzi). În cazul
unui lapte normal indicele de refracţie este de 1,35.
f) Punctul de congelare sau punctul crioscopic al laptelui constituie caracteristica cea
mai constantă şi variază între -0,53 şi -0.58°C ( în medie -0,55°C).
Scăderea indicelui de refracţie sau a punctului crioscopic, sub valoarea lor normală permit
suspectarea falsificării laptelui prin adaos de apă.
g) Aciditatea laptelui
 în practica curentă se determină aşa numita aciditate totală sau aciditate titrabilă care
indică aciditatea globală a laptelui şi se exprimă în grade de aciditate.
Aciditatea totală este dată de:
 cantitatea mică de acizi graşi saturaţi/nesaturaţi/liberi
 cantitatea mică de acid lactic
 conţinutul de cazeină prin numărul de COOH>NH2
Aciditatea se determină prin titrarea (neutralizarea) unui anumit volum de lapte cu o
soluţie de NaOH m/10 în prezenţa fenolftaleinei ca indicator; rezultatul se exprimă în grade
Thörner
- acidităţi sub 15 grade Thörner indică un lapte provenit de la animalele bolnave sau lapte
neutralizat.
h) PH- ul laptelui- laptele proaspăt muls de la animalele sănatoase are pH-ul de 6,5 –
6,8, indicând o reacţie slab acidă datorită disocierii parţiale a diferitelor săruri conţinute (fosfaţi,
citraţi). Scăderea treptată a pH-ului sub această limită indică un proces de acidifiere, când pH-ul
laptelui atinge valoarea de 4,6, cazeina precipită (punct izoelectric). [3]

6
1.2. Defectele laptelui

Laptele poate prezenta numeroase defecte care se datorează în general unei alimentaţii
necorespunzătoare, nerespectării regulilor de recoltare igienică şi activităţii unor microorganisme
cu care este infectat laptele; defectele laptelui pot fi:
- defecte de aromă
- defecte de consitenţă
- defecte de culoare

I. Defecte de gust şi aromă


Sunt extrem de numeroase şi se datorează:
a) Alimentaţiei: gust şi miros de nutreţ. Sunt mai pronunţate atunci când mulgerea se
efectuează imediat după alimentarea animalelor. Imprimă gustul şi mirosul neplăcut laptelui
următoarele furaje: sfecla, ridichile în stare proaspătă, rădăcinoasele nesilozate de calitate
proastă, ceapa sălbatică, uleiul sălbatic, pelinul.
Substanţele ce dau gust amar sunt fixate pe cazeină, iar defectul apare mai evident în
produsele în care cazeina este în cantitate mare: laptele concetrat, lapte praf, brânză. Aceste
substanţe nu se îndepărtează prin tratamente temice sau la presiune scăzută decât în foarte mică
măsură. Se pot îndepărta numai unele substanţe volatile care produc aceste defecte, realizându-se
o dezodorizare.
b) Modificărilor biochimice şi chimice ale componentelor laptelui.
Gustul acru cel mai frecvent defect al laptelui, se datorează formării acidului lactic de
către bacteriile lactice, coli, butirice. Datorită acidifierii laptelui se produce coagulul cazeinei la
temperatura obişnuită când aciditatea este de 68 – 75 grade Thörner sau la fierbere când este de
25 – 27 grade Thörner .
Gustul amar este provocat de alimentaţie dar şi ca urmare a activităţii unor bacterii care
hidrolizează proteinele până la unele peptide cu gust amar ( micrococus casei amari, bacillus
mesenteriocas, torula amară sunt câteva microorganisme ce dau gust amar laptelui ).
Gustul de săpun se datorează saponificării grăsimii de către substanţele alcaline produse
de bacteriile fluorescente şi de putrefacţie. Acest defect apare în lapte păstrat timp îndelungat la
temperatura sub 0 C.
Gustul şi mirosul de mucegai, brânză sau putrefacţie se datorează descompunerii
substanţelor proteice sub acţiunea bacteriilor din genurile Alcaligenes, Escherichia şi
Aerobacter. Se întâlneşte la laptele nepasteurizat, păstrat în recipiente închise.
Gustul de peşte se întâlneşte mai rar.
Gustul de metal se datorează urmelor de cupru şi fier ca rezultat al coroziunii
suprafeţelor metalice de către acizii din lapte.
Aroma de oxidat îşi are originea în transformarea oxidativă a fosfolipidelor ( oxidarea
acizilor graşi nesaturaţi din fosfolipide ) care sunt concentrate în majoritate la suprafaţa
globulelor de grăsime, în complexul lipoproteic, fiind exprese la acţiunea oxigenului.
Aroma de rânced se observă în special la laptele crud şi se datorează hidrolizei
gliceridelor cu masă moleculară mică, sub acţiunea lipazei din plasmă, prezentă în laptele
normal. Enzima este activă prin agitarea energică a laptelui, încălzirea laptelui prerăcit la 300 C
şi apoi răcirea la temperatura sub 100 C şi omogenizare. Acest defect poate fi şi de natură
bacteriană, anumite microorganisme acţionând asupra grăsimii din lapte ca şi lipazele ( candida
lipolitică, pseudomonas, fluorescens, etc. ).
c) Animalele - animalele bătrâne secretă mai des lapte cu aromă de rânced sau cu
râncezire spontană. Defectul se datorează lipazei naturale a laptelui care acţionează chiar în uger

7
sau imediat după mulgere. Gustul sărat apare în laptele provenit de la animale bătrâne sau cu
afecţiuni a glandelor mamare ca urmare a modificării activităţii normale a celulelor galactofore.

II. Defecte de consistenţă

Laptele vâscos, filant, mucilaginos se datorează prezenţei guamelor şi mucilagiilor


formate de anumite bacterii şi poate fi înlăturat prin eliminarea sursei de contaminare cu astfel de
bacterii (noroiul şi urmele de bălegar de pe corpul şi ugerul animalelor, grajd infectat, furaje
infectate, apa folosită la spălarea sau răcirea bidoanelor).
Coagularea dulce - sau coagularea spontană a laptelui cu aciditate scăzută se datorează
enzimelor din genul micrococus şi mammococus. Defectul se prezintă sub forme de particule
mici cu coagul care plutesc la suprafaţa laptelui, sau întreaga masă de lapte este prinsă de coagul.
Bacteriile ce produc coagularea laptelui cu aciditate scăzută se găsesc în special în recipientele
spălate necorespunzător.

III. Defectele de culoare

Sunt destul de rare în lapte. Ele se datorează fie alimentaţiei, fie unor microorganisme cu
care este infectat laptele.
Culoarea galbenă - se datorează unui conţinut mare de caroten şi apare la animalele
hrănite cu nutreţuri ce conţin mult caroten.
Culoarea roz-roşie - sau pete mici roşii pe suprafaţa laptelui se datorează fie prezenţei
globulelor roşii de sânge din cauza unei mulgeri defectuoase sau ulcerării ugerului, fie
alimentării cu anumite plante, fie unor microorganisme aerobe cromogene ( bacillus lactic
eritrogenes şi bacterium lacto-rubefaciens ).
Culoarea albastră - se datorează furajării animalelor cu anumite plante, iar petele negre
pe suprafaţa laptelui se datorează lui Bacterium lactis nigre care coagulează laptele la 370 C în
24 ore.
Principalele defecte ale laptelui de consum sunt prezentate in tabelul 2.1 de mai jos după cum
urmează:

PRINCIPALELE DEFECTE ALE LAPTELUI

Defectul Cum se manifestă Cauzele apariţiei Măsuri de prevenire


1 2 3 4
Lapte murdar Impuritaţi (pământ, Recoltarea şi păstrarea Îmbunătăţirea
paie, bălegar)la laptelui în condiţii condiţiilor igienice în
suprafaţa laptelui şi neigienice ; lipsa de grajd, instruirea
murdărie pe filtru curăţenie în grajd, filtrare personalului de grajd,
necorespunzătoare folosirea filtrelor curate
Lapte cu sânge Formare de Boli ale ugerului, Controlul sanătaţii
flocoane, urme de hemoragii mai ales după animalelor
sânge fătare
Lapte colorat a)colorarea roşie a Infecţii cu anumite Spălarea şi
a)lapte roşu laptelui bacterii care secretă dezinfectarea utilajelor
b)lapte albastru b)colorarea albastră pigmenţi
la suprafaţa,se
accentuează prin
păstrare
1 2 3 4
Miros de grajd Se observă la laptele Grajd murdar neaerisit, Respectarea
proaspăt muls pregătirea hranei in programului de grajd,
8
timpul mulsului; după curăţenia perfectă a
mulgere laptele nu a fost
animalului şi grajdului;
scos imediat din grajd.după mulgere laptele
trebuie scos din grajd
Gust de furaje Diferit, după felul Hrănirea cu furaje Schimbarea hrănii
nutreţului apare mai necorespunzătoare(ceapă, vitelor
ales în lapte proaspăt usturoi, rapiţă)
Gust sărat Se observă la laptele Laptele din ultima Se mulge separat
proaspăt muls perioadă de lactaţie sau laptele din ultima
colostral perioadă şi cel colostral
Gust acru, amar, Nu se observă în Descompunerea Spălarea şi
străin lapte proaspăt dar se componentelor laptelui dezinfectarea utilajelor,
accentuează în -lactoza: acru racirea şi pastrarea la
timpul păstrării -proteine:amar,rău rece a laptelui
mirositor
-grasimea:rânced,
săpunos
Gust metalic Se accentuează în Creşterea conţinutului de Controlul cositoririi,
timpul păstrării Cu sau Fe folosirea Al şi oţelului
inoxidabil
Lapte filant Laptele devine Infecţii cu bacterii Spălarea utilajelor
vâscos
Conservabilitate Laptele coagulează Număr mare de Dezinfectarea utilajelor
necorespunzătoare la fierbere microorganisme, infecţie -păstrarea la rece a
masivă laptelui
Sursa: M.G.Demurov 1999

Consumul unui lapte cu defecte poate să provoace consumatorilor intoxicaţii sau


îmbolnăviri grave mai ales cand este infectat şi cu germeni patogeni. Uneori compoziţia laptelui
este modificată prin anumite încercări de fraudă , cu scopul de a realiza un caştig sau de a masca
unele defecte.[ 1,4]

9
Capitolul 2
FALSIFICARILE LAPTELUI

Orice modificare adusă compoziţiei normale a laptelui prin adăugarea unor substanţe sau
extragerea unor componenţi din lapte constituie falsificare.
Principalele falsificări sunt:
 diluarea, smântânirea,
 adăugarea diferitelor substanţe în scop conservant,
 adăugarea laptelui altor specii de animale, prezenţa sau adăugarea antibioticelor,
 prezenţa în lapte a pesticidelor şi a substanţelor radioactive.
Consecinţele falsificării sunt:
 posibilitatea infectării cu diferite microorganisme, chiar patogene
 reducerea valorii alimentare a laptelui
 apariţia unor deranjamente în procesele de fabricare a unor produse lactate, influenţând
direct asupra consumurilor specifice şi acţiunea nocivă a unor substanţe adăugate asupra
organismului uman.
Pentru aprecierea integrităţii laptelui se determină densitatea la 200 C, punctul de
congelare, conţinutul de grăsime, titru proteic, substanţă uscată totală şi degresată, conţinutul de
lactoză.
Pentru aspectul igienic se urmăreşte depistarea substanţelor conservante sau
neutralizatoare, a antibioticelor.

a) Diluarea laptelui

Se face frecvent cu apă, cu zer proaspăt sau mai rar cu soluţii saline.Consecinţa diluării:
scăderea valorii nutritive a laptelui şi posibilitatea infectării lui cu microorganisme periculoase
din apă. Laptele falsificat prin adaos cu apă are densitate mai mică, substanţă uscată totală şi
degresată scăzută, conţinutul de lactoză şi titrul proteic mai redus, punctul de congelare crescut.
De aceea prin determinarea valorii punctului erioscopic se poate aprecia gradul de diluare cu apă
al laptelui. Punerea în evidenţă a diluării cu apă se mai poate face prin calcularea constantei
moleculare simplificate a laptelui ( CMS ).
Pentru laptele smântânit:
CMS = L + 11,9 C în care:
L = cantitatea de lactoză g / l
C = cantitatea de cloruri g / l
G = cantitatea de grăsimi din laptele integral g / l 0,92 densitatea medie a grăsimii
laptelui g / cm3.
Pentru laptele nefalsificat, calcularea constantei moleculare simplificate a laptelui este
egală sau mai mare cu 70.
În cazul diluării cu zer sau soluţii saline, calcularea constantei moleculare simplificate a
laptelui şi punctul crioscopic rămân în limite normale. În acest caz trebuie să se determine
substanţa uscată degresată şi litrul proteic. [1]

b) Smântânirea parţială sau adăugarea cu lapte smântânit

Laptele astfel falsificat are densitatea mai mare, substanţa uscată total scăzută, substanţa
uscată degresată la limite normale, litrul proteic şi lactoza în limite normale, grăsimea scăzută.

10
Falsificarea se poate pune în evidenţă destul de greu ( prin probe de grajd la laptele
individual sau la laptele de amestec prin compararea conţinutului de grăsime al laptelui suspect
cu conţinutul mediu al laptelui de amestec din zona respectivă ).

c) Diluarea şi smântânirea parţială

În acest caz, concentraţia tuturor componentelor laptelui scade. Densitatea rămâne în


limite normale dar prin diluare scade, iar prin îndepărtarea parţială a grăsimii creşte.
Această dublă falsificare se pune destul de uşor în evidenţă, prin calcularea constantei
moleculare simplificate a laptelui , datorită substanţei uscate degresată şi a grăsimii laptelui.

d) Adăugarea de lapte de la alte specii de animale

În general se adaugă laptelui de oaie, lapte de vacă, mai rar de capră. Se pune în evidenţă
cu o soluţie de 10 % amoniac: cazeina laptelui de oaie este solubilă, cazeina din laptele de vacă
dă un precipitat fin iar cazeina din laptele de capră dă un precipitat cafeniu.

e) Adăugarea conservanţilor chimici

Folosirea diferitelor substanţe cu rol de conservant este considerată falsificare şi este


interzisă la noi în ţară şi în alte ţări. Se pot folosi ca substanţe neutralizatoare şi carbonatul şi
bicarbonatul de sodiu, care reduc aciditatea laptelui, întârziindu-se coagularea sa, însă într-un
asemenea lapte care este puternic infectat, se crează condiţii pentru dezvoltarea intensă a
bacteriilor de putrefacţie.
Antisepticile ( hipocloriţi alcalini, fenolul, acidul boric şi boraţii acidul salicilic şi
salicilaţii, apa oxigenată ) se adaugă cu scopul de a încetini sau chiar de a opri dezvoltarea
microorganismelor. Ei sunt puşi în evidenţă prin aprecierea timpului de reducere a albastrului de
metilen din lapte la care s-a adăugat o cultură de bacterii lactice cu activitate consacrată.

f) Antibioticile

Pot ajunge în lapte fie datorită tratării animalelor bolnave, fie mai rar prin utilizarea lor
pentru conservarea laptelui. Laptele conţinând orice urmă de antibiotice este considerat falsificat.
Consumul mai îndelungat al unui lapte care conţine antibiotice duce la modificarea
microflorei tubului digestiv uman, poate provoca la consumatori şi în special la copii o rezistenţă
la tratament cu antibiotice necesare ulterior. Urmele de penicilină pot provoca alergice severe.
În laptele cu antibiotice se observă o inhibare a bacteriilor lactice pe când germenii dăunători
cum sunt bacteriile coli nu sunt jenate sensibil.
În industrializarea laptelui interesează direct efectul antibioticelor asupra diferitelor
procese tehnologice. Laptele care conţine urme de antibiotice este foarte dificil de prelucrat
industrial, în brânză şi produse lactate fermentate iar dezvoltarea bacteriilor din culturile
selecţionate adăugate laptelui este foatre mult jenată. Tratamentul termic al laptelui are un efect
mic asupra activităţii antibioticelor. [3]

g) Poluarea laptelui cu pesticide.

Pesticidele au rolul de a asigura condiţii optime pentru dezvoltarea plantelor, ferindu-le


de atacul agenţilor patogeni sau ai altor dăunători. Hrana consumată de animale este sursa cea
mai importantă a rezidurilor de pesticide din lapte. Apar ca reziduri în lapte: DDT, Aldrinul,
Lindan, Clordan, Nitra, etc. Atunci când hrana vacilor a fost tratată cu aceste produse în cantităţi
necesare pentru a evita acţiunea insectelor. Ele se menţin în lapte şi după 30 - 40 zile, iar atunci

11
cănd cantitatea de pesticide cu care s-au tratat furajele a fost foarte mare, ele se găsesc şi după
160 - 170 zile.
În unele ţări, consumatorii sunt protejaţi împotriva pesticidelor prin legi privind
consumul de produse alimentare. S-au stabilit anumite valori maxime de toleranţă prin aceasta
înţelegându-se cantitatea dintre un pesticid care poate rămăne în sau pe un produs alimentar, fără
să producă nici un prejudiciu consumatorilor. Toleranţa pentru lapte a fost considerat 0.

h) Substanţe radioactive

Substanţele radioactive ce pot contamina laptele sunt : stronţiu 90, cesiu 137, zinc 65,
crom 51. Aceste substanţe radioactive provin din radiaţiile cosmice sau din experienţele nucleare
şi pot provoca în cantităţi chiar mici efecte dăunătoare celulelor vii.
În funcţie de cantitate, radiaţiile ionizante pot distruge celulele, pot diminua funcţiile lor,
pot produce mutaţii în genele celulelor reproductive, dăunătoare şi care devin ereditare, pot
produce cancer şi leucemie.
Dacă dintr-o anumită cauză laptele sau produsele lactate sunt contaminate cu substanţe
radioactive în asemenea cantităţi încât să pericliteze sănătatea oamenilor, acestea devin
inutilizabile.
 Stronţiu 90 poate produce leucemie.
 Cesiu 137 nu este considerat foarte dăunător, perioada sa de înjumătăţire fiind de 140
zile, el nu se acumulează în organism.
 Iod 131 acumulat în glanda tiroidă în cantităţi mari este cancerigen. Laptele contaminat
va fi transformat în unt şi brânzeturi, lapte praf, deoarece în aceste produse cantitatea de
iod 131 se diminuează la valori neglijabile până ajunge la consumator.
Pentru izolarea substanţelor radioactive din laptele contaminat se foloseşte tratarea cu răşini
schimbătoare de ioni sau electrodializa. [4,5]

12
CAPITOLUL 3
Raport de expertiza

3.1. PREAMBUL

Subsemnata, Enăchescu Miruna, expert judiciar, atestata de catre Ministrul


Justitiei –Biroul central pentru expertize judiciare conform Ordonantei de Guvern a
Romaniei nr.3/21.03.2001(M.Of.nr.33/28.03.2001), cu nr.legitimaţie 4583/2004 si
C23776/2005 aflata in evidenta Biroului de Expertize din cadrul Tribunalului Braşov ,
domiciliata in municipiul Brşov, judetul Braşoc, str Tulcea nr.52, bl.A 1 ,ap 19. Numită
prin ordonanţa emisa de catre Tribunalul Braşov in cadrul sentintei din 3 februarie, mi s-a
dispus efectuarea unei expertize, in cadrul dosarului civil nr.154/2007 prin imputernicirea
nr. 2251/7649310.

3.2. ISTORICUL LITIGIULUI


Partea reclamanta: Şcoala generala Nr.1, cu sediul în Codlea, Str. Revoluţiei,
nr.151, tel.0264-482 000, fax 0264-482 003 .

Reprezentantul reclamantului : Vasile Aurel, în calitate de administrator, domiciliat


in Braşov, str. Dorobantilor nr .153, ap 8, identificat cu CI, seria BV, nr. 101163.

Partea parata: SC. ProdLacta SRL,cu sediul in Braşov , str Calea Feldioarei, nr
43, tel 0268-221 234, fax 0268-221 245.

Reprezentantul paratului fiind: Ilea Daniel, avocat, domiciliat in Braşov


str.Libertatii nr 132, ap 15, identificat cu CI, seria BV, nr. 209 176.

In luna ianuarie al anului 2007 s-a incheiat contractul de distribuţie dintre Şcoala generala
Nr.1 si SC. ProdLacta SRL, urmand ca in data de 01.02 07 sa se livreze marfa, 60 cutii de lapte
cu gramajul de 200ml.

13
Aceasta marfa urmand sa fie livrata conform contractului de distribuţie in data de 01
februarie 2007, transportul urmand a fi realizat de SC ProdLacta SA , reprezentat de Pop Andrei,
sofer, identificat cu CI seria BV, nr. 511091.

La data de 01 februarie 2007 marfa a fost livrata la locatia specificata si s-a realizat
procesul de receptie, acesta fiind considerat fara probleme. Marfa fiind introdusa in depozitul
şcolii, s-a constatat ca 20 de cutii de lapte erau sparte. La data de 2 februarie 2007 Şcoala
Generală Nr.1 depune plangere legată de cele 20 de cutii de lapte achizitionate de la SC.
ProdLacta SRL.
Prima afisare în fata instantei are loc la data de 16 februarie 2007, atunci când se decide
prin sentintă judecătorească numirea expertului Enăchescu Miruna pentru realizarea expertizei
agroalimentare.

3.3. Obiectul expertizei

Produsele returnate constau in 20 din cele 60 de cutii de lapte care s-au receptionat in
data de 1 februarie 2007 in cadrul Şcolii Generale Nr.1. Motivul pentru care cutiile de lapte au
fost returnate s-a datorat faptului ca 20 din acestea erau sparte, fapt constatat in momentul
distribuirii către elevi . Şcoala generala Nr.1 intocmeste o cerere de actionare in litigiu pentru
SC. ProdLacta SRL,pentru nerespectarea contractului. Starea necorespunzatoare a produselor
livrate catre Şcoala Generală Nr.1, o determina sa o cheme in judecata pe SC ProdLacta SRL ,
motiv care presupune implicarea unui expert ,care sa efectueze un raport de expertiza si care sa
stabileasca momentul si cauza deteriorarii produselor. Nu exista expertize anterioare pentru
dosarul nr.154/2007.

3.4.Procedura investigatiilor

S-au trimis recomandatele nr.1 (anexa nr 9) pentru partea reclamantului si nr 2 (anexa nr


10) pentru partea paratului, in vederea efectuarii investigatiilor tehnice in fata locului in data de 2
februarie 2007. Reprezentantul partii parate trebuie sa puna la dispozitia expertului factura
eliberata,denumirea produselor,cantitatea,pretul,data eliberarii,date privind expeditia,data,ora si
semnaturile persoanelor in prezenta carora s-a facut expedierea ,semnatura de primire,total de
plata,aviz de insotire a marfii. Imputernicitul firmei reclamante trebuie sa dea informatii cu
privire la nota de constatare a nonconformitatii si sa puna la dispozitia expertului probe pentru a
putea fi supuse analizei intr-un laborator de specialitate. Imputernicitii firmei trebuie sa dea

14
informatii despre predarea marfii din depozit, despre persoana care a efectuat
predarea,verificarea facturii fiscale si calitatea produselor.

3.5. Constatirile expertizei


In conformitate cu actele si documentele expertizate ale celor doua firme implicate
in litigiul comercial nr.154/2007,cs-au constatat urmatoarele:
In data de 1 februarie 2007, reprezentantul firmei SC ProdLacta SRL s-a deplasat
la Şcoala Genarală Nr.1 pentru a livra marfa . In urma receptiei considerate fara probleme, marfa
a fost introdusa in depozit, unde s-au descoperit cele 20 de cutii sparte.
Am efectuat o cercetare asupra locului de depozitare a cutiilor la Şcoala Generală
Nr.1 dar nu s-a sesizat nici un factor necorespunzator care ar putea afecta calitatea acestora.

3.6. Concluzii

In conformitate cu examinarile produselor, formulez urmatoarele concluzii:


- neconformitatea a aparut inca din timpul transportului
- cauza neconformitatii a fost necalificarea si neatentia muncitorilor care le-au
manipulat
- cutiile livrate in data de 01 februarie 2007 nu corespund contractului de vânzare-
cumpărare incheiat intre Şcoala generală şi SC ProdLacta SRL la data de 01 februarie 2007.

15
Anexa nr.1

Romania Din 2 februarie


Tribunalul Braşov
2007
Dosar nr.154

Catre Enăchescu Miruna,

Prin prezenta va facem cunoscut ca prin incheierea sedintei publice din data de 3
februarie 2007, a-ti fost numita experta in cauza civila ,cu dosarul nr 154/2007, privind pe
reclamantul Şcoala Generală Nr.1, cu domiciliul in Codlea, impotriva paratului SC ProdLacta
SRL, cu domiciliul in Braşov, avand ca obiect, prejudiciul adus şcolii prin livrarea de produse
necorespunzatoare calitativ.
S-a acordat termen in cauza pentru data de 5 mai 2007, data pana la care va rugam sa va
prezentati la sediul Tribunalului Braşov, pentru a fi introdusa in cauza , a depune juramantul si
de a efectua raportul de expertiza, avand ca obiect urmatoarele:
-stabilirea momentului aparitiei neconformitatii la produsele achizitionate de
Şcoala Generală Nr.1;
-stabilirea aparitiei celor 20 de cutii defecte intre celelate
-stabilirea gradului de carespondenta a calitatii cu contractul de vanzare-
cumparare.

Judecator: Rusu Lucian Grafier : Olteanu Cristina

16
Anexa nr.2

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA

I.PARTILE CONTRACTANTE

SC “ProdLacta” SRL inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J 10/2001/2002,


cu sediul in Braşov strada Calea Feldioarei, nr.43, reprezentata de domnul Ilea Daniel care
are functia de director comercial, in calitate de avocat.
Şcoala Generală Nr.1, cu sediul in Codlea, strada Revoluţiei nr.151, reprezentata de
domnul Vasile Aurel care are functia de administrator, in calitate de cumparator.
- au convenit incheierea prezentului contract de vanzare-cumparare comerciala cu respectarea
urmatoarelor clauze:

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Vanzatorul se obliga sa vanda, iar cumparatorul se obliga sa cumpere pana la data
de 1.02.2007 urmatoarele produse :
-60 de cutii de lapte.
Art.2.Transportul marfurilor se va efectua de catre vanzator ,costul acestuia este inclus
in pretul de vanzare al produselor care fac obiectul prezentului contract.
Art.3. Vanzatorul precizeaza ca marfa satisface cerintele de calitate solicitate de
cumparator. In conditiile in care produsul nu satisface cerintele consumatorului ,in cazul in care
este notificat de acesta,vanzatorul se obliga ca in termen de o zi de la data notificarii sa se
prezinte la sediul cumparatorului si sa ridice marfa refuzata de acesta in aceeasi zi avand loc si
restituirea contravalorii produsului in contul cumparatorului

III. AMBALAREA, MARCAREA, ETICHETAREA SI TIMBRAREA


MARFURILOR

Art.4 Vanzatorul se obliga sa ambaleze marfurile in ambalaje adecvate care sa permita


transportarea marfurilor de o asemenea maniera incat sa nu-l pagubeasca pe cumparator .
Marfurile se vand impreuna cu ambalajele care trec in proprietatea cumparatorului.In
pretul marfurilor a fost inclusa si contravaloarea ambalajelor.

17
Art.5.Vanzatorul se obliga sa predea marfurile marcate,etichetate si timbrate potrivit
cerintelor legale si precautiilor care se impun referitoare la securitatea marfurilor,etc.

IV.RECEPTIA, FACTURAREA SI TRANSPORTUL MARFURILOR

Art.6.Vanzatorul se obliga sa predea si cumparatorul se obliga sa preia marfurile la


termenele de livrare prevazute in anexa numarul 2 la contract in oricare zi pana in data de
1.02.2007.
In cazul in care vanzatorul nu preda marfurile la termenele de livrare scadente, va suporta
penalitati de intarziere sau de nelivrare de 0.05% pe zi de intarziere, calculate la valoarea
marfurilor nelivrate.
Daca cumparatorul nu preia marfurile la termenele de livrare scadente ,prevazute in
anexa nr 2 la contract ,acesta va suporta penalitati de 0.05% pe zi de intarziere ,calculate la
valoarea marfii nepreluate.
Art.7.Cheltuielile de descarcare vor fii suportate de cumparator.
Art.8.In cazul marfurilor deteriorate,deficientelor cantitative vanzatorul se obliga sa
inlocuiasca marfurile necorespunzatoare,sa completeze deficientele cantitative.
Art.9.Vanzatorul se obliga, sa puna la dispozitia cumparatorului prin intermediul
carausului,odata cu predarea marfurilor ,urmatoarele documente:factura si avizul de insotire a
marfii,certificatele necesare de calitate,avizul de expeditie a marfii.
Art.10.La data preluarii marfurilor,proprietatea asupra marfurilor si riscurile se transmit
de la vanzator la cumparator.Cumparatorul va semna documentele de primire care I se vor
prezenta.

V. PRETUL,INSTRUMENTE DE PLATA, PENALITATI

Art.11.Cumparatorul se obliga sa plateasca contravaloarea produselor care fac obiectul


prezentului contract in termen de 3 zile de la data incheierii acestuia,in contul SC ProdLacta SRL
deschis la B.C.R. Brasov ,IBAN RNC 0001123456498.
Art.12.Vanzatorul il garanteaza pe cumparator contra viciilor aparente si ascunse ale
marfurilor vandute.
Art.13.Cumparatorul este dator sa denunte vanzatorului viciile aparente in termen de 2
zile de la preluarea marfurilor ,iar viciile ascunse in 2 zile de la descoperirea lor.

18
VI. RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE

Art.14.Prezentul inscris serveste interesul comun al partilor care se obliga sa-l execute
intocmai si intrutotul cu buna credinta ,sinceritate si seriozitate.
Art.15. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract .Modificarea poate
interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor.
Art.16.Neexecutarea , executarea defectuoasa sau executarea cu intarziere a obligatiilor
comerciale asumate in prezentul contract angajeaza pentru partea in culpa raspunderea in
conditiile Codului Comercial completat cu Codul Civil.

VII. LITIGII

Art.17. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor putea fi
solutionate pe cale amiabila,iar daca partile nu cad de acord ,vor fi solutionate de instantele de
judecata competente.
Contractul si anexa au fost incheiate in doua exemplare originale,cate unul pentru fiecare
parte contractanta.

SC PodLacta SRL Şcoala Generală Nr.1


DIRECTOR ADMINISTRATOR
POPA VIOREL VASILE AUREL

19
FURNIZOR: CUMPARATOR:
SC ProdLacta SRL Şcoala Generală Nr.1

J10/2001/2002,Braşov
IBAN RNC 0001123456498.

BCR Braşov
FACTURA
Nr.factura:23
Data:01.02.2007
NR. Denumirea Valoare TVA
CRT serviciilor U.M Cantitate Pret Valoare
unitar

1. Ron 60 buc 3 ron 180 ron 43,2 ron

Cutie
lapte

Semnatura si 180 ron 43,2 ron


stampila
Furnizorului 223,2 ron

Anexa nr.3-Factura fiscala

20
Anexa nr.4

Delegatie expert
Biroul Local de Expertiza
Brașov

Ordin de deplasare

Doamna ,Enăchescu ,expert juridic , avand legitimatia nr.1941/2001,aflata in


evidenta Biroului Local de Expertiza Braşov, in baza imputernicirii nr.22442, emisa de
Tribunalul judetean Braşov, este delegata sa elucideze obiectivele in dosarul civil nr.154/2007.
Misiunea se va desfasura la sediul firmei SC ProdLacta SRL,cu sediul in Braşov,str. Calea
Fldioarei, nr43.

Presedinte Birou Local de Expertiza


Braşov:

Maximilian Rareş

21
Anexa nr.5

Proces verbal de receptie

Incheiat azi 01.02.2007, intre subsemnatii, Ionescu Vasile, conducator auto, angajat
la firma SC ProdLacta SRL si Vasile Aurel ,administrator, am procedat la predarea, respectiv la
primirea celor 60 de cutii de lapte conform contractului nr .154/01.02.2007.

Am predat , Am primit ,
Ionescu Vasile Vasile Aurel

22
Anexa nr .6

Certificat de calitate

Data fabricatiei: 30.01.2007


Emis de : SC ProdLacta SRL ,str. Calea Feldioarei nr.43,Brasov, tel.0268-221 228,fax
0268 221 230
Produsul: lapte de consum

In cazul unor reclamatii privind calitatea produsului ,va rugam sa va adresati direct
la adresa de mai sus, indicand persoana in prezenta careia s-a realizat vanzarea, ziua, luna si ora
vanzarii.

VERIFICAT C.T.C:

23
Anexa nr.7

SC ProdLacta SRL
Str. Calea Feldioarei, nr.43
Braşov
RC:R10/2001/2002
CF:R345140576

Declaratie de conformitate
Nr.11

Noi, SC ProdLacta SRL, cu sediul in Braşov, str.Calea Feldioarei nr.43, cu Certificatul de


inregistrare / Autorizatie nr. R 34520576, J 10/2001/2002 asiguram, garantam si declaram pe
propria raspundere, conform prevederilor art.9 din Hotararea Guvernului nr.1513/2000 privind
regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata , sanatatea, securitatea muncii si
protectia mediului, ca laptele de consum la care se referă, nu pune în pericol viata, sanatatea,
securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu :
O.U.G.75/2000; Legea nr.112/1997; H.G.54/2000, Legea nr.137/1995, SF NR.1/1997;
H.G.1513/2000 şi H.G.132/1999.

Braşov Blaga Marinela


01.02.2007

24
Anexa nr.8

Nota de consemnare

Incheiat astazi 24 martie 2007, cu ocazia finalizarii investigatiilor efectuate in cazul


dosarului 154/2007. In urma analizelor efectuate am constatat ca din cele 20 de cutii de lapte
livrate conform contractului initial dintre cele doua părţi, 20 dintre acestea nu corespund
calitativ. Se recomanda ca in schimbul celor 20 de cutii de lapte necorespunzatoare,sa se trimita
altele corespunzatoare calitativ,sa si sa se angajeze personal calificat la manipularea lor.

24.03.2007 Expert
BRAȘOV Enachescu Miruna

25
Anexa nr.9

Recomandata
2007
Nr.11 18 Februarie

Catre Ilea Daniel,

Prin prezenta va aducem la cunostintă că in data de 18 Februarie 2007 trebuie să


vă prezentati la sediul SC ProdLacta SRL pentru efectuarea investigatiilor in previnta litigiului in
care este implicată firma reprezentată de dumneavoastră,cu dosarul 154/2007

Expert
Enăchescu Miruna

26
Anexa nr.10

Recomandata
2007
Nr.11 18.02.2007

Catre Vasile Aurel ,

Prin prezenta va facem cunoscut ca in data de 18 Februarie ,trebuie sa va prezentati


la Şcoala Generală Nr.1 ,pe care o reprezentati ,pentru efectuarea investigatiilor in privinta
litigiului cu firma SC ProdLacta SRL ,cu dosarul 154/2007.

Expert
Enăchescu Miruna

27
Anexa nr.11

Cerere de chemare in judecata


Incheiata astazi 18.02.2007

Şcoala Generală Nr.1,din Codlea, strada Revolutiei nr.121, cheama in judecată pe paratu
SC ProdLacta SRL, inregistrată la Registrul Comertului sub numarul J 11/2001/2002 , cu sediul
in BRAŞOV, Str.Calea Feldioarei, nr 43, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta, acesta va fi
obligat la despăgubiri pentru repararea prejudiciului produs.

De asemenea Şcoala Generala Nr.1 ,roaga la dispunerea obligatorie a paratului la


plata cheltuielilor de judecata.

28
BIBLIOGRAFIE

1. G.Georgescu, Laptele şi produsele lactate, Editura Ceres Bucureşti 2000

2. Mihai Drugă ,Controlul calităţii laptelui şi produselor lactate , Editura Mirton


Timişoara 1999
3. Mihai Druga – Ghid practic de control al calitatii produselor alimentare de
origine animala, Ed. Mirton, Timisoara, 1998
4. ***www.infolapte.ro
5. ***www.control-lapte.ro

29