Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrare scrisă la limba și literatura română. Semestrul I.

Clasa a VI-a

• Toate subiectele sunt obligatorii.


Se acordă 10 puncte din oficiu .
Citește cu atenție textul de mai jos și răspunde cerințelor propuse:
(n.n. Oamenii din sat au fost înștiințați de către Păcală cum că pe fundul apei sunt cirezi mari de vite)
,,Atât le trebui oamenilor din satul lui Păcală! Aşa cum erau adunaţi la casa lui Păcală, plecară cu toţii înapoi
la Dunăre şi nu mai steteră la sfat, ci se aruncară ca broaştele – bâldâbâc! bâldâbâc! – care mai de care mai
iute în valuri, ca să ia fiecare cât poate, iar nevestele lor rămaseră pe ţărmure, aşteptându-şi fiecare bărbatul
cu turma de vite.
Era, se înţelege, şi popa între dânşii, şi fiindcă popii sunt mai lacomi decât alţi oameni, el se repezi mai
tare decât ceilalţi şi sări unde era mai afundă apa, dar potcapul tot îi rămase pe deasupra.
Preoteasa, care stătea pe ţărmure, lacomă şi ea, văzând potcapul, credea că n-are popa destulă vârtute
ca să se cufunde, şi că vor lua alţii toate vitele mai înainte de a fi ajuns şi el la fund.
– Mai la fund, părinte! striga dar, mai la fund! că acolo sunt cele coarneşe!
A şi intrat popa cât de afund, dar nici nu s-a mai întors nici el, cum nu s-au mai întors nici ceilalţi.
Aşa a rămas Păcală cel mai harnic, cel mai de treabă, cel mai vrednic om în satul lui, fiindcă, de! era
numai el singur cu nevestele.
Cine o ştie mai departe, mai departe are s-o spună." ( Ioan Slavici, Păcală în satul lui)
 potcap, potcapuri, s. n. = acoperământ al capului, înalt, de formă cilindrică, fără boruri, purtat de
preoții și călugării ortodocși

A. 64 de puncte
1. Formulează răspunsuri pentru următoarele cerințe:
a) Scrie sinonimele cuvintelor: adunați, se aruncară, țărmure. 6 puncte
b) Construiește un enunț cu omonimul cuvântului broască.. 3 puncte
c) Descoperă în text patru cuvinte care aparțin câmpului lexical al familiei. Notează-le. 4 puncte
d) Precizează numărul de litere și sunete din următoarele cuvinte: zice, explică, aici, ochi. 4 puncte
e) Desparte cuvintele în silabe și numește grupul de sunete învățat din următoarele cuvinte: treacă, auzi,
locuiau. 6 puncte
2. Completează enunțurile cu elemente corespunzătoare din text:
a) Duplexul cu grădină în care locuia Janie se afla la ... 2 puncte
b) ,, Șobolanii " era numele pe care Janie îl folosea pentru… 2 puncte
c) Rescrie enunțul care precizează cum se îndrepta Harriet spre Janie. 2 puncte
d) Janie părea extraordinar de veselă când... 2 puncte
3. a) Analizează morfosintactic cele opt cuvinte subliniate din primele două rânduri ale textului. 25 p
b) Notează valoarea și funcția sintactică a verbului ,,a fi” din structura era numele apoi construiește
un enunț în care verbul să aibă altă valoare și altă funcție sintactică. Precizează-le. 5p
B. 26 de puncte
În 15-25 de rânduri, imaginează-ți o continuare a acțiunii în care să se regăsească un plan făcut de fete
pentru a scăpa de ,,șobolani”. Vei avea în vedere:
Conținut: 16p
- respectarea temei date 10 p
- originalitate 4p
- încadrarea textului în limitele date 2p
Redactarea întregii lucrări: 10p
- unitatea compoziţiei 1p
- coerenţa textului 2p
- registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului 2 p
- ortografia 2 p
- punctuaţia 2 p
- aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea 1p

1
1. Precizează dacă următoarele enunțuri care vizează textul dat sunt adevărate sau false.
( 5*2p=10p)
a) Oamenii din satul lui Păcală s-au aruncat în Dunăre.
b) Popa sări unde apa era mai mică.
c) Preoteasa îl îndemna pe preot să se cufunde mai mult în apă.
d) Toți sătenii împreună cu preotul s-au întors în sat.
e) Păcală a rămas cel mai vrednic om din sat.

4. Formulează răspunsuri pentru următoarele cerințe: ( 4 *4p=16p)


a) Scrie sinonime potrivite din text pentru următoarele cuvinte:
casa …………………………...........; iute…………………………………………; afundă…………………………;
vrednic…………………………………

2
b)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) Menționează autonimele cuvintelor: iute ≠…………………………; lacomi≠…………………………….;
la fund≠……………………………………;vrednic≠………………………………………….
d) Precizează formele actuale ale următoarelor cuvinte:
steteră…………………………………………..; țărmure……………………………………………;vârtute…………………;
afundă……………………………………………
5. Redactează un text narativ ,de 120-150 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare în care ai fost păcălit.
34 p
În redactarea textului ,vei avea în vedere:
- să prezinți corect și coerent întâmplarea; 16 p
-să respecți regulile de redactare a unui text narativ; 5p
-să dai un titlu sugestiv și adecvat textului scris; 3p
- să respecți cerințele legate de calitatea redactării – ortografie, punctuație, așezare în pagină,
lizibilitate;8p
- să te încadrezi în limita de cuvinte indicată. 2 p

3
Barem de corectare. Lucrare scrisă la limba și literatura română. Semestrul I. Clasa a VI-a
• Toate subiectele sunt obligatorii.
• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. Se acordă 10 puncte din oficiu .

1.Precizează dacă următoarele enunțuri care vizează textul dat sunt adevărate sau false.
a=A; b=F; c=A; d=F; e=A( 5*2p=10p)
2.Stabilește corespondența între elementele coloanelor date. a=6;b=4;c=1;d=3; e=5
( 5*3p=15p)
3.a =oa; b=e; c= pot-ca-pul; d)4 e)părinți ..( 5*3p= 15p)
4. Formulează răspunsuri pentru următoarele cerințe: ( 4 *4p=16p)
a) Sinonime potrivite din text pentru următoarele cuvinte:
case = locuințe; iute= repede; afundă=cufundă, scufundă; vrednic=harnic 4p
b) Două enunțuri în care să demonstreze omonimia cuvântului broască.( 2+2=4p)
c) Autonimele cuvintelor: iute ≠agale ,lent; lacomi≠generos, darnuc.; la fund≠ la suprafață;
vrednic≠leneș 4p
e) Precizează formele actuale ale următoarelor cuvinte: 4p
steteră = au stat; țărmure=țărm;vârtute=virtute; afundă= scufunde

5. Redactarea unui text narativ ,de 120-150 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare în care ai fost
păcălit. 34 p
În redactarea textului ,vei avea în vedere:
- prezentarea corectă și coerentă a întâmplării; 16 p
-respecțarea regulilor de redactare a unui text narativ; 5p
- titlu sugestiv și adecvat textului scris; 3p
- respectarea cerințele legate de calitatea redactării – ortografie, punctuație, așezare în pagină,
lizibilitate;8p
- încadrarea în limita de cuvinte indicată. 2 p

S-ar putea să vă placă și